The Swedish term "sluss, lås, hårlock, låsa" matches the English term "lock"

other swedish words that include "sluss" : english :
sluss sluice
slussport sluice-gate
other swedish words that include "lås" : english :
underblåsa abet
ycka, belastning, prövning affliction
luftblåsa airlock
samlas assembles
atlas (karta) atlas
sidfläsk, fläsk, skinka bacon
säckpipor, säckpipsblåsare bagpiper
borgen kan ställas bailable
barlast ballast
kalas, bankett banquet
slåss battle
pärla, glaspärla, kula bead
blåsbälg bellows
blåsa bister
blåsa bladder
blåste blew
blåsa blister
bläckplump, fläck, läska blot
läskblock blotter
läskpapper blotting-paper
blåsa, fläkta, törn, rapp, slag blow
blåsrör blow-pipe
bakåtblåsning blowback
blåsare blower
blåsrör blowgun
blåsa blowing
blåst blown
blåsrör blowpipe
blåsig blowy
blåsippa blue anemone
blåskägg bluebeard
blåstrumpa bluestocking
regel på ett lås bolt on a lock
flaska, butelj bottle
muskelkött, salt fläsk brawn
knippa, bukett, klase bunch
klasar bunches
börda, belasta, börda, refräng, last burden
avblåsa call off
last cargo
lastfartyg cargo-ship
knäppe, lås, knäppa ihop clasp
klass class
klasskillnad class-distinction
klasskamrat class-mate
klassföreståndare class superintendent
klasser classes
klassisk classic
klassisk classical
klassicism classicism
klassiska språk classics
klassifikation classification
klassificerad classified
indela (i klasser) classify
svärm, klunga, klase cluster
överbefolkad, överbelastad congested
läskdryck cooling drink
glasstrut cornet
fuska, plaska dabble
baklås, stopp deadlock
lastkran derrick
avlasta, släppa, avfyra, avlossa discharge
enklast att använda easiest-to-use
spänslig, elastisk, resår elastic
valfläsk election promises
talarkonst, välläsning elocution
allas everybody's
allas everyone's
glasögon eyeglasses
fest, festa, högtid, förpläga, kalas feast
bekämpa, slåss, slåss, kamp, kämpa, strida, kämpa fight
förstklassig first-class
förstklassig, prima first-rate
flaska, termosflaska, fickflaska flask
blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad florid
underblåsa foment
sockerglasyr fondant
frakt, last, frakta freight
glasyr på tårtan frosting
gallblåsa gall bladder
samla, inhämta, plocka, samlas gather
släkte, klass, grupp genus
ingefärsdricka, läskedryck ginger-ale
högtidsblåsa gladrags
glas glass
glasskiva glass-plate
glasblåsare glassblower
glasögon glasses
glasbruk glassworks
glasartad glassy
sätta glas i, glasyr glaze
glasmästeri, glasmästare glazier
glasögon goggles
klasser grades
grogglas grogtumbler
lasarett hospitl
timglas hourglass
is, glass ice
glass icecream
glasyr icing
illasinnad ill-disposed
oläslighet illegibility
oläslig illegible
blåsa upp inflate
uppblåst inflated
bläckflaska ink-bottle
blaserad, utsliten jaded
lastad, fylld laden
lastning lading
ytterst, hålla, sist, skoläst, vara, föregående last
dörrklinka, säkerhetslås latch
låsning latching
läspulpet lectern
föreläsa, föreläsning lecture
föreläst lectured
föreläsare lecturer
läsida, lä lee
läslighet legibility
läslig legible
läskedryck lemonade
läskedrycker lemonades
läspning, läspa lisp
läspande lisping
lassa, lasta, ladda, börda, lass load
låsa, fjord, sjö loch
låsbar lockable
låst, förvaringsskåp locker
låsmutter locknut
låser locks
låssmed locksmith
låsningar lockups
lastbilar lorries
lastbil lorry
maskinläsbar machine-readable
lemlästa, stympa maim
medelklassen middleclasses - the
tjurskalle, mulåsna mule
mulåsnedrivare muleteer
stympa, lemlästa mutilate
lemlästa mutilitate
nyhetsuppläsare newscaster
nyhetsuppläsare newsreader
knopp, överklassare nob
mjukplast non-rigid plastic
överbelastning overload
överbelastade overloaded
som skall betalas owing
hänglås padlock
bårtäcke, äcklas pall
flämta, stånka, flämtning, flåsa pant
ordklass part of speech
kalas, bjudning, samkväm, fest party
genomläsning perusal
läsa noggrant peruse
liten flaska phial
säckpipsblåsare, blåsare piper
plasma plasma
plåster, murbruk plaster
plast plastic
amidplast polyamide
ståtlig, uppblåst pompous
svinkött, griskött, fläsk pork
isterbuk, kalaskula potbelly
låsas, påskina, föregiva pretend
pudervippa, vippa, flåsa, pust, blåsa, vindstöt puff
läsa read
läs bara read-only
avläsa read off
genomläsa read through
läsbarhet readability
läsbar readable
läsebok, läsare reader
läsarna readers
lektyr, läsning reading
läs mig readme
avläsning readout
läser reads
uppläsning, konsert recital
deklamera, uppläsa recite
klassificera om reclassify
fördubblas, öka, fördubbla, ökas redouble
läs om reread
elastisk resilient
glasört samphire
sandblästra sandblast
sandblästring sandblasting
timglas sandglass
andraklassbiljett second-class ticket
skeppslast shipload
avlastare, varuavsändare shipper
snöslask sleet
slask, utspillt vatten, overall, arbetsrock slop
slaskig sloppy
slask, snösörja, dy slush
andra klassens small-time
glasögon spectacles
skvalp, plask splash
stillastående, slö stagnant
klass, normal, baner, norm, standar, fana standard
stillastående, stockning standstill
stillastående stationary
turistklass, mellandäck steerage
fruktglass i skål, fruktglass sundae
solglasögon sunglasses
simblåsa swimming-bladder
uppblåst swollen-headed
termosflaska Thermos
förstklassig tiptop
lastfartyg, luffare, landstrykare tramp
omlastning transshipment
lastbil, transportera truck
dricksglas tumbler
slåss, slagsmål, dust tussle
utläsa av understand from
olärd, föga beläst unlettered
lossa, stänger av, avlasta unload
avstängning, avlastning unloading
låsa upp unlock
olåst unlocked
upplåsningskod unlocking-code
låser upp unlocks
olästa unread
överklassen upper classes
förtrupp, lastvagn van
liten flaska vial
skruvstäd, last (en synd) vice
lastbar, vanartig, ilsken vicious
glasartad vitreous
belastningar weights
beläst well-read
lastkaj wharf
vrida, linda, blåst, vind, slingra, nysta, vira wind
blåsig windy
vinflaska winebottle
vinglas wineglass
träblåsinstrument woodswind
arbetsbelastning workload
blixtlås zip fastener
blixtlås zipper
med blixtlås zippered
other swedish words that include "hårlock" : english :
krusa, hårlock, ringla curl
hårlock ringlet
hårlock tress
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.