The Swedish term "volang, rusa i väg, sprattla" matches the English term "flounce"

other swedish words that include "väg" : english :
huvudväg a road
tvagning ablutions
avancera, förväg, anmarsch advance
tillfartsvägarna approaches
tillbakasvallande våg backwash
tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt balance
avväga balance against each other
vagn med musikkapell bandwagon
vägglus bedbug
i förväg, på förhand beforehand
bölja, våg billow
fågelvägen birth-flight
vågbrytare breakwater
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
våghalsig politik brinkmanship
svåger brother-in-law
vägglus bug
gå förbi, sidoväg by-pass
biväg by-road
avväg bypath
bil, vagn car
husvagn caravan
ekipage, vagn, hållning, frakt, åkdon carriage
kärra, vagn, åkdon cart
stridsvagn chariot
vagn, tränare coach
besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka consider
övervägande, omtanke, hänsyn consideration
vagga, babysång, barnsäng cot
vagga cradle
vägkorsning, korsväg cross-roads
töras, våga, drista sig, understå sig dare
våghals daredevil
vågar dares
vågad, vågad, oförvägen daring
försvaga debilitate
svaghet debility
omväg, avstickare detour
restaurangvagn dining-car
svaghet, ålderdomsslöhet dotage
vall, kaj, vägbank, bank (av jord) embankment
försvaga enervate
försvaga enfeeble
vågstycke, företag enterprises
medel, utväg, ändamålsenlig expedient
dåna, svimma, svag, matt faint
matt, klen, svag feeble
svagsint feeble-minded
knäpp, knäppa iväg flip
vägkorsning i olika plan, viadukt flyover
svag sida, svaghet foible
lätt tvåhjulig vagn gig
svag sluttning glasis
ravin, klyfta, hålväg, slukastrupe, frossa gorge
konduktör på järnväg guard on the railway
handleda, vägledare, vägleda, leda, guide guide
halvvägs halfway
likvagn hearse
allfarväg, landsväg highroad
motorväg highway
horisontal, vågrät horizontal
ovägbar imponderable
förskott (i), förväg (i) in advance
svaghet infirmity
gränd, smal väg lane
vågskvalp lapping
avvägning levelling
ljusvåg light-wave
långväga long-range
resgodsvagn luggage van
vaggsång lullaby
våghals madcap
röja någon ur vägen make away with a person
nödfallsutväg, provisorisk makeshift
fottvagning maundy
utväg, menas, medel, råd (utväg) means
mellanvåg medium wave
halvvägs midway
enspårig järnväg monorail
motorväg motor-way
spårvagnsförare, lokförare motorman
vägg-, väggmålning, mur mural
på våra vägnar on our behalf
envägs one-way
uppväga out-balance
landvägen overland
uppdelning, skiljevägg, fack partition
bana, väg, sökväg, stig path
sökvägsnamn pathname
sökvägar paths
barnvagn perambulator
barnvagn pram
förhärskande, övervägande, dominerande predominant
avvägningsförmåga question of priorities
järnväg railroad
järnväg railway
hålväg, klyfta, ravin ravine
på nytt överväga reconsider
på nytt överväga reconsideration
vägran, avslag refusal
neka, vägra, avslå, avskräda, rata refuse
svag, rankig rickety
riskera, fara, äventyr, våga, risk risk
väg road
berg, gunga, vagga rock
rondell, omväg, karusell round-about
omväg, krokväg roundabout way
väg route
vagabond runabout
skala, vågskål scale
våg scales
rusa, skena iväg scamper
skakande, svag, skral shaky
genväg short-cut
kortvåg short-wave
vägvisare sign-post
svägerska sister-in-law
sovvagn sleeper
sovvagn sleeping-car
slinka iväg slink away
avfartsväg slip road
spårvagn streetcar
stia, vagel, vagel, svinstia sty
svalla, svallvåg surge
svag för sötsaker sweet-toothed
serpentinväg switchback
framställa på syntetisk väg synthesize
stridsvagn, cistern, vattenbehållare tank
tevagn teacart
släpvagn trailer
spårvagn tram
spårvagn tramcar
spårväg tramway
vändning, avtagsväg turning
avgiftsbelagd väg, tullbom turnpike
förlama, försvaga unnerve
svävande, vag, otydlig vague
förtrupp, lastvagn van
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
vaggande waddle
vifta, vagga, vifta wag
vagga, vifta waggle
vagn waggon
vagn wagon
vägg, mur wall
vägguttag wallsocket
vink, våg, vippa, vinka, bölja wave
våg på havet wave out on the sea
våglängd wavelenght
vågor waves
våglängd wavw-length
vågformig wavy
våglinjer wavy-lines
sträcka, kosa, sätt, väg way
vägfarande wayfarer
vägfarande wayfaring
vägar, sätt, leverne ways
vägkant wayside
svag, vek weak
matta, avmatta, försvaga weaken
försvagat weakened
svagare weaker
svag weakly
svaghet weakness
tynga, väga weigh
vägde weighed
fordonsvåg weightbridge
vingla, vagga wobble
other swedish words that include "sprattla" : english :
flundra, sprattla, plumsa flounder
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.