The Swedish term "enhet, åka, åktur, driva, köra, bringa" matches the English term "drive"

other swedish words that include "enhet" : english :
uppgivenhet abandonment
begivenhet addiction
åkomma, tillgivenhet, kärlek affection
bestörtning, förvåning, häpenhet amazement
lägenhet apartment
auktoritet, befogenhet authority
efterblivenhet backwardness
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
välgörande, välgörenhet beneficial
barmhärtighet, välgörenhet charity
kristenhet Christendom
kristenhetens christendom's
renhet cleanliness
renhet cleanness
självbelåtenhet complacence
eftergivenhet, samtycke compliance
avse, angå, vikt, gälla, angelägenhet concern
kondition, tillstånd, skic, villkor, beskaffenhet condition
efterlåtenhet, tyst medgivande connivance
belåtenhet contentment
snikenhet cupidity
nyfikenhet curiosity
angelägenhetsgrad degree of priority
förtvivlan, nedslagenhet despondency
andakt, fromhet, hängivenhet devotion
obenägenhet disiclination
förfogande, anordning, fallenhet, läggning disposition
nackdel, olägenhet drawback
kör, enheter drives
förlägenhet, bryderi embarrassment
sinnerörelse, rörelse, känsla, gripenhet emotion
vana, erfara, erfarenhet, uppleva, upplevelse experience
förtrogenhet familiarity
tillgivenhet fondness
förmögenhet, förmögenhet, lycka fortune
storslagenhet, prakt grandeur
snikenhet, glupskhet, girighet greed
lägenhetsinnehavare householder
mål, språkegenhet idiom
egenhet idiosyncrasy
omogenhet immaturity
enträgenhet importunity
orenhet impurity
genera, olägenhet, besvär inconvenience
skapa en förmögenhet make a fortune
ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak matter
mängd, myckenhet multitude
natur, beskaffenhet nature
underlåtenhet, slarv, oaktsamhet negligence
utelämnande, underlåtenhet omission
egenhet, egendomlighet peculiarity
kroppsbyggnad, kroppsbeskaffenhet physique
belägenhet, tillstånd plight
överlägsenhet preponderance
renhet purity
förnödenheter, erforderlig requisite
avsägelse, avskedsansökan, undergivenhet resignation
förtegenhet reticence
befogenhet, rät, riklig, rätt, höger, rättighet right
tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig satisfaction
stöd, basenhet server
egenhet singularity
övermakt, överlägsenhet superiority
överlägsenhet, överhöghet supremacy
anlag (medfött), talang, begåvning, fallenhet talent
riktning, tendens, benägenhet tendency
andelslägenhet time-share apartment
enhetlig, likformig, uniform uniform
enhet unit
enhetlig unitary
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.