The Swedish term "föreskriver, lär" matches the English term "teachings"

other swedish words that include "lär" : english :
utan gälar abranchiate
formlära accidence
tillräknelig, ansvarig, förklarlig accountable
skådespelare, aktör actor
fördelar advantages
motspelare, motståndare adversary
oroa, larm, alarm alarm
alarmklocka alarm bell
alarm alarms
tilldelar allocates
änglar angels
vinklar angles
kylarvätska antifreeze
antiksamlare antiquary
apostlarna apostles
lärling, lärling apprentice
lärlingskap apprenticeship
läraktig, träffande apt
medlare arbitrator
pilar arrows
artiklar articles
alkfåglar auks
bilar automobiles
ungkarlar bachelors
bacillär bacillary
baktalare backbiter
ballar ballocks
ballar, bollar balls
kringresande skådespelare barnstormer
källarvåning basement
slarva be careless
slår beats
biodlare beekeeper
slår vad bet
förbryllar bewilders
förtrollar bewitches
cykelställ för cyklar bicycle stand for bicycles
lår, binge, binge bin
fåglar birds
strejkbrytare, falskspelare blackleg
formulär, uttryckslös, nitlott blank
halvstövlar bluchers
skrävlare, skrytare boaster
skrävlare bobadil
stormig, larmande boisterous
bokhandlare book-seller
spritsmugglare bootlegger
stövlar boots
spilta, skrin, låda, dosa, ask, lår, skrin box
skrävlare braggart
bysthållare brasière
ljus, klar, blank bright
upplysa, ljusna, klarna brighten
mäklare broker
penslar brushers
penslar brushes
strävpelare, stöd buttress
samtal, kallar calls
stämplar cancellations
tältduk, målarduk, segelduk canvas
falskspelare cardsharper
slarvig, ovarsam, vårdslös, oförsiktig careless
slarv carelessness
hållare carrier
bilar cars
larv catepillar
fjärilslarv, larvtraktor caterpillar
källare cellar
stolar chairs
kista, lår, bröst chest
cirklar circles
cirkelrund, cirkulär circular
samhällslära civics
rop, skrika, larma, larm clamour
klarna, göra klar clarify
klarheter clarities
klarhet clarity
åskådlig, klar, klar, redig, klarna, röja clear
klarare clearer
klart clearly
snabbseglare, klippare clipper
pelargång, kloster cloister
kallare colder
samlare collector
samlar collects
pelargång colonnade
målarbok colorbook
kolumn, pelare, kolonn column
pendlare commuter
tävlar competes
medtävlare, konkurrent competitor
medtävlare, konkurrenter competitors
datorspelare computer-players
databehandlar computes
upprätthållare, bevarare conservator
container, behållare container
sammankallar convenes
omvandlare converter
avbilda, nummer, exemplar, avbild, kopia, kopiera copy
domstolar courts
gnisslar creaks
odlar cultivates
odlare cultivator
lärokurs, kurs curriculum
cellära cytology
dinglar dangles
målarkludd dauber
handlare dealer
handlare dealers
talarkonst declamation
deklaration, förklara declaration
krigsförklaring declaration of war
deklarationer declarations
förklara, deklarera, deklarera declare
deklarerat declared
definition, förklaring definition
gudsförklarad deified
gudsförklarande deifying
nedslår dejects
utvecklare developer
kosing, stålar dibs
dimensionera, oklar dim
dåna, dån, larm din
lärjunge disciple
äcklar disgusts
ogillar dislikes
engångsartiklar disposables
delar divides
doktrin, lära doctrine
dollar dollars
fördubblar doubles
klädeshandlare draper
teckningslärare drawing-master
dreglar drools
genomarbetar, utvecklar elaborates
valarbetare electioneer
talarkonst, välläsning elocution
förklara, belysa, klargöra elucidate
omvandlare emulator
lärd erudite
lärdom erudition
kvällarna evenings
exemplarisk exemplary
utställare exhibitor
förklara explain
förklaring explanation
förklarande explanatory
förklaring explicable
förklara expound
tro, religion, lära faith
odlare, expert fancier
populär favor
lårben femur
smällare firecracker
fiskhandlare fishmonger
blomsterhandlare florist
flöjtspelare flutist
sedlar folding money
larva sig footle
form, formulär, gestalt, blankett, dana, bilda form
formulär forms
framåt, anfallsspelare, befordra, fram forward
flärd frivolity
knullar fucks
kabyss, galär, pentry galley
galärslav galley-slave
spelare gambler
gymnastiklärare gamemaster
hasardspelare gamester
strålar gelt
generalisera, popularisera generalize
ärftlighetslära genetics
klara sig get along
klara sig i get through
få veta, lära känna get to know
kilar gibs
språklära grammar
högre läroverk grammar-school
grammatik, språklära grammer
grönsakshandlare greengrocer
oxeltand, molar grinder
specerihandlare grocer
larv, mask, gräva grub
killar guys
haglar hails
himlarna heavens
högre skola, läroverk, högskola high-school
kullar hills
hållare holders
hästkarlar horsemen
trädgårdsodlare horticulturist
trikåvaruhandlare hosier
alarm hubbub
oväsen, larm hubub
larm hullabaloo
hycklare, skrymtare hypocrite
olärd, analfabet illiterate
upplysa, eklärera, illuminerad illuminate
illustration, exempel, förklaring illustration
otydlig, oklar indistinct
oförklarlig inexplicable
angivare, anmälare informer
innerlår inner-thigh
lärorik insructive
ö-, insulär insular
förklaringar interprets
järnhandlare ironmonger
skivväxlare, skivväxlare jukebox
djungelartad jungly
rättslärd jurisconsul
rättslärd jurisprudent
rättslärd jurist
lärarinna lady teacher
lärkträd larch
skoj, skoja, spratt, lärka lark
larv larva
lära sig, erfara learn
lärd learned
lära, lärdom learning
gillar likes
tycke, böjelse, gillar liking
klar limpid
lärft, linnetyg, linne linen
lastbilar lorries
skrävlare loudmouth
högtalare, högtalare loudspeaker
redig, klar, överskådlig, lysande lucid
klarhet lucidity
klargöra make clear
få klara sig med make do with
klarar manages
äktenskapsmäklare matchmaker
medlare mediator
karlar, manskap men
manfolk, karlar menfolk
manufakturhandlare mercer
köpman, handlare merchant
metallarbete metalwork
husmor, älskarinna, matmor, lärarinna mistress
oxeltand, molar molar
sedelära moral philosophy
knöl, polare mucker
angivare, tjallare nark
byggnadsarbetare, rallare navvy
oklar nebulous
underlåtenhet, slarv, oaktsamhet negligence
förhandlare negotiator
nipplar nipples
förmörka, oklar, mörk, fördunkla, otydlig, otydlig obscure
påtaglig, tydlig, självklar obvious
vältalare, talare orator
renlärig ortodox
larm, rop, rop, skrik outcry
målare painter
delar parties
delar parts
betalar pays
socklar pedestals
gårdfarihandlare pedlar
klarsynt perspcacious
liten, bagatellartad, småsint petty
kudde, pelare pillar
spelare player
spelar playing
spelar plays
tilltalar pleases
omtyckt, populär, poppel popular
popularitet popularity
popularisera popularize
tumlare porpoise
förutsättning, självklar sak postulate
fågelhandlare poulterer
läroböcker primers
behandlare processor
lärd person, lärd hindu pundit
lärjunge, pupill, elev pupil
frågeställare questioner
frågeformulär questionnaire
värmeelement, kylare radiator
lumpsamlare ragman
rucklare, räfsa, kratta rake
talare ranter
redo, klar, beredd, beredvillig, färdig, påpasslig ready
skivspelare record-player
bandspelare recorder
rektangulär, rätvinklig rectangular
rullbandspelare reel-to-reel
behållare reservoir
källarmästare restaurantkeeper
vilar rests
rumlare reveller
tävla med, medtävlare rival
rullar rolls
talarstol rostrum
larmande rumbustious
idisslare ruminant
helgonförklarad sainted
spottkörtlar salivary glands
slyngel, lymmel, fuska, skälm, slarva med scamp
lärjunge, lärd scholar
lärda scholarly
lärdom, stipendium scholarship
lärare, skolkamrat, lärarinna schoolfellow
läroverkslärare, magister schoolmaster
skolarbete schoolwork
lymmlar scoundrels
skrivare, skriftlärd scribe
realskola, läroverk secondary school
klarhet, stillhet serenity
axlar shafts
växlar shifts
handlare shopkeeper
handlar, affärer shops
rycka på axlarna shrug
singularis sigular
singularis, märklig singularis
lärka skylark
smutsgris, slarver sloven
sluskig, hafsig, slarvig slovenly
slarvig slutish
provisorisk talarstol soap-box
socklar sockets
pärlar sparkles
högtalare, talare, talman speaker
talar speaks
exemplar, prov specimen
spektakulära spectacular
stämplar stamps
pappershandlare stationeer
börsmäklare stock-broker
klär dig suits you
kallelse, kallar, stämning (lag- ) summons
svindlare, skojare swindler
samtalar talks
stridsvagn, cistern, vattenbehållare tank
bandspelare tape-recorder
lärt taught
lära, instruera, lär ut, undervisa teach
läraktighet teachability
fröken, lärare teacher
anbudsformulär tender form
lärobok text-book
lårben thigh
tredjedelar thirds
engångsartiklar throwaways
odlare, rorkult tiller
titulär titular
tobakshandlare tobacconist
affärsidkare, handlare tradesman
förvandlar transforming
privatlärare tutor
lärde tutored
tyrolare Tyrolese
flärdfri, opåverkad unaffected
oklar unclear
olärd, föga beläst unlettered
impopulär unpopular
ostädad, slarvig, skräpig, ovårdad untidy
flärdfull, fåfäng vain
flärd, fåfänga, fåfänglighet vanity
skåpbilar vans
buktalare ventriloquist
vinodlare viticulturist
mod, sed, popularitet vogue
sjöstövlar waders
vattendelare watershed
välartad wellbehaved
klarvaken wide-awake
vinodlare wine-grower
bashögtalare woofer
röntgenstrålar x-rays
seglare yachtsman
vrålar yells
fjolåret yesteryear
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.