The Swedish term "kant, bård, gräns, ram, rabatt" matches the English term "border"

other swedish words that include "ram" : english :
kulram abacus
abortivmedel, abortframkallande abortifacient
beroendeframkallande addictive
tilläggsprogram addon
framsteg advances
befrämjande av advocacy
radiotelegram aerogram
aerogram aerogrammes
krämpa ailment
främmande alien
anagram anagram
främre anterior
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
apparition, utseende, framträdande appearance
framträdde appeared
framträdande appearing
framträder appears
phetsa, framkalla arouse
fram-och-tillbaka back-and-forth
bakfram back to front
kasta fram och tillbaka bandy
avslut, köpslå, dagtinga, rampris, pruta bargain
pråm, skuta barge
pråmskeppare bargee
förut, före, förrän, framför, förr, innan before
född, frambringa, enfödd begotten
skälla, vråla, råma, vrål bellow
snyfta fram blubber
självinmatande programladdare bootstrap
tvinga, skrämma bulldoze
kabeltelegram cablegram
konfekt, kandisocker, karamell, gotter candy
cancerframkallande carcinogenic
kardinal, främst cardinal
grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak cause
keramisk ceramic
keramik ceramics
diagram chart
diagram charts
mota, kontramärke, hämma, hejda, kontrollera, ruta check
krampa clamping
skrammel, ringa, skalla, klang clang
rämna, klyvde, klyvt cleft
befrämja, leda till conduce
befrämjande conducive
trolla, bönfalla, frambesvärja, trolla conjure
iögonfallande, framstående conspicuous
transportera, meddela, framföra, överföra, leda convey
krampryckning convulsion
knäckare, smällkaramell cracker
kramp cramp
kräm, grädde cream
skapa, frambringa, komponera create
kela med, krama cuddle
avbräck, ramponera, åverkan damage
skrämma daunt
rycka fram debouch
decagramme decagram
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
diagram diagrams
celeber, framstående, förnäm, distingera distinguished
nertrampad down-trodden
förtrampad downtrodden
drama, skådespel drama
dramatisk dramatic
dramatiskt dramatically
dramatiker dramatist
dramatiserade dramatizes
lergods, keramik, lerkärl earthenware
framkalla, framlocka elicit
omfatta, omfamning, krama, omfamna, famna embrace
dyka upp, framkomma emerge
framstående eminent
väcka, framkalla evoke
exempelprogram exampleprogram
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
framställning exposé
framtvinga, avtvinga, utpressa extort
ovidkommande, artfrämmande extraneous
fasad, framsida facade
främjandet facilitated
falla, ramla, trilla, stupa, höst fall
första, främst, förnämst, först first
flödesdiagram flow chart
ramp foot-lights
ramp footlights
fram-, främre fore
framben foreleg
förnämst, främst foremost
framåt forth
framåt, anfallsspelare, befordra, fram forward
framlänges, framåt forwards
karm, inrama, ram frame
stomme, ram frame-work
gratisprogram freeware
förskräckelse, skrämsel, skräck fright
avskräcka, skrämma, skärra upp frighten
fasad, framsida, främre, front front
främre bänkraden front-bench
främja, befrämja, ytterligare, vidare, bortre further
blivande, tillkommande, framtid future
karamell goody
grammatiskt grammatical
grammatiskt grammatically
grammatik, språklära grammer
gräma sig över grieve at
gäst, främmande guest
spruta fram, forsa ut gush
framlykta headlight
framsteg headway
framdeles, hädanefter henceforth
krämare huckster
kram hug
kramade hugged
kramar hugs
oframkomlig impassable
prova dig fram improvise
framtill in front
framför in front of
skrämma intimidate
domarämbete judgeship
slags karamell jujube
domarämbete justiceship
sticka fram jut
krimskrams kitsch
senare, framdeles later on
pråm, lätta lighter
rampljus limelight
skymta fram, vävstol loom
framträdande looms
huvudram mainframe
tillverkning, framställning making
mejram marjoram
melodrama melodrama
gå fram, stiga move up
nätverksprogram networkprogram
kort extrameddelande newsflash
framsida obverse
världsfrämmande, andlig otherworldly
uns, uns=28.35gram, gnutta ounce
främling, utlänning outlander
bisarr, främmande outlandish
enastående, framträda outstanding
parametrar parameters
ram (björn) paw (bear)
pedal, trampa pedal
framhärda persevere
framhärda persist
framhärdade persisted
framhärdar persists
tårtdiagram piechart
program, affisch play-bill
avdramatisera play down
dramatisk författare playwright
utpeka, framhålla, påoeka, konstatera, poängtera point out
framställa, posera, pose pose
keramikhögar potsherds
kråma sig prance about
framföra, föredraga, föredra prefer
främst, premiärminister premier
gåva, present, framföra, nuvarande, presens present
prestera, frambringa, skapa, alstra, producera produce
program program
programidéer program-ideas
programfil programfile
programmerare programmer
programmerare programmers
programmering programming
programmeringsspråk programming-language
programmerings-tillbehör programming-utensils
programmeringstips programminghints
program programs
utveckling, framsteg progress
framträda, bemärkt, framträdande prominent
befordra, befrämja, främja promote
främjar promotes
framstupa, benägen prone
framdriva propel
framdrivande propulsion
framtidsutsikter prospects
framgång, välstånd, välgång, medgång prosperity
utstående, framskjutande protruding
förarga, förtörna, reta, framkalla provoke
eka, staka sig fram punt
pyramider pyramids
ramm, gumse, bagge ram
skramla, skallra, rassla, rossla, rossling rattle
skramlande rattling
konteramiral rear-admiral
grammofonskiva, urkund, registrera, rekord record
slita sönder, rämna rend
representera, framställa, föreställa represent
svammel, ramsa rigmarole
brusa, dån, skrika, vråla, vrål, ryta, råma roar
vapenskrammel sabre-rattling
sakrament sacrament
sakramental sacramental
utskjutande, framträdande salient
ärr, skråma scar
fågelskrämma scarecrow
skrämmande scary
riva, rispa, skråma, startlinje, repa, klösa scratch
glida fram, skumma skim
programvara, programvara software
krampryckning, kramp spasm
krampaktig spasmodic
spjäka, klyva, rämna split
fräsa, spotta fram sputter
krama, klämma squeeze
kramande squeezing
rampfeber stage-fright
krampa, märla, stapelvara staple
spritta, skrämma upp, skrämma startle
förfärad, uppskrämd startled
styv, stel, stram stiff
framåtböjd stooping
rättfram straightforward
främmande, egen, konstig, märkvärdig, underlig strange
främling, obekant stranger
stötta, kråma sig strut
underram subframe
framlägga, inkomma, underställa submit
framläggandet submitting
framgång, efterträder succeeded
framgång, succé success
framgångsrik, lyckad successful
framgångsrikt successfully
karamell, söt, efterrätt, ljuv sweet
karamell, godsak sweetmeat
framställa på syntetisk väg synthesize
telegram telegram
besinning, temperament, lynne, humör, sinnelag temper
temperament temperament
dramatisk thespian
åtsittande, trång, asfull, snäv, stram, tät tight
till, att, att, rämna, åt to
tandkräm tooth-paste
trampa, trampa ner trample
trampa, stiga, trampa, träda, steg tread
trampade, steg trod
stigit, trampat trodden
otäckt, otäck, anskrämlig, ful ugly
framtida, bortre ulterior
ångramöjligheter undos
uppackningsprogram unzippers
främmande visitors
ståltråd, telegrafera, tråd, telegram wire
oroa, grämelse worry
främlingshatare xenophobe
främlingsskräck xenophobia
other swedish words that include "rabatt" : english :
rabatt discount
rabatter discounts
rabatt flowerbed
rabatt rebate
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.