The Swedish term "lät" matches the English term "sounded"

other swedish words that include "lät" : english :
ablativ ablative
samlat accumulated
ackumulator accumulator
lättpåverkad masspublik admass
tillåtlig admissible
flygplats airport
alkoholrelaterad alcohol-related
lätta alleviated
lättnad alleviation
tilldelat allocated
låta, tillåta allow
tillåtna allowable
tillåten allowed
tillåter allowing
tillåter allows
ankarplats, förankring anchorage
korelat antecedent
artikulation, artikulera articulation
överlåtare assigner
himmelsblått azure
bakplåt bakestone
skjutplattform barbette
plats kring en lada barnyard
naturskön plats beauty-spot
koj, ankarplats berth
blöda, åderlåta bleed
fläta braid
flätor braids
undulat budgerigar
undulat budgie
busshållplats, hållplats bus-stop
illalåtande cacophonous
campingplats camping-ground
lägerplatser campsites
fasadklättrare catburgler
begravningsplatser cemeteries
charlatan charlatan
glättig, munter, gladlynt cheerful
glatt cheerfully
klättra clamber
klänga, klättra climb
klättrande climbing
klättrar climbs
liten flat båt, hjärtmussla cockle
förarplats i flygplan cockpit
jämföra, kollationera collate
jämförelse, lätt måltid collation
samlat collected
meddelat communicated
jämförande, relativ comparative
kompilator compiler
självbelåtenhet complacence
självbelåten complacent
databehandlat computed
nedlåta sig condescend
överse med, förlåta, gottgöra condone
gratulation, lyckönskan congratulation
efterlåtenhet, tyst medgivande connivance
tillåta consent to
konsulat consulate
nöjd och belåten contended
belåtenhet contentment
korrelat, motsvarighet correlate
kopplat coupled
appellationsdomstol court of apeal
lättrogen, godtrogen credulous
gråta, utrop, läte, ropa, rop, skrik cry
plattform, estrad dais
av-installation de-installation
handlat, handlade dealt
avinstallation deinstallation
utvecklat developed
övergå, överlåta devolve
lättsmält digestible
missbelåten discontented
missbelåten disgruntled
delat divided
division, indelning, indelning, delat med division
lätta, lätthet ease
lättar på eases
med lätthet easily
lätt, obesvärad, mak, ledig easy
lättanvänt easy-to-use
läger, lägerplats encampment
ingå, inlåta sig på enter into
fläta ihop entwine
promenadplats esplanade
slät, plan, än, jämn, även even
händelserelaterad event-related
undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall excuse
underlätta facilitate
fjäderlätt feathery
låtsas, föregiven, hyckla feign
lättsinnig, ostadig, flyktig person fickle
klanglös, flat, flack, fadd, platt, våning, slät flat
plattar till flatten
blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad florid
förfader, låta bli, upphöra med forbear
förlät forgave
förlåta forgive
förlåtit forgiven
förlåtelse forgiveness
grannlåt frills
lättsinnig, obetydlig frivolous
lättroad fun-loving
muntert, glatt gaily
grannlåt gaud
homosexuell, ljus, glättig gay
gelatin gelatine
skaffa, bliva, få, lätta get
bjäfs, grannlåt gewgaw
lättsinnig, vimmelkantig, yr i huvudet, yr giddy
lätt tvåhjulig vagn gig
låta påskina give out
glätta, glans gloss
lättstyrda governable
bevilja, tillåta, medgiva grant
tillåten granted
tillåter granting
lättlurad gullible
boningsplats, boning habitation
hyllats hailed
ärligt talat honestly
förlåt I`m sorry
overksam, fåfäng, lat, sysslolös, sysslolös idle
sysslolöshet, dagdriveri, lättja idleness
lätting, dagdrivare idler
olovlig, otillåten illicit
klättrare imber
lättpåverkad impressionable
otillåtlig inadmissible
oavlåten incessant
efterlåten, eftergiven, överseende, efterlåten indulgent
oförlåtlig inexcusable
lättantändlig inflammable
installations-disketten installation-diskette
installationsfiler installationfiles
installation installing
installationer installs
sammanfläta, fläta samman, inflätning interlace
lättretlig irascible
retlig, lättretlig irritable
glättig, glad, munter jocund
glatt joyfully
dold, latent latent
latin latin
latintalande latin-speaking
latitud latitude
angöringsplats lay-by
parkeringsplats layby
lättja laziness
lat lazy
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
hyra ut, låta, låt let
låt oss let's
låter lets
avlatsbrev letter of indulgence
låter letting
slät, flack, nivå, jämn level
lättsinne levity
lätt, tända, sken, lindrig, ljus, tunn, lyse light
upplysa, lätta, blixtra, tändare lighten
pråm, lätta lighter
lätt lightly
lätthet lightness
lättvikt lightweight
plats locale
platser locations
dagdrivare, lätting lounger
overklighet, fantasi, låtsaslek, låtsad make-believe
låtsas som om make as if
handelsplats mart
parningsläte mating call
präglat minted
mus, blåtira mouse
slåttermasin, gräsklippare mower
mulatt mulatto
uraktlåta, försumma, underlåta, vanvårda, vansköta neglect
underlåtenhet, slarv, oaktsamhet negligence
nyhetsrelaterad news-related
bråk, oljud, buller, väsen, olåt, stoj noise
utelämnande, underlåtenhet omission
uraktlåta, underlåta, utelämna omit
oscillator oscillator
sadelplats, hästhage, hage paddock
palats, slott palace
handflata palm
handflator palms
parad, promenadplats parade
förlåtelse, benåda pardon
tillåtelse, lov, permission permission
tillåta, låta permit
filatelister philatelist
falsk, låtsad phoney
pilatus pilate
ställa, sätta, anbringa, placera, plats place
placerar, platser places
slätt, tydlig, enkel, simpel, fält, vanlig plain
slättinvånare plainsman
plissera, fläta, vecka plait
flätor plaits
minnestavla, platta plaque
plansch, skiva, plåt, platta, tallrik plate
platå plateau
läktare, kateder, plattform platform
platina platinum
Platon Plato
lekplats playground
nöjd, belåten, glad pleased
ställning, plats, läge position
stolpe, posta, plats, befattning, post post
förfilateli pre-philately
låtsas pretends
utvecklats progressed
lätt sak, lätt match, barnlek pushover
snattra, charlatan, kvacksalvare quack
tystlåtet quietly
knacka, lätt slag rap
relatera, uppräkna, skildra, berätta recount
relatera, förtälja, anknyta relate
relationer, förhållande relations
relation relationship
relationer relationships
relativ, anhörig, släkting, anförvant relative
relativt relatively
relativistisk relativistic
understöd, undsättning, avbrytare, lättnad relief
efterlåten, loj, försumlig remiss
efterskänka, förlåta, översända, remittera remit
meddelat reporting
förvaringsplats repository
utrymme, plats, rum room
tillåtelse, sanktion sanction
tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig satisfaction
tungsint, tystlåten, dyster saturnine
savann, grässlätt savannah
mjuk platt kaka scone
klättra, rusning scramble
lätt regnskur, rusa, vindil scud
mandat, soffa, sits, sittplats, säte, bänk seat
shareware-relaterat shareware-related
bleckplåt sheet-iron
tyst, tystlåten silent
plats-licens site-license
platser sites
plats, läge, tjänst, ställning, situation situation
skiva, platta, häll, kaka slab
slät, blank sleek
smart, hal, slät slick
lätt, lindrig, spenslig slight
glatt, slipprig, hal slippery
lättja, slöhet sloth
latmask, slöfock sluggard
slät, jämn, mjuk, glatt smooth
självbelåten smug
föraktfull, nedlåtande sniffy
låt, visa, sång song
läte, klinga, pejla, ljud, solid, låta, ljuda sound
platsen spacing
spekulation speculation
spekulativ speculative
platser spots
lätt berusad squiffy
hållplats stopping-place
lekande lätt swimmingly
högplatå table-land
högplatå tableland
fåordig, tystlåten, tystlåten taciturn
startplats, avstamp take-off
skiftning, lätt färga tinge
lättstött touchy
lätthanterlig tractable
överföra, överlåta, överlåtelse, transportera transfer
överlåtbar transferable
utstyrsel, grannlåt trappings
lättsinnig trifling
avtalat möte tryst
tvinna, bindgarn, fläta twine
otillåten unavailable
oförlåtlig unpardonable
orelaterade unrelated
oavlåtlig unremitting
platsanviserska på teater usherette
vakans, ledig plats vacancy
förlåtlig venial
rån, oblat wafer
lättsinnig, yster wanton
lättfärdigt wantonly
lättsinne wantonness
makulatur waste paper
flätverk wattle
sammanfläta, väva weave
flätverk, videvärk wicker
vävt, flätat woven
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.