The Swedish term "mer, vidare, flera" matches the English term "more"

other swedish words that include "mer" : english :
bifoga, summera, tillägga, tillfoga, lägga till add
amerikansk engelska ae
algoritmer algorithms
alfanumerisk alphanumeric
Amerika America
amerikansk American
amerikatillverkade american-made
amerikanisera americanize
angloamerikan Anglo-american
animera animate
animerade, livlig, själfull animated
förekommer anticipates
ängslan, beklämning, bekymmer, oro anxiety
aforismer aphorisms
b-filmer b-movies
kamera camera
kameror cameras
amerikansk ren caribou
kontrollnummer checksum
filmkamera cine-camera
slammer, slamra, oväsen, rassla clatter
kommer comes
kommersiell, kommersiell, merkantil commercial
kommersialisera commercialize
kommerciellt commercially
komprimera, dryg compact
komprimerar compacts
komprimera, omslag compress
komprimerade compressed
komprimerande compressing
bestyrka, stadfästa, bekräfta, konfirmera confirm
konfirmerat confirmed
konsumera, tära, förtära, förbruka consume
avbilda, nummer, exemplar, avbild, kopia, kopiera copy
kremerat cremated
kremeringen, eldbegängelse cremation
decimera decimate
dekomprimering decompression
fördömer denouncing
deprimerad, nedslagen depressed
sömmerska dressmaker
balsamera embalm
tömmer empties
legitimera sig establish one`s identity
europanormer euro-norms
kvinnlig, hona, fruntimmerkvinna female
figur, siffra, gestalt, räkna, nummer figure
till, prenumerera på, åt, ty, för for
kommersiella for-sale
glömmer forgets
sydamerikansk cowboy gaucho
vanligen, i regel, merendels, i allmänhet generally
grekisk-romerska greco-roman
stönande, jämmer groaning
gummi, gummera gum
gummerad gummed
eldbegängelse, kremering incineration
allt mer increasingly
antända, inflammera inflame
inflammerad inflamed
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
informera om inform of
informerad informed
till yttermera visso into the bargain
upplaga, utgång, nummer issue
dummerjöns juggins
damer ladies
jämmer lamentation
legitimera legitimatize
bekymmerslös light-hearted
radnummer linenumber
radnummer linenumbers
hummer lobster
träkubb, stock, vedträ, logg, timmerstock log
lufsa, timmer, skräp lumber
timmerman lumberman
maximerad maximazed
maximera maximize
meridian meridian
förtjäna, förtjänst, merit merit
meriter merits
mina damer mesdames
glimmer mica
minimera minimise
minimerad minimized
minimerar minimizes
minimerande minimizing
alltmer more and more
mer eller mindre more or less
sorgsen, sorglig, jämmerlig mournful
sömerska needlewoman
aldrig mer nevermore
lösnummerförsäljare news-vendor
icke-kommersiell non-commercial
ickekommerciella non-profit
ickekommerciella noncommercial
antal, tal, nummer number
numerisk numeric
numerisk numerical
optimering optimazation
optimera optimise
optimerande optimising
optimering optimization
optimera optimize
parfym, vällukt, parfymera perfume
parfymerad perfumed
postnummer postcode
postnummer posting-number
knallhatt, grundfärg, nybörjarbok, primer primer
tema, böjningsformer för verb principal parts
proklamera, utropa proclaim
proklamerade proclaimed
programmerare programmer
programmerare programmers
programmering programming
programmeringsspråk programming-language
programmerings-tillbehör programming-utensils
programmeringstips programminghints
förbehåll, kvalifikation, merit qualification
meritera sig qualify oneself
eftergummerat re-gummed
regummera recap
deklamera, uppläsa recite
reform, reformera reform
reformerta kyrkan reformed Church - the
armera, förstärka reinforce
armeringsjärn reinforcing bar
återoptimera reoptimize
romersk, romare Roman
väderkorn, parfymera, parfym, doft scent
sömmerska seamstress
serienummer serial
hydda, skjul, timmerkoja shack
former shapes
skimmra, skimmer shimmer
omfång, nummer, format, storlek size
slumra, slummer slumber
spasmer spasms
prenumerera subscribe
abonnera på, prenumerera på subscribe to
prenumerant, abonnent subscriber
prenumeration, abonnemang subscription
sammanfatta, summera sum up
synonymer synonyms
timmer, virke timber
okomprimerade uncompressed
uppackning, avkomprimering uncompressing
uniformerad uniformed
okomprimerad unpacked
volymerna vols
testamente, kommer att, skall, vilja will
kvinna, fruntimmer woman
fruntimmersaktig womanish
kommer inte att won't
drömmerier wool-gathering
rycka, amerikan yank
amerikan yankee
postnummer zip code