The Swedish term "antal, tal, nummer" matches the English term "number"

other swedish words that include "tal" : english :
tilltala accost
handling, åtalbar actionable
tilltala, adress, utanskrift, rikta, adressera address
justering, inställning adjustment
åratal ages
total, aggregat aggregate
överenskommelse, ackord, avtal agreement
uppställning, placering i linje alignment
antal, summa, belopp amount
avbön, försvarstal, apologi, ursäkt apology
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
ställa till trassel apple-cart
uppställa, anordna, arrangera arrange
föranstalta för arrange for
arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt arrangement
ställa upp array
taxera, fastställa värdet av, taxera assess
talanger attainments
inställning, hållning, attitud, ståndpunkt attitude
medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta average
soltält, markis awning
baktala backbite
baktalare backbiter
förtal backbiting
borgen kan ställas bailable
tåla, björn bear
betalningsmottagare beneficiary
beställa, omvittna bespeak
beställd bespoke
cykelställ för cyklar bicycle stand for bicycles
inackorderingsställe, pensionat boarding-house
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
ställa inför rätta bring to justice
föra på tal broach
tåla, bäck brook
brutal brutal
brutalitet brutality
gömställe cache
mild övertalning cajolery
samtal, kallar calls
förtal calumny
tältsäng camp-bed
avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka cancel
överstrykning, avbeställning cancellation
tältduk, målarduk, segelduk canvas
huvudstad, kapital, versal capital
kapitalistiska capitalist
kapitalistiska capitalistic
kapitalisering capitalization
kapitalisera capitalize
kapitalist captialists
verkställd, buren, anlagsbärare, bar carried
tälja, skära, rista, snida carve
sätthärdat stål case-hardening-steel
katalog catalog
kataloger catalogs
katalog, katalogisera catalogue
katalogisering cataloguing
katalog catalouge
befraktningsavtal charterparty
snattra, tala, sladdra, skallra tänder chatter
cirkustält circus marquee
samtal colloguy
begrepp, avelse, föreställning conception
småprat, samtal confabulation
inställning configuration
inställningsfil configurationfile
förnöjd, tillfredsställd contented
kontinental continental
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
konversation, samtal conversation
samtala, konversera, motsatt converse
antal counts
förbund, avtal covenant
gömställe, hemlig covert
stallbroder crony
kristall crystal
ömtålig damageable
detalj datail
dadel, tidpunkt, träff, datera, årtal, datum date
av-installation de-installation
dödlighet, dödstal deathrate
talarkonst declamation
vanställa deface
förtala defame
vanställa deform
avinstallera deinstall
avinstallation deinstallation
känslig, delikat, ömtålig, fin, finkänslig delicate
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
detalj detail
detaljerad, utförlig detailed
detaljer details
ställa diagnosen diagnose
kosing, stålar dibs
digital digitala
digitalisera digitize
kataloger directories
katalog, telefonkatalog, adresskalender directory
katalog-utrymme directory-space
utbetalning disbursement
föredrag, tal discourse
vanpryda, vanställa disfigure
utställa, ståt, utställning, skylta display
förställa sig dissimulate
förvränga, vanställaförvrida distort
räkna ett tal do a sum
inget att tala om don`t mention it
släpigt uttal drawl
utställda, oavgjord drawn
åttitalet eighties
talarkonst, välläsning elocution
vältalighet eloquence
hög ställning, höjd eminence
anställa, använda employ
anställd, tjänsteman employee
anställda employees
anställning, syssla employment
uthärda, utstå, tåla endure
förlovning, anställning engagement
engelsk-talande English-speaking
säkerställa ensure
säkerställer ensures
tillställning, underhållning entertainment
installerad enthroned
hela, total, locka, hel entire
uttrycka, uttala enunciate
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
lovtal eulogy
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
avrättning, verkställande execution
verkställande executive
utställa exhibit
uppvisning, förevisning, utställning, mässa exhibition
utställningar exhibitions
utställare exhibitor
utställa expose
framställning exposé
blottställd, utsatt exposed
ilsamtal express call
fastalistisk fastalistic
få, fåtal few
figur, siffra, gestalt, räkna, nummer figure
fil-katalog file-catalogue
tall, fura fir
fästa, fastställa, montera, laga, bestämma, häfta fix
anläggningskapital fixed capitl
talman floorleader
blomsterutställning flowershow
flytande(om att tala) fluently
brännpunkt, centrum, ställa in focus
avståndsinställning, fokuserande focusing
tältsäng folding bed
i timtal for hours
tålamod forbearance
vada över, vadstålle ford
form, formulär, gestalt, blankett, dana, bilda form
fraktal fractal
skör, bräcklig, ömtålig fragile
skröplig, ömtålig, bräcklig frail
återställer freshening
retlig, otålig fretting
fundamentalister fundamentalists
ställning, brygga gantry
fortplantnings-, genital genital
komma till tals med get to speak to
ställa till med get up to
skänk, talang, gåva, present gift
begåvad, talangfull gifted
totala global
totalt globally
tillfredsställelse gratification
tillfredsställa gratify
tillfredsställande gratifying
grekisktalande Greek-speaking
stalldräng, sköta hästar, rykta groom
gömställe hideout
gömställen hideouts
gömställe hiding-place
avbetalningsplan hire-purchase plan
ärligt talat honestly
horisontal, vågrät horizontal
horisontalt horizontally
hundratals hundreds
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
otålighet impatience
otålig impatient
metalltacka ingot
götstål ingot steel
ställa sig in ingratiate
oräknelig, otalig innumerable
antydning, inställsam insinuating
installera install
installerbar installable
installations-disketten installation-diskette
installationsfiler installationfiles
installerare installer
installation installing
installationer installs
avbetalning (med belopp) instalment
istället instead
inrättning, anstalt institution
heltal, heltal integer
presentera, föreställa för introduce to
italienska, italiensk Italian
Italien Italy
sammanställning juxtaposition
cykelställ på cykel kickstand on a bike
latintalande latin-speaking
friställning layoff
spetälsk leper
spetälska leprosy
spetälsk leprous
betala, likvidera liquidate
betalning liquidation
talesätt locution
högtalare, högtalare loudspeaker
sinnessjuk, hospital, dåre, vansinnig lunatic
majoritet, flertal majority
beställa tid hos make an appointment with
faststalla priset make the price
tillverkning, framställning making
elakartad, baktala malign
ställa upp, marskalk marshal
gråtmild, halvfull, sentimental maudlin
taltrast mavis
ödmjuk, undergiven, tålmodig meek
mentalitet mentality
andligen, mentalt mentally
nämna, omtala, omnämna mention
metall metal
metallisk metallic
metallurgisk metallurgic
metallarbete metalwork
metallbearbetning metalworking
stallänga mews
miltal mileage
trippa, tala fint, finhacka mince
förtala misrepresent
talesman, språkrör, munstycke mouthpiece
talträngd, bombastisk mouthy
yrka, hemställa move for
talrik, myllrande multitudinous
notställ music stand
sentimental, mjäkig namby-pamby
stalltips, lur, tupplur nap
naftalen naphthalene
uttala nasalt nasalize
nativitet, födelsetal natality
neandertalmänniska Neanderthal man
avbetalning never-never
stålpenna nib
praktiska detaljer nitty-gritty
åtalseftergift nolle prosequi
icke-säkerställd non-secure
icke-säkerställd non-secured
nostalgi nostalgia
tal numbers
täljare numerator
talrik, otaliga numerous
inställsam obsequious
vältalare, talare orator
befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera order
beställning ordering
orientalisk oriental
stalldräng ostler
grundlig, tvättäkta, total out-and-out
överträffa i antal outnumber
ställa i skuggan, överglänsa outshine
total overall
som skall betalas owing
betalad paid
talspråk parlance
speciell, detalj particular
tålamod patience
tålig, patient, tålamod patient
avlöna, betala, avlöna, erlägga pay
återbetala pay back
betala skatt pay in taxes
avbetala pay off
betalningsbar payable
betalningsmottagare payee
betalande paying
likvid, betalning, utbetalning payment
betalningar payments
betalar pays
procenttal percentage
procenttal percentages
uppträdande, föreställning performance
anställningstid period of employment
gestalt, personlighet personage
övertyga, övertala persuade
övertalning persuasion
tyna, tall, barrträd, tråna, tyna bort pine
tall (trä) pine-wood
ställa, sätta, anbringa, placera, plats place
plansch, skiva, plåt, platta, tallrik plate
diskställ plate rack
tallrik platter
tilltalar pleases
portal porch
framställa, posera, pose pose
ställning, plats, läge position
betalt porto post-free
postanstalt, postkontor post-office
avtala prearrange
företal, förord preface
företräde före, inställning, preferens preference
betala i förskott prepay
övertala, segra, få överhanden, härska prevail
avkunna, uttala pronounce
uttal pronounciation
åtala, åklaga prosecute
åtalad prosecuted
åtal prosecution
lägga, ställa, placera, sätta, uttrycka put
kvatr, kvarter, kvartal, fjärdedel quarter
kvartalsvis quarterly
kvartal, kvarter quarters
frågeställare questioner
beslutsmässigt antal quorum
ställning rack
talare ranter
återanställning re-employment
ompröva, återställa re-examine
återställa redecorate
styra om, ändra, ställa om redirect
uppfostringsanstalt reformatory
återbetalning refund
återbetalande refunding
återbetalningar refunds
registrera, inregistrera, mantalsskriven register
återanställning rehiring
återinstallera reinstall
återinstallera reinstalling
relatera, förtälja, anknyta relate
betala sig, vedergälla, återbetala repay
återbetalning repayment
ersättning, återställelse replacement
representera, framställa, föreställa represent
återställa reset
återställande restorations
återställa, restaurera restore
återställa restoring
detaljhandels retail
bergkristall rock-chrystal
talarstol rostrum
sakramental sacramental
vilohem, kuranstalt sanatorium
mätta, tillfredsställa sate
tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig satisfaction
tillfredsställa, mätta satisfy
tillfredsställande satisfying
byggnadsställning, schavott scaffold
resultat, tjog, poängställning score
sentimental, känslosam sentimental
ställa, sätta, gäng, lag, plantera, uppsättning set
uppställa set forth
ställskruv setscrew
inställningsbara settable
ställa in setting
inställningar settings
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
dana, skepnad, bilda, fason, form, arta, gestalt shape
utställningslokal showrooms
plats, läge, tjänst, ställning, situation situation
förtala, baktala, skvaller, förtal slander
förtalad slandered
gyttjig, inställsam, dyig slimy
snigel, metallklump, stor klunk slug
inställsam smarmy
provisorisk talarstol soap-box
ömt ställe, öm, sårig sore
tala speak
omtala speak of
tilltala speak to
högtalare, talare, talman speaker
talande speaking
på tal om speaking of
talar speaks
anföring, tal speech
talfel speech defect
tal speeches
hastighets-inställningar speed-settings
talesman spokesman
ställe, fläck spot
fjäder av stål spring of steel
stabil, stall stable
stativ, ställ, bestå, tåla, uthärda, stå stand
ställning, status status
ställe stead
stål steel
under-katalogerna sub-catalogues
under-katalogerna sub-directories
underkatalog sub-directory
hemställningar submissions
framlägga, inkomma, underställa submit
ställföreträdare substitut
åtala, stämma, lagsöka sue
talg suet
summa, tal sum
statist, övertalig supernumerary
smidig, inställsam supple
totalisator sweepstake
tilltalande, sympatisk sympathetic
framställa på syntetisk väg synthesize
system-katalog system-directory
bordssamtal table-talk
ställa upp i tabellform tabulate
tabelluppställning tabulation
tackla, talja tackle
talangfull talanted
talk talc
talk talcum
anlag (medfött), talang, begåvning, fallenhet talent
tala, samtal, prat, samtala talk
pratsam, språksam, talför talkative
ljudfilm, talfilm talkie
samtalande talking
talfilm talking film
samtalar talks
talg tallow
yppa, berätta, säga, förtälja, tala om tell
tält tent
tusen, tusental thousand
slang, att tala to speak
tåla, fördra, tolerera tolerate
summa, total total
totalt totally
omgestalta, förhärliga transfigure
fördrag, traktat, avtal treaty
tretal triad
avtalat möte tryst
ställ undercarriage
avinstallera uninstall
avinstallerande uninstalling
obetalda unpaid
otillfredsställande unsatisfactory
totalt utterly
avskedstal valedictory speech
buktalare ventriloquist
fastställd vested
ställföreträdande vicarious
förtala vilify
livsfarlig, livs-, vital vital
vitalitet vitality
vitalisera vitalize
wattal wattage
internet-beställning web-ordering
vältaligt well-spoken
windows-katalog windows-directory
ståltråd, telegrafera, tråd, telegram wire
bashögtalare woofer
vanföreställning wrong idea
årtal, år year
åratal, år years