The Swedish term "god, skön, rar, trevlig, fin, snygg" matches the English term "nice"

other swedish words that include "god" : english :
antaga, acceptera, anamma, godtaga accept
godtagbarhet acceptability
acceptabelt, godtagbart acceptable
erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma admit
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
godkänner agrees
godkännande, gillande, bifall, anklang approval
bifalla, godkänna approve
godkänd approved
godtyckligt arbitrarily
godtycklig arbitrary
bemyndiga, godkänna authorize
godkännandet authorizing
tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt balance
höra till god ton be good form
strandgodssökare beach-comber
i god tid betimes
god, bra, söt bonny
gjutgods castings
efterkravgods cod-goods
godtrogen confinding
lättrogen, godtrogen credulous
godkänner inte disallows
gödsel, gödsla, dynga dung
lergods, keramik, lerkärl earthenware
egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus estate
ilgods express parcels
göda fatten
gödsvin fattening pig
göder fattens
göda feed up
gödningsämne fertilizer
vrakgods, strandfynd flotsam
godsägare gentleman-farmer
god, bra, nyttig, gott, nytta, snäll good
god tro good-faith
beskedlig, gemytlig, godmodig good-natured
godnatt good-night
godsaker goodies
godhet goodness
gods, varor goods
grip, sagodjur griffin
sagodjur griffon
sagodjur gryphon
god dag, hallå, hej hallo
vrakgods jetsam
hygglig, sort, art, vänlig, god, snäll kind
godhjärtad kind-hearted
godhet, välvilja kindness
godsägare laird
godsägare land-owner
resgodsvagn luggage van
fyllnadsgods makeweight
gödsel, gödsla manure
god, munter merry
naiv, godtrogen naive
övergödning over-fertilization
godkänna pass a test
självgod, petig priggish
gods, ägodel, egendom, egenskap property
sköta ett gods run an estate
självgod self-righteous
patron, godsägare, väpnare squire
stöldgods, bylte, knyte swag
godis sweetie
karamell, godsak sweetmeat
godisaffär sweetshop
godkännande validation
godvillig voluntarily
skeppsbrott, vrakgods wreckage
other swedish words that include "rar" : english :
accelererar accelerates
accepterar accepting
accepterar accepts
revisor, kamrer, bokförare accountant
aktiverar activates
agerar acts
adaptrar adapters
justerar adjusts
beundrare admirer
beundrar admires
äventyrare adventurer
analyserar analyzes
irritera, förarga annoy
förargelse annoyance
förargar annoys
svarar answering
arkiverare archiver
akiverare archivers
argumenterar argues
arrangerar arranges
assisterar assits
försäkrar assures
åhörare, publik, företräde, auditorium, audiens audience
pladdrar babbles
balanserar balances
ballongfarare balloonist
barberare, frisör barber
schackrare bargainer
skenvälgörare barmecide
välgörare benefactor
välgörarinna benefactress
förebrår blames
bokförare book-keeper
besvärar bothers
murare bricklayer
bläddrare browser
bläddrare browsers
förarhytt, droska cab
burar cages
verkställd, buren, anlagsbärare, bar carried
fasadklättrare catburgler
centrerar centers
teckenhanterare charactermap
kontrollerar checkar
kvittrar chirps
fordringar, fordrar claims
klarare clearer
klättrar climbs
klirrar clinks
urklippshanterare clipboard
förarplats i flygplan cockpit
kombinerar combines
anförara, befälhavare, kommendörkapten commander
komprimerar compacts
dirigerar conducts
gratulerar congratulating
se genom fingrarna connive
besegrare, erövrare conqueror
upprätthållare, bevarare conservator
spärrar constraints
konverterare converters
konverterar converts
kopierare copier
kopierar copying
litterär äganderätt copyright
svarar corresponds
styrman, slupstyrare coxswain
prärievarg coyote
prärievargar coyotes
korstågsfarare crusader
tillskärare, kniv cutter
älskling, raring darling
döttrar daughters
avaktiverar deactivates
rar, kär, dyr dear
raring deary
orerar declaims
dekrypterar decrypts
försvarar defends
definierar defines
defragmenterar defragmenting
vansläktas, urarta, degenerera degenerate
urartat degenerated
levererar delivers
narrar deludes
urartat deteriorating
dikterar dictates
dörrar doors
teckningslärare drawing-master
vandrar drifts
förare, drivrutin driver
drivrutiner, förare drivers
utgivare, redigerare, redaktör editor
redigerare editors
redigerar edits
avkrypterar encrypts
lokomotivförare enginedriver
förbättrar enhances
fana, fanbärare ensign
motsvarar equals
utvärderare evaluator
existerar exists
experimenterar, experiment experiments
taxa, avgift, arvode, provision, honorar fee
utfodrare feeder
filhanteraren filemanager
montör, tillskärare fitter
fladdrar flits
fladdrar flutters
underarm forearm
frimurare Freemason
fraktförare freighter
gymnastiklärare gamemaster
regerar governs
väldig, storartad, högtidlig grand
farföräldrar grandparents
halstrar grills
garanterar guarantees
hanterare handler
åhörare hearer
övervintrar hibernates
premierar honors
identifieraren identifier
identifierare identifiers
ignorerar ignores
klättrare imber
invandrare immigrants
försämrar impairs
ultraröd infrared
förhindrar inhibits
oförarglig inoffensive
inspekterar inspects
installerare installer
instruerar instructs
isolerar insulates
planerar intends
investerare investor
investerar invests
förarga, irritera irritate
juvelerare jeweller
minderåriga juveniles
lärarinna lady teacher
varar lasts
sakförare, advokat, jurist lawyer
fyrar lighthouses
litterär literary
lokaliserar locates
inhysa, frimurarloge, logera, inhysa, härbärgera lodge
förlorar looses
förlorar losts
magnifik, storartad magnificent
förstorar magnifies
klarar manages
plundrare marauder
murare, frimurare mason
makalös, storartad matchless
budbärare messenger
mjölkförsäljare, mjölkutkörare, mjölkbud milkman
minimerar minimizes
underåriga minors
husmor, älskarinna, matmor, lärarinna mistress
ändrar modifies
spårvagnsförare, lokförare motorman
näsborrar nostrils
tokig, nötter, muttrar nuts
opererar operates
organiserare organizer
organiserar organizing
föräldrarlös orphan
överarbetad overworked
parametrar parameters
föräldrars parent's
föräldrar parents
trafikant, passagerare passenger
passerar passes
abborrar perches
flerårig perennial
placerar, platser places
planerare planner
placerar plants
rörarbetare plumber
rörarbete plumbing
brevbärare postman
potentiometrar potentiometers
prärie prairie
präriehund prairie doog
prärievarg prairie wolf
presenterar presents
ockrare profiteer
programmerare programmer
programmerare programmers
blomstrar prospers
protesterar protests
förarga, förtörna, reta, framkalla provoke
publiserar publishing
drar pulls
placerar puts
ganska, snarare, hellre rather
kontrollerar rechecks
reflekterar reflects
registrerar registers
omnumnrerar renumbers
rapporterar reports
reserverar reserves
fribytare, vandrare rover
reklambärare sandwich-man
sparare saver
lärare, skolkamrat, lärarinna schoolfellow
läroverkslärare, magister schoolmaster
sekreterare secretary
fungerar serves
fälla en tår, fälla tårar shed tears
darrar shivers
ultrarapid slow-motion
snurrar spins
sponsrar sponsoring
fördröjer, hindrar stalls
fanbärare standard-bearer
sparar stores
fripassagerare stowaway
bli rak, rära straighten
överårig, gammalmodig superannuated
präktig, storartad superb
smickrare sycophant
synkroniserar synchronizes
manipulerar tampers
fröken, lärare teacher
temporär, tillfälligt temporary
retsam (förarglig), ledsam, tröttsam tiresome
temporär tmp
smickrare, smilfink toady
söndagsfirare på utflykt tripper
privatlärare tutor
omyndig, minderårig under age
tapetserare upholsterer
överarm upper arm
ockrare usurer
varierar varies
förarga vex
förargelse vexation
segrare victor
jämrar sig wails
vandrare walker
vandrare wanderer
helgfirare weekender
vinnare, segrare winner
other swedish words that include "fin" : english :
finne, akne acne
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
förefinnas be found
fingerad, falsk bogus
fint svart kläde broadcloth
bofink chaffinch
trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande comfort
se genom fingrarna connive
finjusteringsbar customizable
finjustera customize
prydlig, utsökt, fin, läcker dainty
definierbara definable
definiera define
definierade defined
definierar defines
definition, förklaring definition
definitioner definitions
känslig, delikat, ömtålig, fin, finkänslig delicate
grannlaga, finkänslig, diskret discreet
gottfinnande, urskiljning discretion
delfin dolphin
välbefinnande euphoris
förefinnas, existera, leva, vara exist
befintlig, existerande, bestående existing
uppfinna fabricate
felfinnare faultfinder
kännetecken, anletsdrag, finess feature
finessrikt feature-rich
finesser, ansiktsdrag features
krigslist, fint feint
final finale
drätsel, finansiera finance
finanser finances
finans financial
finansering financing
fink finch
påträffa, skaffa, få tag i, hitta, fynd, finna find
finnande finding
finner finds
vite, vacker, fin, bötefälla fine
finesser finesses
finger, tumma på, spela på finger
fingertopp fingertip
ändlig, finit finite
Finland Finland
finnländare Finn
finsk Finnish
väderkorn, fin näsa flair
luddig, silkesfin fluffy
pekfinger forefinger
fin, respektabel gentee
förnämitet, finhet, tillgjordhet gentillity
sommarträd, fin väv gossamer
uppfinningsförmåga imaginativeness
uppfinna, dikta invent
uppfinnare inventer
uppfinna inventing
uppfinning, påhitt, påfund invention
uppfinningsförmåga inventiveness
uppfinnare inventor
fin, förnäm ladylike
långfinger middle finger
trippa, tala fint, finhacka mince
morfin morphia
fint nicely
finaste nicest
finhet, nogrannhet nicety
långfingrad nimble-fingered
icke-existerande, obefintlig non-existent
finne, blemma, kvissla pimple
fördefinierad predefined
finjustera, revidera readjust
förfina, raffinera, rena refine
förfining refinement
självfinansering self-financing
förkonstlad, raffinerad sophisticated
definitivt specifically
gran, göra fin, prydlig spruce
raffinerad studied
subtil, hårfin subtle
hårfint subtly
där är, det finns there's
fingerborg thimble
fint tyg, vävnad tissue
smickrare, smilfink toady
skattkammare, finansdepartementet treasury
odefinierad undefined
väl, välbefinnande, välmåga well-being
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.