The Swedish term "lång och gänglig" matches the English term "gangling"

other swedish words that include "lång" : english :
en lång rad av a long string of
länge a long time
utmed, tillsammans, längs along
långsides alongside
ankellång ankle-length
längre anymore
godkännande, gillande, bifall, anklang approval
eftersträva, längta aspire
längta asspire
talanger attainments
baklänges, bakåt, tillbaka backwards
doplängd baptismal
katapult, slangbåge catapult
slänga, kasta, skrocka chuck
skrammel, ringa, skalla, klang clang
klänga, klättra climb
fastna, klänga, hålla fast, sitta fast cling
inblandad, anbelanga, vederbörande, intresserad concerned
be om, längta efter crave
dingla, slänga dangle
släng, rusa, slänga, tankstreck, penndrag dash
dagslång daylong
mellangärde, bländare diaphragm
fjärran, avlägsen, långt avlägsen distant
förlänga elongate
förlängning, utsträckning elonngation
långt, vida far
långsökt far-fetched
långsökt far-sighted
fjärran, avlägsen, långt borta far away
längre farther
längst bort, längst, ytterst farthest
klanglös, flat, flack, fadd, platt, våning, slät flat
slänga, slänga, kasta fling
volang, rusa i väg, sprattla flounce
framlänges, framåt forwards
raklång full length
längre bort further away
skänk, talang, gåva, present gift
begåvad, talangfull gifted
blänga glare at
blänga argt glower
långfredag Good Friday
gradvis, långsam gradual
längd hieght
hemlängtan homesickness
slangar hoses
i längden in the end
räcka länge last a long time
blänga, snegla, grin leer
längst åt vänster leftmost
långivare lender
längd length
förlänga, förlängas lengthen
förlängd lengthened
förlängning lengthening
långrandighet lengthiness
längder lengths
på längden lengthwise
lång lengthy
livslång lifelong
livslängd lifespan
ljung, långa ling
lång, länge long
långväga long-range
långsynt long-sighted
långfristig long-term
länge sedan long ago
längta efter, åstunda long for
längtade longed
långt liv longevity
längtan, längtansfull longing
lång longish
längsgående longitudinal
blänga lour
längdmått measure of length
medellängd medium length
förlängda märgen medulla oblongata
stallänga mews
långfinger middle finger
mellangärde midriff
hantlangare, hejduk myrmidon
långfingrad nimble-fingered
avlång oblong
längst ut outhermost
avlång oval
vidlyftig, långrandig prolix
förlänga prolong
förlängning prolongation
förlänga protract
förlängning, förnyelse renewal
baklänges rewerse
längst till höger rightmost
påringning, klang, klinga, ring ring
menings-längder sentence-lengths
meningslängd sentencelength
slang, skälla ut slang
slangbåge sling-shot
långsam, sakta slow
långsamhet slowness
trög, långsam sluggish
klangfull sonorous
stola (lång sjal) stole
talangfull talanted
anlag (medfött), talang, begåvning, fallenhet talent
storväxt, lång, reslig, högväxt, hög tall
lång person tall person
senfärdig, långsam, senkommen tardy
klänge tendril
kast, kasta, slunga, slänga throw
slang, att tala to speak
slänga, vräka toss
byxor, långbyxor trousers
rör, slang, tub, tunnelbana tube
klang, knäppa, dallra twang
samklang, endräkt unison
våglängd wavelenght
våglängd wavw-length
längta yearn
längtande yearning
yen, längtan yen
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.