The Swedish term "ställa inför rätta" matches the English term "bring to justice"

other swedish words that include "ställa" : english :
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
ställa till trassel apple-cart
uppställa, anordna, arrangera arrange
ställa upp array
taxera, fastställa värdet av, taxera assess
borgen kan ställas bailable
beställa, omvittna bespeak
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka cancel
av-installation de-installation
vanställa deface
vanställa deform
avinstallation deinstallation
ställa diagnosen diagnose
vanpryda, vanställa disfigure
utställa, ståt, utställning, skylta display
förställa sig dissimulate
förvränga, vanställaförvrida distort
anställa, använda employ
säkerställa ensure
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
avrättning, verkställande execution
verkställande executive
utställa exhibit
utställare exhibitor
utställa expose
fästa, fastställa, montera, laga, bestämma, häfta fix
brännpunkt, centrum, ställa in focus
ställa till med get up to
tillfredsställa gratify
tillfredsställande gratifying
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
ställa sig in ingratiate
installations-disketten installation-diskette
installationsfiler installationfiles
installation installing
installationer installs
presentera, föreställa för introduce to
beställa tid hos make an appointment with
faststalla priset make the price
ställa upp, marskalk marshal
stallänga mews
yrka, hemställa move for
befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera order
ställa i skuggan, överglänsa outshine
ställa, sätta, anbringa, placera, plats place
framställa, posera, pose pose
lägga, ställa, placera, sätta, uttrycka put
frågeställare questioner
ompröva, återställa re-examine
återställa redecorate
styra om, ändra, ställa om redirect
representera, framställa, föreställa represent
återställa reset
återställande restorations
återställa, restaurera restore
återställa restoring
mätta, tillfredsställa sate
tillfredsställa, mätta satisfy
tillfredsställande satisfying
ställa, sätta, gäng, lag, plantera, uppsättning set
uppställa set forth
ställa in setting
framlägga, inkomma, underställa submit
framställa på syntetisk väg synthesize
ställa upp i tabellform tabulate
otillfredsställande unsatisfactory
other swedish words that include "rätta" : english :
tillrättavisa, varning admonish
underrätta apprise
auktionsförrättare, auktionsutropare auctioneer
råtta bandicoot
gapskratta cachinnate
skratta skrockande chortle
rätta sig efter conform to
korrigera, korrek, rätta, rätt, beriktiga, riktig correct
rättad corrected
rättar till corrects
göra, duga, uträtta do
avrätta i elektriska stolen electrocute
rätta, förbättra emend
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
upprättande, inrättning, institution establishment
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
stifta, funnen, upprätta, grunda, inrätta found
gapskratt, gapskratta guffaw
gapskrattar guffaws
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
såra, förorätta injure
skratt, skratta laugh
skrattande laughing
skrattande laughingly
skrattar laughs
bisamråtta muskrat
berätta narrate
berättare narrator
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta perform
förbereda, rusta, anrätta, bearbeta, preparera prepare
upprätta, upphöja, höja, upphäva, resa upp, lyfta raise
rucklare, räfsa, kratta rake
råtta rat
återupprätta re-establish
tillrättavisande rebuke
relatera, uppräkna, skildra, berätta recount
rätta rectify
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
förebrå, tillrättavisa reprove
med rätta rightly
butiksråtta shop-lifter
historieberättaren storysman
kalla inför rätta subpoena
yppa, berätta, säga, förtälja, tala om tell
berättar telling
berättar tells
berättade, berättat told
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.