The Swedish term "stoppa, klä möbler" matches the English term "upholster"

other swedish words that include "klä" : english :
tillräknelig, ansvarig, förklarlig accountable
anklagelse accusation
anklaga för, skylla på accuse of
anklaga någon accuse somebody of
anklagad accused
anklagar accuses
reklamman adman
annons, reklam advertisement
vinklar angles
altarkläde antependium
ängslan, beklämning, bekymmer, oro anxiety
beklämd, ivrig, orolig, bekymrad, ängslig anxious
kläder apparel
överklaga appeal against
förkläde appron
godkännande, gillande, bifall, anklang approval
förkläde, förkläde apron
artiklar articles
klädsel attire
autoklav autoclave
baklänges, bakåt, tillbaka backwards
braskande reklam bally
chockladkaka bar of chocolate
nosklämma barnacles
klädsam becoming to
sängkläder bedding
haklapp, supa bib
cykelställ för cyklar bicycle stand for bicycles
anklagelseakt bill of indictment
mörkläggning black-out
medvetslöshet, mörkläggning blackout
klandra, klander, tadel, skylla på blame
klåpare blunderer
reklamtext blurb
klammar, konsol bracket
bakladdare breechloader
ljus, klar, blank bright
upplysa, ljusna, klarna brighten
fint svart kläde broadcloth
mäklare broker
spänne, spänna, buckla buckle
knippa, bukett, klase bunch
klasar bunches
klåpare bungler
kackel, kackla, fnitter, kackla, prat cackle
prygla, rör, käpp, klå upp, piska cane
fasadklättrare catburgler
kriticera, klander censure
förkläde chaperon
klämta, klockringning, klinga chime
choklad chocolate
chokladbitar chocolates
julklapp Christmas present
cirklar circles
klädd clad
klättra clamber
klämma clamp
hopklämd clamped
stam, klan clan
skrammel, ringa, skalla, klang clang
smälla med, klappa, applådera clap
klarna, göra klar clarify
klarheter clarities
klarhet clarity
klass class
klasskillnad class-distinction
klasskamrat class-mate
klassföreståndare class superintendent
klasser classes
klassisk classic
klassisk classical
klassicism classicism
klassiska språk classics
klassifikation classification
klassificerad classified
indela (i klasser) classify
klausul, kort sats, bisats clause
åskådlig, klar, klar, redig, klarna, röja clear
harkla sig clear one`s throat
klarare clearer
klart clearly
klänga, klättra climb
klättrande climbing
klättrar climbs
fastna, klänga, hålla fast, sitta fast cling
klämma clip
kläda, kläda clothe
kläder clothes
klädeesborste clothesbrush
kläder clothing
äckla, övermåtta cloy
klunga, dunge, klampa clump
svärm, klunga, klase cluster
choklad, kakao cocoa
beklaga, klaga complain
klagande complaining
åkomma, klagomål complaint
klagomål complaints
invecklade complexity
invecklad, sammansatt, komplicerat complicated
samvetsklausul conscience clause
författare av reklamtext copywriter
vecka, veck, skrynkla, rynka crease
skyldig, klandervärd culpable
förbannad, jäkla cursed
klapp, klappa dab
stoppa strumpor, stoppa kläder darn
baklås, stopp deadlock
deklamatorisk declamatory
deklaration, förklara declaration
krigsförklaring declaration of war
deklarationer declarations
förklara, deklarera, deklarera declare
deklarerat declared
definition, förklaring definition
gudsförklarad deified
gudsförklarande deifying
märke efter slag, buckla dent
avkläda, beröva denude
beklaga deplore
utvecklande deploying
upparbeta, utveckla, odla, utbilda develop
utvecklat developed
utvecklare developer
haklapp, blöja diaper
dimensionera, oklar dim
förkläda, förklädnad disguise
utklädd disguised
äcklad disgusted
äcklar disgusts
nedslående, beklämmande disheartening
engångsartiklar disposables
fökläda disquise
hyckla, fördölja dissemble
drapera, kläda drape
klädeshandlare draper
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
klädd dressed
avklädningshytt dressing cubide
sprätt, klädsnobb dude
enklast att använda easiest-to-use
genomarbeta, utveckla elaborate
genomarbetar, utvecklar elaborates
förklara, belysa, klargöra elucidate
inveckla i strid, trassla till embroil
klänning, ensemble ensemble
utarbeta, utveckla evolve
förklara explain
förklaring explanation
förklarande explanatory
förklaring explicable
förklara expound
klandersjuka fault-finding
låtsas, föregiven, hyckla feign
förstklassig first-class
förstklassig, prima first-rate
smäll, smälla, flik, flaxa, klaff flap
vingklaffar flaps
ficklampa flashlight
klanglös, flat, flack, fadd, platt, våning, slät flat
vackla fluctuate
veckla fold up
klänning, kåpa, kolt frock
rimfrostklädd, kylig frosty
raklång full length
klåpare fumbler
snattra, kackla, pladdra gaggle
klampa galumph
gymnastiklärare gamemaster
klädedräkt, kostym, skrud garb
plagg, klädesplagg garment
släkte, klass, grupp genus
Tyskland Germany
klara sig get along
klara sig i get through
klänning, kåpa, dräkt gown
klänningar gowns
klasser grades
språklära grammar
grammatik, språklära grammer
Grekland Greece
klädgalge, galge hanger
kull, lucka, kläcka, kläckning hatch
harkla sig, hök hawk
klack, häl, klacka heel
hycklare, skrymtare hypocrite
hycklande, skenhelig hypocritical
upplysa, eklärera, illuminerad illuminate
illustration, exempel, förklaring illustration
klättrare imber
anklaga impeach
förebråelse, anklagelse impeachment
ofelbar, oklanderlig impecable
oklanderlig impeccable
galaklädd in full dress
anklaga incriminate
äggkläckning, ruvande incubation
äggkläckningsmaskin incubator
anklaga indict
anklagelseskrift, anklagelse indictment
otydlig, oklar indistinct
oförklarlig inexplicable
förklaringar interprets
invecklad intricate
invecklad i involved in
stryka kläder iron clothes
oklanderlig, oförvitlig irreproachable
oklanderligt irreproachably
klåda itching
klämma, sylt, blockera jam
gyckla, skämt, skämta jest
vits, skämta, skämt, gyckla joke
klav, grundton keynote
klädd i kilt kilted
klämtning, klämta knell
klaga, klagan lament
klagovisorna lamentations
benkläder leggings
klar limpid
damunderkläder lingerie
redig, klar, överskådlig, lysande lucid
klarhet lucidity
klargöra make clear
få klara sig med make do with
klarar manages
äktenskapsmäklare matchmaker
mammaklänning materity dress
herrkläder menswear
medelklassen middleclasses - the
härmning, skyddande förklädnad mimicry
murkla morel
tabbe, klåpare, muff muff
civila kläder mufti
klantskalle mutt
äckla nauseate
oklar nebulous
förnickla nickel-plate
knopp, överklassare nob
förmörka, oklar, mörk, fördunkla, otydlig, otydlig obscure
påtaglig, tydlig, självklar obvious
oljekläder oil-skins
förtryckt, beklämd, betryckt oppressed
förtryck, beklämning oppression
utrusta, utrustning, kläder, utstyrsel outfit
bårtäcke, äcklas pall
darra, klappa palpitate
ordklass part of speech
klapp, klappa pat
klappade patted
socklar pedestals
kläm, fart pep
klarsynt perspcacious
underkjol, underklänning petticoat
klämma, ättikslag pickle
barnförkläde, förkläde pinafore
klagande plaintive
sadelknapp, puckla på pommel
förutsättning, självklar sak postulate
ansätta, klämma, pressa, press, trycka press
proklamera, utropa proclaim
proklamerade proclaimed
anskaffa, utveckla, skaffa, ackvirera procure
utvecklats progressed
åtala, åklaga prosecute
åklagare prosecutor
puckla på, sadelknapp pummel
förhöra, frågesport, gyckla, förhör quiz
rucklare, räfsa, kratta rake
redo, klar, beredd, beredvillig, färdig, påpasslig ready
deklamation recitation
deklamera, uppläsa recite
klassificera om reclassify
ånger, ångra, beklaga regret
klandervärd reprehensible
baklänges rewerse
rigga, rigg, tackla rig
påringning, klang, klinga, ring ring
takläggning roofing
kladd rough copy
rödblommig, jäkla ruddy
skrynkla till rumple
helgonförklarad sainted
reklambärare sandwich-man
klättra, rusning scramble
andraklassbiljett second-class ticket
klarhet, stillhet serenity
klappersten, takspån shingle
förenkla simplify
hyckla, simulera simulate
klåpare slob
puckla på varandra slug it out
andra klassens small-time
överdragsklänning smock
socklar sockets
klangfull sonorous
krama, klämma squeeze
vackla, stappla, ragla stagger
klass, normal, baner, norm, standar, fana standard
turistklass, mellandäck steerage
börsmäklare stock-broker
avklädning stripping
reklamtrick, konststycke, hämma stunt
kostym, passa, klänning suit
klär dig suits you
svänga, vackla, vingla sway
häftstift, stift, tråckla, nubb tack
tackla, talja tackle
ikläda sig take upon oneself
kladdande tampering
tapp, tappa ur, knacka, klapp, klappa, kran tap
klänge tendril
tröska, klå thrash
engångsartiklar throwaways
klappa till thwack
förstklassig tiptop
möda, klämtning, tull, klämta toll
klämtning tolling
ficklampa, fackla, bloss torch
vackla, stappla totter
klang, knäppa, dallra twang
missklädsam, opassande unbecoming
oklar unclear
underkläder under-clothing
underkläder undergarments
underkläder underwear
outvecklad undeveloped
ta av kläderna, klä av sig undress
avslöja, utveckla unfold
olycklig, beklaglig unfortunate
samklang, endräkt unison
överklassen upper classes
vackla vacillate
vacklan vacillation
klagande wailing
dispensklausul waiver
klå upp, dänga wallop
klädskåp wardrope
sväva, vackla waver
vacklan wavering
klädd i wearing
klå upp whop
klarvaken wide-awake
avveckla wind up
vacklande wobbly
veckla, flöda, svepa wrap
skrynkla wrinkle
klämmig zippy
other swedish words that include "möbler" : english :
inreda, förse, möblera furnish
möbler, möblemang furniture
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.