The Tokpisin term "spik, tok, toktok" matches the English term "speak"