The Swedish term "aktibolag AB" matches the English term "limited company (Ltd.)"

other swedish words that include "ab" : english :
abbotsämbete abbacy
abbedissa abbess
abbot abbot
abdikera, avsäga sig abdicate
alfabetisk abecedarian
Aberdeen Aberdonian
ablativ ablative
abnormal abnorm
onormal, abnorm abnormal
abnormitet abnormality
abnormitet abnormity
abortivmedel, abortframkallande abortifacient
missfall, abort abortion
abortör abortionist
abrakadabra abracadabra
skava(nöta)av, abradera abrade
tvär, kantig, hastig, abrupt, burdus, plötsligt abrupt
abrupt abruptly
abscess, böld abscess
malört, absint absinth
absolut absolute
absolut absolutely
absorberande absorbent
absorberande absorbing
absorbering absorption
absolutist abstainer
röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet abstinence
sammandrag, abstrakt abstract
abstraktion abstraction
orimlig, absurd absurd
absurditet absurdness
Abessinien Abyssinia
abessinier Abyssinian
acceptabelt, godtagbart acceptable
habegär acquisitiveness
alabaster alabaster
analfabet alliterate
alfabet alphabet
alfabetisk alphabetic
alfabetisk alphabetical
alfabetiskt alphabetically
alfabeten alphabets
anabaptist Anabaptist
anabol anabolic
antabus Antabuse
snabbt apace
arab, arabisk Arab
arabisk Arabic
diskutabelt arguably
armestab army staff
aladåb aspic
småborgerlighet babbittry
rabbla, pladdra, sorl, jollra babble
babian baboon
unge, baby baby
babylonisk Babylonian
babyloniernas Babylonian's
näbb, pip beak
gnabbas, träta bicker
käbbel, gnabb bickering
gnabb bickerings
blåbär bilberry
nota, näbb, räkning, löpsedel, växel bill
blåbär blueberry
tabbe boner
kant, bård, gräns, ram, rabatt border
ridbyxor, knäbyxor breeches
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
kabal cabal
kabbala cabbala
skåp, kabinett cabinet
kabel cable
kabeltelegram cablegram
smäcker kabel cablet
kabyss caboose
cannabis cannabis
konservfabrik cannery
duglig, kapabel capable
snabbhet celerity
kille, grabb, karl chap
nosig, näbbig, uppnosig cheeky
krabb sjö, ombytlig vind choppy
åberopa, citera cite
skräll, stå i strid, drabba ihop clash
snabbseglare, klippare clipper
kompabilitet compability
databeräkningar computations
databehandla compute
databehandlat computed
databehandlar computes
konvertibel, cabriolet convertible
vagga, babysång, barnsäng cot
kräftan, krabba crab
dövstumsalfabet dactylology
labyrintisk daedalian
databehandling data-processing
databas database
databaser databases
databehandling datamation
diskutabel debatable
påbud decree
sockersjuka, diabetes diabetes
diabolisk, djävulsk diabolical
diabild diapositiv
katastrofdrabbade diasterstricken
rabatt discount
rabatter discounts
björn, gråbrun, indrivare dun
påbud, förordning edict
elektronisk databehandling edp
uppföra, stadga, påbjuda enact
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
etablera etablish
europabolag euro-company
snabb expeditious
uttrycka, snabb express
myt, legend, fabel, saga fable
sagolik, fabelaktig fabulous
fabriker factories
fabrik factory
snabb, fasta, fort fast
snabbmat fast-food
snabbspolning fast-forward
snabbinfo fast-info
fasthet, snabbhet, fästning fastness
rabatt flowerbed
abnormitet, nyck freak
bryta i småbitar, struva fritter
kabel-, linbana funicular
gabardin, kaftan gabberdine
blunder, tabbe gaffe
kabyss, galär, pentry galley
fin, respektabel gentee
knäböja genuflect
makaber, demonisk ghoulish
hampa, hampa, cannabis hemp
slå, träffa, träff, drabba hit
hemmabyggd homebuilt
snabbvalstangent, snabbvalstangent hot key
blåbär huckleberry
supersnabb hypersonic
integrerad databehandling idp
olärd, analfabet illiterate
påbörjande inception
inkompabilitet incompatibility
isolera en kabel insulate a cable
gränssnitt, kabel, gränssnitt interface
skabb, klia itch
kinesisk gudabild joss
gudabild juggernaut
knäbyxor knee-breeches
knäböja kneel
knäböjer kneels
knäböjde knelt
labb lab
verkstad, laboratorie laboratorie
laboratorium laboratory
labyrint labyrinth
labyrintisk labyrinthine
språk-databaser language-databases
babyutstyrsel layette
makaber macabre
dabba make a blunder
fabrikant, tillverkare, skapare maker
skabb mange
tillverkning, fabricera, förfärdiga, tillverka manufacture
tillverkare, fabrikant manufacturer
virrvarr, labyrint maze
megabyte, MB megs
metabolism, ämnesomsättnings metabolic
fabriksarbetare mill-hand
näbbgädda minx
moabiterna moabites
torka av, svabb mop
tabbe, klåpare, muff muff
nybabyloniska rikets neo-babylonian
acceptabel passable
smattra, rabbla patter
abborre, hönspinne, pinne perch
abborrar perches
näbbig, näsvis pert
hamn, hamnstad, babord port
babords lanterna port light
flyttbar, portabel portable
babbla prate
babbla, pladder prattle
föreskriva, påbjuda, ordinera prescribe
snabb, hastigt presto
fort, snabbt quickly
snabbstart quickstart
åberopade quoted
snabb rapid
snabbt rapidly
rabatt rebate
rekommendabel recommendable
referera till, åberopa refer to
återupprättelse, rehabilitering rehabilitation
resonabel resonable
respektabel, anständig respectable
rabarber rhubarb
vansklig, äventyrlig, riskabel, riskfullt risky
vagabond runabout
sabbat Sabbath
sabotage, sabotera sabotage
sabotör saboteur
sabel sabre
drabant, satellit satellite
Saudi-Arabien Saudi Arabia
skabb, svartfot, strejkbrytare scab
skabb scabbies
skabbig scabby
syndabock scapegoat
skarabé scarab
skabb, skorv scurf
halvfabrikat semi-manufactures
småbrukare smallholder
soyabaserad soy-based
kiv, kivas, käbbla squabble
stabiliteten stability
stabilisera stabilize
stabil, stall stable
stav, personal, stab staff
slagen, drabbad stricken
sträng, absolut strict
abonnera på, prenumerera på subscribe to
prenumerant, abonnent subscriber
prenumeration, abonnemang subscription
supersnabb superfast
svabb, skrubba, skura swab
linda småbarn swaddle
kvick, rask, snabb swift
snabbt swiftly
snabbhet swiftness
tabernakel tabernacle
bord, tabell, tavla table
tablå tableau
tablett tablemat
tabeller tables
tablett, skrivblock tablet
piller, tablett, tidning i litet format tabloid
tabu taboo
i tabellform tabular
ställa upp i tabellform tabulate
tabelluppställning tabulation
absolutist, nykterist teetotaller
gräl, gnabb tiff
schema, tidtabell time-able
schema, kommunikationstabell, tidtabell time-table
fabriksmärke, varumärke trademark
koffert, trädstam, snabel trunk
absolut ultimate
oacceptabelt unacceptable
onåbar unobtainable
uppror, rabalder uproar
ombytlig, variabel variable
vegetabilisk vegetable
kabeldragning wiring
träblåsinstrument woodswind
träbearbetning woodworking
gräla, käbbla wrangle
usel, olycklig, miserabel wretched