The Swedish term "ställa, sätta, anbringa, placera, plats" matches the English term "place"

other swedish words that include "ställa" : english :
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
ställa till trassel apple-cart
uppställa, anordna, arrangera arrange
ställa upp array
taxera, fastställa värdet av, taxera assess
borgen kan ställas bailable
beställa, omvittna bespeak
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
ställa inför rätta bring to justice
avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka cancel
av-installation de-installation
vanställa deface
vanställa deform
avinstallation deinstallation
ställa diagnosen diagnose
vanpryda, vanställa disfigure
utställa, ståt, utställning, skylta display
förställa sig dissimulate
förvränga, vanställaförvrida distort
anställa, använda employ
säkerställa ensure
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
avrättning, verkställande execution
verkställande executive
utställa exhibit
utställare exhibitor
utställa expose
fästa, fastställa, montera, laga, bestämma, häfta fix
brännpunkt, centrum, ställa in focus
ställa till med get up to
tillfredsställa gratify
tillfredsställande gratifying
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
ställa sig in ingratiate
installations-disketten installation-diskette
installationsfiler installationfiles
installation installing
installationer installs
presentera, föreställa för introduce to
beställa tid hos make an appointment with
faststalla priset make the price
ställa upp, marskalk marshal
stallänga mews
yrka, hemställa move for
befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera order
ställa i skuggan, överglänsa outshine
framställa, posera, pose pose
lägga, ställa, placera, sätta, uttrycka put
frågeställare questioner
ompröva, återställa re-examine
återställa redecorate
styra om, ändra, ställa om redirect
representera, framställa, föreställa represent
återställa reset
återställande restorations
återställa, restaurera restore
återställa restoring
mätta, tillfredsställa sate
tillfredsställa, mätta satisfy
tillfredsställande satisfying
ställa, sätta, gäng, lag, plantera, uppsättning set
uppställa set forth
ställa in setting
framlägga, inkomma, underställa submit
framställa på syntetisk väg synthesize
ställa upp i tabellform tabulate
otillfredsställande unsatisfactory
other swedish words that include "sätta" : english :
driva, sätta i rörelse actuate
tillsätta add on
tillsätta, utnämna, bestämma appoint
förutsätta assume
beskäftig, upptagen, sysselsätta busy
ersätta, kompensera compensate
kompositör, tonsättare composer
fortsätta continue
nedsätta, racka ned på decry
avsätta depose
insättare depositor
nedsättande derogatory
avsätta dethrone
landstiga, landsätta, debarkera disembark
nedsätta disparage
flytta, avsätta, rubba displace
sätta i fara endanger
utsätta sig för expose oneself to
utsätta en tid fix a time
sätta munkavle på, munkavle gag
sätta glas i, glasyr glaze
ansätta, utfråga heckle
nedsättande, förnedrande humiliating
fängsla, sätta i fängelse imprison
ifrågasätta impugn
översättare, tolk interpreter
förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla keep
fortsätta med keep on doing
landstiga, hamna, landsätta, ägor, landa, land land
språköversättare language-translator
slunga, sjösätta, starta launch
föresätta sig make up ones mind
ansätta, hemsöka obsess
besätta, upptaga, besitta, intaga, besätta occupy
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
åsidosätta override
pant, pantsätta pawn
löfte, pant, pantsätta, lova pledge
ansätta, klämma, pressa, press, trycka press
förutsätta presuppose
fortsätta proceed
fortsätta proceeding
lägga, ställa, placera, sätta, uttrycka put
åsidosätta put aside
infoga, tillsätta, införa put in
sätta i stånd, ordna put in order
ifrågasätta questioning
återinsätta reappoint
ersättning, ersätta recompense
ersätta reimburse
avlösa, undsätta, lindra, avslöja relieve
flytta, avföra, undanröja, avlägsna, avsätta remove
ersättande replacing
utsätta sig för, löpa risk run the risk
ställa, sätta, gäng, lag, plantera, uppsättning set
föresätta sig set oneself to
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
hamna, bosätta sig settle down
sätta sig sit down
ersättare stand-in
start, försprång, starta, börja, sätta i rörelse start
utfyllnad, ersättare stopgap
hjälp, hjälpa, undsätta succour
ersätta supersede
översätta translate
översättandet, översätter translating
översättare translator
ersättare i roll understudy
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.