The Swedish term "att placera" matches the English term "applying"

other swedish words that include "att" : english :
tvätta sig ablution
måttlig abstinent
ättikssyra acetic
uppnått achieved
tillförordnad, spelsätt, spel acting
gärning, rättegång, process, aktion, handling action
driva, sätta i rörelse actuate
tillsätta add on
lättpåverkad masspublik admass
tillrättavisa, varning admonish
ansatt, drövad afflicted
rakvatten after-shave
efterrätt afters
mål, sikte, syfte, måtta aim
allomfattande all-embracing
alltomfattande all-in
desto bättre all the better
lätta alleviated
lättnad alleviation
förbättra ameliorate
förbättring amelioration
rättelse amendment
fostervatten amniotic
årsberättelse annals
attiralj, apparat apparatus
tillsätta, utnämna, bestämma appoint
uppskatta, uppskatta, värdera appreciate
uppskattat appreciated
uppskattar appreciates
uppskattning appreciation
uppskattande appreciative
uppskattande appreciatively
anhålla, begripa, uppfatta apprehend
fattbar apprehensible
anhållande, uppfattning, farhåga apprehension
underrätta apprise
avsättning appropriation
vatten aquatic
vattenledningar aqueducts
rätt aright
mattematik, aritmetik arithmetic
taxering, beskattning assessment
förutsätta assume
förutsätter assumes
attaché attaché
attentat, försök attempt
attest attestation
inställning, hållning, attitud, ståndpunkt attitude
attityd attitudes
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
intagande, attraktiv, tilldragande attractive
attribut attribute
attribut attributes
auktionsförrättare, auktionsutropare auctioneer
upphovsman, författare author
författarinna authoress
berättigande, auktorisation, auktorisation authorization
författare authors
författarskap authorship
medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta average
brydsamma, oskicklig, tafatt, obehaglig awkward
himmelsblått azure
reträtt backdown
bakvatten backwater
rätt dålig baddish
påstvätt bagwash
ungsbakad rätt bakemeat
råtta bandicoot
skjutplattform barbette
nätt och jämt barely
batterier batteries
batteri battery
uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli be
förmå, orka, vara i stånd att, kunna be able to
fattas be lacking
älskare, sprätt beau
därför att, emedan, därför because
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
bättre better
övermåttan beyond measure
skrälla, smattra blare
burdust sätt bluffness
kant, bård, gräns, ram, rabatt border
kubb, styv filthatt, kastare bowler
rand, brädda, brätte, brädd brim
ställa inför rätta bring to justice
sämsskinn, matt gul buff
vattentätt skott bulkhead
rymdmått bushel
beskäftig, upptagen, sysselsätta busy
gapskratta cachinnate
matta carpet
fortsätt carry-on
sätthärdat stål case-hardening-steel
insatt kassett casette-in
katt cat
stort vattenfall, grå starr cataract
fasadklättrare catburgler
fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa catch
katter cats
kätting chain-cable
snattra, tala, sladdra, skallra tänder chatter
schack och matt, besegra checkmate
glättig, munter, gladlynt cheerful
glatt cheerfully
vattenkoppor chicken-pox
skratta skrockande chortle
fastsatt cinched
klättra clamber
klänga, klättra climb
klättrande climbing
klättrar climbs
tätt closely
äckla, övermåtta cloy
tafatt, drumlig, oskicklig, klumpig clumsy
villig att samarbeta co-operative
jämförelse, lätt måltid collation
nattvard communion
nödsakad att compelled to
ersätta, kompensera compensate
invecklad, sammansatt, komplicerat complicated
kompositör, tonsättare composer
sammansatt composite
fattning composure
blanda, sammansatt compound
fattningsförmåga, uppfattning comprehension
omfattande comprehensive
sammansättning concatenation
upptänklig, fattbar conceivable
fatta, uttänka conceive
bafatta sig med concern oneself
rätta sig efter conform to
grattis! congratters
upprätthållare, bevarare conservator
förfalska, statsförfattning, författning constitution
fortsättning continuation
fortsätta continue
fortsatt continued
fortsättning continuing
trilsk, motsatt contrary
samtala, konversera, motsatt converse
matlagning, anrättning cooking
tvättbjörn coon
litterär äganderätt copyright
författare av reklamtext copywriter
korrigera, korrek, rätta, rätt, beriktiga, riktig correct
rättad corrected
rättning correction
rättelser corrections
rättar till corrects
krigsrätt court-martial
sprätt coxcomb
kran att lyfta med crane to lift with
lättrogen, godtrogen credulous
besättning, manskap crew
fullsatt, trångt crowded
kröna, hjässa, krona, hattkulle crown
rymdmåyy, kubikmått cubic measure
plattform, estrad dais
skadeersättning damages
sprätt, snobb dandy
debatt, debattera, debatt debate
debattör debater
debatterande debating
nedsätta, racka ned på decry
att böja deflecting
nedsatt degraded
avsätta depose
deponera, säkerhet, insättning, avlagring deposit
insättare depositor
hånskratt derisive laughter
nedsättande derogatory
avkomling, ättling descendant
ättlingar, efterkommande descendants
efterrätt, dessert dessert
utblottad, utfattig destitute
avsätta dethrone
sättpinne dibble
stil, språk, uttryckssätt diction
lättsmält digestible
skrattgrop dimple
direktörsbefattning directorate
rabatt discount
rabatter discounts
debatt, överläggning, diskussion, diskussion discussion
landstiga, landsätta, debarkera disembark
maträtt, fat, disk, rätt dish
nedsätta disparage
flytta, avsätta, rubba displace
göra, duga, uträtta do
ta av sig hatt doff
inget att tala om don`t mention it
ifrågasatts doubted
avleda vatten drain water
sprätt, klädsnobb dude
tråkig, andefattig, slö, trög, matt, dov dull
attrapp, träkarl, träkarl, falsk, bulvan dummy
ätt, dynasti dynasty
lätta, lätthet ease
enkel att använda ease-of-use
lättar på eases
enklast att använda easiest-to-use
med lätthet easily
lätt, obesvärad, mak, ledig easy
lättanvänt easy-to-use
utflöde, spillvatten effluent
åttionde eighieth
åtta eight
åttatimmarsdag eight-hour day
åttonde eighth
åttitalet eighties
åttio eighty
avrätta i elektriska stolen electrocute
önskvärd, berättigad, valbar eligible
omfatta, omfamning, krama, omfamna, famna embrace
omfattning embracing
rätta, förbättra emend
textförbättring emendation
sätta i fara endanger
upprätthålla enforce
upprätthåller enforces
ge rösträtt enfranchise
förbättra, stegra enhance
förbättring enhancement
förbättringar enhancements
förbättrar enhances
avnjuta, åtnjuta, uppskatta, njuta av enjoy
uppskattade enjoyed
uppskattande enjoying
uppskattar enjoys
ofantlig, enorm, jättelik enormous
berättiga entitle
berättigad entitled
valberättigad entitled to vote
berättigar entitles
epitet, attribut epihtet
rättvisa equity
resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad erect
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
upprättande, inrättning, institution establishment
värdera, högaktning, uppskatta, aktning, respekt esteem
värdera, uppskatta, bedöma estimate
uppskattning estmation
vattenkanna, handkanna ewer
övermåttan, synnerligen exceedingly
överdriven, omåttlig excessive
övermåttan excessively
skattkammare exchequer
ensamförsäljningsrätt exclusivity
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
avrättning, verkställande execution
uttömma, utmatta, avgas exhaust
utmattad exhausted
utmattning exhaustion
omåttlig exorbitant
utsätta sig för expose oneself to
blottställd, utsatt exposed
jättebra, fantastisk fab
tvättlapp face cloth
underlätta facilitate
dåna, svimma, svag, matt faint
ätt, familj, släkt family
sätt, mode fashion
ofattbar fathomless
fjäderlätt feathery
matt, klen, svag feeble
kattlik feline
fjättra, fotboja, boja fetter
fjättrad fettered
lättsinnig, ostadig, flyktig person fickle
snatta filch
skatte fiscal
utsätta en tid fix a time
utsatt dag fixed day
klanglös, flat, flack, fadd, platt, våning, slät flat
plattar till flatten
flod, högvatten, översvämning, översvämma flood
blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad florid
volang, rusa i väg, sprattla flounce
flundra, sprattla, plumsa flounder
rabatt flowerbed
flytande(om att tala) fluently
vattenränna, flodravin flume
ekonomiskt opålitlig, nattmänniska fly-by-night
dopfunt, teckensnitt, vigvattenskål font
sprätt, snobb fop
förutfattad foregone
ojust, orättvis, smutsig foul
stifta, funnen, upprätta, grunda, inrätta found
rösträtt franchise
färskvatten freshwater
fregatt frigate
lättsinnig, obetydlig frivolous
lättroad fun-loving
tratt, skorsten funnel
en åttondels mile furlong
sätta munkavle på, munkavle gag
snattra, kackla, pladdra gaggle
muntert, glatt gaily
gång, sätt att gå gait
garnison, besättning garrison
gastätt gas-tight
tafatt, klumpig gauche
tafatt, dumskalle gawky
homosexuell, ljus, glättig gay
skaffa, bliva, få, lätta get
varmvattenberedare geyser
jättelik, jätte giant
jättinna giantess
jättar giants
prata, snattra gibber
lättsinnig, vimmelkantig, yr i huvudet, yr giddy
lätt tvåhjulig vagn gig
jättelik, gigantisk gigantic
jätte gigantic-
zigenare, tattare gipsy
sätta glas i, glasyr glaze
glätta, glans gloss
att komma going
godnatt good-night
lättstyrda governable
korn att så grain to sow
grepp, tag i, uppfatta, gripa tag i, tag, fatta grasp
fattande grasping
grundvatten groundwater
avmattas grow weak
gapskratt, gapskratta guffaw
gapskrattar guffaws
lättlurad gullible
hängmatta hammock
ratt handwheel
hatt hat
hattmakare hatter
ansätta, utfråga heckle
kätteri heresy
kättare heretic
kättersk heterodox
kättersk hetetical
berättelser histories
lura, spratt hoax
filthatt homburg
hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens honest
nedsättande, förnedrande humiliating
vattenkraft hydroelectric
sysslolöshet, dagdriveri, lättja idleness
lätting, dagdrivare idler
klättrare imber
väldig omfattning immensity
omåttlig immoderate
pank, fattig impecunious
underförstått implicitly
lättpåverkad impressionable
fängsla, sätta i fängelse imprison
förbättra, förkovra sig, bättra improve
förbättrad improved
bättring improvement
förbättrande improving
ifrågasätta impugn
bråttom in a hurry
andefattig, tom, fånig inane
inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta include
ofattlig inconceivable
skuldsatt indebted
skadeersättning indemnification
utfattig indigent
omöjlig att skilja indistinguishable
oskattbar, ovärderlig inestimable
lättantändlig inflammable
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
information, underrättelse, upplysning information
upprörande, orättfärdig iniquitous
insatt i initiated in
såra, förorätta injure
oförrätt, åverkan injury
oförrätt, orättvisa, orättvisa injustice
omättlig insatiable
inrättning, anstalt institution
inrättningens institution's
intelligens, underrättelse intelligence
omåttlig intemperate
översatt interpreted
översättare, tolk interpreter
lättretlig irascible
oersättlig irreparable
oersättlig irreplaceable
bevattna, vattna irrigate
retlig, lättretlig irritable
jättebra, toppen jim-dandy
glättig, glad, munter jocund
gått med joined
glatt joyfully
rättskipning judicature
rättslig judicial
rättsligen judicially
rättslig juridical
rättsligen juridically
rättslärd jurisconsul
rättskipning jurisdiction
rättslärd jurisprudent
rättslärd jurist
bara, rättvis, just, rättfärdig just
domsrätt justicary
rätt, rättvisa justice
domsrätt justiciary
försvar, berättigande justification
rättfärdigande justificative
rättfärdigat justified
rättfärdiga justify
rättvist justly
rättvisa justness
förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla keep
fortsätta med keep on doing
glada, drake att flyga med kite
kattunge kitten
kattungar kittens
landstiga, hamna, landsätta, ägor, landa, land land
språköversättning language-translation
språköversättare language-translator
trög, matt languid
skoj, skoja, spratt, lärka lark
förra natten last night
skratt, skratta laugh
skrattretande laughable
skrattande laughing
skrattande laughingly
skrattar laughs
skratt laughter
slunga, sjösätta, starta launch
tvätta och stryka launder
tvätterska laundress
tvättautomat laundrette
tvätt, tvättinrättning laundry
rättegång law suit
gräsmatta lawn
gräsmattor lawns
process, rättegång lawsuit
lättja laziness
blyinfattad leaded
laglig, rättmätig, legitim legitimate
ifall, för att inte lest
lättsinne levity
ordboksförfattare lexicographer
lätt, tända, sken, lindrig, ljus, tunn, lyse light
upplysa, lätta, blixtra, tändare lighten
pråm, lätta lighter
lätt lightly
lätthet lightness
lättvikt lightweight
handlingssätt line of conduct
korkmatta lino
korkmatta linoleum
talesätt locution
hårvatten lotion
gapskratt loud laughter
dagdrivare, lätting lounger
matt, glanslös lustreless
lyriker, textförfattare lyricist
rådhusrätt magistrates` court - the
upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla maintain
sammansättning, smink, sminkning make-up
föresätta sig make up ones mind
mammut, jätte-, kolossal mammoth
vis, sätt, maner manner
åthävor, fason, umgängessätt manners
salutorg, marknad, avsättningsområde market
matt yta, matta mat
mattillverkning matting
måtte, får may
uttryckssätt means of expressing
mått, takt, mäta, åtgärd measure
längdmått measure of length
avmätt, mätt measured
mått measurement
mått measures
måttband measuringtape
kötträtt meat course
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
befattar sig meddles
medelmåttig mediocre
medelmåtta mediocrity
medelmåttlig, mellan medium
livlig debatt, handgemäng mêlée
förbättra meliorate
metabolism, ämnesomsättnings metabolic
ämnesomsättning metabolism
medelmåttig middling
midnatt midnight
missuppfattning misapprehension
missuppfattning misconception
utfattig miserably poor
missuppfatta, missförstå misunderstand
missuppfattning, missförstånd misunderstanding
användningssätt mode of application
moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat moderate
måtta moderation
apekatt, apa monkey
mal, nattfjäril moth
musgrå, råttfärgad mouse-coloured
råttfångare mouser
munvatten mouthwash
slåttermasin, gräsklippare mower
mulatt mulatto
bisamråtta muskrat
najad, vattennymf naiad
berätta narrate
berättelse narrative
berättare narrator
landsomfattande nationwide
nätt, prydlig natty
snygg, nätt neat
kravatt neck-tie
vattenödla newt
natt night
nattuggla night-bird
nattblindhet night-blindness
nattklubb night-club
nattlampa night-light
nattuggla night-owl
nattportier night-porter
nattrafik night-service
nattetid night-time
nattvakt night-watchman
nattlinne nightdress
nattens inbrott nightfall
nattlig nightly
nätter nights
nattskjorta, nattskift nightshirt
nattdräkt nightwear
nattlig nocturnal
beteckningssätt notation
kungörelse, underrättelse notification
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
romanförfattare novelist
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
ansätta, hemsöka obsess
besatt obsessed
besatthet obsession
sysselsättning, yrke occupation
sysselsättnings occupational
besätta, upptaga, besitta, intaga, besätta occupy
uppstått occurred
åttahörning octagon
åttakantig octagonal
jätte, troll ogre
nätt och jämnt only just barely
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
motsatt opposite
motsättning, stridighet opposition
rättstavning, rättskrivning ortography
på annat sätt, annars, anorlunda otherwise
grundlig, tvättäkta, total out-and-out
få ur fattning outface
överskatta overrate
åsidosätta override
överbeskattas overtax
smattra, rabbla patter
fattighjon pauper
pant, pantsätta pawn
källskatt pay-as-you-earn
betala skatt pay in taxes
utfattig penniless
märka, uppfatta, märka, förnimma, varsebli perceive
uppfattning, förnimmelse perception
utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta perform
att ta picking
klämma, ättikslag pickle
tavla, målning, bild, porträtt, bild picture
snatta pilfer
ställa, sätta, anbringa, placera, plats place
slätt, tydlig, enkel, simpel, fält, vanlig plain
slättinvånare plainsman
minnestavla, platta plaque
plansch, skiva, plåt, platta, tallrik plate
läktare, kateder, plattform platform
dramatisk författare playwright
löfte, pant, pantsätta, lova pledge
lod, lodrätt, blylod plumb
torftig, dålig, stackars, fattig poor
fattigvård poor relief
porträtt portrait
avpoträttera portray
porträtterad portrayed
besatt possessed
stolpe, posta, plats, befattning, post post
förutsättning, självklar sak postulate
jättegryta pothole
fattigdom, armod poverty
tilltag, upptåg, spratt prank
bönematta prayer rug
försiktighetsåtgärd, försiktighetsmått precaution
bättre preferable
förbereda, rusta, anrätta, bearbeta, preparera prepare
privilegium, förmånsrätt prerogative
ansätta, klämma, pressa, press, trycka press
övermod, förutsättning presumption
förutsätta presuppose
ganska, nätt, näpen, vacker, söt, någorlunda, täck pretty
prissättning pricing
knallhatt, grundfärg, nybörjarbok, primer primer
förstfödslorätt primogeniture
förtursrätt, företräde, prioritet priority
privilegium, rättighet privilege
pris (att få) prize( to gain)
fortsätta proceed
fortsätta proceeding
äganderätt proprietorship
förutsatt att providing
stjäla, snatta purloin
lätt sak, lätt match, barnlek pushover
lägga, ställa, placera, sätta, uttrycka put
åsidosätta put aside
infoga, tillsätta, införa put in
sätta i stånd, ordna put in order
snattra, charlatan, kvacksalvare quack
ifrågasätta questioning
tvättbjörn racoon
upprätta, upphöja, höja, upphäva, resa upp, lyfta raise
rucklare, räfsa, kratta rake
knacka, lätt slag rap
råtta rat
råttor rats
återupprätta re-establish
återinsätta reappoint
rabatt rebate
tillrättavisande rebuke
ersättning, ersätta recompense
relatera, uppräkna, skildra, berätta recount
tillfrisknande, återhämtning, bättring recovery
rätta rectify
nedsatt reduced
nedsatt-pris reduced-rate
jätteträd i kalifornien redwood
ge upprättelse åt rehabilitate
återupprättelse, rehabilitering rehabilitation
ersätta reimburse
ersättning reimbursement
understöd, undsättning, avbrytare, lättnad relief
avlösa, undsätta, lindra, avslöja relieve
flytta, avföra, undanröja, avlägsna, avsätta remove
ersättning, återställelse replacement
ersättande replacing
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
förebrå, tillrättavisa reprove
räddning, rädda, undsättning rescue
ränta, inkomst, att få revenue
befogenhet, rät, riklig, rätt, höger, rättighet right
rätt, höger right-hand
allemansrätt right of common
rättfärdig, rättskaffens righteous
rättfärdighet righteousness
rättmätig rightful
med rätta rightly
rättigheter rights
ringa (att) ring (to)
sprättkniv ripper
matta, filt, ryamatta rug
utsätta sig för, löpa risk run the risk
rea, omsättning, försäljning, realisation sale
omsättningsskatt sales tax
skrattsalva salvo of laughter
satt sat
mätta, tillfredsställa sate
mätta, övermätta satiate
övermättad satiety
nöjd, mätt satisfied
tillfredsställa, mätta satisfy
mättande saturation
savann, grässlätt savannah
ättling, telning scion
mjuk platt kaka scone
omfattning scope
klättra, rusning scramble
lätt regnskur, rusa, vindil scud
sök och ersätt search-and-replace
gripande, attack, anfall seizure
efterspel, fortsättning sequel
ställa, sätta, gäng, lag, plantera, uppsättning set
föresätta sig set oneself to
bosättning setting up
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
hamna, bosätta sig settle down
avloppsvatten sewage
schattering shading
katta she-cat
lodrätt, idel, gir, gira sheer
butiksråtta shop-lifter
på samma sätt, liknande similarly
enkel att använda simple-to-use
sätta sig sit down
sjätte sixth
eka att ro skiff to row
skiva, platta, häll, kaka slab
lätt, lindrig, spenslig slight
tillbakasatt slighted
glatt, slipprig, hal slippery
slokhatt sloch har
slask, utspillt vatten, overall, arbetsrock slop
lättja, slöhet sloth
slät, jämn, mjuk, glatt smooth
hånskratt sneering laugh
snatta, knycka, snoka snoop
på något sätt somehow
sått, sådd sown
omfatta span
rättstavningskontroll spell-checking
bokstaverande, rättskrivning spelling
rättskrivningsfel spelling mistake
uttmattad, spenderade spent
snylta, svamp, tvättsvamp sponge
spira (att) sprout (to)
ytmått square measure
lätt berusad squiffy
dödläge, patt stalemate
ersättare stand-in
start, försprång, starta, börja, sätta i rörelse start
lager, ätt, stam, förråd, aktier stock
utfyllnad, ersättare stopgap
berättelser stories
berättelse, sägen, historia story
berättelsens story's
historieberättaren storysman
rättfram straightforward
undervattensbåt, ubåt submarine
kalla inför rätta subpoena
grundvatten subsoil water
kortfattad succinct
hjälp, hjälpa, undsätta succour
rösträtt suffrage
sammanfatta, summera sum up
kortfattade summaries
sammanfatta summarize
resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt summary
sammanfattning summing-up
ersätta supersede
övermättnad, övermått surfeit
extraskatt surtax
grästorv, gräsmatta sward
karamell, söt, efterrätt, ljuv sweet
konfekt, efterrätt, snask, gotter, sötsaker sweets
lekande lätt swimmingly
sammanfattning synops
syntes, sammanfattning, synopsis synopsis
katta, spräcklig tabby
matskedsmått tablespoonful
lön efter skatt take-home
saga, sägen, berättelse tale
tämja, matt, tam tame
stridsvagn, cistern, vattenbehållare tank
göra matt tarnish
beskatta, skatt tax
skattefri tax-free
skattesats tax rate
skattepliktig taxable
beskattning taxation
yppa, berätta, säga, förtälja, tala om tell
berättar telling
berättar tells
måtta, nykterhet temperance
nykter, måttlig, tempererad, avhållsam temperate
besittningsrätt, ämbetstid tenure
som, det, att, vilken that
ju förr desto bättre the sooner the better
tidvattens tidal
tidvatten, flod tide
tätt tightly
skiftning, lätt färga tinge
jättelik titanic
till, att, att, rämna, åt to
bli, att vara eller inte vara to be or not to be
att äta to eat
att få, ränta to get
i natt to night
slang, att tala to speak
att göra todo
berättade, berättat told
yrhätta tomboy
hankatt tomcat
i kväll, inatt, i afton tonight
verktygs uppsättning toolkit
cylinderhatt top-hat
lättstött touchy
lätthanterlig tractable
översättning, avskrift transcript
översätta translate
översättandet, översätter translating
översättning translation
översättnings-process translation-process
översättningsfunktion translationfunction
översättningsresultat translationresult
översättare translator
översättnings-motor translator-engine
skatta, skatt treasure
skattmästare treasurer
skattkammare, finansdepartementet treasury
prövning, rannsakning, rättegång, prov trial
bidragande, skattskyldig, biflod tributary
konst, lura, fuffens, tilltag, spratt trick
lättsinnig trifling
jätte, tralla, troll troll
omsättning turnover
typsättning typesetting
underskatta underestimate
förstått understood
ersättare i roll understudy
orättvis unfair
orättvis, orättfärdig unjust
obesatt unoccupied
rättskaffens, rakryggad, rak, upprätt, renhårig upright
att fatta uptake
nyttjanderätt usufruct
nyttjanderättshavare usufructuary
obesatt, ledig, tom vacant
vaka, nattvak vigil
rättfärdiga, försvara, hävda vindicate
ättika vinegar
lättsinnig, yster wanton
lättfärdigt wantonly
lättsinne wantonness
tvätt, tvätta, spola wash
tvättäkta washable
tvätt, tvätta washing
tvättrum washroom
tvättäkta wasshable
nattvakt watchman
bevattna, vatten, vattna water
vattenledning waterconduit
vattendrag watercourse
vattenkrasse watercress
vattenfall waterfall
vattning watering
vattenlinje waterline
vattenfylld waterlogged
vattenmärke watermark
impregnera, vattentät waterproof
vattnen, farvatten waters
vattendelare watershed
vattenkran watertap
tillförlitlig, vattentät watertight
vattenverk waterworks
wattal wattage
sträcka, kosa, sätt, väg way
vägar, sätt, leverne ways
matta, avmatta, försvaga weaken
rättvis well-deserved
hur är det fatt what`s the matter
hjul, ratt, ring wheel
under det att, medan, stund while
jättestor whopping
testamente, kommer att, skall, vilja will
kommer inte att won't
världsomfattande wordwide
fattighus workhouse
skriva, författa write
författare, skrivare writer
galet, fel, orätt, felaktig, orättvisa, tokig wrong
orättfärdig wrongful
rätt så ung youngish
nollbeskatta zero-rate