The Swedish term "tyna, tall, barrträd, tråna, tyna bort" matches the English term "pine"

other swedish words that include "tall" : english :
justering, inställning adjustment
uppställning, placering i linje alignment
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
ställa till trassel apple-cart
uppställa, anordna, arrangera arrange
arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt arrangement
ställa upp array
taxera, fastställa värdet av, taxera assess
inställning, hållning, attitud, ståndpunkt attitude
borgen kan ställas bailable
beställa, omvittna bespeak
beställd bespoke
cykelställ för cyklar bicycle stand for bicycles
inackorderingsställe, pensionat boarding-house
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
ställa inför rätta bring to justice
gömställe cache
avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka cancel
överstrykning, avbeställning cancellation
verkställd, buren, anlagsbärare, bar carried
begrepp, avelse, föreställning conception
inställning configuration
inställningsfil configurationfile
förnöjd, tillfredsställd contented
gömställe, hemlig covert
stallbroder crony
kristall crystal
av-installation de-installation
vanställa deface
vanställa deform
avinstallera deinstall
avinstallation deinstallation
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
ställa diagnosen diagnose
vanpryda, vanställa disfigure
utställa, ståt, utställning, skylta display
förställa sig dissimulate
förvränga, vanställaförvrida distort
utställda, oavgjord drawn
hög ställning, höjd eminence
anställa, använda employ
anställd, tjänsteman employee
anställda employees
anställning, syssla employment
förlovning, anställning engagement
säkerställa ensure
säkerställer ensures
tillställning, underhållning entertainment
installerad enthroned
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
avrättning, verkställande execution
verkställande executive
utställa exhibit
uppvisning, förevisning, utställning, mässa exhibition
utställningar exhibitions
utställare exhibitor
utställa expose
framställning exposé
blottställd, utsatt exposed
tall, fura fir
fästa, fastställa, montera, laga, bestämma, häfta fix
blomsterutställning flowershow
brännpunkt, centrum, ställa in focus
avståndsinställning, fokuserande focusing
vada över, vadstålle ford
återställer freshening
ställning, brygga gantry
ställa till med get up to
tillfredsställelse gratification
tillfredsställa gratify
tillfredsställande gratifying
stalldräng, sköta hästar, rykta groom
gömställe hideout
gömställen hideouts
gömställe hiding-place
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
metalltacka ingot
ställa sig in ingratiate
antydning, inställsam insinuating
installera install
installerbar installable
installations-disketten installation-diskette
installationsfiler installationfiles
installerare installer
installation installing
installationer installs
istället instead
presentera, föreställa för introduce to
sammanställning juxtaposition
cykelställ på cykel kickstand on a bike
friställning layoff
beställa tid hos make an appointment with
faststalla priset make the price
tillverkning, framställning making
ställa upp, marskalk marshal
metall metal
metallisk metallic
metallurgisk metallurgic
metallarbete metalwork
metallbearbetning metalworking
stallänga mews
yrka, hemställa move for
notställ music stand
stalltips, lur, tupplur nap
icke-säkerställd non-secure
icke-säkerställd non-secured
inställsam obsequious
befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera order
beställning ordering
stalldräng ostler
ställa i skuggan, överglänsa outshine
uppträdande, föreställning performance
anställningstid period of employment
tall (trä) pine-wood
ställa, sätta, anbringa, placera, plats place
plansch, skiva, plåt, platta, tallrik plate
diskställ plate rack
tallrik platter
framställa, posera, pose pose
ställning, plats, läge position
företräde före, inställning, preferens preference
lägga, ställa, placera, sätta, uttrycka put
frågeställare questioner
ställning rack
återanställning re-employment
ompröva, återställa re-examine
återställa redecorate
styra om, ändra, ställa om redirect
återanställning rehiring
återinstallera reinstall
återinstallera reinstalling
ersättning, återställelse replacement
representera, framställa, föreställa represent
återställa reset
återställande restorations
återställa, restaurera restore
återställa restoring
bergkristall rock-chrystal
mätta, tillfredsställa sate
tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig satisfaction
tillfredsställa, mätta satisfy
tillfredsställande satisfying
byggnadsställning, schavott scaffold
resultat, tjog, poängställning score
ställa, sätta, gäng, lag, plantera, uppsättning set
uppställa set forth
ställskruv setscrew
inställningsbara settable
ställa in setting
inställningar settings
utställningslokal showrooms
plats, läge, tjänst, ställning, situation situation
gyttjig, inställsam, dyig slimy
snigel, metallklump, stor klunk slug
inställsam smarmy
ömt ställe, öm, sårig sore
hastighets-inställningar speed-settings
ställe, fläck spot
stabil, stall stable
stativ, ställ, bestå, tåla, uthärda, stå stand
ställning, status status
ställe stead
hemställningar submissions
framlägga, inkomma, underställa submit
ställföreträdare substitut
smidig, inställsam supple
framställa på syntetisk väg synthesize
ställa upp i tabellform tabulate
tabelluppställning tabulation
ställ undercarriage
avinstallera uninstall
avinstallerande uninstalling
otillfredsställande unsatisfactory
fastställd vested
ställföreträdande vicarious
internet-beställning web-ordering
vanföreställning wrong idea
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.