The Swedish term "borgen kan ställas" matches the English term "bailable"

other swedish words that include "kan" : english :
kokande aboil
tvär, kantig, hastig, abrupt, burdus, plötsligt abrupt
frikännande absolution
frikänna absolve
värkande aching
erkänna acknowledge
erkännt acknowledged
erkännande acknowledgement
erkänner acknowledges
erkännande acknowledgment
göra bekant med acquaint
bekantskap acquaintance
bekantskap acquaintanceship
bekant acquainted
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
frikännande acquittal
tilldöma, tillerkänna adjudge
erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma admit
obestridligen, erkänt admittedly
amerikansk engelska ae
aeromekanik aeromechanics
jakande affirmative
chikanera, chikan, förolämpa, förnärma, trotsa affront
afrikan African
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
godkänner agrees
luftkanal air-duct
oroväckande, oroande alarming
lockande alluring
häpnadsväckande amazing
amerikansk American
amerikanisera americanize
anglikansk Anglican
anglikaner Anglicans
angloamerikan Anglo-american
kantig, vinkel angular
tillkännage, anmäla, förkunna announce
anmälan, tillkännagivande announcement
tillkännager announces
motverkande antagonistic
kanonisera apotheos
lockande appealing
välsmakande, aptitretande, aptitlig appetizing
sökande applicants
ansökan application for
annalkande approaching
godkännande, gillande, bifall, anklang approval
bifalla, godkänna approve
godkänd approved
till skänks as a present
ökande ascending
medverkan, bistånd, assistans, hjälp assistance
skändlighet astrocity
bemyndiga, godkänna authorize
godkännandet authorizing
undvikande avoiding
erkänna avow
kännedom awareness
kandidatexamen baccalaureate
backanalisk bacchanal
backanalier bacchanalia
backanalisk bacchanalian
backant bacchante
ungkarl, kandidat bachelor
bakfickan backpocket
ryggdunkande backslapping
braskande reklam bally
vederkvickande balmy
skänka, ägna bestow
slipad kant, avfasa, snedslipa bevel
skurk, kanalje blackguard
luftangrepp, överraskande blitz
högröstad predikant boanerges
tjut, känga, stövel boot
kant, bård, gräns, ram, rabatt border
kantad bordered
stärkande bracing
rand, kant brink
anslagsäskande budget estimate
kanin bunny
kringvandrande musikant busker
okänslig callous
kunna, kanna can
kan inte can't
Kanaan Canaan
kanaanitiska Canaanite
Kanaaiterna Canaanites
Kanada Canada
kanadensare, kanadensisk Canadian
kanal canal
kanalisera canalize
kanariefågel canary
aspirant, kandidat candidate
konfekt, kandisocker, karamell, gotter candy
kannibal cannibal
kannibalism cannibalism
kanon cannon
kan inte cannot
kanot canoe
kanon canon
kanoniska canonical
kanjon canyon
segla omkull, kantra capsize
smekande caressing
amerikansk ren caribou
förorsakande causation
orsakande causing
kansli chancellery
kansler chancellor
kanal channel
kanaler channels
kantarell chanterelle
karakteristiska, kännetecken characteristic
karakterisera, känneteckna characterize
skratta skrockande chortle
kanel cinnamon
klickande clicking
samarbete, medarbete, medverkan co-operation
kännedom cognizance
kommersiell, kommersiell, merkantil commercial
kanal, rör conduit
konferera, tilldela, skänka, överlägga confer
bikta, erkänna, tillstå confess
bekännelse, bikt confession
gratulation, lyckönskan congratulation
kännare connoisseur
rådssökande consultant
förbrukande consuming
innehållskänslig context-sensitive
motverkande counteracting
täckande covering
trosbekännelse creed
kännetecken criterion
kult, dyrkan cult
dyrkan av cultic
kuva, trottoarkant curb
avbräck, ramponera, åverkan damage
domprost, prost, dekanus dean
dekantera decant
takt, delikatess, känslighet delicacy
känslig, delikat, ömtålig, fin, finkänslig delicate
läcker, välsmakande, ljuv, delikat delicious
förnekande, avslag denial
förnekande denying
minskande descending
avkänning detection
avskräckande deterrent
godkänner inte disallows
grannlaga, finkänslig, diskret discreet
skamlig, skandalös disgraceful
ej erkänna, förneka disown
frikyrklig, oliktänkande dissenter
utpräglad, utmärkande distinctive
särskilja, urskilja, utmärka, känneteckna, skönja distinguish
kan jag det? do I know it?
hind, kaninhona doe
kaninhona doe-rabbit
dominerande, förhärskande dominant
behärskande dominated
dominikanska republiken dominican
dränkande drenching
rand, egg, brädd, kant edge
kanterna edges
effekt, förmedla, verkan effect
verkan, verksamhet efficacy
elittänkande elitism
gäckande, oåtkomlig, bedräglig elusive
sinnerörelse, rörelse, känsla, gripenhet emotion
känslobetonad emotional
känslor emotions
känslobetonad emotive
förskansa entrench
förskansning entrenchment
medlem av episkopalkyrkan episcopalian
undanflykter, undvikande evation
vattenkanna, handkanna ewer
utforskande examining
utforskande exploratory
utforskande exploring
fela, förfela, underkänna, misslyckas fail
bekanta familiarize
ryktbar, berömd, känd famous
fjäskande fawning
kännetecken, anletsdrag, finess feature
känna feel
känselspröt feeler
känsel, känsla, känning feeling
känns feels
lyckönskan felicitation
kände felt
vinkanna flagon
skans på fartyg forecastle
kanta, flik, frans, lugg fringe
bilmekaniker garage mechanic
sydamerikansk cowboy gaucho
få veta, lära känna get to know
lättsinnig, vimmelkantig, yr i huvudet, yr giddy
skänk, talang, gåva, present gift
skänka give away
ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda give up
blänkande glistening
marsvin, försökskanin guinea-pig
kanon, bössa, revolver, gevär gun
kanske haply
fruktansvärd, skändlig heinous
fålla, fåll, kanta, kant hem
tvekande hesitating
villrådighet, tvekan hesitation
predikan homily
fasaväckande horrific
orkan hurricane
hydda, kaninbur hutch
överkänslig hyperaesthetic
överkänslig hypersensitive
avgudadyrkan, avguderi idolatry
avgudadyrkan idolization
inverkan impact
känslolös impassive
känslolöshet impassivity
ökande increasing
utökande incrementing
göra snitt i kanten indent
tecken, kännetecken, beteckning indication
nedrig, ökänd, ärelös infamous
inflytande, inverkan, påverka influence
oförrätt, åverkan injury
känslolöshet insensibility
okänslig insensible
okänslig insensitive
medryckande inspiring
kränkande, förolämpande insulting
stärkande invigorating
resårkängor jemimas
straffpredikan jobation
bondkanin joskin
kanna, tillbringare, krus jug
känguru kangaroo
känna igen, synhåll ken
trottoarkant kerb
kantsten kerb-stone
knekt, skälm, kanalje knave
veta, ha reda på, känna know
insikt, vetande, kunskap, vetenskap, kännedom knowledge
känd known
läckande leaky
citronsmakande lemony
hävstångsverkan leverage
slickande licking
språkkännare linguists
länkande linking
underkant lower edge
avlägga bekännelse make a confession
fabrikant, tillverkare, skapare maker
provdocka, mannekäng mannequin
tillverkare, fabrikant manufacturer
tillverkande manufacturing
i kanten marginality
kant, marginal margine
kännare mastered
kan, må may
kanhända, kanske maybe
kan, får mayst
mekaniker mechanic
mekaniker, maskinell mechanical
mekanik mechanics
mekanism mechanism
kan might
mjölkande milking
utforma, mönster, modell, mannekäng, föredöme model
försvarsmur, skans, hög mound
utan tvekan den störste much the biggest
tryckande, kvav muggy
mykolog, svampkännare mycologist
kaninpest myxomatosis
kändissnobberi name-dropping
skändlig nefarious
förnekande negation
nervskakande nerve-shattering
kandidat nominee
bekant noted
kännbar noticeable
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
tillkännagivande notifying
känd sak notoriety
beryktad, ökänd notorious
klockan oclock
åttakantig octagonal
tryckande oppressive
fägelkännare, ornitolog ornithologist
kränkande outrageous
utkanter outskirts
kännbar, påtaglig palpable
kändisfotograf paparazzi
godkänna pass a test
trafikant, passagerare passenger
fredsälskande peace-loving
fotgängare, gångtrafikant pedestrian
kännbar, skönjbar, märkbar perceptible
kanske perhaps
tillbringare, handkanna pitcher
yrkande plea
pekande pointing
sökande poking
kanna, gryta, kruka, burk pot
stickande rök pother
predikant preacher
predikandet preaching
förhärskande, övervägande, dominerande predominant
förkänsla presentiment
enträgen, tryckande pressing
bekännelse, yrke profession
tryckande, trycker pushing
fyrkantig quadrangular
kajområde, kajkant quayside
sökande, sök quest
kanin rabbit
kaninbur rabbit-hutch
kaniner rabbits
stinkande, yppig, rang, ordna, rad rank
igenkännande recognition
känna igen recognize
skans redoubt
rykande reeking
reformerta kyrkan reformed Church - the
uppfriskande, vederkvickande refreshing
efterskänka, förlåta, översända, remittera remit
republikansk, republikan republican
avsägelse, avskedsansökan, undergivenhet resignation
engelska sjukan rickets
höger-klickande right-clicking
kant rim
skal, svål, kant rind
väckande rousing
kringflackande roving
oländig, skrovlig, kantig, barsk rugged
skändlig sacrilegious
smaklig, välsmakande sapid
väldoftande, välsmakande savoury
skandal, anstöt scandal
skandalisera scandalize
skandalös scandalous
skandinavien Scandinavia
skandinavisk Scandinavian
högröd, scharlakansröd scarlet
scharlakansfeber scarlet fever
skrikande, skrika screaming
rannsakning, sökande searching
sökande seeking
känsla, mening, bemärkelse, vett, betydelse, sinne sense
sans, känner senses
känslig, sensibel sensitive
känslighet sensitivity
stämning, känsla sentiment
sentimental, känslosam sentimental
predikan sermon
hård, kännbar, sträng severe
hårdhet, skärpa, stränghet, stränghet, kännbart severity
skakande, skakar shaking
skakande, svag, skral shaky
lakan, ark, skot sheet
brist, misslyckande shortcoming
skrikande shouting
skrikande shrieking
buffé, skänk sideboard
märkbar, signifikant significant
stinkande smelly
rökande smoking
snokande snooping
skenfager, bestickande specious
kvadrat, tvär, fyrkant, ruta, torg square
pjoskig, överkänslig squeamish
häpnadsväckande startling
stinkande stinking
främling, obekant stranger
förstärkande strengthening
sträckande stretching
strejkande striker
kandisocker sugar-candy
undersökande surveying
känslighet susceptibility
förgås, tryckande värme swelter
tryckande sweltering
lekande lätt swimmingly
medkänsla sympathy
tekanna tea-pot
tackande thanking
tänkande thinking
tonisk, stärkande tonic
snudda vid, röra vid, beröra, känning, vidröra touch
tre-, diskant treble
stjälpa, kantra turn over
tolv / klockan 12 twelve / noon
obekant unacquainted
obekant unfamiliar
okänd, obekant unknown
omisskänlig, tydlig unmistakable
oskändade unviolated
angelägen, brådskande urgent
tillskansa sig, inkräkta på usurp
vakans, ledig plats vacancy
kringflackande vagrancy
godkännande validation
vatikanen vatican
grönskande, grön verdant
kanten, rand verge
invärtes, känslomässigt visceral
besökande, gäst, besökare visitor
vulkanisk volcanic
vulkan volcano
vulkanisera vulcanize
vakande waking
liten känguru wallaby
vägkant wayside
välkänd well-known
viskande whispering
vickande, vickar wiggling
fallfrukt, skänk från ovan windfall
vilja, önska, tillönskaw, tillönskan wish
önskande wishing
rycka, amerikan yank
amerikan yankee
djurdyrkan zoolatry
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.