The Swedish term "rättskaffens, rakryggad, rak, upprätt, renhårig" matches the English term "upright"

other swedish words that include "rakryggad" : english :
resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad erect
other swedish words that include "rak" : english :
bestående, varaktig abiding
föraktlig abject
abrakadabra abracadabra
sammandrag, abstrakt abstract
abstraktion abstraction
mellanhavande, räkenskap, beräkning, räkning account
tillräknelig, ansvarig, förklarlig accountable
handelsräkning accounts
ordspråk, tänkespråk adage
som är rakt emot adverse
kämpa för, förespråkare advocate
rakvatten after-shave
efterdyningar, efterräkning aftermath
trakta efter, åsyfta, sikta mot, rikta mot aim at
anorak anorak
läraktig, träffande apt
intagande, attraktiv, tilldragande attractive
rövarspråket backslang
rakt på sak baldly
raksalong barber`s shop
raketgevär bazooka
bråka be noisy
kräkas be sick
tvåspråkigt bi-lingual
tvåspråkig, tvåspråkigt bilingual
nota, näbb, räkning, löpsedel, växel bill
räkningar billing
räkningar bills
bräka bleat
tråka ut, tråkmåns, borra bore
uttråkad bored
tråkar ut bores
tråkig boring
burspråk bow-window
vråk buzzard
kalkylera, beräkna, beräkna calculate
beräknad calculated
beräknar calculates
beräkna calculating
uträkning, beräkning, räkning, beräkning, kalkyl calculation
beräkningar calculations
miniräknare calculator
tjuvspråk, hyckleri cant
ekipage, vagn, hållning, frakt, åkdon carriage
fjärilslarv, larvtraktor caterpillar
folkräkning census
karaktär, sinnelag, tecken character
karaktärsstudie character-study
teckenberäkning charactercount
karakteristiska, kännetecken characteristic
karakterisera, känneteckna characterize
kol (trä-), träkol charcoal
kontrakt, hyra, befrakta charter
befraktare charterer
befraktningsavtal charterparty
krav, anspråk, kräva, fordra, hävda claim
anspråk claima
klassiska språk classics
avräkning, röjning clearing
stråkharts colophony
databeräkningar computations
harmoni, endräkt concord
fraktsedel consignment-note
förakt, ringaktning contempt
hånfull, föraktfull contemptuous
kontrakt contract
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
kostym, dräkt costume
greve, räkna count
påräkna count upon
nedräkning countdown
räkning counting
oräkneliga countless
eftertrakta, åtrå covet
brak, knak, knäcka, spricka, knall, spräcka, reva crack
spraka crackle
brak crasch
krasch, flyghaveri, brak crash
kråka, gala crow
sammanräknad cumulative
decimalräkning decimal-count
försmå, förakta, ringaktning despise
stil, språk, uttryckssätt diction
direkt, strax, rakt directly
besvikelse, missräkning disappointment
split, strid, tvedräkt, oenighet, oenighet discord
ringaktning, förakt, förakta, ringakta, försmå disdain
bråkig disorderly
förakt, förakta, strunta i disregard
föraktar disregards
härad, stadsdel, bygd, trakt district
räkna ett tal do a sum
räkna do arithmetic
enformig, tråkig drab
drake dragon
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
tråkig, andefattig, slö, trög, matt, dov dull
attrapp, träkarl, träkarl, falsk, bulvan dummy
hållbar, varaktig durable
varaktighet duration
inkräkta encroach
engelskspråkig English-language
undfägna, roa, underhålla, traktera entertain
räkna upp enumerate
betrakta, möta envisage
resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad erect
beräknad estimated
noteringar, beräknar estimates
vräka, avhysa, fördriva evict
vräka ur ett hus evict from a house
vräkning eviction
präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig excellent
förvänta, påräkna, vänta expect
överdriven, slösaktig, vräkig extravagant
maskeraddräkt fancy-dress
fantasi-språk fantasy-language
feberaktig febrile
ormbunke, bräken fern
figur, siffra, gestalt, räkna, nummer figure
karaktärsfast firm in character
fräknig, stänk fleck
vrakgods, strandfynd flotsam
blomsterprakt flowerage
folkdräkter folk-costumes
löjlig, dåraktig foolish
fraktal fractal
bråk (i matematik), fraktion fraction
fräkne freckle
fräknig freckled
frispråkig free-speech
frakt, last, frakta freight
fraktförare freighter
raklång full length
fjäsk, bråka, väsen, bråk fuss
klädedräkt, kostym, skrud garb
beräkna, dimention, kapacitet, kaliber gauge
dräktighet gestation
dumbom, kräk goof
klänning, kåpa, dräkt gown
språklära grammar
grammatik, språklära grammer
storslagenhet, prakt grandeur
råka vara happen to be
lyfta, vräka, hivahäva heave
mål, språkegenhet idiom
bildverk, bildspråk imagery
dåraktighet imbecility
opraktisk impractical
oberäknelig incalculable
inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta include
utan formaliteter, anspråkslös informal
oräknelig, otalig innumerable
interaktion interaction
interaktiv, dialogform interactive
interaktivt interactively
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
objuden gäst, inkräktare intruder
inkräktare invader
tröttsam, tråkig irksome
oansvarig, tillräknelig, ansvarslös irresponsible
hästkrake, jade jade
bråkmakare jangler
vrakgods jetsam
tidningsspråk journalese
föra räkenskap keep accounts
glada, drake att flyga med kite
drakflygning kite-flying
karaktärslös lacking in character
språk language
språk-databaser language-databases
språk-riktningar language-directions
språk-filer language-files
språköversättning language-translation
språköversättare language-translator
språk languages
varaktig, dryg, hållbar lasting
hyra ut, hyreskontrakt, uthyrning lease
fikonspråk lingo
språkman linguist
språklig linguistic
språkvetenskap linguistics
språkkännare linguists
uppräkning listing
träkubb, stock, vedträ, logg, timmerstock log
vräka sig loll
bese, beskåda, betrakta look at
prakt magnificence
träffas, träffa, råka, mötas, uppfylla, möta meet
högtidsdräkt mess kit
bildspråk metaphorically
underverk, mirakel miracle
extraknäck moonlighting
idiot, fårskalle, kräk moron
brokig, narrdräkt motley
valspråk, devis, motto motto
sorg, sorgdräkt mourning
talesman, språkrör, munstycke mouthpiece
sejdel, ansikte, bägare, kräk, mugg mug
flerspråkig multi-lingual
häst, hästkrake, tjata, gnata nag
folkdräkter national-costumes
uraktlåta, försumma, underlåta, vanvårda, vansköta neglect
trakt, grannskap neighbourhood
nattdräkt nightwear
praktiska detaljer nitty-gritty
bråk, oljud, buller, väsen, olåt, stoj noise
högljudd, bråkig noisy
betrakta, observera, iakttaga, beakta, varsebli observe
på rak arm off-hand
uraktlåta, underlåta, utelämna omit
orakel oracle
skrytsamt, prål, vräkighet ostentation
frispråkig outspoken
frispråkighet outspokenness
överaktiva overactive
frakt, packning packing
talspråk parlance
klockringning, brak peal
frispråkig plainspoken
rakt på sak point-blank
praktisk practical
praktiskt taget practically
vana, praktik, övning, idka, öva practice
praktiserande practitioner
räka prawn
praktik praxis
föräktenskaplig premarital
anspråk pretension
anspråksfull pretentious
programmeringsspråk programming-language
ordspråk proverb
karakteristisk, saftig, livlig racy
bråk, skoja, trasa rag
rakkniv razor
rakblad razorblade
återaktivera reactivate
räkna, beräkna, tror reckon
räkning reckoning
beräknar, tror reckons
relatera, uppräkna, skildra, berätta recount
hänsyn, betrakta, avse, respekt regard
betraktad regarded
trakt, område region
vederhäftig, tillräknelig, ansvarig responsible
narraktig ridicoulus
narraktig, tokig, löjlig ridiculous
raket rocket
raketteknik rocketry
schacktorn, råka rook
kräk rotter
slagskämpe, bråkig, ostyrig rowdy
bråk ruction
bråk rumpus
rakhyvel safety-razor
hån, förakt, förakta scorn
spotsk, fröraktfull scornful
andraklassbiljett second-class ticket
raka shave
raka sig shave oneself
renrakad shaven
fåraktig sheepish
frakt shipment
frakt shipping
räka shrimp
räknesticka slide-rule
föraktfull, nedlåtande sniffy
tindra, spraka, gnistra sparkle
präktig, härlig, glänsande, praktfull splendid
glans, prakt splendour
vräka sig sprawl
spjärna, avvisa, med förakt spurn
praktgemak, lyxhytt state-room
rakt, direkt, rät, rak straight
bli rak, rära straighten
stråkorkester string-band
subtraktion subtraction
praktfull sumptuous
präktig, storartad superb
simdräkt swimming-costume
baddräkt swimming costume
baddräkt swimsuit
pratsam, språksam, talför talkative
kontrollräknare tallyman
läraktighet teachability
tråkig, ledsam tedious
slänga, vräka toss
område, traktat tract
traktor tractor
drag, karaktärsdrag trait
karaktärsdrag trait of character
fördrag, traktat, avtal treaty
problem, bråk, krångla, oroa, genera, omak, möda trouble
bråkmakare trouble-maker
bråkig, krånglig, besvärlig troublesome
bråk, upplopp tumult
bråkig, orolig turbulent
ultrakonservativa ultraconservatives
endräkt unanimity
anspråkslös unassuming
samklang, endräkt unison
opraktisk unpractical
orakad unshaved
oräknelig, omätlig untold
tillskansa sig, inkräkta på usurp
inkräktare usurper
dräkt vesture
kräkas vomit
fraktsedel waybill
klen stackare, krake weakling
sorgdräkt weeds
vit dräkt whites
ord-beräkning wordcount
mask, kräk worm
vrak, skeppsbrott wreck
skeppsbrott, vrakgods wreckage
vrakbärgare wrecker
usling, stackare, kräk wretch
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.