The Swedish term "karosseri, kropp, lekamen, kår, bål" matches the English term "body"

other swedish words that include "kår" : english :
skärpa, syrlighet acerbity
bitter, skarp acrimonious
bitterhet, skärpa acrimony
skarp, akut, skarpsinnig acuate
skärpa, skarpsinne acuity
skarpsinne acumen
kämpa för, förespråkare advocate
åkomma, tillgivenhet, kärlek affection
tillgiven, kärleksfull affectionate
påverkar affects
väckarklocka alarm-clock
amorös, kärleksfull amorous
förstärkare amplifier
ankra, ankare anchor
ankarplats, förankring anchorage
apotekare apothecary
påstrykare applicator
arkipelag, skärgård, skärgård archipelago
karmstol, länstol arm-chair
hantverkare artisan
underläkare assistant doctor
atlas (karta) atlas
autokarta automap
pratmakare babbler
ungkarl, kandidat bachelor
ungkarlsstånd bachelorhood
ungkarlar bachelors
ungkarlsstånd bachelorship
karm, tillbaka, rygga, rygg, åter back
baksidor, backar backs
öskar bailer
orkester, linning, band, kapell, musikkår, skara band
processmakare barrator
steril, karg jord, ofruktbar barren
skottkärra, bår, kärra barrow
bada, badda, badkar batha
strandgodssökare beach-comber
balkar beams
älskare, sprätt beau
koj, ankarplats berth
kikare binoculars
blodkärl blood-vessel
båtkarl boatman
kärr, mosse, träsk bog
kokar boils
tråkar ut bores
barndom, pojkår boyhood
pojkar boys
karskhet bravado
bris, bris, fläkt, kåre breeze
kardborre burdock
kardborre burr
buskar bushes
kärnmjölk butter-milk
möbelsnickare cabinet-maker
pratmakare cackler
konfekt, kandisocker, karamell, gotter candy
ankarspel capstan
karat carat
karbolsyra carbolic
karburator, förgasare carburettor
papp, kartong cardboard
kardemumma cardemom
kardinal, främst cardinal
kardinaler cardinals
karriär career
karikera, karikatyr caricature
karneval carnival
gnata, karp carp
snickare carpenter
kärra, vagn, åkdon cart
kartell cartel
pappask, kartong carton
politisk karikatyr, tecknad film cartoon
kärror carts
tälja, skära, rista, snida carve
orsakar causes
skarp, brännande caustic
komma på andra tankar change one's mind
kille, grabb, karl chap
karaktär, sinnelag, tecken character
karaktärsstudie character-study
karakteristiska, kännetecken characteristic
karakterisera, känneteckna characterize
karismatisk charismatic
karg, försiktig chary
pratmakare chatter-box
checkar checks
kemist, apotekare chemist
checkar cheques
gräslökar chives
röra om, kärna smör churn
kärna smör churn butter
omskärelse circumcision
skomakare cobbler
karskhet cock-shureness
förfalskare coiner
kärande complainant
egenkär, inbilsk conceited
älskarinna concubine
trollkarl conjurer
kockar cooks
fiskarbåt coracle
skarvfågel cormorant
kår corps
motverkar counteracts
feg, pultron, feg, kujon, stackare coward
knäckare, smällkaramell cracker
hantverkare craftsman
rodna, karmosinröd crimson
lerkärl, porslin crockery
folksamling, hop, skara, skock, trängas crowd
muspekare cursor
klippa, hugg, skärsår, skära, snitt cut
tillskärare, kniv cutter
käresta darling sweetheart
rar, kär, dyr dear
kära ni dears
karaff decanter
packar upp decompresses
uppackare decompressor
minskar decreases
minskar degrades
förnekar denies
skarpt kritiserade denounced
tandläkare dentist
vice, deputerad, suppleant, fullmäktig, vikarie deputy
begär, önskar, åtrå, önska, åstunda desire
önskar desires
önskar desiring
omväg, avstickare detour
förminskar diminishes
doppad, öskar, skopa dipper
skarpsinnig, särskiljande discriminating
hårddiskar disks
dykare diver
läkare, doktor doctor
drinkar drinks
fälla ankaret drop the anchor
apotekare druggist
drinkare drunkard
attrapp, träkarl, träkarl, falsk, bulvan dummy
lergods, keramik, lerkärl earthenware
lerkärl earthenware vessel
salomos predikare ecclesiastes
ekar echoes
miljöforskare ecologist
valmanskår electorate
göra kär endear
lockar entices
undersöka, skärskåda, granska, syna, rannsaka examine
utforskare explorer
utforskar-typ explorer-style
utforskar explores
utökar extends
packar upp extracts
förfalskare falsifier
bonde, lantbrukare, jordbrukare farmer
en kvarts penny, skärv farthing
karl, kamrat fellow
träsk, kärr, sankmark fen
stänkskärm, stötfångare fender
färjkarlen ferryman
kikare field-glass
kikare fieldglass
ankare firkin
karaktärsfast firm in character
fiskare fisherman
fiskekrokar fishing-hooks
montör, tillskärare fitter
tuss, skara flocks
ungkarlshotell flophouse
flax, tur, lyckoträff, ankarfly fluke
förfalskare forger
bit, skärva fragment
karm, inrama, ram frame
avskräcka, skrämma, skärra upp frighten
fullskärms full-screen
gåskarl gander
skärra upp sig get excited
skarpt, sken, lysa glare
karamell goody
balkar guardrails
hackar hacks
kärv harch
kärvhet, strängaste harshest
hattmakare hatter
ryttare, hästkarl horseman
hästkarlar horsemen
inverkar impacts
inkarnation incarnation
skarpsinnig infenious
skära, korsa intersect
korsning, skärning intersection
utredningsman, forskare investigator
karm jamb
bråkmakare jangler
skärande jarring
käkar, käft jaws
förena, skarva ihop, gå med, anknyta, skarv, foga join
möbelsnickare, snickare joiner
skarv, led joint
skära halsen av jugulate
slags karamell jujube
knarkare junkie
skarpsinnig, skarp, vass, ivrig keen
skarpsynt keen-eyed
korn, kärna kernel
skärslipare, slipsten knife-grinder
karaktärslös lacking in character
lamskärm lamp-shade
minskar lessens
ärekränkare libeller
bibliotekarie librarian
slickar licks
kalkar limes
länkar links
stockar logs
skära bort lop
kärlek, älska love
människokärlek love of humanity
kärlekslös loveless
älskare lover
kärlekskrank lovesick
kärleksfull, öm loving
kärleksfull lovingly
kärlek lovingness
skarpögd lynxeyed
makaroner macaroni
trollkarl magician
fabrikant, tillverkare, skapare maker
tillverkare makers
elakartad, baktala malign
människa, karl, bemanna man
karlaktig mannish
tillverkare, fabrikant manufacturer
tillverkare manufacturers
karta map
kartläggande mapping
kartor maps
skarpskytt marksman
kärna, märg marrow
sumpmark, träsk, moras, kärr marsh
kärr-, sank marshy
skärtorsdag Maundy Thursday
läkar-, medicinsk medical
karlar, manskap men
manfolk, karlar menfolk
karusell merry-go-round
karusell merry-goround
rackartyg, ofog, okynne, odygd mischief
husmor, älskarinna, matmor, lärarinna mistress
skärv mite
munkar monks
ankartross mooring
kärr, moras, träsk, myr morass
smolk, grand, skärva, dammkorn mote
biobesökare moviegoer
sensationsmakare muckraker
stänkskärm mudguard
skära nick
nickar, knut nods
kärn nuclear
cellkärna nucleus
käring, gumma old woman
skärm on-screen
skärmbild onscreen
kärleksört orpin
packar packs
palett, färgkarta palette
fallskärm parachute
skarpsynt perspicacious
läkare physician
plockar picks
rosa, skär pink
kärande plaintiff
pekare, visare pointer
pekar points
torftig, dålig, stackars, fattig poor
kaliumkarbonat, pottaska potash
krukmakare potter
upptågsmakare prankster
förkärlek, förkärlek predilection
självkär pedant prig
skrivare, boktryckare printer
beskära träd, sviskon prune
skarp, amper pungent
skärseld purgatory
kväkare Quaker
karantän quarantine
törstsläckare quencher
karakteristisk, saftig, livlig racy
skojare, bov, lymmel, rackare rascal
karriärjakt ratrace
skarp egg razor-edge
förvaringskärl receptacle
minskar reduces
reinkarnation reincarnation
återpackar repackaging
forskare researcher
skära ned retrench
tillbakariktad, reaktionär retrograde
skära upp, reva rip
skär av sten rock of stone
rondell, omväg, karusell round-about
stenskärvor rubble
härskare, linjal ruler
sackarin saccharin
skarpsinnig sagacious
klokhet, skarpsinne sagacity
saltkar saltcellar
skärp, fönsterbåge sash
avscanna, skärskåda, avsöka scan
skvallerkärring scandalmonger
avsökare, antenn radar scanner
skarabé scarab
forskare, vetenskapsman scientist
forskare scientists
skurk, slyngel, lymmel, rackare scoundrel
bildskärmen, skärm screen
bildskärms-upplösning screen-resolution
avskärma screen off
skärmsläckare screensaver
skärmen scrn
granska, skärskåda scrutinize
ro, vickåra scull
skarv, söm, sömma, skikt seam
egenkärlek self-conceit
kärnfull sententious
hårdhet, skärpa, stränghet, stränghet, kännbart severity
klockare, kyrkvaktmästare sexton
nyans, kupa, skugga, avblända, skärm shade
skakande, skakar shaking
skärva, skarp, amper, vass sharp
skarpsynt sharp-sighted
skarpt sharply
kärve sheaf
kärvar sheaves
skomakare shoemaker
remsa, skära sönder shred
skära sickle
skärmytsling skirmish
skära, springa, skåra slit
småbrukare smallholder
rökkupé, rökare smoker
trollkarl sorcerer
suverän, pund, regent, härskare sovereign
flisa, spillra, skärva, splittra splinter
panikartad flykt stampede
skärpa, sting, bett, gadd, styng, sticka sting
sten, kärna stone
skarp kritik stricture
gäll, kärv, skärande strident
substitut, surrogat, suppleant, vikarie substitute
uppsyningsman, övervakare supervisor
översvämma, dränka, kärr swamp
karamell, söt, efterrätt, ljuv sweet
karamell, godsak sweetmeat
svärdslukare sword-swallower
pratmakare talker
teleskop, kikare telescope
öm, kärleksfull, mör, späd tender
kittelflickare, fuskare tinker
affärsidkare, handlare tradesman
drag, karaktärsdrag trait
karaktärsdrag trait of character
lastfartyg, luffare, landstrykare tramp
skärbräde trencher
avtryckare på vapen trigger
löpkontakt, tralla, dragkärra trolley
marschera, skara, trupp, manskap, tropp troop
bråkmakare trouble-maker
skolkare truant
kar, badkar, balja tub
uppackare unarchivers
kärlekslös uncharitable
uppackare uncompressor
packar upp unpacks
kart unripe fruit
rackarunge urchin
vb-länkar vb-links
karott vegetable-dish
skuta, fartyg, kärl vessel
kärnfullt vigorously
skurk, rackare, bov villain
besökande, gäst, besökare visitor
expert, trollkarl viz
önskar wanting
urmakare watchmaker
färjkarl waterman
klen stackare, krake weakling
välkommen, kärkommen, välkomna welcome
skottkärra wheel-barrow
skottkärra wheelbarrow
färjkarl wherryman
önskar whishing
skära av whittle
horkarl whoremaster
vickande, vickar wiggling
pratmakare windbag
ankarspel, vindspel windlass
torkare wiper
trollkarl wizard
arbetskarl, kroppsarbetare workman
dyrkare worshipper
usling, stackare, kräk wretch
sakarja zechariah
packar zips
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.