The Swedish term "sök och ersätt" matches the English term "search-and-replace"

other swedish words that include "sök" : english :
lycksökerska adventuress
sökande applicants
ansökan application for
ansöka, yrka apply for
attentat, försök attempt
frestad, försökte attempted
försöka attempting
försök attempts
försöka attemt
strandgodssökare beach-comber
litteratursökning booksearch
söka stuka, kuscha browbeat
besöka call on
val, utsökt choice
rådssökande consultant
fullborda, fulländad, utsökt consummate
adelskrona, undersökningsdomare coroner
prydlig, utsökt, fin, läcker dainty
felsökning debugging
söka avvärja deprecate
bemödande, ansträngning, försök effort
uppsats, försök essay
undersökning, prövning, tentamen, granskning examination
undersöka, skärskåda, granska, syna, rannsaka examine
undersöker examines
utsökt, intensiv exquisite
långsökt far-fetched
långsökt far-sighted
avskedsbesök farewell visit
filsökning file-search
filsöknings-funktion filesearch-function
filsökning fileseek
marsvin, försökskanin guinea-pig
hemsöka infest
hemsökelsen infested
undersökning, utredning inquest
forska, utreda, undersöka investigate
undersöker investigates
undersökning, utredning investigation
söka efter look for
biobesökare moviegoer
ansätta, hemsöka obsess
bana, väg, sökväg, stig path
sökvägsnamn pathname
sökvägar paths
sökande poking
söka undanflykter prevaricate
undersöka, sondera probe
sökande, sök quest
avsägelse, avskedsansökan, undergivenhet resignation
försöka igen retry
besöka på nytt revisit
stickprovsundersökning sampling
avscanna, skärskåda, avsöka scan
avsökare, antenn radar scanner
avsökning scanning
genomsöka, skura scour
söka, snoka, forska search
sökbar searchable
genomsökt searched
rannsakning, sökande searching
söka seek
sökande seeking
söker seeks
söka undvika, sky shun
prövningar, hemsökelser slings and arrows
sökte, sökt sought
eftersökt sought for
åtala, stämma, lagsöka sue
undersökning, överblick, överblicka, översikt survey
undersökande surveying
undersökningar surveys
söka vinna tid temporize
försökte tried
felsökning troubleshooting
prova, pröva, försöka, rannsaka try
besök, visit, hälsa på visit
hemsökelse visitation
besökande, gäst, besökare visitor
besök visits
eftersökt wanted
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.