The Swedish term "sträcker, når" matches the English term "reaches"

other swedish words that include "sträcker" : english :
sträcker stretches
other swedish words that include "når" : english :
urinvånare aborginal
urinvånare aborigine
uppnår achieves
narkotikaslav addict
fastnar, bindemedel adhesive
närgränsande adjecent
tonårs adolescent
chikanera, chikan, förolämpa, förnärma, trotsa affront
närande alimentary
anarkistisk anarchic
anarkistisk anarchical
anarkismen anarchism
anarkist anarchist
anarkister anarchists
anarki anarchy
förkunnar announcing
snart anon
närsomhelst anytime
närma, anflygning, närma sig, nalkas approach
närmat approached
approximation, närmevärde approximation
kronärtskocka, jordärtskocka artichoke
konstnär, artist artist
artistisk, konstnärlig artistic
såsom, enär, eftersom, som as
när som helst at any time
för närvarande, för tillfället at present
närvaro, upppassning, uppvaktning, sköta attendance
autentisk, verklighetsnära authentic
binära binaries
binär binary
levnadstecknare biographer
svartnar blackens
rodnar blushes
häpnar man boggles
bohem, zigenare bohemian
lånar borrows
snår, småskog brushwood
enspännare buggy
brännare burner
beräknar calculates
miniräknare calculator
lugnar calms
kanariefågel canary
burköppnare canopener
agnar chaff
fuska, bedra, narras cheat
gå i närkamp, avgöra clinch
stänga, stänga, nära, noggrann, tät, slut, nära close
närmare closer
närmast closest
öppnar closeup
vagn, tränare coach
tarvlig, gemensam, ordinär, allmän, vanlig common
kännare connoisseur
samtidig, jämnårig, samtida contemporary
skymf, vanära contumely
knarra, knaka, gnissla creak
fordringsägare, borgenär creditor
förnärvarande currently
gäldenär debtor
bedra, svika, narra deceive
förleda, narra delude
narrar deludes
invånare denizen
nämnare denominator
skam, vanära, vanheder dishonour
knark dope
drönare drone
narra, lura dupe
örnar eagles
förtjänar earns
tjuvlyssnare eavesdropper
öppnar enters
väpnare, herr esquire
noteringar, beräknar estimates
lögnare fabulist
tynar fades
felfinnare faultfinder
hopp- och kastgrenar field-events
fiskerinäring fishing-industry
narr, tok, dumbom fool
närmare fuller
körsnär furrier
gasbrännare gasjet
nära förbunden (med), relevant germane (to)
zigenare, tattare gipsy
stönar groans
zigenare gypsy
grimma, snara halter
hårdnar hardens
lyssnare hearers
livtjänare, handgången man henchman
snarstucken huffy
smälek, vanära ignominy
hotande närhet imminence
nära förestående impending
ohövlig, nära impolite
invånare inhabiant
invånare, inbyggare inhabitant
invånare inmate
förolämpa, förnärmelse, förolämpning, skymfa insult
uppfinnare inventer
uppfinnare inventor
tusenkonstnär jack-of-all-trades
knarkare junkie
saknar lacks
slag, rapp, piska, smäll, snärt lash
senare, framdeles later on
senare latter
lämnar leaves
legionär legionary
legionär legionnaire
lejonartad leonine
lögnare liar
lögnare lier
språkkännare linguists
lyssnare listener
lyssna, lyssnar listening
hamnarbetare lumper
tjänare manservant
kännare mastered
medicinare medical student
tjänar-, simpel menial
tusenårsrike millenium
tusenårig millennial
tusenårigt riket, årtusende millennium
mjölnare miller
miljonär millionaire
missionärer missionaries
missionär missionary
monark monarch
monarki monarchy
monarchy monarki
månar moons
morgnar mornings
brokig, narrdräkt motley
ligist, rånare mugger
mykolog, svampkännare mycologist
närsynt myope
narkos nacosis
självplågare, narcissist narcissist
narkomani narcomania
narkoman narcomaniac
narkos narcos
narkos narcosis
narkotiskt narcotic
odygd, stygg, vanartig naughty
närsynt near-sighted
närbelägen, i närheten nearby
nästan, närapå, nära nearly
nära sidan nearside
närbelägen neighbouring
grannar neighbours
närmast next-door
närmast anhörig next-of-kin
närmast, bredvid next to
nära, nästan nigh
snara noose
närande nourishing
föda, näring nourishment
näringsämne nutrient
näring nutrition
förseelse, förnärmelse, anstöt, förolämpning offence
stöta, förtörna, förnärma, förolämpa offend
utelämnar omits
allestädes närvarande omnipresent
vid närmare påseende on closer inspection
på våra vägnar on our behalf
ordinär, ordinarie, vanlig ordinary
fägelkännare, ornitolog ornithologist
på annat sätt, annars, anorlunda otherwise
spanare outrider
kund, gynnare patron
pantlånare pawn-broker
pantlånare, pantbank pawnbroker
pensionär pensioner
ordinarie permanent (emplyment)
grinig, kinkig, knarrig petulant
slättinvånare plainsman
senare än, ända, bakdel posterior
närvaro presence
förkunnare proclaimer
sufflera, påpasslig, snar prompt
rapp i mun, rask, hastig, snar, flink, kvick quick
ganska, snarare, hellre rather
bakåtsträvare, reaktionär reactionary
beräknar, tror reckons
lämnar, föredraga, återge render
invånare residents
tillbakariktad, reaktionär retrograde
revolutionär revolutionary
narraktig ridicoulus
narraktig, tokig, löjlig ridiculous
mognar ripens
rånare, rövare robber
rånar robs
gasrenare scrubber
seminarium seminary
tjänare, betjänt servant
tjänar, severing serving
kortsynt, närsynt short-sighted
spelautomat, enarmad bandit slot-machine
utjämnar smoothing
försåt, snara, snärja snare
snarka, snarkning snore
snart soon
skyndsam, snar speedy
patron, godsägare, väpnare squire
stenar stones
spännare straining
senare subsequently
existera, livnära sig subsist
livnära sig support oneself
kontrollräknare tallyman
tonåring teen
tonåring teenager
tonår teens
narras tell a fib
preliminära tentatively
snår thicket
pisksnärt, läderrem thong
tusenåriga thousand-year
yrke, handla, handel, näring trade
tränare trainer
fälla, fånga, snärja, snara trap
resenär traveller
zigenare (Ungersk) Tzigane
allestädes närvarande ubiquitous
snårskog underbrush
undernärd underfed
nära, intima up-close
uppmanar, uppmanande urging
veterinär vet
veterinär veterinary
veterinär veterinary surgeon
närhet vicinity
lastbar, vanartig, ilsken vicious
trogen tjänare votary
väcka, vaknar, vakna waken
nära nog well-nigh
när when
när det passar when convenient
närhelst whenever
pisksnärt whiplash
vinnare, segrare winner
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.