The Swedish term "god dag, hallå, hej" matches the English term "hallo"

other swedish words that include "god" : english :
antaga, acceptera, anamma, godtaga accept
godtagbarhet acceptability
acceptabelt, godtagbart acceptable
erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma admit
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
godkänner agrees
godkännande, gillande, bifall, anklang approval
bifalla, godkänna approve
godkänd approved
godtyckligt arbitrarily
godtycklig arbitrary
bemyndiga, godkänna authorize
godkännandet authorizing
tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt balance
höra till god ton be good form
strandgodssökare beach-comber
i god tid betimes
god, bra, söt bonny
gjutgods castings
efterkravgods cod-goods
godtrogen confinding
lättrogen, godtrogen credulous
godkänner inte disallows
gödsel, gödsla, dynga dung
lergods, keramik, lerkärl earthenware
egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus estate
ilgods express parcels
göda fatten
gödsvin fattening pig
göder fattens
göda feed up
gödningsämne fertilizer
vrakgods, strandfynd flotsam
godsägare gentleman-farmer
god, bra, nyttig, gott, nytta, snäll good
god tro good-faith
beskedlig, gemytlig, godmodig good-natured
godnatt good-night
godsaker goodies
godhet goodness
gods, varor goods
grip, sagodjur griffin
sagodjur griffon
sagodjur gryphon
vrakgods jetsam
hygglig, sort, art, vänlig, god, snäll kind
godhjärtad kind-hearted
godhet, välvilja kindness
godsägare laird
godsägare land-owner
resgodsvagn luggage van
fyllnadsgods makeweight
gödsel, gödsla manure
god, munter merry
naiv, godtrogen naive
god, skön, rar, trevlig, fin, snygg nice
övergödning over-fertilization
godkänna pass a test
självgod, petig priggish
gods, ägodel, egendom, egenskap property
sköta ett gods run an estate
självgod self-righteous
patron, godsägare, väpnare squire
stöldgods, bylte, knyte swag
godis sweetie
karamell, godsak sweetmeat
godisaffär sweetshop
godkännande validation
godvillig voluntarily
skeppsbrott, vrakgods wreckage
other swedish words that include "dag" : english :
middags after-dinner
eftermiddag afternoon
agenda, dagordning agenda
årsdag anniversary
askonsdag ash-wednesday
förbinda, linda, bindel, förband, bandage bandage
bandagerad bandaged
avslut, köpslå, dagtinga, rampris, pruta bargain
sov, vardagsrum bed-sitter
födelsedag birthday
födelsedagar birthdays
rost, fördärv, mjöldagg blight
hundraårsdag centenary
juldagen Christmas Day
vardaglig colloquial
vardaglig, trivial, alldaglig commonplace
dagligen, daglig daily
förfallodag date of payment
gry, gryning, daggryning, dagas dawn
dag day
dagtid day-time
dagliga day-to-day
annandag (jul) day after Christmas Day
avstämplingsdag day of issue
gryning, daggryning daybreak
dagdröm daydream
dagdrömmare daydreamer
dagdrömmande daydreaming
dagsljus daylight
dagslång daylong
dagar days
dagtid daytime
dagg dew
dagbok diary
äta middag dine
middagsgäst diner
middag dinner
middagsgäst dinner-guest
daglig diurnal
domens dag domesday
daggmask earth-worm
åttatimmarsdag eight-hour day
förmiddagskaffe elevenses
dagjämning equinox
dag före helg, afton eve
vardaglig every-day
dagligen every day
alldaglig, vardags everyday
dagligvaror everyday commodities
utsatt dag fixed day
förmiddag forenoon
fjorton dagar fortnight
fredag Friday
odåga god-for-nothing
gudagåva godsend
långfredag Good Friday
semester, helg, ledighet, lovdag holiday
helgdag holy-day
sysslolöshet, dagdriveri, lättja idleness
lätting, dagdrivare idler
dagbok, dagbok, tidskrift, tidning journal
införa i dagbok journalize
vårfrudagen Lady Day
värd, jordägare, hyresvärd landlord
dagdrivare layabout
skottdag leapday
ordagrann, ordagrann, bokstavlig literal
dagdrivare loafer
dagdrivare loiterer
odåga, storlom, slyngel loon
dagdrivare, lätting lounger
däggdjur mammal
uppenbar, ådagalägga manifest
skärtorsdag Maundy Thursday
dagslända mayfly
matdags meal time
riksdagsman member of Parliament
middag midday
måndag Monday
måndag till fredag monday-friday
vardagsrum morning-room
följande dag, morgondag morrow
namnsdag name-day
odåga ne'er-do-well
nyårsdagen New Year`s Day
middag noon
gammeldags old-time
parlament, riksdag parliament
vardagsrum parlour
avlöningsdag payday
enkelhet, alldaglighet plainness
bevisa, ådagalägga, påvisa prove
dager ray of light
helgdag red-letter-day
dagdröm reverie
helgondag saint´s day
lördag Saturday
visa, ådagalägga, visa, uppvisning show
vardagsrum sitting-room
någon dag someday
söndag Sunday
häromdagen the other day
torsdag Thursday
idag today
söndagsfirare på utflykt tripper
tisdag Tuesday
trettondagen Twelfth Day
trettondagsafton Twelfth Night
för två dagar sedan two days ago
muntlig, ordagrann verbal
ordagrann verbatism
odåga waster
onsdag Wednesday
vardag weekday
pingstdagen Whitsunday
alldaglig workaday
arbetsdag workday
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.