The Swedish term "alla" matches the English term "everyone"

other swedish words that include "alla" : english :
abortivmedel, abortframkallande abortifacient
växa till, tillfalla accrue
beroendeframkallande addictive
samtliga, allting, allt, alla, all all
hallåman announcer
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
ställa till trassel apple-cart
anhålla, begripa, uppfatta apprehend
anhållande, uppfattning, farhåga apprehension
bifalla, godkänna approve
phetsa, framkalla arouse
uppställa, anordna, arrangera arrange
ställa upp array
anhållande, häkta, arrestera, arrestera arrest
anhållanden arrests
anfalla assail
överfalla, angrepp, anstorm assault
taxera, fastställa värdet av, taxera assess
umgälla atone for
överfalla, överfall, angrepp, anfalla, anfall attack
villervalla babel
återfalla backslide
tillbakasvallande våg backwash
borgen kan ställas bailable
ballad ballade
balladdiktning balladry
ballar ballocks
ballar, bollar balls
smälla igen, skräll bang
skälla, bark bark
källarvåning basement
hålla tillbaka bate
hålla av, tycka om be fond of
gälla be valid
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
skälla, vråla, råma, vrål bellow
bönfallande beseeching
beställa, omvittna bespeak
galla bile
skrälla, smattra blare
svälla, röka sill bloat
bysthållare brasière
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
ställa inför rätta bring to justice
titulera, appell, väcka, visit, benämna, kalla call
inkalla call up
kallad called
samtal, kallar calls
avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka cancel
cancerframkallande carcinogenic
hållare carrier
hålla mat, skaffa mat cater
grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak cause
källare cellar
avgift, försvar, omkostnad, anbefalla, kostnad charge
skrammel, ringa, skalla, klang clang
smälla med, klappa, applådera clap
fastna, klänga, hålla fast, sitta fast cling
hålla vid fast clung to
fasthållande clutching
sammanfalla coincide
kallare colder
högtidlighålla commemorate
inbegripa, innehålla comprise
avse, angå, vikt, gälla, angelägenhet concern
trolla, bönfalla, frambesvärja, trolla conjure
kontakt, samband, förhållande, förbindelse connection
bibehållande, bevarande conservation
upprätthållare, bevarare conservator
iögonfallande, framstående conspicuous
innehålla contain
container, behållare container
innehållande containing
oavbruten, oupphörlig, ihållande continuous
sammankalla, sammankomma convene
sammankallar convenes
sammankallande convenor
fälla, överbevisa, straffånge, bevisa convict
fällande, övertygelse conviction
sammankallande, församling convocation
sammankalla convoke
spjällåda, packkorg crate
falla sönder crumble
av-installation de-installation
murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna decay
avfallande deciduous
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
vanställa deface
vanställa deform
avinstallation deinstallation
uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena delay
kvarhålla detain
ställa diagnosen diagnose
modfälla, gäcka discomfit
vanpryda, vanställa disfigure
utställa, ståt, utställning, skylta display
förställa sig dissimulate
förvränga, vanställaförvrida distort
fälla ankaret drop the anchor
hushållning, hushålla economize
översvallande effusive
framkalla, framlocka elicit
talarkonst, välläsning elocution
befallande emperious
anställa, använda employ
endivesallad endive
upprätthålla enforce
säkerställa ensure
undfägna, roa, underhålla, traktera entertain
rolig, underhållande entertaining
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
kvällarna evenings
envar, alla, var och en everybody
allas everybody's
allas everyone's
väcka, framkalla evoke
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
avrättning, verkställande execution
verkställande executive
utställa exhibit
utställare exhibitor
slockna, utandas, upphöra, utlöpa, förfalla expire
utställa expose
överflöd, översvallande glädje exuberance
översvallande exuberant
falla, ramla, trilla, stupa, höst fall
falla falling
vite, vacker, fin, bötefälla fine
smällare firecracker
fästa, fastställa, montera, laga, bestämma, häfta fix
smäll, smälla, flik, flaxa, klaff flap
rinnande, svallande, flytande flowing
brännpunkt, centrum, ställa in focus
skavsår, galla, skava gall
galläpple gallnut
ställa till med get up to
tillfredsställa gratify
tillfredsställande gratifying
kolik, magknip, gnälla gripe
god dag, hallå, hej hallo
baksmälla hang-over
hallå, hej hello
fålla, fåll, kanta, kant hem
valla, hjord, skock herd
inneha, tag, hålla hold
hållare holders
hallåande hullaballoo
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
befallande imperious
bönfalla implore
nedkalla imprecate
ställa sig in ingratiate
installations-disketten installation-diskette
installationsfiler installationfiles
installation installing
installationer installs
presentera, föreställa för introduce to
infalla i invade
anropa, åkalla invoke
förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla keep
hushålla keep house
hålla ordning keep in order
hålla sig i styr keep quiet
hålla takten keep time
bibehålla keep up
behållande keeping
ytterst, hålla, sist, skoläst, vara, föregående last
fjällämmel lemming
sallad lettuce
ljuskälla, himlakropp luminary
upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla maintain
underhålla, skötsel maintenance
beställa tid hos make an appointment with
faststalla priset make the price
ställa upp, marskalk marshal
metallarbete metalwork
stallänga mews
musfälla mouse-trap
yrka, hemställa move for
bötfälla, böter mulct
allaktivitetshus multi-activity centre
angivare, tjallare nark
byggnadsarbetare, rallare navvy
skaffa, erhålla, vinna, anskaffa obtain
påflugen, påfallande obtrusive
befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera order
ställa i skuggan, överglänsa outshine
överväldiga, översvalla overwhelm
översvallande overwhelming
emballage packaging
förvälla parboil
anhållan petition
ställa, sätta, anbringa, placera, plats place
utpeka, framhålla, påoeka, konstatera, poängtera point out
framställa, posera, pose pose
flöda, ösa, hälla pour
sylt, sylta, bibehålla, konservera, bevara preserve
avhålla från prevent from
förarga, förtörna, reta, framkalla provoke
lägga, ställa, placera, sätta, uttrycka put
frågeställare questioner
återkalla, kalla hem racall
sällan rarely
förhållande ratio
genljuda, eka, återskalla re-echo
ompröva, återställa re-examine
återkalla recall
återkalla ett yttrande recant
få, anamma, erhålla, mottaga receive
återställa redecorate
styra om, ändra, ställa om redirect
återfalla, återfall, recidiv relapse
relationer, förhållande relations
i förhållande till relatives
förhålla sig remaine
påfallande, anmärkningsvärd, märkvärdig remarkable
betala sig, vedergälla, återbetala repay
rapport, knall, refererat, smälla, referera report
representera, framställa, föreställa represent
efterfrågan, anmaning, begäran, anhållan, bön request
återkalla rescind
reserv, reservera, förbehålla reserve
behållare reservoir
återställa reset
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
källarmästare restaurantkeeper
återställande restorations
återställa, restaurera restore
återställa restoring
inskränka, avhålla, återhålla restrain
behålla retain
återkalla, annullera revoke
sållandet, gåtorna riddling
sallad salad
salladsdressing salad dressing
mätta, tillfredsställa sate
tillfredsställa, mätta satisfy
tillfredsställande satisfying
skålla, brännsår scald
förefalla, tyckas, synas seem
sällan seldom
ställa, sätta, gäng, lag, plantera, uppsättning set
uppställa set forth
ställa in setting
fälla en tår, fälla tårar shed tears
såll, sålla sieve
granska, sålla sift
slang, skälla ut slang
smälla, daska slap
så kallade so-called
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
upprinnelse, källa, ursprung source
källa, språng, vår, resår, brunn, fjäder, vår spring
apart, påfallande, slående striking
framlägga, inkomma, underställa submit
kalla inför rätta subpoena
instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda summon
kalla till möte summon to a memeeting
kallelse, kallar, stämning (lag- ) summons
svalla, svallvåg surge
uppehålla sustain
dyning, svälla, svullna swell
svällande, ansvällning swelling
framställa på syntetisk väg synthesize
ställa upp i tabellform tabulate
stridsvagn, cistern, vattenbehållare tank
valla, tendera tend
fälla, fånga, snärja, snara trap
jätte, tralla, troll troll
löpkontakt, tralla, dragkärra trolley
röra, falla, tumla tumble
ickepåfallande unobtrusive
otillfredsställande unsatisfactory
vidmakthålla, stödja uphold
klocka, vaka, vakt, valla, iakttar, fickur, ur watch
hålla utkik watchout
väl, kry, källa, jo, gott, brunn, bra well
kvida, gnälla whimper
gnälla, yta whine
gnällande, pipig whining
sålla winnow
hålla inne, undanhålla withhold
foglig, undfallande yielding