The Swedish term "smart, hal, slät" matches the English term "slick"

other swedish words that include "hal" : english :
återhållsam abstemious
röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet abstinence
hälsa såsom, hylla acclaim
akilleshäl Achilles heel
håller troget fast adheres
underhåll, underhållsbidrag alimony
halleluja alleluia
tillstånd, underhåll allowance
försåt, bakhåll, bakhåll ambush
hallåman announcer
anhålla, begripa, uppfatta apprehend
anhållande, uppfattning, farhåga apprehension
hålfot arch of the root
armhåla armpit
anhållande, häkta, arrestera, arrestera arrest
anhållanden arrests
ankomsthall arrival hall
inställning, hållning, attitud, ståndpunkt attitude
hålla tillbaka bate
hålla av, tycka om be fond of
pärlhalsband beads
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
halshugga behead
älskling, älskad, avhållen beloved
vadhållning betting
halvstövlar bluchers
vadhållningsagent book-maker
böja, rosett, hälsning, bog (på fartyg), båge bow
bysthållare brasière
våghalsig politik brinkmanship
halstra broil
gräva, håla burrow
busshållplats, hållplats bus-stop
knapphål button-hole
ekipage, vagn, hållning, frakt, åkdon carriage
hållare carrier
nonchalant casually
hålla mat, skaffa mat cater
grotta, håla cave
håla, jordkula, grotta cavern
hålighet, grop cavity
samhällslära civics
fastna, klänga, hålla fast, sitta fast cling
hålla vid fast clung to
fasthållande clutching
högtidlighålla commemorate
samhälle, menighet, gemensamhet community
hälsningar compliments
inbegripa, innehålla comprise
innehåll comprised
kontakt, samband, förhållande, förbindelse connection
bibehållande, bevarande conservation
upprätthållare, bevarare conservator
innehålla contain
container, behållare container
innehållande containing
innehåller contains
nöjd, innehåll content
innehåll contents
sammanhang, innehåll context
innehållskänslig context-sensitive
återhållsamhet continence
kontinent, fastland, världsdel, återhållsam continent
oavbruten, oupphörlig, ihållande continuous
halvmåne, tillväxande crescent
våghals daredevil
ormhalsfågel darter
halshugga decapitate
halshugger decapitates
halshuggning decapitation
uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena delay
halvgud demigod
lya, näste, kula, lya, håla, håla den
avgångshall departure hall
kvarhålla detain
riktning, föreskrift, håll direction
diskettinnehåll disc-contents
håll, distans, sträcka, avstånd distance
knittel, haltande vers doggerel
hällregn, störtregn, skyfall downpour
fängelsehåla dungeon
hållbar, varaktig durable
hörhåll ear-shot
hörhåll earshot
hushållning, hushålla economize
sparsamhet, hushållning, sparsamhet, ekonomi economy
enhällig enanimous
uthållighet endurance
upprätthålla enforce
upprätthåller enforces
undfägna, roa, underhålla, traktera entertain
rolig, underhållande entertaining
tillställning, underhållning entertainment
essens, huvudinnehållet essence
vidlyftig, vidsträckt, innehållsrik extensive
stärkelsehaltig farinaceous
fetthaltig fatty
fiber, halt, virke fibre
nonchalant, vanvördig flippant
spelhåla gamblingden
hälsa på go and see
ravin, klyfta, hålväg, slukastrupe, frossa gorge
hälsa greet
hälsade greeted
hälsning greeting
hälsningar greetings
halster, halstra grill
halstrar grills
halv, häfta, halv half
halvfull half-full
halvtimme half-hour
halvsula half sole
halvhjärtat halfheartedly
halvvägs halfway
hall, sal, lokal, förstuga, tambur hall
god dag, hallå, hej hallo
stanna, halt, tveka, anhalt, rast halt
halvera halve
halvor halves
dra, hala, notvarp haul
förfölja, tillhåll haunt
hälsa health
frisk, hälsosam, sund healthy
halsbränna heartburn
klack, häl, klacka heel
håller helds
hallå, hej hello
halvklot hemisphere
inneha, tag, hålla hold
hållare holders
håller holding
håller holds
hål, hål, glugg hole
hål holes
grop, ihålighet, ihålig, urholka, tom hollow
ihåliga hollowed
hålig honeycombed
hushållerska house-keeper
hushåll household
hushållning housekeeping
hushåll, husmoderlig housewifely
hushållsarbete housework
hallåande hullaballoo
mindervärdig, underhaltig, underlägsen inferior
innehåll ingredients
uppehåll intermission
uppehåll interruption
nonchalant, ogenerad jaunty
halsblodåder jugular
skära halsen av jugulate
förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla keep
hushålla keep house
hålla ordning keep in order
hålla sig i styr keep quiet
hålla takten keep time
bibehålla keep up
behållande keeping
behåller keeps
känna igen, synhåll ken
nyckelhål keyhole
hjärtliga hälsningar kindest regards
halt, ofärdig, vanför, lam lame
ytterst, hålla, sist, skoläst, vara, föregående last
varaktig, dryg, hållbar lasting
mjuk, halta limp
haltande limping
uppehälle livelihood
existens, uppehälle, utkomst, levebröd, levande living
kryphål loop-hole
våghals madcap
upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla maintain
underhålla, skötsel maintenance
gråtmild, halvfull, sentimental maudlin
halvvägs midway
utseende, min, hållning mien
tapphål mortise
tjock halsduk, ljuddämpare muffler
halsstarrig mulish
nacke, hals neck
halslinning neckband
halsduk neckcloth
halsduk neckerchief
halsband necklace
slips, halsduk necktie
uthållig never-say-die
salpeterhaltig nitrous
utan uppehåll non-stop
vördnad, vördnadsfull hälsning obeisence
skaffa, erhålla, vinna, anskaffa obtain
avskedshälsning parting greeting
uppehåll, paus, rast pause
halvö peninsula
uthållighet perseverance
anhållan petition
halvstop pint
schal, pläd, filt plaid
utpeka, framhålla, påoeka, konstatera, poängtera point out
posering, hållning posture
flöda, ösa, hälla pour
havande, grossess, gravid, innehållsrik pregnant
sylt, sylta, bibehålla, konservera, bevara preserve
avhålla från prevent from
fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning profit
förbehåll proviso
slå, slå hål i punch
förbehåll, kvalifikation, merit qualification
hallon rasberry
hallon raspberry
förhållande ratio
hålväg, klyfta, ravin ravine
få, anamma, erhålla, mottaga receive
hälsningar regards
relationer, förhållande relations
i förhållande till relatives
behållning, rest, återstoden remainder
förhålla sig remaine
efterfrågan, anmaning, begäran, anhållan, bön request
förbehåll reservation
reserv, reservera, förbehålla reserve
behållare reservoir
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
inskränka, avhålla, återhålla restrain
behålla retain
nonchaleras runaround
sockerhaltig, sliskig saccharine
saltdamm, salthaltig saline
salthalt, sälta salinity
salthaltig salty
sund, hälsosam salubrious
hälsosam, nyttig salutary
hälsningsfras, hälsning salutation
salut, salutera, hälsa, honnör salute
hälsovård, hygien sanitation
schalottenlök scallion
halsduk scarf
halvårsvis semi-annually
halvt fristående semi-detached
halvfabrikat semi-manufactures
halvofficiella semi-official
halvcirkel semicircle
halvton semitone
underhåll servicing
schalottenlök shallots
schal, sjal shawl
skiva, platta, häll, kaka slab
lapp, slinta, slira, remsa, lapsus, halka, smyga slip
glatt, slipprig, hal slippery
halka, hasa, glida slither
hal, slipprig slithery
halka över slur over
samhällelig, social social
förening, socitet, sällskap, samhälle, samfund society
ögonhåla, hylsa, urtag, ledhåla socket
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
hälsobrunn, kurort spa
styrka, uthållighet stamina
uppehåll, stanna, vistas, vistelse stay
håll stich in one`s side
hållplats stopping-place
strå, halmstrå, halm straw
understöd, medhåll, försörja, understödja support
uppehålla sustain
uppehälle sustenance
stridsvagn, cistern, vattenbehållare tank
nykter, måttlig, tempererad, avhållsam temperate
hållbar tenable
halmtak thatched roof
strupe, hals, svalg throat
samstämmig, enhällig unanimous
halvrå underdone
ohälsosam, sjuklig unhealthy
sammanhållning, enighet unity
vidmakthålla, stödja uphold
underhåll upkeep
giltig, hållbar valid
besök, visit, hälsa på visit
hålla utkik watchout
hälsosam wholesome
hålla inne, undanhålla withhold


An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.