The Swedish term "invälja ny ledamot, adjungera" matches the English term "co-opt"

other swedish words that include "ny" : english :
akronym acronym
företräde, övertag, försteg, nytta, förmån advantage
å nyo, på nytt afresh
ånyo, igen again
oegennytta, altruism altruism
ånyo, på nytt anew
anonymitet anonymity
anonym anonymous
anonymt anonymously
antonym antonym
anknyta, bifoga, fästa attach
gata, allé, aveny avenue
nybyggare backwoodsman
klot, nystan, kula, bal, boll ball
nybörjare beginner
snyta sig blow one's nose
snyfta fram blubber
onyttig, gagnlös bootless
nyckelknippa bunch of keys
knyte, packe, bunta ihop, bunt, knippa bundle
nyck caprice
nyckfull capricious
rensa, snygg, putsa, rengöra clean
knyta näven clench one`s fist
nynna croon
nyfikenhet curiosity
underlig, konstig, nyfiken curious
nyfiken på curious about
nyfiket curiously
osnygg, oren, smutsig dirty
oegennyttig disinterested
oegennytta disinterestedness
knep, knyck, kila undan dodge
nyponbuske dog-rose
vara barn på nytt dote
nysilver electro-plate
bedrift, utnyttja, bragd exploit
utnyttjande exploitation
utnyttjande exploiting
anknyningsapparat extension telephone
nyckfull, fantasi, romantisk fanciful
en kvarts penny, skärv farthing
näve, knytnäve fist
nybörjare fledgeling
abnormitet, nyck freak
frisk, färsk, ny fresh
snygga ben gam
god, bra, nyttig, gott, nytta, snäll good
snygg, stilig, fager good-looking
höft, nypon hip
skotsk nyårsafton hogmanay
nyhetsmakeri innovation
ympa, inympa, vaccinera inoculate
frågvis, nyfiken inquisitive
ryckning, stöt, rycka, ryck, rycka, knyck jerk
förena, skarva ihop, gå med, anknyta, skarv, foga join
nyss just now
tangent, nyckel key
nyckel-kod key-code
nyckelemblem key-fob
nyckelring key-ring
nyckelhål keyhole
nyckelnamn keynames
nyckelord keyword
nyckelpiga lady-bird
portnyckel latch-key
portnyckel latchkey
på sista tiden, nyligen lately
nyligen latterly
mahogny mahogany
använda, nyttja make use of
huvudnyckel masterkey
matsedel, meny menu
menystyrt menu-driven
najad, vattennymf naiad
anonym, outsäglig, namnlös nameless
snygg, nätt neat
nybabyloniska rikets neo-babylonian
nykolonialism neo-colonialism
nybildning neologism
nyhedningar neopagans
ny new
nyfödd new-born
nykommling new-comer
nymodig new-fangled
nymodigt new-fashioned
nyfjädrad new-fledged
nyklippt new-mown
nyår new year
nyårsdagen New Year`s Day
nyårsafton New Year`s Eve
nyfödd newborn
nykomling newcomer
nyare newer
nyaste newest
nymodig newfangled
nytt newly
nygifta newly-weds
nygift newly married
nyheter news
nyhetsrelaterad news-related
nyhetsbyrå newsagency
nyhetssändning newscast
nyhetsuppläsare newscaster
nyhetsgrupp newsgroup
nyhetsgrupper newsgroups
nyhetsbrev newsletter
nyhetsuppläsare newsreader
nyhetsredaktion newsroom
nya-användare newusers
god, skön, rar, trevlig, fin, snygg nice
nypa, frostskada nip
ny, roman novel
nymodighet, nyhet novelty
nyans nuance
onyttig of no use
bennybildning, förbening ossification
pseudonym pen-name
knipa, nypa pinch
nyttig prifitable
knallhatt, grundfärg, nybörjarbok, primer primer
snygga upp sig primp
snygga upp sig prink
allmännytta public good
skapa på nytt re-create
på nytt bekräfta reaffirm
visa sig på nytt, återuppstå reappear
nya recent
nyligen recently
börja på nytt recommence
på nytt överväga reconsider
på nytt överväga reconsideration
nyare universitet redbrick
pånyttfödelse regeneration
ånyo upprepa reiterate
relatera, förtälja, anknyta relate
anknytande relating
förnya renew
förlängning, förnyelse renewal
förnyelse, renovering renovation
upprepa, repetera, förnya repeat
använda på nytt reuse
besöka på nytt revisit
förnya, återuppliva revive
lägga nya ledningar rewire
nyemission rights issue
nybörjare rookie
nyfiken person rubberneck
hälsosam, nyttig salutary
egennytta self-interest
självisk, egennyttig selfish
uppgörelse, nybygge settlement
nybyggare settler
nyans, kupa, skugga, avblända, skärm shade
härva, nystan skein
snyggt smartly
nysa, nysning sneeze
nysning sneezing
snusa, fnysa, vädra sniff
knycka, sno snitch
snatta, knycka, snoka snoop
fnysa snort
snyfta, snyftning sob
snyftande, snyftar sobbing
sansad, nykter sober
nykterhet sobriety
skiftnyckel spanner
snylta, svamp, tvättsvamp sponge
undermeny submenu
stöldgods, bylte, knyte swag
liktydig, synonym synonymous
synonymer synonyms
utnyttja take advantage of
absolutist, nykterist teetotaller
måtta, nykterhet temperance
nykter, måttlig, tempererad, avhållsam temperate
synonymordbok, ordbok, uppslagsbok thesaurus
nyheter tidings
städa, snygg, ordentlig, prydlig tidy
knyte, slips, binda tie
nybörjare, novis tiro
nypa tweak
nybörjare, novis tyro
förena, anknyta unite
nyttig, brukbar, användbar useful
oduglig, onyttig, lönlös, oanvändbar useless
nyttjanderätt usufruct
nyttjanderättshavare usufructuary
utnyttja utilising
tillbehör, nytta utility
utnyttjande utilization
utnyttja utilize
infall, nyck vagary
nyck, infall whim
nyckfull whimsical
nyckfullhet whimsicallity
vrida, linda, blåst, vind, slingra, nysta, vira wind
rycka, skiftnyckel wrench
other swedish words that include "ledamot" : english :
medlem, ledamot member
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.