The Swedish term "os, dofta, lukta, lukt, osa" matches the English term "smell"

other swedish words that include "os" : english :
a posteriori a posteriori
kloster abbatial
kloster abbey
matros able seaman
röstnedläggelse abstention
röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet abstinence
bottenlös, avgrundsdjup abysmal
följning, åtkomst, anskaffningskostnad acquisition
aerosol aerosol
agnostiker agnostic
frossa ague
planlös aimless
flygpost airmail
albatross albatross
alkoholosm alcoholism
allmosa alms
korgosse altar-boy
aminosyra amino acid
fostervatten amniotic
amorös, kärleksfull amorous
formlös, amorf amorphous
anglosaxiska Anglo-Saxon
anglosaxisk Anglo-saxon
anglosaxerna Anglo-saxons
angostura angostura
mikroskopiskt djur animalcule
antroposof anthroposophist
apostel apostle
apostlarna apostles
apostolisk apostolic
apostrof apostrophe
smicker, äppelmos apple-sauce
apposition apposition
aprokos apricot
asbestos asbestosis
på, hos, i, till, vid, vid at
atmosfär, stämning atmosphere
faster, moster, tant aunt
Österrike, österrike Austria
österrikisk Austrian
höst autumn
brydsamma, oskicklig, tafatt, obehaglig awkward
jaröst aye
jaröster ayes
depositarie bailee
öskar bailer
deposition av egendom bailment
ösa en båt bale out a boat
rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning ballot
inlösingbar bankable
nosklämma barnacles
positiv barrel-organ
badmössa bathing cap
bröstvärn battlement
biosyntes biosynthesis
medvetslöshet, mörkläggning blackout
formulär, uttryckslös, nitlott blank
uttryckslöst blankly
rost, fördärv, mjöldagg blight
blodlös bloodless
maskrosboll blowball
högröstad predikant boanerges
karosseri, kropp, lekamen, kår, bål body
kärr, mosse, träsk bog
huv, huva, bahytt, mössa bonnet
tidningskiosk book-stall
broschyr, häfte booklet
broschyrer booklets
onyttig, gagnlös bootless
sköte, famn, bröst, barm bosom
obegränsad, gränslös, omätlig boundless
frikostig, riklig bountiful
böja, rosett, hälsning, bog (på fartyg), båge bow
spilta, skrin, låda, dosa, ask, lår, skrin box
upplösa break up
frukost breakfast
bröst breast
bröst breasts
bröstvärn breastwork
andlös, andfådd breathless
trosbröder brethren
sändaradiosändning broadcasting
broschyr brochure
brosch brooch
broschyrer broschures
sjöledes, till sjöss by sea
förarhytt, droska cab
droskstation cab-rank
droskstation cab-stand
röse cairn
rost, brand canker
värva röster, agitera canvass
mössa, hylsa, mössa, luva, huv cap
sorglös carefree
slarvig, ovarsam, vårdslös, oförsiktig careless
brosk cartilage
postförskott cash on delivery
inlösbar cashable
hjul, strödosa, trissa castor
kreatur, boskap cattle
cellulosa cellulose
vaktavlösning changing of the guard
kaos chaos
avgift, försvar, omkostnad, anbefalla, kostnad charge
kostnader charges
lösöre chattel
lös egendom chattels
nosig, näbbig, uppnosig cheeky
glädjelös cheerless
ost cheese
kista, lår, bröst chest
kil, kloss chock
pelargång, kloster cloister
klosett, skåp closet
tafatt, drumlig, oskicklig, klumpig clumsy
kokosnöt coconut
kolosserna colossians
koloss colossus
kombinera, skördetröska combine
trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande comfort
tröstare comforter
tröstande comforting
tröstar comforts
kompositör, tonsättare composer
tema, uppsats, komposition composition
kompositör compositor
inskränkning, förlossning, fångenskap confinement
tröst consolation
konsol, stöd, trösta, manöverpanel console
smittosam contagious
kloster, nunnekloster convent
cosinus cosine
skönhetsmedel, kosmetik cosmetic
kosmopolitisk cosmopolitan
kostnad, pris, kostnad cost
levnadskostnad cost-of-living
kostar costing
kostsam, kostbar, dyrbar costly
kostnader costs
kostym, dräkt costume
hosta cough
kontrasignera, lösen countersign
förlopp, kurs, riktning, bana, kosa, farled, lopp course
mjukost cream cheese
trosbekännelse creed
rodna, karmosinröd crimson
krossa, knapra på crunch
krossa crush
krossar crushes
krossande crushing
ostmassa curd
tjeckoslovakien czechoslovakia
postament dado
daidalos daedalus
dansös, dansör dancer
maskros dandelion
prost deacanal
livlöshet deadness
domprost, prost, dekanus dean
prostämbete deanery
sedeslös debauched
tiostavig decasyllabic
upplösas, upplösa decompose
skröplig, orkeslös decrepit
värnlös defenceless
försvarslös defenseless
avfrosta, tina upp defrost
förlossning, leverans, räddning delivery
förtvivlan, misströsta, förtvivla despair
förtvivlad, hopplös desperate
osammanhängande desultory
lösgöra, avskilja detach
löstagbar detachable
femte moseboken deuteronomy
ställa diagnosen diagnose
diagnos diagnosis
diagnostisk diagnostic
kosing, stålar dibs
diet, kost diet
lya, bostad diggings
doppad, öskar, skopa dipper
osnygg, oren, smutsig dirty
vara osams, vara oense disagree
avlasta, släppa, avfyra, avlossa discharge
tröstlösa, otröstlig disconsolate
löskoppla, lösa disengage
lösgöra, reda ut disentangle
skamlig, skandalös disgraceful
ruskig, vidrig, osmaklig, äckligt, motbjudande disgusting
göra arvslös disinherit
arvlös disinherited
upplösa disintegrate
upplösning disintergration
upplösning dissolution
lösas upp dissolve
vidrig, osmaklig distasteful
arbetslöshetsunderstöd dole
fast bostad, hemort domicile
tröskel doorstep
dos format dos-format
dos, dosis, sats dose
modlös, missmodig down-hearted
göra mållös dumbfound
bostad, boning dwelling
östra, öster, ost East
Ostindien East Indies - the
som går åt öster eastbound
östlig easterly
östlig eastern
åt öster, mot öster eastward
maklig, sorglös easy-going
salomos predikare ecclesiastes
ekosystem ecosystem
uppfostra, bilda, uppfostra educate
bildning, uppfostran, undervisning education
e-post email
sända med e-post emailing
ändlös, oändlig endless
endossera, bekräfta endorse
endossement endorsement
kraftlös enervated
ge rösträtt enfranchise
episk, epos epic
bekostnad, kostnad, utgift, omkostnad expense
explosiv explosive
exposition expo
överdriven, slösaktig, vräkig extravagant
lösgöra, befria extricate
trolös faithless
falla, ramla, trilla, stupa, höst fall
falsk, osann FALSE
löstand false tooth
osanning falsehood
taxa, kost, biljettpris fare
formlös featureless
hjälplös feckless
lättsinnig, ostadig, flyktig person fickle
avlossa fire off
slak, löslig flabby
flanellkostym, flanellbyxor flannels
flaska, termosflaska, fickflaska flask
klanglös, flat, flack, fadd, platt, våning, slät flat
lösaktik kvinna floozie
nervös oro, förvirring, regnby flurry
spola, rodna, blossa flush
foster foetal
foster foetus
matsäck, mat, kost, föda food
övergiven, hopplös forlorn
formlös formless
formlöst formlessly
fostra foster
fosterbarn foster-child
benbrott, brott, krossa, bryta fracture
rösträtt franchise
avgiftsfri, gratis, kostnadsfri free of charge
frikostig freehanded
fri svarspost freepost
köld, tjäle, frost frost
rimfrostklädd, kylig frosty
fruktlös fruitless
meningslös, lönlös, fåfäng futile
meningslöshet, fåfänga futility
galosch galosh
klädedräkt, kostym, skrud garb
homosexuell, ljus, glättig gay
jösses gee
ädelmod, frikostighet generosity
givmild, generös, frikostlig, ädelmodig generous
första moseboken genesis
lossna get loose
flicka, tös girl
lillflicka, tös girlie
postgiro, bankgiro giro
frossa, överfylla glut
frossare glutton
gå sin kos go away
ravin, klyfta, hålväg, slukastrupe, frossa gorge
galler, rost, riva, gnissla grate
drucken, ostadig groggy
grov, rå, gross, för fet, brutto gross
ogrundad, obefogad, grundlös groundless
oskyldig guiltless
kanon, bössa, revolver, gevär gun
tvåhjulig droska hansom-cab
oskadlig, menlös, ofarlig harmless
tross hawser
höstack hayrick
handlöst, huvudstupa, vild headlong
frisk, hälsosam, sund healthy
hjälplös helpless
hjälplöshet helplessness
falskt patos heroics
rimfrost hoar-frost
stockros hollyhock
hemlösa, husvill homeless
homosexuell homosexual
homosexualitet homosexuality
homosexuella homosexuals
hopplös hopeless
hornlös hornless
horoskop horoscope
hosianna hoseanna
bostad housing
svävfarkost hovercraft
vad kostar det how much is it
hypnos hypnosis
overksam, fåfäng, lat, sysslolös, sysslolös idle
sysslolöshet, dagdriveri, lättja idleness
sysslolöshet idly
ouppfostrad, obelevad ill-bred
sedelös, omoralisk, osedlig immoral
känslolös impassive
känslolöshet impassivity
osannolik implausible
omöjlig, hopplöst impossibly
maktlöshet, vanmakt impotence
kraftlös impotent
osannolikhet improbability
osannolik improbable
slösaktighet improvidence
slösaktig improvident
strafflöshet impunity
på, i, hos in
ostädad in disorder
livlös inanimate
osäkerhet incertainty
osammanhängande incoherent
oförliknelig, makalös, ojämförlig incomparable
hänsynslös, obetänksam inconsiderate
otröstlig inconsolable
indiskret, obetänksam, taktlös indiscreet
omdömeslös indiscriminate
oskattbar, ovärderlig inestimable
ofelbar, osviklig infallible
nedrig, ökänd, ärelös infamous
smittosam, infektioner infections
sjuklig, klen, skröplig, orkeslös infirm
utan formaliteter, anspråkslös informal
omdömeslös injudicious
oskuld innocence
menlös, oskyldig innocent
oskyldigt innocently
oskadlig inocuous
osäker insecure
känslolöshet insensibility
oskiljaktig inseperable
betydelselös insignificant
sömnlöshet insomnia
osynlighet invisibility
osynlig invisible
osårbarhet invulnerability
oregelbunden, regellös irregular
obeslutsam, tveksam, rådlös, rådvill irresolute
oansvarig, tillräknelig, ansvarslös irresponsible
ösregn it is raining cats and doogs
liten del, sak, liten del, notis, post item
sidostycken jambs
rosenkvitten japonica
droskkusk jarvey
kvinna, svika, trolös jilt
vara nervös jitter
nervositet, panik jitters
arbetslös jobbless
pompös engelska johnsonese
josua joshua
josia josiah
glädjelös joyless
jugoslavien jugoslavia
saftlös juiceless
nervös jumpy
arbetsam, mödosam laborious
skosnöre, spets, galon, snöra lace
glanslös lack-lustre
karaktärslös lacking in character
gosse, pojke, yngling lad
ösa lade
skopa, slev, ösa ladle
tös, flicka lass
i höstas last autumn
senhösten late autumn
hög röst laud voice
slunga, sjösätta, starta launch
toalett, klosett lavatory
ymnig, slösaktig lavish
laglös lawless
laglöshet lawlessness
lös, slapp lax
avföringsmedel, lösande laxative
broschyr leaflet
benlös legless
låt oss let's
koloss, sjöodjur leviathan
tredje moseboken Leviticus
generositet liberality
löss lice
utsvävande, tygellös licentious
livlös lifeless
bekymmerslös light-hearted
apatisk, liknöjd, håglös listless
boskap livestock
rum, bostad lodgings
loss, lösa, lös, slak, rörlig loose
löst loosely
lossna, lossa loosen
kavajkostym lounge suit
kärlekslös loveless
lycklig, lyckosam lucky
sinnessjuk, hospital, dåre, vansinnig lunatic
matt, glanslös lustreless
luxuös, luxulös luxurious
post mail
postorder mail-order
postsäck mailbag
post mailing
postflyg mailplanes
beställa tid hos make an appointment with
göra sin röst hörd make one's voice heard
mammut, jätte-, kolossal mammoth
mänsklighet, människosläkte mankind
väluppfostrad mannerly
värdelös upptäckt, illusion mare's-nest
mosa, mos mash
potatismos mashed-potatoes
filosofie magister Master of Arts
filosofie magister Master of Science
makalös, storartad matchless
osyrat bröd matzo
intetsägande, meningslös meaningless
lögnaktighet, osanning mendacity
legosoldat, vinningslysten, vinningslysten mercenary
obarmhärtig, skoningslös merciless
metamorfos, förvandling metamorphosis
noggrann, minutiös meticolous
möss mice
mikroprosessor microprocessor
mikroskop microscope
förlossningshjälp midwifery
brand, mögel, rost mildew
upplösningar modes
kloster, munkkloster monastery
postanvisning money-order
monstruösa monstrous
ankartross mooring
mosaik mosaic
Moskva Moscow
moské mosque
mossa moss
klippa, loge, slå, höskulla mow
kompost mulch
frikostighet, generositet munificence
frikostig, storslagen munificencent
muskulös muscular
mos, dravel mush
grötig, mosig, sörjig mushy
speldosa music box
munkorg, mule, nos, tysta, mynning muzzle
narkos nacosis
anonym, outsäglig, namnlös nameless
stjärtgosse nancy-boy
narkos narcos
narkos narcosis
smalbröstad narrow-chested
fosterland native-country
nej, nejröst nay
nebulosa nebula
vävnadsdöd, nekros necrosis
nervös nervous
nervöst nervously
ängslan, nervositet nervousness
nervös nervy
neuros neurosis
ändlös never-ending
aldrig rådlös never at a loss
tidningskiosk news-stand
lösnummerförsäljare news-vendor
tidningskiosk newsagent
tidningskiosk newsstand
sängfösare nightcap
nypa, frostskada nip
ljudlös noisless
näsa, nos nose
nostalgi nostalgia
nos, munstycke nozzle
värdelös null
sidoskott offshoot
orgasm, utlösning orgasm
pompös orotund
föräldrarlös orphan
hem för föräldralösa orphen-age
oscillera, svänga, pendla oscillate
oscillator oscillator
Oslo Oslo
osmos osmosis
föregiven, ostentativ ostentatious
gagnlös, onödig, ofruktbar otiose
oss själva ourselves
ostämd out of tune
kastlös outcaste
kostnader, uygifter outgo
fredlös outlaw
lagtrots, laglöshet outlawry
utpost, förpost outpost
fasta kostnader overhead
åsidosätta override
ostron oyster
broschyr pamphlet
trosor panties
bröstvärn parapet
lösen, lösenord password
bekosta pay for
postament pedestal
makalös peerless
makalöst peerlessly
örhänge, hängande, mostycke pendant
svekfull, trolös perfidious
rådvill, rådlös perplexed
lösöre personal estate
filosof philosopher
filosofisk philosophic
filosofi philosophy
fosfat phosphate
fosforescerande phosphorescent
gös pike-perch
rosa, skär pink
skoningslös, obarmhärtig pitiless
unison kyrkosång plainsong
folkomröstning plebiscite
uddlös pointless
röstning, topphugga, rösta poll
porös porous
framställa, posera, pose pose
positiv positive
stolpe, posta, plats, befattning, post post
postbrev post-letter
postanstalt, postkontor post-office
post postal
postanvisning postal-order
postnummer postcode
postglacial postglacial
efterlämnade, postum posthumous
postisch, löshår postiche
postnummer posting-number
poststämpel postmark
posering, hållning posture
poserande posturing
husmanskost potluck
flöda, ösa, hälla pour
strösocker powdered sugar
kraftlös, vanmäktig powerless
betänklig, vansklig, osäker precarious
havande, grossess, gravid, innehållsrik pregnant
preposition preposition
slösande prodigal
slöseri, ymnighet profusion
prosaisk prosaic
prosa prose
proselyter proselytes
prospekt prospectus
prostituerad, fnask prostitute
hjälplös, utsträckt prostrate
ptolemaios ptolemy's
massa, pappersmassa, mos pulp
högröd, purpur, rosa purple
modlös pusillanimous
åsidosätta put aside
krossa, ogilla quash
radiosändning radio transmission
lösensumma, utlösa ransom
skramla, skallra, rassla, rossla, rossling rattle
uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig rear
hänsynslös reckless
rekognoscering reconaissance
spana, rekognoscera reconnoitre
feg, trolös, avfälling recreant
återlösa, infria, utlösa redeem
inlösbar redeemable
utlösning redeeming
utlösning, återlösning redemption
folkomröstning referendum
uppfostringsanstalt reformatory
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
befrielse, utlösa, utgivning release
avlösa, undsätta, lindra, avslöja relieve
religiositet religiosity
religiös religious
religiositet religiousness
residens, säte, bostad, vistelseort residence
upplösning resolution
upplösningar resolutions
lösa resolve
lösande resolving
rastlös, orolig restless
svira, frossa, festa revel
noshörning rhinoceros
stack, höstack rick
rikoschett ricochet
rimfrost rime
rosta kaffe roast coffee
rostad roasted
törnros, ros rose
rosenknopp rosebud
rosett rosette
rosig rosy
slagskämpe, bråkig, ostyrig rowdy
galoscher rubbers
rost, rosta rust
rostfri rustproof
rostig rusty
religiös, helgad, helig sacred
sjöman, matros sailor
sjömanskostym sailor suit
sund, hälsosam salubrious
hälsosam, nyttig salutary
anglosaxare, saxare Saxon
skandalös scandalous
luktlös scentless
ösa, skyffla, skopa scoop
riva, rispa, skråma, startlinje, repa, klösa scratch
bildskärms-upplösning screen-resolution
sjöskadad sea-damaged
gast, matros, sjöman seaman
sjösjuk seasick
sanslös, meningslös senseless
vettlös sensless
sentimental, känslosam sentimental
post (vakt-), vaktpost sentinel
vaktpost sentry
boskillnad separation of property
rejäl, allvarlig, seriös serious
befria, lösgöra, lösgiva set free
bosättning setting up
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
hamna, bosätta sig settle down
formlös, oformlig shapeless
formlöst shapelessly
rådlös shiftless
skoband, skosnöre shoelace
oskrymtad, uppriktig sincere
upplösa sissolve
snöslask sleet
vårdslös, hafsig slipshod
vandra mödosamt slog
slask, snösörja, dy slush
kras, krossa, krock, slå sönder smash
snigel-post snail-mail
tryne, nos snout
trösta, tröst solace
löslig soluble
lösning solution
lösningar solutions
lösa, tyda solve
löst solved
vederhäftig, lösningsmedel solvent
lösning solving
mähä, doppad brödbit, tröst sop
mållös, stum speechless
slösare spendthrift
porös spongy
sked, ösa spoon
slösa squander
trängsel, mosa, mos, squash squash
pjoskig, överkänslig squeamish
krossa squelch
slösa bort squnder
postdiligens, diligens stage-coach
fläckfri, rostfri stainless
lösen stamp-fee
sjöstjärna starfish
dörrpost stile
boskapsskötsel stock raising
lösenpris strike-price
avlösare, efterföljare, efterträdare successor
rösträtt suffrage
kostym, passa, klänning suit
radikal, kolossal sweeping
taktlös tactless
smaklös tasteless
hyrd bostad, arrendegård tenement
termosflaska Thermos
termostat thermostate
muskulös, senig thewy
bröstkorg thorax
korttänkt, tanklös thoughtless
tröska, klå thrash
tröska thresh
tröskel threshold
fnöske tinder
bröstvårta tit
bröst tits
rostat bröd, skål (utbringa en -) toast
mödosam toilsome
ficklampa, fackla, bloss torch
trolös, förrädisk treacherous
tröskel treshhold
värdelös, obetydlig trivial
orosfylld troubled
problemlösare troubleshooter
tuberkulos tuberculosis
turkos turquoise
anspråkslös unassuming
oöverträffbar, oslagbar unbeatable
befria, lossa unbind
otyglad, tygellös, ohämmad unbridled
osäker, oviss uncertain
kärlekslös uncharitable
medvetslös, sanslös, omedveten unconscious
ospärrad unconstrained
klumpig, ouppfostrad uncouth
ostörd undisturbed
fördärv, upplösande undoing
arbetslös, sysslolös unemployed
arbetslöshet unemployment
osviklig unerring
osviklig unfailing
käslolös unfeeling
oskrymtad unfeigned
grundlös unfounded
ohälsosam, sjuklig unhealthy
oskadd unhurt
betydelselös, oviktig unimportant
osannolik unlikely
lossa, stänger av, avlasta unload
lösa unloose
ostraffad unpunished
ostyrig, oregerlig unruly
osäker unsafe
osmaklig unsavoury
hänsynslös, samvetslös unscrupulous
osorterade unsorted
sinnessjuk, osund unsound
ostadig unstable
ostadigt unsteadily
ostadig unsteady
osäker unsure
aningslös unsuspecting
ostädad, slarvig, skräpig, ovårdad untidy
lösa upp en knut untie
osant untrue
osanning untruth
ovanlig, osedvanlig unusual
oskändade unviolated
osund unwholesome
oskriven unwritten
uppfostran upbringing
oss us
apostlahästarna use shanks`s pony
oduglig, onyttig, lönlös, oanvändbar useless
lösdrivare vagabond
värdelös vile
jungfru, oskuld virgin
oskulder virgins
virtuos virtuoso
minutiös vivisection
glosfil vocabelfile
glosa vocable
gloslistor vocabulary-lists
glosförhör vocabularytest
glosförhörsdel vocabularytest-function
sång-, röst vocal
högröstad vociferous
röst, stämma voice
tonlös voiceless
volumiös voluminous
omröstning, rösta, röstning, röst vote
väljare, röstande voter
röstning, omröstning, röstar voting
sjöstövlar waders
hittebarn, herrelös hund waif
valross walrus
slöseri wastage
slösa, ödsla, avfall, öda, ödelägga, öde waste
slösaktig wasteful
slöseri wasting
lösen watchword
näckros water-lily
sjösida i stad waterfront
sträcka, kosa, sätt, väg way
väluppfostrad, välutbildade well-educated
väluppfostrad well-mannered
kaos, vältra welter
rosslig wheezy
mesost whey-cheese
osiktat mjöl wholemeal
grosshandel, partihandel wholesale
grosshandel wholesale-trade
grossist wholesaler
hälsosam wholesome
kikhosta whooping-cough
kikhosta whoppingcough
trådlös, radio wireless
hos, med with
obemedlad, medellös without means
kvinnosläktet womanshood
ostadig wonky
glosa, ord word
ordlöst wordless
arbetslös workless
arbetarbostäder workmen`s dwellings
värdelöshet worthlessness
utlösa wreak
x-kromosom X-chromosome
jugoslavisk yugoslavian
postnummer zip code
other swedish words that include "dofta" : english :
doftande redolent
väldoftande, välsmakande savoury
other swedish words that include "lukta" : english :
välluktande fragrant
luktärt sweet-pea
other swedish words that include "osa" : english :
allmosa alms
anglosaxiska Anglo-Saxon
anglosaxisk Anglo-saxon
anglosaxerna Anglo-saxons
ösa en båt bale out a boat
spilta, skrin, låda, dosa, ask, lår, skrin box
upplösa break up
sändaradiosändning broadcasting
hjul, strödosa, trissa castor
cellulosa cellulose
smittosam contagious
förlopp, kurs, riktning, bana, kosa, farled, lopp course
upplösas, upplösa decompose
osammanhängande desultory
vara osams, vara oense disagree
tröstlösa, otröstlig disconsolate
löskoppla, lösa disengage
upplösa disintegrate
lösas upp dissolve
överdriven, slösaktig, vräkig extravagant
falsk, osann FALSE
osanning falsehood
lösaktik kvinna floozie
frisk, hälsosam, sund healthy
hemlösa, husvill homeless
osannolik implausible
osannolikhet improbability
osannolik improbable
slösaktighet improvidence
slösaktig improvident
osäkerhet incertainty
osammanhängande incoherent
smittosam, infektioner infections
osäker insecure
osårbarhet invulnerability
arbetsam, mödosam laborious
ösa lade
skopa, slev, ösa ladle
slunga, sjösätta, starta launch
ymnig, slösaktig lavish
avföringsmedel, lösande laxative
loss, lösa, lös, slak, rörlig loose
lycklig, lyckosam lucky
mosa, mos mash
lögnaktighet, osanning mendacity
monstruösa monstrous
mosaik mosaic
speldosa music box
nebulosa nebula
sängfösare nightcap
hem för föräldralösa orphen-age
åsidosätta override
rosa, skär pink
unison kyrkosång plainsong
flöda, ösa, hälla pour
betänklig, vansklig, osäker precarious
slösande prodigal
prosaisk prosaic
prosa prose
högröd, purpur, rosa purple
åsidosätta put aside
radiosändning radio transmission
lösensumma, utlösa ransom
återlösa, infria, utlösa redeem
befrielse, utlösa, utgivning release
avlösa, undsätta, lindra, avslöja relieve
lösa resolve
lösande resolving
sund, hälsosam salubrious
hälsosam, nyttig salutary
anglosaxare, saxare Saxon
ösa, skyffla, skopa scoop
riva, rispa, skråma, startlinje, repa, klösa scratch
sentimental, känslosam sentimental
bosättning setting up
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
hamna, bosätta sig settle down
upplösa sissolve
vandra mödosamt slog
lösa, tyda solve
slösare spendthrift
sked, ösa spoon
slösa squander
trängsel, mosa, mos, squash squash
slösa bort squnder
avlösare, efterföljare, efterträdare successor
mödosam toilsome
problemlösare troubleshooter
osäker, oviss uncertain
fördärv, upplösande undoing
ohälsosam, sjuklig unhealthy
osannolik unlikely
lösa unloose
osäker unsafe
osäker unsure
lösa upp en knut untie
osant untrue
osanning untruth
glosa vocable
slösa, ödsla, avfall, öda, ödelägga, öde waste
slösaktig wasteful
sträcka, kosa, sätt, väg way
hälsosam wholesome
glosa, ord word
utlösa wreak