The Swedish term "vistas, bo" matches the English term "dwell"

other swedish words that include "bo" : english :
atombomb A-bomb
abbotsämbete abbacy
abbot abbot
bortföra abduct
rövande bort abduction
borttagande ablation
ombord aboard
boning, hemvist, vistelse abode
abortivmedel, abortframkallande abortifacient
missfall, abort abortion
abortör abortionist
abscess, böld abscess
frånvarande, borta absent
bottenlös, avgrundsdjup abysmal
utföra, fullborda accomplish
bokföring accountancy
revisor, kamrer, bokförare accountant
bokföring accounting
rovfågels näste, örnbo aerie
borta afield
anabol anabolic
anor, börd ancestry
antirobot anti-ballistic
antirobotrobot anti-missile
sprängbomb anti-personel
böghatande antigay
uppenbarelseboken apocalypse
apokryfiska böcker apocrypha
avbön, försvarstal, apologi, ursäkt apology
borta, bort away
småborgerlighet babbittry
bov baddy
bov badman
borgen bail
borgen kan ställas bailable
boj baize
bomullstrikå balbriggan
klot, nystan, kula, bal, boll ball
ballar, bollar balls
bom, takt, spärr bar
bomma igen bar up
tillbommad barred
schackra bort barter
i grund och botten basically
böna bean
bönor beans
bok beech
bok beech tree
började began
begynna, anträda, börja, starta begin
nybörjare beginner
begynnelse, början beginning
börjat begun
bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja bend
krokig, böjt bent
bönfallande beseeching
över, förutom, utom, bortom beyond
bölja, våg billow
böljande billowy
födelse, börd, födelse birth
blindbock blind-mans-buff
rökt sill, böckling bloater
tryckbokstav blockletter
maskrosboll blowball
bobb bobsled
bömen bohemia
bohem, zigenare bohemian
koka, böld boil
skena, bult, regla, bom bolt
bomb bomb
bomb bomba
bombardera bombard
bombardemang bombardment
bombade bombed
bombplan bomber
borgensman bondsman
bok, tinga book
bokhylla book-case
bokförare book-keeper
bokhandlare book-seller
bokhylla book-shelves
bokföring bookkeeping
böcker books
bokhandel bookshop
bokhandel bookstore
bokaffärer bookstores
tråka ut, tråkmåns, borra bore
borr borer
botaniska botanical
botaniker botanist
botanik botany
botten bottom
boulevard boulevard
bouquet, bukett bouquet
böja, rosett, hälsning, bog (på fartyg), båge bow
bocka sig för bow oneself to
bogspröt bowsprit
boxare boxer
bojkott boycott
bakbord breadboard
vara full av, borst bristle
bordell brothel
borste, borsta, pensel brush
borstade brushed
hanne, bock buck
bovete buckweat
boj buoy
börda, belasta, börda, refräng, last burden
kardborre burdock
borgare i stad burgess
kardborre burr
välvning, böja camber
avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka cancel
karbolsyra carbolic
böld, röd ädelsten carbuncle
slott, slott, borg, borg castle
kreatur, boskap cattle
bofink chaffinch
bortbyting changeling
checkbok checkbook
krönikeboken chronicles
medborgare, medborgare, borgare citizen
medborgare citizens
medborgarskap citizenship
medborgerlig, medborgare civic
inbördeskrig civil war
borsta skor clean the shoes
klädeesborste clothesbrush
uppbörd collection of taxes
målarbok colorbook
börja commence
lag, firma, bolag, företag, sällskap, kompani company
inblandad, anbelanga, vederbörande, intresserad concerned
bondfångare confidence man
bondfångare confidence trickster
trolla, bönfalla, frambesvärja, trolla conjure
fullborda, fulländad, utsökt consummate
botfärdighet contrition
bolag corporation
tråd, bomull cotton
bomullsvadd, bomull cotton-wool
fordringsägare, borgenär creditor
boll av idisslad föda cud
botlig curable
botemedel, kurera, bota cure
böjt curved
dalbor dalesmen
skrivbord davenport
frysbox deep-freeze
avlänka, böja deflect
att böja deflecting
böjning deflection
utradera, ta bort, utplåna delete
tar bort deletes
borttagande deleting
sjunkbomb depth-charge
välja bort deselect
bortvald deselected
skrivbord, pulpet, arbetsbord desk
skrivbord desktop
femte moseboken deuteronomy
diabolisk, djävulsk diabolical
dagbok diary
ordböcker dictionaries
lexikon, ordbok dictionary
lya, bostad diggings
kassera, kasta bort discard
driva bort dispossess
dra bort, distrahera distract
bortlagd, avlagd disused
fast bostad, hemort domicile
änkas del i boet dower
mudderverk, bottenskrapa dredger
bottensats dregs
exercera, drill, drilla, borra drill
beroende, vederbörlig, tillbörlig due
vederbörligen duly
dumbom, dumhuvud dunce
bo dwel
bostad, boning dwelling
boningshus dwellinghouse
ebonit ebonite
inskeppa, gå ombord embark
symbol emblem
börjar entering
erodera, nöta bort erode
stöta bort estrange
europabolag euro-company
utesluta, välja bort exclude
borttagen excluded
bödel executioner
örnbo, rovfågels näste eyrie
vissna bort fade away
fjärran, avlägsen, långt borta far away
lantgård, bondgård, hemman farm
bonde, lantbrukare, jordbrukare farmer
bönder farmers
bondgård farmstead
längst bort, längst, ytterst farthest
bock, skuld fault
frukbar, bördig fertile
fjättra, fotboja, boja fetter
vite, vacker, fin, bötefälla fine
nybörjare fledgeling
smidig, flexibel, böjlig, flexibla flexible
börs fond-exchange
narr, tok, dumbom fool
fotboll football
fotbollsplan football ground
fotboll footer
fästning, borg fortress
borgar forts
fri man, hedersborgare freeman
givande, bördig, fruktbar fruitfull
fullbordad, motsvara, uppfylla fulfil
främja, befrämja, ytterligare, vidare, bortre further
längre bort further away
ytterst, bortest furthest
dumbom gaby
förrådsbod, lagra garner
sydamerikansk cowboy gaucho
bögar gays
första moseboken genesis
knäböja genuflect
gest, åtbörd gesture
ge sig av, komma bort get away
handborr gimlet
körtel, packbox gland
borta gone
bortrest gone away
dumbom, kräk goof
Göteborg Gothenburg
bombastisk grandiloquent
vridborr grimlet
grund, gårdsplan, botten, jord, mark ground
bottenvåning ground floor
gästbok guest book
kanon, bössa, revolver, gevär gun
beboelig habitable
boningsplats, boning habitation
handbok handbook
huvudbonad headdress
huvudbonad headgear
bota, läka heal
värmebölja heat-wave
gömd, dold, förborgad hidden
bög homo
böjd hooked
ligist, bov hooligan
avenbok hornbeam
bohag household goods
bostad housing
bonde husbandman
psalmbok hymn-book
ignorera, bortse från ignore
obotfärdig impenitent
innebörd implication
bönfalla implore
opassande, otillbörlig, oegentlig improper
inombords inboard
brandbomb incendiary bomb
påbörjande inception
böjelse, håg, lust inclination
lutning, böja, luta incline
böjd inclined to do
aktiebolagsbildning incorporation
obotlig, oläkbar, obotlig incurable
oböjlig indeclinable
skämma bort indulge
bortskämd indulged
oböjlig inflexible
bebo inhabit
begynnelsebokstav, inledande initial
förbön intercession
bouppteckning, inventarie inventory
öbo islander
bondlurk jake
kasta överbord jettison
aktiebolag joint-stock
bondkanin joskin
anteckningsbok jotter
dagbok, dagbok, tidskrift, tidning journal
införa i dagbok journalize
domareboken judges
tangentbord keyboard
röva bort kidnap
tar bort kills
knäböja kneel
knäböjer kneels
knäböjde knelt
bordell knock-shop
bordell knocking-shop
verkstad, laboratorie laboratorie
laboratorium laboratory
lya, kula, bo lair
tyna bort, tråna languish
hoppa bock leap-frog
huvudbok, liggare ledger
brev, skrivelse, bokstav, brev letter
bokstäver lettering
boktryck letterpress
bokstäver letters
tredje moseboken Leviticus
ordboksförfattare lexicographer
livboj lifebuoy
tycke, böjelse, gillar liking
böjlig limber
aktibolag AB limited company (Ltd.)
ordagrann, ordagrann, bokstavlig literal
bokstavligen, formligen literally
smidig, böjlig lithe
beboelig livable
vistas, leva, bo live
bor lives
boskap livestock
lassa, lasta, ladda, börda, lass load
inneboende lodger
rum, bostad lodgings
skära bort lop
aktiebolag Ltd
BB, barnbördshus lying hospital
stor bokstav majuscule
handbok, manuellt, manual manual
behärska, bemästra, mästare, patron, husbonde master
matchboll match point
morgonbön, ottesång matins
borgmästare mayor
metabolism, ämnesomsättnings metabolic
bomma miss the mark
robotar missiles
bondförstånd mother wit
bakbord moulding board
talträngd, bombastisk mouthy
böneutropare muezzin
bötfälla, böter mulct
notbok music book
inbördes, gemensam mutual
bottenläge nadir
näste, ågelbo, bo nest
bo (fågel-) nest (a birds)
nätboll netball
dumbom ninny
dumbom nitwit
symbolisk nominal
näsborre nostril
näsborrar nostrils
anteckningsbok note-book
åstad, bort, från off
ombord on board
ombord onboard
bör, skulle, borde, skall ought
böra ought to
slutsåld bok out of print
utböling, utstött outcast
planens bortersta del outfield
början outset
trångbodd, överfylld overcrowded
klema bort pamper
pocketbok paperback
delägarskap, enkelt bolag partnership
motbok pass-book
böta pay a fine
bonde peasant
skinn, bombardera pelt
bäcken, bottnande pelvic
botgörelse penance
botfärdig, ångerfull penitent
abborre, hönspinne, pinne perch
abborrar perches
telefonbok phonebook
genombryta, genomborra pierce
bönpall, damsadel pillion
tyna, tall, barrträd, tråna, tyna bort pine
bordskuvert place setting
placebo placebo
smidig, böjlig pliable
böjlig, smidig pliant
plånbok pocketbook
hamn, hamnstad, babord port
babords lanterna port light
bordlägga, uppskjuta, skjuta upp postpone
kaliumkarbonat, pottaska potash
bön prayer
bönbok prayer book
bönematta prayer rug
knallhatt, grundfärg, nybörjarbok, primer primer
läroböcker primers
tema, böjningsformer för verb principal parts
skrivare, boktryckare printer
böjelse propensity
vederbörande, ordentlig, tillbörlig proper
småstadsbo, provinciella provincial
utgivare, bokförläggare, förläggare publisher
förlag, bokförlag publishing house
börs, pung, portmonnä purse
tombola raffle
skojare, bov, lymmel, rackare rascal
läsebok, läsare reader
börja på nytt recommence
uppenbarelseboken relevation
botemedel, råd, avhjälpa, läkemedel, bota remedy
borttagningsbar removable
borttagande removing
efterfrågan, anmaning, begäran, anhållan, bön request
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
residens, säte, bostad, vistelseort residence
romboid rhomboid
bort rid
robotar robots
nybörjare rookie
vagabond runabout
lantlig, lantbo rustic
bo på landet rusticate
sabotage, sabotera sabotage
sabotör saboteur
sav, underminera, tunnel, löpgrav, saft, dumbom sap
sågbock sawhorse
syndabock scapegoat
trygghet, borgen, hypotek, säkerhet security
bottensats sediment
boskillnad separation of property
bosättning setting up
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
hamna, bosätta sig settle down
boja, schakel shackle
rederibolag, rederi ship-owners
affär, verkstad, butik, bod shop
skulle, borde should
axel, bog, skuldra shoulder
borde inte shouldn't
badmintonboll, fjäderboll, lekboll shuttle cock
innebörd signification
tog bort skipped
snappa bort snatch away
fotboll soccer
mast, bom spar
bokstaverande, rättskrivning spelling
rov, förstöra, byte, skämma bort, förstöra spoil
bortskämd spoilt
resårbotten spring-mattress
slösa bort squnder
styrbord starboard
start, försprång, starta, börja, sätta i rörelse start
börsmäklare stock-broker
aktiebörs, fondbörs stock exchange
boskapsskötsel stock raising
böja sig stoop
framåtböjd stooping
sagobok story-book
bounce studsa
abonnera på, prenumerera på subscribe to
prenumerant, abonnent subscriber
prenumeration, abonnemang subscription
ödmjuk bön supplication
bomtåg swifter
symbol symbol
symbolisk symbolic
symbolisk symbolical
symbolisera symbolize
symboler symbols
bord, tabell, tavla table
bordsdans table-lifting
bordslinne table-linen
bordsskick table-manners
bordknackning table-rapping
bordssamtal table-talk
bordtennis table-tennis
bordsdans table-turning
bordsduk tablecloth
bordsskiva tabletop
bordsservis tableware
ta bort take away
hyrd bostad, arrendegård tenement
vittenesbörd, intyg, vittnesbörd testimony
lärobok text-book
synonymordbok, ordbok, uppslagsbok thesaurus
fingerborg thimble
prick, bock, fästing, ticka tick
nybörjare, novis tiro
tombola tombola
stor bok, volym tome
tandborste tooth-brush
bogsering, bogsera tow
stadsbo town-resident
genomborra transfix
bock av trä, stöd trestle
rycka, ryck, bogsera tug
avgiftsbelagd väg, tullbom turnpike
nybörjare, novis tyro
böld, varigt sår ulcer
framtida, bortre ulterior
obefogad, otillbörlig undue
bölja undulate
ofullbordad, inte färdigt unfinished
obebolig uninhabitable
obebodd uninhabited
boende i usa us-residents
skurk, rackare, bov villain
skurkaktig, bovaktig villainous
bov villian
ebonit vulcanite
plånbok wallet
valborgsmässoafton Walpurgis night
bortkastad wasted
vink, våg, vippa, vinka, bölja wave
vi borde, vi hade we'd
bordell whorehouse
horbock whoremonger
med vinden, borta with the wind
ordbok word-book
arbetarbostäder workmen`s dwellings
skrivbord writing-table
böcker writings
årsbok yearbook
den där, där borta yonder
dumbom zany