The Swedish term "föröka sig, ras" matches the English term "breed"

other swedish words that include "sig" : english :
abdikera, avsäga sig abdicate
tvätta sig ablution
avsäga sig abnegate
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
akut, spetsig acute
unna sig något allow oneself something
ändra sig, ändra alter
amatörmässig amateurish
belöpa sig till, uppgå till amount to
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
närma, anflygning, närma sig, nalkas approach
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
förvissa sig om ascertain
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
stödja sig på base oneself on
sola sig bask
sola sig, gassa sig bask in the sun
nöja sig be content with
missta sig be mistaken
förhasta sig, överila sig be rash
vinka till sig beckon
trolova sig become betrothed
förlova sig become engaged
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja bend
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
blanda sig blend
välsigna bless
välsignad, salig blessed
välsignelse blessing
pussig bloated
snyta sig blow one's nose
blåsig blowy
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
välsignelse, förmån boon
bocka sig för bow oneself to
bringa, föra med sig, ta med sig bring
våghalsig politik brinkmanship
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
avsigkommen broken-down
röra sig ur fläcken budge
signalhorn bugle
affärsmässig businesslike
anropsignal call sign
lugna sig calm down
bry sig om care for
förkyla sig catch a cold
nosig, näbbig, uppnosig cheeky
harkla sig clear one`s throat
inrikta sig på concentrate upon
bafatta sig med concern oneself
nedlåta sig condescend
rätta sig efter conform to
förbinda, förena sig conjoin
konsignation consignation
sammansvärja sig, konspirera conspire
ådra sig contract illness
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
kontrasignera, lösen countersign
yppa sig crop up
korsa, vresig, kryss, övergå, kors cross
tränga ihop sig crowd together
krusig, lockig curly
töras, våga, drista sig, understå sig dare
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
trotsig defiant
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
ägna sig åt devote oneself to
skiljer sig differ
skilja sig differentiate
grådaskig, smutsig dingy
osnygg, oren, smutsig dirty
avsäger sig disclaims
utspy, lämna ifrån sig disgorge
rufsig dishevelled
förställa sig dissimulate
utom sig, galen distraught
sköta sig väl do well
ta av sig hatt doff
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
slö, dåsig, sömnig drowsy
vare sig...eller, antingen... eller either...or
ge ifrån sig, avge, utsända emit
strävan, sträva, bemöda sig endeavour
förfråga sig enquire
ingå, inlåta sig på enter into
fela, missta sig err
gifta sig med espouse
legitimera sig establish one`s identity
undvika, undanbe sig, undgå evade
utmärka sig excel
urskulda sig exculpate oneself
utsätta sig för expose oneself to
röja sig exposeoneself
yttra sig express an opinion
förälska sig fall in love
lust, tycka om, infall, tänka sig fancy
bulna, vara sig fester
oroligt flytta sig fidget
eldig, hetsig fiery
smutsig, otäck, snuskig filthy
hetsigt firey
förstklassig first-class
förstklassig, prima first-rate
hjord, flock, tapp, skocka sig flock
larva sig footle
ojust, orättvis, smutsig foul
gnaga, oroa sig fret
vara ute och roa sig mycket gadabout
klara sig get along
ge sig av, komma bort get away
skärra upp sig get excited
slå sig get hurt
geifta sig get married
röra på sig get moving
gå och lägga sig get off to bed
klippa sig get one's hair cut
klara sig i get through
resa sig, stiga upp get up
glansig glazed
glansig glossy
ägna sig åt go in for
lägga sig go to bed
roffa åt sig, gripa tag i grab
ge sig i kast med, dust grapple
gräma sig över grieve at
hårdna, härda sig harden
förbarma sig have pity
harkla sig, hök hawk
disig hazy
bekymra sig om heed
ta för sig help oneself
sig själv herself
sig själv himself
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
förbättra, förkovra sig, bättra improve
ådra sig incur
innebära, sluta sig till infer
ställa sig in ingratiate
upprorisk, uppstudsig insubordinate
lägga sig ut för intercede
ingripa, lägga sig i interfere
berusa sig intoxicate oneself
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
sig själv itself
glädja sig över joice at
hålla sig i styr keep quiet
buga sig kowtow
slafsa i sig lap up
tvåla in, löddra sig, lödder lather
mager, luta sig lean
lära sig, erfara learn
vräka sig loll
spegla sig look at oneself in the glass
missta sig make a mistake
få klara sig med make do with
förvissa sig om make sure of
föresätta sig make up ones mind
märka, märke, markera, signera, beteckna mark
gifta sig med, viga, gifta sig marry
under, förundra sig marvel
behärska sig master one's temper
skriva in sig vid universitet matriculate
slingra sig meander
rutinmässigt mechanically
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
befattar sig meddles
bry sig om mind about
blanda sig, blanda mingle
disig, dimmig misty
sur, vresig, dyster morose
ge sig av move off
skitig, lortig, smutsig mucky
föröka, avla av sig, multiplicera multiply
grötig, mosig, sörjig mushy
tjusig nifty
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
tvångsmässig obsessional
trotsig obsinate
sig oneself
sig, sig själv onself
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
trasig, i olag, i oordning out of order
försova sig oversleep
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
spetsig, mager peaked
förvänd, vresig perverse
snurrig, vimsig pixilated
störta sig in i plunge into
spetsig, pekade pointed
kasta sig över pounce
kråma sig prance about
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
snygga upp sig primp
snygga upp sig prink
yrkesmässig professional
yrkesmässiga professional-looking
visa sig vara prove to be
eka, staka sig fram punt
renrasig pure-bred
ta på sig put on
meritera sig qualify oneself
rida på ord, ordlek, slingra sig quibble
beslutsmässigt antal quorum
trasig ragged
förgrena sig ramify
erinra sig reall
visa sig på nytt, återuppstå reappear
uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig rear
dra sig tillbaka recarde
vila, luta sig bakåt recline
påminna sig, minnas recollect
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
hämta sig recuperate
rödbrusiga red-faced
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
fröjda sig åt rejoice at
åter sluta sig till, svara rejoin
förhålla sig remaine
minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig remember
avsäga sig renounce
avsägande sig renouncing
betala sig, vedergälla, återbetala repay
ångra, ångra sig repent
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
retirera, dra sig tillbaka retire
stiga, resa sig rise
rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra roll
rosig rosy
rutinmässigt routinely
rödbrusig rubicund
utsätta sig för, löpa risk run the risk
störta sig in i rush into
skingra sig scatter
knasig scatty
klia sig scratch oneself
sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka seal
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
föresätta sig set oneself to
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
hamna, bosätta sig settle down
raka sig shave oneself
skolka, smita ifrån, undanbe sig shirk
teckna, skylt, underteckna, vink, signera sign
signalera, signal, märklig signal
påskrift, signatur, underskrift signature
signaturmelodi signature tune
signerad signed
märkbar, signifikant significant
sätta sig sit down
smyga sig, maska skulk
vårdslös, hafsig slipshod
kämpa sig genom slog through
sluskig, hafsig, slarvig slovenly
ryck, rycka till sig, nappa åt sig snatch
smyga sig, smita sneak
tupplur, ta sig en lur snooze
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
smutsig, simpel sordid
vräka sig sprawl
smutsig squalid
huka sig ned squat
vrida sig, våndas squirm
stocka sig, stagnera stagnate
avteckna sig mot stand out against
begiva sig till start for
smyga sig, stjäla steal
spira, spetsigt torn steeple
böja sig stoop
stötta, kråma sig strut
underkasta sig, foga sig submit to
existera, livnära sig subsist
vresig, trumpen sulky
livnära sig support oneself
övervinna, höja sig över surmount
ge sig, uppge surrender
stjälpa i sig swig
vinnlägga sig om, vinnlägga sig om take pains to
bemäktiga sig take possession of
ikläda sig take upon oneself
trasig, söndertrasad tattered
sig themselves
förstklassig tiptop
trasig torn
bekymra sig trouble about
förlita sig på, lita på trust in
vända sig om turn round
anförtro sig åt unbosom
åta sig undertake
ta av kläderna, klä av sig undress
tillskansa sig, inkräkta på usurp
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
invärtes, känslomässigt visceral
yrkesmässig vocational
jämra sig wail
jämrar sig wails
vältra sig wallow
gifta sig med, viga wed
bege sig wend
vare sig...eller whether...or
blåsig windy
förundra sig, undra över wonder at
vimsig woozy
oroa sig för worry about
slingra sig wriggle
vrida sig writhe
vred sig writhed
jämra sig yammer
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
other swedish words that include "ras" : english :
luftmadrass air-bed
ställa till trassel apple-cart
gräslig, ryslig atrocious
hemskt, gräslig awful
braskande reklam bally
koltrast blackbird
koltrastar blackbirds
luftangrepp, överraskande blitz
rasa, storma bluster
kärr, mosse, träsk bog
Brasilien Brazil
pigg, kry, hurtig, rask brisk
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
brödraskap, broderskap brotherhood
träskulptur carving
fuska, bedra, narras cheat
gräslök chive
gräslökar chives
rassel, rassla clank
slammer, slamra, oväsen, rassla clatter
prästerskap clergy
prästernas clergy's
prästpåverkade clergy-inspired
präst clergyman
klump, hindra, träsko clog
trasa clout
brödraskap confraternity
raseriutbrott, hysteriskt anfall conniption
motsats, kontrastera, kontrast contrast
kontrasignera, lösen countersign
krasch, flyghaveri, brak crash
kraschat crashed
kraschar crashes
krasse cress
töras, våga, drista sig, understå sig dare
yr, rasande delirous
rasera, slopa, förstöra demolish
försämra, försämras deteriorate
hemsk, gräslig dire
skingras disperses
skingras dissipates
träskalle dolt
drastisk drastic
drastiskt drastically
trassera draw bills
trassat drawee
dammtrasa, dammvippa duster
inveckla i strid, trassla till embroil
poängteras emphasised
rasande enraged
trassla in entangle
intrasslad, trasslig entangled
utdras excerpts
term, min, uttryck, fras expression
rasa fall down
kräsen fastidious
träsk, kärr, sankmark fen
eld, skjuta, brand, brasa fire
brasved firewood
fräsa, champagne fizz
skurtrasa floorcloth
vanvett, raseri frenzy
krås, rynka frill
fräsa inte koka fry not cook
ilsken, rasande, ursinnig furious
rasande furiously
våldsamhet, raseri furry
ilska, ursinne, förbittring, raseri fury
bräsch, klyfta, gap, lucka gap
krås giblets
gå i kras go to pieces
gräs grass
gräsbevuxen grassed
grön, gräsbevuxen grassy
gråskale grey-scale
gråskalor greyshades
åldras grow old
stanna, halt, tveka, anhalt, rast halt
hårt träslag hardwood
hårda träslag hardwoods
trassligheter hassles
väsning, vina, väsa, fräsa, utvissla, väsa hiss
otäck, hemsk, gräslig horrid
raska på hurry up
ras, jordskred landslide
gräsmatta lawn
gräsklippare lawnmower
gräsmattor lawns
gummimadrass lilo
gräshoppa locust
trasproletariat lumpenproletariat
lunchrast lunch break
raska på make haste
and, gräsand mallard
prästkrage marguerite
prästkragar marguerites
sumpmark, träsk, moras, kärr marsh
maskeras masquerades
madrass mattress
taltrast mavis
koltrast merle
röra till, trassel mess up
minister, frikyrkopräst, präst, statsråd minister
ministär, statsråd, departement, prästämbete ministry
blandras mixed-race
kärr, moras, träsk, myr morass
röras moved (to be..)
slåttermasin, gräsklippare mower
krasse nasturtium
kontrasterande opposed
prästviga ordain
trasig, i olag, i oordning out of order
prästkrage ox-eye daisy
vaddera, madrassera, kudde pad
föräldraskap parenthood
pastor, präst, kyrkoherde parson
prästgård parsonage
uppehåll, paus, rast pause
fras, uttryck phrase
frasbas phrase-database
fraser phrases
knoga, traska plod
katolsk präst, präst priest
prästinna priestess
prästerskap priesthood
renrasig pure-bred
rapp i mun, rask, hastig, snar, flink, kvick quick
löpning, kapplöpning, lopp, ras, tävling race
ras racial
bråk, skoja, trasa rag
raseri, förbittring, ilska, ursinne rage
trasig ragged
skramla, skallra, rassla, rossla, rossling rattle
yra, rasa, svärma rave
rasera raze
prästgård rectory
likna, brås på resemble
ro, vila, rast rest
rastlös, orolig restless
rasa (leka livligt), stoja, vild lek romp
pipkrage, krås ruff
reta, vecka, krås ruffle
nonchaleras runaround
köras runs
prassel, prassla rustle
prassel rustling
prästerlig sacerdotal
hälsningsfras, hälsning salutation
sassafras sassafras
savann, grässlätt savannah
skuras, krubba scrub
starrgräs, starr sedge
sjaskig, krasslig seedy
splittra, splittras shatter
fräsa vid matlagning sizzle
träsk, ormskinn slough
kras, krossa, krock, slå sönder smash
grästorv sod
mjuka träslag softwoods
fräsa, stekspett, spotta spit
fräsa, sluddra splutter
rask spry
fräsa, spotta fram sputter
parasit, sugapparat sucker
parasoll sunshade
ertappa, överraska, överraskning, förvåning surprise
extraskatt surtax
grästorv, gräsmatta sward
kvick, rask, snabb swift
fästa, fras, lapp tag
trassla till, härva, trassel tangle
trasa tatter
trasig, söndertrasad tattered
trasa sönder tear to rags
narras tell a fib
terrassera, husrad, terass terrace
deras their
deras theirs
rasren, fullblod thoroughbred
trast thrush
trasig torn
traska, lunka trudge
tofs, knippe, grästuva tuft
grästorvor turfs
prästgård vicarage
disktrasa washcloth
vattenkrasse watercress
ogräs, rensa weed
ogräsmedel weed-killer
träsnitt woodcut
träslöjd woodwork
sjögräs wrack
träsnitt xylograph
träsnidare xylographer
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.