The Swedish term "tupplur, ta sig en lur" matches the English term "snooze"

other swedish words that include "tupplur" : english :
tupplur, dvala, dåsa doze
stalltips, lur, tupplur nap
other swedish words that include "ta" : english :
tång a pair of tongs
avtagande abatement
förkorta abbreviate
vänta, stanna abide
bestående, varaktig abiding
borttagande ablation
arbetsför, stark able-bodied
tvätta sig ablution
skava(nöta)av, abradera abrade
utan gälar abranchiate
förkorta abridge
frånvarande, borta absent
disträ, tankspridd absent-minded
uppta absorb
avstå abstain
antaga, acceptera, anamma, godtaga accept
godtagbarhet acceptability
acceptabelt, godtagbart acceptable
accept, accepterande, antagande acceptance
acceptant acceptor
prestation accomplishment
tilltala accost
instämmande accueded
etta aceess
acetat acetate
prestantion, insats, gärning achievement
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
handling, åtalbar actionable
driva, sätta i rörelse actuate
ordspråk, tänkespråk adage
anpassning, adaptation adaptation
tillsätta add on
tilltala, adress, utanskrift, rikta, adressera address
mottagare, adressat addressee
stå fast vid adhere
fastsittande vid adherence
stöta till, bifoga adjoin
justering, inställning adjustment
förvalta administer
antagning, tillträde, medgivande admission
antagningsnämd admission board
erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma admit
antagit admits
tillrättavisa, varning admonish
ståhej, väsen ado
adoptera, anta adopt
adritatiska havet adriatic
äktenskapsbrytare adulterer
antågande advancing
företräde, övertag, försteg, nytta, förmån advantage
motspelare, motståndare adversary
genomlufta aerate
uppta affiliate
ansluta affiliation
tillfoga, fästa affix
borta afield
flytande afloat
live efter detta after-life
livet efter detta afterlife
företag och organisationer agencies
åratal ages
total, aggregat aggregate
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
överenskommelse, ackord, avtal agreement
mål, sikte, syfte, måtta aim
trakta efter, åsyfta, sikta mot, rikta mot aim at
inriktat aimed
luft, vädra, lufta air
skjuta ut air-launch
lufttaxi air-taxi
lufttät air-tight
lufttät airproof
lufttäta airtight
besläktad akin
äggvita albumen
uppställning, placering i linje alignment
allomfattande all-embracing
alltomfattande all-in
fullständig all-out
påstådd alleged
lätta alleviated
fästa, tillägga allfix
låta, tillåta allow
tillstånd, underhåll allowance
hänsyfta på allude
nästan almost
på avstånd aloof
altare altar
altartavla altar-piece
fastän although
höjdmätare altimeter
altstämma alto
oegennytta, altruism altruism
amperemeter, amperemätare ammeter
antal, summa, belopp amount
amfetamin amphetamine
förstärkning amplification
förstärkt amplified
förstärkare amplifier
förstärker amplifies
förstärka amplify
amputation, amputering amputation
stamfader, förfader, anfader ancestor
meta, vinkel angle
engelskhatare anglophobe
smärta, ångest anguish
förinta, tillintetgöra annihilate
livränta annuity
anstiftare anstigator
bemöta, svar, besvara, besked, svara answer
myrstack ant-hill
antabus Antabuse
motstånd antagonism
antagonist antagonist
Antarktis Antarctic
altarkläde antependium
upptåg antic
förvänta anticipating
förväntan, antecipation anticipation
upptåg antics
böghatande antigay
antistatisk antistatic
städ anvil
var som hest, någonstans anywhere
aorta aorta
ursäktande apologetic
ursäktade apologized
avbön, försvarstal, apologi, ursäkt apology
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
blindtarmsinflammation, appendicit appendicitis
blindtarm, bilaga, bilaga appendix
aptitretande medel appetizer
välsmakande, aptitretande, aptitlig appetizing
ställa till trassel apple-cart
applicera, anlita apply to
tillsätta, utnämna, bestämma appoint
bestämma värdet av appraise
uppskatta, uppskatta, värdera appreciate
uppskattat appreciated
uppskattar appreciates
uppskattande appreciative
uppskattande appreciatively
anhålla, begripa, uppfatta apprehend
underrätta apprise
område, yta, area area
diskutabelt arguably
uppstå arise
rusta, bestycka, väpna, beväpna, arm arm
vapenstillestånd armastice
vapenvila, stillestånd armistice
armestab army staff
uppställa, anordna, arrangera arrange
föranstalta för arrange for
arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt arrangement
ställa upp array
anhållande, häkta, arrestera, arrestera arrest
pulsåder, artär artery
eftersträva, längta aspire
antastlig assailable
påstå, bedyra assert
påstående, förfäktande assertion
förfäktanden assertions
taxera, fastställa värdet av, taxera assess
taxeringsvärde assess value
taxering, beskattning assessment
överlåtare assigner
assistera, bistå, hjälpa assist
medverkan, bistånd, assistans, hjälp assistance
längta asspire
förutsätta assume
antagande assuming
åtagande assumption
i täten at the head
friidrottare athletes
atlas (karta) atlas
atmosfär, stämning atmosphere
anknyta, bifoga, fästa attach
attaché attaché
hopfästande attaching
talanger attainments
attentat, försök attempt
frestad, försökte attempted
uppvakta, deltaga, bevista, åhöra attend
närvaro, upppassning, uppvaktning, sköta attendance
deltagare attendant
deltagare attender
bekräfta attested
inställning, hållning, attitud, ståndpunkt attitude
intagande, attraktiv, tilldragande attractive
auktionsförrättare, auktionsutropare auctioneer
förstärka, förstora augmented
faster, moster, tant aunt
upphovsman, författare author
författarinna authoress
författare authors
författarskap authorship
autokarta automap
gata, allé, aveny avenue
medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta average
avvakta await
väntade awaited
väntar awaits
borta, bort away
brydsamma, oskicklig, tafatt, obehaglig awkward
soltält, markis awning
sitta barnvakt baby-sit
bärätande baccivorous
ungkarlsstånd bachelorhood
ungkarlsstånd bachelorship
baktala backbite
baktalare backbiter
förtal backbiting
baktändning backfire
backslagstangent backspace-key
backslagstangent backspacer
bakgata backstreet
ta kopia backup
vanlottad badly off
provryttare bagman
borgen kan ställas bailable
depositarie bailee
balkong, altan balcony
istadig balky
klot, nystan, kula, bal, boll ball
rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning ballot
råtta bandicoot
kapellmästare bandmaster
kasta fram och tillbaka bandy
ledstång bannister
ledstänger bannisters
bankettdeltagare banqueter
banta bant
skämt, skämta banter
bom, takt, spärr bar
taggtråd barbed wire
kal, bar, blotta, naken, nödtorftig bare
utan sadel barebacked
med blottat ansikte barefaced
barfota barefoot
avslut, köpslå, dagtinga, rampris, pruta bargain
pråm, skuta barge
badmästare bath attendant
batong, taktpinne baton
förmå, orka, vara i stånd att, kunna be able to
heta be called
skylta be exposed
förestå be in charge of
aktas för väta be kept dry
fattas be lacking
återstå be left
missta sig be mistaken
förhasta sig, överila sig be rash
kyrkvaktmästare beadle
tåla, björn bear
besegra, dänga, kryssa, slå, bulta, piska, hamra beat
mulna, anstå, bli become
ta övererhand become predominant
vaktare i towern beefeater
beta beet
begynna, anträda, börja, starta begin
startar begins
begråta bemoan
bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja bend
betalningsmottagare beneficiary
testamentera bequeath
beställa, omvittna bespeak
beställd bespoke
övermåttan beyond measure
gnabbas, träta bicker
cykelställ för cyklar bicycle stand for bicycles
största biggest
nota, näbb, räkning, löpsedel, växel bill
napp, bita, bett bite
bitande, bita biting
bitar bits
koltrastar blackbirds
svart tavla blackboard
svartna, svärta blacken
strejkbrytare, falskspelare blackleg
klandra, klander, tadel, skylla på blame
nitar blanks
blöda, åderlåta bleed
blinka, blink, blinka, glimta blink
luftangrepp, överraskande blitz
tryckbokstav blockletter
blåsa, fläkta, törn, rapp, slag blow
snyta sig blow one's nose
snyfta fram blubber
groda, misstag, blunder blunder
högröstad predikant boanerges
inackorderingsställe, pensionat boarding-house
skrävlare, skrytare boaster
båtägare boatowner
utan kropp bodiless
bultar bolts
ben, knota bone
tabbe boner
salustånd, bås booth
självinmatande programladdare bootstrap
uppstart bootup
kantad bordered
stad, köping, stadsvalkrets borough
låntagare borrower
botaniska botanical
botaniker botanist
botanik botany
inälvor, mage, inälvor, tarmar bowels
kubb, styv filthatt, kastare bowler
spilta, skrin, låda, dosa, ask, lår, skrin box
styrketår bracer
stärkande bracing
skryta brag
fläta braid
brytare braker
djärv, modig, käck, morsk, tapper, trotsa brave
modigt, tapperhet bravery
oväsen, träta brawl
brytande breach
brista, avbrott, spricka, bryta break
bryta av break off
uppbrottsstämning breaking-up mood
vågbrytare breakwater
andas, hämta andan, pust breath
muta bribe
brudtärna bridesmaid
bringa, föra med sig, ta med sig bring
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
ställa inför rätta bring to justice
storbritanien britain
bretagne britany
bretagne brittany
föra på tal broach
mäkleri, courtage, kurtage brokerage
tåla, bäck brook
mörbulta, blåmärke, bula bruise
borste, borsta, pensel brush
borstade brushed
brutal brutal
brutalitet brutality
byggmästare, byggnadsarbetare builder
byggmästare building contractor
vattentätt skott bulkhead
guldtacka bullion
översittare bully
stöta, knöl, duns, törn, stöt bump
knyte, packe, bunta ihop, bunt, knippa bundle
börda, belasta, börda, refräng, last burden
borgare i stad burgess
bastant burly
spränga, spricka, brista burst
utbrista burst out
bristande bursting
jordfästa, begrava bury
bus station busstation
beskäftig, upptagen, sysselsätta busy
utan, men but
slaktare, chakuteriaffär butcher
betjänt, hovmästare butler
cigarettfimp, stöta, stånga, ända, helt butt
utantill by heart
ordstäv byword
taxichaufför cab-driver
droskstation cab-rank
droskstation cab-stand
hytt, koja, kajuta cabin
instängd cabined
gömställe cache
äkthetsstämpel cachet
gapskratta cachinnate
illalåtande cacophonous
mild övertalning cajolery
kaka, bakelse, tårta, tårta, kaka cake
samtal, kallar calls
förtal calumny
golgata calvary
tältsäng camp-bed
fälttåg, kampanj campaign
avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka cancel
avbrytande canceling
överstrykning, avbeställning cancellation
stämplar cancellations
kräftans, cancer cancer
ljusstake candle-stick
aga, hörntand, hundtand, prygel canine
tak canopy
tältduk, målarduk, segelduk canvas
huvudstad, kapital, versal capital
kapitalistiska capitalist
kapitalistiska capitalistic
kapitalisering capitalization
kapitalisera capitalize
kapitalist captialists
fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra capture
kofta, stickad ylleväst cardigan
vaktmästare caretaker
tärd careworn
tandröta, benröta caries
köttätande carnivorous
festa, rumla carouse
gnata, karp carp
matta carpet
verkställd, buren, anlagsbärare, bar carried
tälja, skära, rista, snida carve
sätthärdat stål case-hardening-steel
kontant, inkassera, kassa cash
gjuta, kasta, rollfördelning cast
förskjuta cast off
katalog catalog
kataloger catalogs
katalog, katalogisera catalogue
katalogisering cataloguing
katalog catalouge
katapult, slangbåge catapult
stort vattenfall, grå starr cataract
katarr catarrh
katastrof catastrophe
katastrofer catastrophies
fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa catch
vinnande, smittande catching
grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak cause
kavaljer, ryttare cavalier
grotta, håla cave
håla, jordkula, grotta cavern
sluta, upphöra cease
avstå cede
innertak ceiling
takmålningar ceiling-paintings
konstatera, intyga certify
krita chalk
kritar chalks
husa, städerska chamber-maid
kämpe, mästare champion
mästare i sport champion in sport
komma på andra tankar change one's mind
skifta change or ex-
utbytare changer
vaktavlösning changing of the guard
kantarell chanterelle
städerska, röding char
karaktär, sinnelag, tecken character
karaktärsstudie character-study
tecken-lista characterlist
charlatan charlatan
betagen i charmed by
städverktyg charsets
kontrakt, hyra, befrakta charter
befraktare charterer
befraktningsavtal charterparty
städerska charwoman
klyfta, svalg chasm
tukta, luttra chasten
näpsa, tukta chastise
tuktan, straff chastisement
småprata chat
snattra, tala, sladdra, skallra tänder chatter
mota, kontramärke, hämma, hejda, kontrollera, ruta check
avprickningslista check list
checklista checklist
kock, köksmästare chef
kista, lår, bröst chest
kastanjebrun, kastanje chestnut
kastanjebrun chestnut-brown
klämta, klockringning, klinga chime
sotare chimney-sweep
chokladbitar chocolates
skratta skrockande chortle
slänga, kasta, skrocka chuck
fästa cinch
omständighet circumstance
omständigheter circumstances
omständig circumstantial
överlista, kringgå circumvent
cirkustält circus marquee
städer cities
stad city
stadsstater city-states
stadshus city hall
påstår claiming
stam, klan clan
skräll, stå i strid, drabba ihop clash
klassföreståndare class superintendent
borsta skor clean the shoes
städerska cleaner
gripa hårt om, nita clench
knyta näven clench one`s fist
kontorist, notarie, tjänsteman clerk
fastna, klänga, hålla fast, sitta fast cling
tambur, effektförvaring cloak-room
urtavla clock-face
stänga, stänga, nära, noggrann, tät, slut, nära close
stängd closed
tätt closely
stänger closes
stänger closing
klöv, lökklyfta, kryddnejlika clove
äckla, övermåtta cloy
tafatt, drumlig, oskicklig, klumpig clumsy
griptång clutching-tongs
medbestämmande co-determination
medverka, samverka, samarbeta co-operate
villig att samarbeta co-operative
pansarskjorta coat of mail
täckt coated
täcker coats
skrin, kista coffer
kista, likkista coffin
samarbeta, medarbeta collaborate
medarbetare, medlöpare collaborator
kollidera, stöta ihop, sammanstöta collide
kolgruvearbetare collier
samtal colloguy
kolon, grovtarm colon
trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande comfort
tröstare comforter
tröstande comforting
tröstar comforts
kommentar, anmärkning comment
kommentar commentary
dörrvakt, stadsbud commissionaire
åtagande commitment
tarvlig, gemensam, ordinär, allmän, vanlig common
rödbeta common beetroot
oordning, oväsen, uppståndelse commotion
företag companies
lag, firma, bolag, företag, sällskap, kompani company
företags company's
ersätta, kompensera compensate
konkurrera, tävla compete
tävlar competes
tävling, konkurrens, tävlan competition
medtävlare, konkurrent competitor
medtävlare, konkurrenter competitors
full, komplettera, fullända, fullständig complete
fullständigt completely
fullständighet, helhet completeness
avslutar completes
fullständigt completly
utarbeta, komponera compose
kompositör, tonsättare composer
förstå comprehend
förstå comprehending
förståelig comprehensible
omfattande comprehensive
data computational
databeräkningar computations
databehandla compute
databehandlat computed
datatidningar computer-magazines
databehandlar computes
upptänklig, fattbar conceivable
fatta, uttänka conceive
uttänkt conceived
inrikta sig på concentrate upon
begrepp, avelse, föreställning conception
bafatta sig med concern oneself
samförstånd, konsert concert
bestämd, koncis concise
avsluta conclude
avslutande concluding
instämma, medverka, sammanträffa concur
kondensera, förtäta condense
nedlåta sig condescend
kondition, tillstånd, skic, villkor, beskaffenhet condition
överse med, förlåta, gottgöra condone
småprat, samtal confabulation
statsförbund confederation
bikta, erkänna, tillstå confess
anförtro, lita, tro confide
inställning configuration
inställningsfil configurationfile
instängd confined
bestyrka, stadfästa, bekräfta, konfirmera confirm
konfirmation, stadfästelse, bekräftelse confirmation
bekräftad confirming
bekräftar confirms
beslagta, konfiskera confiscate
slå ihop, sammansmälta conflate
rätta sig efter conform to
besläktad, av samma slag congenerous
behaglig, sympatisk, besläktad congenial
överbefolkad, överbelastad congested
kongruens, överensstämmelse congruence
kastanj conker
besläktad, medfödd connate
koppla, ansluta connect
vevstake connecting rod
kontakt, samband, förhållande, förbindelse connection
kontakter connections
medvetande consciousness
samstämmighet consensus
tillåta consent to
besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka consider
försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam considerate
övervägande, omtanke, hänsyn consideration
omständligheter considerations
betänker considering
har i åtanke considers
varumottagare consignee
består consist
bestående consisting
konsol, stöd, trösta, manöverpanel console
konsolidera, stärka, befästa consolidate
statsobligationer consols
överensstämmande, konsonant consonant
iögonfallande, framstående conspicuous
konstapel constable
beständig, konstant constant
konstanter constants
beståndsdel, väljare constituent
förfalska, statsförfattning, författning constitution
kontaktade consulted
konsumera, tära, förtära, förbruka consume
beröring, kontakt contact
anliggningsyta contact surface
kontaktat contacted
kontaktande contacting
kontaktorer contactors
kontakter contacts
smitta contagion
container, behållare container
förorena, besmitta contaminate
strida, tävla, påstå, kivas contend
förnöjd, tillfredsställd contented
bestrida, tävlan contest
omstridd, omtvistad contested
kontinental continental
fortsätta continue
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
medarbetare contributor
hitta på, lyckas contrive
kontrolltangenten control-key
omtvistad controversial
vitsgåta conumdrum
vedertagen, konventionell conventional
konversation, samtal conversation
samtala, konversera, motsatt converse
andelsförening, stänga in, bur för höns coop
samarbeta cooperate
samarbetar cooperates
författare av reklamtext copywriter
korrigera, korrek, rätta, rätt, beriktiga, riktig correct
rättad corrected
rättar till corrects
överensstämmelse, korrespondens, brevväxling correspondence
fräta corrode
anfrätning, sönderfrätande corrosion
frätande corrosive
kostar costing
hosta cough
rådsmedlem, stadsfullmäktig counciller
motanfall counter-attack
sängöverkast, täcke counterpane
antal counts
förbund, avtal covenant
pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke cover
täckning coverage
täckte covered
täckande covering
täcke, sängöverkast coverlet
täcker covers
gömställe, hemlig covert
eftertrakta, åtrå covet
feg, pultron, feg, kujon, stackare coward
kräftan, krabba crab
kran att lyfta med crane to lift with
be om, längta efter crave
kräfta crayfish
pastell, krita, färgkrita crayon
brottsling, kriminell, förbrytare criminal
backstugusittare, torpare crofter
stallbroder crony
korsfästa crucify
korståg crusade
korstågsfarare crusader
gråta, utrop, läte, ropa, rop, skrik cry
kristall crystal
kub, tärning cube
kultivera, bruka, odla, upparbeta cultivate
botemedel, kurera, bota cure
valuta currency
rykta curry
stympa, avkorta curtail
förmyndare, väktare custodian
stäm dace
tax dachshund
postament dado
släpa i väta daggle
ömtålig damageable
töras, våga, drista sig, understå sig dare
mörktaste darkest
käresta darling sweetheart
pilkastningstavla dartboard
släng, rusa, slänga, tankstreck, penndrag dash
data data
databehandling data-processing
databas database
databaser databases
detalj datail
databehandling datamation
datasorter datatypes
dadel, tidpunkt, träff, datera, årtal, datum date
dataöverförings datel
smörja, färgklick, smeta, kludda daub
avstämplingsdag day of issue
av-installation de-installation
sista tidpunkt deadline
prostämbete deanery
dödlighet, dödstal deathrate
debutant deb
utestänga debar
uteslutande debarment
diskutabel debatable
bryta upp decamp
sota decarbonize
tiostavig decasyllabic
stadd i förfall decaying
anständighet decency
ärbar, anständig, hygglig decent
besluta, avdöma, avgöra decide
avgjord, beslutat decided
bestämt decidedly
beslutar decides
talarkonst declamation
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
värdig, anständig decorous
anständighet decorum
avtagande, minska decrease
nedsätta, racka ned på decry
vanställa deface
förtala defame
värna, förfäkta, försvara defend
dröja, uppskjuta defer
bestämd definite
vanställa deform
täcka, bestrida defray
avfrosta, tina upp defrost
vansläktas, urarta, degenerera degenerate
urartat degenerated
avinstallera deinstall
avinstallation deinstallation
nedslå, nedstämma deject
förstämning dejection
uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena delay
utradera, ta bort, utplåna delete
tar bort deletes
borttagande deleting
överlägga, betänksam deliberate
takt, delikatess, känslighet delicacy
känslig, delikat, ömtålig, fin, finkänslig delicate
tjock, tät dense
tandläkare dentist
utblottad, naken denuded
avsätta depose
insättare depositor
deputation deputation
nedsättande derogatory
avsalta desalinate
härstamma från descend from
nedgång, sluttning, härstammning descent
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
bestämma, utnämna designate
upphöra, avstå desist
förtvivlan, misströsta, förtvivla despair
försmå, förakta, ringaktning despise
bestämmelseort, destination destination
ämna, bestämma destine
utblottad, utfattig destitute
löstagbar detachable
detalj detail
detaljerad, utförlig detailed
detaljer details
hitta, uppdraga detect
upptäcka detecting
hittar detects
urartat deteriorating
bestämma, avgöra, avgöra determine
bestämd determined
avsätta dethrone
avgifta detoxify
upparbeta, utveckla, odla, utbilda develop
tänka ut, hitta på devise
övergå, överlåta devolve
from, andäktig, uppsluka, förtära, sluka devour
ställa diagnosen diagnose
ringa, urtavla dial
dialogruta dialogbox
katastrofdrabbade diasterstricken
kosing, stålar dibs
tärning dice
tärningshastighet dicespeed
maktbud, diktamen, diktat dictation
diktator dictator
diktatur dictatorship
dö, tätning die
omständlig, svamlig, diffus diffuse
sammandrag, smälta maten digest
lya, bostad diggings
digital digitala
digitalisera digitize
avmasta dimast
äta middag dine
restaurangvagn dining-car
direkt, styra, stadga, hänvisa, rikta direct
riktade directed
kataloger directories
katalog, telefonkatalog, adresskalender directory
katalog-utrymme directory-space
stänga av disable
avstängd, vanför disabled
stänger av disables
ta någon ur en villfarelse disabuse
avrusta disarm
katastrof, olyckshändelse disaster
katastrofal disasterous
stark misstro disbelief
utbetalning disbursement
kassera, kasta bort discard
avlasta, släppa, avfyra, avlossa discharge
kunskapsgren, tukta, tukt, disciplin discipline
koppla av, stänga av disconnect
avbryta discontinue
föredrag, tal discourse
uppdraga, upptäcka, hitta discover
upptäckt discovered
upptäckt discoveries
upptäcker discovers
rön, fynd, upptäckt discovery
ringaktning, förakt, förakta, ringakta, försmå disdain
landstiga, landsätta, debarkera disembark
vanpryda, vanställa disfigure
oegennytta disinterestedness
ta isär, slopa, skrota, avmontera dismantle
sönderslita, sönderdela dismember
sitta av dismount
nedsätta disparage
flytta, avsätta, rubba displace
utställa, ståt, utställning, skylta display
lotta ut dispose of lottery
omtvistad, omstridd disputed
tvistar disputing
förakt, förakta, strunta i disregard
föraktar disregards
illa beryktad, vanhedrande disreputable
förvalta disscharge
frikyrklig, oliktänkande dissenter
förställa sig dissimulate
avståndstagande dissociation
håll, distans, sträcka, avstånd distance
distanserad distanced
celeber, framstående, förnäm, distingera distinguished
förvränga, vanställaförvrida distort
utmäta distrain
sorg, smärta, plåga distress
härad, stadsdel, bygd, trakt district
skifta, indela, dela, uppdela, skilja, avdela divide
avstava divide into syllables
göra, duga, uträtta do
räkna ett tal do a sum
sköta sig väl do well
dokumentation documentation
dokumentation documention
ta av sig hatt doff
knittel, haltande vers doggerel
inrikes, tam domestic
tämjda domesticated
fast bostad, hemort domicile
inget att tala om don`t mention it
sovsal, sovstad dormitory
tvivelaktig, tveksam, betänklig doubtful
uttag, utkast, koncept draft
uttagningar drafts
nubbe, styrketår, sup, snaps dram
draga, tappa ur, rita, teckna, dra draw
lotta draw lots
släpigt uttal drawl
utställda, oavgjord drawn
ritar draws
rädsla, frukta, befara dread
grundlig blöta, genomdränka drench
tappa, droppa, trilla, drypa, släppa, spilla drop
vistas, bo dwell
bostad, boning dwelling
lätta, lätthet ease
staffli easel
lättar på eases
lättanvänt easy-to-use
äta, äta, förtära eat
ätande eating
takskägg, takfot eaves
takränna eaves-gutter
avta, ebb, ebb ebb
extas ecstasy
elektronisk databehandling edp
ålkista eel hatch
äggplanta eggplant
åtta eight
åttatimmarsdag eight-hour day
åttitalet eighties
tar ut eject
genomarbeta, utveckla elaborate
genomarbetar, utvecklar elaborates
förflyta elapse
valarbetare electioneer
avrätta i elektriska stolen electrocute
elementär elementary
upphöja, lyfta elevate
upplyftande elevating
elittänkande elitism
talarkonst, välläsning elocution
vältalighet eloquence
annanstans, någon annanstans, annorstädes elsewhere
omfatta, omfamning, krama, omfamna, famna embrace
rätta, förbättra emend
hög ställning, höjd eminence
framstående eminent
eftertrycklig, starkt betonad emphatic
anställa, använda employ
anställd, tjänsteman employee
anställda employees
anställning, syssla employment
efterliknande, tävlan emulation
uppföra, stadga, påbjuda enact
bifoga, innesluta enclose
inkräkta encroach
utgång, slut, ände, avsluta, stump, ända, sluta end
slutresultat end-result
sätta i fara endanger
ändelse, slutande ending
endossera, bekräfta endorse
avslutar ends
förse, utrusta endue
uthärda, utstå, tåla endure
omsluta enfold
engagerad, upptagen engaged
förlovning, anställning engagement
engelsk-talande English-speaking
gravera, inrista, inprägla engrave
texta, massuppköp, textning, pränta engross
gåta enigma
åtnjutande enjoement
avnjuta, åtnjuta, uppskatta, njuta av enjoy
uppskattade enjoyed
uppskattande enjoying
uppskattar enjoys
ta värvning, värva enlist
uppreta enrage
säkerställa ensure
säkerställer ensures
ingå, inlåta sig på enter into
företag, företagsamhet enterprise
vågstycke, företag enterprises
företagsam enterprising
tillställning, underhållning entertainment
installerad enthroned
hela, total, locka, hel entire
fläta ihop entwine
uttrycka, uttala enunciate
inlinda, innesluta envelop
betrakta, möta envisage
epitaf, gravskrift epitaph
ridande, ryttartävling equestrian
utrusta, ekipera, bemanna equip
utrustad equipped
utrota eradicate
erodera, nöta bort erode
fela, missta sig err
misstag, fel, villfarelse error
misstag, fel errors
gifta sig med espouse
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
upprättande, inrättning, institution establishment
egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus estate
värdera, högaktning, uppskatta, aktning, respekt esteem
aktad esteemed
värdera, uppskatta, bedöma estimate
stöta bort estrange
etablera etablish
lovtal eulogy
europavaluta euro-currency
europastandardisering euro-standardization
avdunsta, avdunsta, dunsta evaporate
ständig, evig everlasting
överallt, allestädes everywhere
utarbeta, utveckla evolve
honfår, tacka ewe
tacka - djur ewe - animal
undersökning, prövning, tentamen, granskning examination
reta, förvärra exasperate
schackta, utgräva, gräva upp excavate
övermåttan, synnerligen exceedingly
undantag exception
enstaka, motstycke exceptional
undantag exceptions
övermåttan excessively
utbyte, byta, byte, växla exchange
retas excites
spännande, retande exciting
utesluta, välja bort exclude
borttagen excluded
exklusive, undantagen excluding
undantag exclusion
ursäkta mig! excuse me!
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
avrättning, verkställande execution
verkställande executive
fritagen, frita exempt
fritagen exempted
utandas exhale
uttömma, utmatta, avgas exhaust
utmattad exhausted
utställa exhibit
uppvisning, förevisning, utställning, mässa exhibition
utställningar exhibitions
utställare exhibitor
bestånd, existens, tillvaro existence
befintlig, existerande, bestående existing
uttåg, utvandring exodus
vid yta expanse
förvänta, påräkna, vänta expect
väntande expectant
förhasta, förhoppning, förväntan expectation
väntande expecting
slockna, utandas, upphöra, utlöpa, förfalla expire
upptäcktsresa exploring expedition
utställa expose
framställning exposé
utsätta sig för expose oneself to
blottställd, utsatt exposed
ilsamtal express call
snälltåg express train
syftar på expressing
utrota exterminate
yttersta del, ytterlighetsman extremist
hörntand eyetooth
jättebra, fantastisk fab
vetta åt face to
underlätta facilitate
fakta facts
tämligen, någorlunda fairly
löstand false tooth
stappla, stamma falter
bekanta familiarize
svältande famine-stricken
svälta famish
fläkt, fläkta fan
nyckfull, fantasi, romantisk fanciful
lust, tycka om, infall, tänka sig fancy
huggtand fang
fantasier fantasies
fantast fantast
sagolik, fantastiska, fantastiskt fantastic
fantasi fantasy
fantasi-språk fantasy-language
fjärran, avlägsen, långt borta far away
taxa, kost, biljettpris fare
stärkelsehaltig farinaceous
lantbruksarbetare farm-hand
snabb, fasta, fort fast
snälltåg fast train
fastalistisk fastalistic
fastna, fästa, häfta fasten
fästande fastening
fasta fasting
ödesbestämd fated
trötta, strapats fatigue
frukta, fruktan, rädsla, farhåga, befara fear
fest, festa, högtid, förpläga, kalas feast
festande feasting
statsförbund federacy
taxa, avgift, arvode, provision, honorar fee
mata feed
matarverk feedwork
matarverk feedworks
gärdsgård, stängsel, staket, fäkta fence
stänkskärm, stötfångare fender
befrukta fertilize
apportera, avhämta, hämta fetch
hämtande fetching
få, fåtal few
lättsinnig, ostadig, flyktig person fickle
oäkta fictitious
oroligt flytta sig fidget
fältarbetare fieldworkers
demon, slav, fantast, djävul, odjur fiend
figur, siffra, gestalt, räkna, nummer figure
snatta filch
fil-katalog file-catalogue
fil-lista file-list
fribytare filibuster
smutsig, otäck, snuskig filthy
slutresultat final-result
påträffa, skaffa, få tag i, hitta, fynd, finna find
upptäcka, utforska, få visshet om, få reda på find out
sluta finish
avsluta finish off
avslutat, färdig finished
tall, fura fir
eld, skjuta, brand, brasa fire
beskjuta fire at
spis, eldstad fireplace
skjutande firing
orubblig, stadig, fast, firma firm
karaktärsfast firm in character
stadigt firmly
företag firms
första, främst, förnämst, först first
meta, fisk fish
klyfta, klyvning fissure
sitta, passa, passande, lämplig fit
ryck i tävling fit in a race
ekipera, utrusta fit out
fästa, fastställa, montera, laga, bestämma, häfta fix
utsätta en tid fix a time
bestämd, fast fixed
anläggningskapital fixed capitl
flaggstång flagpole
plattar till flatten
utan fel och brister flawless
fräknig, stänk fleck
flotta fleet
rycka till, svikta flinch
slänga, slänga, kasta fling
flinta flint
flörta, kokettera flirt
sväva, flyta, flöte, vaja float
flytande floating
flytande valutor floating currencies
hjord, flock, tapp, skocka sig flock
strålkastare floodlights
talman floorleader
blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad florid
flocksilke, tandtråd floss
startande, flytkraft, flytförmåga flotation
flyta, rinna, flöde, flöda flow
blomsterutställning flowershow
rinnande, svallande, flytande flowing
flytande fluent
flytande(om att tala) fluently
rusade, kastade flung
flugviktare flyweight
brännpunkt, centrum, ställa in focus
avståndsinställning, fokuserande focusing
tältsäng folding bed
dumhet, dårskap, oförstånd folly
stativ, fot foot
fotspår, fotavtryck footprint
ömfotad footsore
i timtal for hours
förfader, låta bli, upphöra med forbear
tålamod forbearance
kirurgtång forceps
vada över, vadstålle ford
förutfattad foregone
förgäta, glömma forget
förlåta forgive
avstå från, uppge forgo
form, formulär, gestalt, blankett, dana, bilda form
fruktansvärd formidable
förestående forthcoming
förstärkt fortified
befästa, förstärka fortify
täpper igen fouling
stifta, funnen, upprätta, grunda, inrätta found
gjutare, grundare founder
hittar founding
fontän fountain
fraktal fractal
benbrott, brott, krossa, bryta fracture
skör, bräcklig, ömtålig fragile
fragmentarisk fragmentary
välluktande fragrant
skröplig, ömtålig, bräcklig frail
franchistagare franchisee
nöta ut fray
fribytare freebooter
frakt, last, frakta freight
ofta förkommande frequent
ofta frequently
återställer freshening
retlig, otålig fretting
kanta, flik, frans, lugg fringe
upptåg, skoj frisk
bryta i småbitar, struva fritter
glasyr på tårtan frosting
sparsam, tarvlig frugal
fullväxta full-blown
helhjärtat fullhearted
fundamentalister fundamentalists
gabardin, kaftan gabberdine
prata gabble
gaveltak gable roof
blunder, tabbe gaffe
sätta munkavle på, munkavle gag
intäkter, vinster, förtjänst gainings
artig, tapper gallant
läktare, galleri gallery
skutta, upptåg, glädjesprång, skutt gambol
viltvårdare, skogvaktare game warden
skogvaktare gamekeeper
ställning, brygga gantry
bräsch, klyfta, gap, lucka gap
garage, bilverkstad garage
sophämtare garbage collector
trädgårdsmästare gardener
gastätt gas-tight
bensinstation gas station
bensintank gas tank
gaslampa, gaslykta gaslamp
flämta, flämtning, dra efter andan gasp
flämtade gasped
gastät gasproof
magkatarr gastric catarrh
akut magkatarr gastritis
biljettintäkter gate money
tårta gâteau
samla, inhämta, plocka, samlas gather
tafatt, klumpig gauche
mätare gauges
tafatt, dumskalle gawky
allmäntillstånd general condition
första moseboken genesis
fortplantnings-, genital genital
fin, respektabel gentee
sakta, mild, vek, fredlig, stilla gentle
genuint, oförfalskad, gedigen, äkta genuine
skaffa, bliva, få, lätta get
flykt, start get-away
få tag i get hold of
geifta sig get married
smita från, undvika get out of
få veta, lära känna get to know
komma till tals med get to speak to
ställa till med get up to
jättar giants
prata, snattra gibber
skänk, talang, gåva, present gift
begåvad, talangfull gifted
gingivit, tandköttsinflammation gingivitis
zigenare, tattare gipsy
ge tappt give in
låta påskina give out
ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda give up
istäckt glaciated
glänta, skogsglänta glade
blick, titt, kasta en blick, ögonkast glance
glasartad glassy
sätta glas i, glasyr glaze
glasmästeri, glasmästare glazier
flerstämmig sång glee
flytande, ledig glib
totala global
totalt globally
glätta, glans gloss
ordlista glossary
gnissla med tänderna gnash
starta, gå go
sporta go in for games
golgata golgatha
borta gone
god, bra, nyttig, gott, nytta, snäll good
stånga, levrat blod gore
ravin, klyfta, hålväg, slukastrupe, frossa gorge
sladdertacka gossipmonger
roffa åt sig, gripa tag i grab
väldig, storartad, högtidlig grand
huvudläktare, läktare grand-stand
bevilja, tillåta, medgiva grant
grepp, tag i, uppfatta, gripa tag i, tag, fatta grasp
fattande grasping
tacksam grateful
tillfredsställelse gratification
tillfredsställa gratify
tillfredsställande gratifying
tacksamhet gratitude
beta, snudda vid, avbeta graze
Storbritannien Great Britain
tacksam greatful
grekisktalande Greek-speaking
smärta, bedrövelse, sorg grief
oxeltand, molar grinder
tag, grepp, handtag grip
drucken, ostadig groggy
stalldräng, sköta hästar, rykta groom
starka grossly
avmattas grow weak
knot, brumma, knota grumble
knotar grumbles
grymta grunt
grymtade grunted
grymtar grunts
akta, skydd, patrull, bevaka, vakt guard
vaktad guarded
målsman, förmyndare, väktare guardian
gapskratt, gapskratta guffaw
gapskrattar guffaws
gitarr guitar
djup bergsklyfta gulch
tandlucka gullet
tandkött gums
spruta fram, forsa ut gush
tarmar, mage guts
ränna, rännsten, takränna gutter
tärd, utmärglad haggard
hacka, pruta haggle
halv, häfta, halv half
halvhjärtat halfheartedly
hall, sal, lokal, förstuga, tambur hall
stanna, halt, tveka, anhalt, rast halt
hängmatta hammock
hantera, handha, handskas med, vev, handtag handle
styrstång handle-bar
vacker, ståtlig handsome
plåga, anfäkta harass
stånd hard-on
överensstämmande harmonised
hasta, skynda, påskynda hasten
förhasta, hastig hasty
hata hate
hatade hated
hatar hates
lita på have confidence in
äta have lunch (or dinner ..)
måsta have to
plikta för have to pay
höstack hayrick
hovmästare head waiter
framlykta headlight
hovmästare, huvudfåra headwaiter
bota, läka heal
stack, skock, hop, hög heap
hjärta heart
hjärtat heartedly
eldstad hearth
hjärtan hearts
upphetta, hetta, lopp, värma, värme heat
lyfta, vräka, hivahäva heave
ansätta, utfråga heckle
fruktansvärd, skändlig heinous
bistå, hjälpa, hjälp help
ta för sig help oneself
fålla, fåll, kanta, kant hem
kättare heretic
hjältar heroes
betänksam hesitant
otäck, ruskig hidecous
gömställe hideout
gömställen hideouts
gömställe hiding-place
städnings high-char
högsta highest
starkt highly
hänsyfta på hint at
avbetalningsplan hire-purchase plan
häkta fast, hake, rycka, ryck hitch
lifta hitch-hike
lifta hitchhike
affischtavla, plank hoarding
linka, stappla hobble
inneha, tag, hålla hold
hemlängtan homesickness
ärligt talat honestly
tuta honk
skräna, tuta, skrän hoot
tuta hooter
hoppas, förhasta, förhoppning hope
horisontal, vågrät horizontal
horisontalt horizontally
ryslig, ohygglig, fruktansvärd, fasansfull horrible
otäck, hemsk, gräslig horrid
hästavel horse-breeding
hästtagel, tagel horsehair
ryttare, hästkarl horseman
ryttarinna horsewoman
heta källor hot-spring
snabbvalstangent, snabbvalstangent hot key
köttgryta hotpot
hetast hottest
bostad housing
vad kostar det how much is it
tjut, gallskrika, tjuta howl
luftfuktare humidifier
fukta humidify
nedsättande, förnedrande humiliating
hundratals hundreds
stängsel, häck hurdle
kasta, slunga, kast hurl
brådska, hasta, jäkta, fjäsk, hast, skynda, ila hurry
tystnad, tystna, tysta ned hush
hycklare, skrymtare hypocrite
ursäkta mig! I beg your pardon!
istapp icicle
istappar icicles
tanke, idé idea
integrerad databehandling idp
antända ignite
tändning ignition
tarvlig, låg, simpel ignoble
utarmning iimpoverishment
oäkta, olaglig illegitimate
tänkbar imaginable
inbillning, fantasi imagination
fantasirik, fantasifull imaginative
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
imitatör imitator
hotande närhet imminence
stänga in immure
otålighet impatience
otålig impatient
hota impend
nära förestående impending
ofullständig, ofullkomlig imperfect
ofullständighet imperfection
obeständig impermanent
imitation impersonation
imitationer impersonations
imitatör impersonator
stöta impinge
tyst, underförstådd implicit
underförstått implicitly
underförstådd, antydd implied
beslagta impound
utarma impoverish
ointaglig, ogenomtränglig impregnable
prägla, imponera, inprägla, inpränta impress
fängsla, sätta i fängelse imprison
oklokhet, oförstånd imprudence
ifrågasätta impugn
ostädad in disorder
uppreta, rökelse incense
inristad incised
lutning, böja, luta incline
inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta include
ofullständig incomplete
hänsynslös, obetänksam inconsiderate
obeständig inconstant
öka, tilltaga, stegring, föröka, ökning, stegra increase
inpränta inculcate
oanständig indecent
obestämdbar indefinable
obestämd indefinite
självständighet, oberoende independence
oavhängig, självständig, oberoende independent
indiskret, obetänksam, taktlös indiscreet
privata individualized
utan resultat ineffective
infektera, besmitta, smitta infect
smitta, infektion infection
innebära, sluta sig till infer
antända, inflammera inflame
lättantändlig inflammable
inflytande, inverkan, påverka influence
omsluta infold
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
utan formaliteter, anspråkslös informal
bryta, göra intrång, kränka infringe
ingjuta infuse
metalltacka ingot
götstål ingot steel
inrotad ingrained
ställa sig in ingratiate
otacksamhet ingratitude
ingrediens, beståndsdel ingredient
begynnelsebokstav, inledande initial
initiera, starta, inviga någon i initiate
startar initiates
spruta in inject
sprutar in injects
såra, förorätta injure
oräknelig, otalig innumerable
inkvisitationenr, äfst inquisition
inrista, inskriva inscribe
antydning, inställsam insinuating
obestånd insolvency
ta hem egen verksamhet insourcing
visitation, inspekterande inspecting
installera install
installerbar installable
installations-disketten installation-diskette
installationsfiler installationfiles
installerare installer
installation installing
installationer installs
avbetalning (med belopp) instalment
instanser instances
istället instead
anstifta instigate
instifta, institut institute
inrättning, anstalt institution
obestämd intangible
heltal, heltal integer
förstånd intellect
tänka göra intend to do
begrava, jordfästa inter
intresse, intresse, ränta interest
sammanfläta, fläta samman, inflätning interlace
inskjuta interpolate
inskjuta interpose
översättare, tolk interpreter
tågluffning interrail
mellan stater interstate
tarm intestine
tarmar intestines
presentera, föreställa för introduce to
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
objuden gäst, inkräktare intruder
inkräktare invader
uppfinna, dikta invent
uppdiktad invented
bouppteckning, inventarie inventory
ingrodd, inrotad, inbiten inveterate
stärka invigorate
stärkande invigorating
oemotståndlig irresistable
uppretad, retade irritated
retas irritates
retande irritating
huvudströmbrytare isolator
italienska, italiensk Italian
Italien Italy
stöta, stöt, sticka jab
paragrafryttare jack-in-office
jacka, jacka, rock, kavaj, kofta jacket
tandad jaggy
sitta i fängelse, fängelse jail
fångvaktare jailer
täckt med sylt jammy
prata jargong jargonize
smittad med gulsot jaundiced
spjutkastare javelin-man
gyckla, skämt, skämta jest
skämtare jester
skämtande jestingly
kasta överbord jettison
klyvare, streta emot jib
istadig häst jibber
utpumpad, uttröttad jiggered
upptåg jinks
arbetare, ackordsarbetare jobber
sakta lunk jog trot
förena, skarva ihop, gå med, anknyta, skarv, foga join
deltaga join in
vits, skämta, skämt, gyckla joke
skämtare joker
skämt, skämtar jokes
skämtar joking
festa jollify
annotera, jota jot
klok, välbetänkt, vettig judicious
förstånd judiciousness
djungelartad jungly
festande junketing
jutar jutes
utskjutande jutting
sammanställning juxtaposition
förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla keep
fortsätta med keep on doing
hålla takten keep time
vaktare, vårdare keeper
ståhej kerfuffle
tangent, nyckel key
tangentbord keyboard
tangenter keys
tangenttryckning keystroke
tangenttryckningar keystrokes
cykelställ på cykel kickstand on a bike
tar bort kills
godhjärtad kind-hearted
tända kindle
antändning kindling
kyssäkta kiss-proof
klämtning, klämta knell
stöt, slå, knacka, bulta knock
veta, ha reda på, känna know
allvetare know-all
veta knowing
insikt, vetande, kunskap, vetenskap, kännedom knowledge
arbeta labor
verkstad, laboratorie laboratorie
arbetade labored
arbetarskyddslag labour welfare act
grovarbetare, arbetare, arbetare, kroppsarbetare labourer
slita sönder lacerate
karaktärslös lacking in character
lastad, fylld laden
lykta, lampa lamp
landstiga, hamna, landsätta, ägor, landa, land land
språk-databaser language-databases
språköversättare language-translator
lanterna, lykta lantern
i höstas last autumn
bestående lasting value
på sista tiden, nyligen lately
latintalande latin-speaking
skratt, skratta laugh
skrattretande laughable
skrattande laughing
skrattande laughingly
skrattar laughs
slunga, sjösätta, starta launch
tvätta och stryka launder
tvättautomat laundrette
lagbrytare lawbreaker
lagstiftare lawgiver
lagstiftare lawmaker
gräsmatta lawn
friställning layoff
blyinfattad leaded
mager, luta sig lean
lutade leaned
lutande leaning
lutar leans
skottår leap year
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
testamentera leave by will
lusta lechery
taskspeleri legerdemain
lagstifta legislate
lagstiftar legislates
lagstiftande legislative
lagstiftare legislator
lagstiftande församling legislature
äkta legit
ledig, i sakta mak, maklig leisurely
lånat, lånade, fastan lent
lejonartad leonine
spetälsk leper
spetälska leprosy
spetälsk leprous
hyra ut, låta, låt let
tappa let fall
brev, skrivelse, bokstav, brev letter
bokstäver lettering
bokstäver letters
mottagning levee
hävstång, spak lever
hävstångsverkan leverage
uttaxering, uppbåd levy
ordboksförfattare lexicographer
fritaga från liberate from
tillståndsgivning licensing
hiss, lyfta lift
lätt, tända, sken, lindrig, ljus, tunn, lyse light
upplysa, lätta, blixtra, tändare lighten
pråm, lätta lighter
trolig, sannolik, antaglig likely
mjuk, halta limp
haltande limping
härstamning lineage
korkmatta lino
korkmatta linoleum
göra flytande liquefy
betala, likvidera liquidate
betalning liquidation
konkursförvaltare, utredningsman liquidator
förteckning, lista, nota list
listad listed
tar upp lists
tände, tänt lit
litania litany
ordagrann, ordagrann, bokstavlig literal
bokstavligen, formligen literally
Litauen Lithuania
litauisk Lithuanian
vistas, leva, bo live
lassa, lasta, ladda, börda, lass load
utestänga lock out
talesätt locution
rum, bostad lodgings
ståtlig, hög lofty
längta efter, åstunda long for
längtade longed
längtan, längtansfull longing
uppsyn, titta, blick, min, ögonkast, titt, se look
tillse, passa, efterse, sköta look after
bese, beskåda, betrakta look at
tittade looked
tittar, utseende looks
skymta fram, vävstol loom
förnäm, myndig, ståtlig lordly
mista, tappa, förlora lose
högtalare, högtalare loudspeaker
spjälgaller, luftintag louver
lägsta lowest
oturlig, vanlottad luckless
släpa (på), handtag, grepe lug
skogsarbetare lumberer
skogsarbetare lumberjack
trasproletariat lumpenproletariat
hamnarbetare lumper
sinnessjuk, hospital, dåre, vansinnig lunatic
luta lute
lyriker, textförfattare lyricist
spikklubba, spira, ämbetsstav mace
blöta upp, laka ur macerate
kulspruta machine-gun
magnetapparat magneto
magnifik, storartad magnificent
skata magpie
lemlästa, stympa maim
majestätisk majestic
majestät majesty
majoritet, flertal majority
stor bokstav majuscule
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
overklighet, fantasi, låtsaslek, låtsad make-believe
missta sig make a mistake
beställa tid hos make an appointment with
sylta make jam
faststalla priset make the price
täta make tight
föresätta sig make up ones mind
tillverkning, framställning making
elakartad, baktala malign
hantera, förestå, handha, manövrera, förvalta manage
direktör, ledare, föreståndare, regissör manager
manifestationer manifestations
tillverkade, arbetad manufactured
karta map
tåg march
värdelös upptäckt, illusion mare's-nest
marin, flotta marine
giftasvuxen marriageable
gifta sig med, viga, gifta sig marry
ställa upp, marskalk marshal
potatismos mashed-potatoes
behärska, bemästra, mästare, patron, husbonde master
matt yta, matta mat
matador matador
matcha, tändsticka, make match
tändsticksask matchbox
makalös, storartad matchless
gråtmild, halvfull, sentimental maudlin
taltrast mavis
första maj mayday
borgmästare mayor
majstång maypole
mått, takt, mäta, åtgärd measure
köttaffär meat-shop
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
befattar sig meddles
medelmåtta mediocrity
ödmjuk, undergiven, tålmodig meek
träffas, träffa, råka, mötas, uppfylla, möta meet
mästare meister
tina, smälta melt
själstillstånd mental state
mentalitet mentality
andligen, mentalt mentally
nämna, omtala, omnämna mention
metabolism, ämnesomsättnings metabolic
metatecken metacharacter
mätavgift metage
metall metal
metallisk metallic
metallurgisk metallurgic
metallarbete metalwork
metallbearbetning metalworking
metamorfos, förvandling metamorphosis
mätare meter
världsstad metropolis
stallänga mews
flyttande migrant
miltal mileage
militära militaristic
militärisk, militär military
militär military man
mjölktand milk tooth
vintergatan Milky Way
vintergatan milkyway
fabriksarbetare mill-hand
trippa, tala fint, finhacka mince
själ, ha något emot, tanke, sinne, minne, håg mind
gruvarbetare miner
minister, frikyrkopräst, präst, statsråd minister
ministär, statsråd, departement, prästämbete ministry
prägla, myntverk, myntaväxter mint
missriktad misapplied
förfuska, missköta, vansköta mismanage
förtala misrepresent
robotar missiles
felstavat misspelled
felstavningar misspellings
misstag, misstag mistake
missuppfatta, missförstå misunderstand
missuppfattning, missförstånd misunderstanding
måtta moderation
oxeltand, molar molar
antasta molest
monetär monetary
postanvisning money-order
enstavig monosyllabic
sinnesstämning, humör, stämning mood
omtvistad, tvivelaktig moot
tapphål mortise
dunsta, pysa mosey
flesta, mest, de flesta, allra most
mestadels, mest mostly
bondförstånd mother wit
biltävling motor-race
begråta, sörja mourn
mustasch moustache
talesman, språkrör, munstycke mouthpiece
talträngd, bombastisk mouthy
rörelse, flytta, drag, åtgärd move
yrka, hemställa move for
flytta move house
tömma tarmen move the bowels
utan tvekan den störste much the biggest
stänkskydd mud flap
stänkskärm mudguard
tabbe, klåpare, muff muff
halsstarrig mulish
köttgryta mulligan stew
flera deltagare multiplayer
talrik, myllrande multitudinous
kommun, stad municipality
dyster, tät, mulen murky
mummel, sorla, knota, porla, mumla, susa murmur
notställ music stand
bisamråtta muskrat
måsta, skall, must must
mustang mustang
dämpa, statist, stum mute
stympa, lemlästa mutilate
lemlästa mutilitate
munkorg, mule, nos, tysta, mynning muzzle
häst, hästkrake, tjata, gnata nag
gnatar nags
bar, blottad, naken naked
sentimental, mjäkig namby-pamby
stalltips, lur, tupplur nap
nafta naphtha
naftalen naphthalene
berätta narrate
berättare narrator
smalbröstad narrow-chested
uttala nasalt nasalize
otäck nasty
nativitet, födelsetal natality
nationalstat nation-state
förstatliga nationalize
landsomfattande nationwide
byggnadsarbetare, rallare navvy
marin, flotta, örlogsflotta navy
neandertalmänniska Neanderthal man
nästan, närapå, nära nearly
dödslista necrology
nektar nectar
nektarin nectarine
uraktlåta, försumma, underlåta, vanvårda, vansköta neglect
nervpåfrestande nerve-racking
fasta nested
nätverksarbetande networking
avbetalning never-never
nygifta newly-weds
skvallerbytta newsmonger
härnäst, nästa, instundande next
stålpenna nib
nära, nästan nigh
nästa nighbour
nattskjorta, nattskift nightshirt
kvicktänkt nimble-witted
avbitartång nipper
avbitartång nippers
bitande kall nippy
gnetägg nit
praktiska detaljer nitty-gritty
nej tack no thanks
åtalseftergift nolle prosequi
icke-säkerställd non-secure
icke-säkerställd non-secured
ej standard non-standard
utan uppehåll non-stop
obestämdbar nondescript
nostalgi nostalgia
iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning notice
anslagstavla notice-board
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
beryktad, ökänd notorious
oaktat notwithstanding
substantiv noun
romanförfattare novelist
ingenstans nowhere
antal, tal, nummer number
tal numbers
täljare numerator
talrik, otaliga numerous
sjuksköterska, barnsköterska, sköta, sköterska nurse
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
tacksam obilged
motståndare objector
förplikta obligate
göra en tjänst, förplikta oblige
oanständig obscene
oanständigheter obscenities
oanständighet obscenity
inställsam obsequious
iakttagelse, yttrande observation
betrakta, observera, iakttaga, beakta, varsebli observe
iakttagare observer
ansätta, hemsöka obsess
spärra, täppa till, hindra obstruct
påtaglig, tydlig, självklar obvious
enstaka occasional
ockulta occultic
ockuperade, upptagen occupied
besätta, upptaga, besitta, intaga, besätta occupy
uppstått occurred
åttahörning octagon
åttakantig octagonal
oktav, oktavformat octavo
åstad, bort, från off
stöta, förtörna, förnärma, förolämpa offend
syndare, förbrytare offender
anbudstagare offeree
ofta oft-times
ofta often
ögonflirta, snegla på ogle
uraktlåta, underlåta, utelämna omit
allestädes närvarande omnipresent
allvetande omniscient
överhuvudtaget, på det hela taget on the whole
på tå on tiptoe
glänta på open slightly
åsikt, mening, tycke, omdöme, tanke opinion
motståndare opponent
motståndare opponents
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
överflöd, välstånd opulence
vältalare, talare orator
befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera order
beställning ordering
stadga ordinance
orientalisk oriental
rättstavning, rättskrivning ortography
synbar, skenbar, påstådd ostensible
föregiven, ostentativ ostentatious
stalldräng ostler
uns, uns=28.35gram, gnutta ounce
avlägsna, kasta ut, fördriva oust
grundlig, tvättäkta, total out-and-out
i otakt out of time
ostämd out of tune
distansera outclass
resultat outcome
distansera outdistance
planens bortersta del outfield
utrusta, utrustning, kläder, utstyrsel outfit
överlista, överflygla outflank
överlista outfox
följd, utväxt, resultat outgrowth
överlista outjockey
överträffa i antal outnumber
kontant outpocket
fullständigt, rent ut outright
ställa i skuggan, överglänsa outshine
utanför, utanpå, yttre, utom, utsida, yttersida outside
utomstående outsider
enastående, framträda outstanding
distansera outstrip
utanför outward
utåt, utvärtes outwards
överlista outwit
överfettat over-greased
total overall
fasta kostnader overhead
överhettas overheat
delvis täcka overlap
överbelastade overloaded
överskatta overrate
åsidosätta override
förkasta, upphäva overrule
verkmästare overseer
överbeskattas overtax
kullkasta, störta overthrow
överarbetad overworked
som skall betalas owing
festtåg pageant
betalad paid
kval, ont, plåga, pina, smärta, värk pain
palett, färgkarta palette
staket, plank paling
bårtäcke, äcklas pall
handflata palm
kännbar, påtaglig palpable
skål, kastrull, gryta, panna pan
fönsterruta pane
ruta, fält, panel panel
styng, smärta pang
fullständig rustning panoply
flämta, stånka, flämtning, flåsa pant
talspråk parlance
parlamentarismen parliamentarism
delta partake
deltagare participant
delta participate
deltagare participator
speciell, detalj particular
förflytta, tillbringa, övergå, passera, räcka pass
acceptabel passable
klister, smet, infoga, pasta paste
laga, flik, täppa, lappa, lapp patch
tålamod patience
tålig, patient, tålamod patient
tass paw
pant, pantsätta pawn
pantat pawned
avlöna, betala, avlöna, erlägga pay
böta pay a fine
ta notis om, uppmärksamma, lystra till pay attention to
återbetala pay back
bekosta pay for
betala skatt pay in taxes
avbetala pay off
betalningsbar payable
betalningsmottagare payee
betalande paying
likvid, betalning, utbetalning payment
betalningar payments
avlöningslista payroll
betalar pays
ärta pea
postament pedestal
stamtavla, släkregister pedigree
pipa, kika, titta peep
oavgjord, i avvaktan på pending
tankfull pensive
instängd, inspärrad pent
regntak, takvåning penthouse
märka, uppfatta, märka, förnimma, varsebli perceive
procenttal percentage
procenttal percentages
bestämd, diktatorisk peremptory
utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta perform
uppträdande, föreställning performance
anställningstid period of employment
permanenta, permanentning perm
ständig permanent
tillåta, låta permit
oupphörlig, ständig, beständig perpetual
gestalt, personlighet personage
svettas perspire
övertyga, övertala persuade
övertalning persuasion
liten, bagatellartad, småsint petty
flörta philander
dyrka upp, plocka, peta, hacka pick
ta upp pick up
stake, strejkvakt, piket picket
att ta picking
tavla, målning, bild, porträtt, bild picture
tårt, pastej, paj pie
bitar pieces
tårtdiagram piechart
genombryta, genomborra pierce
tackjärn pig-iron
trave, hög, påle, stapel, trava upp pile
snatta pilfer
kniptång pincers
tyna, tall, barrträd, tråna, tyna bort pine
tall (trä) pine-wood
försmäkta pine away
takspira, höjdpunkt pinnacle
gruvstötta pit prop
tassande pitty-patter
lagertapp pivot
ställa, sätta, anbringa, placera, plats place
rödspotta plaice
plissera, fläta, vecka plait
planetarium planetarium
ört, växt, placera, plantera, planta plant
plantering, plantage, koloni plantation
minnestavla, platta plaque
täppa, jordbit plat
plansch, skiva, plåt, platta, tallrik plate
diskställ plate rack
platå plateau
läktare, kateder, plattform platform
tallrik platter
rimlig, sannolik, antaglig plausible
dramatisk författare playwright
tilltalar pleases
löfte, pant, pantsätta, lova pledge
flacktång, tång pliers
belägenhet, tillstånd plight
täppa, intrig, komplott, tomt, konspirera plot
stämpla mot plot against
plugg, plomb, tapp, propp plug
rörarbetare plumber
störta sig in i plunge into
lager, bearbeta, veck ply
skald, poet, diktare poet
utpeka, framhålla, påoeka, konstatera, poängtera point out
förgifta, gift poison
peta, röra om poke
stång, pol pole
stavhopp pole-jump
stavhopp pole-vault
taktik policies
försäkringstagare policy-holder
försäkringstagare policyholder
röstning, topphugga, rösta poll
granatäpple pomegranate
ståt pomp
ståtlig, uppblåst pompous
torftig, dålig, stackars, fattig poor
med utstående ögon pope-eyed
portal porch
hamn, hamnstad, babord port
flyttbar, portabel portable
portvakt, vaktmästare porter
ståtlig, fetlagd portly
portar ports
framställa, posera, pose pose
ställning, plats, läge position
besitta, äga, inneha possess
stolpe, posta, plats, befattning, post post
betalt porto post-free
postanstalt, postkontor post-office
postanvisning postal-order
poststämpel postmark
bordlägga, uppskjuta, skjuta upp postpone
kanna, gryta, kruka, burk pot
kaliumkarbonat, pottaska potash
potatis potato
kraftig, stark potent
potentat potentate
jättegryta pothole
kasta sig över pounce
bulta pound
utgjuta pour out
flytande pouring
kraftstation power station
kraftfull, stark, mäktig powerful
praktiskt taget practically
tilltag, upptåg, spratt prank
upptågsmakare prankster
bönematta prayer rug
i allra högsta grad pre-eminently
avtala prearrange
betänklig, vansklig, osäker precarious
brådstörtad, påskynda precipitate
utestänga, hindra preclude
förbestämd predetermined
göra mottaglig predispose
mottaglighet predisposition
företal, förord preface
företräde före, inställning, preferens preference
tänka ut premeditate
premiss, fastighet, antagande premise
upptagen preoccupied
förbereda, rusta, anrätta, bearbeta, preparera prepare
betala i förskott prepay
föreskrift, recept, bestämmelse prescription
presentationer presentations
sylt, sylta, bibehålla, konservera, bevara preserve
förbestämd preset
ansätta, klämma, pressa, press, trycka press
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
förutsätta presuppose
sötare prettier
ganska, nätt, näpen, vacker, söt, någorlunda, täck pretty
övertala, segra, få överhanden, härska prevail
prislista pricelist
sticka, tagg prickle
taggig prickly
premiärminister, statsminister prime minister
bästa sändningstid prime time
datautskrift, utskrift print-out
trycksvärta printer's ink
fångvaktare prison-warder
pristagare prize-winner
pristävlan prize competition
fortsätta proceed
fortsätta proceeding
tåg procession
utskjutande projecting
proletär proletarian
proletariat proletariate
avkunna, uttala pronounce
uttal pronounciation
propagera, fortplanta propagate
konvenans, anständighet propriety
åtala, åklaga prosecute
åtalad prosecuted
åtal prosecution
malmletare prospector
framgång, välstånd, välgång, medgång prosperity
protestant Protestant
skjuta ut protrude
utstående, framskjutande protruding
småstadsbo, provinciella provincial
förarga, förtörna, reta, framkalla provoke
för, stäv prow
tapperhet prowess
förtänksam, klok prudent
statlig, offentlig, publik public
allmännytta public good
ryckning, draga, rycka, ryck, slita pull
eka, staka sig fram punt
puritan Puritan
stjäla, snatta purloin
överhovmästare purser
trycka, skjuta, puffa till, knuffa, tränga push
lägga, ställa, placera, sätta, uttrycka put
åsidosätta put aside
infoga, tillsätta, införa put in
sätta i stånd, ordna put in order
avspisa, uppskjuta put off
ta på sig put on
snattra, charlatan, kvacksalvare quack
fyrfotadjur quadruped
bestämning qualifier
kvalitativ qualitative
kvantitativ quantitative
kvanta, mängd quantum
karantän quarantine
kivas, kiv, gräl, träta quarrel
stenbrytare quarryman
kvatr, kvarter, kvartal, fjärdedel quarter
kvartalsvis quarterly
kvartal, kvarter quarters
drottninglik, majestätisk queenly
frågeställare questioner
ifrågasätta questioning
ordryttare quibbler
snabbstart quickstart
sängtäcke quilt
sluta quit
slutar quits
beslutsmässigt antal quorum
citat, anbud (pris) quotation
citationstecken quotes
löpning, kapplöpning, lopp, ras, tävling race
tävlingshäst racehorse
ställning rack
taksparre rafter
flottar rafts
regnmätare rain-gauge
upprätta, upphöja, höja, upphäva, resa upp, lyfta raise
rucklare, räfsa, kratta rake
samla, retas med, rally rally
avståndsbestämning range-finding
ridande polis, skogvaktare ranger
ranglista rankinglist
genomleta, plundra ransack
orera, skryta rant
talare ranter
våldta rape
förtjusning, extas, hänryckning, hänförelse rapture
dumdristig, hudutslag, obetänksam, förhasta rash
förhastade rashed
råtta rat
taxera, värde rate
stadfästa ratify
taxering, gradering rating
hålväg, klyfta, ravin ravine
ute och festar razzle
återanställning re-employment
sluta re-energise
återupprätta re-establish
ompröva, återställa re-examine
kontanter ready money
på nytt bekräfta reaffirm
egentlig, real, äkta, verklig, reell real
räta ut realign
förstå, inse, förverkliga realize
visa sig på nytt, återuppstå reappear
återinsätta reappoint
resonemang, tankegång reasoning
omstarta reboot
omstartar reboots
tillrättavisande rebuke
gjuta om recast
kvitto, kvittera, mottagande receipt
få, anamma, erhålla, mottaga receive
mottagare, telefonlur receiver
mottagande receiving
mottagande, mottagning reception
mottagande recieving
mottagare recipient
vila, luta sig bakåt recline
tillbakalutande reclining
ersättning, ersätta recompense
relatera, uppräkna, skildra, berätta recount
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
rektangel rectangle
rektangulär, rätvinklig rectangular
rätta rectify
ändtarm rectum
tillbakalutad recumbent
hämta sig recuperate
glödande hetta red-heat
paragrafryttare red-tapist
militärpolis redcap
återställa redecorate
styra om, ändra, ställa om redirect
återupptäcka rediscover
doftande redolent
rita om redraw
stinka, stank reek
hänskjuta, remittera, hänvisa (till) refer
betänka, reflektera, återspegla reflect
avspegling, reflex, eftertanke, återsken reflection
uppfostringsanstalt reformatory
reformerta kyrkan reformed Church - the
refräng, avstå refrain
tanka refuel
fristad, tillflykt refuge
återbetalning refund
återbetalande refunding
återbetalningar refunds
neka, vägra, avslå, avskräda, rata refuse
hänsyn, betrakta, avse, respekt regard
betraktad regarded
riksföreståndare, regent regent
registrera, inregistrera, mantalsskriven register
notarie registrar
regel, bestämmelse regulation
återanställning rehiring
ersätta reimburse
armera, förstärka reinforce
förstärkt reinforced
förstärkning reinforcement
förstärker reinforces
återinstallera reinstall
återinstallera reinstalling
slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta reject
förkastande, utmönstring rejection
åter sluta sig till, svara rejoin
relatera, förtälja, anknyta relate
besläktad related
anknytande relating
förflytta, hänskjuta relegate
understöd, undsättning, avbrytare, lättnad relief
avlösa, undsätta, lindra, avslöja relieve
ge upp, avstå från relinquish
smak, njuta av relish
lita rely
lita på rely on
litande relying
vara kvar, restera, förbli, återstå, kvarstå remain
botemedel, råd, avhjälpa, läkemedel, bota remedy
åtanke remembrance
efterskänka, förlåta, översända, remittera remit
borttagningsbar removable
flytta, avföra, undanröja, avlägsna, avsätta remove
borttagande removing
slita sönder, rämna rend
reparationsverkstad repair-shop
betala sig, vedergälla, återbetala repay
återbetalning repayment
stöta tillbaka repel
ersättning, återställelse replacement
ersättande replacing
representera, framställa, föreställa represent
representant, representativ, ombud representative
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
förkasta, förtappad reprobate
upparbeta reprocess
förebrå, tillrättavisa reprove
förkasta repudiate
aktad reputable
behöver, erfordra, tarva require
omstarta, starta om rerun
återställa reset
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
residens, säte, bostad, vistelseort residence
vistas resides
avsäga, försaka, avgå, avstå resign
motstå resist
motstånd, motvärn, motstånd resistance
resistant resistent
resolut, viljestark, beslutsam resolute
ta sin tillflykt, tillflykt resort
återuppstå respawn
återuppstår respawns
anständighet respectability
respektabel, anständig respectable
ansedd, aktad respected
omstarta restart
startat om restarted
restaurang restaurant
källarmästare restaurantkeeper
restaurering restoration
återställande restorations
återställa, restaurera restore
återställa restoring
resultat result
resultat results
återuppta resume
återupptar resumes
återuppståndelse resurrection
detaljhandels retail
återintaga retake
återtåg, återtåga, retirera, tillflyktsort retreat
tillbakariktad, reaktionär retrograde
svira, frossa, festa revel
festande revelry
ränta, inkomst, att få revenue
återkasta reverberate
aktade revered
omarbeta, revidera revise
varv, revolution, rotation, omvälvning revolution
oanständigheter ribaldry
stack, höstack rick
rebus, gåta riddle
ryttare, cyklist rider
ås, takås ridge
rigga, rigg, tackla rig
tackling rigging
med rätta rightly
tävla med, medtävlare rival
nit, nita rivet
nitar rivets
brusa, dån, skrika, vråla, vrål, ryta, råma roar
rosta kaffe roast coffee
rostad roasted
robotar robots
bergkristall rock-chrystal
stång, stav, spö rod
tak roof
takläggning roofing
utan tak roofless
takräcke roofrack
taken roofs
taktegel rooftile
taktopp rooftop
takbjälke rooftree
utrota root out
tågvirke, rep, lina rope
tjänstgöringslista roster
talarstol rostrum
ruttna, multna, röta rot
svängning, rotation rotation
rotations rotational
utantill rote
fribytare, vandrare rover
gummistämpel rubber-stamp
rudimentär rudimentary
reta, vecka, krås ruffle
matta, filt, ryamatta rug
leta rumage
letande, genomleta rummage
anlopp, ansats, upptakt run-up
sköta ett gods run an estate
utsätta sig för, löpa risk run the risk
startbana runway
bristning, brock, brista, brott rupture
störta sig in i rush into
rost, rosta rust
sabotage, sabotera sabotage
sakramental sacramental
bågna, sjunka, svikta sag
helgon, sankta, sankt saint (St.)
oanständig, slipprig salacious
löntagare salaried person
utskjutande, framträdande salient
salthalt, sälta salinity
salta, salt salt
sälta saltness
provtagare, märkduk sampler
vilohem, kuranstalt sanatorium
sandtag sandpit
sanitär sanitary
sunt förstånd sanity
utan sans
Satan Satan
satanisk, satanisk, djävulsk satanic
satanister satanists
mätta, tillfredsställa sate
mätta, övermätta satiate
övermättad satiety
satäng, satin satin
tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig satisfaction
tillfredsställa, mätta satisfy
tillfredsställande satisfying
mättande saturation
väldoftande, välsmakande savoury
ordstäv, såga, såg saw
tång saweed
skabb, svartfot, strejkbrytare scab
skrovlig, oanständig scabrous
byggnadsställning, schavott scaffold
resultat, tjog, poängställning score
hån, förakt, förakta scorn
skrot, skrota ned, bit, urklipp scrap
riva, rispa, skråma, startlinje, repa, klösa scratch
tjuta, skrik, tjut screech
skörbjugg, tarvlig scurvy
sänka, ventil, smita undan scuttle
sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka seal
tätningar seals
efterspana, leta efter search for
strålkastare searchlight
tång (sjö), havstång seaweed
avstänga seclude
baktanke secret motive
sekretariat secretariat
täckt bil sedan
sittande sedentary
starrgräs, starr sedge
passande, anständig seemly
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
gripen, stängt seized
gripande, attack, anfall seizure
egennytta self-interest
halvt fristående semi-detached
avskedstagande send-off
förnimmelse, sensation, uppståndelse sensation
mottaglighet sensitiveness
stämning, känsla sentiment
sentimental, känslosam sentimental
avskilja, beslagta sequester
ställa, sätta, gäng, lag, plantera, uppsättning set
antända, tända eld på set fire to
uppställa set forth
föresätta sig set oneself to
ställskruv setscrew
inställningsbara settable
ställa in setting
inställningar settings
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
hamna, bosätta sig settle down
klockare, kyrkvaktmästare sexton
sjaskig, tarvlig, sluskig shabby
kåkstäder shacks
dana, skepnad, bilda, fason, form, arta, gestalt shape
katta she-cat
skjul, utgjuta, sprida shed
fälla en tår, fälla tårar shed tears
skiftande shifting
klappersten, takspån shingle
avlastare, varuavsändare shipper
skolka, smita ifrån, undanbe sig shirk
skjorta shirt
oäkta, usel shoddy
arkebusera, jakt, fotografera, filma, skjuta shoot
affär, verkstad, butik, bod shop
butiksråtta shop-lifter
kust, stötta, strand shore
förkortas, förkorta, avkorta shorten
avkortande shortening
ropa, rop, skräna, ryta shout
skjuta, stöta shove
utställningslokal showrooms
tjuta, skrik, tjut shriek
stängas, stänga shut
fönsterlucka, slutare, lucka shutter
kasta, skygga, skygg, blyg shy
korta polisonger sideburns
siesta siesta
oskrymtad, uppriktig sincere
sitta sit
sätta sig sit down
plats, läge, tjänst, ställning, situation situation
härva, nystan skein
skört, kjol, skjorta skirt
skiva, platta, häll, kaka slab
förtala, baktala, skvaller, förtal slander
förtalad slandered
slutta, sluttning slant
rista upp, hugg slash
skiffer, griffeltavla slate
slakta, slakta, slakt slaughter
slira, skjuta, rutscha, glida slide
gyttjig, inställsam, dyig slimy
smita slink off
lapp, slinta, slira, remsa, lapsus, halka, smyga slip
backe, sluttning, slutta slope
överge, avbryta slough off
långsam, sakta slow
obegåvad, trögtänkt slow-witted
sakta slowly
snigel, metallklump, stor klunk slug
köping, småstad small town
inställsam smarmy
smeta smear
os, dofta, lukta, lukt, osa smell
sotfläck, oanständighet smut
smyga sig, smita sneak
föraktfull, nedlåtande sniffy
snatta, knycka, snoka snoop
snötäckta snowcapped
blöta upp soak
provisorisk talarstol soap-box
snyfta, snyftning sob
snyftande, snyftar sobbing
ögonhåla, hylsa, urtag, ledhåla socket
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
trösta, tröst solace
uteslutande solely
omtanke solicitude
solstånd solstice
någonstans someplace
volt, kullerbytta somersault
någonstans somewhere
sot, sota ned soot
ömt ställe, öm, sårig sore
läte, klinga, pejla, ljud, solid, låta, ljuda sound
saltlake, blöta souse
mellanslagstangenten spacebar
omfatta span
gnista, gnistra spark
tändstift spark-plug
tändstift sparking plug
spottade, damask, spottat spat
stänka ned spatter
tala speak
omtala speak of
tilltala speak to
högtalare, talare, talman speaker
talande speaking
på tal om speaking of
talar speaks
spektakulära spectacular
anföring, tal speech
talfel speech defect
tal speeches
hastighets-inställningar speed-settings
hastighetsmätare speedometer
stava spell
rättstavningskontroll spell-checking
stavningskontroll speller
bokstaverande, rättskrivning spelling
uttmattad, spenderade spent
tapp, propp spigot
bult, pigg, tagg spike
fräsa, stekspett, spotta spit
talesman spokesman
snylta, svamp, tvättsvamp sponge
spontan spontaneous
idrott, sport, ståta med sport
ställe, fläck spot
strålkastare spotlight
stupränna, pip, spruta, spruta ut spout
kvist, stänk, stänka, strila spray
festande, upptåg spree
fjäder av stål spring of steel
stänka på, stänk, strö ut sprinkle
oäkta spurious
spurt, spruta spurt
fräsa, spotta fram sputter
kvadrat, tvär, fyrkant, ruta, torg square
spruta ut, stråle squirt
sticka, stöta, dolkstöt stab
stabiliteten stability
stabilisera stabilize
stabil, stall stable
stack, skorsten, stapla stack
stav, personal, stab staff
vackla, stappla, ragla stagger
stillastående, slö stagnant
stocka sig, stagnera stagnate
stadgad, stadig staid
stake, insats, satsa stake
spilta, kloak, bås stall
blommans ståndare stamen
stamma, stammning stammer
prägel, stampa, frankera, frimärke, stämpla stamp
panikartad flykt stampede
stämplar stamps
stolpe, stötta stanchion
stativ, ställ, bestå, tåla, uthärda, stå stand
fristående stand-alone
ersättare stand-in
klass, normal, baner, norm, standar, fana standard
standardisering standardization
standardisera standardize
står standing
stillastående, stockning standstill
stinkt, stinkte, stank stank
krampa, märla, stapelvara staple
stärka, stärkelse starch
stärka kragen starch the collar
stel, fullständig stark
stare starling
start, försprång, starta, börja, sätta i rörelse start
uppstart start-up
uppstart starters
startar starting
startlinje starting-line
spritta, skrämma upp, skrämma startle
svälta, hungra starve
ståt, tillstånd, skick, påstå, stat, konstatera state
undantagstillstånd state of emergency
krigstillstånd state of war
ståtlig stately
uppgift, påstående, uppgift statement
statisk static
station, förlägga station
stillastående stationary
statistiskt statistical
statistik statistics
statistikfunktion statistics-function
staty statue
statylik statuesque
statyett statuette
ställning, status status
lag, stadga statute
lagstadgad statutory
pålitlig, ståndaktig staunch
stav stave
uppehåll, stanna, vistas, vistelse stay
stannande staying
ställe stead
stadig steadfast
stadig, beständig steady
stål steel
stam, förstäv, stäv, stjälk, stadga stem
stämma stems
stank stench
stäpp steppe
stuveriarbetare stevedore
stekgryta stew-pan
fastna, pinne, käpp, stav stick
stylta stilt
upppiggande, retande stimulating
stinka, stank stink
uppståndelse, fläkta, omröra stir
lager, ätt, stam, förråd, aktier stock
bastant, tung stodgy
bländare, hejda, sluta, paus, stanna, stoppa stop
täppa, täta stop up
utfyllnad, ersättare stopgap
historieberättaren storysman
fetlagd, korpulent, porter, ståndaktig stout
stå bredbent, sitta grensle straddle
eftersläntare straggler
gata street
styrka, stärka strengthen
förstärkt strengthened
förstärkande strengthening
spänna, töja, tänja, sträcka stretch
strejkbrytare strike-breaker
sträva, streta, strida strive
stark strong
kamp, kämpa, strida, streta struggle
stötta, kråma sig strut
auskultant student teacher
instängdhet stuffiness
snubbla, snava, stappla stumble
stuckit, stack stung
stank stunk
fantastisk stunning
stamning, stamma stutter
under-katalogerna sub-catalogues
under-katalogerna sub-directories
underkatalog sub-directory
undermedvetande subconsciousness
underkasta subject to
u-båtar submarines
hemställningar submissions
framlägga, inkomma, underställa submit
underkasta sig, foga sig submit to
kalla inför rätta subpoena
avtagande subsidies
verklig, bastant substantial
bekräfta substantiate
substantiv substantive
ställföreträdare substitut
förort, förstad suburb
omstörtande subversive
omstörta subvert
kortfattad succinct
hjälp, hjälpa, undsätta succour
åtala, stämma, lagsöka sue
talg suet
lida, utstå suffer
behäftad med suffering from
övergjuta suffuse
suggerera, påstå, antyda, föreslå suggest
summa, tal sum
sammanfatta, summera sum up
kortfattade summaries
sammanfatta summarize
instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda summon
kallelse, kallar, stämning (lag- ) summons
äta kvällsvard, klunk, supera sup
präktig, storartad superb
statist, övertalig supernumerary
ersätta supersede
smidig, inställsam supple
förmoda, tro, mena, anta suppose
antagande, förmodligen supposition
överstatlig supranational
yta surface
mässkjorta surplice
ertappa, överraska, överraskning, förvåning surprise
lantmätare, besiktningsman surveyor
mottaglig susceptible
misstänka suspect
avlysa, suspendera, uppskjuta, hänga upp suspend
avstängning suspension
misstanke, misstanke, misstro suspicion
misstänksam suspicious
misstänksamt suspiciously
skryta, skryt, luffare swagger
byta swap
grästorv, gräsmatta sward
svettas, svett sweat
sopa, sotare, drag, svepa sweep
totalisator sweepstake
äkta kastanj sweet-chestnut
luktärt sweet-pea
sötpotatis sweet-potato
söta, sockra sweeten
sötande sweetening
bomtåg swifter
vidja, strömbrytare, växel switch
instrumenttavla switchboard
svängtapp swivel
byta swop
stavelsebildande syllabic
uppdela i stavelser syllabify
stavelse syllable
tilltalande, sympatisk sympathetic
syntaktisk syntactic
framställa på syntetisk väg synthesize
injektionsspruta, spruta syringe
system-katalog system-directory
tack ta
katta, spräcklig tabby
tabernakel tabernacle
bord, tabell, tavla table
högplatå table-land
bordssamtal table-talk
taxa table of rates
tablå tableau
högplatå tableland
tablett tablemat
tabeller tables
tablett, skrivblock tablet
lertavlor tablets
piller, tablett, tidning i litet format tabloid
tabu taboo
i tabellform tabular
ställa upp i tabellform tabulate
tabelluppställning tabulation
tyst, underförstådd tacit
tackla, talja tackle
taktfullhet, takt tact
grannlaga, taktfull tactful
taktfullhet tactfulness
taktisk tactical
taktiker tactician
taktik tactics
taktlös tactless
taft taffeta
fästa, fras, lapp tag
sistadel tag-end
baklykta tail-light
mottagare tailsman
fläck, besmitta taint
vidtaga, intaga, taga, ta take
restaurangtyp take-away
startplats, avstamp take-off
övertagande take-over
avgjuta take a cast of
ta bort take away
akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på take care of
tillvarata take charge of
ta på släp take in tow
axla, överta take over
deltaga take part in
vidtaga åtgärder take steps
taget taken
tillfångatagen taken prisoner
företagsförvärv takeover
övertagandebud takeoverbid
tagare taker
intagande taking
intäkter takings
talangfull talanted
talk talc
talk talcum
skvallerbytta talebearer
anlag (medfött), talang, begåvning, fallenhet talent
tala, samtal, prat, samtala talk
pratsam, språksam, talför talkative
pratade talked
ljudfilm, talfilm talkie
samtalande talking
talfilm talking film
samtalar talks
talg tallow
pricka av, överensstämma tally
tämjbar tamable
tämja, matt, tam tame
djurtämjare tamer
tämjande taming
tampong tampon
stark smak, stark lukt tang
påtaglighet tangibility
tankfartyg tanker
reta, pina tantalize
tapp, tappa ur, knacka, klapp, klappa, kran tap
vävd tapet tapestry
tappning tapping
tulltaxa, taxa tariff
asfalterad startbana tarmac
tandsten tartar
ceremonimästare tast-master
tatuering, tapto, tatuera tattoo
beskatta, skatt tax
taxi taxi
taxichaufför taxi-driver
bil, taxi, hyrbil taxicab
reva, tår, slita tear
retas med, reta, käxa tease
tänder teeth
yppa, berätta, säga, förtälja, tala om tell
berättar telling
berättar tells
skvallerbytta telltale
måtta, nykterhet temperance
fresta tempt
sköta ett sår tend a wound
hyrd bostad, arrendegård tenement
tält tent
ragata termagent
avsluta terminate
avslutande, uppsägning, ämne, ändelse termination
ändstation terminus
ryskig, fasansfull, förfärlig, hemsk, fruktansvärd terrible
fruktansvärd terrific
fasa, fruktan, skräckvälde, skräck terror
testamente testament
testare testers
testa testing
pränta text
text-statistik text-statistics
tack thank
tack så mycket thank you very much
tacksam thankful
tankfullt thankfully
tacksamhet thankfulness
tackande thanking
tack thanks
tack vare thanks to
tacksägelse thanksgiving
halmtak thatched roof
den, tull, vintergatan, trokoloren, vänstern, det the
Högsta domstolen the Supreme Court
termostat thermostate
anse, tänka, tro, mena, tycka think
tänkande thinking
törst, törsta thirst
törsta efter thirst for
detta, denna this
hitåt this way
torn, tagg, törne thorn
genomfart, huvudgata thoroughfare
fastän though
tänkte thought
tankeförändring thought-change
tankfull thoughtful
korttänkt, tanklös thoughtless
tusen, tusental thousand
hota threaten
kastade threw
bulta, dunka throb
kast, kasta, slunga, slänga throw
städa, snygg, ordentlig, prydlig tidy
städa tidy up
åtsittande, trång, asfull, snäv, stram, tät tight
årsittande tight-fitting
tätt tightly
luta, vippa tilt
takt, tidpunkt, tid, stund, gång, tempo time
schema, tidtabell time-able
schema, kommunikationstabell, tidtabell time-table
tidsmäta timing
trötta, tröttna tire
bröstvårta tit
väsen, ståhej to-do
att äta to eat
att få, ränta to get
slang, att tala to speak
rostat bröd, skål (utbringa en -) toast
övertagandebud tob
tulta toddle
toe
slita i arbetet toil in the work
berättade, berättat told
tåla, fördra, tolerera tolerate
möda, klämtning, tull, klämta toll
yrhätta tomboy
tång tongs
tonisk, stärkande tonic
tuta toot
tand tooth
tandborste tooth-brush
tandkräm tooth-paste
tandvärk toothache
störta, stjälpa topple
strålkastare torchlight
summa, total total
totalt totally
vackla, stappla totter
stad town
stadsbo town-resident
stadsfullmäktige town councillor
område, traktat tract
träng, exercera, släp, tåg, inöva, öva, träna train
verkstadsskola training-school
drag, karaktärsdrag trait
karaktärsdrag trait of character
överföra, överlåta, överlåtelse, transportera transfer
omgestalta, förhärliga transfigure
översätta translate
översättandet, översätter translating
översättningsresultat translationresult
översättare translator
sippra ut, avdunsta transpire
vara i barnsnöd, slita travail
skatta, skatt treasure
skattmästare treasurer
bemöta, behandla, handskas med, förpläga, undfägna treat
bemötande, behandling treatment
fördrag, traktat, avtal treaty
förskräcklig, fantastisk tremendous
tretal triad
folkstam, stam tribe
folkstam trible
konst, lura, fuffens, tilltag, spratt trick
vintårta, bagatell, småsak, tårta trifle
trimma, vårdad, putsa, avkvista trim
stativ, trefot tripod
altarskåp tripych
trojanska hästar trojans
löpkontakt, tralla, dragkärra trolley
sann, äkta, trogen TRUE
uppdiktad trumped up
avkorta truncate
avkortande truncating
koffert, trädstam, snabel trunk
binda, stötta truss
förlita sig på, lita på trust in
förvaltare trustees
avtalat möte tryst
välta tumble over
stämma, melodi, ton tune
stämd tuned
tända turn on
vändning, avtagsväg turning
fångvaktare turnkey
tvinna, bindgarn, fläta twine
smärta twinge
två i taget two at a time
allestädes närvarande ubiquitous
otäckt, otäck, anskrämlig, ful ugly
i sista hand ultimately
oacceptabelt unacceptable
samstämmig, enhällig unanimous
ovetande, omedveten unaware
tina upp, slappna av, räta unbend
otämjd, oavbruten unbroken
blotta, avtäcka uncover
ställ undercarriage
underskatta underestimate
begripa, förstå understand
förstånd, förstående understanding
förstår understands
ta till för lite understate
förstått understood
ersättare i roll understudy
åta sig undertake
obestämd undetermined
ta av kläderna, klä av sig undress
oväntad, oförmodad unexpected
oväntat unexpectedly
oskrymtad unfeigned
otacksam ungrateful
otacksam ungrateful to
avinstallera uninstall
avinstallerande uninstalling
enastående, unik unique
förena, anknyta unite
lossa, stänger av, avlasta unload
avstängning, avlastning unloading
obetalda unpaid
utan motstycke unprecedented
olästa unread
otillfredsställande unsatisfactory
grovarbetare unskilled worker
ostadig unstable
ostadigt unsteadily
ostadig unsteady
ostädad, slarvig, skräpig, ovårdad untidy
avtäcka, avslöja unveil
tapetserare upholsterer
upplyftande uplifting
kullkasta, oroa, välta, stjälpa upset
resultat upshot
att fatta uptake
stads urban
apostlahästarna use shanks`s pony
användarlista userlist
tillskansa sig, inkräkta på usurp
inkräktare usurper
tillbehör, nytta utility
totalt utterly
utåt utwards
avskedstal valedictory speech
tapper valiant
tapperhet, tapperhet valour
värdera, valuta, valör, värde value
skryta vaunt
vegetabilisk vegetable
buktalare ventriloquist
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
kyrkvaktmästare verger
bekräftande verification
kota vertebra
skuta, fartyg, kärl vessel
fastställd vested
rudimentär vestigial
ställföreträdande vicarious
skruvstäd, last (en synd) vice
skiftande öden vicissitudes
strida, tävla vie
förtala vilify
våldta, kränka violate
seg, tjockflytande viscous
skruvstäd vise
livsfarlig, livs-, vital vital
vitalitet vitality
vitalisera vitalize
glasartad vitreous
ordlista, ordförråd vocabulary
högröstad vociferous
röst, stämma voice
voltampermeter voltammeter
frivillig, voluntär volunteer
omröstning, rösta, röstning, röst vote
väljare, röstande voter
röstning, omröstning, röstar voting
garantera, bekräfta vouch
fönstertittare voyeur
tarvlig, plump, ohyfsad, vulgär, simpel vulgar
vulgata vulgate
vifta, vagga, vifta wag
vagga, vifta waggle
vänta, passa upp wait
invänta, vänta wait for
uppvakta wait upon
väntade waited
kypare, servitör, vaktmästare, uppassare waiter
väntar waiting
avstå från, ge upp waive
tåga walk in procession
tapet wallpaper
vägguttag wallsocket
avta wane
föreståndare warden
fångvaktare warder
utväxt, vårta wart
tvätt, tvätta, spola wash
tvättäkta washable
tvätt, tvätta washing
tvättäkta wasshable
bortkastad wasted
klocka, vaka, vakt, valla, iakttar, fickur, ur watch
sjösida i stad waterfront
impregnera, vattentät waterproof
tillförlitlig, vattentät watertight
wattal wattage
vifta wavw
vaxartad waxy
matta, avmatta, försvaga weaken
klen stackare, krake weakling
välstånd, rikedom wealth
bära, nötning, nöta wear
uttröttad wearied
trötta, trött weary
väderbeständig weatherproof
sammanfläta, väva weave
internet-beställning web-ordering
gifta sig med, viga wed
gråta weep
välriktad well-aimed
välsittande well-cut
vältaligt well-spoken
välartad wellbehaved
jänta wench
väta, blöt, våt wet
över huvudtaget whatsoever
skuta wherry
pust, pusta whiff
fantasier whimsy
gnälla, yta whine
äggvita white of egg
utan whithout
pingstafton Whitsun Eve
allvetare whizkid
osiktat mjöl wholemeal
kikhosta whooping-cough
kikhosta whoppingcough
änkestånd widowhood
testamente, kommer att, skall, vilja will
vrida, linda, blåst, vind, slingra, nysta, vira wind
fönsterruta window-pane
windows-katalog windows-directory
vindruta windscreen
ståltråd, telegrafera, tråd, telegram wire
tofs, tapp, hårtott wisp
tankfull, trånande wistful
med vinden, borta with the wind
utan without
motstå withstand
ostadig wonky
skogvaktare woodman
skogsarbetare woodsman
bashögtalare woofer
ordlista wordlist
världsomfattande wordwide
bearbeta, verka, göromål, job, syssla, verk work
motarbeta work against
utarbeta work out
arbetare worker
arbetskarl, kroppsarbetare workman
arbetare workmen
arbetarbostäder workmen`s dwellings
verkstad works
verkstad workshop
arbetsstation workstation
nött, avtärd worn
vävt, flätat woven
brottas wrestle
brottare wrestler
usling, stackare, kräk wretch
stämning, skrivelse writ
skriva, författa write
texta write in texthand
dikta write poetry
författare, skrivare writer
vanföreställning wrong idea
främlingshatare xenophobe
årtal, år year
längta yearn
längtande yearning
åratal, år years
yen, längtan yen
ja tack yes please
den där, där borta yonder
nollbeskatta zero-rate
other swedish words that include "sig" : english :
abdikera, avsäga sig abdicate
tvätta sig ablution
avsäga sig abnegate
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
akut, spetsig acute
unna sig något allow oneself something
ändra sig, ändra alter
amatörmässig amateurish
belöpa sig till, uppgå till amount to
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
närma, anflygning, närma sig, nalkas approach
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
förvissa sig om ascertain
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
stödja sig på base oneself on
sola sig bask
sola sig, gassa sig bask in the sun
nöja sig be content with
missta sig be mistaken
förhasta sig, överila sig be rash
vinka till sig beckon
trolova sig become betrothed
förlova sig become engaged
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja bend
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
blanda sig blend
välsigna bless
välsignad, salig blessed
välsignelse blessing
pussig bloated
snyta sig blow one's nose
blåsig blowy
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
välsignelse, förmån boon
bocka sig för bow oneself to
föröka sig, ras breed
bringa, föra med sig, ta med sig bring
våghalsig politik brinkmanship
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
avsigkommen broken-down
röra sig ur fläcken budge
signalhorn bugle
affärsmässig businesslike
anropsignal call sign
lugna sig calm down
bry sig om care for
förkyla sig catch a cold
nosig, näbbig, uppnosig cheeky
harkla sig clear one`s throat
inrikta sig på concentrate upon
bafatta sig med concern oneself
nedlåta sig condescend
rätta sig efter conform to
förbinda, förena sig conjoin
konsignation consignation
sammansvärja sig, konspirera conspire
ådra sig contract illness
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
kontrasignera, lösen countersign
yppa sig crop up
korsa, vresig, kryss, övergå, kors cross
tränga ihop sig crowd together
krusig, lockig curly
töras, våga, drista sig, understå sig dare
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
trotsig defiant
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
ägna sig åt devote oneself to
skiljer sig differ
skilja sig differentiate
grådaskig, smutsig dingy
osnygg, oren, smutsig dirty
avsäger sig disclaims
utspy, lämna ifrån sig disgorge
rufsig dishevelled
förställa sig dissimulate
utom sig, galen distraught
sköta sig väl do well
ta av sig hatt doff
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
slö, dåsig, sömnig drowsy
vare sig...eller, antingen... eller either...or
ge ifrån sig, avge, utsända emit
strävan, sträva, bemöda sig endeavour
förfråga sig enquire
ingå, inlåta sig på enter into
fela, missta sig err
gifta sig med espouse
legitimera sig establish one`s identity
undvika, undanbe sig, undgå evade
utmärka sig excel
urskulda sig exculpate oneself
utsätta sig för expose oneself to
röja sig exposeoneself
yttra sig express an opinion
förälska sig fall in love
lust, tycka om, infall, tänka sig fancy
bulna, vara sig fester
oroligt flytta sig fidget
eldig, hetsig fiery
smutsig, otäck, snuskig filthy
hetsigt firey
förstklassig first-class
förstklassig, prima first-rate
hjord, flock, tapp, skocka sig flock
larva sig footle
ojust, orättvis, smutsig foul
gnaga, oroa sig fret
vara ute och roa sig mycket gadabout
klara sig get along
ge sig av, komma bort get away
skärra upp sig get excited
slå sig get hurt
geifta sig get married
röra på sig get moving
gå och lägga sig get off to bed
klippa sig get one's hair cut
klara sig i get through
resa sig, stiga upp get up
glansig glazed
glansig glossy
ägna sig åt go in for
lägga sig go to bed
roffa åt sig, gripa tag i grab
ge sig i kast med, dust grapple
gräma sig över grieve at
hårdna, härda sig harden
förbarma sig have pity
harkla sig, hök hawk
disig hazy
bekymra sig om heed
ta för sig help oneself
sig själv herself
sig själv himself
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
förbättra, förkovra sig, bättra improve
ådra sig incur
innebära, sluta sig till infer
ställa sig in ingratiate
upprorisk, uppstudsig insubordinate
lägga sig ut för intercede
ingripa, lägga sig i interfere
berusa sig intoxicate oneself
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
sig själv itself
glädja sig över joice at
hålla sig i styr keep quiet
buga sig kowtow
slafsa i sig lap up
tvåla in, löddra sig, lödder lather
mager, luta sig lean
lära sig, erfara learn
vräka sig loll
spegla sig look at oneself in the glass
missta sig make a mistake
få klara sig med make do with
förvissa sig om make sure of
föresätta sig make up ones mind
märka, märke, markera, signera, beteckna mark
gifta sig med, viga, gifta sig marry
under, förundra sig marvel
behärska sig master one's temper
skriva in sig vid universitet matriculate
slingra sig meander
rutinmässigt mechanically
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
befattar sig meddles
bry sig om mind about
blanda sig, blanda mingle
disig, dimmig misty
sur, vresig, dyster morose
ge sig av move off
skitig, lortig, smutsig mucky
föröka, avla av sig, multiplicera multiply
grötig, mosig, sörjig mushy
tjusig nifty
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
tvångsmässig obsessional
trotsig obsinate
sig oneself
sig, sig själv onself
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
trasig, i olag, i oordning out of order
försova sig oversleep
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
spetsig, mager peaked
förvänd, vresig perverse
snurrig, vimsig pixilated
störta sig in i plunge into
spetsig, pekade pointed
kasta sig över pounce
kråma sig prance about
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
snygga upp sig primp
snygga upp sig prink
yrkesmässig professional
yrkesmässiga professional-looking
visa sig vara prove to be
eka, staka sig fram punt
renrasig pure-bred
ta på sig put on
meritera sig qualify oneself
rida på ord, ordlek, slingra sig quibble
beslutsmässigt antal quorum
trasig ragged
förgrena sig ramify
erinra sig reall
visa sig på nytt, återuppstå reappear
uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig rear
dra sig tillbaka recarde
vila, luta sig bakåt recline
påminna sig, minnas recollect
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
hämta sig recuperate
rödbrusiga red-faced
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
fröjda sig åt rejoice at
åter sluta sig till, svara rejoin
förhålla sig remaine
minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig remember
avsäga sig renounce
avsägande sig renouncing
betala sig, vedergälla, återbetala repay
ångra, ångra sig repent
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
retirera, dra sig tillbaka retire
stiga, resa sig rise
rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra roll
rosig rosy
rutinmässigt routinely
rödbrusig rubicund
utsätta sig för, löpa risk run the risk
störta sig in i rush into
skingra sig scatter
knasig scatty
klia sig scratch oneself
sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka seal
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
föresätta sig set oneself to
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
hamna, bosätta sig settle down
raka sig shave oneself
skolka, smita ifrån, undanbe sig shirk
teckna, skylt, underteckna, vink, signera sign
signalera, signal, märklig signal
påskrift, signatur, underskrift signature
signaturmelodi signature tune
signerad signed
märkbar, signifikant significant
sätta sig sit down
smyga sig, maska skulk
vårdslös, hafsig slipshod
kämpa sig genom slog through
sluskig, hafsig, slarvig slovenly
ryck, rycka till sig, nappa åt sig snatch
smyga sig, smita sneak
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
smutsig, simpel sordid
vräka sig sprawl
smutsig squalid
huka sig ned squat
vrida sig, våndas squirm
stocka sig, stagnera stagnate
avteckna sig mot stand out against
begiva sig till start for
smyga sig, stjäla steal
spira, spetsigt torn steeple
böja sig stoop
stötta, kråma sig strut
underkasta sig, foga sig submit to
existera, livnära sig subsist
vresig, trumpen sulky
livnära sig support oneself
övervinna, höja sig över surmount
ge sig, uppge surrender
stjälpa i sig swig
vinnlägga sig om, vinnlägga sig om take pains to
bemäktiga sig take possession of
ikläda sig take upon oneself
trasig, söndertrasad tattered
sig themselves
förstklassig tiptop
trasig torn
bekymra sig trouble about
förlita sig på, lita på trust in
vända sig om turn round
anförtro sig åt unbosom
åta sig undertake
ta av kläderna, klä av sig undress
tillskansa sig, inkräkta på usurp
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
invärtes, känslomässigt visceral
yrkesmässig vocational
jämra sig wail
jämrar sig wails
vältra sig wallow
gifta sig med, viga wed
bege sig wend
vare sig...eller whether...or
blåsig windy
förundra sig, undra över wonder at
vimsig woozy
oroa sig för worry about
slingra sig wriggle
vrida sig writhe
vred sig writhed
jämra sig yammer
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
other swedish words that include "en" : english :
ett, en a
ruttna, en kropp a body
en lång rad av a long string of
övergivna, övergiven abandoned
uppgivenhet abandonment
genera abash
generad abashed
Aberdeen Aberdonian
bestående, varaktig abiding
envälde absolutism
röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet abstinence
bottenlös, avgrundsdjup abysmal
Abessinien Abyssinia
brytning, accent, tonfall, betoning accent
betona, accentuera accentuate
betona, accentuera accentutate
medgörlig, anpassning, tillmötesgående accommodating
enlighet accordance
enligt according to
mellanhavande, räkenskap, beräkning, räkning account
acetylen acetylene
eftergiven acquiescent
förvärvslysten acquisitive
begiven på addicted for
begivenhet addiction
beroendeframkallande addictive
rutten addled
ansluten till adhered
tillsats, komplement adjunct
entré admission fee
obestridligen, erkänt admittedly
ståhej, väsen ado
vuxen, fullvuxen adult
äktenskapsbrytare adulterer
utomäktenskaplig adulterous
äktenskapsbrott adultery
mogen ålder adulthood
äventyr adventure
äventyrare adventurer
äventyrlig adventurous
mentor advisor
amerikansk engelska ae
genomlufta aerate
antenn aerial
påverkad, gripen, tillgjord, konstlad affected
åkomma, tillgivenhet, kärlek affection
tillgiven, kärleksfull affectionate
rakvatten after-shave
ånyo, igen again
med vidöppen mun agape
i en ålder av, ålderstigen aged
agentur agency
agenda, dagordning agenda
agent, ombud agent
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
trevlig, behaglig, angenäm agreeable
enig, höll med, överrenskommet, överens agreed
överenskommelse, ackord, avtal agreement
överenskommelser agreements
flygvapen air-force
flygburen airborne
flygvapen airforce
Albanien Albania
vaken, alert alert
fjärmande, alienation alienation
allergen allergen
tilldelningen allocations
tillåten allowed
förena, bundförvant ally
kalender almanac
allena, ensam alone
alfabeten alphabets
likaså, tillika, med, också, även also
växelströmsgenerator alternator
oegennytta, altruism altruism
bestört, häpen, förvånad amazed
bestörtning, förvåning, häpenhet amazement
bärnsten amber
ärelysten, äregirig ambitious
amen amen
armenien Amenia
armenisk Amenian
benådning, amnesti amnesty
fostervatten amniotic
en, ett an
anarkismen anarchism
andalusien andalusia
androgen androgenic
engelsk Anglo
engelsk-fransk Anglo-french
engelsk-svensk Anglo-swedish
englandsvän anglophile
engelskhatare anglophobe
engelskfientlighet anglophobia
fientlighet animosity
kommentera annotate
årligen annually
en annans another's
från tiden före syndafloden antediluvian
mödravårdscentral antenatal
antenn, antenn (insekt) antenna
judefientlig anti-jewish
förutseende anticipatory
antigen antigen
forntiden, antiken antiquity
antwerpen antwerp
lägenhet apartment
apennierna apennines
apex, spetsen apex
uppenbarelseboken apocalypse
tydligen apparently
syn, uppenbarelse apparition
apparition, utseende, framträdande appearance
uppträdanden appearances
blindtarmsinflammation, appendicit appendicitis
äpplen apples
vatten aquatic
vattenledningar aqueducts
ardennerhäst Ardennes carthorse
områden areas
arena arena
argumentera argue
argumenterar argues
argument, skäl argument
diskussionslysten argumentative
argument arguments
väduren aries
vapenstillestånd armastice
vapenvila, stillestånd armistice
vapen armorial
anhållanden arrests
arsenal arsenal
arsenik arsenic
såsom, enär, eftersom, som as
som den är as-is
i regel, vanligen as a rule
liksom, ävensom as well as
skamsen ashamed
cendré ashblond
asien asia
påstående, förfäktande assertion
förfäktanden assertions
tilldelningen assignments
umgänge, samfund, association, förening association
assyrien Assyria
assyriens Assyrian's
häpen, förvånad astonished
grensle astride
äntligen, omsider at last
genast at once
i täten at the head
atensk athenian
aten athens
på tvären athwart
fäst, tillgiven attached
attentat, försök attempt
åhörare, publik, företräde, auditorium, audiens audience
publikens audiences
Australien Australia
autentisk, verklighetsnära authentic
utgivarens author's
auktoritet, befogenhet authority
autogen autogenous
gata, allé, aveny avenue
medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta average
vaken, vakna awake
medveten aware
en stund awhile
kandidatexamen baccalaureate
bakdörren backdoor
med handryggen backhanded
slag med handryggen backhander
åt gården backroom
omvänt snedtecken backslash
backslagstangent backspace-key
backslagstangent backspacer
eneggat svärd backsword
efterbliven, bakåt backward
efterblivenhet backwardness
bakvatten backwater
förvirrad, snopen baffled
borgen bail
borgen kan ställas bailable
deposition av egendom bailment
ösa en båt bale out a boat
valfiskben baleen
kulspetspenna ball-pen
ballistiken ballistics
rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning ballot
banditväsen banditry
hjulbent bandy-legged
smälla igen, skräll bang
fördriven banished
bankväsen banking
andeväsen banshee
andeväsen banshees
döparen baptizer
bomma igen bar up
barbarismen barbarism
kal, bar, blotta, naken, nödtorftig bare
bartender barman
skenvälgörare barmecide
plats kring en lada barnyard
nedrig, bas, gemen base
i grund och botten basically
vriden batty
medveten om be aware of
försenad, dröja be late
uppburen be thought highly of
plage, stranden, strand beach
född, frambringa, enfödd begotten
beteende behavior
uppföranden behaviors
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
väsen, varelse being
Belgien Belgium
troende beliefs
troende believer
troende believers
troende believing
älskling, älskad, avhållen beloved
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
välgörande, välgörenhet beneficial
bensin benzine
testamentera bequeath
dessutom, utom, för övrigt, för resten, förutom besides
kulspetspenna biro
fågelvägen birth-flight
vapensköld blazon
kulen bleak
förbunden blindfolded
inackorderingsställe, pensionat boarding-house
strandpromenad boardwalk
karosseri, kropp, lekamen, kår, bål body
bömen bohemia
bohem, zigenare bohemian
skena, bult, regla, bom bolt
borgensman bondsman
ben, knota bone
ben bones
benig bony
vadhållningsagent book-maker
nonsens, strunt bosh
botten bottom
trädgren bough
inbunden, begränsad, skyldig bound
hjulbent bow-legged
hängslen braces
avgrena branch off
oväsen, träta brawl
Brasilien Brazil
andades, andningen, andas breathing
tegelsten, tegel, hedersprick brick
brudens bride's
orientering briefing
sken brilliance
spirituell, lysande, genial, snillrik brilliant
storbritanien britain
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
avsigkommen broken-down
borste, borsta, pensel brush
penslar brushers
penslar brushes
röra sig ur fläcken budge
enspännare buggy
Bulgarien Bulgaria
vattentätt skott bulkhead
sammanslagen bundled
enplansvilla, villa, stuga bungalow
brits, koj, nonsens bunk
nonsens bunkum
beskäftig, upptagen, sysselsätta busy
utan, men but
av, vid, bredvid, till, genom by
omgående by return
apropå, i förbigående by the way
förgången, föråldrad bygone
tecken bytes
svängt stolsben cabriole
kalender, almanacka calender
vadben calf of the leg
Kalifornien California
titulera, appell, väcka, visit, benämna, kalla call
kanadensare, kanadensisk Canadian
avbruten cancelled
matsal, marketenteri canteen
kapten, kaptenen captain
fångenskap captivity
böld, röd ädelsten carbuncle
aktsam, ordentlig, föesiktig, noggrann careful
amerikansk ren caribou
tandröta, benröta caries
verkställd, buren, anlagsbärare, bar carried
genomdriva carry out
huggen carved
kastväsende caste
stort vattenfall, grå starr cataract
oupphörligen ceaselessly
evenemang celebrations
cement, sammanfoga, kitt, cementera cement
censor, censurera censor
censurerad censored
censur censoring
censur censorship
centrum center
centrerad centered
centrerar centers
centimeter centimetre
tusenfoting centipede
mellerst, central central
centralvärme, värmeledning central heating
centralisera centralize
medelpunkt, centrum, center, centrera centre
centrifugal centrifugal
centrifuger centrifuges
centre centrum
århundraden centuries
visserligen, säkert, visst, säkerhet certainly
stenget, sämskskinn chamois
mästerskapen championships
karaktär, sinnelag, tecken character
teckenberäkning charactercount
karakteristiska, kännetecken characteristic
tecken-lista characterlist
teckenhanterare charactermap
tecken characters
barmhärtighet, välgörenhet charity
betagen i charmed by
underreden chassis
sträng, ren, kysk chaste
lös egendom chattels
vattenkoppor chicken-pox
huvudsakligen chiefly
skorsten chimney
skorstenspipa chimneypot
kristenhet Christendom
kristenhetens christendom's
kristna, kristen Christian
kristendomen christianity
juldagen Christmas Day
krönikeboken chronicles
askungen cinderella
slammer, slamra, oväsen, rassla clatter
rensa, snygg, putsa, rengöra clean
rengjorde cleaned
rengörande cleaning
renhet cleanliness
renlig cleanly
renhet cleanness
rengör cleans
rensa, rengöra cleanse
rensar cleanses
knyta näven clench one`s fist
kund, klient client
klienter clients
tygstycken cloths
mulen cloudy
bråte, oväsen, skräpa ner clutter
stenkol, kol (sten-) coal
kullersten cobble-stone
liten flat båt, hjärtmussla cockle
mynt, penning, slant, mynt, slant, prägla mynt coin
köld, frusen, snuva, kall, förkylning, kyla cold
sortiment collections
översten colonel
stridslysten combative
kommatecken comma
kommenderade commanded
anförara, befälhavare, kommendörkapten commander
kommatecken commas
kommendera commend
kommentar, anmärkning comment
kommentar commentary
kommenterade commented
kommitténs committee's
kommendör commodore
tarvlig, gemensam, ordinär, allmän, vanlig common
oordning, oväsen, uppståndelse commotion
samhälle, menighet, gemensamhet community
pendla, förvandla commute
pendlare commuter
förenlighet compatibilty
tvungen compelled
kompendium compendium
ersätta, kompensera compensate
kompenserad compensated
kompensation compensation
konferencié comperè
kompetens competency
duglig, kompetent competent
tävling, konkurrens, tävlan competition
konkurrenskraftig, konkurrerande competitive
konkurrenskraftiga competitiveness
medtävlare, konkurrent competitor
medtävlare, konkurrenter competitors
självbelåtenhet complacence
självbelåten complacent
komplementerande complementary
hy, utseende complexion
eftergivenhet, samtycke compliance
foglig, eftergiven compliant
komponent component
komponenter components
egenkär, inbilsk conceited
anrika, koncentrera concentrate
koncentration concentration
koncentriska concentric
avse, angå, vikt, gälla, angelägenhet concern
beträffande, angående, rörande concerning
gemensam concerted
harmoni, endräkt concord
kondensera, förtäta condense
kondition, tillstånd, skic, villkor, beskaffenhet condition
gemensam överhöghet condominium
uppförande, beteende, dirigera, vandel conduct
dirigent, avledare, konduktör, ledare conductor
förbunden confederate
konferens conference
det måste medges, uppenbarligen confessedly
förtrogen confidant
förtroende, tillförsikt, tillit confidence
konfidentiellt, förtrogen confidential
godtrogen confinding
inskränkning, förlossning, fångenskap confinement
kongruens, överensstämmelse congruence
förbinda, förena sig conjoin
äktenskaplig conjugal
kopplad, förbunden connected
efterlåtenhet, tyst medgivande connivance
se genom fingrarna connive
äktenskaplig connubial
medveten conscious
följd, konsekvens, slutsats consequence
följdaktligen, därför, alltså consequently
betydlig, ansenlig, avsevärd considerable
konsekvens, konsistens consistency
konsekvent, förenlig consistent
bestående consisting
överensstämmande, konsonant consonant
iögonfallande, framstående conspicuous
fysik (en persons) constitition (a person`s)
konsument consumer
förorena, besmitta contaminate
förorenat contaminated
nöjd och belåten contended
belåtenhet contentment
kontinent, fastland, världsdel, återhållsam continent
kontinental continental
tillfällighet, eventualitet contingency
oupphörlig, oavbruten continual
oavbrutet, ideligen continually
oavbruten, oupphörlig, ihållande continuous
leverantör, entreprenör contractor
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
dementera, motsäga contradict
kontrolltangenten control-key
överenskommelse convention
vedertagen, konventionell conventional
överenskommelser conventions
förtrolig, förtrogen conversant
liten kaka cookie
andelsförening, stänga in, bur för höns coop
snuten, polis cop
Köpenhamn Copenhagen
kork, korka igen cork
korka igen cork up
slående argument, grov lögn corker
majsena corn-flour
hörnsten cornerstone
gemensam corporate
liken corpses
korpulent corpulent
överensstämmelse, korrespondens, brevväxling correspondence
kontrasignera, lösen countersign
vinningslysten, vinningslysten, sniken covetous
examensplugg cramming
tokiga, galen crazy
fordringsägare, borgenär creditor
lättrogen, godtrogen credulous
liten vik, bukt creek
kremeringen, eldbegängelse cremation
korsvis, genomkorsa criss-cross
kännetecken criterion
kritik, recensent critik
genomresa crossroad
på tvären crosswise
hopkrupen crouched
kulmen culmination
snikenhet cupidity
nyfikenhet curiosity
underlig, konstig, nyfiken curious
nyfiken på curious about
köparens customer's
avskuren, avsnöra cut off
lilla björnen, ledstjärna cynosure
tjeckoslovakien czechoslovakia
d-utseende d-appearance
röveriväsen dacoity
postament dado
dagligen, daglig daily
tusensköna daisy
Dalmatien Dalmatia
däven dankish
vågad, vågad, oförvägen daring
släng, rusa, slänga, tankstreck, penndrag dash
instrumentbräda dash-board
instrumentbräda dashboard
omtöcknad, yrvaken, förvirrad dazed
bruten de-energised
avliden, död, dåd dead
överenskommelse, planka, handla deal
dödens deaths
gäldenär debtor
stiga av en buss debus
årtionde, decennium decade
dekadent decadent
årtionden decades
förfallen decayed
avliden deceased
bedragen deceives
minska hastigheten decelerate
decennium decennary
decentralisera decentralize
uppackningen av decompressing
utsmyckning, dekoration, orden decoration
orena, defilera defile
defenitivt definitely
defragmentera defrag
defragmentering defragmentation
defragmenterad defragmented
defragmenterar defragmenting
bestrida en utgift defray an expense
avliden defunct
vansläktas, urarta, degenerera degenerate
angelägenhetsgrad degree of priority
nedslagen dejected
uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena delay
försenad delayed
sekt, benämning, sekt denomination
densitet density
utblottad, naken denuded
bestrida, neka, dementera, förneka deny
försvunnen departed
avdelning, varuhus, departement department
beroende dependence
beroende depending
deprimerad, nedslagen depressed
övergiven derelict
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
öde, desertera, överge, förtjänst, öken, öken desert
ensam, ödslig, öde desolate
ödeläggelse, enslighet, ödslighet desolation
förtvivlan, nedslagenhet despondency
enväldig despotism
funnen detected
rengöringsmedel detergent
skada, men, förlust detriment
femte moseboken deuteronomy
tillgiven, hängiven devoted
andakt, fromhet, hängivenhet devotion
ställa diagnosen diagnose
maktbud, diktamen, diktat dictation
lexikondelen dictionary-part
sammandrag, smälta maten digest
dimensionera, oklar dim
dimension dimension
dimensioner dimensions
mycket liten diminutive
katalog, telefonkatalog, adresskalender directory
osnygg, oren, smutsig dirty
ta någon ur en villfarelse disabuse
vara osams, vara oense disagree
vara oense med disagree with
obehaglig, oangenäm, ruskig, otrevlig disagreeable
oeniga disagreed
göra besviken, svika disappoint
besviken disappointed
nedslående disappointing
kunskapsgren, tukta, tukt, disciplin discipline
anlupen discoloured
förlägen disconcerted
missbelåten discontented
split, strid, tvedräkt, oenighet, oenighet discord
oförenlig, disharmonisk discordant
avvikelse, oförenlighet discrepancy
missbelåten disgruntled
nedslående, beklämmande disheartening
obenägenhet disiclination
obenägen disinclined
oegennyttig disinterested
oegennytta disinterestedness
avskeda, entlediga, avvisa dismiss
dokumentskrin, skrivetui dispatch-box
skrivetui, dokumentskrin dispatch-case
nedslagen dispirited
engångsartiklar disposables
förfogande, anordning, fallenhet, läggning disposition
besviken dissatisfied
oenighet dissension
avvika, ha olika mening dissent
fjärran, avlägsen, långt avlägsen distant
celeber, framstående, förnäm, distingera distinguished
utom sig, galen distraught
utgiven distributed
oeniga disunited
oenighet disunity
diken ditches
gudom, kristendom, teologi divinity
dokument docs
handling, dokument, urkund, akt document
dokumentation documentation
dokumenteringen documentations
dokumenterad documented
dokumentation documention
dokument documents
domens dag domesday
härsklystentyrannisk domineering
dominikanska republiken dominican
liten roddbåt dory
änkenåd dowager
nedslagen downcast
centrum downtown
enformig, tråkig drab
avleda vatten drain water
nackdel, olägenhet drawback
mudderverk, bottenskrapa dredger
bottensats dregs
grundlig blöta, genomdränka drench
enhet, åka, åktur, driva, köra, bringa drive
kör, enheter drives
drucken, full drunk
drucken drunken
dryckenskap, fylleri drunkennesa
beroende, vederbörlig, tillbörlig due
vederbörligen duly
under tiden during
plikttrogen dutiful
varje, vardera, var, var och en each
engelsk greve earl
mull, jorden earth
enkel att använda ease-of-use
enklast att använda easiest-to-use
Ostindien East Indies - the
ebenholts ebony
genljud, eko, eka echo
utsliten, uttjänt effete
utflöde, spillvatten effluent
äggen eggs
utgång, utgående egress
Egypten Egypt
Irland, Irländska republiken Eire
heller, endera either
vare sig...eller, antingen... eller either...or
genomarbeta, utveckla elaborate
genomarbetar, utvecklar elaborates
avrätta i elektriska stolen electrocute
elementär elementary
genera embarrass
förlägen, generad embarrassed
genant embarrassing
förlägenhet, bryderi embarrassment
uppstigen emerged
nödlägen emergencies
framstående eminent
agent, sändebud emissary
sinnerörelse, rörelse, känsla, gripenhet emotion
arbetsgivarförening employers` association
arbeten employments
handelscentrum, varuhus emporium
enhällig enanimous
strävanden endeavors
endivesallad endive
endossera, bekräfta endorse
endossement endorsement
fiender enemies
fiende, ovän enemy
fiende till enemy of
energisk energetic
energi energy
tvungen enforced
engagerad, upptagen engaged
näpen engaging
ingenjör, konstruktör engineer
England England
engelsk English
engelskspråkig English-language
engelsk-talande English-speaking
engelska english-woman
engelska English (to speak)
engelsman Englishman
fiendskap enmity
ofantlig, enorm, jättelik enormous
inskriva, enrollera enroll
klänning, ensemble ensemble
bli följden, följa ensue
upphöja på tronen enthrone
entusiasm, jubel enthusiasm
entusiastisk enthusiastic
ingång, entré, inträde entrance
ärende errand
ärenden errands
oregelbunden, kringirrande erratic
vapensköld escutcheon
särdeles, speciellt, enkom, i synnerhet, särskilt especially
promenadplats esplanade
essens, huvudinnehållet essence
väsentlig, viktig essential
huvudsakligen essentially
egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus estate
etikett, konvenans etiquette
slät, plan, än, jämn, även even
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
eventuellt eventually
var, varje, varenda every
dagligen every day
envar, alla, var och en everybody
uppenbar, tydlig evident
tydligen evidently
vattenkanna, handkanna ewer
examen exam
undersökning, prövning, tentamen, granskning examination
examen examinations
examen exams
övermåttan, synnerligen exceedingly
förträfflighet, excellens excellence
präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig excellent
enstaka, motstycke exceptional
utomordentligt exceptionally
utdragen excerpted
överdriven, omåttlig excessive
utbyten exchanges
utropstecken exclamation mark
utropstecken exclamationmark
borttagen excluded
exklusive, undantagen excluding
ensamförsäljningsrätt exclusivity
fritagen, frita exempt
fritagen exempted
dispens exemption
uppslupen exhilarated
lämnade exilen exiled
bestånd, existens, tillvaro existence
befintlig, existerande, bestående existing
medel, utväg, ändamålsenlig expedient
vana, erfara, erfarenhet, uppleva, upplevelse experience
erfaren, upplevde, rutinerad experienced
experimentera, experiment, prov experiment
experimenterade experimented
experimentera experimenting
experimenterar, experiment experiments
uttryckligen explicitly
sprängämnen explosives
exponenter exponents
utsökt, intensiv exquisite
synnerligen extraordinarily
utomordentligt, ovanlig extraordinary
överdriven, slösaktig, vräkig extravagant
ögonglob, ögonsten eyeball
ögonvittnen eyewitnesses
myt, legend, fabel, saga fable
vissen, tynade faded
tvungen fain
tämligen, någorlunda fairly
trogen faitful
trofast, trogen faithful
anseende, rykte fame
familjär, förtrogen familiar
förtrogenhet familiarity
familjens family's
utsvulten famished
avlägsen far-off
excentrisk, läckert far-out
vittgående far-reaching
fjärran, avlägsen, långt borta far away
en kvarts penny, skärv farthing
kräsen fastidious
enfaldig fatuous
genomförbarhet feasibility
kännetecken, anletsdrag, finess feature
matt, klen, svag feeble
gensvar feedback
låtsas, föregiven, hyckla feign
gemenskap fellowship
lårben femur
ormbunke, bräken fern
rovlysten, ilsken ferocious
färjkarlen ferryman
en liten lögn fib
vadben fibula
hopp- och kastgrenar field-events
liten flöjt fife
filhanteraren filemanager
filma, film, en hinna film
fena fin
slutligen finally
gevär, skjutvapen firearm
utsätta en tid fix a time
uppenbar, upprörande flagrant
flod, högvatten, översvämning, översvämma flood
gulden, tvåshillingsmynt florin
influensa flu
ludd, influensa flue
vattenränna, flodravin flume
fluorescens fluorescence
brännpunkt, centrum, ställa in focus
fiende foe
tillgivenhet fondness
dopfunt, teckensnitt, vigvattenskål font
födoämnen, livsmedel foodstuff
till, prenumerera på, åt, ty, för for
under en timma for one hour
för övrigt, för resten for the rest
göra en räd, foder, plundra forage
förbjuden forbidden
frontlinjen forefront
framben foreleg
förutseende foresight
förhuden foreskin
övergiven, hopplös forlorn
förr i tiden, fordom, förr formerly
övergiven forsaken
förestående forthcoming
genast forthwid
förmögenhet, förmögenhet, lycka fortune
täpper igen fouling
stifta, funnen, upprätta, grunda, inrätta found
fundamentet, anläggning, grund, stiftelse foundation
reservoarpenna fountain-pen
benbrott, brott, krossa, bryta fracture
fragmentarisk fragmentary
fragmenterad fragmented
frimodig, uppriktig, öppenhjärtlig frank
ogenerad, otvungen free and easy
frenetisk frenzied
frekvenser frequencies
frekvensen frequency
recentior freshman
färskvatten freshwater
främre bänkraden front-bench
fronten front-line
unken frowzy
fryst, frusen frozen
fullvuxen full-grown
fullt-licensierade fully-licensed
principiell, väsentlig, grundläggande fundamental
fundamentalister fundamentalists
fundament fundation
tratt, skorsten funnel
ilsken, rasande, ursinnig furious
en åttondels mile furlong
förstulen furtive
fjäsk, bråka, väsen, bråk fuss
unken fusty
meningslös, lönlös, fåfäng futile
meningslöshet, fåfänga futility
nonsens, dumt prat, ljuster gaff
gaggig, senil gaga
kabyss, galär, pentry galley
Galliléen Gallilee
snygga ben gam
gangstervärlden gangland
gardenia gardenia
gas, bensin, gasa, prat gas
bensinstation gas station
bensintank gas tank
bensin gasolene
objuden gäst gate-crasher
beräkna, dimention, kapacitet, kaliber gauge
gallien, gallier Gaul
växel på en bil gear on a car
ädelsten, pärla, juvel, klenod gem
gendarm gendarme
kön, genus gender
genealogisk genealogical
genealogi genealogy
generell, allmän, general, fältherre general
generalisera, popularisera generalize
vanligen, i regel, merendels, i allmänhet generally
generera generate
generell generic
generella generical
givmild, generös, frikostlig, ädelmodig generous
första moseboken genesis
genetisk genetic
genever geneva
fortplantnings-, genital genital
snille, geni, ande genius
stil, genre genre
genitiv gentival
genuint, oförfalskad, gedigen, äkta genuine
geocentrisk geocentric
nära förbunden (med), relevant germane (to)
komma bra överens get on well
varmvattenberedare geyser
liten gurka gherkin
skänk, talang, gåva, present gift
presentkort gift token
presentkort gift voucher
genever, gin gin
zigenare, tattare gipsy
gengälda give in return
avgiven given
blick, titt, kasta en blick, ögonkast glance
skarpt, sken, lysa glare
glimma, sken glimmer
jorden glob
trumpen, dyster glum
rulla med ögonen goggle
gyllene golden
välmening good intention
ansenlig, behaglig goodly
myndighet, regemente, styrelse government
regeringen government - the
graduera, akademisk student graduate
storslagenhet, prakt grandeur
tillåten granted
gräsbevuxen grassed
grön, gräsbevuxen grassy
drickspengar gratuities
Storbritannien Great Britain
verkligen greatly
snikenhet, glupskhet, girighet greed
girig, snål, sniken, vinningslysten greedy
maktlysten greedy for power
slipsten grindstone
drucken, ostadig groggy
grund, gårdsplan, botten, jord, mark ground
bottenvåning ground floor
grundvatten groundwater
vuxen grown
vuxen grown up
ränna, rännsten, takränna gutter
zigenare gypsy
all helgona helgen halloween
liten by hamlet
oskadlig, menlös, ofarlig harmless
överensstämmande harmonised
högdragen haughty
ögna (igenom) have a glance (at)
huvuden heads
envis headstrong
hörsägen hearsay
hedendom heathendom
släktklenod heirloom
livtjänare, handgången man henchman
sitt, hennes, henne, sina her
hennes hers
gömställen hideouts
intelligenssnobb highbrow
egenmäktig highhanded
bakben hind leg
förintelsen holocaust
ful, oansenlig, enkel homely
hemvävd, vadmal, enkel homespun
homogenitet homogeneity
homogen homogeneous
hena hone
hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens honest
hylla en person honour a person
avenbok hornbeam
hästryggen horseback
studenthem, härbärge hostel
fientlig hostile
fientlighet hostility
snabbvalstangent, snabbvalstangent hot key
lägenhetsinnehavare householder
rumsren housetrained
likväl, emellertid, men, dock however
centrum, hjulnav, dator hub, nav hub
oväsen, larm hubub
snarstucken huffy
mänskligheten humanities
mänskligheten, mänsklighet humanity
enformig, banal humdrum
liten kulle hummock
kolväten hydrocarbons
vattenkraft hydroelectric
hygien hygiene
hygienisk hygienic
skenhelighet hypocisy
hycklande, skenhelig hypocritical
identisk identical
identifikation identification
identifieraren identifier
identifierare identifiers
identifiera identify
identifiera identifying
identitet identity
mål, språkegenhet idiom
egenhet idiosyncrasy
utomäktenskaplig illegitimacy
olovlig, otillåten illicit
genomdränka, genomsyra imbue
ögonblickligen imediately
ren, obefläckad immaculate
oväsentlig, andlig immaterial
omogen immature
omogenhet immaturity
ofördröjligen, genast, omedelbart immediately
fast egendom immovables
spetsa på en påle impale
nära förestående impending
ogenomtränglighet impenetrability
ogenomtränglig impenetrable
äventyra imperil
ogenomtränglig impermeable
importen imports
enträgen, efterhängsen importunate
enträgenhet importunity
ogenomförbarhet impracticality
ointaglig, ogenomtränglig impregnable
impregnera, genomdränka impregnate
fångenskap, fängelsestraff imprisonment
opassande, otillbörlig, oegentlig improper
oegentlighet impropriety
oren, förfalskad impure
orenhet impurity
släktingar genom giftermål in-laws
i en handvändning in a trice
om en vecka in a week
till sitt väsen in essence
uppsluppen in high spirits
enrum in private
i längden in the end
under tiden in the meantime
i mitten in the middle
på morgonen in the morning
drucken inbriate
oduglig, oförmögen incapable
göra oförmögen incapacitate
arbetsoförmögen incapacitated
oavlåten incessant
räckvidd, frekvens incidence
tillfälligtvis, i förbigående incidentally
benägen, hågad, sinnad inclined
fallen för inclined to
innesluten inclosed
orimlig, oförenlig incongruous
oansenlig, obetydlig inconsiderable
inkonsekvens inconsistency
inkonsekvent inconsistent
genera, olägenhet, besvär inconvenience
förenade incorporated
fientligt infall incursion
för övrigt, för resten, verkligen, minsann indeed
göra snitt i kanten indent
självständighet, oberoende independence
oavhängig, självständig, oberoende independent
oberoende independently
Indien India
tecken, kännetecken, beteckning indication
harsen, uppbragt, indignerad indignant
indisponerad, obenägen, opasslig indisposed
individuell, enskild, individ, personlig individual
överseende indulgence
efterlåten, eftergiven, överseende, efterlåten indulgent
oundvikligen inevitably
oerfaren inexperienced
anstrucken av infected with
mindervärdig, underhaltig, underlägsen inferior
hemsökelsen infested
icke-kristen, otrogen infidel
mycket liten infinitesimal
sjuklig, klen, skröplig, orkeslös infirm
influensa influenza
frimodig, öppen ingenuous
ingående ingoing
ingrediens, beståndsdel ingredient
fientlig inimical
menlös, oskyldig innocent
inkvisitationenr, äfst inquisition
frågvis, nyfiken inquisitive
utmärkelsetecken insignia
enträgen insistent
enträget insistently
i den mån, till den grad insomuch
ta hem egen verksamhet insourcing
installations-disketten installation-diskette
inrättningens institution's
verktyg, instrument, redskap instrument
instrument instruments
isolera en kabel insulate a cable
väsentlig integral
intelligens, underrättelse intelligence
intelligensen intelligense
intensiv intense
intensitet intensity
intensiva intensive
intensivt intensively
intressent interested party
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
ingripa, intervenera intervene
genomvävd interwoven
presentera, föreställa för introduce to
presenterade introducing
inledning, introduktion, rekommendation introduction
objuden gäst, inkräktare intruder
påflugen intrusive
enig inuted
bouppteckning, inventarie inventory
ingrodd, inrotad, inbiten inveterate
inbjuden invited
ilsken irate
oregelbunden, regellös irregular
ämnen issues
den, det it
italienska, italiensk Italian
Italien Italy
liten del, sak, liten del, notis, post item
dennes, dess its
elfenben ivory
gubben i lådan jack-in-the-box
tusenkonstnär jack-of-all-trades
blaserad, utsliten jaded
jalusi, persienn jalousie
sidostycken jambs
buren jankers
rosenkvitten japonica
jetdriven hjälpmotor jato
nonchalant, ogenerad jaunty
käkben jaw-bone
käkben jawbone
äventyra jeopardize
ädelsten, juvel, klenod, smycke jewel
genast, ögonblick jiff
jättebra, toppen jim-dandy
krigsgalen jingo
suspensoar jockstrap
pompös engelska johnsonese
förena, skarva ihop, gå med, anknyta, skarv, foga join
gemensamt jointly
jordanien, jordan jordan
jupiter-guden jove
kindben, haka, käke jowl
glädjeämnen joys
judéen judaea
judendom judaism
domareboken judges
rättsligen judicially
jugoslavien jugoslavia
skära halsen av jugulate
juliennesoppa julienne
enbuske juniper
en juniper (tree)
edsvuren person jurat
rättsligen juridically
juvenalis juvenal
föra räkenskap keep accounts
hålla takten keep time
suvenir keepsake
känna igen, synhåll ken
kantsten kerb-stone
fotogen kerosene
tangent, nyckel key
tangentbord keyboard
tangenter keys
tangenttryckning keystroke
tangenttryckningar keystrokes
mittenkägla kingpin
krullig, excentrisk kinky
kökkenmödding kitchen-midden
skärslipare, slipsten knife-grinder
kobent knock-kneed
liten kulle knoll
insikt, vetande, kunskap, vetenskap, kännedom knowledge
namngiven labeled
arbeten labourers
bristen lacking
vårfrudagen Lady Day
ytterst, hålla, sist, skoläst, vara, föregående last
ändrad senast last-modified
uppdaterad senast last-updated
förra natten last night
bestående lasting value
slutligen lastly
sen late
senhösten late autumn
på sista tiden, nyligen lately
dold, latent latent
senare, framdeles later on
senare latter
nyligen latterly
lavendel lavender
blyertspenna leadpencil
arrende leasehold
arrendator leaseholder
testamentera leave by will
ben leg
legend, sägen legend
legendariska legendary
benkläder leggings
benlös legless
ben legs
på längden lengthwise
mildhet, överseende leniency
mild, överseende lenient
hyresgäst, arrendator lessee
levanten levant
tredje moseboken Leviticus
generositet liberality
bibliotekens librarys
licens, självsvåld licence
licenserad licensed
licensinnehavare licensee
licensgivare licenser
licentiat, auktoriserad licentiate
ligament, bindsena ligament
lätt, tända, sken, lindrig, ljus, tunn, lyse light
lila, syren lilac
lem, trädgren limb
kalksten limestone
språkvetenskap linguistics
bokstavligen, formligen literally
Litauen Lithuania
ringa, litet, liten, lilla, föga little
existens, uppehälle, utkomst, levebröd, levande living
inneboende lodger
ensamt lone
ensamhet loneliness
ensam, enslig, ödslig lonely
ensamhet lonelyness
enslig, ensam lonesome
längsgående longitudinal
genomsyn lookover
tittar, utseende looks
galen loony
försvunnen lost
hårvatten lotion
gemen, låg low
gemen lowercase
trogen, lojal loyal
vällustig, lysten lustful
Member of Parliament M.P.
macedonien Macedonia
tokig, vansinnig, vansinne, galen mad
min fru, fröken madam
galenskap, vansinne, dårskap madness
de tre vice männen magi
diligens mail-coach
huvudsakligen mainly
skapa en förmögenhet make a fortune
göra en resa make a journey
röja någon ur vägen make away with a person
bli sams, enas make it up
enervera make nervous
köpcentrum mall
mannens man's
uppenbar, ådagalägga manifest
i kanten marginality
äktenskaplig marital
utmärkelsetecken mark of distinction
frågetecken mark of interrogation
märken marks
giftemål, vigsel, äktenskap marriage
giftasvuxen marriageable
genidrag master-stroke
äktenskapsmäklare matchmaker
väsentligt materially
studentexamen matriculation
äktenskaplig, giftermåls matrimonial
äktenskap matrimony
ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak matter
vuxen, mogen mature
gråtmild, halvfull, sentimental maudlin
politisk vilde, ensamvarg maverick
regel, sentens, grundsats maxim
mena, lumpen, småaktig, futtig, gemen, låg, betyda mean
meningsfull meaningful
intetsägande, meningslös meaningless
utväg, menas, medel, råd (utväg) means
menade, menat meant
under tiden meantime
under tiden meanwhile
förlängda märgen medulla oblongata
ödmjuk, undergiven, tålmodig meek
mogen, mogna, fyllig mellow
minnen memories
minnesberoende memory-depending
menstrution menses
mentalitet mentality
andligen, mentalt mentally
mentol menthol
mentor, handledare, rådgivare mentor
matsedel, meny menu
menystyrt menu-driven
legosoldat, vinningslysten, vinningslysten mercenary
idel, ren, blott och bar mere
blott, endast, bara merely
metatecken metacharacter
meterconventionen metric-convention
mitten, mitt, mellerst middle
medeltiden Middle Ages - the
medelsvensson middlebrow
medelklassen middleclasses - the
miniatyr-, liten sportbil, dvärg midget
utseende, min, hållning mien
stridslysten militant
tusenårsrike millenium
tusenårig millennial
tusenårigt riket, årtusende millennium
bergsingenjör mining engineer
ministär, statsråd, departement, prästämbete ministry
menuett, minut minuet
fröken Miss
kastvapen missile
tjocka, dimma, imma, töcken mist
pengar, penningar money
pengarna-tillbaka money-back
enspårig järnväg monorail
enstavig monosyllabic
enahanda, monoton, enformig monotonous
enformighet monotony
monument monuments
lynnig, retlig, trumpen moody
månsken, månljus moonlight
döende, dödsdömnd moribund
ridande, beriden, uppklistrad, monterad mounted
sorgsen, sorglig, jämmerlig mournful
munmotmunmetoden mouth-to-mouth
munvatten mouthwash
tömma tarmen move the bowels
utan tvekan den störste much the biggest
idka sensationsskriverier, dynggrep muckrake
sensationsmakare muckraker
mängd, myckenhet multitude
München Munich
frikostighet, generositet munificence
frikostig, storslagen munificencent
dyster, tät, mulen murky
stelbent muscle-bound
senap mustard
senapsgas mustard gas
möglig, unken musty
inbördes, gemensam mutual
gemensamt mutually
ensak my affair
myrten myrtle
saga, sägen, myt myth
bottenläge nadir
najad, vattennymf naiad
naiv, godtrogen naive
bar, blottad, naken naked
sentimental, mjäkig namby-pamby
namngiven named
nämligen namely
naftalen naphthalene
natur, beskaffenhet nature
illamående, äckel nausea
närbelägen, i närheten nearby
ordentligt neatly
ovillkorligen, behov needs
underlåtenhet, slarv, oaktsamhet negligence
närbelägen neighbouring
varken, ingendera neither
varken...eller neither...nor
yngre stenåldern neolithic
nyårsdagen New Year`s Day
liten tidning newssheet
vattenödla newt
stålpenna nib
mörkerseende night-vision
nattens inbrott nightfall
Nilen Nile - the
smörjkopp, spene nipple
inga, nej, ingen no
ingenmansland no-man's-land
ingen no one
ingen nobody
liten knöl nodule
bråk, oljud, buller, väsen, olåt, stoj noise
obunden non-commital
ingen none
nordpolen North Pole - the
inte oäven not amiss
ingenting, ingenting, intet nothing
ingenting alls nothing at all
nu för tiden nowadays
nu för tiden nowdays
ingenstans nowhere
atomdriven nuclear-powered
naken nude
dästhet, överdriven fetma obesity
göra en tjänst, förplikta oblige
skyldig, tvungen obliged
obscent obscenely
överdriven obsessive
envishet, trots obstinacy
envishet obstinancy
egensinnig obstinate
påflugen, påfallande obtrusive
tydligen obviously
enstaka occasional
tillfällen occasions
ockuperade, upptagen occupied
optisk teckenidentifiering ocr
bisarr, underlig, udda, egen, sällsam odd
gemen, förhatlig odious
excentrisk off-centre
offensiv, anstötlig offensive
angreppsvapen offensive weapon
kompenserad offset
förebud, omen omen
utelämnande, underlåtenhet omission
till påseende on approval
vid närmare påseende on closer inspection
en trappa upp on the first floor
på vippen on the point of
en gång once
en, man one
studenten one's matriculation
ensidiga one-page
ensidig one-sided
envägs one-way
om igen one`s more
ena ones
blott, enda, endast, bara only
dunkel, ogenomskinlig opaque
öppna, öppen open
öppenhjärtlig open-hearted
åsikt, mening, tycke, omdöme, tanke opinion
muntligen orally
befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera order
välordnad, ordentlig, ordonnans orderly
ursprungligen orgiginally
orienten orient
Orienten Orient - the
orientalisk oriental
orientering orientation
orienterad oriented
ursprunligen originally
ornament ornaments
övergiven orphane
renlärig ortodox
oscillera, svänga, pendla oscillate
bennybildning, förbening ossification
synbar, skenbar, påstådd ostensible
föregiven, ostentativ ostentatious
utomhus, i fria luften outdoors
planens bortersta del outfield
urvuxen outgrown
utmark, avlägsen outlying land
utgången på förlaget outprint
fullständigt, rent ut outright
utomstående outsider
lämna ut egen verksamhet outsourcing
enastående, framträda outstanding
högdragen, myndig overbearing
försenad overdue
bevuxen overgrown with
landvägen overland
förbiseende, översikt oversight
öppen, offentlig overt
egen, äga own
hedendom paganism
liten ridhäst palfrey
usel, lumpen, futtig paltry
pensé pansy
parad, promenadplats parade
fotogen paraffin
fotogen paraffin-oil
pergament parchment
förlåtelse, benåda pardon
parentes parenthesis
socken, pastorat, kommun, församling parish
parlamentering, överläggning parley
parlament, riksdag parliament
parlamentarismen parliamentarism
socken parochial
analysera en sats parse
delning, avsked, bena parting
delägarskap, enkelt bolag partnership
genomgå pass through
överfart, genomfart, överresa, korridor, pass passage
förbipasserande, förbigående passer-by
övergående passing
lösen, lösenord password
förliden, förbi, över past
gången tid past times
uppenbar, patent patent
patenterad patented
patentinnehavare patentee
patent patents
tålig, patient, tålamod patient
stenlägga pave
trottoar, gatläggning, trottoar, stenläggning pavement
visa en artighet pay a compliment
sten, kiselsten pebble
egendomlig, besynnerlig peculiar
egenhet, egendomlighet peculiarity
penning pecuniary
postament pedestal
hagel, liten kula pellet
bäcken, bottnande pelvic
penna pen
penna (blyerts-), pensel, blyertspenna pencil
pendel pendulum
penetrera, tränga igenom, genomtränga penetrate
genomslagskraft penetration
pennskaft penholder
pennor pens
pension pension
pensionera pension off
pensionär pensioner
procent per cent
procent percent
procenttal percentage
procenttal percentages
procent percents
till äventyrs perchance
uppträdanden performances
mened perjury
permanenta, permanentning perm
permanent permanently
genomtränga permeate
genomtränger permeates
ihärdig, trägen persevering
envis persistent
enskild, personlig personal
personligen personally
genomläsning perusal
genomtränga pervade
förstena petrify
bensin petrol
bensin till bilen petrol to the car
bensin petroleum
liten, bagatellartad, småsint petty
tenn pewter
fenomenen phenomena
fenomen, företeelse phenomenon
liten flaska phial
kroppsbyggnad, kroppsbeskaffenhet physique
rensa bär pick berries
penning piece of money
genombryta, genomborra pierce
genomträngande piercing
svältlön, liten lön, smula pittance
alf, tomtenisse pixie
slätt, tydlig, enkel, simpel, fält, vanlig plain
helt enkelt plainly
enkelhet, alldaglighet plainness
behaglig, trevlig, angenäm pleasant
angenämt pleasantly
vänligen, behaga please
nöjd, belåten, glad pleased
anslående pleasing
belägenhet, tillstånd plight
Polen Poland
förorenande ämne pollutant
orena, förorena, förorena pollute
polyeten polythene
med utstående ögon pope-eyed
hyttventil porthole
delen portions
hagalen possessive
eventuell, möjlig possible
möjligen, möjligtvis possibly
senare än, ända, bakdel posterior
liten sidodörr, bakdörr postern
efter födelsen postnatal
potentat potentate
potentiometrar potentiometers
görlig, genomförbar practicable
erfaren, van practised
överlägsen pre-eminent
prejudikat, föregående precedent
brådmogen precocious
företräde före, inställning, preferens preference
föräktenskaplig premarital
upptagen preoccupied
överlägsenhet preponderance
gåva, present, framföra, nuvarande, presens present
presentationer presentations
presenterad presented
presenterande presenting
presenterar presents
ordförande, president, ordförande president
enträgen, tryckande pressing
förmodligen presumably
ganska, nätt, näpen, vacker, söt, någorlunda, täck pretty
övertala, segra, få överhanden, härska prevail
förhandsvisningen previewing
föregående, tidigare previous
stel, korrekt, prudentlig prim
ursprunglig, enkel, primitiv primitive
furstendöme princedom
huvudsakligen principal
furstendöme principality
enskildhet privacy
enskild, menig, privat private
möjligen, troligtvis probably
processen, behandla process
producent producer
promenadkonsert prom
framstupa, benägen prone
pronomen pronoun
vederbörande, ordentlig, tillbörlig proper
egennamn proper name
ordentligt properly
egenskaper properties
gods, ägodel, egendom, egenskap property
profeten, profet prophet
egentligen proporly
konvenans, anständighet propriety
utstående, framskjutande protruding
Preussen Prussia
statlig, offentlig, publik public
publikens public's
offentlighet publicity
stridslysten pugnacious
pimpsten pumice
ynkligt liten puny
ren, oblandad, idel pure
renrasig pure-bred
enbart purely
utrensning, rensa, rena purge
rening purification
rena purify
renhet purity
mening purport
avsikt, mening, föresats, ändamål, uppsåt purpose
målmedveten purposeful
syften purposes
rutten putrid
gammalmodig, egen quaint
kompetent, kvalificerade qualified
egenskaper qualities
egenskap, kvalificera, kvalitet quality
oro, illamående qualm
stridslysten, grälsjuk quarrelsome
byte, stenbrott quarry
stenbrytare quarryman
intendent, styrman quartermaster
cituationstecken quatation marks
egen, besynnerlig, underlig queer
frågetecken question-mark
gåspenna quill
kvitten quince
anföringstecken, cituationstecken quotation mark
citationstecken quotes
galen, arg rabid
oväsen, bedrägeri, racket racket
värmeelement, kylare radiator
engelska flygvapnet raf
reling, skena rail
förgrening ramification
förgrena sig ramify
härsken rancid
genomleta, plundra ransack
lösensumma, utlösa ransom
försjunken rapt
dimensionerad rated
kulen, rå raw
fenval razorback
genljuda, eka, återskalla re-echo
genomläsa read through
egentlig, real, äkta, verklig, reell real
ämnen realities
egentligen, faktiskt, verkligen really
nyligen recently
göra en gentjänst reciprocate
igenkännande recognition
känna igen recognize
tillstyrka, rekommendera recommend
rekommendabel recommendable
rekommendation recommendation
rekommendationer recommendations
jätteträd i kalifornien redwood
avseende, referens reference
förfina, raffinera, rena refine
avspegling, reflex, eftertanke, återsken reflection
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
angående regarding
regenerera regenerate
regenerad regenerated
riksföreståndare, regent regent
regenter regents
regemente regiment
registrera, inregistrera, mantalsskriven register
vanlig, regelbundet, ordentlig regular
reglemente regulations
ren, rendjuret reindeer
uppenbarelseboken relevation
beroende reliably
beroende reliance
behållning, rest, återstoden remainder
efterlåten, loj, försumlig remiss
penningremiss, remiss remittance
avlägsen remote
renässans Renaissance
renovera renovate
förnyelse, renovering renovation
hyra, arrendeavgift rent
svar, genmäla, svara reply
svarsmärken reply-stamps
representera, framställa, föreställa represent
representant, representativ, ombud representative
benådade reprieved
benådar reprieves
förebrående reproachfully
anseende, rykte reputation
rykten reputations
förnödenheter, erforderlig requisite
sluten, reserverade reserved
inbunden person reserved person
residens, säte, bostad, vistelseort residence
avsägelse, avskedsansökan, undergivenhet resignation
ljuda, genljuda resound
respektera, respekt, hänseende, aktning respect
gensvar response
endast för tjänstebruk restricted
försena retard
förtegenhet reticence
sluten reticent
pensionerad retired
replik, replikera, genmäla retort
försöka igen retry
återförening, sammankomst reunion
återförena reunite
röja, förråda, uppenbara, yppa, avslöja reveal
uppenbarelse, avslöjande revelation
hämndlysten revengeful
recension, tidskrift, revy, kritik, recensera review
återgiven reviewed
recensent reviewer
recentioner reviews
Rhen Rhen - the
rhen rhine
spröt, revben rib
engelska sjukan rickets
ren riendeer
befogenhet, rät, riklig, rätt, höger, rättighet right
rättfärdig, rättskaffens righteous
mogen ripe
riskera, fara, äventyr, våga, risk risk
vansklig, äventyrlig, riskabel, riskfullt risky
liten å rivulet
stenparti rock-garden
stenhårda rock-hard
skär av sten rock of stone
stenparti rockery
klippiga bergen rockies
röntgen roentgen
uppslupen rollicking
rumänien Romania
taken roofs
rosenknopp rosebud
resenbuske rosetree
skämd, rutten, rutten rotten
Rumänien Roumania
vild flykt, slå på flykten rout
slentrian, rutin routine
ro en båt row a boat
nyfiken person rubberneck
stenskärvor rubble
rudimentär rudimentary
nedslagen, ynklig rueful
förfallen ruined
rumänien Rumania
letande, genomleta rummage
skena, rymma run away
runsten runestone
slentrian, hjulspår rut
vapenskrammel sabre-rattling
sakrament sacrament
sakramental sacramental
korsben sacrum
sorgsen, sorglig, ledsen sad
bedröva, göra ledsen sadden
Skytten Sagittarius
Saharaöknen Sahara
sleke, saltsten salt lick
enformighet sameness
skenhelig sanctimonious
skenhelighet sanctimony
hälsovård, hygien sanitation
sappör, ingenjörssoldat, pionjär sapper
tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig satisfaction
indränka, genomsyra saturate
tungsint, tystlåten, dyster saturnine
Saudi-Arabien Saudi Arabia
massor av pengar scads
schalottenlök scallion
rusa, skena iväg scamper
skandinavien Scandinavia
avsökare, antenn radar scanner
dimention, aning scantling
rengöra scavenge
scen, uppträde scene
sceneri, landskap scenery
scener scenes
spira, en spira sceptre
lärdom, stipendium scholarship
vetenskaplig scholary
vetenskap science
vetenskaper sciences
vetenskaplig scientific
forskare, vetenskapsman scientist
genomsöka, skura scour
bildskärmen, skärm screen
skrift, kristendom scripture
skärmen scrn
gasrenare scrubber
sänka, ventil, smita undan scuttle
sjökapten sea captain
genomsökt searched
enslig, undangömd secluded
trygghet, borgen, hypotek, säkerhet security
bottensats sediment
trägen sedulous
seende seeing
skenbar, synbar seeming
skenbart seemingly
segment segments
gripen, stängt seized
egenkärlek self-conceit
självförtroende self-confidence
självmedveten self-conscious
egennytta self-interest
egenutgivna self-published
egenvilja self-will
självisk, egennyttig selfish
skepnad, utseende semblance
halvt fristående semi-detached
senaten senate
senatorer senators
senil senile
senior, högre i rang, äldre senior
anciennitet, högre rang seniority
förnimmelse, sensation, uppståndelse sensation
känsla, mening, bemärkelse, vett, betydelse, sinne sense
sanslös, meningslös senseless
känslig, sensibel sensitive
sinnlig, sensuell sensual
döma, mening, sats, dom sentence
menings-längder sentence-lengths
meningslängd sentencelength
meningar sentences
sentimental, känslosam sentimental
sekvens sequence
livegen, träl serf
livegenskap, träldom serfdom
livegen serfs
serienummer serial
silkscreen serigraphy
stöd, basenhet server
avloppsvatten sewage
könen sexes
schalottenlök shallots
sken-, simulera sham
underben shank
renrakad shaven
fälla en tår, fälla tårar shed tears
sken, glans sheen
skenben shin
blänka, sken, pråla, lysa, glänsa, skina shine
klappersten, takspån shingle
fackföreningsombud shop-steward
genväg short-cut
stenografi shorthand
kväljningar, sjukdom, illamående sickness
likhetstecken sign of equality
tyst, tystlåten silent
silke, siden silk
lena silky
enfald silliness
dumt, dum, enfaldig silly
naiv, enkel, simpel simple
enkel att använda simple-to-use
enkelket simplicity
förenkling simplification
förenkla simplify
helt enkelt simply
sena sinew
senig sinewy
enda, enkel, ogift single
enmotorig single-engined
egenhet singularity
ensamt singularly
plats-licens site-license
placerad, belägen situated
benstomme, skelett skeleton
kapten, skeppare skipper
slå igen, smäll slam
lätt, lindrig, spenslig slight
kämpa sig genom slog through
slask, utspillt vatten, overall, arbetsrock slop
spelautomat, enarmad bandit slot-machine
ha en anstrykning av smack of
liten, lilla, litet, små small
andra klassens small-time
ganska liten, små smallish
leende, le smile
leende smiley
leende smiling
självbelåten smug
hån, gliring, hånleende, håna sneer
liten drink snifter
stump, fragment snippet
genomdränkt soakt
förening, socitet, sällskap, samhälle, samfund society
genomdränkt sodden
vek, mild, len, mjuk, veklig, blid soft
enda, sjötunga, sula sole
magnetventiler solenoid
enträget be om solicit
angelägen, bekymrad solicitous
massiv, solid, säker, gedigen, fast solid
gemenskap solidarity
enslig solitary
enslighet, ensamhet solitude
sorgsen sorrowful
ledsen sorry
suverän, pund, regent, härskare sovereign
mellanslagstangenten spacebar
platsen spacing
Spanien Spain
specialtecken special-characters
skenfager, bestickande specious
farten speeds
tillbringa, slöhet, spendera, förbruka spend
spenderande spending
uttmattad, spenderade spent
spenat spinach
själ, ande, andemening spirit
vadben splint bone
resårbotten spring-mattress
vårterminen spring term
stabiliteten stability
stack, skorsten, stapla stack
teater, scen, estrad stage
postdiligens, diligens stage-coach
stillastående, slö stagnant
unken, inte färsk stale
trogen, kraftig, robust stalwart
lösen stamp-fee
fristående stand-alone
stillastående, stockning standstill
stärka kragen starch the collar
utsvulten starved
uppgiven stated
uppgift, påstående, uppgift statement
stillastående stationary
stenograf stenographer
stenografi stenography
inventering stocktaking
sten, kärna stone
stenhuggna stone-carved
stenhuggare stone-cutter
stenåldern Stone Age (the)
stenar stones
berättelse, sägen, historia story
berättelsens story's
historieberättaren storysman
fetlagd, korpulent, porter, ståndaktig stout
stå bredbent, sitta grensle straddle
genast straightway
främmande, egen, konstig, märkvärdig, underlig strange
accent, tryck, betona, påfrestning stress
accent stress-mark
slagen, drabbad stricken
lösenpris strike-price
apart, påfallande, slående striking
ströva, promenera, promenad stroll
envis stubborn
student, studerande student
studenter students
stötesten stumblingblock
undermedveten subconscious
underleverantör, underentreprenör subcontractor
undervattensbåt, ubåt submarine
undermeny submenu
undergiven submissive
arbetsmoment suboperation
prenumerera subscribe
abonnera på, prenumerera på subscribe to
prenumerant, abonnent subscriber
prenumeration, abonnemang subscription
senare subsequently
subventionera subsidize
existens subsistence
grundvatten subsoil water
ämnen substances
självmordsbenägen suicidal
vresig, trumpen sulky
trumpen, butter sullen
insjunken sunken
solsken sunshine
högdragen supercillious
förman, överordnad, överman, överlägsen superior
övermakt, överlägsenhet superiority
till påseende, påskrift superscription
förmoda, tro, mena, anta suppose
antagande, förmodligen supposition
överlägsenhet, överhöghet supremacy
överlägsen, högst supreme
snopen surprised
omgiven surrounded
avlysa, suspendera, uppskjuta, hänga upp suspend
hängslen suspenders
suspensoar suspensory
kålrot, svensk swede
svensk Swede
svenskt, svensk Swedish
centrumvisare sweep-hand
serpentinväg switchback
instrumenttavla switchboard
svullen, uppsvälld swollen
syrien Syria
schersmin, syren syringa
bordtennis table-tennis
fåordig, tystlåten, tystlåten taciturn
tillfångatagen taken prisoner
saga, sägen, berättelse tale
anlag (medfött), talang, begåvning, fallenhet talent
pricka av, överensstämma tally
stridsvagn, cistern, vattenbehållare tank
senfärdig, långsam, senkommen tardy
anlupen tarnished
presenning tarpaulin
tandsten tartar
fröken, lärare teacher
spene, napp teat
besinning, temperament, lynne, humör, sinnelag temper
temperament temperament
envis tenacious
arrendetid, arrende tenancy
hyresgäst, arrendator tenant
valla, tendera tend
riktning, tendens, benägenhet tendency
sena tendon
reva på en växt tendrill on a flower
hyrd bostad, arrendegård tenement
tennis tennis
tennisplan tennis-court
lydelse, mening, riktning, tenor tenor
tensid tenside
områden territories
testamente testament
vittenesbörd, intyg, vittnesbörd testimony
texttrogen textual
konsistens, struktur texture
Themsen Thames - the
som, det, att, vilken that
den, tull, vintergatan, trokoloren, vänstern, det the
motsatsen the contrary
motsatsen the opposite
häromdagen the other day
allmänheten the public
samma, densamme, lika the same
Högsta domstolen the Supreme Court
därvid, därigenom thereby
senor, muskler thews
muskulös, senig thewy
lårben thigh
anse, tänka, tro, mena, tycka think
detta, denna this
rasren, fullblod thoroughbred
genomfart, huvudgata thoroughfare
tusen, tusental thousand
tusenåriga thousand-year
tusende thousandth
banal, luggsliten, trådsliten threadbare
tre-dimensionell three-dimensional
roman, sensationsfilm thriller
ventil, kväva throttle
genom, igenom through
engångsartiklar throwaways
genom thru
tidvattens tidal
tidvatten, flod tide
städa, snygg, ordentlig, prydlig tidy
andelslägenhet time-share apartment
tenn, konservburk, bleckburk, burk tin
pytteliten tiny
spets, tipp, tippa, drickspengar tip
berusad, drucken tipsy
väsen, ståhej to-do
rostat bröd, skål (utbringa en -) toast
tecken, gåva token
engelsk soldat tommy
tillika, också, även, alltför too
giftigheten toxicity
fackförening trade union
sägen tradition
genomdriva, uppgöra transact
genom öknen transdesert
genomborra transfix
övergående transient
genomresa transit
övergående transitory
genomskinlig translucent
genomskinlig transparent
resenär traveller
travers, genomkorsa traverse
skattkammare, finansdepartementet treasury
tendens, tendera trend
trendiga trendy
konst, lura, fuffens, tilltag, spratt trick
trokoloren tricolour
avtryckare på vapen trigger
skjutgalen trigger-happy
treenighet trinity
krokben, färd, tripp, utflykt, tur, snava, trippa trip
treenig triune
problem, bråk, krångla, oroa, genera, omak, möda trouble
vapenvila truce
sann, äkta, trogen TRUE
tillit, anförtro, förtroende trust
förmyndare, förtroendeman trustee
sanningsenlig truthful
sanningsenligt truthfully
tuberkel, liten knöl tubercle
uniformsrock, vapenrock tunic
turbulens turbulence
svullen, svullna turgid
terpentin turpentine
tvenne twain
trettondagen Twelfth Day
Tyrolen Tyrol
zigenare (Ungersk) Tzigane
oförmögen, förhindrad unable
ensam, ohjälpt unaided
endräkt unanimity
samstämmig, enhällig unanimous
otillåten unavailable
ovetande, omedveten unaware
obedd, objuden unbidden
fri, obunden unbound
otämjd, oavbruten unbroken
medvetslös, sanslös, omedveten unconscious
obestridlig, onekligen undeniable
genomgå undergo
genomgå undergoing
student undergraduate
undervegenation undergrowth
förstånd, förstående understanding
begravningsentreprenör undertaker
odokumenterat undocumented
entydig unequivocal
oväsentlig unessential
otrogen unfaithful
enande unification
enhetlig, likformig, uniform uniform
förena, ena unify
ensidig unilateral
oavbruten uninterrupted
förening, förbund, förening, sammanslutning union
enastående, unik unique
samklang, endräkt unison
enhet unit
enhetlig unitary
förena, anknyta unite
sammanhållning, enighet unity
omalen unmilled
omogen unripe
lösa upp en knut untie
dålig, sjuk, illamående unwell
ohågad, ovillig, obenägen unwilling
oskriven unwritten
senaste up-to-date
uppför, uppför backen uphill
överklassen upper classes
rättskaffens, rakryggad, rak, upprätt, renhårig upright
angelägen, brådskande urgent
boende i usa us-residents
användarlicens user-license
vanligen, vanligtvis usually
tungspene, uvula uvula
valens valence
valentinbrev valentine
liten resväska valise
ventil valve
fördel i tennis vantage
vatikanen vatican
ven, humör, blodåder, åder vein
venerisk venereal
venetiansk venetian
hämndlysten vengeful
venedig venice
ventilerad ventilated
luftventil, ventil ventilator
muntligen, verbalt verbally
kanten, rand verge
sannerligen, i sanning verily
rudimentär vestigial
genomförbarhet viability
liten flaska vial
skruvstäd, last (en synd) vice
lastbar, vanartig, ilsken vicious
skiftande öden vicissitudes
namely, nämligen videlicet
Wien Vienna
livegen villein
energi, kraft vim
hämndlysten, hämndgirig vindictive
visavi, gentemot vis-à-vis
trogen tjänare votary
dispensklausul waiver
vaken wakeful
gång, vandra, promenad, gå, vandring, promenera walk
promenad walking
liten känguru wallaby
åseende watching
lösen watchword
bevattna, vatten, vattna water
vattenledning waterconduit
vattendrag watercourse
vattenkrasse watercress
vattenfall waterfall
vattenlinje waterline
vattenfylld waterlogged
vattenmärke watermark
impregnera, vattentät waterproof
vattnen, farvatten waters
vattendelare watershed
flodområden watersheds
Näcken Watersprite - the
vattenkran watertap
tillförlitlig, vattentät watertight
vattenverk waterworks
egensinnig wayward
klen stackare, krake weakling
rik, förmögen, välbärgade wealthy
vapen weapon
vapen weaponry
lysningspresent wedding-gift
äktenskap wedlock
mycket liten wee
ogräs, rensa weed
rensa en åker weed a field
helgen weekend
pytteliten weeny
välkommen, kärkommen, välkomna welcome
välkommen-hem welcome-home
väldokumenterad well-documented
välmenande well-meaning
västgående westbound
vilken, vad what
varigenom whereby
vilken, som, vilken which
unken whiffy
cistercienser White Monk
vitlimma, rentvå whitewash
pingstdagen Whitsunday
vilken, vem, som who
klarvaken wide-awake
vildmark, öken wilderness
testamente, kommer att, skall, vilja will
lovart, mot vinden windward
sädesrensare winower
seg, senig wiry
med vinden, borta with the wind
tillbakadragen withdrawn
sinnen wits
skrumpen wizened
träblåsinstrument woodswind
gedigen workmanlike
gedigen workmanly
maskäten wormy
utnött, utsliten worn out
förment, inbillad would be
röntgen X-ray
röntgenstrålar x-rays
liten båt yawl
årligen, årlig yearly
yen, längtan yen
jajamensan yep
den där, där borta yonder
fröken young lady
zenit zenith
gengångare zombie