The Swedish term "sköta sig väl" matches the English term "do well"

other swedish words that include "sig" : english :
abdikera, avsäga sig abdicate
tvätta sig ablution
avsäga sig abnegate
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
akut, spetsig acute
unna sig något allow oneself something
ändra sig, ändra alter
amatörmässig amateurish
belöpa sig till, uppgå till amount to
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
närma, anflygning, närma sig, nalkas approach
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
förvissa sig om ascertain
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
stödja sig på base oneself on
sola sig bask
sola sig, gassa sig bask in the sun
nöja sig be content with
missta sig be mistaken
förhasta sig, överila sig be rash
vinka till sig beckon
trolova sig become betrothed
förlova sig become engaged
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja bend
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
blanda sig blend
välsigna bless
välsignad, salig blessed
välsignelse blessing
pussig bloated
snyta sig blow one's nose
blåsig blowy
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
välsignelse, förmån boon
bocka sig för bow oneself to
föröka sig, ras breed
bringa, föra med sig, ta med sig bring
våghalsig politik brinkmanship
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
avsigkommen broken-down
röra sig ur fläcken budge
signalhorn bugle
affärsmässig businesslike
anropsignal call sign
lugna sig calm down
bry sig om care for
förkyla sig catch a cold
nosig, näbbig, uppnosig cheeky
harkla sig clear one`s throat
inrikta sig på concentrate upon
bafatta sig med concern oneself
nedlåta sig condescend
rätta sig efter conform to
förbinda, förena sig conjoin
konsignation consignation
sammansvärja sig, konspirera conspire
ådra sig contract illness
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
kontrasignera, lösen countersign
yppa sig crop up
korsa, vresig, kryss, övergå, kors cross
tränga ihop sig crowd together
krusig, lockig curly
töras, våga, drista sig, understå sig dare
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
trotsig defiant
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
ägna sig åt devote oneself to
skiljer sig differ
skilja sig differentiate
grådaskig, smutsig dingy
osnygg, oren, smutsig dirty
avsäger sig disclaims
utspy, lämna ifrån sig disgorge
rufsig dishevelled
förställa sig dissimulate
utom sig, galen distraught
ta av sig hatt doff
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
slö, dåsig, sömnig drowsy
vare sig...eller, antingen... eller either...or
ge ifrån sig, avge, utsända emit
strävan, sträva, bemöda sig endeavour
förfråga sig enquire
ingå, inlåta sig på enter into
fela, missta sig err
gifta sig med espouse
legitimera sig establish one`s identity
undvika, undanbe sig, undgå evade
utmärka sig excel
urskulda sig exculpate oneself
utsätta sig för expose oneself to
röja sig exposeoneself
yttra sig express an opinion
förälska sig fall in love
lust, tycka om, infall, tänka sig fancy
bulna, vara sig fester
oroligt flytta sig fidget
eldig, hetsig fiery
smutsig, otäck, snuskig filthy
hetsigt firey
förstklassig first-class
förstklassig, prima first-rate
hjord, flock, tapp, skocka sig flock
larva sig footle
ojust, orättvis, smutsig foul
gnaga, oroa sig fret
vara ute och roa sig mycket gadabout
klara sig get along
ge sig av, komma bort get away
skärra upp sig get excited
slå sig get hurt
geifta sig get married
röra på sig get moving
gå och lägga sig get off to bed
klippa sig get one's hair cut
klara sig i get through
resa sig, stiga upp get up
glansig glazed
glansig glossy
ägna sig åt go in for
lägga sig go to bed
roffa åt sig, gripa tag i grab
ge sig i kast med, dust grapple
gräma sig över grieve at
hårdna, härda sig harden
förbarma sig have pity
harkla sig, hök hawk
disig hazy
bekymra sig om heed
ta för sig help oneself
sig själv herself
sig själv himself
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
förbättra, förkovra sig, bättra improve
ådra sig incur
innebära, sluta sig till infer
ställa sig in ingratiate
upprorisk, uppstudsig insubordinate
lägga sig ut för intercede
ingripa, lägga sig i interfere
berusa sig intoxicate oneself
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
sig själv itself
glädja sig över joice at
hålla sig i styr keep quiet
buga sig kowtow
slafsa i sig lap up
tvåla in, löddra sig, lödder lather
mager, luta sig lean
lära sig, erfara learn
vräka sig loll
spegla sig look at oneself in the glass
missta sig make a mistake
få klara sig med make do with
förvissa sig om make sure of
föresätta sig make up ones mind
märka, märke, markera, signera, beteckna mark
gifta sig med, viga, gifta sig marry
under, förundra sig marvel
behärska sig master one's temper
skriva in sig vid universitet matriculate
slingra sig meander
rutinmässigt mechanically
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
befattar sig meddles
bry sig om mind about
blanda sig, blanda mingle
disig, dimmig misty
sur, vresig, dyster morose
ge sig av move off
skitig, lortig, smutsig mucky
föröka, avla av sig, multiplicera multiply
grötig, mosig, sörjig mushy
tjusig nifty
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
tvångsmässig obsessional
trotsig obsinate
sig oneself
sig, sig själv onself
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
trasig, i olag, i oordning out of order
försova sig oversleep
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
spetsig, mager peaked
förvänd, vresig perverse
snurrig, vimsig pixilated
störta sig in i plunge into
spetsig, pekade pointed
kasta sig över pounce
kråma sig prance about
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
snygga upp sig primp
snygga upp sig prink
yrkesmässig professional
yrkesmässiga professional-looking
visa sig vara prove to be
eka, staka sig fram punt
renrasig pure-bred
ta på sig put on
meritera sig qualify oneself
rida på ord, ordlek, slingra sig quibble
beslutsmässigt antal quorum
trasig ragged
förgrena sig ramify
erinra sig reall
visa sig på nytt, återuppstå reappear
uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig rear
dra sig tillbaka recarde
vila, luta sig bakåt recline
påminna sig, minnas recollect
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
hämta sig recuperate
rödbrusiga red-faced
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
fröjda sig åt rejoice at
åter sluta sig till, svara rejoin
förhålla sig remaine
minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig remember
avsäga sig renounce
avsägande sig renouncing
betala sig, vedergälla, återbetala repay
ångra, ångra sig repent
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
retirera, dra sig tillbaka retire
stiga, resa sig rise
rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra roll
rosig rosy
rutinmässigt routinely
rödbrusig rubicund
utsätta sig för, löpa risk run the risk
störta sig in i rush into
skingra sig scatter
knasig scatty
klia sig scratch oneself
sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka seal
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
föresätta sig set oneself to
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
hamna, bosätta sig settle down
raka sig shave oneself
skolka, smita ifrån, undanbe sig shirk
teckna, skylt, underteckna, vink, signera sign
signalera, signal, märklig signal
påskrift, signatur, underskrift signature
signaturmelodi signature tune
signerad signed
märkbar, signifikant significant
sätta sig sit down
smyga sig, maska skulk
vårdslös, hafsig slipshod
kämpa sig genom slog through
sluskig, hafsig, slarvig slovenly
ryck, rycka till sig, nappa åt sig snatch
smyga sig, smita sneak
tupplur, ta sig en lur snooze
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
smutsig, simpel sordid
vräka sig sprawl
smutsig squalid
huka sig ned squat
vrida sig, våndas squirm
stocka sig, stagnera stagnate
avteckna sig mot stand out against
begiva sig till start for
smyga sig, stjäla steal
spira, spetsigt torn steeple
böja sig stoop
stötta, kråma sig strut
underkasta sig, foga sig submit to
existera, livnära sig subsist
vresig, trumpen sulky
livnära sig support oneself
övervinna, höja sig över surmount
ge sig, uppge surrender
stjälpa i sig swig
vinnlägga sig om, vinnlägga sig om take pains to
bemäktiga sig take possession of
ikläda sig take upon oneself
trasig, söndertrasad tattered
sig themselves
förstklassig tiptop
trasig torn
bekymra sig trouble about
förlita sig på, lita på trust in
vända sig om turn round
anförtro sig åt unbosom
åta sig undertake
ta av kläderna, klä av sig undress
tillskansa sig, inkräkta på usurp
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
invärtes, känslomässigt visceral
yrkesmässig vocational
jämra sig wail
jämrar sig wails
vältra sig wallow
gifta sig med, viga wed
bege sig wend
vare sig...eller whether...or
blåsig windy
förundra sig, undra över wonder at
vimsig woozy
oroa sig för worry about
slingra sig wriggle
vrida sig writhe
vred sig writhed
jämra sig yammer
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
other swedish words that include "väl" : english :
envälde absolutism
svalg, avgrund abyss
farväl adieu
förvalta administer
förvaltning, styrelse, regi, handhavande administration
förvaltnings administrative
kvalfull agonizing
dödsångest, vånda, kval, pina agony
dvala, apati apathy
välsmakande, aptitretande, aptitlig appetizing
valv, båge arch
välvd arched
villervalla babel
tillbakasvallande våg backwash
skvalpskott baffle
valfiskben baleen
rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning ballot
valurna ballot-box
skenvälgörare barmecide
grundval basis
våldsamt tumult, dårhus bedlam
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
välgörare benefactor
välgörarinna benefactress
välgörande, välgörenhet beneficial
välvilja benevolence
välvillig benevolent
välvillig benign
välsigna bless
välsignad, salig blessed
välsignelse blessing
svälla, röka sill bloat
välsignelse, förmån boon
stad, köping, stadsvalkrets borough
fyllnadsval byelection
valk callosity
valk callus
välvning, böja camber
karneval carnival
valkommitté, valmöte caucus
kavaljer, ryttare cavalier
kavalleri cavalry
barmhärtighet, välgörenhet charity
klyfta, svalg chasm
val, utsökt choice
urval choise
utse, välja, utvälja choose
väljer chooses
väljande choosing
välja chose
vald chosen
invälja ny ledamot, adjungera co-opt
dvala coma
trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande comfort
samvälde commonwealth
valkrets constituency
beståndsdel, väljare constituent
kallt, sval, avkyla cool
valutor currencies
valuta currency
vals, cylinder cylinder
vällusting debauchee
läcker, välsmakande, ljuv, delikat delicious
fröjd, välbehag delight
förtjusande, välbehaglig delightful
välja bort deselect
bortvald deselected
enväldig despotism
devalvering devaluation
invaliditet, oförmåga disability
diskvalificera disqualify
förvalta disscharge
valpsjuka, tempera distemper
herravälde dominanse
herravälde domination
välde, besittning, herravälde dominion
tupplur, dvala, dåsa doze
översvallande effusive
välja elect
vald elected
val election
valbyrå election office
valfläsk election promises
valarbetare electioneer
väljare elector
valmanskår electorate
kvalifikation eligibility
önskvärd, berättigad, valbar eligible
talarkonst, välläsning elocution
vältalighet eloquence
vall, kaj, vägbank, bank (av jord) embankment
valberättigad entitled to vote
välljud euphony
välbefinnande euphoris
europavaluta euro-currency
afton, kväll evening
kvällarna evenings
utesluta, välja bort exclude
överflöd, översvallande glädje exuberance
översvallande exuberant
svältande famine-stricken
svälta famish
avsked, farväl farewell
matningsvalsar feedrolls
kvälja feel sick
valsade flat-rolled
flytande valutor floating currencies
marginalväljare floating voter
rinnande, svallande, flytande flowing
våld, tvinga, kraft, tränga force
med våld, övertygande forcibly
vällukt, doft fragrance
välluktande fragrant
valthorn French horn
våldsamhet, raseri furry
spelväljare game-selector
valack gelding
våldnad, spöke ghost
rotvälska gibberish
välkomna glad-hand
kundkrets, välvilja good-will
välmening good intention
adjö, farväl goodbye
sladder, skvallra, skvaller, skvaller gossip
välvilja, nåd, behag grace
väldig, storartad, högtidlig grand
stryk, välling gruel
sluka, svälja gulp
välbehag, smak gusto
valla, hjord, skock herd
topp-kvalitets high-quality
urval highlights
snabbvalstangent, snabbvalstangent hot key
hussvala house-martin
likväl, emellertid, men, dock however
väldig huge
väldigt hugely
väldig omfattning immensity
våldsam impetuous
ej valbar ineligible
mellanakt, paus, intervall interval
pladdra, pladder, rotvälska jabber
rotvälska, jargong jargon
glad, väldigt jolly
klok, välbetänkt, vettig judicious
likaväl just as well
grundval keystone
välgärning kind deed
välvilligt kindly
godhet, välvilja kindness
vågskvalp lapping
vällustig lascivious
tvåla in, löddra sig, lödder lather
dvallik lethargic
dvala lethargy
vällusting libertine
licens, självsvåld licence
liljekonvalj lily of the valley
konkursförvaltare, utredningsman liquidator
herravälde lordship
vällustig, lysten lustful
hantera, förestå, handha, manövrera, förvalta manage
hantering, förvaltning, ledning management
väluppfostrad mannerly
sakkunskap, herravälde mastery
kväljande, mjäkig mawkish
välförtjänst merited
mäktig, väldig mighty
vallgrav moat
valspråk, devis, motto motto
kväljande nauseating
likväl, ändå, dock, icke desto mindre nevertheless
skvallerbytta newsmonger
våldsamt anfall onslaught
välja opt
valfrihet, valmöjlighet option
valfri optional
valfritt optionally
valmöjligheter options
överflöd, välstånd opulence
vältalare, talare orator
välordnad, ordentlig, ordonnans orderly
överväldiga overpower
överväldiga, översvalla overwhelm
överhopad, överväldigad overwhelmed
översvallande overwhelming
kval, ont, plåga, pina, smärta, värk pain
avgrundskval pains of hell
välling, gröt pap
förvälla parboil
partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon partner
parfym, vällukt, parfymera perfume
vålnad, spöke, skepnad phantom
pilgrimsfärd, vallfärd pilgrimage
svältlön, liten lön, smula pittance
vallmo poppy
framgång, välstånd, välgång, medgång prosperity
valpa, valp pup
valp puppy
gungfly, lervälling quagmire
förbehåll, kvalifikation, merit qualification
kvalifikationer qualifications
kompetent, kvalificerade qualified
kvalificera qualify
kvalitativ qualitative
egenskap, kvalificera, kvalitet quality
samvetskval qualms
kväljande, obehaglig queasy
fästningsvall rampart
våldta rape
fenval razorback
välja om, återvälja re-elect
revalvera revaluate
varv, revolution, rotation, omvälvning revolution
skal, svål, kant rind
rivaler rivals
rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra roll
vält, vals roller
valsverk rolling-mill
kassavalv safe-deposit
backsvala sand martin
smaklig, välsmakande sapid
väldoftande, välsmakande savoury
huvudsvål scalp
skvallerkärring scandalmonger
välj, utvälja select
valbara selectable
vald selected
väljer selecting
urval, val selection
väljare selector
välväxt, välskapad shapely
välordnad shipshape
kväljningar, sjukdom, illamående sickness
förtala, baktala, skvaller, förtal slander
tvål, såpa soap
skvalp, plask splash
svält starvation
svälta, hungra starve
svälter starving
kvalmig stifling
kassavalv strong-room
dvala, apati stupor
äta kvällsvard, klunk, supera sup
kvällsmat, supé supper
svalla, svallvåg surge
sluka, ladusvala, svala, svala, svälja swallow
sväljande swallowing
dyning, svälla, svullna swell
svällande, ansvällning swelling
väldig swingeing
svullen, uppsvälld swollen
skvallerbytta talebearer
skvallerbytta telltale
valla, tendera tend
fasa, fruktan, skräckvälde, skräck terror
i kväll this evening
strupe, hals, svalg throat
skvaller tittle-tattle
grav, grift, gravvalv tomb
i kväll, inatt, i afton tonight
pina, kval torment
slöhet, dvala torpor
förvaltare trustees
välta tumble over
okvalificerad untrained
omvälvning upheaval
kullkasta, oroa, välta, stjälpa upset
valbara user-selectable
farväl valediction
valens valence
valentinbrev valentine
värdera, valuta, valör, värde value
vidsträckt, vidlyftig, väldig vast
hopp, valv vault
välvd vaulted
våldsam, häftig vehement
våldta, kränka violate
våld, våldsamhet violence
häftig, våldsam violent
vällustig voluptuous
väljare, röstande voter
vältra sig wallow
valnöt walnut
valborgsmässoafton Walpurgis night
valross walrus
vals waltz
klocka, vaka, vakt, valla, iakttar, fickur, ur watch
väl, valk weal
välstånd, rikedom wealth
rik, förmögen, välbärgade wealthy
välkommen, kärkommen, välkomna welcome
välkommen-hem welcome-home
välkomnade welcomed
välkomnande welcoming
välgång, välfärd welfare
väl, kry, källa, jo, gott, brunn, bra well
välriktad well-aimed
välordnad well-arranged
väl, välbefinnande, välmåga well-being
välsittande well-cut
väldokumenterad well-documented
väluppfostrad, välutbildade well-educated
välvårdad well-kept
välkänd well-known
välsmord well-lubricated
välordnade, välskött well-managed
väluppfostrad well-mannered
välmenande well-meaning
välbärgad, rik well-off
välbevarad well-preserved
väl-proportionerade well-proportioned
vältaligt well-spoken
vältummad well-thumbed
välbärgad well-to-do
välartad wellbehaved
välfungerande wellfunctioning
kaos, vältra welter
val whale
spoling, unge (hund), valp whelp
vålnad wraith
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.