The Swedish term "slå sig" matches the English term "get hurt"

other swedish words that include "slå" : english :
slakthus abattoir
narkotikaslav addict
släktskap affinity
slagsmål affray
besläktad akin
ängslan, beklämning, bekymmer, oro anxiety
slaganfall apolexy
slaganfall apoplectic
anslag appropriateness
anslå, tilldela assign
av olika slag assorted
slå med häpnad astound
slag med handryggen backhander
bakslag backset
backslag backspace
backslagstangent backspace-key
backslagstangent backspacer
avslut, köpslå, dagtinga, rampris, pruta bargain
slå bash
slagträ, flädermus bat
slagman batsman
slåss battle
slagskepp battleship
slarva be careless
besegra, dänga, kryssa, slå, bulta, piska, hamra beat
slagit beaten
slår beats
slår vad bet
blåsa, fläkta, törn, rapp, slag blow
slaveri, träldom bondage
dryckeslag, omgång bout
slå rekord break the record
bro, slå bro över, brygga bridge
tygla, tygel, betsla bridle
slå gul och blå bruising
penslar brushers
penslar brushes
anslagsäskande budget estimate
knuffa, knuff, slå buffet
sammanslagen bundled
pyssla busy oneself
slaktare, chakuteriaffär butcher
läger, slå läger, campa camp
tjusa, fängsla captivate
slarvig, ovarsam, vårdslös, oförsiktig careless
slarv carelessness
katapult, slangbåge catapult
beslå med lögn catch a person lying
slagord, lystringsord catchword
fjärilslarv, larvtraktor caterpillar
sädesslag cereal
snattra, tala, sladdra, skallra tänder chatter
mejsel, mejsla chisel
utmejsla chisel out
slänga, kasta, skrocka chuck
slagg cinder
samhällslära civics
mussla clam
rassel, rassla clank
slammer, slamra, oväsen, rassla clatter
liten flat båt, hjärtmussla cockle
mynt, penning, slant, mynt, slant, prägla mynt coin
följeslagare companion
komprimera, omslag compress
beslagta, konfiskera confiscate
beslag confiscation
slå ihop, sammansmälta conflate
besläktad, av samma slag congenerous
behaglig, sympatisk, besläktad congenial
besläktad, medfödd connate
släktskap, blodsband consanguinity
sammanslagning consolidation
rep, sladd, snöre cord
slående argument, grov lögn corker
pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke cover
knarra, knaka, gnissla creak
gnisslar creaks
tvärslå cross-bar
boll av idisslad föda cud
släpa i väta daggle
dingla, slänga dangle
släng, rusa, slänga, tankstreck, penndrag dash
slå dank dawdle
dagslång daylong
vansläktas, urarta, degenerera degenerate
nedslå, nedstämma deject
nedslagen dejected
nedslaget, dystert dejectedly
nedslår dejects
avslag denia
förnekande, avslag denial
märke efter slag, buckla dent
nedtrycka, nedslå depress
deprimerad, nedslagen depressed
förtvivlan, nedslagenhet despondency
utslag i vikt deviation in weight
nedslående disappointing
avlasta, släppa, avfyra, avlossa discharge
nedslående, beklämmande disheartening
nedslagen dispirited
slända på spinnrock distaff
nedslagen downcast
dra, dragga, släpa drag
dra och släpp drag'n'drop
slända, trollslända dragon-fly
teckningslärare drawing-master
släpigt uttal drawl
rädsla, frukta, befara dread
slagskepp dreadnought
tappa, droppa, trilla, drypa, släppa, spilla drop
släpper drops
avskräde, slagg dross
slavgöra, slit drudgery
gödsel, gödsla, dynga dung
beslag embargo
inveckla i strid, trassla till embroil
sinnerörelse, rörelse, känsla, gripenhet emotion
anställning, syssla employment
förslava enslave
trassla in entangle
intrasslad, trasslig entangled
fängsla, förtrolla enthrall
omslag, kuvert envelope
jämviktsläge equilibrium
utslag, utbrott eruption
slät, plan, än, jämn, även even
släcka extinguish
sladd fag-end
ätt, familj, släkt family
fädernesland fatherland
frukta, fruktan, rädsla, farhåga, befara fear
känsel, känsla, känning feeling
vessla, snoka ferret
släktfejd, fejd feud
demon, slav, fantast, djävul, odjur fiend
bekämpa, slåss, slåss, kamp, kämpa, strida, kämpa fight
kämpe, slagskämpe, jaktplan fighter
slagsmål fighting
slak, löslig flabby
slaga flail
klanglös, flat, flack, fadd, platt, våning, slät flat
elsladd flex
sladd (el- ) flexible cord
slänga, slänga, kasta fling
varsel, varsla foretoken
rädsla funk
galärslav galley-slave
gaslåga gas burner
gaslampa, gaslykta gaslamp
mansålder, släktled, alstring, tidsålder generation
ärftlighetslära genetics
släkte, klass, grupp genus
gnissla med tänderna gnash
slaghök goshawk
sladder, skvallra, skvaller, skvaller gossip
sladdertacka gossipmonger
storslagenhet, prakt grandeur
galler, rost, riva, gnissla grate
gnisslade grinded
hårt träslag hardwood
hårda träslag hardwoods
slagsida have a list
hjärtslag heart stroke
släktklenod heirloom
väsning, vina, väsa, fräsa, utvissla, väsa hiss
slå, träffa, träff, drabba hit
slangar hoses
gisslan hostage
Island Iceland
islänning Icelander
isländsk Icelandic
beslagta impound
fängsla, sätta i fängelse imprison
släktingar genom giftermål in-laws
fängsla incarcerate
fängslande incarceration
islamisk Islamic
gnissla, oljud jangle
gnissla, kruka, burk, krus, gräla jar
utslag, omdöme, dom judgment
jugoslavien jugoslavia
slags karamell jujube
rättslärd jurisconsul
rättslärd jurisprudent
rättslärd jurist
dräpa, avliva, döda, slå ihjäl kill
släkt kin
slags ( ett ..... ) kind of (a...)
släktskap kindred
släkt kinsfolk
släktskap kinship
släkting kinsman
kvinnlig släkting kinswoman
sömn, slaf kip
släktingar kith
stöt, slå, knacka, bulta knock
dråpslag knock-down
arbetarskyddslag labour welfare act
slafsa i sig lap up
uppslag på rock, slag lape
slag, rapp, piska, smäll, snärt lash
dörrklinka, säkerhetslås latch
lös, slapp lax
släppa let go
släppa let loose
slät, flack, nivå, jämn level
livslång lifelong
livslängd lifespan
loss, lösa, lös, slak, rörlig loose
släpa (på), handtag, grepe lug
kränga, krängning, sladdra lurch
slå vad make a bet
mänsklighet, människosläkte mankind
gödsel, gödsla manure
parningsläte mating call
släntra omkring maunder
dagslända mayfly
sammanslagning merger
lägga beslag på monopolize
klippa, loge, slå, höskulla mow
slåttermasin, gräsklippare mower
gyttja, slam, dy mud
frikostig, storslagen munificencent
mussla mussel
mynningsladdare muzzle-loader
fädernesland native country
underlåtenhet, slarv, oaktsamhet negligence
ängslan, nervositet nervousness
sparslant nest-egg
nässla nettle
ingenmansland no-man's-land
iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning notice
anslagstavla notice-board
annan, av ett annat slag otherguess
slaganfall palsy
lamslå parlyze
stamtavla, släkregister pedigree
genomslagskraft penetration
klämma, ättikslag pickle
finne, blemma, kvissla pimple
affisch, anslag, löpsedel, plakat placard
slätt, tydlig, enkel, simpel, fält, vanlig plain
slättinvånare plainsman
anslående pleasing
grötomslag poultice
hudutslag pox
förkänsla presentiment
frieri, förslag proposal
förslag proposals
föreslå, fria propose
föreslagna proposed
föreslå propound
slå, slå hål i punch
släcka put out
släcka, undertrycka quench
törstsläckare quencher
slagfärdig quick at repartee
knacka, lätt slag rap
dumdristig, hudutslag, obetänksam, förhasta rash
skramla, skallra, rassla, rossla, rossling rattle
vägran, avslag refusal
neka, vägra, avslå, avskräda, rata refuse
avslå refusing
besläktad related
sammanhang, släkting relation
relativ, anhörig, släkting, anförvant relative
koppla av, slakna relax
avslappnad, avspänd relaxed
släppande releasing
vild flykt, slå på flykten rout
rodd, räcka, rad, slagsmål row
slagskämpe, bråkig, ostyrig rowdy
nedslagen, ynklig rueful
idisslare ruminant
grubbla, idissla ruminate
idisslande rumination
Ryssland Russia
prassel, prassla rustle
savann, grässlätt savannah
kammussla scallop
slyngel, lymmel, fuska, skälm, slarva med scamp
läroverkslärare, magister schoolmaster
kammussla scollop
gissel, gissla scourge
papperslapp scrap of paper
skärmsläckare screensaver
tumult, slagsmål scuffle
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
känsla, mening, bemärkelse, vett, betydelse, sinne sense
meningslängd sentencelength
stämning, känsla sentiment
avskilja, beslagta sequester
slaveri servitude
bakslag set-back
skeppslast shipload
gå släpigt, blanda shuffle
slam silt
sladd med bil skid with a car
loj, slapp, slak slack
slappna, slakna slacken
slakhet slackness
slagg slag
släcka törst slake
slalombacke slalom slope
slå igen, smäll slam
slang, skälla ut slang
tvärslå, spjäla slat
slampa slattern
slakta, slakta, slakt slaughter
slav slave
träldom, slaveri slavery
slavar slaves
slaviska Slavic
slaviska Slavonic
kälke, slägga sledge
slät, blank sleek
snöslask sleet
släde, kälke sleigh
späd, smal, smärt, slank, tunn, smäcker, gänglig slender
smart, hal, slät slick
slam, gyttja, slem, dy slime
slangbåge sling-shot
papperslapp slink of paper
slånbär sloe
slagord, slogan slogan
slask, utspillt vatten, overall, arbetsrock slop
slaskig sloppy
smutsgris, slarver sloven
sluskig, hafsig, slarvig slovenly
slam sludge
slask, snösörja, dy slush
slampa slut
slarvig slutish
smack, slag, fiskebåt, smacka smack
kras, krossa, krock, slå sönder smash
slät, jämn, mjuk, glatt smooth
mjuka träslag softwoods
slags ( ett ..... ) sort of (a...)
mellanslagstangenten spacebar
pipa, gnissla squeak
amorteringslån sraight loan
hermelin, vessla stoat
eftersläntare straggler
slagen, drabbad stricken
träffa, strejk, slå, strejka strike
apart, påfallande, slående striking
slag, streck, stryka stroke
åsknedslag stroke of lightning
räcka till, förslå, räcka suffice
suggerera, påstå, antyda, föreslå suggest
föreslaget suggested
förslag, inrådan suggestion
slå till swipe
slå ned på, angrepp swoop
medkänsla sympathy
ta på släp take in tow
trassla till, härva, trassel tangle
trupp, lag, arbetslag team
synonymordbok, ordbok, uppslagsbok thesaurus
kast, kasta, slunga, slänga throw
slag, stöt, duns, dunka thump
andelslägenhet time-share apartment
slang, att tala to speak
verktygslåda toolbox
slänga, vräka toss
slantsingling toss-up
släpvagn trailer
träng, exercera, släp, tåg, inöva, öva, träna train
transportera, forsla, transport transport
rör, slang, tub, tunnelbana tube
slåss, slagsmål, dust tussle
kvartslampa ultra-violetray lamp
oöverträffbar, oslagbar unbeatable
tina upp, slappna av, räta unbend
ostädad, slarvig, skräpig, ovårdad untidy
utslag, dom verdict
vad, slå vad wager
slösa, ödsla, avfall, öda, ödelägga, öde waste
vessla weasel
inslag i väv weft
slag whang
vassla whey
ett slags vinthund whippet
vina, vissling, vissla whistle
visslande whistling
vissla, susa whizz
slå runt whoopee
kvinnosläktet womanshood
bearbeta, verka, göromål, job, syssla, verk work
korsband, omslag wrapper
omslag wrapping
omslagspapper wrappingpaper
jugoslavisk yugoslavian
other swedish words that include "sig" : english :
abdikera, avsäga sig abdicate
tvätta sig ablution
avsäga sig abnegate
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
akut, spetsig acute
unna sig något allow oneself something
ändra sig, ändra alter
amatörmässig amateurish
belöpa sig till, uppgå till amount to
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
närma, anflygning, närma sig, nalkas approach
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
förvissa sig om ascertain
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
stödja sig på base oneself on
sola sig bask
sola sig, gassa sig bask in the sun
nöja sig be content with
missta sig be mistaken
förhasta sig, överila sig be rash
vinka till sig beckon
trolova sig become betrothed
förlova sig become engaged
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja bend
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
blanda sig blend
välsigna bless
välsignad, salig blessed
välsignelse blessing
pussig bloated
snyta sig blow one's nose
blåsig blowy
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
välsignelse, förmån boon
bocka sig för bow oneself to
föröka sig, ras breed
bringa, föra med sig, ta med sig bring
våghalsig politik brinkmanship
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
avsigkommen broken-down
röra sig ur fläcken budge
signalhorn bugle
affärsmässig businesslike
anropsignal call sign
lugna sig calm down
bry sig om care for
förkyla sig catch a cold
nosig, näbbig, uppnosig cheeky
harkla sig clear one`s throat
inrikta sig på concentrate upon
bafatta sig med concern oneself
nedlåta sig condescend
rätta sig efter conform to
förbinda, förena sig conjoin
konsignation consignation
sammansvärja sig, konspirera conspire
ådra sig contract illness
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
kontrasignera, lösen countersign
yppa sig crop up
korsa, vresig, kryss, övergå, kors cross
tränga ihop sig crowd together
krusig, lockig curly
töras, våga, drista sig, understå sig dare
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
trotsig defiant
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
ägna sig åt devote oneself to
skiljer sig differ
skilja sig differentiate
grådaskig, smutsig dingy
osnygg, oren, smutsig dirty
avsäger sig disclaims
utspy, lämna ifrån sig disgorge
rufsig dishevelled
förställa sig dissimulate
utom sig, galen distraught
sköta sig väl do well
ta av sig hatt doff
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
slö, dåsig, sömnig drowsy
vare sig...eller, antingen... eller either...or
ge ifrån sig, avge, utsända emit
strävan, sträva, bemöda sig endeavour
förfråga sig enquire
ingå, inlåta sig på enter into
fela, missta sig err
gifta sig med espouse
legitimera sig establish one`s identity
undvika, undanbe sig, undgå evade
utmärka sig excel
urskulda sig exculpate oneself
utsätta sig för expose oneself to
röja sig exposeoneself
yttra sig express an opinion
förälska sig fall in love
lust, tycka om, infall, tänka sig fancy
bulna, vara sig fester
oroligt flytta sig fidget
eldig, hetsig fiery
smutsig, otäck, snuskig filthy
hetsigt firey
förstklassig first-class
förstklassig, prima first-rate
hjord, flock, tapp, skocka sig flock
larva sig footle
ojust, orättvis, smutsig foul
gnaga, oroa sig fret
vara ute och roa sig mycket gadabout
klara sig get along
ge sig av, komma bort get away
skärra upp sig get excited
geifta sig get married
röra på sig get moving
gå och lägga sig get off to bed
klippa sig get one's hair cut
klara sig i get through
resa sig, stiga upp get up
glansig glazed
glansig glossy
ägna sig åt go in for
lägga sig go to bed
roffa åt sig, gripa tag i grab
ge sig i kast med, dust grapple
gräma sig över grieve at
hårdna, härda sig harden
förbarma sig have pity
harkla sig, hök hawk
disig hazy
bekymra sig om heed
ta för sig help oneself
sig själv herself
sig själv himself
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
förbättra, förkovra sig, bättra improve
ådra sig incur
innebära, sluta sig till infer
ställa sig in ingratiate
upprorisk, uppstudsig insubordinate
lägga sig ut för intercede
ingripa, lägga sig i interfere
berusa sig intoxicate oneself
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
sig själv itself
glädja sig över joice at
hålla sig i styr keep quiet
buga sig kowtow
slafsa i sig lap up
tvåla in, löddra sig, lödder lather
mager, luta sig lean
lära sig, erfara learn
vräka sig loll
spegla sig look at oneself in the glass
missta sig make a mistake
få klara sig med make do with
förvissa sig om make sure of
föresätta sig make up ones mind
märka, märke, markera, signera, beteckna mark
gifta sig med, viga, gifta sig marry
under, förundra sig marvel
behärska sig master one's temper
skriva in sig vid universitet matriculate
slingra sig meander
rutinmässigt mechanically
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
befattar sig meddles
bry sig om mind about
blanda sig, blanda mingle
disig, dimmig misty
sur, vresig, dyster morose
ge sig av move off
skitig, lortig, smutsig mucky
föröka, avla av sig, multiplicera multiply
grötig, mosig, sörjig mushy
tjusig nifty
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
tvångsmässig obsessional
trotsig obsinate
sig oneself
sig, sig själv onself
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
trasig, i olag, i oordning out of order
försova sig oversleep
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
spetsig, mager peaked
förvänd, vresig perverse
snurrig, vimsig pixilated
störta sig in i plunge into
spetsig, pekade pointed
kasta sig över pounce
kråma sig prance about
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
snygga upp sig primp
snygga upp sig prink
yrkesmässig professional
yrkesmässiga professional-looking
visa sig vara prove to be
eka, staka sig fram punt
renrasig pure-bred
ta på sig put on
meritera sig qualify oneself
rida på ord, ordlek, slingra sig quibble
beslutsmässigt antal quorum
trasig ragged
förgrena sig ramify
erinra sig reall
visa sig på nytt, återuppstå reappear
uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig rear
dra sig tillbaka recarde
vila, luta sig bakåt recline
påminna sig, minnas recollect
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
hämta sig recuperate
rödbrusiga red-faced
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
fröjda sig åt rejoice at
åter sluta sig till, svara rejoin
förhålla sig remaine
minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig remember
avsäga sig renounce
avsägande sig renouncing
betala sig, vedergälla, återbetala repay
ångra, ångra sig repent
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
retirera, dra sig tillbaka retire
stiga, resa sig rise
rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra roll
rosig rosy
rutinmässigt routinely
rödbrusig rubicund
utsätta sig för, löpa risk run the risk
störta sig in i rush into
skingra sig scatter
knasig scatty
klia sig scratch oneself
sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka seal
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
föresätta sig set oneself to
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
hamna, bosätta sig settle down
raka sig shave oneself
skolka, smita ifrån, undanbe sig shirk
teckna, skylt, underteckna, vink, signera sign
signalera, signal, märklig signal
påskrift, signatur, underskrift signature
signaturmelodi signature tune
signerad signed
märkbar, signifikant significant
sätta sig sit down
smyga sig, maska skulk
vårdslös, hafsig slipshod
kämpa sig genom slog through
sluskig, hafsig, slarvig slovenly
ryck, rycka till sig, nappa åt sig snatch
smyga sig, smita sneak
tupplur, ta sig en lur snooze
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
smutsig, simpel sordid
vräka sig sprawl
smutsig squalid
huka sig ned squat
vrida sig, våndas squirm
stocka sig, stagnera stagnate
avteckna sig mot stand out against
begiva sig till start for
smyga sig, stjäla steal
spira, spetsigt torn steeple
böja sig stoop
stötta, kråma sig strut
underkasta sig, foga sig submit to
existera, livnära sig subsist
vresig, trumpen sulky
livnära sig support oneself
övervinna, höja sig över surmount
ge sig, uppge surrender
stjälpa i sig swig
vinnlägga sig om, vinnlägga sig om take pains to
bemäktiga sig take possession of
ikläda sig take upon oneself
trasig, söndertrasad tattered
sig themselves
förstklassig tiptop
trasig torn
bekymra sig trouble about
förlita sig på, lita på trust in
vända sig om turn round
anförtro sig åt unbosom
åta sig undertake
ta av kläderna, klä av sig undress
tillskansa sig, inkräkta på usurp
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
invärtes, känslomässigt visceral
yrkesmässig vocational
jämra sig wail
jämrar sig wails
vältra sig wallow
gifta sig med, viga wed
bege sig wend
vare sig...eller whether...or
blåsig windy
förundra sig, undra över wonder at
vimsig woozy
oroa sig för worry about
slingra sig wriggle
vrida sig writhe
vred sig writhed
jämra sig yammer
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.