The Swedish term "utgång, slut, ände, avsluta, stump, ända, sluta" matches the English term "end"

other swedish words that include "slut" : english :
ansluten till adhered
adhesion, vidhäftningsförmåga, anslutning adhesion
ansluta affiliation
tredje från slutet antepenultimate
rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning ballot
avslut, köpslå, dagtinga, rampris, pruta bargain
sluta, upphöra cease
stänga, stänga, nära, noggrann, tät, slut, nära close
anslutning commemorating
skolavslutning commencement
avslutar completes
komplettering, avslutning completion
avsluta conclude
avslutande concluding
slut, slutsats conclusion
avgörande, slutlig conclusive
koppla, ansluta connect
följd, konsekvens, slutsats consequence
avslutning, fulländning consummation
uteslutande debarment
besluta, avdöma, avgöra decide
avgjord, beslutat decided
beslutar decides
beslut decision
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
sluttning declivity
slutgiltig definitive
nedgång, sluttning, härstammning descent
föresats, beslutsamhet, beslut determination
beslutsam emphasized
bifoga, innesluta enclose
slutresultat end-result
slut-användare end-user
ändelse, slutande ending
slutpunkt endpoint
slutpunkter endpoints
avslutar ends
omsluta enfold
inlinda, innesluta envelop
utesluta, välja bort exclude
sammanslutning federation
slutlig final
slutresultat final-result
till slut finality
slutligen finally
sluta finish
avsluta finish off
avslutat, färdig finished
inredning, anslutningar fittings
svag sluttning glasis
backslutning, sluttning hillside
innesluten inclosed
innebära, sluta sig till infer
slutsats inference
omsluta infold
obeslutsam, tveksam, rådlös, rådvill irresolute
anslutningar joints
slutligen lastly
landsförvisning, uteslutning ostracism
slutsåld bok out of print
anslutning proximity
sluta quit
slutar quits
beslutsmässigt antal quorum
sluta re-energise
åter sluta sig till, svara rejoin
sluten, reserverade reserved
resolut, viljestark, beslutsam resolute
sluten reticent
slutkörd run-down
tillslutna sealed
kortslutning shortcircuit
fönsterlucka, slutare, lucka shutter
slutta, sluttning slant
backe, sluttning, slutta slope
slutsåld sold out
uteslutande solely
skolavslutning speech-day
bländare, hejda, sluta, paus, stanna, stoppa stop
slutdel tail-end
slutstycke tailpiece
terminal, slutgiltig terminal
avsluta terminate
avslutande, uppsägning, ämne, ändelse termination
förening, förbund, förening, sammanslutning union
other swedish words that include "ände" : english :
avtagande abatement
rövande bort abduction
motbjudande abhorrent
dröjande abidance
borttagande ablation
kokande aboil
avskaffande abolition
abortivmedel, abortframkallande abortifacient
utlandet, utomlands, utrikes abroad
frånvarande, borta absent
frånvarande absentee
frånvarande absently
frikännande absolution
absorberande absorbent
absorberande absorbing
överflödande abundant
accelererande accelerating
accept, accepterande, antagande acceptance
åtföljande accessor
olycka, olyckshändelse, slump accident
händelsevis accidentally
tillhörande accompanying
mellanhavande, räkenskap, beräkning, räkning account
handelsräkning accounts
instämmande accueded
kunnandet achievements
värkande aching
erkännande acknowledgement
erkännande acknowledgment
förvärvande acquirement
förvärvande acquisitions
frikännande acquittal
händelser actions
verksamhet, aktiverande activating
beroendeframkallande addictive
adderande adding
fastsittande vid adherence
angränsande, intilliggande adjacent
närgränsande adjecent
angränsande adjoining
tilldömande adjudication
justerande adjusting
förvaltning, styrelse, regi, handhavande administration
antagning, tillträde, medgivande admission
förmanande admonitory
bedårande, beundransvärd adorable
beundrande adoring
prydande, prydnad adornment
krypande smicker adulation
smickrande adulatory
antågande advancing
annonserande advertising
rådgivande advisory
befrämjande av advocacy
jakande affirmative
flytande afloat
åldrande ageing
försvårande aggravation
glödande aglow
med händerna i sidan akimbo
oroväckande, oroande alarming
främmande alien
fjärmande, alienation alienation
liknande alike
närande alimentary
levande alive
allomfattande all-embracing
alltomfattande all-in
lockande alluring
mandel almond
omväxlande alternat
häpnadsväckande amazing
upphöjande till lag anactment
stillande, analgetikum analgesic
anderna andes
anmälan, tillkännagivande announcement
retsam, irriterande annoying
smärtstillande medel anodyne
motverkande antagonistic
människoliknande anthropod
böghatande antigay
ursäktande apologetic
förhärligande apotheosis
lockande appealing
apparition, utseende, framträdande appearance
uppträdanden appearances
framträdande appearing
lugnande appeasement
adderande appending
uppträdande apperance
aptitretande medel appetizer
välsmakande, aptitretande, aptitlig appetizing
sökande applicants
träffande apposite
uppskattande appreciative
uppskattande appreciatively
anhållande, uppfattning, farhåga apprehension
annalkande approaching
gillande approbation
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
godkännande, gillande, bifall, anklang approval
läraktig, träffande apt
brinnande, het ardent
hävdande argued
härrörande arising
resterande skulder arrears
anhållande, häkta, arrestera, arrestera arrest
anhållanden arrests
ankomma, länder arrive
anlände arrived
anländer arrives
ökande ascending
sovande asleep
påstående, förfäktande assertion
förfäktanden assertions
hävdandet av asserts
tilldelande assigning
antagande assuming
åtagande assumption
försäkrande assuring
förvånande astounding
för närvarande, för tillfället at present
hopfästande attaching
intagande, attraktiv, tilldragande attractive
berättigande, auktorisation, auktorisation authorization
godkännandet authorizing
hjälpande auxiliary
undvikande avoiding
prisvinnande award-winning
bärätande baccivorous
inneliggande order backlog
ryggdunkande backslapping
tillbakasvallande våg backwash
bakteriedödande bactericidal
förvirrande baffling
tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt balance
braskande reklam bally
vederkvickande balmy
banderoll banderole
andeväsen banshee
andeväsen banshees
skummande barmy
kringresande skådespelare barnstormer
plage, stranden, strand beach
misshandel beatings
sängliggande bedridden
tiggande, tiggeri begging
uppföranden behaviors
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
krigförande, krigförande belligerent
välgörande, välgörenhet beneficial
bönfallande beseeching
böljande billowy
bitande, bita biting
klandra, klander, tadel, skylla på blame
svidande blistering
luftangrepp, överraskande blitz
blommande blooming
blomstrande blossoming
rodnande blushing
rodnande blushingly
förebådande bodeful
stormig, larmande boisterous
bokhandel bookshop
bokhandel bookstore
självinmatande programladdare bootstrap
stärkande bracing
brytande breach
spirituell, lysande, genial, snillrik brilliant
sänder broadcasts
anslagsäskande budget estimate
skrymmande bulky
skumpande bumping
bärande buoyant
brännande burning
bristande bursting
kringvandrande musikant busker
händelsevis by chance
illalåtande cacophonous
lugnande calming
avbrytande canceling
levande ljus candlelight
fångande capturing
cancerframkallande carcinogenic
smekande caressing
köttätande carnivorous
bärande på carrying
vinnande, smittande catching
förorsakande causation
orsakande causing
skarp, brännande caustic
firande celebration
kriticera, klander censure
ordförande chairman
ordförande chairperson
föränderlig, ombytlig changeable
älsklig, charmant, förtjusande, förtjusande charming
snattra, tala, sladdra, skallra tänder chatter
väljande choosing
skratta skrockande chortle
cirkulerande circling
civiliserande civilizing
rengörande cleaning
mildhet, förbarmande clemency
pressande clentching
klickande clicking
klättrande climbing
fasthållande clutching
medbestämmande co-determination
efterkravsförsändelse cod-parcel
övertygande cogent
begrundande, reflexion cogitation
sammanhängande coherent
sammanhängande coherently
sammanträffande, slump coincidence
kombinerande combining
trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande comfort
tröstande comforting
instundande, kommande, tillkommande coming
ålägga, order, kommandera, anföra, befäl command
inledande av commencing
handel, rörelse, handel commerce
handelsresande commercial traveller
åtagande commitment
handelsvara commodity
oordning, oväsen, uppståndelse commotion
skrivelse, meddelande, kommunikation communication
jämförande, relativ comparative
medlidande compasion
medlidande compassion
tvingande compelling
konkurrenskraftig, konkurrerande competitive
kärande complainant
klagande complaining
komplementerande complementary
fullgörande completing
omfattande comprehensive
komprimerande compressing
användandet av datorer computing
inblandad, anbelanga, vederbörande, intresserad concerned
beträffande, angående, rörande concerning
medgivande, eftergift concession
avslutande concluding
avgörande, slutlig conclusive
sammanträffande concurrence
jämlöpande, jämlöpande concurrent
befrämjande conducive
uppförande, beteende, dirigera, vandel conduct
förlänande, utdelande conferment
förbryllande confusing
kontakt, samband, förhållande, förbindelse connection
efterlåtenhet, tyst medgivande connivance
medvetande consciousness
på varandra följande consecutive
bibehållande, bevarande conservation
övervägande, omtanke, hänsyn consideration
överensstämmande, konsonant consonant
iögonfallande, framstående conspicuous
konstruerande constructing
rådssökande consultant
konsulterande consultants
rådgivande consultative
förbrukande consuming
kontaktande contacting
innehållande containing
angränsande contiguous
oavbruten, oupphörlig, ihållande continuous
bidragsgivande contributory
kontrollerande controlling
sammankallande convenor
omvändelse conversion
fällande, övertygelse conviction
övertygande convincing
sammankallande, församling convocation
andelsförening, stänga in, bur för höns coop
litterär äganderätt copyright
koriander coriander
motsvarande, brevskrivare correspondent
motsvarande corresponding
anfrätning, sönderfrätande corrosion
frätande corrosive
motverkande counteracting
länder countries
täckande covering
skapande creating
halvmåne, tillväxande crescent
gränsöverskridande cross-border
kritisk, avgörande crucial
krossande crushing
skyldig, klandervärd culpable
gängse, ström (el- ), nuvarande current
förnärvarande currently
fördömande damning
dansande dancing
dagdrömmande daydreaming
avaktiverande deactivating
öronbedövande deafening
uteslutande debarment
debatterande debating
passande decently
avgörande deciding
avfallande deciduous
avgörande decisive
avtagande, minska decrease
tillägnande dedications
svarande defendant
gudsförklarande deifying
borttagande deleting
läcker, välsmakande, ljuv, delikat delicious
förtjusande, välbehaglig delightful
yr, rasande delirous
befrielse, överlämnande deliverance
grävande delving
krävande, kräver demanding
uppförande demeanour
demon, ond ande demon
bevisande, demonstration demonstration
demonstrativ, bevisande demonstrative
förnekande, avslag denial
fördömande, angivelse denunciation
förnekande denying
underhavande dependant
avhängig, underlydande dependent
efterlevande dependents
utvecklande deploying
uppförande, uppträdande deportment
nedsättande derogatory
ättlingar, efterkommande descendants
minskande descending
förstörande destructive
osammanhängande desultory
avskiljande, avskildhet detachment
avskräckande deterrent
detonerande detonating
ödeläggande devastating
slingrande, irrande devious
grävande digging
försvinnande disappearing
ogillande disapproval
katastrof, olyckshändelse disaster
frånsägande disclaimed
avsägande disclaimer
gottfinnande, urskiljning discretion
skarpsinnig, särskiljande discriminating
diskriminerande discriminatory
diskuterande discussing
onåd, ogillande disfavour
ruskig, vidrig, osmaklig, äckligt, motbjudande disgusting
nedslående, beklämmande disheartening
visande displaying
fritt förfogande, förfogande, disponera disposal
förfogande, anordning, fallenhet, läggning disposition
oroande disquiet
oroande disquieting
illa beryktad, vanhedrande disreputable
frikyrklig, oliktänkande dissenter
utsvävande dissipated
avståndstagande dissociation
utsvävande, liderlig dissolute
utpräglad, utmärkande distinctive
nödlidande distressed
förstörelse, avkoppling, avledande diversion
knittel, haltande vers doggerel
gjort, förehavande doing
dominerande, förhärskande dominant
behärskande dominated
sovande, vilande dormant
dränkande drenching
droppande dripping
drivande driving
tråkig, andefattig, slö, trög, matt, dov dull
plikt, bestyr, åliggande, tjänst, tull duty
ätande eating
ledande artikel, ledare editorial
undervisande educational
bemödande, ansträngning, försök effort
översvallande effusive
upplyftande elevating
elittänkande elitism
gäckande, oåtkomlig, bedräglig elusive
emacsliknande emacs-like
förskönande embellishment
agent, sändebud emissary
befallande emperious
poängterande emphasizing
handelscentrum, varuhus emporium
efterliknande, tävlan emulation
möjliggörande enabling
avkodande encoding
strävanden endeavors
ändelse, slutande ending
donerande endowed
engelsk-talande English-speaking
åtnjutande enjoement
uppskattande enjoying
rasande enraged
rolig, underhållande entertaining
sändebud envoy
ridande, ryttartävling equestrian
motsvarande equivalent
kringvandrande errant
oregelbunden, kringirrande erratic
upprättande, inrättning, institution establishment
välbefinnande euphoris
utvärderande evaluating
försvinnande evanescence
försvinnande evanescent
undanflykter, undvikande evation
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
händelserelaterad event-related
händelser events
fordrande, krävande exacting
utforskande examining
spännande, retande exciting
avrättning, verkställande execution
verkställande executive
bemödande exertion
krävande, tvingande exigent
befintlig, existerande, bestående existing
andebesvärjare exorcist
expandera, utvidga, utbreda expand
expanderande expanding
väntande expectant
väntande expecting
förklarande explanatory
utnyttjande exploitation
utnyttjande exploiting
utforskande exploratory
utforskande exploring
exporterande exporting
visande exposing
utdrivande, utvisning expulsion
förmildrande extenuating
ovidkommande, artfrämmande extraneous
extremitet, ände extremity
överflöd, översvallande glädje exuberance
översvallande exuberant
ögonöppnande eye-opening
vände ansiktet faced
främjandet facilitated
svältande famine-stricken
fästande fastening
fettbildande fattening
klandersjuka fault-finding
fjäskande fawning
festande feasting
kände felt
innerlig, brinnande fervent
glödande fervid
hämtande fetching
finnande finding
skjutande firing
sitta, passa, passande, lämplig fit
uppenbar, upprörande flagrant
flammande flared
fladdrande flickering
flytande floating
flytande valutor floating currencies
överflödande flooded
blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad florid
startande, flytkraft, flytförmåga flotation
rinnande, svallande, flytande flowing
flytande fluent
flytande(om att tala) fluently
flygande hund flying fox
avståndsinställning, fokuserande focusing
följande following
med våld, övertygande forcibly
tvingande forcing
formaterande formatting
formande, forma forming
välluktande fragrant
frigörande freeing
ofta förkommande frequent
givande, bördig, fruktbar fruitfull
njutning, förverkligande fruition
uppfyllande fulfilling
principiell, väsentlig, grundläggande fundamental
ilsken, rasande, ursinnig furious
rasande furiously
blivande, tillkommande, framtid future
vinstgivande, lukrativ gainful
lysande samling galaxy
spelande gambling
spelliknande game-like
gapande gaping
alstrande generating
ande genie
snille, geni, ande genius
bakteriedödande germicide
gestukilerande gesticulatory
ond ande ghoul
fnittrande giggling
givande giving
sneglande glancing
bländande, gräll, bjärt glaring
flytande, ledig glib
blänkande glistening
förhärligande glorifying
ärorik, härlig, lysande glorious
gnissla med tänderna gnash
regerande governing
grafik, åskådlig, målande graphic
fattande grasping
tillfredsställande gratifying
grekisktalande Greek-speaking
sörjande grieving
stönande, jämmer groaning
grundläggande undervisning grounding
grupperande grouping
växande growing
morrande, morra, brumma growl
mycket krävande, stryk gruelling
gäst, främmande guest
hanterande handling
händer hands
hängande hanging
hände happened
händelse happening
händer happens
plågande harassing
strapats, umbärande, möda, vedermöda hardship
mycket lidande hardships
överensstämmande harmonised
hjärtevärmande heartwarming
hjälpande, hjälper helping
tvekande hesitating
träffande hitting
hemvändande homing
hoppande hopping
fasaväckande horrific
skräckinjagande horrifying
svävande hovering
ylande howling
hallåande hullaballoo
nedsättande, förnedrande humiliating
hycklande, skenhelig hypocritical
isande icily
iskall, isande icy
dålig behandling, misshandel ill-treatment
illustrerande illustrating
belysande illustrative
lysande illustrious
efterliknande imitative
hotande närhet imminence
överhängande imminent
offrande immolation
ofelbar, oklanderlig impecable
oklanderlig impeccable
nödvändig, tvingande imperative
befallande imperious
realiserande implementation
bedjande imploring
viktig, betydelsefull, betydande important
importerande importing
imponerande imposing
påläggande imposition
imponerande impressive
opassande, otillbörlig, oegentlig improper
förbättrande improving
andefattig, tom, fånig inane
olycksbådande inauspicious
glödande incandescent
fängslande incarceration
påbörjande inception
händelse incident
inkluderande, inklusive including
osammanhängande incoherent
inkommande incoming
ökande increasing
utökande incrementing
äggkläckning, ruvande incubation
hände incurred
indikerande indicating
inflytande, inverkan, påverka influence
upprörande, orättfärdig iniquitous
begynnelsebokstav, inledande initial
åläggande injunction
infogande inserting
visitation, inspekterande inspecting
medryckande inspiring
bidragande instrumental
kränkande, förolämpande insulting
räntebärande interest-bearing
begravning, jordande interment
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
frågande interrogative
ingripande intervention
sammanträffande, intervju interview
upphävande invalidation
oföränderlig, alltid invariable
stärkande invigorating
inbjudande inviting
involverande involving
ovidkommande irrelevant
oklanderlig, oförvitlig irreproachable
oklanderligt irreproachably
irriterande irritants
retande irritating
utfärdande issuance
resande itinerant
skärande jarring
skämtande jestingly
klirra, klirrande jingle
ande, demon jinn
glädjande joyful
jublande jubilant
jonglerande jugglery
hoppande jumping
festande junketing
försvar, berättigande justification
rättfärdigande justificative
utskjutande jutting
behållande keeping
dödande killing
kyssande, kysser kissing
knådande, knåda kneading
knäande kneeling
vandrande riddare knight-errant
insikt, vetande, kunskap, vetenskap, kännedom knowledge
länder lands
latintalande latin-speaking
berömmande laudatory
skrattretande laughable
skrattande laughing
skrattande laughingly
avföringsmedel, lösande laxative
liggande laying
ledande leading
läckande leaky
lutande leaning
lagstiftande legislative
lagstiftande församling legislature
citronsmakande lemony
utsvävande, tygellös licentious
slickande licking
livslevande life-like
begränsande limiting
haltande limping
dröjande lingering
länkande linking
göra flytande liquefy
läspande lisping
tände, tänt lit
processande litigant
existens, uppehälle, utkomst, levebröd, levande living
laddande loading
lokaliserande locating
framträdande looms
söt, förtjusande, härlig, vacker, älsklig lovely
redig, klar, överskådlig, lysande lucid
lönande, lukrativ lucrative
lurande lurking
glänsande lustrous
lögnaktig, liggande lying
mandelkaka macaroon
manövrerande maneuvering
användande manipulating
tillverkande manufacturing
kartläggande mapping
plundrande marauding
marknadsförande marketing
handelsplats mart
dominerande masterful
onanerande, onani masturbating
motsvarande matching
kväljande, mjäkig mawkish
förvirrande mazy
undanglidande mealy-mouthed
intetsägande, meningslös meaningless
beskäftig, påträngande meddlesome
memorerande memorizing
lagning, reparerande mending
affärs-, handels mercantile
handelsvaror merchandise
meddelande, bud, budskap message
flyttande migrant
mjölkande milking
härmning, skyddande förklädnad mimicry
minimerande minimizing
dåligt uppförande misbehaviour
vanskötsel, dåligt uppförande misconduct
elände misery
stönande moaning
modellerande modeling
moral, vandel morals
följande dag, morgondag morrow
ridande, beriden, uppklistrad, monterad mounted
sörjande mourner
upphovsman, drivande kraft, drivande kraft mover
gripande, flyttning, rörande moving
tryckande, kvav muggy
talrik, myllrande multitudinous
föränderlighet mutability
landsomfattande nationwide
kväljande nauseating
navigerande navigating
neandertalmänniska Neanderthal man
behövande necessitous
andebesvärjare necromancer
torftig, behövande, nödlidande needy
förnekande negation
nervpåfrestande nerve-racking
nervskakande nerve-shattering
nederländerna Netherlands
Nederländerna Netherlands - the
nätverksarbetande networking
kort extrameddelande newsflash
härnäst, nästa, instundande next
bitande kall nippy
nomadiserande nomadic
icke-bindande non-binding
icke-existerande, obefintlig non-existent
ickeexisterande nonexistent
tillkännagivande notifying
närande nourishing
nu regerande now-reigning
förekommande obligin
iakttagelse, yttrande observation
bullrande obstreperous
hindrande obstructive
införskaffande obtaining
påtvingande obtrusion
påflugen, påfallande obtrusive
händer, tilldraga occur
förekommande occurring
händer occurs
dåvarande of the time
anbud (sälja), erbjuda, ergjudande, offerera offer
erbjudande, offer offering
olycksbådande ominous
utelämnande, underlåtenhet omission
allestädes närvarande omnipresent
allvetande omniscient
jourhavande on duty for the day
funktion, opererande operating
kontrasterande opposed
tryckande oppressive
optimerande optimising
världsfrämmande, andlig otherworldly
bisarr, främmande outlandish
kränkande outrageous
överskridande overdraft
översvämmande overflowing
överlappande overlapping
översvallande overwhelming
överskrivande overwriting
ägande ownership
ägande owning
förbipasserande, förbigående passer-by
förbipasserande passerby
infogande pasting
rörande pathetic
betalande paying
fredsälskande peace-loving
idka gårdfarihandel peddle
bäcken, bottnande pelvic
örhänge, hängande, mostycke pendant
uppträdande, föreställning performance
uppträdanden performances
återkommande periodic
fosforescerande phosphorescent
genomträngande piercing
tassande pitty-patter
medlidande, synd, ömka pity
placerande placing
besvärlig, irriterande plaguey
kärande plaintiff
klagande plaintive
dånande plangent
planerande planning
placerande planting
applåder, gillande plaudit
yrkande plea
plundrande plundering
pekande pointing
sökande poking
förorenande ämne pollutant
innehavande possessing
efterkommande, eftervärld posterity
poserande posturing
stickande rök pother
flytande pouring
praktiserande practitioner
bränd mandel praline
predikandet preaching
förebyggande precosion
förhärskande, övervägande, dominerande predominant
inledande prefatory
havandeskap pregnancy
havande, grossess, gravid, innehållsrik pregnant
förberedande preliminary
premiss, fastighet, antagande premise
förberedande preparing
förberedande prepatory
gåva, present, framföra, nuvarande, presens present
presenterande presenting
bevarande preservation
ordförande, president, ordförande president
enträgen, tryckande pressing
övertala, segra, få överhanden, härska prevail
rådande prevailing
förhindrande prevention
försakelse, umbärande privation
slösande prodigal
skapande producing
lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig profitable
utsvävande profligate
överflödande profuse
utskjutande projecting
framträda, bemärkt, framträdande prominent
yttrande prononcement
vederbörande, ordentlig, tillbörlig proper
äganderätt proprietorship
framdrivande propulsion
gynnsam, blomstrande prosperous
skyddande protective
utstående, framskjutande protruding
publicerande publiching
publicerande publicizing
publicerande publicly
dragande pulling
pulserande pulsating
jakt, förföljande pursuit
tryckande, trycker pushing
förbryllande, gåtfull puzzling
kväljande, obehaglig queasy
sökande, sök quest
ridande polis, skogvaktare ranger
stinkande, yppig, rang, ordna, rad rank
ledande ranking
förhållande ratio
skramlande rattling
förverkligande realization
återuppbyggandet rebuilding
tillrättavisande rebuke
återkalla ett yttrande recant
kvitto, kvittera, mottagande receipt
mottagande receiving
mottagande, mottagning reception
mottagande recieving
tillbakalutande reclining
igenkännande recognition
tillfrisknande, återhämtning, bättring recovery
återskapande recreating
upprepande recurrence
återkommande recurrent
glödande hetta red-heat
doftande redolent
rykande reeking
refererande referring
uppfriskande, vederkvickande refreshing
återbetalande refunding
reglerande regulating
övar, övande rehearsing
förkastande, utmönstring rejection
anknytande relating
relationer, förhållande relations
i förhållande till relatives
släppande releasing
dithörande relevant
litande relying
övrig, kvar, kvarvarande remaining
påfallande, anmärkningsvärd, märkvärdig remarkable
påminnande om reminiscent
borttagande removing
avsägande sig renouncing
återkommande repetitive
ersättande replacing
klandervärd reprehensible
motbjudande repugnant
motbjudande, vedervärdig repulsive
begärande requesting
liknande resembling
resterande residual
lösande resolving
beträffande, med hänsyn till respecting
glänsande resplendent
vilande resting
återställande restorations
resulterande resulting
återuppståndelse resurrection
detaljhandels retail
tillbakadragande retirement
återvinnande retrieval
återvändande returning
avslöjande revealing
uppenbarelse, avslöjande revelation
rumlande revelling
festande revelry
upprörande revolting
roterande revolving
givande rewarding
regerande konung rex
sållandet, gåtorna riddling
höger-klickande right-clicking
porlande rippling
stigande rising
rumlande roistering
rullande rolling
stojande romping
roterande rotary
roterande rotating
väckande rousing
kringflackande roving
rådande, regerande ruling
mullrande rumbling
larmande rumbustious
idisslande rumination
letande, genomleta rummage
rinnande, löpning, går, lopp running
bo på landet rusticate
vanhelgande sacriledge
vanhelgande, helgerån sacrilege
byggtork, salamander salamander
utskjutande, framträdande salient
sandelträd, sandal sandal
smaklig, välsmakande sapid
tillfredsställande satisfying
mättande saturation
väldoftande, välsmakande savoury
mandelblomma saxifrage
skrämmande scary
dräpande scathing
skrikande, skrika screaming
handskrift, andelsbevis script
bläddrande scrolling
skrubbande scrubbing
rannsakning, sökande searching
lugnande medel, sedativ sedative
sittande sedentary
sökande seeking
passande, anständig seemly
gripande, attack, anfall seizure
självvisande self-displaying
självexekverande self-running
självförhärligande self-sacrificing
självförsörjande self-supporting
självvisande self-viewable
säljande selling
avskedstagande send-off
sänder, sändning sending
sänder sends
förnimmelse, sensation, uppståndelse sensation
separerande separating
servil, krypande servile
skakande, skakar shaking
skakande, svag, skral shaky
dela, andel, lott, anpart, aktie, del share
skiftande shifting
lysande shining
chockerande shocking
brist, misslyckande shortcoming
avkortande shortening
skrikande shouting
visande showing
skrikande shrieking
lik, liknande, dylik similar
på samma sätt, liknande similarly
sjungande singing
slingrande sinuous
sovande sleeping
andel, skiva slice
stinkande smelly
rökande smoking
pyrande smouldering
föraktfull, nedlåtande sniffy
snokande snooping
snyftande, snyftar sobbing
uteslutande solely
rogivande soothing
andraårsstuderande sophomore
sövande soporific
pärlande sparkling
talande speaking
specifierande specifying
skenfager, bestickande specious
bokstaverande, rättskrivning spelling
spenderande spending
själ, ande, andemening spirit
präktig, härlig, glänsande, praktfull splendid
delande splitting
festande, upptåg spree
kramande squeezing
förbluffande staggering
häpnadsväckande startling
stannande staying
smyg, smygande stealthily
smygande, smyg stealthy
ännu, stilla, fortfarande, dock, alltjämt, än still
högtravande stilted
upppiggande, retande stimulating
stingande stinging
stinkande stinking
uppståndelse, fläkta, omröra stir
spännande stirring
sparande storing
främmande, egen, konstig, märkvärdig, underlig strange
kringströvande, gå vilse stray
förstärkande strengthening
ansträngande strenuous
sträckande stretching
gäll, kärv, skärande strident
strejkande striker
apart, påfallande, slående striking
bindande stringent
student, studerande student
studerande studying
förbluffande stupendous
undermedvetande subconsciousness
framläggandet submitting
påföljande subsequent
biträdande subsidary
avtagande subsidies
omstörtande subversive
efterföljande succeeding
sugande, suger sucking
lidande suffering
ändelse suffix
passande, läglig, lämplig suitable
slö, liggande på rygg supine
stödjande supporting
antagande, förmodligen supposition
förvånande surprising
förvånande surprisingly
kringliggande surrounding
undersökande surveying
överlevande, rest survival
kvarvarande surviving
sväljande swallowing
svängande swaying
sötande sweetening
svällande, ansvällning swelling
förgås, tryckande värme swelter
tryckande sweltering
lekande lätt swimmingly
svängande swinging
växlande switching
krypande sycophantic
stavelsebildande syllabic
tilltalande, sympatisk sympathetic
övertagande take-over
övertagandebud takeoverbid
intagande taking
samtalande talking
tämjande taming
kladdande tampering
avsmalnande tapering
krävande, svår taxing
tänder teeth
trevande tentative
avslutande, uppsägning, ämne, ändelse termination
textmeddelande textmessage
tackande thanking
tänkande thinking
spännande, rafflande thrilling
blomstrande thriving
hindrande thwarting
åtsittande, trång, asfull, snäv, stram, tät tight
årsittande tight-fitting
åtdragande tightening
andelslägenhet time-share apartment
pinglande, pingla tinkle
plingande tinkling
övertagandebud tob
togglande toggling
tonisk, stärkande tonic
plågoande tormentor
slingrande tortuous
rörande, vidrörande touching
uppspårande tracing
spårande tracking
yrke, handla, handel, näring trade
handelsfartyg, köpman trader
handel trading
efterföljande trailing
översättandet, översätter translating
resande traveler
resande, ambulerande travelling
bemötande, behandling treatment
bidragande, skattskyldig, biflod tributary
triumferande, segerrik triumphant
avkortande truncating
vänder turns
allestädes närvarande ubiquitous
ovetande, omedveten unaware
missklädsam, opassande unbecoming
kommande, ofödda unborn
oföränderlig unchangeable
fördärv, upplösande undoing
enande unification
avinstallerande uninstalling
ickepåfallande unobtrusive
otillfredsställande unsatisfactory
ful, opassande unseemly
uppdaterande updating
upplyftande uplifting
angelägen, brådskande urgent
uppmanar, uppmanande urging
användande, bruk usage
användande using
nyttjanderätt usufruct
nyttjanderättshavare usufructuary
yttrande uterance
utnyttjande utilization
användande utilized
yttrande utterance
kringflackande vagrancy
svävande, vag, otydlig vague
godkännande validation
brokig, växlande varied
varierande varying
växande vegetative
grönskande, grön verdant
bekräftande verification
vibrerande vibrant
ställföreträdande vicarious
skiftande öden vicissitudes
segrande, segerrik victorious
seg, tjockflytande viscous
besökande, gäst, besökare visitor
främmande visitors
smädelse, smädande, skymford vituperation
tonande voiced
väljare, röstande voter
resande voyager
vaggande waddle
klagande wailing
vakande waking
vägfarande wayfarer
vägfarande wayfaring
välkomnande welcoming
väl, välbefinnande, välmåga well-being
välsittande well-cut
välmenande well-meaning
välfungerande wellfunctioning
kvidande, kvider whimpers
gnällande, pipig whining
vispande, piskning whipping
virvlande whirling
viskande whispering
visslande whistling
grosshandel, partihandel wholesale
grosshandel wholesale-trade
partihandel wholesale trade
vickande, vickar wiggling
slingrande wiggly
slingrande, spiral winding
vinnande winning
önskande wishing
tankfull, trånande wistful
förhäxande witching
avlägsnande withdrawal
tillbakadragande withdrawing
vissnande withering
vacklande wobbly
lidande woe
undrande wondering
världsomfattande wordwide
världsomspännande worldwide
irriterande worrisome
lönande worth-while
drypande våt wringing
gläfsande yappy
gäspande yawning
längtande yearning
vrålande yelling
foglig, undfallande yielding
other swedish words that include "stump" : english :
stump bit
stump, fragment snippet
stubbe, stump stub
stubbe, stump stump
other swedish words that include "ända" : english :
motspelare, motståndare adversary
dödsångest, vånda, kval, pina agony
blanda amalgemate
andalusien andalusia
andante andante
anlända till arrive in
såvitt, ända till as far as
avvända avert
förbinda, linda, bindel, förband, bandage bandage
bandagerad bandaged
hända betide
blanda sig blend
blind, rullgardin, förblinda, gardin, blända blind
andas, hämta andan, pust breath
andas breathe
andades, andningen, andas breathing
sändaradiosändning broadcasting
cigarettfimp, stöta, stånga, ända, helt butt
klassföreståndare class superintendent
blandas commingle
full, komplettera, fullända, fullständig complete
blanda, sammansatt compound
användandet av datorer computing
inblandad, anbelanga, vederbörande, intresserad concerned
överlämna, sända consign
avsändare consigner
avsändare consignor
fullborda, fulländad, utsökt consummate
omvända, konvertera convert
annandag (jul) day after Christmas Day
förblinda, blända dazzle
beröva, avhända deprive
avsända despatch
andakt, fromhet, hängivenhet devotion
from, andäktig, uppsluka, förtära, sluka devour
mellangärde, bländare diaphragm
skamlig, skandalös disgraceful
depesch, avsända, expediera, avfärda dispatch
avsändare dispatcher
slända på spinnrock distaff
avhända divest
slända, trollslända dragon-fly
holländare dutchman
enkel att använda ease-of-use
enklast att använda easiest-to-use
sända med e-post emailing
ge ifrån sig, avge, utsända emit
anställa, använda employ
slut-användare end-user
europastandardisering euro-standardization
utandas exhale
andades ut exhaled
medel, utväg, ändamålsenlig expedient
slockna, utandas, upphöra, utlöpa, förfalla expire
finnländare Finn
nödlanda force-land
flämta, flämtning, dra efter andan gasp
kippa efter andan gasp for breath
bländande, gräll, bjärt glaring
handarbete handwork
hända, hända, inträffa, ske, tilldraga happen
högländare highlander
hemvändande homing
antända ignite
antända, inflammera inflame
inandas inhale
andades in inhaled
vända om invert
tandad jaggy
skotte, högländare Jock
tända kindle
landstiga, hamna, landsätta, ägor, landa, land land
landat landed
lätt, tända, sken, lindrig, ljus, tunn, lyse light
upplysa, lätta, blixtra, tändare lighten
använda, nyttja make use of
direktör, ledare, föreståndare, regissör manager
mandat mandate
användande manipulating
kanhända, kanske maybe
dagslända mayfly
blanda sig, blanda mingle
sammanblanda, mixa, blanda mix
blandad mixed
inblandad mixed up
blandar mixes
måndag Monday
måndag till fredag monday-friday
enahanda, monoton, enformig monotonous
anda, moral morale
fleranvändarsystem multi-access
fleranvändarsystem multiuser
handarbete needlecraft
handarbete, sömnad needlework
nederländare Netherlander
likväl, ändå, dock, icke desto mindre nevertheless
nya-användare newusers
ej standard non-standard
invända, ting, föremål, tingest, objekt object
motståndare objector
allehanda of all sorts
användares operator's
motståndare opponent
motståndare opponents
senare än, ända, bakdel posterior
avsända posting
bända upp prise
bända, värdera högt, belöning, pris, vinst prize
bända prize open
blandad promiscuous
ren, oblandad, idel pure
avsikt, mening, föresats, ändamål, uppsåt purpose
räcka, nå, anlända, hinna reach
riksföreståndare, regent regent
återsända i häkte remand
efterskänka, förlåta, översända, remittera remit
andas respire
återutsända retransmit
återkommst, återvända, returnera, återlämna return
återvändande returning
använda på nytt reuse
stranda run ashore
sandelträd, sandal sandal
skandal, anstöt scandal
skandalisera scandalize
skandalös scandalous
mandat, soffa, sits, sittplats, säte, bänk seat
sända, skicka send
eftersända, sända efter send for
avsändare sender
lända till serve as
antända, tända eld på set fire to
nyans, kupa, skugga, avblända, skärm shade
blandare shaker
avlastare, varuavsändare shipper
gå släpigt, blanda shuffle
enkel att använda simple-to-use
rökblandad dimma smog
vrida sig, våndas squirm
blommans ståndare stamen
klass, normal, baner, norm, standar, fana standard
standardisering standardization
standardisera standardize
pålitlig, ståndaktig staunch
turistklass, mellandäck steerage
bländare, hejda, sluta, paus, stanna, stoppa stop
fetlagd, korpulent, porter, ståndaktig stout
solbrända tanned
bandar tapes
till, ända tills, tills till
sända transmit
övergå, vändning, vrida, svarva, tur, varv, vända turn
tända turn on
vända sig om turn round
till dess, till, tills, ända tills until
oskändade unviolated
användande, bruk usage
bruka, trafikera, begagna, bruk, använda use
använda use for
användare user
användar-skapade user-created
användar-vänligt user-friendly
användarlicens user-license
användarlista userlist
användarnamn username
användare users
användande using
användande utilized
varjehanda, olika, diverse various
föreståndare warden
än, ändå, ännu, dock yet
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.