The Swedish term "ha tur" matches the English term "be lucky"

other swedish words that include "ha" : english :
avskaffa, upphäva abolish
tvär, kantig, hastig, abrupt, burdus, plötsligt abrupt
återhållsam abstemious
röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet abstinence
olycka, olyckshändelse, slump accident
händelsevis accidentally
hälsa såsom, hylla acclaim
mellanhavande, räkenskap, beräkning, räkning account
handelsräkning accounts
akilleshäl Achilles heel
habegär acquisitiveness
verka, dåd, agera, handla, agera, akt, göra act
handling acta
gärning, rättegång, process, aktion, handling action
handling, åtalbar actionable
händelser actions
anhängare adherent
håller troget fast adheres
adhesion, vidhäftningsförmåga, anslutning adhesion
förvaltning, styrelse, regi, handhavande administration
adritatiska havet adriatic
ha råd (mrd) afford
dan, efter, efteråt, i efterhand afterwards
Aghan Aghan
trevlig, behaglig, angenäm agreeable
med händerna i sidan akimbo
underhåll, underhållsbidrag alimony
halleluja alleluia
tillstånd, underhåll allowance
hänsyfta på allude
aloehampa aloe fibre
schäfer Alsatian
oplacerad häst also-ran
bestört, häpen, förvånad amazed
bestörtning, förvåning, häpenhet amazement
häpnadsväckande amazing
försåt, bakhåll, bakhåll ambush
behag amenit
behaglighet amenity
engelskhatare anglophobe
hallåman announcer
upphäva annul
böghatande antigay
antikbehandling antique finish
förhärligande apotheosis
tillbehör, bihang appendage
bihang appendages
anhålla, begripa, uppfatta apprehend
anhållande, uppfattning, farhåga apprehension
hålfot arch of the root
ardennerhäst Ardennes carthorse
hävdande argued
härrörande arising
harmageddon armageddon
armhåla armpit
här, armé army
anhållande, häkta, arrestera, arrestera arrest
anhållanden arrests
ankomsthall arrival hall
hantverkare artisan
hävdandet av asserts
ihärdig assiduous
häpen, förvånad astonished
slå med häpnad astound
till hands at hand
inställning, hållning, attitud, ståndpunkt attitude
hämnas avenge
brydsamma, oskicklig, tafatt, obehaglig awkward
som har bär bacciferous
hård backbreaking
backhand backhand
med handryggen backhanded
slag med handryggen backhander
baconanhängare baconian
tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt balance
axelgehäng baldric
hårband bandeau
havrekaka bannock
schackrare bargainer
hårspänne barrette
schackra bort barter
skål, handfat, fat basin
hålla tillbaka bate
handla be about
hålla av, tycka om be fond of
förhasta sig, överila sig be rash
förlisa, haverera be wrecked
pärlhalsband beads
innehavare bearer
besegra, dänga, kryssa, slå, bulta, piska, hamra beat
misshandel beatings
ta övererhand become predominant
i förväg, på förhand beforehand
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
halshugga behead
älskling, älskad, avhållen beloved
hända betide
vadhållning betting
förtrolla, förhäxa bewitch
haschisch bhang
haklapp, supa bib
hägg bird cherry
hätsk, bitter, besk bitter
häda, smäda blaspheme
hädelse blasphemy
chauvinist blimp
halvstövlar bluchers
blåhake blue-bird
blåhake bluethroat
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
häpnar man boggles
vadhållningsagent book-maker
bokhandlare book-seller
broschyr, häfte booklet
bokhandel bookshop
bokhandel bookstore
böja, rosett, hälsning, bog (på fartyg), båge bow
kubb, styv filthatt, kastare bowler
behå bra
hängslen braces
bysthållare brasière
hårdlöda braze
haveri breakdown
andas, hämta andan, pust breath
andhämtningspaus breathing space
våghalsig politik brinkmanship
halstra broil
söka stuka, kuscha browbeat
hanne, bock buck
schaktningsmaskin bulldozer
gräva, håla burrow
busshållplats, hållplats bus-stop
yvigt hår bushy
slaktare, chakuteriaffär butcher
knapphål button-hole
handla, köpa buy
händelsevis by chance
taxichaufför cab-driver
chaufför cabby
chaufför cabman
ekipage, vagn, hållning, frakt, åkdon carriage
hållare carrier
sätthärdat stål case-hardening-steel
schatull, skrin casket
nonchalant casually
hålla mat, skaffa mat cater
grotta, håla cave
håla, jordkula, grotta cavern
hålighet, grop cavity
champagne champagne
slump, chans, lycka chance
chanser chances
teckenhanterare charactermap
charad charade
stridshäst charger
barmhärtig charitable
barmhärtighet, välgörenhet charity
charlatan charlatan
tjusning, tjusa, charm charm
älsklig, charmant, förtjusande, förtjusande charming
charter chartra
chaufför chauffeur
mota, kontramärke, hämma, hejda, kontrollera, ruta check
schack och matt, besegra checkmate
schack chess
haka chin
huggare, köttkniv, hacka chopper
samhällslära civics
krav, anspråk, kräva, fordra, hävda claim
hävdad claimed
harkla sig clear one`s throat
gripa hårt om, nita clench
klyscha cliché
fastna, klänga, hålla fast, sitta fast cling
urklippshanterare clipboard
hålla vid fast clung to
fasthållande clutching
majskolv, ridhäst, klippare cob
sammanhängande coherent
sammanhängande coherently
samling, avhämtning, insamling, kollektion collection
håv collection-bag
stråkharts colophony
föl, unghäst colt
anförara, befälhavare, kommendörkapten commander
högtidlighålla commemorate
handel, rörelse, handel commerce
handelsresande commercial traveller
handelsvara commodity
samhälle, menighet, gemensamhet community
hälsningar compliments
inbegripa, innehålla comprise
innehåll comprised
databehandla compute
databehandlat computed
databehandlar computes
koncessionsinnehavare concessionaire
harmoni, endräkt concord
behaglig, sympatisk, besläktad congenial
havsål conger
kontakt, samband, förhållande, förbindelse connection
hamnstyrelse conservancy
bibehållande, bevarande conservation
upprätthållare, bevarare conservator
försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam considerate
övervägande, omtanke, hänsyn consideration
har i åtanke considers
innehålla contain
container, behållare container
innehållande containing
innehåller contains
begrunda, ha för avsikt contemplate
hånfull, föraktfull contemptuous
nöjd, innehåll content
innehåll contents
sammanhang, innehåll context
innehållskänslig context-sensitive
återhållsamhet continence
kontinent, fastland, världsdel, återhållsam continent
oavbruten, oupphörlig, ihållande continuous
behärskning, kontroll, kontrollera control
Köpenhamn Copenhagen
häfte copybook
inhängnad corral
banor, harjägare, springare, kurser courses
hantverk, fartyg, flygplan craft
hantverksskicklig craftmanship
hantverk crafts
hantverkare craftsman
krasch, flyghaveri, brak crash
kraschat crashed
kraschar crashes
halvmåne, tillväxande crescent
korshårssikte crosshair
kröna, hjässa, krona, hattkulle crown
krusa, hårlock, ringla curl
förhänge, ridå, gardin curtain
mejerihantering dairying
handklovar darbies
våghals daredevil
ormhalsfågel darter
databehandling data-processing
databehandling datamation
överenskommelse, planka, handla deal
handlare dealer
handlare dealers
hantering dealing
handlat, handlade dealt
halshugga decapitate
halshugger decapitates
halshuggning decapitation
minska hastigheten decelerate
härleda deduce
handling, gärning deed
skicklig, händig deft
uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena delay
fröjd, välbehag delight
förtjusande, välbehaglig delightful
halvgud demigod
lya, näste, kula, lya, håla, håla den
avgångshall departure hall
underhavande dependant
avhängig, underlydande dependent
beröva, avhända deprive
åtlöje, hån derision
hånskratt derisive laughter
härleda derive
härstamma från descend from
nedgång, sluttning, härstammning descent
osammanhängande desultory
kvarhålla detain
härja, skövla devastate
tillgiven, hängiven devoted
hängivna devoting
andakt, fromhet, hängivenhet devotion
händig, flink dexterous
haklapp, blöja diaper
tärningshastighet dicespeed
ihärdig, skötsam, flitig diligent
direkt, styra, stadga, hänvisa, rikta direct
riktning, föreskrift, håll direction
obehaglig, oangenäm, ruskig, otrevlig disagreeable
katastrof, olyckshändelse disaster
diskettinnehåll disc-contents
obehag discomfort
oförenlig, disharmonisk discordant
diskutera, avhandla, diskutera discuss
behandla ett ämne discuss a sudject
disharmoni disharmony
hårddiskar disks
misshaga displease
beskaffad, hågad disposed
avvika, ha olika mening dissent
håll, distans, sträcka, avstånd distance
härad, stadsdel, bygd, trakt district
avhända divest
handling, dokument, urkund, akt document
ta av sig hatt doff
knittel, haltande vers doggerel
gjort, förehavande doing
dominerande, förhärskande dominant
behärska, dominera dominate
behärskande dominated
dominera, behärska domineer
härsklystentyrannisk domineering
hasselmus dormouse
språngmarsch, hastig marsch double-quick
duktig, manhaftig doughty
hällregn, störtregn, skyfall downpour
klädeshandlare draper
häftstift drawing-pin
hänga ned, sloka droop
hantel, idiot dumb-bell
fängelsehåla dungeon
hållbar, varaktig durable
örhänge ear-drop
hörhåll ear-shot
hörhåll earshot
hushållning, hushålla economize
sparsamhet, hushållning, sparsamhet, ekonomi economy
elektronisk databehandling edp
handelscentrum, varuhus emporium
enhällig enanimous
inhängd enclosure
uthållighet endurance
uthärda, utstå, tåla endure
upprätthålla enforce
upprätthåller enforces
undfägna, roa, underhålla, traktera entertain
rolig, underhållande entertaining
tillställning, underhållning entertainment
essens, huvudinnehållet essence
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
händelserelaterad event-related
händelser events
vattenkanna, handkanna ewer
schackta, utgräva, gräva upp excavate
förhasta, förhoppning, förväntan expectation
vidlyftig, vidsträckt, innehållsrik extensive
härkomst, uppackning extraction
ögonhår, ögonfrans eyelash
stärkelsehaltig farinaceous
fastna, fästa, häfta fasten
handräckningstjänst fatigue-duty
fetthaltig fatty
frukta, fruktan, rädsla, farhåga, befara fear
apportera, avhämta, hämta fetch
hämtande fetching
fiber, halt, virke fibre
filhanteraren filemanager
fiskhandlare fishmonger
fästa, fastställa, montera, laga, bestämma, häfta fix
fräsa, champagne fizz
nonchalant, vanvördig flippant
blomsterhandlare florist
håna flout
efterbehandling follow-up
anhängare follower
frihand freehand
krusa hår frizz
krusa håret frizzle
schackdrag, utspel gambit
spelhåla gamblingden
hasardspelare gamester
havssula gannet
sophämtare garbage collector
samla, inhämta, plocka, samlas gather
ridhandske, gatlopp gauntlet
geisha geisha
harmas get annoyed
hårdna get hard
Ghana Ghana
hån, gliring, spe, håna, pik gibe
handborr gimlet
förtrollning, charm glamour
sväva, rutscha, glida glide
förhärliga glorify
förhärligande glorifying
ärorik, härlig, lysande glorious
härlighet, ära glory
handske, vante glove
mellanhand go-between
hälsa på go and see
ansenlig, behaglig goodly
ravin, klyfta, hålväg, slukastrupe, frossa gorge
härlig gorgeous
välvilja, nåd, behag grace
behaglig, behagfull, sirlig graceful
grönsakshandlare greengrocer
hälsa greet
hälsade greeted
hälsning greeting
hälsningar greetings
halster, halstra grill
halstrar grills
bister, hård grim
tag, grepp, handtag grip
gråhårig grizzled
gråhårig, grisslybjörn grizzly
specerihandlare grocer
stalldräng, sköta hästar, rykta groom
hage growe
gästhamn guest harbour
handleda, vägledare, vägleda, leda, guide guide
välbehag, smak gusto
hacka, hugga hack
hackat hacked
hackar hacks
hade had
hade inte hadn't
häxa hag
haggaj haggai
skotsk hackkorv haggis
hacka, pruta haggle
schackra med haggle with
Haag Hague (the)
hagla, hylla, hagel hail
haglar hails
hår, hårstrå hair
hårband hair-ribbon
hårfrisörska, frisör, hårfrisörska hairdresser
hårnål hairpin
hårig hairy
halv, häfta, halv half
halvfull half-full
halvtimme half-hour
halvsula half sole
halvhjärtat halfheartedly
halvvägs halfway
hall, sal, lokal, förstuga, tambur hall
god dag, hallå, hej hallo
stanna, halt, tveka, anhalt, rast halt
halvera halve
halvor halves
hamra, hammare hammer
hängmatta hammock
hand, visare hand
handklovar hand-cuffs
hand-jobb hand-job
handgjord hand-made
handskrivna hand-written
handbok handbook
handklove handcuff
handfull handful
handikappade handicapped
handikapps handicapping
hantverk, slöjd handicraft
hantera, handha, handskas med, vev, handtag handle
hanterare handler
handhar handles
hanterande handling
handgjort handmade
händer hands
handarbete handwork
handstil handwriting
fiffiga, händig handy
hänga, hänga hang
hängande hanging
hänger hangs
hända, hända, inträffa, ske, tilldraga happen
hände happened
händelse happening
händer happens
hamn harbour
hård, tung, stel, svår hard
hårdnackad hard-core
hårddisk hard disk
hårdkopia hardcopy
hårddisk harddisk
hårdna, härda sig harden
härdad hardened
hårdnar hardens
hårdare harder
hardness hårdhet
hårdhet hardness
maskinvara, hårdvara, maskinvara hardware
hårt träslag hardwood
hårda träslag hardwoods
härdad, dristig, härdig hardy
hare hare
harmonisera harmonize
harpa harp
harpun harpoon
harv, harva harrow
barsk, hård, sträv harsh
har has
hacka, ragu hash
har inte hasn't
hasta, skynda, påskynda hasten
förhasta, hastig hasty
hatt hat
hata hate
hatade hated
hätsk, förhatlig hateful
förhatligt hatefully
hatar hates
hat hatred
hattmakare hatter
dra, hala, notvarp haul
förfölja, tillhåll haunt
ha, har have
har inte haven't
har having
harkla sig, hök hawk
hagtorn hawthorn
hassel, nötbrun hazel
han he
han är he's
handlöst, huvudstupa, vild headlong
hälsa health
frisk, hälsosam, sund healthy
halsbränna heartburn
lyfta, vräka, hivahäva heave
häck, inhägna hedge
klack, häl, klacka heel
håller helds
hallå, hej hello
halvklot hemisphere
hampa, hampa, cannabis hemp
härav hence
framdeles, hädanefter henceforth
livtjänare, handgången man henchman
utropa, härold herald
hit, här here
här är here's
härefter hereafter
härmed hereby
häri herein
härmed herewith
häger heron
upphängd hinged
hänsyfta på hint at
flodhäst hippo
flodhäst hippopotamus
hans, sin, sitt his
häkta fast, hake, rycka, ryck hitch
skyffla, hacka, skyffel hoe
hissa, vinscha hoist
inneha, tag, hålla hold
innehavare, ägare holder
hållare holders
håller holding
håller holds
hål, hål, glugg hole
hål holes
grop, ihålighet, ihålig, urholka, tom hollow
ihåliga hollowed
filthatt homburg
hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens honest
hålig honeycombed
haka fast, koppla, hake, krok hook
håv hoop-net
hoppas, förhasta, förhoppning hope
hoppa hage hopscotch
häst horse
hästavel horse-breeding
hästkraft, hästkrafter horse-power
hästkraft horse power
hästryggen horseback
hästtagel, tagel horsehair
ryttare, hästkarl horseman
hästkarlar horsemen
hästsvans horsetail
häst horsy
trikåvaruhandlare hosier
studenthem, härbärge hostel
hushållerska house-keeper
hushåll household
bohag household goods
lägenhetsinnehavare householder
hushållning housekeeping
hushåll, husmoderlig housewifely
hushållsarbete housework
hallåande hullaballoo
hängd hung
stängsel, häck hurdle
häcklöpning hurdle-race
brådska, hasta, jäkta, fjäsk, hast, skynda, ila hurry
hafs hurry-scurry
jag har i've
man har sagt mig I have been told
integrerad databehandling idp
misshandla ill-treat
dålig behandling, misshandel ill-treatment
efterlikna, imitera, härma imitate
överhängande imminent
häftighet impetuosity
enträgen, efterhängsen importunate
i en handvändning in a trice
händelse incident
hårt, bister inclement
böjelse, håg, lust inclination
benägen, hågad, sinnad inclined
brist på sammanhang incoherence
osammanhängande incoherent
hänsynslös, obetänksam inconsiderate
hände incurred
oavhängig, självständig, oberoende independent
hårdsmält indigestible
harsen, uppbragt, indignerad indignant
harm indignation
mindervärdig, underhaltig, underlägsen inferior
innehåll ingredients
hämning inhibition
oefterhärmlig inimitable
uppehåll intermission
uppehåll interruption
outhärdlig intolerable
upphävande invalidation
förhatlig invidious
järnhandlare ironmonger
schakal jackal
hästkrake, jade jade
nonchalant, ogenerad jaunty
hån, håna jeer
hånfull jeering
istadig häst jibber
håna jibe
chauvinism jingoism
chauvinistisk jingoistic
kindben, haka, käke jowl
halsblodåder jugular
skära halsen av jugulate
straffbrottslig handling justiciable
förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla keep
hushålla keep house
hålla ordning keep in order
hålla sig i styr keep quiet
hålla takten keep time
bibehålla keep up
behållande keeping
behåller keeps
känna igen, synhåll ken
nyckelhål keyhole
hänsynsfull kid-glove
hästkur kill-or-cure
hjärtliga hälsningar kindest regards
veta, ha reda på, känna know
halt, ofärdig, vanför, lam lame
landstiga, hamna, landsätta, ägor, landa, land land
mager, stripigt hår lank
ytterst, hålla, sist, skoläst, vara, föregående last
varaktig, dryg, hållbar lasting
förhand i kort lead in cards
vänsterhänt left-handed
hävstång, spak lever
hävstångsverkan leverage
licensinnehavare licensee
mjuk, halta limp
haltande limping
handlingssätt line of conduct
härstamning lineage
hämpling linnet
apatisk, liknöjd, håglös listless
uppehälle livelihood
existens, uppehälle, utkomst, levebröd, levande living
ohågad, ovillig loath
sluss, lås, hårlock, låsa lock
inhysa, frimurarloge, logera, inhysa, härbärgera lodge
kryphål loop-hole
hårvatten lotion
schäslong, vestibul, flanera lounge
söt, förtjusande, härlig, vacker, älsklig lovely
släpa (på), handtag, grepe lug
hamnarbetare lumper
luncha, lunch lunch
luncha, lunch luncheon
lunchar lunching
lyncha lynch
våghals madcap
Mohammed Mahomet
upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla maintain
underhålla, skötsel maintenance
angöra hamn make port
manliga, hane male
behandla illa maltreat
handgjorda man-made
hantera, förestå, handha, manövrera, förvalta manage
hantering, förvaltning, ledning management
hästman mane
åthävor, fason, umgängessätt manners
handbok, manuellt, manual manual
handelsplats mart
behärska, bemästra, mästare, patron, husbonde master
behärska sig master one's temper
matcha, tändsticka, make match
bred hacka mattock
gråtmild, halvfull, sentimental maudlin
misshandla maul
kanhända, kanske maybe
champinjon (ängs- ) meadow mushroom
medelhavs Mediterranean
livlig debatt, handgemäng mêlée
mentor, handledare, rådgivare mentor
affärs-, handels mercantile
manufakturhandlare mercer
handelsvaror merchandise
köpman, handlare merchant
nådig, barmhärtig merciful
obarmhärtig, skoningslös merciless
obarmhärtigt mercilessly
barmhärtighet mercy
mellanhand middleman
halvvägs midway
utseende, min, hållning mien
härma, apa efter mimic
härmning, skyddande förklädnad mimicry
trippa, tala fint, finhacka mince
själ, ha något emot, tanke, sinne, minne, håg mind
hägring mirage
farhågor misgivings
hån mockery
enahanda, monoton, enformig monotonous
kallbrand, harm, förödmjukelse mortification
tapphål mortise
tjock halsduk, ljuddämpare muffler
halsstarrig mulish
svamp, champinjon mushroom
utgångshastighet muzzle velocity
hantlangare, hejduk myrmidon
häst, hästkrake, tjata, gnata nag
nacke, hals neck
halslinning neckband
halsduk neckcloth
halsduk neckerchief
hångel necking
halsband necklace
slips, halsduk necktie
handarbete needlecraft
handarbete, sömnad needlework
ackordera, underhandla, förhandla negotiate
underhandling negotiating
förhandling negotiation
förhandlare negotiator
uthållig never-say-die
härnäst, nästa, instundande next
salpeterhaltig nitrous
utan uppehåll non-stop
hack notch
obehag, plågoris nuisance
havre oat
havre oaten
havremjöl oatmeal
havre oats
förhädelse obducracy
förhärdad, förstockad obdurate
vördnad, vördnadsfull hälsning obeisence
skaffa, erhålla, vinna, anskaffa obtain
innehavare occupant
innehavare occupier
händer, tilldraga occur
händer occurs
gemen, förhatlig odious
förhatligt odiously
allehanda of all sorts
jourhavande on duty for the day
härkomst, ursprung, upphov, upprinnelse, ursprung origin
härröra originate
förkasta, upphäva overrule
ägarinna, innehavare, ägare owner
sadelplats, hästhage, hage paddock
hänglås padlock
liten ridhäst palfrey
hård bädd, brits pallet
handflata palm
handflator palms
avskedshälsning parting greeting
anhängare partisan
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
betesmark, betesmark, hage pasture
patentinnehavare patentee
uppehåll, paus, rast pause
idka gårdfarihandel peddle
gårdfarihandlare pedlar
hagel, liten kula pellet
örhänge, hängande, mostycke pendant
halvö peninsula
uthållighet perseverance
framhärda persevere
ihärdig, trägen persevering
framhärda persist
framhärdade persisted
framhärdar persists
anhållan petition
dyrka upp, plocka, peta, hacka pick
halvstop pint
tillbringare, handkanna pitcher
skoningslös, obarmhärtig pitiless
schal, pläd, filt plaid
hage för barn play-peg
behaglig, trevlig, angenäm pleasant
vänligen, behaga please
behag, nöje pleasure
utpeka, framhålla, påoeka, konstatera, poängtera point out
champagne, pappa, smäll pop
hamn, hamnstad, babord port
angöringshamn port of call
inneha posses
besitta, äga, inneha possess
innehavande possessing
hagalen possessive
postisch, löshår postiche
posering, hållning posture
fågelhandlare poulterer
flöda, ösa, hälla pour
förhands-utgivning pre-release
förhärskande, övervägande, dominerande predominant
förhandstillverka prefabricate
havandeskap pregnancy
havande, grossess, gravid, innehållsrik pregnant
sylt, sylta, bibehålla, konservera, bevara preserve
snabb, hastigt presto
övertala, segra, få överhanden, härska prevail
avhålla från prevent from
förhandsvisning preview
förhandsvisningen previewing
förhandsvisningar previews
knallhatt, grundfärg, nybörjarbok, primer primer
processen, behandla process
behandlare processor
fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning profit
förbehåll proviso
slå, slå hål i punch
snattra, charlatan, kvacksalvare quack
förbehåll, kvalifikation, merit qualification
kväljande, obehaglig queasy
rapp i mun, rask, hastig, snar, flink, kvick quick
lödder, pack, anhang, pöbels rabble
tävlingshäst racehorse
upprätta, upphöja, höja, upphäva, resa upp, lyfta raise
härsken rancid
hätskhet, agg rancour
förtjusning, extas, hänryckning, hänförelse rapture
hänryckt rapturous
hallon rasberry
dumdristig, hudutslag, obetänksam, förhasta rash
förhastade rashed
hallon raspberry
spärrhake ratchet
förhållande ratio
härja, förhärja ravage
hålväg, klyfta, ravin ravine
hänrycka, hänföra ravish
få, anamma, erhålla, mottaga receive
hänsynslös reckless
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
tillfrisknande, återhämtning, bättring recovery
hämta sig recuperate
hänskjuta, remittera, hänvisa (till) refer
hänvisat referred
hänvisar refers
hänsyn, betrakta, avse, respekt regard
hälsningar regards
återupprättelse, rehabilitering rehabilitation
sammanhang, släkting relation
relationer, förhållande relations
i förhållande till relatives
förflytta, hänskjuta relegate
behållning, rest, återstoden remainder
förhålla sig remaine
återsända i häkte remand
minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig remember
upphäva repeal
efterfrågan, anmaning, begäran, anhållan, bön request
andrahandspris resale price
upphävd rescinded
harmas över resent
harmades över resented
harmas över resents
förbehåll reservation
reserv, reservera, förbehålla reserve
behållare reservoir
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
harts, kåda resin
respektera, respekt, hänseende, aktning respect
beträffande, med hänsyn till respecting
vederhäftig, tillräknelig, ansvarig responsible
inskränka, avhålla, återhålla restrain
behärskning restraint
detaljhandels retail
behålla retain
hämnas retaliate
hämnd retaliation
hämnas, hämnd revenge
hämndlysten revengeful
häftig reaktion revulsion
ridhäst riding-horse
högerhänt right-handed
hårlock ringlet
kult-handling rite
häst, sportbil roadster
rödhakesångare robin
stenhårda rock-hard
schacktorn, råka rook
harts rosin
skrovlig, grov, sträv, knagglig, hårdhänt, ojämn rough
hårt roughly
härska, råda över, norm, linjera, regel, behärska rule
härskare, linjal ruler
nonchaleras runaround
obarmhärtig ruthless
sockerhaltig, sliskig saccharine
ridhäst saddle horse
Saharaöknen Sahara
saltdamm, salthaltig saline
salthalt, sälta salinity
haverrot salsify
salthaltig salty
sund, hälsosam salubrious
hälsosam, nyttig salutary
hälsningsfras, hälsning salutation
salut, salutera, hälsa, honnör salute
hälsovård, hygien sanitation
sardonisk, hånfull sardonic
byggnadsställning, schavott scaffold
schalottenlök scallion
halsduk scarf
högröd, scharlakansröd scarlet
scharlakansfeber scarlet fever
håna scoff
hån, förakt, förakta scorn
hånfullt scornfully
handskrift, andelsbevis script
sjö, hav, sjögång sea
havsstrand seashore
tång (sjö), havstång seaweed
andrahandsuppgift second-hand information
självbehärskning, självkontroll self-control
självförhärligande self-sacrificing
halvårsvis semi-annually
halvt fristående semi-detached
halvfabrikat semi-manufactures
halvofficiella semi-official
halvcirkel semicircle
halvton semitone
underhåll servicing
hamna, bosätta sig settle down
hård, kännbar, sträng severe
hårdhet, skärpa, stränghet, stränghet, kännbart severity
boja, schakel shackle
schattering shading
skaft, schakt shaft
schalottenlök shallots
schamponera shampoo
shareware-relaterat shareware-related
haj shark
schal, sjal shawl
haveri, förlisa, skeppsbrott shipwreck
handlare shopkeeper
handlar, affärer shops
hagel shot (for a gun)
duschar showering
härva, nystan skein
skiva, platta, häll, kaka slab
smart, hal, slät slick
slira, skjuta, rutscha, glida slide
lapp, slinta, slira, remsa, lapsus, halka, smyga slip
glatt, slipprig, hal slippery
vårdslös, hafsig slipshod
halka, hasa, glida slither
hal, slipprig slithery
slokhatt sloch har
sluskig, hafsig, slarvig slovenly
halka över slur over
ha en anstrykning av smack of
hån, gliring, hånleende, håna sneer
hånfull sneering
hånskratt sneering laugh
samhällelig, social social
förening, socitet, sällskap, samhälle, samfund society
ögonhåla, hylsa, urtag, ledhåla socket
avhärda, mjukna soften
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
vederhäftig, lösningsmedel solvent
mähä, doppad brödbit, tröst sop
suverän, pund, regent, härskare sovereign
hälsobrunn, kurort spa
fart, hastighet speed
hastighets-inställningar speed-settings
hastighetsmätare speedometer
skadeglad, hätsk spiteful
präktig, härlig, glänsande, praktfull splendid
hjorthane stag
styrka, uthållighet stamina
stativ, ställ, bestå, tåla, uthärda, stå stand
häpnadsväckande startling
pappershandlare stationeer
uppehåll, stanna, vistas, vistelse stay
bister, akterskepp, barsk, akter, hård stern
håll stich in one`s side
inhängnad stock-yard
hållplats stopping-place
strå, halmstrå, halm straw
reklamtrick, konststycke, hämma stunt
hyra ut i andra hand sublet
hänskjuter submits
subtil, hårfin subtle
hårfint subtly
behäftad med suffering from
understöd, medhåll, försörja, understödja support
anhängare supporter
avlysa, suspendera, uppskjuta, hänga upp suspend
hängslen suspenders
uppehålla sustain
uppehälle sustenance
båg, hambug, bluff swizz
plugga, plugghäst swot
häftstift, stift, tråckla, nubb tack
akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på take care of
trassla till, härva, trassel tangle
stridsvagn, cistern, vattenbehållare tank
hån, håna taunt
taxichaufför taxi-driver
nykter, måttlig, tempererad, avhållsam temperate
hållbar tenable
knapphändig terse
halmtak thatched roof
häromdagen the other day
tes, avhandling thesis
de här they
de har they've
strupe, hals, svalg throat
häftig throe
tobakshandlare tobacconist
dräglig, uthärdlig tolerable
yrhätta tomboy
hankatt tomcat
cylinderhatt top-hat
handduk towel
lätthanterlig tractable
yrke, handla, handel, näring trade
handelsfartyg, köpman trader
affärsidkare, handlare tradesman
handel trading
handlingar, förhandlingar transactions
omgestalta, förhärliga transfigure
bemöta, behandla, handskas med, förpläga, undfägna treat
handla treat of
avhandling treatise
bemötande, behandling treatment
hårlock tress
trojanska hästar trojans
torva, hästsport turf
havssköldpadda, sköldpadda turtle
handledning tutorial
i sista hand ultimately
samstämmig, enhällig unanimous
odräglig, outhärdlig unbearable
otyglad, tygellös, ohämmad unbridled
omarkerad, ohämmad unchecked
obehärskad uncontrolled
halvrå underdone
ohälsosam, sjuklig unhealthy
haka av dörr unhinge
sammanhållning, enighet unity
obarmhärtig unmerciful
obehaglig, otrevlig unpleasant
hänsynslös, samvetslös unscrupulous
ohanterlig unwieldy
ohågad, ovillig, obenägen unwilling
vidmakthålla, stödja uphold
underhåll upkeep
rättskaffens, rakryggad, rak, upprätt, renhårig upright
apostlahästarna use shanks`s pony
nyttjanderättshavare usufructuary
giltig, hållbar valid
varjehanda, olika, diverse various
häftighet vehemence
våldsam, häftig vehement
hastighet velocity
hämnd vengeance
hämndlysten vengeful
rättfärdiga, försvara, hävda vindicate
hämndlysten, hämndgirig vindictive
häftig, våldsam violent
giftig, häftig virulent
besök, visit, hälsa på visit
garanti, fullmakt, häktningsorder warrent
hålla utkik watchout
våg på havet wave out on the sea
vi borde, vi hade we'd
vi har we've
uthärda, vittra, väder weather
morrhår whisker
häxa whitch
vem hade who'd
grosshandel, partihandel wholesale
grosshandel wholesale-trade
partihandel wholesale trade
hälsosam wholesome
hantera wield
tofs, tapp, hårtott wisp
häxa, trollkvinna witch
förhäxande witching
hålla inne, undanhålla withhold
hackspett woodpecker
ordbehandlings wordprocess
handled wrist
handlinning wristband
främlingshatare xenophobe
du har you've
other swedish words that include "tur" : english :
akupunktur acupuncture
agentur agency
angostura angostura
arkitektur architecture
armatur armature
spotsk, stursk, oförskämd arrogant
barbiturat barbiturate
vara ute på turné barnstorm
naturskön plats beauty-spot
litteratursökning booksearch
ömsom, i tur och ordning by turns
träskulptur carving
kreatur, boskap cattle
turistbuss charabane
civilisation, kultur civilization
kontur contour
kulturell cultural
kultur culture
kulturer cultures
konjunkturbetingad cyclical
diktatur dictatorship
manufakturvaror drapery
enhet, åka, åktur, driva, köra, bringa drive
armatur electric fittings
utrustning, apparatur equipment
skönlitteratur, diktroman fiction
flygtur, flykt flight
flax, tur, lyckoträff, ankarfly fluke
lycklig, tursam fortunate
guttural guttural
naturlig hemvist habitat
in natura, i natura in kind
stursk, oförskämd insolent
faktura, faktuera invoice
kontursåg, lövsåg jigsaw
nöjestur joyride
naturlig storlek life-size
lektyr, litteratur literature
liturgisk liturgic
liturgisk liturgical
liturgi liturgy
naturlig magnet lodestone
tur luck
oturlig, vanlottad luckless
manufakturhandlare mercer
gunstling, någons kreatur minion
turistbuss, buss motor coach
naturlig natural
naturalistisk naturalistic
naturalisering naturalization
naturalisera naturalize
naturligtvis naturally
natur, beskaffenhet nature
naturligtvis, givetvis of course
tur, tripp outing
skissera, kontur outline
förtursrätt, företräde, prioritet priority
prov, bevis, korrektur proof
omstrukturera restructure
omstrukturering restructuring
återkommst, återvända, returnera, återlämna return
tur och retur, återfärd return journey
returbar returnable
returnerade returned
skulptut, skulptera, skulptur sculpture
returnera send back
påskrift, signatur, underskrift signature
signaturmelodi signature tune
bildhuggar-, skulpturer statuary
turistklass, mellandäck steerage
strukturell structural
struktur structure
strukturerad structured
övernaturlig supernatural
temperatur temperature
temperaturer temperatures
konsistens, struktur texture
tur, turnera, resa, turné tour
turist tourist
turnering tournament
krokben, färd, tripp, utflykt, tur, snava, trippa trip
jetturbin turbo-jet
proppellerturbin turbo-prop
turbulens turbulence
turistbyrå turist agency
turk Turk
Turkiet Turkey
turkisk Turkish
övergå, vändning, vrida, svarva, tur, varv, vända turn
turkos turquoise
turturduva turtle-dove
oturliga, olycklig unlucky
onaturlig unnatural
makulatur waste paper