The Swedish term "då däremot, emedan" matches the English term "whereas"

other swedish words that include "då" : english :
motbjudande abhorrent
flöda över av abound
om hundar, vädra about doogs
abrakadabra abracadabra
överflödande abundant
smäda, ovett, smädelse, missbruk abuse
biträda, tillträda accede
gaspedal accelerator
dubba till riddare accolade
utföra, fullborda accomplish
verka, dåd, agera, handla, agera, akt, göra act
lämpa, anpassa, adaptera, aptera adapt
anpassning, adaptation adaptation
adaptrar adapters
adapter adaptor
införda adopted
bedårande, beundransvärd adorable
dyrka, tillbedja, avguda adore
smycka, pryda adorn
prydande, prydnad adornment
motspelare, motståndare adversary
avråda advice against something
råda advise
akterdäck after-deck
middags after-dinner
eftermiddag afternoon
vidare afterthought
dan, efter, efteråt, i efterhand afterwards
agenda, dagordning agenda
glödande aglow
sedan ago
dödsångest, vånda, kval, pina agony
med händerna i sidan akimbo
upprada align
uppradar aligns
redan already
blanda amalgemate
anakonda anaconda
utreda, analysera analyse
forntida, ålderdomlig ancient
och så vidare and so on
andalusien andalusia
andante andante
årsdag anniversary
fördatera, antedatera antedate
från tiden före syndafloden antediluvian
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
apparition, utseende, framträdande appearance
uppträdanden appearances
framträdande appearing
uppträdande apperance
hävdande argued
armada armada
anlända till arrive in
kronärtskocka, jordärtskocka artichoke
såvitt, ända till as far as
askonsdag ash-wednesday
undan, avsides, åsido, avsides aside
åt sidan askance
aladåb aspic
lönnmördare assasin
lönnmördare, mördare assassin
mörda assassinate
mördad assassinated
mördar assassinates
hävdandet av asserts
avvända avert
sky undan, undvika, väja för, undfly avoid
kandidatexamen baccalaureate
ungkarl, kandidat bachelor
antedatera backdate
bakteriedödande bactericidal
elak, skämd, ond, stygg, dålig, dålig bad
rätt dålig baddish
dålighet badness
grädda, baka bake
baldakin baldachin
förbud, förbjuda ban
förbinda, linda, bindel, förband, bandage bandage
bandagerad bandaged
fördärv bane
fördärvlig, ödesdiger baneful
förvilda barbarize
avslut, köpslå, dagtinga, rampris, pruta bargain
lada barn
plats kring en lada barnyard
ogrundad baseless
bada, badda, badkar batha
vara mödan värd be worth while
besegra, dänga, kryssa, slå, bulta, piska, hamra beat
därför att, emedan, därför because
sov, vardagsrum bed-sitter
pryda bedeck
våldsamt tumult, dårhus bedlam
begynna, anträda, börja, starta begin
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
skåda behold
åskådare beholders
tillsvidare beings
under, nedanför below
sidan om, bredvid beside
hända betide
röja, förråda betray
bjöd, anbud, bjudit, bjuda bid
bida bide
binda bind
födelsedag birthday
födelsedagar birthdays
slinka, tik, hynda bitch
häda, smäda blaspheme
blöda, åderlåta bleed
förblöda bleed to death
blanda sig blend
rost, fördärv, mjöldagg blight
blind, rullgardin, förblinda, gardin, blända blind
svidande blistering
vida dambyxor bloomers
sudda ut blot out
groda, misstag, blunder blunder
sudda ut, suddighet, fläck blur
roddare boater
förebåda bode
förebådande bodeful
fyllda bolding
uppsving, dån, dåna boom
lovorda, puffa för boost
självinmatande programladdare bootstrap
leda boredom
båda, ömse both
baddare bouncer
spilta, skrin, låda, dosa, ask, lår, skrin box
hårdlöda braze
andas, hämta andan, pust breath
andas breathe
andades, andningen, andas breathing
bakladdare breechloader
rand, brädda, brätte, brädd brim
sändaradiosändning broadcasting
vidga, bredare broader
börda, belasta, börda, refräng, last burden
cigarettfimp, stöta, stånga, ända, helt butt
ingalunda by no means
hejdå bye
åskådare bystander
ränksmidare caballer
dålig stil cacography
uppbåda, ropa call out
anmoda call upon
smäda calumniate
Kanada Canada
aspirant, kandidat candidate
rida i kort galopp canter
as, lik, kadaver carcase
vårdare care-taker
avleda carry off
tälja, skära, rista, snida carve
fall, fodral, skrin, låda, sak, hylsa, kasus case
sätthärdat stål case-hardening-steel
döda och sårade casualties
tillfoga skada cause harm
hundraårsdag centenary
frottera, gnida, skrapa chafe
mota, kontramärke, hämma, hejda, kontrollera, ruta check
damspel checkers
damlinne, linne chemise
vårda, omhulda, hysa cherish
juldagen Christmas Day
cikada cicada
sprida, cirkulera cirkulate
krav, anspråk, kräva, fordra, hävda claim
hävdad claimed
klassföreståndare class superintendent
utreda clear up
kläda, kläda clothe
samarbete, medarbete, medverkan co-operation
invälja ny ledamot, adjungera co-opt
dalt coddling
kodad coded
begrundande, reflexion cogitation
samarbeta, medarbeta collaborate
medarbetare, medlöpare collaborator
sida vid sida collateral
vardaglig colloquial
instundande, kommande, tillkommande coming
inledande av commencing
blandas commingle
vardaglig, trivial, alldaglig commonplace
medlidande compasion
medlidande compassion
full, komplettera, fullända, fullständig complete
åtlyda comply
blanda, sammansatt compound
data computational
databeräkningar computations
databehandla compute
databehandlat computed
dator computer
datorns computer's
datorbaserade computer-based
dator-kontroll computer-controll
datatidningar computer-magazines
datorspelare computer-players
datoriserad computerized
datorer computers
databehandlar computes
användandet av datorer computing
hemliga, undangömd, dold concealed
inblandad, anbelanga, vederbörande, intresserad concerned
krydda condiment
befrämja, leda till conduce
dirigent, avledare, konduktör, ledare conductor
oreda, sammanblandning, förvirring, oordning confusion
förbinda, förena sig conjoin
följdaktligen, därför, alltså consequently
överlämna, sända consign
avsändare consigner
avsändare consignor
bilda, utgöra constitute
bildar constitutes
fullborda, fulländad, utsökt consummate
begrunda, ha för avsikt contemplate
samtidig, jämnårig, samtida contemporary
strida, tävla, påstå, kivas contend
bestrida, tävlan contest
vrida, förvrida, sno contort
medarbetare contributor
omvända, konvertera convert
transportera, meddela, framföra, överföra, leda convey
avbilda, nummer, exemplar, avbild, kopia, kopiera copy
redaktionschef copy-taster
ledare core
skada corrupt
skadade corrupted
fördärv, förgängelse, skada corruption
villa, stuga, hydda cottage
råda coupsel
spjällåda, packkorg crate
gröda, skörd crops
gränsöverskridande cross-border
boll av idisslad föda cud
missdådare, brottsling, syndare culprit
bildad, kultiverad cultivated
förhänge, ridå, gardin curtain
kuddar cushions
förmyndare, väktare custodian
specialgjorda customised
skräddarsydd custommade
mördare cut-throat
daktylisk dactylic
daidalos daedalus
dårskap daftness
dahlia dahlia
dagligen, daglig daily
dal dale
dalmas Dalecarlian
dalkulla Dalecarlian woman
dalbor dalesmen
Dalmatien Dalmatia
dalmatisk dalmatian
moder, dämma upp, damm dam
skadade, skador damaged
damaskus damascus
damast damask
tillfoga skada damnify
spjäll, dämpare damper
ung dam damsel
dansa dance
dansade danced
dansös, dansör dancer
dansare dancers
dansar dances
dansande dancing
dansk dane
danagäld danegeld
fara, våda danger
dansk Danish
däven dankish
danteisk dantean
darwinistisk darwinian
instrumentbräda dash-board
instrumentbräda dashboard
data data
databehandling data-processing
databas database
databaser databases
daterbar datable
databehandling datamation
datasorter datatypes
dadel, tidpunkt, träff, datera, årtal, datum date
datum-tid date-time
förfallodag date of payment
daterad dated
dataöverförings datel
odaterad dateless
datum dates
dativ dative
smörja, färgklick, smeta, kludda daub
kluddar daubs
dävert davit
slå dank dawdle
gry, gryning, daggryning, dagas dawn
dag day
dagtid day-time
dagliga day-to-day
annandag (jul) day after Christmas Day
avstämplingsdag day of issue
gryning, daggryning daybreak
dagdröm daydream
dagdrömmare daydreamer
dagdrömmande daydreaming
dagsljus daylight
dagslång daylong
dagar days
dagtid daytime
förblinda, blända dazzle
avliden, död, dåd dead
dämpa deaden
avkoda debug
avkodare debugger
dekadans decadence
avlida decease
däck, pryda, smycka deck
däcksgast deck-hand
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
avkoda decode
avkodar decodes
avkodar decoding
smycka, dekorera, pryda decorate
härleda deduce
täcka, bestrida defray
bestrida en utgift defray an expense
avgudad deifed
avguda deify
fördärvlig, skadlig deleterious
utlämna, avlämna, leverera, överlämna, rädda deliver
däld, dalgång dell
förleda, narra delude
syndaflod, översvämning deluge
Danmark Denmark
avkläda, beröva denude
bestrida, neka, dementera, förneka deny
avhängig, underlydande dependent
avbildad depicted
uppförande, uppträdande deportment
fördärva deprave
beröva, avhända deprive
härleda derive
utsedda designated
begär, önskar, åtrå, önska, åstunda desire
avsända despatch
förstöra, fördärva, ödelägga destroy
skada, men, förlust detriment
upparbeta, utveckla, odla, utbilda develop
andakt, fromhet, hängivenhet devotion
from, andäktig, uppsluka, förtära, sluka devour
dagg dew
mellangärde, bländare diaphragm
dagbok diary
annorlunda, särskild, skiljaktig, skild different
späda ut dilute
dåna, dån, larm din
äta middag dine
middagsgäst diner
grådaskig, smutsig dingy
middag dinner
middagsgäst dinner-guest
avdankad discharged
lösgöra, reda ut disentangle
vanpryda, vanställa disfigure
skamlig, skandalös disgraceful
förkläda, förklädnad disguise
äckel, leda disgust
ruskig, vidrig, osmaklig, äckligt, motbjudande disgusting
avskeda, entlediga, avvisa dismiss
avskedade dismissed
inte lyda, vara olydig disobey
oordning, oreda, förvirring disorder
depesch, avsända, expediera, avfärda dispatch
avsändare dispatcher
fökläda disquise
dåligt skick disrepair
missaktning, vanvördad disrespect
slända på spinnrock distaff
förvränga, vanställaförvrida distort
nödlidande distressed
störa, oroa, ofreda disturb
daglig diurnal
förstörelse, avkoppling, avledande diversion
förströ, avleda divert
avhända divest
utsprida divulge
knep, knyck, kila undan dodge
hundar dogs
domens dag domesday
tämjda domesticated
nere, fjun, utför, ned, omkull, dun, nadanför down
ladda ner download
nerladdat downloaded
nedåt downward
nedåt downwardly
nedåt, nedanför downwards
tupplur, dvala, dåsa doze
slända, trollslända dragon-fly
avleda vatten drain water
drapera, kläda drape
damspel draughts
låda, byrålåda drawer
utställda, oavgjord drawn
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
dromedar dromedary
slö, dåsig, sömnig drowsy
ankdamm duck pond
stoft, damm dust
dammpåse dustbag
dammtrasa, dammvippa duster
dammig dusty
holländare dutchman
fördämning dyke
daggmask earth-worm
enkel att använda ease-of-use
enklast att använda easiest-to-use
utgivare, redigerare, redaktör editor
redaktionschef editor-in-chief
redaktion editor`s
ledande artikel, ledare editorial
redaktion editorial staff
redaktion editorship
elektronisk databehandling edp
uppfostra, bilda, uppfostra educate
bildad educated
utbildare educators
bemödande, ansträngning, försök effort
åttatimmarsdag eight-hour day
grundämne, grunddrag element
förmiddagskaffe elevenses
sända med e-post emailing
inbädda embed
inbäddat embedded
försköna, pryda embellish
ge ifrån sig, avge, utsända emit
anställa, använda employ
anställda employees
uppföra, stadga, påbjuda enact
chiffrera, koda encode
kodad encoded
avkodande encoding
da capo encore
utgång, slut, ände, avsluta, stump, ända, sluta end
slut-användare end-user
strävan, sträva, bemöda sig endeavour
uthärda, utstå, tåla endure
inträda enter
inlinda, innesluta envelop
avundas, avund envy
ridande, ryttartävling equestrian
dagjämning equinox
och så vidare etc
europastandardisering euro-standardization
undvika, undanbe sig, undgå evade
undflykt, undanflykt evasion
undanflykter, undvikande evation
dag före helg, afton eve
var, varje, varenda every
vardaglig every-day
dagligen every day
alldaglig, vardags everyday
dagligvaror everyday commodities
undersöka, skärskåda, granska, syna, rannsaka examine
överskrida, överstiga exceed
undantag exception
undantag exceptions
exklusive, undantagen excluding
undantag exclusion
urskulda sig exculpate oneself
undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall excuse
körda executed
bemödande exertion
utandas exhale
andades ut exhaled
expandera, utvidga, utbreda expand
medel, utväg, ändamålsenlig expedient
slockna, utandas, upphöra, utlöpa, förfalla expire
utbreda, utsträcka, sträcka extend
yttre, utsida, yttre exterior
överdåd, utsvävning extravagance
fasad, framsida facade
dåna, svimma, svag, matt faint
tämligen, någorlunda fairly
långt, vida far
vida berömd far-famed
lantgårdar farms
famn, loda fathom
göda fatten
fettbildande fattening
rädda fearing
dåd, bragd, kraftprov feat
dammvippa feather-duster
föda feed someone
göda feed up
ledas feel bored
glödande fervid
feodal feudal
bekämpa, slåss, slåss, kamp, kämpa, strida, kämpa fight
upptäcka, utforska, få visshet om, få reda på find out
finnländare Finn
förstfödda first-born
förstfödda firstborn
inreda fit up
utsatt dag fixed day
smak, arom, krydda flavour
kryddad flavoured
kryddar flavouring
likvida medel floating assets
överflödande flooded
dammlucka floodgate
flyta, rinna, flöde, flöda flow
flödar flows
svag sida, svaghet foible
folkdans folk dance
följa, efterfölja, lyda follow
efterföljda followed
dumhet, dårskap, oförstånd folly
matsäck, mat, kost, föda food
gyckel, dårskap foolery
löjlig, dåraktig foolish
dårskap fooly
förbjuda forbid
nödlanda force-land
undantränga force aside
vada över, vadstålle ford
förebåda forebode
förmiddag forenoon
förebåda, förutsäga, spå foretell
smida, smedja, ässja, förfalska forge
form, formulär, gestalt, blankett, dana, bilda form
fjorton dagar fortnight
stifta, funnen, upprätta, grunda, inrätta found
fundamentet, anläggning, grund, stiftelse foundation
gjutare, grundare founder
grundare founders
fredag Friday
groda frog
fasad, framsida, främre, front front
steka, bryna, yngel, grädda fry
fullbordad, motsvara, uppfylla fulfil
fundamentalister fundamentalists
fundament fundation
inreda, förse, möblera furnish
främja, befrämja, ytterligare, vidare, bortre further
vidare furthermore
motsäga, bestrida gainsay
damask gaiter
galopp dans galop
viltvårdare, skogvaktare game warden
pryda garnish
flämta, flämtning, dra efter andan gasp
kippa efter andan gasp for breath
sydamerikansk cowboy gaucho
gasbinda gauze bandage
växellåda gearbox
gendarm gendarme
bakteriedödande germicide
varmvattenberedare geyser
föda give birth to
gengälda give in return
ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda give up
bländande, gräll, bjärt glaring
trång dal, dalgång, däld glen
sväva, rutscha, glida glide
glöd, glöda glow
odåga god-for-nothing
gudar gods
gudagåva godsend
långfredag Good Friday
lättstyrda governable
beta, snudda vid, avbeta graze
grundad grounded
ogrundad, obefogad, grundlös groundless
målsman, förmyndare, väktare guardian
handleda, vägledare, vägleda, leda, guide guide
god dag, hallå, hej hallo
handarbete handwork
hända, hända, inträffa, ske, tilldraga happen
med möda hard-earned
hårdna, härda sig harden
härdad hardened
hårdare harder
strapats, umbärande, möda, vedermöda hardship
mycket lidande hardships
hårda träslag hardwoods
härdad, dristig, härdig hardy
skada, ont harm
skadade harmed
gröda, skörda, bärga, skörd harvest
hasta, skynda, påskynda hasten
slagsida have a list
överhuvud, huvud, huvud, chef, ledare head
ledarskap headship
framdeles, hädanefter henceforth
ärvda, ärftlig hereditary
högländare highlander
tips, antydan, vink hint
semester, helg, ledighet, lovdag holiday
helgdag holy-day
hemsida homepage
hemvändande homing
humle, hoppa, skutt, dans, hopp hop
värddator, värddator host computer
groda, grovt fel howler
centrum, hjulnav, dator hub, nav hub
skrov, skida, skal hull
förnedra, ringa, underdånig, förödmjuka, ödmjuk humble
skyndsam, skyndade hurried
brådska, hasta, jäkta, fjäsk, hast, skynda, ila hurry
skada, såra hurt
skadar hurts
skal, agn, skida husk
kyffe, hydda, nav, koja, backstuga hut
hydda, kaninbur hutch
sysslolöshet, dagdriveri, lättja idleness
lätting, dagdrivare idler
avgudadyrkan, avguderi idolatry
avgudadyrkan idolization
avguda idolize
integrerad databehandling idp
antända ignite
sjuk, dålig ill
dålig behandling, misshandel ill-treatment
dåraktighet imbecility
försämra, skada impair
impedans impedance
ogudaktighet impiety
ogudaktig impious
innebära, antyda imply
viktig, betydelsefull, betydande important
ostädad in disorder
olycksbådande inauspicious
medfödda inborned
glödande incandescent
beteckna, utpeka, tyda på, indikera, anvisa indicate
dålig matsmältning indigestion
förblinda infatuate
antända, inflammera inflame
inandas inhale
andades in inhaled
begynnelsebokstav, inledande initial
fördärvlig, skadlig injurious
insida inner side
utreda inquire into
insinuera, antyda insinuate
hejda, uppsnappa intercept
insida, interiör, inre interior
begravning, jordande interment
tyda, tolka interpret
införa, inleda, introducera introduce
inledning, introduktion, rekommendation introduction
okväda inveigh
vända om invert
forska, utreda, undersöka investigate
inbjudan invitation
inbjuda, invitera, bjuda invite
inbjudande inviting
utfärdande issuance
klåda itching
gubben i lådan jack-in-the-box
tandad jaggy
judarna jewry
judar Jews
jiggdansare jigger
kors då jiminy
skotte, högländare Jock
ledad jointed
jordanien, jordan jordan
jordansk jordanian
kinesisk gudabild joss
dagbok, dagbok, tidskrift, tidning journal
införa i dagbok journalize
juda judah
judaisera judaize
gudabild juggernaut
halsblodåder jugular
placera vid sidan juxtapose
vaktare, vårdare keeper
dräpa, avliva, döda, slå ihjäl kill
glädjedödare kill-joy
dödad killed
mördare killer
dödande killing
tända kindle
glada, drake att flyga med kite
knåda knead
knådande, knåda kneading
dambyxor, byxor knickers
adelsman, adla, riddare knight
vandrande riddare knight-errant
veta, ha reda på, känna know
damer ladies
damfrisering ladies`hairdresser
damrum ladies`room
kvinna, fru, dam, dam lady
vårfrudagen Lady Day
landstiga, hamna, landsätta, ägor, landa, land land
landat landed
värd, jordägare, hyresvärd landlord
språk-databaser language-databases
uppdaterad senast last-updated
dagdrivare layabout
bly, ledning, leda, anföra, försprång, föra lead
ledare leader
ledarskap leadership
ledande leading
skottdag leapday
arrendator leaseholder
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
läsida, lä lee
legendariska legendary
organskada lesion
hyresgäst, arrendator lessee
brevlåda letter-box
lätt, tända, sken, lindrig, ljus, tunn, lyse light
upplysa, lätta, blixtra, tändare lighten
åskledare lightning-conductor
femradig dårdikt limerick
damunderkläder lingerie
ordagrann, ordagrann, bokstavlig literal
bildad literate
lassa, lasta, ladda, börda, lass load
laddande loading
massor av, laddar loads
dagdrivare loafer
vämjelse, leda loathing
medaljong locket
dagdrivare loiterer
länge sedan long ago
längta efter, åstunda long for
bese, beskåda, betrakta look at
framträdande looms
odåga, storlom, slyngel loon
dagdrivare, lätting lounger
obildad lowbrow
solidarisk mot, lojal mot loyal to
sinnessjuk, hospital, dåre, vansinnig lunatic
frodas luxuriate
makadam macadam
intrigera, smida ränker machinate
gjort, gjorda made
vettvilling, dåre, galning madman
galenskap, vansinne, dårskap madness
brevinkast, brevlåda mail drop
dabba make a blunder
bädda make the bed
använda, nyttja make use of
missdådare malefactor
däggdjur mammal
handgjorda man-made
direktör, ledare, föreståndare, regissör manager
mandat mandate
uppenbar, ådagalägga manifest
användande manipulating
fördärva mar
modermördare matricide
skärtorsdag Maundy Thursday
kanhända, kanske maybe
dagslända mayfly
matdags meal time
undanglidande mealy-mouthed
mena, lumpen, småaktig, futtig, gemen, låg, betyda mean
medalj medal
medaljong medallion
medeltida mediaeval
medeltida medieval
förlängda märgen medulla oblongata
medlem, ledamot member
riksdagsman member of Parliament
mentor, handledare, rådgivare mentor
legosoldat, vinningslysten, vinningslysten mercenary
blott, endast, bara merely
mina damer mesdames
middag midday
härmning, skyddande förklädnad mimicry
blanda sig, blanda mingle
minidator minicomputer
minidatorer minicomputers
näbbgädda minx
missöde, våda misadventure
dåligt uppförande misbehaviour
vanskötsel, dåligt uppförande misconduct
vilseleda, förleda, missleda, förvilla mislead
sammanblanda, mixa, blanda mix
blandad mixed
inblandad mixed up
blandar mixes
moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat moderate
måndag Monday
måndag till fredag monday-friday
enahanda, monoton, enformig monotonous
anda, moral morale
mer, vidare, flera more
vardagsrum morning-room
följande dag, morgondag morrow
smolk, grand, skärva, dammkorn mote
ridande, beriden, uppklistrad, monterad mounted
vida, mycket much
oreda muddle
linda om, dämpa muffle
tjock halsduk, ljuddämpare muffler
fleranvändarsystem multi-access
fleranvändarsystem multiuser
mord, mörda murder
mördare murderer
dämpa, statist, stum mute
mynningsladdare muzzle-loader
namnsdag name-day
infödda natives
odåga ne'er-do-well
nära sidan nearside
handarbete needlecraft
handarbete, sömnad needlework
torftig, behövande, nödlidande needy
negativa, baksida negative
uraktlåta, försumma, underlåta, vanvårda, vansköta neglect
ovårdad, försummad neglected
nederländare Netherlander
likväl, ändå, dock, icke desto mindre nevertheless
nyårsdagen New Year`s Day
nyhetsredaktion newsroom
nya-användare newusers
härnäst, nästa, instundande next
girig, gnidare niggard
nypa, frostskada nip
kandidat nominee
icke-bindande non-binding
icke-judar non-jews
ej standard non-standard
middag noon
uppföda nourish
föda, näring nourishment
uppföda nurture
roddare oarsmen
förhärdad, förstockad obdurate
dästhet, överdriven fetma obesity
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
invända, ting, föremål, tingest, objekt object
motståndare objector
åskådare observers
framsida obverse
undanröja, förebygga obviate
bisarr, underlig, udda, egen, sällsam odd
allehanda of all sorts
likadan of the same kind
dåvarande of the time
syndare, förbrytare offender
anbud (sälja), erbjuda, ergjudande, offerera offer
erbjudande, offer offering
avkomma, avföda, avkomling offspring
gammeldags old-time
olycksbådande ominous
däremot, tvärtom on the contrary
åskådare onlooker
blott, enda, endast, bara only
användares operator's
motståndare opponent
motståndare opponents
på annat sätt, annars, anorlunda otherwise
bjuda över out-bid
undan out of the way
eldsvåda outbreak of fire
kränkning, kränka, nidingsdåd outrage
rida om outride
utanför, utanpå, yttre, utom, utsida, yttersida outside
enastående, framträda outstanding
överskridande overdraft
överfyllda overfilled
överskrida, översvämma overrun
överskrida overstep
kuddar pads
sida page
möda pains
darra, klappa palpitate
förlåtelse, benåda pardon
parlament, riksdag parliament
vardagsrum parlour
avlöningsdag payday
pedal, trampa pedal
pedantisk pedantic
fördärv perdition
utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta perform
uppträdande, föreställning performance
uppträdanden performances
våda, fara peril
fördärvlig pernicious
framhärda persevere
framhärda persist
framhärdade persisted
framhärdar persists
fördärva pervert
gädda, pik pike
brevlåda pillar-box
bönpall, damsadel pillion
rödarv pimpernel
kuggdrev, bakbinda pinion
medlidande, synd, ömka pity
enkelhet, alldaglighet plainness
dånande plangent
lodar plumbs
balja, skida pod
skida pod to a bean
damm pond
damm pond with water
göl, damm, bassäng, pöl, tjärn pool
torftig, dålig, stackars, fattig poor
förebåda portend
senare än, ända, bakdel posterior
avsända posting
flöda, ösa, hälla pour
damtoalett powder-room
dansa, stoltsera prance
brådstörtad, påskynda precipitate
fördatera predate
företrädare predecessor
inledande prefatory
förberedande preliminary
förtida, för tidig premature
förbereda, rusta, anrätta, bearbeta, preparera prepare
förberedande preparing
förberedande prepatory
förebud, förebåda presage
föreskriva, påbjuda, ordinera prescribe
strax, kort därefter presently
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
ganska, nätt, näpen, vacker, söt, någorlunda, täck pretty
rådande prevailing
söka undanflykter prevaricate
självkär pedant prig
anstryka, flöda prime
flödat primed
datautskrift, utskrift print-out
bända upp prise
bända, värdera högt, belöning, pris, vinst prize
bända prize open
erbjuda, anbud proffer
överflödande profuse
förbjuda prohibit
framträda, bemärkt, framträdande prominent
blandad promiscuous
kungöra, förkunna, utfärda promulgate
freda, skydda, förvara protect
skyddande protective
skyddar protects
bevisa, ådagalägga, påvisa prove
såvida, försedd provided
pedantisk punctilious
ren, oblandad, idel pure
avsikt, mening, föresats, ändamål, uppsåt purpose
akterdäck quarter-deck
akterdäck quarterdeck
darra quaver
rida på ord, ordlek, slingra sig quibble
ge liv åt, egga, påskynda quicken
koger, darra quiver
utstråla, sprida, stråla radiate
ridande polis, skogvaktare ranger
ledande ranking
dager ray of light
genljuda, eka, återskalla re-echo
återinträda re-enter
räcka, nå, anlända, hinna reach
skörda reap
uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig rear
bakdäck rear tyre
bittida rearly
binda om rebind
ladda om recharge
rekommendabel recommendable
rekommendation recommendation
rekommendationer recommendations
glödande hetta red-heat
helgdag red-letter-day
neka, vägra, avslå, avskräda, rata refuse
riksföreståndare, regent regent
fröjda sig åt rejoice at
återladda reload
återladdar reloads
återsända i häkte remand
efterskänka, förlåta, översända, remittera remit
dåligt samvete, ånger, samvetsförebråelse remorse
flytta, avföra, undanröja, avlägsna, avsätta remove
benådade reprieved
benådar reprieves
avbilda, reproducera, återskapa, återge reproduce
motbjudande repugnant
motbjudande, vedervärdig repulsive
räddning, rädda, undsättning rescue
räddare rescuer
vidarebefordra reship
harts, kåda resin
ljuda, genljuda resound
andas respire
endast för tjänstebruk restricted
återutsända retransmit
apport, rädda retrieve
återkommst, återvända, returnera, återlämna return
återvändande returning
använda på nytt reuse
röja, förråda, uppenbara, yppa, avslöja reveal
vörda revere
dagdröm reverie
backa, frånsida reverse
smäda revile
uppdaterad revised
ritt, åka, rida ride
sprickdal riftvalley
ledare av myteri ringleader
daler rix-dollar
brusa, dån, skrika, vråla, vrål, ryta, råma roar
sudda ut rob out
stenhårda rock-hard
berg- och dalbana rollercoaster
avrunda round off
avrundad rounded
rundad, trind roundish
roddare rower
gnugga, frottera, gnida rub
ohyfsad, ohövlig, obildad rude
fördärv, ofärd, fördärva, ruin, ruinera ruin
härska, råda över, norm, linjera, regel, behärska rule
rådande, regerande ruling
dån, mullra rumble
ryktesspridare rumour-monger
stranda run ashore
avskeda, säck, påse, plundra sack
järnridå safety curtain
helgondag saint´s day
utskjutande, framträdande salient
saltdamm, salthaltig saline
räddare, bärgare salvor
sandelträd, sandal sandal
sappör, ingenjörssoldat, pionjär sapper
skräddar sartorial
lördag Saturday
frälsa, rädda, spara, bärga save
frälsare, räddare saviour
svärdsskida scabbard
avscanna, skärskåda, avsöka scan
skandal, anstöt scandal
skandalisera scandalize
skandalös scandalous
avsökare, antenn radar scanner
syndabock scapegoat
panikspridare scaremonger
lärda scholarly
sveda, förbränna scorch
granska, skärskåda scrutinize
sänka, ventil, smita undan scuttle
sjöskadad sea-damaged
krydda seasoning
mandat, soffa, sits, sittplats, säte, bänk seat
enslig, undangömd secluded
sekunda second-rate
sekundär secondary
lugnande medel, sedativ sedative
förleda, förföra seduce
inse, träffa, se, skåda see
gungbräda seesaw
sjuda seethe
sända, skicka send
eftersända, sända efter send for
avsändare sender
lända till serve as
antända, tända eld på set fire to
beträda set foot on
sexdåre sex maniac
hydda, skjul, timmerkoja shack
nyans, kupa, skugga, avblända, skärm shade
blandare shaker
darrigt shakily
hydda, kåk shanty
dana, skepnad, bilda, fason, form, arta, gestalt shape
skida, slida sheath
skjul, utgjuta, sprida shed
skydd, skyddsrum, skydda shelter
skydda, sköld shield
redare ship-owner
skeppsredare shipowner
avlastare, varuavsändare shipper
skolka, smita ifrån, undanbe sig shirk
splittra, darra, rysning shiver
darrar shivers
vadarfågel shore bird
visa, ådagalägga, visa, uppvisning show
gå släpigt, blanda shuffle
blunda shut one`s eyes
sida side
sida-vid-sida side-by-side
beteckna, betyda signify
ljuddämpare silencer
sjuda simmer
enkel att använda simple-to-use
synd, synda sin
emedan, eftersom, sedan since
sveda singe
enda, enkel, ogift single
dala, sjunka, vask, sänka sink
syndare sinner
vardagsrum sitting-room
skidor, skida ski
rutinerad, yrkesutbildad, skicklig skilled
glida fram, skumma skim
smälla, daska slap
dräpa, döda slay
slira, skjuta, rutscha, glida slide
halka, hasa, glida slither
rökblandad dimma smog
soda soda
mjuklöda soft-solder
avhärda, mjukna soften
löda solder
knekt, krigare, soldat soldier
enda, sjötunga, sula sole
lösa, tyda solve
någon dag someday
läte, klinga, pejla, ljud, solid, låta, ljuda sound
daska till spank
dask spanking
spottade, damask, spottat spat
krydda spice
utbreda, utbredning, sprida, breda ut spread
vrida sig, våndas squirm
blommans ståndare stamen
stativ, ställ, bestå, tåla, uthärda, stå stand
klass, normal, baner, norm, standar, fana standard
standardisering standardization
standardisera standardize
undantagstillstånd state of emergency
pålitlig, ståndaktig staunch
turistklass, mellandäck steerage
träda, stiga, steg, trappsteg step
språngbräda, medel stepping-stone
elda med kol stoke
bländare, hejda, sluta, paus, stanna, stoppa stop
fetlagd, korpulent, porter, ståndaktig stout
bindande stringent
sträva, streta, strida strive
kamp, kämpa, strida, streta struggle
undertrycka, dämpa, betvinga, kuva, underkuva subdue
underdånig, tjänlig, servil subservient
biträdande subsidary
sjunka undan subside
ställföreträdare substitut
undanflykt, svepskäl subterfuge
lyckas, efterträda, lyckas, efterträda, efterfölja succeed
avlösare, efterföljare, efterträdare successor
så, sådan such
lida, utstå suffer
lida av suffer from
lidande suffering
suggerera, påstå, antyda, föreslå suggest
förslag, inrådan suggestion
självmord, självmördare suicide
instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda summon
söndag Sunday
undantränga supplant
förmoda, tro, mena, anta suppose
dämpa supress
förmoda surmise
linda småbarn swaddle
stavelsebildande syllabic
bordsdans table-lifting
bordsdans table-turning
skräddare tailor
skräddarsydd tailor-made
bada take a bath
akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på take care of
ikläda sig take upon oneself
kladdande tampering
solbrända tanned
bandar tapes
hyresgäst, arrendator tenant
göra undanflykter tergiversate
undanflykt tergiversation
ordalag, villkor terms
häromdagen the other day
sedan, då then
dit, där there
där är, det finns there's
däromkring thereabout
därefter, därefter thereafter
därvid, därigenom thereby
därför therefore
därom thereof
därtill thereto
därpå thereupon
avreda thicken
de där those
trådar threads
trivas, frodas thrive
åska, dåna, tordön, dunder thunder
torsdag Thursday
således, så, sålunda, alltså, därför thus
städa, snygg, ordentlig, prydlig tidy
städa tidy up
knyte, slips, binda tie
till, ända tills, tills till
padda toad
idag today
möda, klämtning, tull, klämta toll
engelsk soldat tommy
verktygslåda toolbox
sköldpadda tortoise
snudda vid, röra vid, beröra, känning, vidröra touch
utbildad, van trained
förrädare traiotor
förrädare, quisling traitor
växellåda transmission
sända transmit
trampa, stiga, trampa, träda, steg tread
skälva, bäva, darra tremble
darrning, dallring, skälvning tremor
överträda trespass
anfäktelse, vedermöda tribulation
trimma, vårdad, putsa, avkvista trim
söndagsfirare på utflykt tripper
soldater troops
problem, bråk, krångla, oroa, genera, omak, möda trouble
binda, stötta truss
förmyndare, förtroendeman trustee
tisdag Tuesday
övergå, vändning, vrida, svarva, tur, varv, vända turn
tända turn on
vända sig om turn round
havssköldpadda, sköldpadda turtle
klang, knäppa, dallra twang
trettondagen Twelfth Day
trettondagsafton Twelfth Night
för två dagar sedan two days ago
hjulring, gummidäck tyre
däck tyre to a car
avkodare udecoder
framtida, bortre ulterior
orädda unafraid
oförmodad, oförmärkt unawares
kommande, ofödda unborn
odaterad undated
inunder, nedanför underneath
undersida underside
dämpat undertone
fördärv, upplösande undoing
förvilda undomesticate
oberedda undressed
obildad uneducated
oväntad, oförmodad unexpected
ofullbordad, inte färdigt unfinished
okammad, ovårdad unkempt
om inte, såvida inte, med mindre unless
obetalda unpaid
ofördärvad unspoiled
ostädad, slarvig, skräpig, ovårdad untidy
till dess, till, tills, ända tills until
tills vidare until further notice
oskändade unviolated
dålig, sjuk, illamående unwell
uppdatering, uppdatera update
uppdaterande updating
ladda upp upload
uppladdad uploaded
ladda hem uploading
användande, bruk usage
bruka, trafikera, begagna, bruk, använda use
använda use for
användare user
användar-skapade user-created
användar-vänligt user-friendly
användarlicens user-license
användarlista userlist
användarnamn username
användare users
användande using
användande utilized
dammsuga vacuum-clean
dammsugare vacuum cleaner
slida vagina
dal vale
dal, dalgång valley
varjehanda, olika, diverse various
ven, humör, blodåder, åder vein
vörda venerate
muntlig, ordagrann verbal
ordagrann verbatism
svada verbiage
dallra, vibrera vibrate
ställföreträdande vicarious
strida, tävla vie
rättfärdiga, försvara, hävda vindicate
fördärva vitiate
skymfa, smäda vituperate
smädelse, smädande, skymford vituperation
svada volubility
vada wade
vadare wader
vadar wades
klå upp, dänga wallop
canadahjort wapiti
föreståndare warden
förmana, råda, varsko, varna warn
slösa, ödsla, avfall, öda, ödelägga, öde waste
odåga waster
sjösida i stad waterfront
uthärda, vittra, väder weather
hem-sida web-page
onsdag Wednesday
vardag weekday
fördämning, damm weir
väluppfostrad, välutbildade well-educated
välvårdad well-kept
baddare whacker
lisma, förleda wheedle
huruvida, om whether
under det att, medan, stund while
medans, medan whilst
kvida, gnälla whimper
kvidande, kvider whimpers
visp, vispa, dammvippa, viftning whisk
pingstdagen Whitsunday
lögn, baddare whopper
syndig, elak, ogudaktig, ond, stygg wicked
vidare, bredare wider
bredast widest
indianhydda wigwam
vildare wilder
vildaste wildest
dalripa willow grouse
vrida, linda, blåst, vind, slingra, nysta, vira wind
därjämte withal
dra tillbaka, annullera, undandra, utträda withdraw
hålla inne, undanhålla withhold
lidande woe
formulering, lydelse, ordalydelse wording
alldaglig workaday
arbetsdag workday
dyrka, tillbedja, avguda, tillbedjan worship
veckla, flöda, svepa wrap
insvepa, linda, vira in wrap up
vrida ur wring
vrida sig writhe
syndare wrongdoer
träsnidare xylographer
odalmän yelomanry
odalman yeoman
än, ändå, ännu, dock yet
den där, där borta yonder
aptit, krydda zest
kryddad zestful
other swedish words that include "däremot" : english :
däremot, tvärtom on the contrary
other swedish words that include "emedan" : english :
därför att, emedan, därför because
emedan, eftersom, sedan since
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.