The Swedish term "as, lik, kadaver" matches the English term "carcase"

other swedish words that include "as" : english :
underblåsa abet
avsky, fasa abhorance
tvär, kantig, hastig, abrupt, burdus, plötsligt abrupt
gaspedal accelerator
hälsa såsom, hylla acclaim
anpassa acclimatize
anpassa accommodate
anpassad accommodated
anpassar accommodates
medgörlig, anpassning, tillmötesgående accommodating
äss ace
äss aces
lämpa, anpassa, adaptera, aptera adapt
anpassa till adapt to
anpassningsförmåga adaptability
anpassningsbar adaptable
anpassning, adaptation adaptation
anpassade adapted
narkotikaslav addict
stå fast vid adhere
fastsittande vid adherence
håller troget fast adheres
fastnar, bindemedel adhesive
anpassa till adjust to
lättpåverkad masspublik admass
ståhej, väsen ado
adb-maskiner adp-machines
rovfågels näste, örnbo aerie
tillfoga, fästa affix
ycka, belastning, prövning affliction
afroasiat afro-asian
summa, massa aggragate
trakta efter, åsyfta, sikta mot, rikta mot aim at
flygbas air-base
luftmadrass air-bed
luftblåsa airlock
alabaster alabaster
påstådd alleged
fästa, tillägga allfix
nästan almost
likaså, tillika, med, också, även also
oplacerad häst also-ran
fastän although
amatörmässig amateurish
amason Amazon
ambasadör ambasador
ambassadör ambassador
kvinnlig ambassadör ambassadress
anastigmat anastigmat
asocial antisocial
ställa till trassel apple-cart
påstrykare applicator
närma, anflygning, närma sig, nalkas approach
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
örnnäsa aquiline nose
ardennerhäst Ardennes carthorse
såsom, enär, eftersom, som as
asbest asbestos
asbestos asbestosis
asket ascetic
ascii-baserade ascii-based
askorbinsyra ascorbic acid
aseptic asepsis
ask, aska ash
askkopp ash-tray
askonsdag ash-wednesday
stoft, aska ashes
askfat ashtray
asien asia
asiatisk asian
asiatisk asiatic
undan, avsides, åsido, avsides aside
asocial asocial
aspekt, anblick aspect
aspekter aspects
asp aspen tree
asfalt asphalt
stjärt, åsna ass
antastlig assailable
samlas assembles
påstå, bedyra assert
påstående, förfäktande assertion
taxera, fastställa värdet av, taxera assess
assur asshur
assimilera assimilate
assistera, bistå, hjälpa assist
medverkan, bistånd, assistans, hjälp assistance
assisterar assits
sällskapa med, umgås med associate with
associerad associated
umgänge, samfund, association, förening association
associationer associations
assonans assonance
assyrien Assyria
assyrisk Assyrian
assyriens Assyrian's
asterisk asterisk
asterisker asterisks
asteroid asteroid
astma asthma
astigmatiker astigmatic
astral astral
astrolog astrologer
astrologi astrology
astronom astronomer
astronomisk astronomical
astronomi astronomy
asyl asylum
asymmetri asymmetry
genast at once
atlas (karta) atlas
gräslig, ryslig atrocious
anknyta, bifoga, fästa attach
fäst, tillgiven attached
fäst vid attached to
fäster attaches
hopfästande attaching
närvaro, upppassning, uppvaktning, sköta attendance
påpasslig, uppmärksam attentive
faster, moster, tant aunt
hämnas avenge
hemskt, gräslig awful
babyloniernas Babylonian's
tillbakasvallande våg backwash
sidfläsk, fläsk, skinka bacon
kappsäck, påse, bag, väska, säck bag
påse bagful
säckpipor, säckpipsblåsare bagpiper
påsar bags
påstvätt bagwash
borgen kan ställas bailable
barlast ballast
förbaskad ballup
braskande reklam bally
stor kulört näsduk bandanna
banditväsen banditry
kapellmästare bandmaster
kasta fram och tillbaka bandy
bankväsen banking
kalas, bankett banquet
andeväsen banshee
andeväsen banshees
jästskum barm
prutgås barnacle
kasern barrack
kasern barracks
uppassare bartender
nedrig, bas, gemen base
baserad based
sola sig, gassa sig bask in the sun
bas bass
bas musik bass music
badmästare bath attendant
slåss battle
blygas, skämmas be ashamed
vämjas be disgusted
förefinnas be found
aktas för väta be kept dry
fattas be lacking
förgås be lost
vämjas be nauseated
umgås be on visiting terms with
yvas be proud
förhasta sig, överila sig be rash
tredskas be refractory
kräkas be sick
pärla, glaspärla, kula bead
kyrkvaktmästare beadle
avbasning, stryk beating
åskådare beholders
hövas behove
väsen, varelse being
blåsbälg bellows
bäst best
bästsäljare best-selling
bästsäljare bestseller
slipad kant, avfasa, snedslipa bevel
haschisch bhang
tvåspråkigt bi-lingual
gnabbas, träta bicker
tvåspråkig, tvåspråkigt bilingual
blåsa bister
asfalt bitumen
koltrast blackbird
koltrastar blackbirds
blåsa bladder
blåste blew
blåsa blister
luftangrepp, överraskande blitz
bläckplump, fläck, läska blot
läskblock blotter
läskpapper blotting-paper
blåsa, fläkta, törn, rapp, slag blow
blåsrör blow-pipe
bakåtblåsning blowback
maskrosboll blowball
blåsare blower
blåsrör blowgun
blåsa blowing
blåst blown
blåsrör blowpipe
blåsig blowy
sjaskig blowzy
blåsippa blue anemone
blåskägg bluebeard
blåstrumpa bluestocking
rasa, storma bluster
tyll, maskinvävd spets bobbinet
kärr, mosse, träsk bog
regel på ett lås bolt on a lock
salustånd, bås booth
flaska, butelj bottle
kubb, styv filthatt, kastare bowler
spilta, skrin, låda, dosa, ask, lår, skrin box
fräckhet, mässing brass
fräck, mässings brassy
oväsen, träta brawl
muskelkött, salt fläsk brawn
av mässing brazen
Brasilien Brazil
smörgås bread and butter
andas, hämta andan, pust breath
andas breathe
andades, andningen, andas breathing
föröka sig, ras breed
ljusaste brightest
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
pigg, kry, hurtig, rask brisk
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
kvast, ginst broom
brödraskap, broderskap brotherhood
snår, småskog brushwood
knoppas, knopp bud
anslagsäskande budget estimate
pajas buffoon
byggmästare, byggnadsarbetare builder
byggmästare building contractor
schaktningsmaskin bulldozer
knippa, bukett, klase bunch
klasar bunches
börda, belasta, börda, refräng, last burden
bastant burly
jordfästa, begrava bury
affärsmässig businesslike
betjänt, hovmästare butler
åskådare bystander
kaskelot cachalot
vara i maskopi med cahoot
avblåsa call off
maskering camouflage
aspirant, kandidat candidate
karburator, förgasare carburettor
kofta, stickad ylleväst cardigan
vaktmästare caretaker
last cargo
lastfartyg cargo-ship
västindisk caribbean
as carrion
pappask, kartong carton
träskulptur carving
fall, fodral, skrin, låda, sak, hylsa, kasus case
insatt kassett casette-in
kontant, inkassera, kassa cash
kassörska, kassör cashier
kasino casino
kasett cassette
kasetter cassettes
gjuta, kasta, rollfördelning cast
kastväsende caste
katastrof catastrophe
katastrofer catastrophies
fasadklättrare catburgler
fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa catch
kåseri causeri
kämpe, mästare champion
mästare i sport champion in sport
mästerskap championship
mästerskapen championships
omväxling, ändra, omkastning, byt, växla change
sång, sjunga, mässa chant
stridshäst charger
fuska, bedra, narras cheat
småsnål cheese-paring
kock, köksmästare chef
kastanjebrun, kastanje chestnut
kastanjebrun chestnut-brown
gräslök chive
gräslökar chives
kväva, kvävas, stokna choke
slänga, kasta, skrocka chuck
fästa cinch
fastsatt cinched
askungen cinderella
påstår claiming
rassel, rassla clank
knäppe, lås, knäppa ihop clasp
klass class
klasskillnad class-distinction
klasskamrat class-mate
klassföreståndare class superintendent
klasser classes
klassisk classic
klassisk classical
klassicism classicism
klassiska språk classics
klassifikation classification
klassificerad classified
indela (i klasser) classify
slammer, slamra, oväsen, rassla clatter
åskådlig, klar, klar, redig, klarna, röja clear
prästerskap clergy
prästernas clergy's
prästpåverkade clergy-inspired
präst clergyman
fastna, klänga, hålla fast, sitta fast cling
klump, hindra, träsko clog
närmast closest
trasa clout
clown, tölp, pajas clown
hålla vid fast clung to
svärm, klunga, klase cluster
fasthållande clutching
bråte, oväsen, skräpa ner clutter
majskolv, ridhäst, klippare cob
indriva, inkassera, samla, samla, ansamla, insamla collect
gymnasium, högskola college
maskopi collusion
föl, unghäst colt
blandas commingle
oordning, oväsen, uppståndelse commotion
kompass compass
passare, cirkel compasses
datorbaserade computer-based
livsåskådning conception of life
det måste medges, uppenbarligen confessedly
bestyrka, stadfästa, bekräfta, konfirmera confirm
konfirmation, stadfästelse, bekräftelse confirmation
anpassa conform
förbaskad confounded
brödraskap confraternity
överbefolkad, överbelastad congested
skalle, kran(näsa) conk
kastanj conker
raseriutbrott, hysteriskt anfall conniption
konsolidera, stärka, befästa consolidate
strida, tävla, påstå, kivas contend
kontinent, fastland, världsdel, återhållsam continent
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
motsats, kontrastera, kontrast contrast
hitta på, lyckas contrive
läskdryck cooling drink
avskrivarnas copyists'
glasstrut cornet
ambasadråd, rådgivare counsellor
sängöverkast, täcke counterpane
kontrasignera, lösen countersign
täcke, sängöverkast coverlet
krasch, flyghaveri, brak crash
kraschat crashed
kraschar crashes
pastell, krita, färgkrita crayon
knäppaste craziest
krasse cress
bås, krubba crib
folksamling, hop, skara, skock, trängas crowd
kröna, hjässa, krona, hattkulle crown
korsfästelse crucifixion
korsfästa crucify
pastorsadjunkt curate
ostmassa curd
tjock vaniljsås custard
kund, gäst customer
fuska, plaska dabble
röveriväsen dacoity
påsklilja daffodil
dalmas Dalecarlian
damaskus damascus
damast damask
förbaskat damn
förbaskade damned
maskros dandelion
töras, våga, drista sig, understå sig dare
mörktaste darkest
förbaskad darned
pilkastningstavla dartboard
pilkastning darts
databas database
databaser databases
datasorter datatypes
gry, gryning, daggryning, dagas dawn
baklås, stopp deadlock
minska hastigheten decelerate
passande decently
däcksgast deck-hand
upplösas, upplösa decompose
djupaste deepest
vansläktas, urarta, degenerera degenerate
bevärdigas deign
yr, rasande delirous
rasera, slopa, förstöra demolish
lya, näste, kula, lya, håla, håla den
lastkran derrick
begär, önskar, åtrå, önska, åstunda desire
försämra, försämras deteriorate
avmaska deworm
katastrofdrabbade diasterstricken
tärningshastighet dicespeed
avmasta dimast
middagsgäst diner
grådaskig, smutsig dingy
middagsgäst dinner-guest
hemsk, gräslig dire
katastrof, olyckshändelse disaster
katastrofal disasterous
kassera, kasta bort discard
avlasta, släppa, avfyra, avlossa discharge
diskbaserad disk-based
skingras disperses
skingras dissipates
lösas upp dissolve
äktskapsskillnad, skilsmässa, skiljas från divorce
bassänger docks
träskalle dolt
fast bostad, hemort domicile
åsna donkey
hasselmus dormouse
språngmarsch, hastig marsch double-quick
ifrågasatts doubted
sjaskig dowdy
änkas del i boet dower
tupplur, dvala, dåsa doze
uttag, utkast, koncept draft
drastisk drastic
drastiskt drastically
förbaskat drat
drag, klunk, korsdrag, utkast draught
trassera draw bills
trassat drawee
garnering, sås, majonässås dressing
slö, dåsig, sömnig drowsy
dammpåse dustbag
dammtrasa, dammvippa duster
vistas, bo dwell
ätt, dynasti dynasty
avkastningsförmåga earning capacity
daggmask earth-worm
enklast att använda easiest-to-use
påsk Easter
eg-anpassning ec-harmonization
extas ecstasy
spänslig, elastisk, resår elastic
valfläsk election promises
talarkonst, välläsning elocution
förvekliga, kastrera emasculate
ambassader embassies
beskickning, ambassad embassy
inveckla i strid, trassla till embroil
poängteras emphasised
maskin, lokomotiv, motor engine
texta, massuppköp, textning, pränta engross
rasande enraged
trassla in entangle
intrasslad, trasslig entangled
entusiasm, jubel enthusiasm
entusiastisk enthusiastic
avundas, avund envy
väsentlig, viktig essential
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
europastandardisering euro-standardization
allas everybody's
allas everyone's
utgrävare, grävmaskin, grävare excavator
utdras excerpts
retas excites
utandas exhale
uttömma, utmatta, avgas exhaust
avgas exhaust gas
uppvisning, förevisning, utställning, mässa exhibition
förefinnas, existera, leva, vara exist
förhasta, förhoppning, förväntan expectation
slockna, utandas, upphöra, utlöpa, förfalla expire
term, min, uttryck, fras expression
glasögon eyeglasses
örnbo, rovfågels näste eyrie
jättebra, fantastisk fab
fasad, framsida facade
fela, förfela, underkänna, misslyckas fail
misslyckas fails
fel, misslyckas failure
marknad, fager, blond, hygglig, skaplig, mässa fair
trofast, trogen faithful
rasa fall down
familjebaserad family-based
nyckfull, fantasi, romantisk fanciful
maskeraddräkt fancy-dress
fantasier fantasies
fantast fantast
sagolik, fantastiska, fantastiskt fantastic
fantasi fantasy
fantasi-språk fantasy-language
fascinera fascinate
fascister fascists
snabb, fasta, fort fast
fastalistisk fastalistic
fastna, fästa, häfta fasten
fäste fastener
fästande fastening
kräsen fastidious
fasta fasting
fasthet, snabbhet, fästning fastness
fjäskande fawning
fest, festa, högtid, förpläga, kalas feast
trivas feel at home
ledas feel bored
vantrivas feel uncomfortable
låtsas, föregiven, hyckla feign
träsk, kärr, sankmark fen
jäsämne, jäsa ferment
fästman fiancé
fästmö fiancée
fiasko fiasco
trofasthet, trohet fidelity
hopp- och kastgrenar field-events
demon, slav, fantast, djävul, odjur fiend
bekämpa, slåss, slåss, kamp, kämpa, strida, kämpa fight
eld, skjuta, brand, brasa fire
brandsäker, eldfast fireproof
brasved firewood
orubblig, stadig, fast, firma firm
karaktärsfast firm in character
fasthet firmness
förstklassig first-class
förstklassig, prima first-rate
sitta, passa, passande, lämplig fit
passar fits
passade fitted
fästa, fastställa, montera, laga, bestämma, häfta fix
bestämd, fast fixed
fast tillbehör fixture
fräsa, champagne fizz
väderkorn, fin näsa flair
flaska, termosflaska, fickflaska flask
slänga, slänga, kasta fling
flygmaskin, billig bil flivver
fasadbelysning flood-lighting
fasadbelysning floodlight
strålkastare floodlights
skurtrasa floorcloth
smäll, flaxa, fiasko flop
blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad florid
gulden, tvåshillingsmynt florin
rusade, kastade flung
underblåsa foment
sockerglasyr fondant
smekas, kela med, smeka fondle
fotfäste foothold
fast fot, fotfäste footing
förman, arbetsbas foreman
fockmast foremast
smida, smedja, ässja, förfalska forge
fort, fästning fort
genast forthwid
befästning fortification
befästa, förstärka fortify
fästning, borg fortress
frakt, last, frakta freight
vanvett, raseri frenzy
krås, rynka frill
fasad, framsida, främre, front front
fasad frontage
glasyr på tårtan frosting
fräsa inte koka fry not cook
principiell, väsentlig, grundläggande fundamental
jordfästning, begravning funeral
roligaste funniest
ilsken, rasande, ursinnig furious
rasande furiously
våldsamhet, raseri furry
ilska, ursinne, förbittring, raseri fury
fjäsk, bråka, väsen, bråk fuss
bas, gamling, förman gaffer
damask gaiter
gallblåsa gall bladder
massor av, i överflöd galore
jaktväska gamebag
gymnastiklärare gamemaster
hasardspelare gamester
gåskarl gander
bräsch, klyfta, gap, lucka gap
trädgårdsmästare gardener
gas, bensin, gasa, prat gas
gas-bildning gas-formation
gastätt gas-tight
gaslåga gas burner
gaskammare gas chamber
gasspis gas cooker
gaskamin gas fire
gasmask gas mask
gasspis gas range
gasformig gaseous
gasklocka gasholder
förgasa gasify
gasbrännare gasjet
gaslampa, gaslykta gaslamp
gasljus gaslight
gastät gasproof
gasförgiftning gassed
gasning gassing
gastronom gastronome
gasverk gasworks
objuden gäst gate-crasher
samla, inhämta, plocka, samlas gather
flor, gas gauze
gasbinda gauze bandage
gasell gazelle
gäss geese
snöpa, kastrera geld
släkte, klass, grupp genus
arvsmassa germ plasm
vredgas get angry
harmas get annoyed
passera get by
trivas get on
krås giblets
ingefärsdricka, läskedryck ginger-ale
låta påskina give out
högtidsblåsa gladrags
blick, titt, kasta en blick, ögonkast glance
glas glass
glasskiva glass-plate
glasblåsare glassblower
glasögon glasses
glasbruk glassworks
glasartad glassy
sätta glas i, glasyr glaze
glasmästeri, glasmästare glazier
gå i kras go to pieces
glasögon goggles
gås goose
ravin, klyfta, hålväg, slukastrupe, frossa gorge
gässling gosling
måste gotta
klasser grades
spannmålsmagasin granary
bombastisk grandiloquent
grafik, åskådlig, målande graphic
ge sig i kast med, dust grapple
gräs grass
gräsbevuxen grassed
grön, gräsbevuxen grassy
köttsås, sky, sås gravy
grekernas Greeks
gråskale grey-scale
gråskalor greyshades
grimas grimace
grogglas grogtumbler
stalldräng, sköta hästar, rykta groom
åldras grow old
avmattas grow weak
larv, mask, gräva grub
gäst, främmande guest
gästbok guest book
gästhamn guest harbour
gäster guests
mås, lura gull
gymnastiksal gymnasium
gymnastik gymnastics
gyrokompass gyrocompass
stanna, halt, tveka, anhalt, rast halt
näsduk handkerchief
hantera, handha, handskas med, vev, handtag handle
knappt, knappast hardly
maskinvara, hårdvara, maskinvara hardware
hårt träslag hardwood
hårda träslag hardwoods
anpassning harmanization
kärvhet, strängaste harshest
skördemaskin harvester
trassligheter hassles
hasta, skynda, påskynda hasten
förhasta, hastig hasty
nännas have the heart to
måsta have to
hassel, nötbrun hazel
hovmästare head waiter
hovmästare, huvudfåra headwaiter
hjälm, hjälm, kask helmet
svärdsfäste hilt
flodhäst hippo
flodhäst hippopotamus
väsning, vina, väsa, fräsa, utvissla, väsa hiss
häkta fast, hake, rycka, ryck hitch
umgås hobnob
haka fast, koppla, hake, krok hook
fnask hooker
ligistfasoner hooliganism
hoppas, förhasta, förhoppning hope
hoppas hoping
ryslig, ohygglig, fruktansvärd, fasansfull horrible
otäck, hemsk, gräslig horrid
fasaväckande horrific
skräck, fasa horror
häst horse
hästavel horse-breeding
hästkraft, hästkrafter horse-power
hästkraft horse power
hästryggen horseback
hästtagel, tagel horsehair
ryttare, hästkarl horseman
hästkarlar horsemen
hästsvans horsetail
häst horsy
gästfri hospitable
gästfrihet hospitality
lasarett hospitl
hetast hottest
timglas hourglass
fastighet house-property
oväsen, larm hubub
kasta, slunga, kast hurl
brådska, hasta, jäkta, fjäsk, hast, skynda, ila hurry
raska på hurry up
gåpåare, trängas, knuffas, knuffa hustle
is, glass ice
glass icecream
glasyr icing
illasinnad ill-disposed
oläslighet illegibility
oläslig illegible
inbillning, fantasi imagination
fantasirik, fantasifull imaginative
oväsentlig, andlig immaterial
ofördröjligen, genast, omedelbart immediately
fast egendom immovables
näsvishet impertinence
oförskämd, näsvis impertinent
opassande, otillbörlig, oegentlig improper
ifrågasätta impugn
till sitt väsen in essence
bränna till aska incinerate
äggkläckningsmaskin incubator
indisponerad, obenägen, opasslig indisposed
blåsa upp inflate
uppblåst inflated
inandas inhale
ogästvänlig inhospitable
bläckflaska ink-bottle
gästgivare, värdshusvärd innkeeper
försäkring, assurans insurance
väsentlig integral
begrava, jordfästa inter
objuden gäst, inkräktare intruder
retas irritates
landtunga, näs isthmus
åsnehingst jackass
hästkrake, jade jade
blaserad, utsliten jaded
jasmin jasmine
jaspis jasper
spjutkastare javelin-man
jehovas jehovah's
jasmin jessamine
kasta överbord jettison
istadig häst jibber
genast, ögonblick jiff
knuffa, knuffas jostle
skarpsinnig, skarp, vass, ivrig keen
motionsgymnastik keep-fit
hästkur kill-or-cure
väska kit-bag
knäskål knee-cap
knäskål kneecap
småsak knick-knack
lastad, fylld laden
lastning lading
ras, jordskred landslide
språk-databaser language-databases
ytterst, hålla, sist, skoläst, vara, föregående last
ändrad senast last-modified
uppdaterad senast last-updated
i höstas last autumn
dörrklinka, säkerhetslås latch
låsning latching
gräsmatta lawn
gräsklippare lawnmower
gräsmattor lawns
hoppas, prång leap
läspulpet lectern
föreläsa, föreläsning lecture
föreläst lectured
föreläsare lecturer
läsida, lä lee
taskspeleri legerdemain
läslighet legibility
läslig legible
läskedryck lemonade
läskedrycker lemonades
förlänga, förlängas lengthen
lånat, lånade, fastan lent
fastlags lenten
hyresgäst, arrendator lessee
vasall liege
åskledare lightning-conductor
gummimadrass lilo
läspning, läspa lisp
läspande lisping
vistas, leva, bo live
askgrå, dödsblek livid
lassa, lasta, ladda, börda, lass load
massor av, laddar loads
låsa, fjord, sjö loch
sluss, lås, hårlock, låsa lock
låsbar lockable
låst, förvaringsskåp locker
låsmutter locknut
låser locks
låssmed locksmith
låsningar lockups
gräshoppa locust
längta efter, åstunda long for
uppsyn, titta, blick, min, ögonkast, titt, se look
tillse, passa, efterse, sköta look after
lastbilar lorries
lastbil lorry
massor lots
schäslong, vestibul, flanera lounge
lukas luke
trasproletariat lumpenproletariat
lunchrast lunch break
frodas luxuriate
maskin machine
maskinläsbar machine-readable
maskiner machinery
tidskrift, magasin magazine
mask maggot
magasin mags
brevinkast, brevlåda mail drop
lemlästa, stympa maim
fastland mainland
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
overklighet, fantasi, låtsaslek, låtsad make-believe
fjäska make a fuss
bullra, väsnas, stoja make a noise
låtsas som om make as if
gäckas med make fun of
raska på make haste
bli sams, enas make it up
faststalla priset make the price
and, gräsand mallard
hästman mane
åthävor, fason, umgängessätt manners
prästkrage marguerite
prästkragar marguerites
giftasvuxen marriageable
sumpmark, träsk, moras, kärr marsh
maskulin masculine
maskera, mask mask
masoreterna masoretes
maskspel masque
maskerad masquerade
maskeras masquerades
massa, mässa mass
massproducera mass-produce
massmedia mass media
massakrera, massaker massacre
massage massage
massör masseur
bergmassiv massif
massiv massive
mast mast
behärska, bemästra, mästare, patron, husbonde master
mästerlig masterly
mästerverk masterpiece
masttopp masthead
mastodont mastodon
tändsticksask matchbox
väsentligt materially
madrass mattress
taltrast mavis
majonnäs mayonnaise
borgmästare mayor
utväg, menas, medel, råd (utväg) means
mässling measles
mekaniker, maskinell mechanical
rutinmässigt mechanically
träffas, träffa, råka, mötas, uppfylla, möta meet
mästare meister
sinnes-, sjäslig mental
blott, endast, bara merely
koltrast merle
maska, nätmaska mesh
mäss mess
röra till, trassel mess up
Messias Messiah
mickelsmässa michaelmas
medelklassen middleclasses - the
minister, frikyrkopräst, präst, statsråd minister
ministär, statsråd, departement, prästämbete ministry
missanpassad misfit
kastvapen missile
saknas missing
blandras mixed-race
antasta molest
kärr, moras, träsk, myr morass
sarkastisk, vass mordant
högmässa morning service
mustasch moustache
talträngd, bombastisk mouthy
röras moved (to be..)
slåttermasin, gräsklippare mower
röra, fiasko muck-up
ansiksmask mudpack
tjurskalle, mulåsna mule
mulåsnedrivare muleteer
mångfasetterad multi-facrted
påsksjuka mumps
snaska på, mumsa munch
måsta, skall, must must
senapsgas mustard gas
stympa, lemlästa mutilate
lemlästa mutilitate
utgångshastighet muzzle velocity
häst, hästkrake, tjata, gnata nag
nappaskinn nappa
påsklilja, pingslilja narcissus
näs-, nasal nasal
nasalering nasalization
uttala nasalt nasalize
krasse nasturtium
Nasaret Nazareth
nästan, närapå, nära nearly
näste, ågelbo, bo nest
fasta nested
nässla nettle
nässelfeber nettlerash
nyaste newest
nyhetsuppläsare newscaster
nyhetsuppläsare newsreader
härnäst, nästa, instundande next
närmast next-door
närmast anhörig next-of-kin
närmast, bredvid next to
finaste nicest
nära, nästan nigh
nästa nighbour
knopp, överklassare nob
bråk, oljud, buller, väsen, olåt, stoj noise
icke-ascii non-ascii
mjukplast non-rigid plastic
nordväst northwest
näsa, nos nose
näsor noses
näsborre nostril
näsborrar nostrils
inte det ringaste not in the least
oas oasis
dästhet, överdriven fetma obesity
förkastlig objectionable
åskådare observers
tvångsmässig obsessional
åstad, bort, från off
fjäskig officious
till påseende on approval
vid närmare påseende on closer inspection
åskådare onlooker
blott, enda, endast, bara only
maskinist, operatör operator
åsikt, mening, tycke, omdöme, tanke opinion
påstridig opinionated
åsikter opinions
kontrasterande opposed
prästviga ordain
orgasm, utlösning orgasm
synbar, skenbar, påstådd ostensible
avlägsna, kasta ut, fördriva oust
trasig, i olag, i oordning out of order
kastlös outcaste
enastående, framträda outstanding
fasta kostnader overhead
överhettas overheat
överbelastning overload
överbelastade overloaded
åsidosätta override
förkasta, upphäva overrule
verkmästare overseer
överbeskattas overtax
kullkasta, störta overthrow
som skall betalas owing
prästkrage ox-eye daisy
vaddera, madrassera, kudde pad
sadelplats, hästhage, hage paddock
hänglås padlock
pyjamas pajamas
liten ridhäst palfrey
bårtäcke, äcklas pall
skål, kastrull, gryta, panna pan
kastruller pans
flämta, stånka, flämtning, flåsa pant
pappersbaserade paper-based
föräldraskap parenthood
socken, pastorat, kommun, församling parish
pastor, präst, kyrkoherde parson
prästgård parsonage
part, stycke, parti, skilja, del, skiljas, roll part
ordklass part of speech
kalas, bjudning, samkväm, fest party
förflytta, tillbringa, övergå, passera, räcka pass
överfart, genomfart, överresa, korridor, pass passage
passerade passed
trafikant, passagerare passenger
förbipasserande, förbigående passer-by
förbipasserande passerby
passerar passes
vrede, passion, lidelse passion
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
passionerat passionately
passiv passive
passivt passively
pass passport
klister, smet, infoga, pasta paste
pastell pastel
pastor pastor
köttpastej pasty
pastej, bulle patty
uppehåll, paus, rast pause
tass paw
förgås, omkomma perish
svettas perspire
övertygas persuaded
näbbig, näsvis pert
genomläsning perusal
läsa noggrant peruse
liten, bagatellartad, småsint petty
fas, skede phase
fasan pheasant
liten flaska phial
fras, uttryck phrase
frasbas phrase-database
fraser phrases
tårt, pastej, paj pie
lapp, stycke, pjäs, bit piece
ananas pineapple
säckpipsblåsare, blåsare piper
tassande pitty-patter
planera, planera, utkast, plan plan
asteroid planetoid
plasma plasma
plåster, murbruk plaster
plast plastic
gyckel, pjäs, spel, spela, agera, skådespel, leka play
massor plenty
knoga, traska plod
amidplast polyamide
ståtlig, uppblåst pompous
rynka på näsan åt pooh-pooh
göl, damm, bassäng, pöl, tjärn pool
svinkött, griskött, fläsk pork
portvakt, vaktmästare porter
kaliumkarbonat, pottaska potash
isterbuk, kalaskula potbelly
kasta sig över pounce
brådstörtad, påskynda precipitate
premiss, fastighet, antagande premise
snabb, hastigt presto
låsas, påskina, föregiva pretend
låtsas pretends
katolsk präst, präst priest
prästinna priestess
prästerskap priesthood
bästa sändningstid prime time
principfast principled
yrkesmässig professional
yrkesmässiga professional-looking
sufflera, påpasslig, snar prompt
blomstra, trivas prosper
prostituerad, fnask prostitute
småstadsbo, provinciella provincial
pudervippa, vippa, flåsa, pust, blåsa, vindstöt puff
massa, pappersmassa, mos pulp
kasper Punch
renrasig pure-bred
överhovmästare purser
åsidosätta put aside
ledningsstolpe, mast pylon
kivas, kiv, gräl, träta quarrel
kvasi quasi
kväsa, undertrycka, kuva quell
ifrågasätta questioning
rapp i mun, rask, hastig, snar, flink, kvick quick
ge liv åt, egga, påskynda quicken
gåspenna quill
snirkel, besynnerlighet, sarkasm quirk
beslutsmässigt antal quorum
löpning, kapplöpning, lopp, ras, tävling race
tävlingshäst racehorse
ras racial
oväsen, bedrägeri, racket racket
bråk, skoja, trasa rag
raseri, förbittring, ilska, ursinne rage
trasig ragged
samla, retas med, rally rally
fästningsvall rampart
förtjusning, extas, hänryckning, hänförelse rapture
dumdristig, hudutslag, obetänksam, förhasta rash
förhastade rashed
stadfästa ratify
skramla, skallra, rassla, rossla, rossling rattle
yra, rasa, svärma rave
råvarubaserad rawmaterial-based
rasera raze
läsa read
läs bara read-only
avläsa read off
genomläsa read through
läsbarhet readability
läsbar readable
läsebok, läsare reader
läsarna readers
lektyr, läsning reading
läs mig readme
avläsning readout
läser reads
redo, klar, beredd, beredvillig, färdig, påpasslig ready
skördemaskin, skördeman reaper
snäsa av rebuff
uppläsning, konsert recital
deklamera, uppläsa recite
klassificera om reclassify
påminna sig, minnas recollect
prästgård rectory
återkomma, upprepas recur
fördubblas, öka, fördubbla, ökas redouble
rö, vass reed
slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta reject
förkastande, utmönstring rejection
kassera rejekt
glädjas rejoice
minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig remember
renässans Renaissance
förkasta, förtappad reprobate
förkasta repudiate
läs om reread
likna, brås på resemble
harmas över resent
harmas över resents
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
vistas resides
elastisk resilient
andas respire
ro, vila, rast rest
källarmästare restaurantkeeper
rastlös, orolig restless
endast för tjänstebruk restricted
hämnas retaliate
hämnas, hämnd revenge
återkasta reverberate
pastor Nilsson Reverend Nilsson - the
omkastning reversal
omkastbar reversible
ås, takås ridge
ridhäst riding-horse
fast rigid
häst, sportbil roadster
rasa (leka livligt), stoja, vild lek romp
rotfast rooted
utkast rough draft
rutinmässigt routinely
pipkrage, krås ruff
reta, vecka, krås ruffle
nonchaleras runaround
köras runs
puttefnask runt
prassel, prassla rustle
prassel rustling
prästerlig sacerdotal
portionspåse sachet
avskeda, säck, påse, plundra sack
ridhäst saddle horse
sadelpåse saddlebag
kassaskåp, ofarlig, säker, riskfri safe
kassavalv safe-deposit
andreaskors saltire
hälsningsfras, hälsning salutation
glasört samphire
sandblästra sandblast
sandblästring sandblasting
timglas sandglass
dubbelsmörgås, smörgås sandwich
sarkasm sarcasm
sassafras sassafras
skolväska satchel
sås sauce
kastrull saucepan
näsvis, uppkäftig saucy
sauna, bastu sauna
sås sause
savann, grässlätt savannah
massor av pengar scads
knappt, knappast scarcely
knappast scarecely
knasig scatty
ischias sciatica
skuras, krubba scrub
gasrenare scrubber
mås seagull
gast, matros, sjöman seaman
strålkastare searchlight
årstid, säsong season
säsonger seasons
andraklassbiljett second-class ticket
starrgräs, starr sedge
sjaskig, krasslig seedy
förefalla, tyckas, synas seem
passande, anständig seemly
stöd, basenhet server
klockare, kyrkvaktmästare sexton
sjaskig, tarvlig, sluskig shabby
dana, skepnad, bilda, fason, form, arta, gestalt shape
skärva, skarp, amper, vass sharp
vässa sharpen
splittra, splittras shatter
skeppslast shipload
avlastare, varuavsändare shipper
förkortas, förkorta, avkorta shorten
stängas, stänga shut
kasta, skygga, skygg, blyg shy
anblick, sevärdhet, sikte, åsyn, syn sight
påskrift, signatur, underskrift signature
dala, sjunka, vask, sänka sink
fräsa vid matlagning sizzle
skiss, skissera, utkast, teckning sketch
smyga sig, maska skulk
smälla, daska slap
massakerna slaughtered
snöslask sleet
tillbakasatt slighted
halka, hasa, glida slither
slask, utspillt vatten, overall, arbetsrock slop
slaskig sloppy
träsk, ormskinn slough
latmask, slöfock sluggard
slask, snösörja, dy slush
småskaligt small-scale
andra klassens small-time
assiett small plate
köping, småstad small town
kras, krossa, krock, slå sönder smash
knäppa, nafsa, snäsa av snap
beckasin snipe
snäsa av snub
grästorv sod
mjuka träslag softwoods
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
massiv, solid, säker, gedigen, fast solid
soyabaserad soy-based
daska till spank
dask spanking
mast, bom spar
spasmiska spasmic
spasmer spasms
spottade, damask, spottat spat
glasögon spectacles
fart, hastighet speed
hastighets-inställningar speed-settings
hastighetsmätare speedometer
fräsa, stekspett, spotta spit
skvalp, plask splash
fräsa, sluddra splutter
strålkastare spotlight
rask spry
fräsa, spotta fram sputter
kiv, kivas, käbbla squabble
trängsel, mosa, mos, squash squash
vrida sig, våndas squirm
stillastående, slö stagnant
spilta, kloak, bås stall
klass, normal, baner, norm, standar, fana standard
stillastående, stockning standstill
ståt, tillstånd, skick, påstå, stat, konstatera state
uppgift, påstående, uppgift statement
stillastående stationary
uppehåll, stanna, vistas, vistelse stay
ångmaskin steam-engine
turistklass, mellandäck steerage
stuva, stuvas, stuvning stew
steward, uppassare steward
fastna, pinne, käpp, stav stick
bastant, tung stodgy
magasinera store up
magasin storehouse
fripassagerare stowaway
genast straightway
konstigast strangest
spänna fast, slejf, rem strap
åsknedslag stroke of lightning
kassavalv strong-room
fäste stronghold
fast stuck
fantastisk stunning
underkasta subject to
underkastelse subjection
underkastelse submission
underkasta sig, foga sig submit to
verklig, bastant substantial
lyckas, efterträda, lyckas, efterträda, efterfölja succeed
parasit, sugapparat sucker
mockaskinn suède
kvävas, kväva suffocate
suggerera, påstå, antyda, föreslå suggest
kostym, passa, klänning suit
kappsäck, resväska suit-case
passande, läglig, lämplig suitable
fruktglass i skål, fruktglass sundae
solglasögon sunglasses
parasoll sunshade
till påseende, påskrift superscription
undertrycka, kväsa suppress
mässkjorta surplice
ertappa, överraska, överraskning, förvåning surprise
extraskatt surtax
grästorv, gräsmatta sward
svettas, svett sweat
äkta kastanj sweet-chestnut
fästman, fästmö sweetheart
konfekt, efterrätt, snask, gotter, sötsaker sweets
förgås, tryckande värme swelter
kvick, rask, snabb swift
simbassäng swimming-bath
simblåsa swimming-bladder
simbassäng swimming-pool
uppblåst swollen-headed
plugga, plugghäst swot
matgäst table-boarder
fästa, fras, lapp tag
trassla till, härva, trassel tangle
binnikemask tapeworm
asfalterad startbana tarmac
ceremonimästare tast-master
trasa tatter
trasig, söndertrasad tattered
tepåse tea bag
trasa sönder tear to rags
retas med, reta, käxa tease
narras tell a fib
bankkassör teller
hyresgäst, arrendator tenant
terrassera, husrad, terass terrace
ryskig, fasansfull, förfärlig, hemsk, fruktansvärd terrible
fasa, fruktan, skräckvälde, skräck terror
deras their
deras theirs
termosflaska Thermos
rasren, fullblod thoroughbred
fastän though
kastade threw
trivas, frodas thrive
trängas, trängsel throng
kast, kasta, slunga, slänga throw
trast thrush
åska, dåna, tordön, dunder thunder
åskskräll thunder-clap
åskväder thunder-storm
åskskur thundershower
prick, bock, fästing, ticka tick
åtsittande, trång, asfull, snäv, stram, tät tight
förstklassig tiptop
väsen, ståhej to-do
strålkastare torchlight
trasig torn
passadvind trade-wind
lastfartyg, luffare, landstrykare tramp
omlastning transshipment
skattmästare treasurer
bemöta, behandla, handskas med, förpläga, undfägna treat
förskräcklig, fantastisk tremendous
vintårta, bagatell, småsak, tårta trifle
trojanska hästar trojans
lastbil, transportera truck
traska, lunka trudge
trumpet, utbasunera trumpet
tofs, knippe, grästuva tuft
dricksglas tumbler
torva, hästsport turf
grästorvor turfs
slåss, slagsmål, dust tussle
typ, skriva på maskin, skriva, förebild type
maskinskrivet typescript
skriva på maskin typewrite
skrivmaskin typewriter
maskinskrivning typewriting
maskinskrivning, skriver typing
maskinskriverska typist
missklädsam, opassande unbecoming
fast unblinking
utläsa av understand from
oväsentlig unessential
käslolös unfeeling
enastående, unik unique
förkastlig unjustifiable
olärd, föga beläst unlettered
lossa, stänger av, avlasta unload
avstängning, avlastning unloading
låsa upp unlock
olåst unlocked
upplåsningskod unlocking-code
låser upp unlocks
demaskera unmask
olästa unread
ful, opassande unseemly
senaste up-to-date
överklassen upper classes
kullkasta, oroa, välta, stjälpa upset
apostlahästarna use shanks`s pony
liten resväska valise
förtrupp, lastvagn van
vas vase
vektorbaserad vector-based
hastighet velocity
vördnasvärd venerable
kyrkvaktmästare verger
undertröja, väst vest
fastställd vested
liten flaska vial
prästgård vicarage
skruvstäd, last (en synd) vice
lastbar, vanartig, ilsken vicious
invärtes, känslomässigt visceral
besökande, gäst, besökare visitor
åskådliggöra visualize
glasartad vitreous
yrkesmässig vocational
kräkas vomit
uppkastning vomiting
bevärdigas vouchsafe
väst waistcoat
vänta, passa upp wait
kypare, servitör, vaktmästare, uppassare waiter
servitris, uppasserska waitress
valborgsmässoafton Walpurgis night
magasin warehouse
magasinering warehousing
disktrasa washcloth
fiasko washout
bortkastad wasted
åseende watching
vattenkrasse watercress
ogräs, rensa weed
ogräsmedel weed-killer
belastningar weights
beläst well-read
västra west
västgående westbound
västlig westerly
västligast westermost
västra western
västerländsk westernize
västra, västlig westlerly
västlig westward
lastkaj wharf
hjulbas wheelbase
väsa, kikna wheeze
när det passar when convenient
vässa whet
vassla whey
fantasier whimsy
bredast widest
vildaste wildest
vrida, linda, blåst, vind, slingra, nysta, vira wind
blåsig windy
vinflaska winebottle
vinglas wineglass
träsnitt woodcut
träblåsinstrument woodswind
träslöjd woodwork
bashögtalare woofer
ordbas word-database
arbetsbelastning workload
mask, kräk worm
maskäten wormy
sjögräs wrack
brottas wrestle
träsnitt xylograph
träsnidare xylographer
gapa, gäspa, gäspning yawn
gäspande yawning
jäst yeast
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
blixtlås zip fastener
blixtlås zipper
med blixtlås zippered
asberusad zonked
other swedish words that include "lik" : english :
lättpåverkad masspublik admass
liknande alike
likaså, tillika, med, också, även also
änglalik angelic
anglikansk Anglican
anglikaner Anglicans
människoliknande anthropod
människolik anthropomorphous
tillämpning, applikation application
applikationer applications
applikationer applikation
liksom om as if
tillika as well
liksom, ävensom as well as
av olika slag assorted
åhörare, publik, företräde, auditorium, audiens audience
publikens audiences
skämtsam replikväxling backchat
likna be like
likbår bier
slö, oxlik bovine
liktorn bunion
nejlika carnation
katolik Catholic
klöv, lökklyfta, kryddnejlika clove
kista, likkista coffin
jämlike, kamrat compeer
försoning, förlikning conciliation
förlikningsman conciliator
konflikt conflict
likhet conformity
rekryt, värnpliktig conscript
inkallelse, värnplikt conscription
spanmål, liktorn, säd, korn corn
lik corpse
liken corpses
dödslik deathlike
takt, delikatess, känslighet delicacy
känslig, delikat, ömtålig, fin, finkänslig delicate
läcker, välsmakande, ljuv, delikat delicious
olik different from
annorledes, olika differently
olikhet, skillnad disparity
avvika, ha olika mening dissent
frikyrklig, oliktänkande dissenter
olika dissimilar
olikheter dissimilarities
olikhet dissimilarity
olika, mångfaldig diverse
gudlik divus
dominikanska republiken dominican
tullpliktig dutiable
plikttrogen dutiful
plikt, bestyr, åliggande, tjänst, tull duty
spöklik, kuslig, rädd eery
Irland, Irländska republiken Eire
emacsliknande emacs-like
efterliknande, tävlan emulation
ofantlig, enorm, jättelik enormous
jämlike, lika, like equal
jämlikhet equality
lika equally
sagolik, fabelaktig fabulous
sagolik, fantastiska, fantastiskt fantastic
kattlik feline
smäll, smälla, flik, flaxa, klaff flap
likvida medel floating assets
vägkorsning i olika plan, viadukt flyover
kanta, flik, frans, lugg fringe
spelliknande game-like
spöklik, mager gaunt
spöklik ghastly
spöklik ghostlike
spöklik ghostly
jättelik, jätte giant
jättelik, gigantisk gigantic
varsamt, ängslikt gingerly
kolik, magknip, gnälla gripe
plikta för have to pay
likvagn hearse
helikopter helicopter
likväl, emellertid, men, dock however
hydraulik hydraulics
efterlikna, imitera, härma imitate
efterliknande imitative
osannolik implausible
osannolikhet improbability
osannolik improbable
lika in the same way
oförliknelig, makalös, ojämförlig incomparable
likgiltighet indifference
likgiltig för indifferent to
likgiltig insouciant
likaväl just as well
arbetskonflikt labour dispute
dvallik lethargic
lik, liksom, tycka om, gilla, som like
sannolikhet likelihood
trolig, sannolik, antaglig likely
likna liken
lika likened
likhet likeness
likaledes, sammaledes, jämför likewise
likör liqueur
betala, likvidera liquidate
likviditet liquidity
apatisk, liknöjd, håglös listless
varglik lupine
spöklik, brandröd lurid
liknelse metaphor
värnplikt military service
multiplikation multiplication
likväl, ändå, dock, icke desto mindre nevertheless
förplikta obligate
skyldighet, plikt, förpliktelse obligation
anmälningsplikt obligation to report
göra en tjänst, förplikta oblige
likadan of the same kind
liknelse parable
laga, flik, täppa, lappa, lapp patch
likvid, betalning, utbetalning payment
likgiltig perfunctory
rimlig, sannolik, antaglig plausible
förskottslikvid prepayment
sannolikhet probability
sannolik, trolig probable
statlig, offentlig, publik public
publikens public's
skrift, publikation publication
publikationer publications
drottninglik queenelike
drottninglik, majestätisk queenly
försona, förlika reconcile
förlikning reconciliation
svar, replik rejoinder
lämning, relik relic
kvick replik repartee
republik republic
republikansk, republikan republican
likhet resemblance
likna, brås på resemble
liknande resembling
replik, replikera, genmäla retort
likhetstecken sign of equality
lik, liknande, dylik similar
på samma sätt, liknande similarly
liknelse simile
aplik sinious
statylik statuesque
instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda summon
liktydig, synonym synonymous
liktydig, likvärdig tantamount
skattepliktig taxable
samma, densamme, lika the same
jättelik titanic
tillika, också, även, alltför too
likgiltighet unconcern
obekymrad, likgiltig unconcerned
oliksidig unequal-sided
enhetlig, likformig, uniform uniform
olik, till skillnad från unlike
osannolik unlikely
varjehanda, olika, diverse various
vinterlik wintry
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.