The Swedish term "pris (att få)" matches the English term "prize( to gain)"

other swedish words that include "att" : english :
tvätta sig ablution
måttlig abstinent
ättikssyra acetic
uppnått achieved
tillförordnad, spelsätt, spel acting
gärning, rättegång, process, aktion, handling action
driva, sätta i rörelse actuate
tillsätta add on
lättpåverkad masspublik admass
tillrättavisa, varning admonish
ansatt, drövad afflicted
rakvatten after-shave
efterrätt afters
mål, sikte, syfte, måtta aim
allomfattande all-embracing
alltomfattande all-in
desto bättre all the better
lätta alleviated
lättnad alleviation
förbättra ameliorate
förbättring amelioration
rättelse amendment
fostervatten amniotic
årsberättelse annals
attiralj, apparat apparatus
att placera applying
tillsätta, utnämna, bestämma appoint
uppskatta, uppskatta, värdera appreciate
uppskattat appreciated
uppskattar appreciates
uppskattning appreciation
uppskattande appreciative
uppskattande appreciatively
anhålla, begripa, uppfatta apprehend
fattbar apprehensible
anhållande, uppfattning, farhåga apprehension
underrätta apprise
avsättning appropriation
vatten aquatic
vattenledningar aqueducts
rätt aright
mattematik, aritmetik arithmetic
taxering, beskattning assessment
förutsätta assume
förutsätter assumes
attaché attaché
attentat, försök attempt
attest attestation
inställning, hållning, attitud, ståndpunkt attitude
attityd attitudes
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
intagande, attraktiv, tilldragande attractive
attribut attribute
attribut attributes
auktionsförrättare, auktionsutropare auctioneer
upphovsman, författare author
författarinna authoress
berättigande, auktorisation, auktorisation authorization
författare authors
författarskap authorship
medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta average
brydsamma, oskicklig, tafatt, obehaglig awkward
himmelsblått azure
reträtt backdown
bakvatten backwater
rätt dålig baddish
påstvätt bagwash
ungsbakad rätt bakemeat
råtta bandicoot
skjutplattform barbette
nätt och jämt barely
batterier batteries
batteri battery
uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli be
förmå, orka, vara i stånd att, kunna be able to
fattas be lacking
älskare, sprätt beau
därför att, emedan, därför because
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
bättre better
övermåttan beyond measure
skrälla, smattra blare
burdust sätt bluffness
kant, bård, gräns, ram, rabatt border
kubb, styv filthatt, kastare bowler
rand, brädda, brätte, brädd brim
ställa inför rätta bring to justice
sämsskinn, matt gul buff
vattentätt skott bulkhead
rymdmått bushel
beskäftig, upptagen, sysselsätta busy
gapskratta cachinnate
matta carpet
fortsätt carry-on
sätthärdat stål case-hardening-steel
insatt kassett casette-in
katt cat
stort vattenfall, grå starr cataract
fasadklättrare catburgler
fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa catch
katter cats
kätting chain-cable
snattra, tala, sladdra, skallra tänder chatter
schack och matt, besegra checkmate
glättig, munter, gladlynt cheerful
glatt cheerfully
vattenkoppor chicken-pox
skratta skrockande chortle
fastsatt cinched
klättra clamber
klänga, klättra climb
klättrande climbing
klättrar climbs
tätt closely
äckla, övermåtta cloy
tafatt, drumlig, oskicklig, klumpig clumsy
villig att samarbeta co-operative
jämförelse, lätt måltid collation
nattvard communion
nödsakad att compelled to
ersätta, kompensera compensate
invecklad, sammansatt, komplicerat complicated
kompositör, tonsättare composer
sammansatt composite
fattning composure
blanda, sammansatt compound
fattningsförmåga, uppfattning comprehension
omfattande comprehensive
sammansättning concatenation
upptänklig, fattbar conceivable
fatta, uttänka conceive
bafatta sig med concern oneself
rätta sig efter conform to
grattis! congratters
upprätthållare, bevarare conservator
förfalska, statsförfattning, författning constitution
fortsättning continuation
fortsätta continue
fortsatt continued
fortsättning continuing
trilsk, motsatt contrary
samtala, konversera, motsatt converse
matlagning, anrättning cooking
tvättbjörn coon
litterär äganderätt copyright
författare av reklamtext copywriter
korrigera, korrek, rätta, rätt, beriktiga, riktig correct
rättad corrected
rättning correction
rättelser corrections
rättar till corrects
krigsrätt court-martial
sprätt coxcomb
kran att lyfta med crane to lift with
lättrogen, godtrogen credulous
besättning, manskap crew
fullsatt, trångt crowded
kröna, hjässa, krona, hattkulle crown
rymdmåyy, kubikmått cubic measure
plattform, estrad dais
skadeersättning damages
sprätt, snobb dandy
debatt, debattera, debatt debate
debattör debater
debatterande debating
nedsätta, racka ned på decry
att böja deflecting
nedsatt degraded
avsätta depose
deponera, säkerhet, insättning, avlagring deposit
insättare depositor
hånskratt derisive laughter
nedsättande derogatory
avkomling, ättling descendant
ättlingar, efterkommande descendants
efterrätt, dessert dessert
utblottad, utfattig destitute
avsätta dethrone
sättpinne dibble
stil, språk, uttryckssätt diction
lättsmält digestible
skrattgrop dimple
direktörsbefattning directorate
rabatt discount
rabatter discounts
debatt, överläggning, diskussion, diskussion discussion
landstiga, landsätta, debarkera disembark
maträtt, fat, disk, rätt dish
nedsätta disparage
flytta, avsätta, rubba displace
göra, duga, uträtta do
ta av sig hatt doff
inget att tala om don`t mention it
ifrågasatts doubted
avleda vatten drain water
sprätt, klädsnobb dude
tråkig, andefattig, slö, trög, matt, dov dull
attrapp, träkarl, träkarl, falsk, bulvan dummy
ätt, dynasti dynasty
lätta, lätthet ease
enkel att använda ease-of-use
lättar på eases
enklast att använda easiest-to-use
med lätthet easily
lätt, obesvärad, mak, ledig easy
lättanvänt easy-to-use
utflöde, spillvatten effluent
åttionde eighieth
åtta eight
åttatimmarsdag eight-hour day
åttonde eighth
åttitalet eighties
åttio eighty
avrätta i elektriska stolen electrocute
önskvärd, berättigad, valbar eligible
omfatta, omfamning, krama, omfamna, famna embrace
omfattning embracing
rätta, förbättra emend
textförbättring emendation
sätta i fara endanger
upprätthålla enforce
upprätthåller enforces
ge rösträtt enfranchise
förbättra, stegra enhance
förbättring enhancement
förbättringar enhancements
förbättrar enhances
avnjuta, åtnjuta, uppskatta, njuta av enjoy
uppskattade enjoyed
uppskattande enjoying
uppskattar enjoys
ofantlig, enorm, jättelik enormous
berättiga entitle
berättigad entitled
valberättigad entitled to vote
berättigar entitles
epitet, attribut epihtet
rättvisa equity
resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad erect
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
upprättande, inrättning, institution establishment
värdera, högaktning, uppskatta, aktning, respekt esteem
värdera, uppskatta, bedöma estimate
uppskattning estmation
vattenkanna, handkanna ewer
övermåttan, synnerligen exceedingly
överdriven, omåttlig excessive
övermåttan excessively
skattkammare exchequer
ensamförsäljningsrätt exclusivity
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
avrättning, verkställande execution
uttömma, utmatta, avgas exhaust
utmattad exhausted
utmattning exhaustion
omåttlig exorbitant
utsätta sig för expose oneself to
blottställd, utsatt exposed
jättebra, fantastisk fab
tvättlapp face cloth
underlätta facilitate
dåna, svimma, svag, matt faint
ätt, familj, släkt family
sätt, mode fashion
ofattbar fathomless
fjäderlätt feathery
matt, klen, svag feeble
kattlik feline
fjättra, fotboja, boja fetter
fjättrad fettered
lättsinnig, ostadig, flyktig person fickle
snatta filch
skatte fiscal
utsätta en tid fix a time
utsatt dag fixed day
klanglös, flat, flack, fadd, platt, våning, slät flat
plattar till flatten
flod, högvatten, översvämning, översvämma flood
blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad florid
volang, rusa i väg, sprattla flounce
flundra, sprattla, plumsa flounder
rabatt flowerbed
flytande(om att tala) fluently
vattenränna, flodravin flume
ekonomiskt opålitlig, nattmänniska fly-by-night
dopfunt, teckensnitt, vigvattenskål font
sprätt, snobb fop
förutfattad foregone
ojust, orättvis, smutsig foul
stifta, funnen, upprätta, grunda, inrätta found
rösträtt franchise
färskvatten freshwater
fregatt frigate
lättsinnig, obetydlig frivolous
lättroad fun-loving
tratt, skorsten funnel
en åttondels mile furlong
sätta munkavle på, munkavle gag
snattra, kackla, pladdra gaggle
muntert, glatt gaily
gång, sätt att gå gait
garnison, besättning garrison
gastätt gas-tight
tafatt, klumpig gauche
tafatt, dumskalle gawky
homosexuell, ljus, glättig gay
skaffa, bliva, få, lätta get
varmvattenberedare geyser
jättelik, jätte giant
jättinna giantess
jättar giants
prata, snattra gibber
lättsinnig, vimmelkantig, yr i huvudet, yr giddy
lätt tvåhjulig vagn gig
jättelik, gigantisk gigantic
jätte gigantic-
zigenare, tattare gipsy
sätta glas i, glasyr glaze
glätta, glans gloss
att komma going
godnatt good-night
lättstyrda governable
korn att så grain to sow
grepp, tag i, uppfatta, gripa tag i, tag, fatta grasp
fattande grasping
grundvatten groundwater
avmattas grow weak
gapskratt, gapskratta guffaw
gapskrattar guffaws
lättlurad gullible
hängmatta hammock
ratt handwheel
hatt hat
hattmakare hatter
ansätta, utfråga heckle
kätteri heresy
kättare heretic
kättersk heterodox
kättersk hetetical
berättelser histories
lura, spratt hoax
filthatt homburg
hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens honest
nedsättande, förnedrande humiliating
vattenkraft hydroelectric
sysslolöshet, dagdriveri, lättja idleness
lätting, dagdrivare idler
klättrare imber
väldig omfattning immensity
omåttlig immoderate
pank, fattig impecunious
underförstått implicitly
lättpåverkad impressionable
fängsla, sätta i fängelse imprison
förbättra, förkovra sig, bättra improve
förbättrad improved
bättring improvement
förbättrande improving
ifrågasätta impugn
bråttom in a hurry
andefattig, tom, fånig inane
inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta include
ofattlig inconceivable
skuldsatt indebted
skadeersättning indemnification
utfattig indigent
omöjlig att skilja indistinguishable
oskattbar, ovärderlig inestimable
lättantändlig inflammable
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
information, underrättelse, upplysning information
upprörande, orättfärdig iniquitous
insatt i initiated in
såra, förorätta injure
oförrätt, åverkan injury
oförrätt, orättvisa, orättvisa injustice
omättlig insatiable
inrättning, anstalt institution
inrättningens institution's
intelligens, underrättelse intelligence
omåttlig intemperate
översatt interpreted
översättare, tolk interpreter
lättretlig irascible
oersättlig irreparable
oersättlig irreplaceable
bevattna, vattna irrigate
retlig, lättretlig irritable
jättebra, toppen jim-dandy
glättig, glad, munter jocund
gått med joined
glatt joyfully
rättskipning judicature
rättslig judicial
rättsligen judicially
rättslig juridical
rättsligen juridically
rättslärd jurisconsul
rättskipning jurisdiction
rättslärd jurisprudent
rättslärd jurist
bara, rättvis, just, rättfärdig just
domsrätt justicary
rätt, rättvisa justice
domsrätt justiciary
försvar, berättigande justification
rättfärdigande justificative
rättfärdigat justified
rättfärdiga justify
rättvist justly
rättvisa justness
förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla keep
fortsätta med keep on doing
glada, drake att flyga med kite
kattunge kitten
kattungar kittens
landstiga, hamna, landsätta, ägor, landa, land land
språköversättning language-translation
språköversättare language-translator
trög, matt languid
skoj, skoja, spratt, lärka lark
förra natten last night
skratt, skratta laugh
skrattretande laughable
skrattande laughing
skrattande laughingly
skrattar laughs
skratt laughter
slunga, sjösätta, starta launch
tvätta och stryka launder
tvätterska laundress
tvättautomat laundrette
tvätt, tvättinrättning laundry
rättegång law suit
gräsmatta lawn
gräsmattor lawns
process, rättegång lawsuit
lättja laziness
blyinfattad leaded
laglig, rättmätig, legitim legitimate
ifall, för att inte lest
lättsinne levity
ordboksförfattare lexicographer
lätt, tända, sken, lindrig, ljus, tunn, lyse light
upplysa, lätta, blixtra, tändare lighten
pråm, lätta lighter
lätt lightly
lätthet lightness
lättvikt lightweight
handlingssätt line of conduct
korkmatta lino
korkmatta linoleum
talesätt locution
hårvatten lotion
gapskratt loud laughter
dagdrivare, lätting lounger
matt, glanslös lustreless
lyriker, textförfattare lyricist
rådhusrätt magistrates` court - the
upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla maintain
sammansättning, smink, sminkning make-up
föresätta sig make up ones mind
mammut, jätte-, kolossal mammoth
vis, sätt, maner manner
åthävor, fason, umgängessätt manners
salutorg, marknad, avsättningsområde market
matt yta, matta mat
mattillverkning matting
måtte, får may
uttryckssätt means of expressing
mått, takt, mäta, åtgärd measure
längdmått measure of length
avmätt, mätt measured
mått measurement
mått measures
måttband measuringtape
kötträtt meat course
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
befattar sig meddles
medelmåttig mediocre
medelmåtta mediocrity
medelmåttlig, mellan medium
livlig debatt, handgemäng mêlée
förbättra meliorate
metabolism, ämnesomsättnings metabolic
ämnesomsättning metabolism
medelmåttig middling
midnatt midnight
missuppfattning misapprehension
missuppfattning misconception
utfattig miserably poor
missuppfatta, missförstå misunderstand
missuppfattning, missförstånd misunderstanding
användningssätt mode of application
moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat moderate
måtta moderation
apekatt, apa monkey
mal, nattfjäril moth
musgrå, råttfärgad mouse-coloured
råttfångare mouser
munvatten mouthwash
slåttermasin, gräsklippare mower
mulatt mulatto
bisamråtta muskrat
najad, vattennymf naiad
berätta narrate
berättelse narrative
berättare narrator
landsomfattande nationwide
nätt, prydlig natty
snygg, nätt neat
kravatt neck-tie
vattenödla newt
natt night
nattuggla night-bird
nattblindhet night-blindness
nattklubb night-club
nattlampa night-light
nattuggla night-owl
nattportier night-porter
nattrafik night-service
nattetid night-time
nattvakt night-watchman
nattlinne nightdress
nattens inbrott nightfall
nattlig nightly
nätter nights
nattskjorta, nattskift nightshirt
nattdräkt nightwear
nattlig nocturnal
beteckningssätt notation
kungörelse, underrättelse notification
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
romanförfattare novelist
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
ansätta, hemsöka obsess
besatt obsessed
besatthet obsession
sysselsättning, yrke occupation
sysselsättnings occupational
besätta, upptaga, besitta, intaga, besätta occupy
uppstått occurred
åttahörning octagon
åttakantig octagonal
jätte, troll ogre
nätt och jämnt only just barely
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
motsatt opposite
motsättning, stridighet opposition
rättstavning, rättskrivning ortography
på annat sätt, annars, anorlunda otherwise
grundlig, tvättäkta, total out-and-out
få ur fattning outface
överskatta overrate
åsidosätta override
överbeskattas overtax
smattra, rabbla patter
fattighjon pauper
pant, pantsätta pawn
källskatt pay-as-you-earn
betala skatt pay in taxes
utfattig penniless
märka, uppfatta, märka, förnimma, varsebli perceive
uppfattning, förnimmelse perception
utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta perform
att ta picking
klämma, ättikslag pickle
tavla, målning, bild, porträtt, bild picture
snatta pilfer
ställa, sätta, anbringa, placera, plats place
slätt, tydlig, enkel, simpel, fält, vanlig plain
slättinvånare plainsman
minnestavla, platta plaque
plansch, skiva, plåt, platta, tallrik plate
läktare, kateder, plattform platform
dramatisk författare playwright
löfte, pant, pantsätta, lova pledge
lod, lodrätt, blylod plumb
torftig, dålig, stackars, fattig poor
fattigvård poor relief
porträtt portrait
avpoträttera portray
porträtterad portrayed
besatt possessed
stolpe, posta, plats, befattning, post post
förutsättning, självklar sak postulate
jättegryta pothole
fattigdom, armod poverty
tilltag, upptåg, spratt prank
bönematta prayer rug
försiktighetsåtgärd, försiktighetsmått precaution
bättre preferable
förbereda, rusta, anrätta, bearbeta, preparera prepare
privilegium, förmånsrätt prerogative
ansätta, klämma, pressa, press, trycka press
övermod, förutsättning presumption
förutsätta presuppose
ganska, nätt, näpen, vacker, söt, någorlunda, täck pretty
prissättning pricing
knallhatt, grundfärg, nybörjarbok, primer primer
förstfödslorätt primogeniture
förtursrätt, företräde, prioritet priority
privilegium, rättighet privilege
fortsätta proceed
fortsätta proceeding
äganderätt proprietorship
förutsatt att providing
stjäla, snatta purloin
lätt sak, lätt match, barnlek pushover
lägga, ställa, placera, sätta, uttrycka put
åsidosätta put aside
infoga, tillsätta, införa put in
sätta i stånd, ordna put in order
snattra, charlatan, kvacksalvare quack
ifrågasätta questioning
tvättbjörn racoon
upprätta, upphöja, höja, upphäva, resa upp, lyfta raise
rucklare, räfsa, kratta rake
knacka, lätt slag rap
råtta rat
råttor rats
återupprätta re-establish
återinsätta reappoint
rabatt rebate
tillrättavisande rebuke
ersättning, ersätta recompense
relatera, uppräkna, skildra, berätta recount
tillfrisknande, återhämtning, bättring recovery
rätta rectify
nedsatt reduced
nedsatt-pris reduced-rate
jätteträd i kalifornien redwood
ge upprättelse åt rehabilitate
återupprättelse, rehabilitering rehabilitation
ersätta reimburse
ersättning reimbursement
understöd, undsättning, avbrytare, lättnad relief
avlösa, undsätta, lindra, avslöja relieve
flytta, avföra, undanröja, avlägsna, avsätta remove
ersättning, återställelse replacement
ersättande replacing
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
förebrå, tillrättavisa reprove
räddning, rädda, undsättning rescue
ränta, inkomst, att få revenue
befogenhet, rät, riklig, rätt, höger, rättighet right
rätt, höger right-hand
allemansrätt right of common
rättfärdig, rättskaffens righteous
rättfärdighet righteousness
rättmätig rightful
med rätta rightly
rättigheter rights
ringa (att) ring (to)
sprättkniv ripper
matta, filt, ryamatta rug
utsätta sig för, löpa risk run the risk
rea, omsättning, försäljning, realisation sale
omsättningsskatt sales tax
skrattsalva salvo of laughter
satt sat
mätta, tillfredsställa sate
mätta, övermätta satiate
övermättad satiety
nöjd, mätt satisfied
tillfredsställa, mätta satisfy
mättande saturation
savann, grässlätt savannah
ättling, telning scion
mjuk platt kaka scone
omfattning scope
klättra, rusning scramble
lätt regnskur, rusa, vindil scud
sök och ersätt search-and-replace
gripande, attack, anfall seizure
efterspel, fortsättning sequel
ställa, sätta, gäng, lag, plantera, uppsättning set
föresätta sig set oneself to
bosättning setting up
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
hamna, bosätta sig settle down
avloppsvatten sewage
schattering shading
katta she-cat
lodrätt, idel, gir, gira sheer
butiksråtta shop-lifter
på samma sätt, liknande similarly
enkel att använda simple-to-use
sätta sig sit down
sjätte sixth
eka att ro skiff to row
skiva, platta, häll, kaka slab
lätt, lindrig, spenslig slight
tillbakasatt slighted
glatt, slipprig, hal slippery
slokhatt sloch har
slask, utspillt vatten, overall, arbetsrock slop
lättja, slöhet sloth
slät, jämn, mjuk, glatt smooth
hånskratt sneering laugh
snatta, knycka, snoka snoop
på något sätt somehow
sått, sådd sown
omfatta span
rättstavningskontroll spell-checking
bokstaverande, rättskrivning spelling
rättskrivningsfel spelling mistake
uttmattad, spenderade spent
snylta, svamp, tvättsvamp sponge
spira (att) sprout (to)
ytmått square measure
lätt berusad squiffy
dödläge, patt stalemate
ersättare stand-in
start, försprång, starta, börja, sätta i rörelse start
lager, ätt, stam, förråd, aktier stock
utfyllnad, ersättare stopgap
berättelser stories
berättelse, sägen, historia story
berättelsens story's
historieberättaren storysman
rättfram straightforward
undervattensbåt, ubåt submarine
kalla inför rätta subpoena
grundvatten subsoil water
kortfattad succinct
hjälp, hjälpa, undsätta succour
rösträtt suffrage
sammanfatta, summera sum up
kortfattade summaries
sammanfatta summarize
resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt summary
sammanfattning summing-up
ersätta supersede
övermättnad, övermått surfeit
extraskatt surtax
grästorv, gräsmatta sward
karamell, söt, efterrätt, ljuv sweet
konfekt, efterrätt, snask, gotter, sötsaker sweets
lekande lätt swimmingly
sammanfattning synops
syntes, sammanfattning, synopsis synopsis
katta, spräcklig tabby
matskedsmått tablespoonful
lön efter skatt take-home
saga, sägen, berättelse tale
tämja, matt, tam tame
stridsvagn, cistern, vattenbehållare tank
göra matt tarnish
beskatta, skatt tax
skattefri tax-free
skattesats tax rate
skattepliktig taxable
beskattning taxation
yppa, berätta, säga, förtälja, tala om tell
berättar telling
berättar tells
måtta, nykterhet temperance
nykter, måttlig, tempererad, avhållsam temperate
besittningsrätt, ämbetstid tenure
som, det, att, vilken that
ju förr desto bättre the sooner the better
tidvattens tidal
tidvatten, flod tide
tätt tightly
skiftning, lätt färga tinge
jättelik titanic
till, att, att, rämna, åt to
bli, att vara eller inte vara to be or not to be
att äta to eat
att få, ränta to get
i natt to night
slang, att tala to speak
att göra todo
berättade, berättat told
yrhätta tomboy
hankatt tomcat
i kväll, inatt, i afton tonight
verktygs uppsättning toolkit
cylinderhatt top-hat
lättstött touchy
lätthanterlig tractable
översättning, avskrift transcript
översätta translate
översättandet, översätter translating
översättning translation
översättnings-process translation-process
översättningsfunktion translationfunction
översättningsresultat translationresult
översättare translator
översättnings-motor translator-engine
skatta, skatt treasure
skattmästare treasurer
skattkammare, finansdepartementet treasury
prövning, rannsakning, rättegång, prov trial
bidragande, skattskyldig, biflod tributary
konst, lura, fuffens, tilltag, spratt trick
lättsinnig trifling
jätte, tralla, troll troll
omsättning turnover
typsättning typesetting
underskatta underestimate
förstått understood
ersättare i roll understudy
orättvis unfair
orättvis, orättfärdig unjust
obesatt unoccupied
rättskaffens, rakryggad, rak, upprätt, renhårig upright
att fatta uptake
nyttjanderätt usufruct
nyttjanderättshavare usufructuary
obesatt, ledig, tom vacant
vaka, nattvak vigil
rättfärdiga, försvara, hävda vindicate
ättika vinegar
lättsinnig, yster wanton
lättfärdigt wantonly
lättsinne wantonness
tvätt, tvätta, spola wash
tvättäkta washable
tvätt, tvätta washing
tvättrum washroom
tvättäkta wasshable
nattvakt watchman
bevattna, vatten, vattna water
vattenledning waterconduit
vattendrag watercourse
vattenkrasse watercress
vattenfall waterfall
vattning watering
vattenlinje waterline
vattenfylld waterlogged
vattenmärke watermark
impregnera, vattentät waterproof
vattnen, farvatten waters
vattendelare watershed
vattenkran watertap
tillförlitlig, vattentät watertight
vattenverk waterworks
wattal wattage
sträcka, kosa, sätt, väg way
vägar, sätt, leverne ways
matta, avmatta, försvaga weaken
rättvis well-deserved
hur är det fatt what`s the matter
hjul, ratt, ring wheel
under det att, medan, stund while
jättestor whopping
testamente, kommer att, skall, vilja will
kommer inte att won't
världsomfattande wordwide
fattighus workhouse
skriva, författa write
författare, skrivare writer
galet, fel, orätt, felaktig, orättvisa, tokig wrong
orättfärdig wrongful
rätt så ung youngish
nollbeskatta zero-rate
other swedish words that include "få" : english :
några få a few
alfabetisk abecedarian
som far vilse aberrant
villfarelse aberration
avsky, fasa abhorance
avskaffa, upphäva abolish
avskaffad abolished
avskaffande abolition
missfall, abort abortion
omkring, ungefär, kring, vid, cirka about
avskaffa abrogate
brytning, accent, tonfall, betoning accent
tillfällig accidental
bifallsrop acclamation
växa till, tillfalla accrue
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
faktiskt actually
stå fast vid adhere
fastsittande vid adherence
håller troget fast adheres
fastnar, bindemedel adhesive
farväl adieu
rovfågels näste, örnbo aerie
flygfält, aerodrom aerodrome
affär affair
affärer affairs
tillfoga, fästa affix
anfallskrig aggressive war
flyganfall air-raid
flygfält airfield
flygfart airspeed
allomfattande all-embracing
alltomfattande all-in
fästa, tillägga allfix
analfabet alliterate
alfabet alphabet
alfabetisk alphabetic
alfabetisk alphabetical
alfabetiskt alphabetically
alfabeten alphabets
alfanumerisk alphanumeric
fastän although
förbluffa, förvåna amaze
stamfader, förfader, anfader ancestor
förfäder ancestors
fäderneärvd ancestral
anilinfärg aniline dye
antikvitetsaffär antique shop
hur som helst, alltnog, i varje fall anyhow
slaganfall apolexy
slaganfall apoplectic
avfall apostasy
avfälling apostate
förfära appal
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
träffande apposite
anhålla, begripa, uppfatta apprehend
fattbar apprehensible
anhållande, uppfattning, farhåga apprehension
tillfartsvägarna approaches
godkännande, gillande, bifall, anklang approval
bifalla, godkänna approve
ungefärlig approximate
ungefärligt, omkring approximately
läraktig, träffande apt
fåtölj armchair
fåtölj armcheer
artefakt artefact
uppfart, bestigning ascent
askfat ashtray
asfalt asphalt
anfalla assail
överfalla, angrepp, anstorm assault
samtycke, bifall assent
påstående, förfäktande assertion
förfäktanden assertions
taxera, fastställa värdet av, taxera assess
för närvarande, för tillfället at present
på måfå at random
atmosfär, stämning atmosphere
anknyta, bifoga, fästa attach
fäst, tillgiven attached
fäst vid attached to
fäster attaches
hopfästande attaching
överfalla, överfall, angrepp, anfalla, anfall attack
anfallet attacking
anfall attacks
alkfåglar auks
faster, moster, tant aunt
upphovsman, författare author
författarinna authoress
författare authors
författarskap authorship
fågelhus aviary
brydsamma, oskicklig, tafatt, obehaglig awkward
bakgrundsfärg backcolor
bakgrundsfärger backcolors
fall backfall
bakgrundsfärg background-color
återfalla backslide
avfälling backslider
fängelse bagnio
ballongfarare balloonist
baner, fana banner
fat barrelful
skål, handfat, fat basin
be allowed to
fattas be lacking
best, djur, odjur, fä beast
bönfallande beseeching
slipad kant, avfasa, snedslipa bevel
tvåfärgad bicoloured
fågel bird
flyttfågel bird of passage
fåglar birds
fågelperspektive birds-eye-view
fågelvägen birth-flight
asfalt bitumen
strejkbrytare, falskspelare blackleg
fingerad, falsk bogus
bokaffärer bookstores
lovorda, puffa för boost
undomsfängelse borstal
sköte, famn, bröst, barm bosom
böja, rosett, hälsning, bog (på fartyg), båge bow
familjeförsörjare bread-winner
familjeförsörjare breadwinner
andlös, andfådd breathless
knuffa, knuff, slå buffet
tjurfäktning bull-fighting
luffare bum
stötfångare bumper
stötfångare bumpers
jordfästa, begrava bury
affär, rörelse, göromål business
affärsman, köpman business man
affärsmässig businesslike
affärsmän businessmen
bussfärd busride
slaktare, chakuteriaffär butcher
kustfart cabotage
fälttåg, kampanj campaign
kanariefågel canary
konservfabrik cannery
tjusa, fängsla captivate
fånge captive
fångenskap captivity
fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra capture
fångad captured
fångande capturing
falskspelare cardsharper
lastfartyg cargo-ship
fall, fodral, skrin, låda, sak, hylsa, kasus case
fall cases
fat, tunna cask
tillfällig casual
olycksfall casualty
stort vattenfall, grå starr cataract
fasadklättrare catburgler
fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa catch
fångar catches
hålla mat, skaffa mat cater
fångad caught
avgift, försvar, omkostnad, anbefalla, kostnad charge
avfall chips
fästa cinch
fastsatt cinched
fastna, klänga, hålla fast, sitta fast cling
tafatt, drumlig, oskicklig, klumpig clumsy
hålla vid fast clung to
fasthållande clutching
sammanfalla coincide
sammanträffande, slump coincidence
förfalskare coiner
hopfällbara collapsible
färg color
färgad colored
färgrik colorful
färglag coloring
färger colors
färga, kulör, färg colour
färgad coloured
ålägga, order, kommandera, anföra, befäl command
befälsskolor command-schools
anförara, befälhavare, kommendörkapten commander
färdig completed
fattning composure
fattningsförmåga, uppfattning comprehension
omfattande comprehensive
inbilskhet, högfärd conceit
upptänklig, fattbar conceivable
fatta, uttänka conceive
bafatta sig med concern oneself
beträffande, angående, rörande concerning
instämma, medverka, sammanträffa concur
sammanträffande concurrence
biktfader confessor
bondfångare confidence man
bondfångare confidence trickster
inskränkning, förlossning, fångenskap confinement
bestyrka, stadfästa, bekräfta, konfirmera confirm
konfirmation, stadfästelse, bekräftelse confirmation
trolla, bönfalla, frambesvärja, trolla conjure
raseriutbrott, hysteriskt anfall conniption
konsolidera, stärka, befästa consolidate
iögonfallande, framstående conspicuous
förfalska, statsförfattning, författning constitution
kontinent, fastland, världsdel, återhållsam continent
tillfällighet, eventualitet contingency
botfärdighet contrition
fälla, överbevisa, straffånge, bevisa convict
fällande, övertygelse conviction
författare av reklamtext copywriter
skarvfågel cormorant
soffa, divan couch
motanfall counter-attack
disk i affär counter in a shop
förfalska, förfalskning counterfeit
förfalskad counterfeited
förlopp, kurs, riktning, bana, kosa, farled, lopp course
soffa coutch
hantverk, fartyg, flygplan craft
pastell, krita, färgkrita crayon
modfälld crestfallen
lam, lytt, ofärdig crippled
överfart, överresa crossing
korsfästelse crucifixion
korsfästa crucify
falla sönder crumble
korstågsfarare crusader
avfall, tidningsurklipp cuttings
dövstumsalfabet dactylology
mjölkaffär, mejeri dairy
fara, våda danger
livsfara danger of life
farlig dangerous
farligt dangerously
ormhalsfågel darter
förfallodag date of payment
smörja, färgklick, smeta, kludda daub
oförfärad dauntless
affärer dealings
dödsfall, död death
murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna decay
förfallen decayed
stadd i förfall decaying
förfaller decays
fartminskning deceleration
bedrägeri, villfarelse deception
avfallande deciduous
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
avfärga decoulour
bristfällig, defekt, felaktig defective
värna, förfäkta, försvara defend
bristfällig deficient
illusion, villfarelse delusion
frånfälle, död demise
avgå (om fartyg), avresa depart
utfart, avresa, uppbrott, avfärd departure
utfällning deposition
utblottad, utfattig destitute
förstörelse, ofärd, förstörelse, undergång destruction
förfars deteriorates
föreskriva, befallning, diktera dictate
fallfärdig dilapidated
förfall, vanvård dilapidation
direktörsbefattning directorate
ta någon ur en villfarelse disabuse
katastrofal disasterous
urbleka, avfärga discolour
modfälla, gäcka discomfit
modfälld discouraged
maträtt, fat, disk, rätt dish
bestörtning, förfäran, förskräcka dismay
depesch, avsända, expediera, avfärda dispatch
beskaffad, hågad disposed
förfogande, anordning, fallenhet, läggning disposition
olika, mångfaldig diverse
fast bostad, hemort domicile
skyfall, nedgång downfall
hällregn, störtregn, skyfall downpour
manufakturvaror drapery
rädsla, frukta, befara dread
uppfart driveway
fälla ankaret drop the anchor
kemikalieaffär drugstore
tvåfaldig dual
tråkig, andefattig, slö, trög, matt, dov dull
attrapp, träkarl, träkarl, falsk, bulvan dummy
fängelsehåla dungeon
färga, färg dye
färga tyg dye stuff
färdig earthy
fåtölj easy chair
elefant elephant
omfatta, omfamning, krama, omfamna, famna embrace
omfattning embracing
akutsjukvård, nödfall, fara, nödläge emergency
befallande emperious
träffa på, möter encounter
sätta i fara endanger
ofantlig, enorm, jättelik enormous
fana, fanbärare ensign
fänrik ensign second liutenant
undfägna, roa, underhålla, traktera entertain
fängsla, förtrolla enthrall
farsot, epidemi, epidemi epidemic
farsoter epidemics
misstag, fel, villfarelse error
få ett utbrott erupt
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
honfår, tacka ewe
undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall excuse
utgång, utfart exit
vana, erfara, erfarenhet, uppleva, upplevelse experience
erfaren, upplevde, rutinerad experienced
slockna, utandas, upphöra, utlöpa, förfalla expire
örnbo, rovfågels näste eyrie
jättebra, fantastisk fab
myt, legend, fabel, saga fable
sagolik, fabelaktig fabulous
fasad, framsida facade
faksimil facsimile
faktum fact
faktor factor
fabriker factories
fabrik factory
fakta facts
fakultet, förmåga faculty
marknad, fager, blond, hygglig, skaplig, mässa fair
trofast, trogen faithful
förfalskning, förfalska fake
falk falcon
falla, ramla, trilla, stupa, höst fall
villfarelse, bedräglighet fallacy
fallit fallen
falla falling
falsk, osann FALSE
falkskhet falseness
förfalskning falsification
förfalskad falsified
förfalskare falsifier
förfalska falsify
familjär, förtrogen familiar
familjer families
ätt, familj, släkt family
familjens family's
familjebaserad family-based
fanatiker, fanatisk fanatic
fanatisk fanatical
fanatiskt fanatically
fanatism fanatism
nyckfull, fantasi, romantisk fanciful
lust, tycka om, infall, tänka sig fancy
fanfar fanfare
fantasier fantasies
fantisera fantasize
fantast fantast
sagolik, fantastiska, fantastiskt fantastic
fantasi fantasy
fantasi-språk fantasy-language
avsked, farväl farewell
faksimil fascicle
fascinera fascinate
fascister fascists
snabb, fasta, fort fast
fastalistisk fastalistic
fastna, fästa, häfta fasten
fäste fastener
fästande fastening
fasta fasting
fasthet, snabbhet, fästning fastness
far, pappa, fader father
faderns father's
svärfar father-in-law
faderskap fatherhood
fädernesland fatherland
faderlig fatherly
fäder fathers
famn, loda fathom
ofattbar fathomless
enfaldig fatuous
favorit favorite
gynna, favorisera, tjänst, gunst, nåd, ynnest favour
älsklings, favorit favourite
telefax fax
faxad faxed
frukta, fruktan, rädsla, farhåga, befara fear
orädd, oförfärad fearless
gärdsgård, stängsel, staket, fäkta fence
fäktning fencing
stänkskärm, stötfångare fender
fänkål fennel
färja ferry
färjkarlen ferryman
få, fåtal few
färre fewer
fästman fiancé
fästmö fiancée
trofasthet, trohet fidelity
fält, gärde, mark, åker field
fältmarskalk field-marshal
fält fields
fältarbetare fieldworkers
demon, slav, fantast, djävul, odjur fiend
påträffa, skaffa, få tag i, hitta, fynd, finna find
upptäcka, utforska, få visshet om, få reda på find out
vite, vacker, fin, bötefälla fine
avslutat, färdig finished
brandsäker, eldfast fireproof
orubblig, stadig, fast, firma firm
karaktärsfast firm in character
fasthet firmness
fästa, fastställa, montera, laga, bestämma, häfta fix
bestämd, fast fixed
fast tillbehör fixture
förbluffa flabbergast
vingklaffar flaps
klanglös, flat, flack, fadd, platt, våning, slät flat
fasadbelysning flood-lighting
fasadbelysning floodlight
krumelur, briljera, fanfar, blomstra, svänga flourish
fotfäste foothold
fast fot, fotfäste footing
förfader, låta bli, upphöra med forbear
köttfärs forcemeat
skans på fartyg forecastle
förgrundsfärg forecolor
förfader forefather
förutfattad foregone
smida, smedja, ässja, förfalska forge
förfalskare forger
förfalskning forgery
fort, fästning fort
befästning fortification
befästa, förstärka fortify
fästning, borg fortress
tillfällig fortuitous
framåt, anfallsspelare, befordra, fram forward
fyrfärgstryck four-coloured
fjäderfä, höns fowl
frisk, färsk, ny fresh
färskvatten freshwater
fasad, framsida, främre, front front
fasad frontage
fullfärg full-colour
jordfästning, begravning funeral
räffla, fåra furrow
meningslös, lönlös, fåfäng futile
meningslöshet, fåfänga futility
terminsaffärer futures
få insteg i gain influence
fängelse gaol
avfallskvarn garbage disposer
tafatt, klumpig gauche
tafatt, dumskalle gawky
generell, allmän, general, fältherre general
genuint, oförfalskad, gedigen, äkta genuine
skaffa, bliva, få, lätta get
fara omkring get about
återfå get back
få tag i get hold of
få tid get time
få veta, lära känna get to know
getting
fårstek gigot
ingefära ginger
ingefärsdricka, läskedryck ginger-ale
ingefärsdricka ginger-beer
fågelmage, kräva gizzard
fadder godfather
fadder godmother
snygg, stilig, fager good-looking
adjö, farväl goodbye
fånig, dum goofy
skaffade, fick got
roffa åt sig, gripa tag i grab
mormor, farmor gran
farfar, morfar grandfather
farmor, mormor grandma
farmor, mormor grandmother
farmors grandmother's
morfar, farfar grandpa
farföräldrar grandparents
mormor, farmor granny
farmors granny's
grepp, tag i, uppfatta, gripa tag i, tag, fatta grasp
fattande grasping
treva, famla grope
treva efter, famla efter grope for
vild hönsfågel grouse
på måfå haphazard
hända, hända, inträffa, ske, tilldraga happen
plåga, anfäkta harass
farlig, skadlig harmful
oskadlig, menlös, ofarlig harmless
fara hazard
farligt hazardly
vansklig, farlig hazardous
hovmästare, huvudfåra headwaiter
fålla, fåll, kanta, kant hem
falskt patos heroics
allfarväg, landsväg highroad
svärdsfäste hilt
slå, träffa, träff, drabba hit
häkta fast, hake, rycka, ryck hitch
träffar hits
träffande hitting
luffare hobo
haka fast, koppla, hake, krok hook
ligistfasoner hooliganism
ryslig, ohygglig, fruktansvärd, fasansfull horrible
fasaväckande horrific
förfära horrify
uppröra, förfära horrily
skräck, fasa horror
fastighet house-property
svävfarkost hovercraft
färg hue
skrov på fartyg hull on a ship
hundrafalt hundredfold
gåpåare, trängas, knuffas, knuffa hustle
fånig, idiotisk idiotic
overksam, fåfäng, lat, sysslolös, sysslolös idle
om, om, ifall if
olärd, analfabet illiterate
inbillning, fantasi imagination
fantasirik, fantasifull imaginative
ofantlig, omätlig immense
väldig omfattning immensity
fast egendom immovables
pank, fattig impecunious
obotfärdig impenitent
befallande imperious
fart, impuls impetus
bönfalla implore
fängsla, sätta i fängelse imprison
fångad imprisoned
fångenskap, fängelsestraff imprisonment
oren, förfalskad impure
ifall in case
andefattig, tom, fånig inane
fängsla incarcerate
fängslande incarceration
tillfälligt incidental
tillfälligtvis, i förbigående incidentally
fallen för inclined to
inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta include
ofärdig incompletely
ofattlig inconceivable
fientligt infall incursion
utfattig indigent
oerfaren inexperienced
infanteri, fotfolk, infanteri infantry
upprörande, orättfärdig iniquitous
ej uppriktig, falsk insincere
fadd, fadd, banal, sliskig insipid
förolämpa, förnärmelse, förolämpning, skymfa insult
begrava, jordfästa inter
samfärdsel, umgänge intercourse
sammanträffande, intervju interview
tonfall, intonering intonation
infalla i invade
faktura, faktuera invoice
utfärdande issuance
fällkniv jack-knife
sitta i fängelse, fängelse jail
fångar jail-birds
fängelsekund, fånge jailbird
fångvaktare jailer
fängelser jails
utfärd jaunt
knuffa, lunka jog
knuffa, knuffas jostle
färd, resa journey
får jumbuck
bara, rättvis, just, rättfärdig just
rättfärdigande justificative
rättfärdigat justified
rättfärdiga justify
tornfalk kestrel
fåordig laconic
halt, ofärdig, vanför, lam lame
blyinfattad leaded
lära sig, erfara learn
lånat, lånade, fastan lent
fastlags lenten
ifall, för att inte lest
ordboksförfattare lexicographer
linjeflyg, linjefartyg, cylinderfoder liner
göra utfall, utfall lunge
lymfa lymph
lyriker, textförfattare lyricist
fastland mainland
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
overklighet, fantasi, låtsaslek, låtsad make-believe
få klara sig med make do with
faststalla priset make the price
fabrikant, tillverkare, skapare maker
nödfallsutväg, provisorisk makeshift
örlogsfartyg, krigsfartyg man-of-war
mångfaldig manifold
åthävor, fason, umgängessätt manners
tillverkning, fabricera, förfärdiga, tillverka manufacture
tillverkare, fabrikant manufacturer
sjöfarts-, kust maritime
malvafärgad mauve
måtte, får may
kan, får mayst
köttaffär meat-shop
köttfärslimpa meatloaf
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
befattar sig meddles
träffas, träffa, råka, mötas, uppfylla, möta meet
påträffa, anträffa meet with
affärs-, handels mercantile
manufakturhandlare mercer
fabriksarbetare mill-hand
modeaffär millinery shop
missuppfattning misapprehension
missfall miscarriage
missuppfattning misconception
utfattig miserably poor
farhågor misgivings
missuppfatta, missförstå misunderstand
missuppfattning, missförstånd misunderstanding
idiot, fårskalle, kräk moron
moderfartyg mother ship
musgrå, råttfärgad mouse-coloured
musfälla mouse-trap
råttfångare mouser
rån, överfall mugging
bötfälla, böter mulct
flerfärgstryck multi-coloured
mångfasetterad multi-facrted
får inte must not
får inte mustn't
fårkött mutton
fårkotlett mutton chop
landsomfattande nationwide
fädernesland native country
sjöfart navigation
bo (fågel-) nest (a birds)
fasta nested
fågelholk nesting-box
färsk new-laid
niofaldig ninefold
romanförfattare novelist
puffa till nudge
fånig oafish
skaffa, erhålla, vinna, anskaffa obtain
införskaffad obtained
införskaffande obtaining
påflugen, påfallande obtrusive
tillfälle occasion
tillfällen occasions
avfall, avskräde offal
anfall onset
våldsamt anfall onslaught
tillfälle opportunity
riksäpple, sfär, klot orb
befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera order
fägelkännare, ornitolog ornithologist
utbrott, anfall outburst
överträffa, överglänsa outdo
få ur fattning outface
överträffa outmatch
överträffa i antal outnumber
överträffa outrank
fasta kostnader overhead
få höra, får höra overhear
fart pace
palett, färgkarta palette
slaganfall palsy
ruta, fält, panel panel
panisk, panik, få panik panic
fallskärm parachute
uppdelning, skiljevägg, fack partition
överfart, genomfart, överresa, korridor, pass passage
faders-, faderlig paternal
fädernearv patrimony
fattighjon pauper
påfågel peacock
idka gårdfarihandel peddle
gårdfarihandlare pedlar
botfärdig, ångerfull penitent
fängelse penitentiary
utfattig penniless
kläm, fart pep
märka, uppfatta, märka, förnimma, varsebli perceive
uppfattning, förnimmelse perception
våda, fara peril
farlig perilous
farsot pestilence
farao Pharaoh
farisé pharisee
fas, skede phase
fasan pheasant
falsk, låtsad phoney
falska phony
fosfat phosphate
fack pigeon-hole
pilgrimsfärd, vallfärd pilgrimage
fallgrop pitfall
farsot, pest plague
slätt, tydlig, enkel, simpel, fält, vanlig plain
dramatisk författare playwright
brockfågel plover
torftig, dålig, stackars, fattig poor
fattigvård poor relief
stolpe, posta, plats, befattning, post post
i ilfart posthaste
fågelhandlare poulterer
höns, höns, fjäderfä poultry
fjäderfä-avel poultry-breeding
fattigdom, armod poverty
erfaren, van practised
monteringsfärdigt prefab
premiss, fastighet, antagande premise
övertala, segra, få överhanden, härska prevail
högmod, stolthet, högfärd, stolthet pride
knallhatt, grundfärg, nybörjarbok, primer primer
principfast principled
fängelse prison
fångvaktare prison-warder
fånge prisoner
fängelser prisons
anskaffa, utveckla, skaffa, ackvirera procure
vanhelga, profan profane
kungöra, förkunna, utfärda promulgate
högfärdig, stolt proud
tillfälligt provinsional
falsk pseudo
bestraffa, straffa punish
anskaffa, leverera purvey
trycka, skjuta, puffa till, knuffa, tränga push
uttrycka, knuffa putting
slagfärdig quick at repartee
fästningsvall rampart
fallfärdig ramshackle
omfång, räckvidd range
omfång ranging
stadfästa ratify
redo, klar, beredd, beredvillig, färdig, påpasslig ready
egentligen, faktiskt, verkligen really
få, anamma, erhålla, mottaga receive
feg, trolös, avfälling recreant
återfå, återvinna regain
undfägna regale
återfalla, återfall, recidiv relapse
påfallande, anmärkningsvärd, märkvärdig remarkable
beträffande, med hänsyn till respecting
tur och retur, återfärd return journey
ränta, inkomst, att få revenue
rättfärdig, rättskaffens righteous
rättfärdighet righteousness
fast rigid
riskera, fara, äventyr, våga, risk risk
rotfast rooted
fördärv, ofärd, fördärva, ruin, ruinera ruin
förfallen ruined
safari safari
kassaskåp, ofarlig, säker, riskfri safe
segelfartyg sailer
utfall, kvickhet, utfärd sally
tefat, kaffefat saucer
fågelskrämma scarecrow
omfattning scope
sjöfågel seabird
sjöfart seafaring
mandat, soffa, sits, sittplats, säte, bänk seat
inse, träffa, se, skåda see
förefalla, tyckas, synas seem
gripande, attack, anfall seizure
halvfabrikat semi-manufactures
soffa setee
dana, skepnad, bilda, fason, form, arta, gestalt shape
klippa får shear
fälla en tår, fälla tårar shed tears
får sheep
fåraktig sheepish
herde, fåraherde shephard
fartyg, skepp, inskeppa ship
affär, verkstad, butik, bod shop
fackföreningsombud shop-steward
handlar, affärer shops
vadarfågel shore bird
klippt får shorn
enfald silliness
dumt, dum, enfaldig silly
omfång, nummer, format, storlek size
filmfars slapstick
avfartsväg slip road
påfart, avfart sliproad
tillbakagång, prisfall, kris slump
snobbaktig, dumhögfärdig snobbish
soffa sofa
massiv, solid, säker, gedigen, fast solid
sångare, fågelsångare songster
omfatta span
skenfager, bestickande specious
fart, hastighet speed
farten speeds
krets, sfär, glob, rymnd sphere
sfärisk spherical
sponsor, fadder sponsor
förbluffande staggering
unken, inte färsk stale
klass, normal, baner, norm, standar, fana standard
fanbärare standard-bearer
förfärad, uppskrämd startled
för på fartyg stem on a ship
styvfar step-father
styvfar stepfather
fastna, pinne, käpp, stav stick
ännu, stilla, fortfarande, dock, alltjämt, än still
spänna fast, slejf, rem strap
träffa, strejk, slå, strejka strike
apart, påfallande, slående striking
fäste stronghold
träffad struck
fast stuck
fantastisk stunning
förbluffa, bedöva stupefy
förbluffande stupendous
kortfattad succinct
sulfat sulphate
sammanfatta, summera sum up
kortfattade summaries
sammanfatta summarize
resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt summary
sammanfattning summing-up
surfa surfing
överträffa surpass
skryta, skryt, luffare swagger
fästman, fästmö sweetheart
godisaffär sweetshop
fäktkonst swordmanship
fäktning swordplay
sammanfattning synops
syntes, sammanfattning, synopsis synopsis
fåordig, tystlåten, tystlåten taciturn
fästa, fras, lapp tag
tillfångatagen taken prisoner
anlag (medfött), talang, begåvning, fallenhet talent
fågelklo talon
tankfartyg tanker
senfärdig, långsam, senkommen tardy
asfalterad startbana tarmac
brungul, läderfärgad tawny
tillfälligt temporarily
temporär, tillfälligt temporary
ryskig, fasansfull, förfärlig, hemsk, fruktansvärd terrible
förskräcka, förfära terrify
fasa, fruktan, skräckvälde, skräck terror
textfärg textcolor
genomfart, huvudgata thoroughfare
fastän though
anfall thrust
prick, bock, fästing, ticka tick
skiftning, lätt färga tinge
färga, färgton tint
mes (fågel) titmouse
att få, ränta to get
tobaksaffär tobacconist's
ficklampa, fackla, bloss torch
fackförening trade union
fabriksmärke, varumärke trademark
handelsfartyg, köpman trader
affärsidkare, handlare tradesman
lastfartyg, luffare, landstrykare tramp
överträffa transcend
fälla, fånga, snärja, snara trap
fallucka trap-door
fara, resa travel
bemöta, behandla, handskas med, förpläga, undfägna treat
förskräcklig, fantastisk tremendous
anfäktelse, vedermöda tribulation
krokben, färd, tripp, utflykt, tur, snava, trippa trip
sannfärdig truthfulness
röra, falla, tumla tumble
fångvaktare turnkey
bete, elefantbete tusk
fast unblinking
morbror, farbror, onkel uncle
ofärgad uncoloured
ofullbordad, inte färdigt unfinished
orättvis, orättfärdig unjust
ickepåfallande unobtrusive
ostraffad unpunished
oöverträffad unsurpassed
att fatta uptake
infall, nyck vagary
uteliggare, luffare vagrant
flärdfull, fåfäng vain
högfärd vainglory
fåfänglighet vainness
farväl valediction
flärd, fåfänga, fåfänglighet vanity
fadd vapid
faner, fernissa veneer
faner veneers
sannfärdig veracious
sannfärdighet veracity
svindelanfall vertigo
fart verve
skuta, fartyg, kärl vessel
fastställd vested
rättfärdiga, försvara, hävda vindicate
faktiskt virtually
livsfarlig, livs-, vital vital
skymfa, smäda vituperate
storlek, volym, omfång volume
få stryk walloping
lättfärdigt wantonly
fångvaktare warder
örlogsfartyg, krigsfartyg warship
slösa, ödsla, avfall, öda, ödelägga, öde waste
vattenfall waterfall
sjöfågel waterfowl
färjkarl waterman
vattnen, farvatten waters
farled waterway
vägfarande wayfarer
vägfarande wayfaring
välgång, välfärd welfare
hur är det fatt what`s the matter
färjkarl wherryman
nyck, infall whim
fantasier whimsy
vitfärgning whitening
fågel wildfowl
fallfrukt, skänk från ovan windfall
världsomfattande wordwide
fattighus workhouse
skriva, författa write
författare, skrivare writer
orättfärdig wrongful
foglig, undfallande yielding
fanatism zealotry
sefanja zephaniah
fart zing
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.