The Swedish term "må illa" matches the English term "feel unwell"

other swedish words that include "må" : english :
med stor mage abdominous
förmåga, möjlighet ability
matros able seaman
abnormal abnorm
onormal, abnorm abnormal
onormalt abnormally
löpmage abomasum
förkortning, sammandrag abridgement
rymma abscond
malört, absint absinth
måttlig abstinent
sammandrag, abstrakt abstract
smäda, ovett, smädelse, missbruk abuse
smädlig, ovettig abusive
antaga, acceptera, anamma, godtaga accept
ackompanjemang accompaniment
befullmäktiga accredit
instämmande accueded
anpassningsförmåga adaptability
adhesion, vidhäftningsförmåga, anslutning adhesion
tilldöma, tillerkänna adjudge
avdöma adjudicate
tilldömande adjudication
reklamman adman
lättpåverkad masspublik admass
erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma admit
förmaning admonition
förmaningar admonitions
förmanande admonitory
förmaning adominition
adb-maskiner adp-machines
utomäktenskaplig adulterous
avancera, förväg, anmarsch advance
företräde, övertag, försteg, nytta, förmån advantage
åkomma, tillgivenhet, kärlek affection
slagsmål affray
chikanera, chikan, förolämpa, förnärma, trotsa affront
bismak after-taste
eftersmak aftertaste
mansålder age of manhood
summa, massa aggragate
sammanhopning aggregation
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
mål, sikte, syfte, måtta aim
luftmadrass air-bed
lufttrumma airshaft
ålderman, rådman alderman
främmande alien
fjärma alienate
fjärmande, alienation alienation
mångsidig begåvning all-rounder
allsmäktig almighty
mandel almond
utmed, tillsammans, längs along
höjdmätare altimeter
altstämma alto
tillsammans, alltsammans, inalles altogether
amaryllis amaryllis
amatör amateur
amatörmässig amateurish
amatörskap amateurism
amatörers amateurs
amason Amazon
amperemeter, amperemätare ammeter
antal, summa, belopp amount
anastigmat anastigmat
anatema, bannlysning anathema
smärta, ångest anguish
anmärkning animadversion
anmärka på animadvert
animal, djur animal
animalisk animality
animationer animations
tillkännage, anmäla, förkunna announce
anmälan, tillkännagivande announcement
hallåman announcer
smärtstillande medel anodyne
anomal anomalous
avvikelse, anomali anomaly
människoliknande anthropod
människolik anthropomorphous
förutse, förekomma anticipate
antiklimax anticlimax
antimateria antimatter
mån om anxious about
människoapa ape
apmänniska apeman
blindtarmsinflammation, appendicit appendicitis
aptit, matlust appetite
välsmakande, aptitretande, aptitlig appetizing
tillsätta, utnämna, bestämma appoint
bestämma värdet av appraise
märkbar appreciable
närma, anflygning, närma sig, nalkas approach
närmat approached
approximation, närmevärde approximation
mattematik, aritmetik arithmetic
matematik arithmetik
armada armada
harmageddon armageddon
armatur armature
armar, mn arms
arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt arrangement
arrangemang arrangements
ankomma, länder arrive
lagtima ting assizes
astma asthma
astigmatiker astigmatic
sammandragning astringent
hemma at home
på måfå at random
på samma nivå som at the same level as
idrottsman, atlet athlete
idrott, allmän idrott athletics
uppmärksamhet attention
påpasslig, uppmärksam attentive
uppmärksam för attentive to
upphovsman, författare author
automatisera automate
automatiserad automated
automatisk automatic
automat automatic machine
automatiskt automatically
automatiskt automaticaly
medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta average
brydsamma, oskicklig, tafatt, obehaglig awkward
soltält, markis awning
småborgerlighet babbittry
pratmakare babbler
ryggsmärtor backache
anmärkning (i skolan) bad mark
medlemsmärke, emblem badge
ålderman bailie
åldermans ämbetsområde bailiwick
kapellmästare bandmaster
smälla igen, skräll bang
köpman banian
bomma igen bar up
omänsklig, barbarisk barbarous
skummande barmy
nosklämma barnacles
processmakare barrator
tillbommad barred
badmästare bath attendant
slagman batsman
förmå, orka, vara i stånd att, kunna be able to
blygas, skämmas be ashamed
fyr, sjömärke beacon
kyrkvaktmästare beadle
sovrum, sängkammare bedroom
skälla, vråla, råma, vrål bellow
mage belly
magont belly-ache
remmar belts
gagn, förmån benefit
förmån benefited
förmåner benefits
förlama benumb
smärtsam förlust bereavement
belägra, bestorma besiege
marskalk best man
övermåttan beyond measure
matsedel bill-of-fare
bitmappade bitmapped
skrälla, smattra blare
häda, smäda blaspheme
flamma blaze
blomster, blomma, blom bloom
blommande blooming
blomstring, blomstra, blomma blossom
blemma blotch
storma blow a gale
maskrosboll blowball
rasa, storma bluster
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
båtsman boatswain
tyll, maskinvävd spets bobbinet
häpnar man boggles
stormig, larmande boisterous
bombardemang bombardment
malmåder, fynd bonanza
borgensman bondsman
välsignelse, förmån boon
självinmatande programladdare bootstrap
tråka ut, tråkmåns, borra bore
chef, förman boss
obegränsad, gränslös, omätlig boundless
inälvor, mage, inälvor, tarmar bowels
klammar, konsol bracket
brännmärka brand
fräckhet, mässing brass
fräck, mässings brassy
av mässing brazen
amma breast-feed
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
sammanföra bring together
mäklare broker
mäkleri, courtage, kurtage brokerage
mörbulta, blåmärke, bula bruise
snår, småskog brushwood
sämsskinn, matt gul buff
byggmästare, byggnadsarbetare builder
byggmästare building contractor
skrymmande bulky
tvinga, skrämma bulldoze
schaktningsmaskin bulldozer
sammanslagen bundled
rymdmått bushel
affär, rörelse, göromål business
affärsman, köpman business man
affärsmässig businesslike
affärsmän businessmen
betjänt, hovmästare butler
smörblomma butter-cup
avnämare, köpare buyer
småningom by and by
smäcker kabel cablet
pratmakare cackler
vara i maskopi med cahoot
kalender, almanacka calender
smäda calumniate
maskering camouflage
kamaxel camshaft
matsal, marketenteri canteen
tältduk, målarduk, segelduk canvas
kapacitet, förmåga capacity
kardemumma cardemom
mån om careful of
markör caret
vaktmästare caretaker
matta carpet
hålla mat, skaffa mat cater
matleverantör caterer
kitslig, anmärka cavil
takmålningar ceiling-paintings
evenemang celebrations
cement, sammanfoga, kitt, cementera cement
flingor, spannmål cereals
utfordra, utmana, utmaning challenge
utmaning challenging
rum, kammare chamber
kammarherre chamberlain
kammare chambers
kämpe, mästare champion
mästare i sport champion in sport
mästerskap championship
mästerskapen championships
komma på andra tankar change one's mind
sång, sjunga, mässa chant
utmärks characterizes
karismatisk charismatic
älsklig, charmant, förtjusande, förtjusande charming
småprata chat
pratmakare chatter-box
mota, kontramärke, hämma, hejda, kontrollera, ruta check
schack och matt, besegra checkmate
småsnål cheese-paring
kock, köksmästare chef
chimär chimaera
kinaman chinaman
sparsmakad choosy
rop, skrika, larma, larm clamour
klämma clamp
smälla med, klappa, applådera clap
mildhet, förbarmande clemency
kontorist, notarie, tjänsteman clerk
klimat climate
klimat climates
klämma clip
mantel, kappa, skyla cloak
närmare closer
närmast closest
äckla, övermåtta cloy
medbestämmande co-determination
medverka, samverka, samarbeta co-operate
samarbete, medarbete, medverkan co-operation
villig att samarbeta co-operative
samarbetspartner co-worker
majskolv, ridhäst, klippare cob
skomakare cobbler
sammanhängande coherent
sammanhängande coherently
sammanfalla coincide
sammanträffande, slump coincidence
samarbeta, medarbeta collaborate
samarbete collaboration
sammanbrott, kollapsa collapse
jämförelse, lätt måltid collation
kollidera, stöta ihop, sammanstöta collide
sammanstötning, kollision collision
maskopi collusion
målarbok colorbook
kamma, kam comb
komma come
matvaror comestibles
instundande, kommande, tillkommande coming
kommatecken comma
ålägga, order, kommandera, anföra, befäl command
kommandoknappar command-buttons
kommandofil command-file
kommandorad command-line
kommandofil commandfile
kommandon commands
kommatecken commas
kommentar, anmärkning comment
kommission, provision, fullmakt, uppdrag commission
kommando commmand
tarvlig, gemensam, ordinär, allmän, vanlig common
lag, firma, bolag, företag, sällskap, kompani company
landsman compatriot
åkomma, klagomål complaint
klagomål complaints
invecklad, sammansatt, komplicerat complicated
komplimang compliment
sammansatt composite
tema, uppsats, komposition composition
blanda, sammansatt compound
fattningsförmåga, uppfattning comprehension
sammansättning concatenation
dölja, gömma conceal
förlikningsman conciliator
instämma, medverka, sammanträffa concur
sammanträffande concurrence
döma, fördöma condemn
ledningsförmåga conductance
småprat, samtal confabulation
det måste medges, uppenbarligen confessedly
konfirmation, stadfästelse, bekräftelse confirmation
slå ihop, sammansmälta conflate
sammanflöde, tillopp confluence
oreda, sammanblandning, förvirring, oordning confusion
besläktad, av samma slag congenerous
kägelformad, konisk conical
manövertorn connecting tower
konsol, stöd, trösta, manöverpanel console
sammanslagning consolidation
överensstämmande, konsonant consonant
gemål consort
komplott, komplott, sammansvärjning conspiracy
sammansvärja sig, konspirera conspire
sammandra constrict
sammandragning constriction
sammanhang, innehåll context
sammandragning contraction
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
manick, apparat, grej contraption
sammankalla, sammankomma convene
sammankallar convenes
sammankallande convenor
sammanlöpa converge
sammankallande, församling convocation
sammankalla convoke
kokerska, laga mat, koka, kock cook
matlagning, anrättning cooking
samarbeta cooperate
samarbetar cooperates
E-mail [email protected] Copyright to
märkvärdig corious
spanmål, liktorn, säd, korn corn
majsflingor corn-flakes
majsena corn-flour
adelskrona, undersökningsdomare coroner
fetma corpulence
rådsmedlem, stadsfullmäktig counciller
lantman, landsman countryman
hovman courtier
styrman, slupstyrare coxswain
knäckare, smällkaramell cracker
vurm, mani craze
krematorium crematorium
halvmåne, tillväxande crescent
besättning, manskap crew
brottmål criminal case
anmärkning, kritik criticism
smältdegel, degel crucible
rymdmåyy, kubikmått cubic measure
kela med, krama cuddle
manschett, örfil cuff
manschetter cuffs
sammanräknad cumulative
underfundig, slug, illmarig, knepig, list, listig cunning
ostmassa curd
smådopping dabchick
dalmas Dalecarlian
Dalmatien Dalmatia
dalmatisk dalmatian
moder, dämma upp, damm dam
damaskus damascus
damast damask
fördömande damning
maskros dandelion
målarkludd dauber
skrämma daunt
dagdrömmare daydreamer
dagdrömmande daydreaming
dödmans dead-man
dekalkomani decalcomania
besluta, avdöma, avgöra decide
decimal decimal
decimalräkning decimal-count
decimalisera decimalize
decimaler decimals
deklamatorisk declamatory
döma, anse deem
utmaning, trots defiance
utmana, trotsa defy
nedslå, nedstämma deject
uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena delay
befullmäktigad delegate
läcker, välsmakande, ljuv, delikat delicious
avmagnetisera demagnetize
begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka demand
Danmark Denmark
utmärka, beteckna denote
fördöma, angiva denounce
märke efter slag, buckla dent
fördömande, angivelse denunciation
ankomma på, bero på depend on
tömma deplete
vice, deputerad, suppleant, fullmäktig, vikarie deputy
härstamma från descend from
ättlingar, efterkommande descendants
bestämma, utnämna designate
försmå, förakta, ringaktning despise
ämna, bestämma destine
osammanhängande desultory
bestämma, avgöra, avgöra determine
avmaska deworm
dialekt, landsmål dialect
diamant diamond
ruter, diamanter diamonds
maktbud, diktamen, diktat dictation
sammandrag, smälta maten digest
lättsmält digestible
matsmältning digestion
dilemma dilemma
avmasta dimast
matsal, matsal, sal dining-room
matsal diningroom
diplomati diplomacy
diplomat diplomat
diplomat diplomatist
invaliditet, oförmåga disability
arbetsoförmåga disablement
skönja, märka, urskilja discern
ringaktning, förakt, förakta, ringakta, försmå disdain
försmädlig disdainful
sjukdomar diseases
smälek, blamage, skam, onåd, vanheder disgrace
ruskig, vidrig, osmaklig, äckligt, motbjudande disgusting
maträtt, fat, disk, rätt dish
nedslående, beklämmande disheartening
avsmak distaste
vidrig, osmaklig distasteful
åtskillnad, utmärkelse distinction
utpräglad, utmärkande distinctive
särskilja, urskilja, utmärka, känneteckna, skönja distinguish
utmäta distrain
utmätning distraint
sorg, smärta, plåga distress
olika, mångfaldig diverse
äktskapsskillnad, skilsmässa, skiljas från divorce
månne do you think
rötmånad dog-days
rötmånad dogdays
smärtsam dolorous
domännamn domain-name
dos format dos-format
språngmarsch, hastig marsch double-quick
duktig, manhaftig doughty
drama, skådespel drama
dramatisk dramatic
dramatiskt dramatically
dramatiker dramatist
dramatiserade dramatizes
manufakturvaror drapery
salong, förmak drawing-room
svärma för dream about
drömmar dreams
garnering, sås, majonässås dressing
trumma drum
andmat duckweed
tråkig, andefattig, slö, trög, matt, dov dull
göra mållös dumbfound
avkastningsförmåga earning capacity
daggmask earth-worm
lätt, obesvärad, mak, ledig easy
maklig, sorglös easy-going
matvaror eatables
eg-märkning ec-labelling
förmörka, månförmörkelse eclipse
miljömärkning eco-labelling
bubbla, skumma effervesce
åttatimmarsdag eight-hour day
genomarbeta, utveckla elaborate
genomarbetar, utvecklar elaborates
äldre, gammal elderly
valmanskår electorate
armatur electric fittings
utmärgla emaciate
emacsliknande emacs-like
emanera, utgå emanate
frigöra, emanicipera emancipate
omfatta, omfamning, krama, omfamna, famna embrace
smaragd emerald
dyka upp, framkomma emerge
utmärglad emiciated
anställd, tjänsteman employee
tömma, tom empty
emalj enamel
lavemang enema
emalj enemal
maskin, lokomotiv, motor engine
engelsman Englishman
texta, massuppköp, textning, pränta engross
svärmare enthusiast
sammandrag epitome
utrusta, ekipera, bemanna equip
storma med stormstegar escalade
rymning, rymma, slippa, flykt, undkomma, undfly escape
värdera, uppskatta, bedöma estimate
utrymma, evakuera evacuate
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
utredningsman examiner
utgrävare, grävmaskin, grävare excavator
övermåttan, synnerligen exceedingly
utmärka sig excel
präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig excellent
överdriven, omåttlig excessive
övermåttan excessively
skattkammare exchequer
utöva, manöver, övning, inöva, öva, motion exercise
uttömma, utmatta, avgas exhaust
utmattad exhausted
utmattning exhaustion
uppvisning, förevisning, utställning, mässa exhibition
uppmana, förmana, mana exhort
maning, uppmaning exhortation
förmanade exhorting
omåttlig exorbitant
medel, utväg, ändamålsenlig expedient
ovidkommande, artfrämmande extraneous
yttersta del, ytterlighetsman extremist
fakultet, förmåga faculty
vurm, mani fad
dåna, svimma, svag, matt faint
marknad, fager, blond, hygglig, skaplig, mässa fair
stappla, stamma falter
utmärkt famously
nyckfull, fantasi, romantisk fanciful
maskeraddräkt fancy-dress
lantgård, bondgård, hemman farm
manbyggnad farmhouse
snabbmat fast-food
fetma fatness
mannamån favouring
gulbrun, krypa, lisma fawn
sammanslutning federation
matt, klen, svag feeble
mata feed
matning feeding
matningsvalsar feedrolls
matarverk feedwork
matarverk feedworks
må bra feel well
medmänniska fellow-beeing
medmänniska fellowman
medmänniskor fellowmen
träsk, kärr, sankmark fen
fästman fiancé
skönlitteratur, diktroman fiction
fält, gärde, mark, åker field
fältmarskalk field-marshal
slagsmål fighting
fil, mapp, arkivera, fila file
filma, film, en hinna film
finger, tumma på, spela på finger
smällare firecracker
brandman fireman
orubblig, stadig, fast, firma firm
förstklassig, prima first-rate
fästa, fastställa, montera, laga, bestämma, häfta fix
flamma, låga flame
smäll, smälla, flik, flaxa, klaff flap
flamma flare
flammande flared
smak flavor
smak, arom, krydda flavour
flygmaskin, billig bil flivver
marginalväljare floating voter
flod, högvatten, översvämning, översvämma flood
studioman, regissör floor manager
talman floorleader
smäll, flaxa, fiasko flop
startande, flytkraft, flytförmåga flotation
blomma flower
ekonomiskt opålitlig, nattmänniska fly-by-night
skumma, skum, lödder, fradga foam
dimma, tjocka fog
höljd i dimma fogbound
mapp folder
folk, människor folks
matsäck, mat, kost, föda food
matförgiftning food poisoning
matransonering food rationing
skrivpapper i folioformat foolscap
marschera footslog
under en timma for one hour
force majeure force majeure
förman, arbetsbas foreman
fockmast foremast
förmän foremen
föregripa, förekomma forestall
försmak foretaste
förgäta, glömma forget
formaliteter formalities
formalitet formality
formatera, format format
format formats
formaterad formatted
formaterande formatting
formande, forma forming
utforma, formulera formulate
formarbete formwork
framåt forth
spåkvinna, spåman fortune-teller
framåt, anfallsspelare, befordra, fram forward
framlänges, framåt forwards
bråk (i matematik), fraktion fraction
karm, inrama, ram frame
allmänt gräl free-for-all
fri man, hedersborgare freeman
fransman Frenchman
ofta förkommande frequent
vadmal frieze
avskräcka, skrämma, skärra upp frighten
bryta i småbitar, struva fritter
grodman frogman
skumma, fradga, skum froth
närmare fuller
värmeledningspanna, smältugn furnace
möbler, möblemang furniture
sammansmältning fusion
blivande, tillkommande, framtid future
bas, gamling, förman gaffer
utmaning, pant gage
damask gaiter
massor av, i överflöd galore
djärv, med viltsmak, käck gamy
trädgårdsmästare gardener
gaskammare gas chamber
gasmask gas mask
mag gastric
magkatarr gastric catarrh
magsår gastric ulcer
akut magkatarr gastritis
samling, sammankomst, möte gathering
mätare gauges
spöklik, mager gaunt
generell, allmän, general, fältherre general
allmäntillstånd general condition
vanligen, i regel, merendels, i allmänhet generally
mansålder, släktled, alstring, tidsålder generation
arvsmassa germ plasm
harmas get annoyed
ge sig av, komma bort get away
komma efter get behind
förkomma, vilse, försvinn! get lost
komma bra överens get on well
komma till tals med get to speak to
makaber, demonisk ghoulish
gingivit, tandköttsinflammation gingivitis
manick gizmo
fågelmage, kräva gizzard
glasmästeri, glasmästare glazier
glimma, stråle, glimt, skimmra gleam
glimmar gleams
glimma, sken glimmer
limma, klister, lim glue
limmad glued
mål goal
målvakt goalkeeper
mål goals
att komma going
struma goitre
sommarträd, fin väv gossamer
måste gotta
småningom, gradvis gradually
gryn, korn, spannmål, frö, säd grain
grammatiskt grammatical
grammatiskt grammatically
grammatik, språklära grammer
spannmålsmagasin granary
magnat grandee
grafik, åskådlig, målande graphic
maktlysten greedy for power
smärta, bedrövelse, sorg grief
gräma sig över grieve at
grimas grimace
slipa, mala grind
kolik, magknip, gnälla gripe
mäld grist
grund, gårdsplan, botten, jord, mark ground
smalna, avmagra, magra grow thin
avmattas grow weak
morrande, morra, brumma growl
vuxna människor grown-ups
larv, mask, gräva grub
knot, brumma, knota grumble
målsman, förmyndare, väktare guardian
gäst, främmande guest
marsvin, försökskanin guinea-pig
mås, lura gull
välbehag, smak gusto
mage gut
tarmar, mage guts
tärd, utmärglad haggard
gloria, mångård halo
grimma, snara halter
hamra, hammare hammer
hängmatta hammock
baksmälla hang-over
på måfå haphazard
maskinvara, hårdvara, maskinvara hardware
överensstämmande harmonised
skördemaskin harvester
hattmakare hatter
förbarma sig have pity
måsta have to
hovmästare head waiter
hovmästare, huvudfåra headwaiter
hjärtevärmande heartwarming
upphetta, hetta, lopp, värma, värme heat
hjälmar helmets
livtjänare, handgången man henchman
dölja, gömma, hud hide
kurragömma hide-and-seek
gömma hiding
egenmäktig highhanded
markera highlight
markerat highlighted
markerade highlighting
vördnadsvärd, gammal, grå hoary
hemmagjord home-grown
hemmabyggd homebuilt
hemvävd, vadmal, enkel homespun
hemman homestead
hem-, hemåt homewards
majskorn hominy
smekmånad honeymoon
timma, tidpunkt hour
timmar hours
hur mår du how are you
krämare huckster
kramade hugged
kramar hugs
mänsklig human
människa human being
människoliv human life
människovänlig humane
människovän humanitarian
mänskligheten humanities
mänskligheten, mänsklighet humanity
förmänskliga humanize
mänskligt humanly
människor humans
man, make husband
sjömätning hydrography
stormarknad hypermarket
man har sagt mig I have been told
skönmålning idealization
mål, språkegenhet idiom
smälek, vanära ignominy
utomäktenskaplig illegitimacy
sjukdom, åkomma illness
sjukdomar illnesses
sjukdomar ilnesses
bild, image image
uppfinningsförmåga imaginativeness
kyrklig ämbetsman imcumbent
efterlikna, imitera, härma imitate
omätlig immeasurable
ofantlig, omätlig immense
omåttlig immoderate
omärklig imperceptible
maktlöshet, vanmakt impotence
utarma impoverish
släktingar genom giftermål in-laws
inalles, tillsammans, sammanlagt in all
smakfull in good taste
oförmåga inability
ouppmärksam inadvertant
ouppmärksamhet inadvertence
ouppmärksamhet inattention
ouppmärksam inattentive
oförmåga incapacity
brist på sammanhang incoherence
osammanhängande incoherent
inkommande incoming
oförliknelig, makalös, ojämförlig incomparable
äggkläckningsmaskin incubator
märkning indentation
hårdsmält indigestible
dålig matsmältning indigestion
medföra, förmå induce
skämma bort indulge
inflammation inflammation
utan formaliteter, anspråkslös informal
sagesman informant
information, underrättelse, upplysning information
informativ informative
angivare, anmälare informer
omänsklig inhuman
nyhetsmakeri innovation
inmatning input
omättlig insatiable
utmärkelsetecken insignia
i den mån, till den grad insomuch
omåttlig intemperate
uppmärksamt intently
sammanfläta, fläta samman, inflätning interlace
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
sammanträffande, intervju interview
tarmar intestines
skrämma intimidate
översvämma inundate
smädelse, ovett invective
smädelser invectives
uppfinningsförmåga inventiveness
utredningsman, forskare investigator
ovidkommande irrelevant
ismael ishmael
föremål items
klämma, sylt, blockera jam
bråkmakare jangler
manet jelly-fish
smärt jimp
domare, döma, bedöma judge
domareboken judges
domarämbete judgeship
domarna judiciary
nämndeman juryman
domarämbete justiceship
högste domare justiciar
sammanställning juxtaposition
småsak knick-knack
adelsman, adla, riddare knight
märkt labelled
arbetsmarknad labour market
lekman laity
milstolpe, gränsmärke landmark
gränd, smal väg lane
trög, matt languid
mager, stripigt hår lank
slag, rapp, piska, smäll, snärt lash
berömmande laudatory
tvättautomat laundrette
gräsmatta lawn
gräsmattor lawns
lekman layman
mager, luta sig lean
laglig, rättmätig, legitim legitimate
ledig, i sakta mak, maklig leisurely
citronsmakande lemony
smädesskrivare libellist
smädig libellous
likaledes, sammaledes, jämför likewise
gummimadrass lilo
britt, brittisk sjöman limey
radmatning linefeed
radmatningar linefeeds
språkman linguist
sammankopplingar linkages
korkmatta lino
korkmatta linoleum
tomma ord lip-service
smältning liquefaction
konkursförvaltare, utredningsman liquidator
små little ones
lamadjur llama
massor av, laddar loads
magnetit loadstone
malmåder lode
naturlig magnet lodestone
manspillan loss of men
massor lots
människokärlek love of humanity
små lower-case
skräpkammare lumber-room
timmerman lumberman
lysförmåga luminosity
klumpsumma lumpsum
mån lunar
månvarv lunar month
månsond lunar probe
matt, glanslös lustreless
mamma ma
makaber macabre
makadam macadam
makaroner macaroni
mandelkaka macaroon
macedonien Macedonia
machete machete
maskin machine
maskinläsbar machine-readable
maskiner machinery
makrill mackerel
makro macro
makron macros
malström maelstrom
tidskrift, magasin magazine
mask maggot
de tre vice männen magi
trolleri, magi, magiskt magic
polisdomare magistrate
magnat magnate
magnetisk magnetic
magnetapparat magneto
magnifik, storartad magnificent
magasin mags
magistrat magstrates
mahogny mahogany
majs maize
majskolv maize-cob
majestätisk majestic
majestät majesty
majoritet, flertal majority
majoritetsägd majority-owned
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
sammansättning, smink, sminkning make-up
malaki malachi
malaj Malayan
manliga, hane male
mankön male sex
malt, öl malt
mammut, jätte-, kolossal mammoth
människa, karl, bemanna man
mannens man's
manövrera manævre
hantera, förestå, handha, manövrera, förvalta manage
mandat mandate
hästman mane
man mane on a horse
manövrera maneuver
manöverduglighet maneuverability
manövrerade maneuvered
manövrerande maneuvering
mangla, mangel mangle
manlighet, mandom manhood
vanvett, vurm, mani mania
manier manias
manikyr, manikyrera manicure
manifestationer manifestations
mångfaldig manifold
manipulera manipulate
mänsklighet, människosläkte mankind
manlighet manliness
manlig manly
provdocka, mannekäng mannequin
vis, sätt, maner manner
maner mannerism
manöver, manövrera manoeuvre
mantel, kappa mantle
handbok, manuellt, manual manual
manuellt manually
manualer manuals
manuskript manuscript
många, flera many
marmor, spelkula marble
marsch, marschera march
mars March
avmarsch marching off
markisinna marchioness
margarin margarine
margarin marge
marginal margin
marginal till marginal margin-to-margin
kant, marginal margine
ringblomma marigold
marin, flotta marine
sjöman mariner
maräng maringue
märka, märke, markera, signera, beteckna mark
utmärkelsetecken mark of distinction
salutorg, marknad, avsättningsområde market
marknadsförande marketing
märkning, markering marking
märken marks
marmelad, apelsinmarmelad marmalade
markis marquess
markis marquis
giftemål, vigsel, äktenskap marriage
kärna, märg marrow
sumpmark marsch
sumpmark, träsk, moras, kärr marsh
ställa upp, marskalk marshal
sumpmark marshland
mård marten
martyr martyr
marsipan marzipan
maskulin masculine
maskera, mask mask
masoreterna masoretes
maskspel masque
maskerad masquerade
maskeras masquerades
massa, mässa mass
massproducera mass-produce
massmedia mass media
massakrera, massaker massacre
massage massage
massör masseur
bergmassiv massif
massiv massive
mast mast
behärska, bemästra, mästare, patron, husbonde master
matris, original master copy
filosofie magister Master of Arts
filosofie magister Master of Science
mästerlig masterly
mästerverk masterpiece
masttopp masthead
mastodont mastodon
matt yta, matta mat
matador matador
matcha, tändsticka, make match
matchboll match point
makalös, storartad matchless
äktenskapsmäklare matchmaker
para, styrman, kompis mate
väv, tyg, materiell, ämne, stoff material
materialism materialism
mammaklänning materity dress
matematik math
matematiska mathematical
matematiskt mathematically
matematiker mathematician
matematiker mathematicians
matematik mathematics
matiné matinée
matriark matrarch
matriser matrices
äktenskaplig, giftermåls matrimonial
matris, gjutform matrix
ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak matter
smaksak matter of taste
mattillverkning matting
madrass mattress
mausoleum mausoleum
malvafärgad mauve
mage, gap maw
maximerad maximazed
maximera maximize
maximal maximum
måtte, får may
maj May
kan, må may
första maj mayday
gullviva, vårblomma mayflower
majonnäs mayonnaise
borgmästare mayor
majstång maypole
mazurka mazurka
torftig, mager meagre
måltid, mål mat meal
matdags meal time
mena, lumpen, småaktig, futtig, gemen, låg, betyda mean
mässling measles
mått, takt, mäta, åtgärd measure
längdmått measure of length
avmätt, mätt measured
mått measurement
mått measures
mätning measuring
måttband measuringtape
mekaniker, maskinell mechanical
rutinmässigt mechanically
medicinman medicine man
medelmåttig mediocre
medelmåtta mediocrity
medelmåttlig, mellan medium
förlängda märgen medulla oblongata
manet medusa
samling, sammanträde, möte meeting
mästare meister
livlig debatt, handgemäng mêlée
melodrama melodrama
tina, smälta melt
smält melting
smältdegel melting pot
smältpunkt meltingpoint
riksdagsman member of Parliament
minnesmärke memorial
karlar, manskap men
manfolk, karlar menfolk
hjärnhinneinflammation meningitis
klimakteriet menopause
mätning mensuration
matsedel, meny menu
manufakturhandlare mercer
köpman, handlare merchant
sammanfoga merge
sammanslagning merger
maräng meringue
maska, nätmaska mesh
mäss mess
mätavgift metage
mätare meter
jama mew
jama miaow
mickelsmässa michaelmas
medelmåttig middling
midsommar midsummer
mäktigt mightily
mäktig, väldig mighty
härma, apa efter mimic
bomma miss the mark
tjocka, dimma, imma, töcken mist
husmor, älskarinna, matmor, lärarinna mistress
sammanblanda, mixa, blanda mix
utforma, mönster, modell, mannekäng, föredöme model
moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat moderate
måtta moderation
mamma mom
måndag Monday
måndag till fredag monday-friday
månad month
månadsvis monthly
måne moon
månsken, månljus moonlight
månar moons
högmässa morning service
dödlig, människa mortal
muselman moslem
mal, nattfjäril moth
mor, moder, mamma mother
modersmål mother tongue
malsäker mothproof
motiv, tema motif
mull, mylla, gjutform, mögel, forma mould
puma mountain lion
talesman, språkrör, munstycke mouthpiece
tömma tarmen move the bowels
upphovsman, drivande kraft, drivande kraft mover
slåttermasin, gräsklippare mower
storlek, mägnd muchness
sensationsmakare muckraker
ansiksmask mudpack
mångfasetterad multi-facrted
mångsidig multi-lateral
månghörnig multiangular
många multiple
mängd, myckenhet multitude
mamma, tyst mum
magisk, fetisch, rappakalja mumbo jumbo
mimartist, skådis mummer
mumie, mamma mummy
vägg-, väggmålning, mur mural
muselmansk Muslem
måsta, skall, must must
födelsemärke naevus
narkomani narcomania
narkoman narcomaniac
smal, trång, snäv narrow
smalbröstad narrow-chested
avsmalna narrow off
smalt narrowly
illamående, äckel nausea
manöverduglig navigable
marin, flotta, örlogsflotta navy
marinblå navy-blue
neandertalmänniska Neanderthal man
uraktlåta, försumma, underlåta, vanvårda, vansköta neglect
ovårdad, försummad neglected
närmast next-door
närmast anhörig next-of-kin
närmast, bredvid next to
mara, mardröm nightmare
mardrömmar nightmares
ingenmansland no-man's-land
adelsman nobleman
nomadiserande nomadic
icke-tomma non-empty
normal normal
normalt normally
normand norman
normandisk Norman
norsk, norrman Norwegian
märkbara, sevärd, märklig, anmärkningsvärd notable
anmärkningsvärd noteworthy
märkbar noticable
iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning notice
märkbart noticeably
märkte noticed
ny, roman novel
romanförfattare novelist
romaner novels
barnkammare nursery
dästhet, överdriven fetma obesity
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
invända, ting, föremål, tingest, objekt object
anmälningsplikt obligation to report
förekommande obligin
smädelse obloquy
uppmärksam observant
tvångsmässig obsessional
förtvining, gammalmodighet obsolescence
förekomma occour
förekommande occurring
oktav, oktavformat octavo
stöta, förtörna, förnärma, förolämpa offend
officer, tjänsteman officer
tjänsteman, ämbetsman, officiell official
avkomma, avföda, avkomling offspring
gammal old
gammalmodig old-fashioned
käring, gumma old woman
allmakt omnipotence
allsmäktig omnipotent
vid, ovanpå, på, anmaning on
vid närmare påseende on closer inspection
en, man one
maskinist, operatör operator
smädlig, skymflig opprobrious
optimalt optimally
optimal optimum
malm ore
världsfrämmande, andlig otherworldly
otit, öroninflammation otitis
obygd, vildmark outback
bisarr, främmande outlandish
utmark, avlägsen outlying land
utmanövrera outmanoeuvre
utmatning output
översvämma overflow
översvämmande overflowing
överskrida, översvämma overrun
verkmästare overseer
vaddera, madrassera, kudde pad
kval, ont, plåga, pina, smärta, värk pain
plågsam, smärtsam painful
smärtsamt painfully
smärtfri painless
måla, smink paint
målare painter
målning, måleri painting
pyjamas pajamas
smaklig palatable
klema bort pamper
styng, smärta pang
förlama paralyze
smådel particle
betesmark, betesmark, hage pasture
smattra, rabbla patter
ta notis om, uppmärksamma, lystra till pay attention to
spetsig, mager peaked
makalös peerless
makalöst peerlessly
folk, man people
människors people's
märka, uppfatta, märka, förnimma, varsebli perceive
kännbar, skönjbar, märkbar perceptible
anmälningstid period of notification
återkommande periodic
förgås, omkomma perish
permanenta, permanentning perm
permanent permanently
person, människa person
liten, bagatellartad, småsint petty
klämma, ättikslag pickle
tavla, målning, bild, porträtt, bild picture
finne, blemma, kvissla pimple
försmäkta pine away
märg pith
märgfull, märgfylld pithy
plasma plasma
avdramatisera play down
dramatisk författare playwright
massor plenty
pneumatiska pneumatic
lunginflammation pneumonia
koppa, märke pock
månggifte polygamy
champagne, pappa, smäll pop
folkmängd, befolkning population
portvakt, vaktmästare porter
efterkommande, eftervärld posterity
husmanskost potluck
krukmakare potter
fömåga, kraft, styrka, makt power
maktspel power-play
fullmakt power of attorney
kraftfull, stark, mäktig powerful
kraftlös, vanmäktig powerless
vanmakt powerlessness
pragmatisk pragmatic
lovprisa, beröm, prisa, berömma praise
bränd mandel praline
kråma sig prance about
upptågsmakare prankster
bönematta prayer rug
försiktighetsåtgärd, försiktighetsmått precaution
övermakt predominance
ordningsman prefect
privilegium, förmånsrätt prerogative
ansätta, klämma, pressa, press, trycka press
primat, överhöghet primacy
primärt primarily
ursprunglig, primär primary
tema, böjningsformer för verb principal parts
prisma prism
förmåner privileges
problematiska problematic
yrkesmässig professional
yrkesmässiga professional-looking
avkomma progeny
framträda, bemärkt, framträdande prominent
avancemang, befordran promotion
uppmanad prompted
malmletare prospector
småstadsbo, provinciella provincial
förråd, tillförsel, matvaror, proviant provision
matsäck, proviant, livsmedel provisions
ptolemaiska ptolemaic
ptolemaios ptolemy's
allmännytta public good
massa, pappersmassa, mos pulp
punktera, kommatera punctuate
marionett puppet
avsikt, mening, föresats, ändamål, uppsåt purpose
målmedveten purposeful
överhovmästare purser
lätt sak, lätt match, barnlek pushover
ledningsstolpe, mast pylon
gammalmodig, egen quaint
oro, illamående qualm
dilemma quandary
kvantitet, mängd quantity
kvanta, mängd quantum
intendent, styrman quartermaster
kvartsformat quarto
drottninglik, majestätisk queenly
avvägningsförmåga question of priorities
beslutsmässigt antal quorum
regnmätare rain-gauge
lösensumma, utlösa ransom
yra, rasa, svärma rave
skördemaskin, skördeman reaper
resonemang, tankegång reasoning
upprorsman rebell
få, anamma, erhålla, mottaga receive
deklamation recitation
återkomma, upprepas recur
återkommande recurrent
domare i idrott referee
reformator reformer
registrera, inregistrera, mantalsskriven register
anmälningsavgift, registreringsavgift registration fee
anmälningsblankett registration form
sammanhang, släkting relation
smak, njuta av relish
anmärkning remark
anmärka på remark with
påfallande, anmärkningsvärd, märkvärdig remarkable
minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig remember
måltid repast
återkommande repetitive
svar, genmäla, svara reply
svarsmärke reply-stamp
svarsmärken reply-stamps
rapport, knall, refererat, smälla, referera report
efterfrågan, anmaning, begäran, anhållan, bön request
harmas över resent
harmades över resented
harmas över resents
källarmästare restaurantkeeper
replik, replikera, genmäla retort
återförening, sammankomst reunion
smäda revile
omarbeta, revidera revise
reumatism rheumatism
rim, rimma rhyme
rikedomar riches
allemansrätt right of common
rättmätig rightful
utmärkt ripping
brusa, dån, skrika, vråla, vrål, ryta, råma roar
romersk, romare Roman
romantik, romantisk romance
rumänien Romania
rumänsk Romanian
romarna romans
romantisk romantic
romantik romanticism
romantiker romanticist
romantisera romanticize
Rumänien Roumania
rutinmässigt routinely
rodd, räcka, rad, slagsmål row
matta, filt, ryamatta rug
rumänien Rumania
rumänsk Rumanian
larmande rumbustious
skena, rymma run away
rimmar rymes
sadelmakeri, remtyg sadlery
sjöman, matros sailor
sjömanskostym sailor suit
byggtork, salamander salamander
samaritisk samaritan
samariter samaritans
samma same
provbit, smakprov sample
provtagare, märkduk sampler
smaklig, välsmakande sapid
mätta, tillfredsställa sate
mätta, övermätta satiate
övermättad satiety
nöjd, mätt satisfied
tillfredsställa, mätta satisfy
mättande saturation
doft, smak, arom savour
väldoftande, välsmakande savoury
mandelblomma saxifrage
massor av pengar scads
ärr, skråma scar
fågelskrämma scarecrow
skrämmande scary
schema schedule
schemaläggare scheduler
schematisk schematic
arrangemang scheme
läroverkslärare, magister schoolmaster
forskare, vetenskapsman scientist
riva, rispa, skråma, startlinje, repa, klösa scratch
avskärma screen off
tumult, slagsmål scuffle
skumma, avskum, skum scum
mås seagull
skarv, söm, sömma, skikt seam
gast, matros, sjöman seaman
marinmålning seascape
mandat, soffa, sits, sittplats, säte, bänk seat
gömma, avsöndra secrete
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
mannagryn semolina
känsla, mening, bemärkelse, vett, betydelse, sinne sense
döma, mening, sats, dom sentence
sequoia, mammutträd sequoia
sammanträde session
såningsman, kloak, kloak sewer
klockare, kyrkvaktmästare sexton
formad shaped
skomakare shoemaker
arkebusera, jakt, fotografera, filma, skjuta shoot
slug, smart, klipsk shrewd
kväljningar, sjukdom, illamående sickness
signalera, signal, märklig signal
märkbar, signifikant significant
märkbart significantly
på samma sätt, liknande similarly
singularis, märklig singularis
omfång, nummer, format, storlek size
fräsa vid matlagning sizzle
glida fram, skumma skim
smyga sig, maska skulk
slå igen, smäll slam
smälla, daska slap
flott, prima slap-up
massakerna slaughtered
späd, smal, smärt, slank, tunn, smäcker, gänglig slender
smart, hal, slät slick
smärt, smal, gänglig slim
spelautomat, enarmad bandit slot-machine
sloka, slöfock, loma slouch
latmask, slöfock sluggard
smack, slag, fiskebåt, smacka smack
pundsedel, smällkyss smacker
liten, lilla, litet, små small
småskaligt small-scale
köping, småstad small town
småbrukare smallholder
ganska liten, små smallish
rökblandad dimma smog
matbit, mellanmål snack
ormar snakes
smutsa, jordmån, jord, mark soil
magnetventiler solenoid
massiv, solid, säker, gedigen, fast solid
svärson, svärson, måg son-in-law
mähä, doppad brödbit, tröst sop
såningsman sower
mast, bom spar
spottade, damask, spottat spat
högtalare, talare, talman speaker
mållös, stum speechless
hastighetsmätare speedometer
uttmattad, spenderade spent
sperma sperm
rov, förstöra, byte, skämma bort, förstöra spoil
talesman spokesman
sportsman sportsman
make, maka spouse
försmådde spurned
ytmått square measure
krama, klämma squeeze
kramande squeezing
blommans ståndare stamen
stamma, stammning stammer
prägel, stampa, frankera, frimärke, stämpla stamp
klass, normal, baner, norm, standar, fana standard
krampa, märla, stapelvara staple
spritta, skrämma upp, skrämma startle
praktgemak, lyxhytt state-room
ångmaskin steam-engine
stämma stems
börsmäklare stock-broker
mage stomach
magplågor stomach pains
magar stomachs
framåtböjd stooping
magasinera store up
magasin storehouse
oväder, storma, storm storm
bringa i trångmål straiten
främmande, egen, konstig, märkvärdig, underlig strange
strimma, drag streak
strimma, remsa strip
galon, strimma, rand stripe
stötta, kråma sig strut
ämne, tyg, stoff, material, fylla stuff
reklamtrick, konststycke, hämma stunt
stamning, stamma stutter
föremål, ämne, subjekt, undersåte subject
framlägga, inkomma, underställa submit
prenumeration, abonnemang subscription
delmängd subset
undermålig substandard
delsumma subtotal
amma, dia suckle
åtala, stämma, lagsöka sue
part, part i mål, friare suitor
summa, tal sum
sammanfatta, summera sum up
sammanfatta summarize
resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt summary
sommar summer
sammanfattning summing-up
instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda summon
markis sunblind
överårig, gammalmodig superannuated
övermänsklig superhuman
förman, överordnad, överman, överlägsen superior
övermakt superior numbers
övermakt, överlägsenhet superiority
stormarknad supermarket
supermakterna superpowers
uppsyningsman, övervakare supervisor
kvällsmat, supé supper
övermättnad, övermått surfeit
mässkjorta surplice
lantmätare, besiktningsman surveyor
linda småbarn swaddle
simmade swam
översvämma, dränka, kärr swamp
grästorv, gräsmatta sward
svärm, vimla, myller, svärma, myllra swarm
svordomar swearing
sockermajs sweet-corn
fästman, fästmö sweetheart
sötma sweetness
simma swim
simmare swimmer
svimning, svimma swoon
simmat swum
sammanfattning synops
syntes, sammanfattning, synopsis synopsis
systematisk systematic
systematisera systematize
matgäst table-boarder
matsked table-spoon
matkniv tableknife
matskedsmått tablespoonful
piller, tablett, tidning i litet format tabloid
bemäktiga sig take possession of
pratmakare talker
pricka av, överensstämma tally
tämja, matt, tam tame
manipulera tamper
manipulerade tampered
manipulerar tampers
stark smak, stark lukt tang
smalt ljus, smalna av taper
avsmalnande tapering
binnikemask tapeworm
mål target
göra matt tarnish
ceremonimästare tast-master
smaka, smak, avsmaka taste
smakade tasted
smakful tasteful
smaklös tasteless
smaklig tasty
tehuv, tevärmare tea-cosy
måtta, nykterhet temperance
nykter, måttlig, tempererad, avhållsam temperate
mall template
german Teuteon
germansk, tysk Teutonic
allmänheten the public
samma, densamme, lika the same
tema theme
dramatisk thespian
gles, tunn, gallra, mager thin
roman, sensationsfilm thriller
trumma, klinka thrum
schema, tidtabell time-able
schema, kommunikationstabell, tidtabell time-table
tidsmäta timing
mangrant to a man
i någon mån to some extent
tillsammans, ihop together
tomat tomato
summa, total total
stadsfullmäktige town councillor
spåra, spår, märke, aning, spana trace
varumärke trade mark
fabriksmärke, varumärke trademark
handelsfartyg, köpman trader
transformator transformer
skattmästare treasurer
skattkammare, finansdepartementet treasury
vintårta, bagatell, småsak, tårta trifle
trimma, vårdad, putsa, avkvista trim
marschera, skara, trupp, manskap, tropp troop
problem, bråk, krångla, oroa, genera, omak, möda trouble
bråkmakare trouble-maker
förmyndare, förtroendeman trustee
mage tummy
stämma, melodi, ton tune
slåss, slagsmål, dust tussle
smärta twinge
pamp, magnat tycoon
typ, skriva på maskin, skriva, förebild type
maskinskrivet typescript
skriva på maskin typewrite
skrivmaskin typewriter
maskinskrivning typewriting
maskinskrivning, skriver typing
maskinskriverska typist
kricketdomare, skiljedomare umpire
av-markera un-select
av-markerad un-selected
oförmodad, oförmärkt unawares
kommande, ofödda unborn
otyglad, tygellös, ohämmad unbridled
omarkerad, ohämmad unchecked
underbemannad undermanned
förening, förbund, förening, sammanslutning union
sammanhållning, enighet unity
hel, universell, allmän universal
allmänt universally
okammad, ovårdad unkempt
avmarkera unmark
avmarkerade unmarked
demaskera unmask
omalen unmilled
förlama, försvaga unnerve
obemärkt unobserved
osmaklig unsavoury
oräknelig, omätlig untold
dålig, sjuk, illamående unwell
nära, intima up-close
vidmakthålla, stödja uphold
uppmana, mana urge
uppmanar, uppmanande urging
lämna, tömma, utrymma vacate
imma, ånga vapour
avart, mängd variety
lufttrumma ventilating
mångordig verbose
kyrkvaktmästare verger
mångsidiga versatile
matvaror victuals
manlig virile
manlighet, mandom virility
invärtes, känslomässigt visceral
främmande visitors
skymfa, smäda vituperate
smädelse, smädande, skymford vituperation
yrkesmässig vocational
röst, stämma voice
kypare, servitör, vaktmästare, uppassare waiter
valborgsmässoafton Walpurgis night
magasin warehouse
magasinering warehousing
varm, värma warm
värmare warmer
förmana, råda, varsko, varna warn
uppmärksam på warned
fullmakt, garantera warrant
garanti, fullmakt, häktningsorder warrent
makulatur waste paper
ödemark wasteland
urmakare watchmaker
vattenmärke watermark
man, vi we
matta, avmatta, försvaga weaken
hindrad av vädrets makter weatherbound
sammanfläta, väva weave
väl, välbefinnande, välmåga well-being
vältummad well-thumbed
smäll whack
lisma, förleda wheedle
vitlimma, rentvå whitewash
vit man whitey
maka, fru, hustru wife
vildmark, öken wilderness
smärt willowy
pratmakare windbag
mål winning-post
väft, brumma woof
bearbeta, verka, göromål, job, syssla, verk work
arbetsmaterial working material
mask, kräk worm
maskäten wormy
formad wrought
årsgammalt djur yearling
odalmän yelomanry
odalman yeoman
man, ni, du, dig you
svärmare zealot
surra, brumma, zoom zoom
other swedish words that include "illa" : english :
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
bifoga, summera, tillägga, tillfoga, lägga till add
tillägg addendum
tillägg additions
tilläggsprogram addon
tillåtlig admissible
vindstilla airless
fästa, tillägga allfix
låta, tillåta allow
tillåtna allowable
tillåten allowed
tillåter allowing
tillåter allows
illa amiss
stillande, analgetikum analgesic
tillägg anexation
smärtstillande medel anodyne
tillämplighet appliance
tillämplighet appliances
tillämplig applicable
tillämpning, applikation application
tillämpa apply
gillande approbation
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
godkännande, gillande, bifall, anklang approval
gilla approve of
bacillär bacillary
illa, svårt badly
enplansvilla, villa, stuga bungalow
illalåtande cacophonous
stilla calm
förbrylla, förvirra, förvilla confuse
tillåta consent to
villa, stuga, hydda cottage
lilla björnen, ledstjärna cynosure
tillägna dedicate
tillägnad dedicated
tillägnande dedications
ogillande disapproval
ogilla disapprove
ogilla disapprove of
onåd, ogillande disfavour
ogilla, motvilja dislike
ogillar dislikes
illa beryktad, vanhedrande disreputable
exercera, drill, drilla, borra drill
tappa, droppa, trilla, drypa, släppa, spilla drop
försnilla, förskingra embezzle
tillämpning enforcement
falla, ramla, trilla, stupa, höst fall
inbillad fancied
sakta, mild, vek, fredlig, stilla gentle
bevilja, tillåta, medgiva grant
tillåten granted
tillåter granting
gerilla guerilla
killar guys
fridfull, stilla halcyon
illasinnad ill-disposed
olovlig, otillåten illicit
inbillning, synvilla illusion
inbillad imaginary
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
otillåtlig inadmissible
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
lik, liksom, tycka om, gilla, som like
gillade liked
gillar likes
tycke, böjelse, gillar liking
ringa, litet, liten, lilla, föga little
manspillan loss of men
inbilla make a person believe
behandla illa maltreat
vilseleda, förleda, missleda, förvilla mislead
illamående, äckel nausea
oscillator oscillator
stilla pacific
tillåtelse, lov, permission permission
tillåta, låta permit
tillämplig pertinent
applåder, gillande plaudit
oro, illamående qualm
krossa, ogilla quash
helt, ganska, stilla, alldeles quite
rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra roll
tillåtelse, sanktion sanction
kväljningar, sjukdom, illamående sickness
liten, lilla, litet, små small
spilla spill
stillastående, slö stagnant
stillastående, stockning standstill
stillastående stationary
ännu, stilla, fortfarande, dock, alltjämt, än still
bilaga, tillägg supplement
tilläggs supplementary
drilla trill
otillåten unavailable
dålig, sjuk, illamående unwell
villa villa
kvitter, drilla warble
spilla tid waste time
pilla ut winkle
förment, inbillad would be
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.