The Swedish term "klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda" matches the English term "dress"

other swedish words that include "göra" : english :
göra bekant med acquaint
verka, dåd, agera, handla, agera, akt, göra act
gottgöra amends
angoragarn angora wool
förinta, tillintetgöra annihilate
gottgöra astone
skenvälgörare barmecide
välgörare benefactor
välgörarinna benefactress
välgörande, välgörenhet beneficial
grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak cause
klarna, göra klar clarify
rensa, snygg, putsa, rengöra clean
rengörande cleaning
rensa, rengöra cleanse
gå i närkamp, avgöra clinch
fullgörande completing
avgörande, slutlig conclusive
överse med, förlåta, gottgöra condone
bilda, utgöra constitute
rådgöra med consult with
krympling, omintetgöra cripple
kritisk, avgörande crucial
göra döv deafen
besluta, avdöma, avgöra decide
avgörande deciding
avgörande decisive
göra invändningar demur
lösgöra, avskilja detach
bestämma, avgöra, avgöra determine
avgöra determining
göra besviken, svika disappoint
omintetgöra disconcert
göra skillnad discriminate
lösgöra, reda ut disentangle
göra arvslös disinherit
göra, duga, uträtta do
slavgöra, slit drudgery
göra mållös dumbfound
förklara, belysa, klargöra elucidate
frigöra, emanicipera emancipate
möjliggöra enable
möjliggörande enabling
göra kär endear
göra fruktbar, berika enrich
lösgöra, befria extricate
göra en räd, foder, plundra forage
frigörande freeing
svika, gäcka, omintetgöra frustrate
redogöra för give an account of
göra kornig granulate
grovgöra heavy work
göra orörlig immobilize
odödliggöra immortalize
göra oförmögen incapacitate
gottgörelse, gottgöra indemnity
göra snitt i kanten indent
bryta, göra intrång, kränka infringe
tänka göra intend to do
göra till gel jellify
göra flytande liquefy
göra högre louden
göra utfall, utfall lunge
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
göra en resa make a journey
klargöra make clear
kungöra make known
göra sin röst hörd make one's voice heard
angöra hamn make port
nödvändiggöra necessitate
knåpgöra niggling
göra en tjänst, förplikta oblige
göra visit pay a visit
göra mottaglig predispose
kungöra, förkunna, utfärda promulgate
göra räder mot, räd raid
göra uppror, rebell rebel
göra en gentjänst reciprocate
göra om redo
gottgörelse, gottgöra redress
göra om revamp
göra grov roughen
göra lantlig ruralize
bedröva, göra ledsen sadden
rengöra scavenge
befria, lösgöra, lösgiva set free
gran, göra fin, prydlig spruce
göra matt tarnish
göra undanflykter tergiversate
omintetgöra thwart
att göra todo
genomdriva, uppgöra transact
göra till offer victimize
åskådliggöra visualize
vill göra want to do
göra vit whiten
other swedish words that include "klä" : english :
tillräknelig, ansvarig, förklarlig accountable
anklagelse accusation
anklaga för, skylla på accuse of
anklaga någon accuse somebody of
anklagad accused
anklagar accuses
reklamman adman
annons, reklam advertisement
vinklar angles
altarkläde antependium
ängslan, beklämning, bekymmer, oro anxiety
beklämd, ivrig, orolig, bekymrad, ängslig anxious
kläder apparel
överklaga appeal against
förkläde appron
godkännande, gillande, bifall, anklang approval
förkläde, förkläde apron
artiklar articles
klädsel attire
autoklav autoclave
baklänges, bakåt, tillbaka backwards
braskande reklam bally
chockladkaka bar of chocolate
nosklämma barnacles
klädsam becoming to
sängkläder bedding
haklapp, supa bib
cykelställ för cyklar bicycle stand for bicycles
anklagelseakt bill of indictment
mörkläggning black-out
medvetslöshet, mörkläggning blackout
klandra, klander, tadel, skylla på blame
klåpare blunderer
reklamtext blurb
klammar, konsol bracket
bakladdare breechloader
ljus, klar, blank bright
upplysa, ljusna, klarna brighten
fint svart kläde broadcloth
mäklare broker
spänne, spänna, buckla buckle
knippa, bukett, klase bunch
klasar bunches
klåpare bungler
kackel, kackla, fnitter, kackla, prat cackle
prygla, rör, käpp, klå upp, piska cane
fasadklättrare catburgler
kriticera, klander censure
förkläde chaperon
klämta, klockringning, klinga chime
choklad chocolate
chokladbitar chocolates
julklapp Christmas present
cirklar circles
klädd clad
klättra clamber
klämma clamp
hopklämd clamped
stam, klan clan
skrammel, ringa, skalla, klang clang
smälla med, klappa, applådera clap
klarna, göra klar clarify
klarheter clarities
klarhet clarity
klass class
klasskillnad class-distinction
klasskamrat class-mate
klassföreståndare class superintendent
klasser classes
klassisk classic
klassisk classical
klassicism classicism
klassiska språk classics
klassifikation classification
klassificerad classified
indela (i klasser) classify
klausul, kort sats, bisats clause
åskådlig, klar, klar, redig, klarna, röja clear
harkla sig clear one`s throat
klarare clearer
klart clearly
klänga, klättra climb
klättrande climbing
klättrar climbs
fastna, klänga, hålla fast, sitta fast cling
klämma clip
kläda, kläda clothe
kläder clothes
klädeesborste clothesbrush
kläder clothing
äckla, övermåtta cloy
klunga, dunge, klampa clump
svärm, klunga, klase cluster
choklad, kakao cocoa
beklaga, klaga complain
klagande complaining
åkomma, klagomål complaint
klagomål complaints
invecklade complexity
invecklad, sammansatt, komplicerat complicated
samvetsklausul conscience clause
författare av reklamtext copywriter
vecka, veck, skrynkla, rynka crease
skyldig, klandervärd culpable
förbannad, jäkla cursed
klapp, klappa dab
stoppa strumpor, stoppa kläder darn
baklås, stopp deadlock
deklamatorisk declamatory
deklaration, förklara declaration
krigsförklaring declaration of war
deklarationer declarations
förklara, deklarera, deklarera declare
deklarerat declared
definition, förklaring definition
gudsförklarad deified
gudsförklarande deifying
märke efter slag, buckla dent
avkläda, beröva denude
beklaga deplore
utvecklande deploying
upparbeta, utveckla, odla, utbilda develop
utvecklat developed
utvecklare developer
haklapp, blöja diaper
dimensionera, oklar dim
förkläda, förklädnad disguise
utklädd disguised
äcklad disgusted
äcklar disgusts
nedslående, beklämmande disheartening
engångsartiklar disposables
fökläda disquise
hyckla, fördölja dissemble
drapera, kläda drape
klädeshandlare draper
klädd dressed
avklädningshytt dressing cubide
sprätt, klädsnobb dude
enklast att använda easiest-to-use
genomarbeta, utveckla elaborate
genomarbetar, utvecklar elaborates
förklara, belysa, klargöra elucidate
inveckla i strid, trassla till embroil
klänning, ensemble ensemble
utarbeta, utveckla evolve
förklara explain
förklaring explanation
förklarande explanatory
förklaring explicable
förklara expound
klandersjuka fault-finding
låtsas, föregiven, hyckla feign
förstklassig first-class
förstklassig, prima first-rate
smäll, smälla, flik, flaxa, klaff flap
vingklaffar flaps
ficklampa flashlight
klanglös, flat, flack, fadd, platt, våning, slät flat
vackla fluctuate
veckla fold up
klänning, kåpa, kolt frock
rimfrostklädd, kylig frosty
raklång full length
klåpare fumbler
snattra, kackla, pladdra gaggle
klampa galumph
gymnastiklärare gamemaster
klädedräkt, kostym, skrud garb
plagg, klädesplagg garment
släkte, klass, grupp genus
Tyskland Germany
klara sig get along
klara sig i get through
klänning, kåpa, dräkt gown
klänningar gowns
klasser grades
språklära grammar
grammatik, språklära grammer
Grekland Greece
klädgalge, galge hanger
kull, lucka, kläcka, kläckning hatch
harkla sig, hök hawk
klack, häl, klacka heel
hycklare, skrymtare hypocrite
hycklande, skenhelig hypocritical
upplysa, eklärera, illuminerad illuminate
illustration, exempel, förklaring illustration
klättrare imber
anklaga impeach
förebråelse, anklagelse impeachment
ofelbar, oklanderlig impecable
oklanderlig impeccable
galaklädd in full dress
anklaga incriminate
äggkläckning, ruvande incubation
äggkläckningsmaskin incubator
anklaga indict
anklagelseskrift, anklagelse indictment
otydlig, oklar indistinct
oförklarlig inexplicable
förklaringar interprets
invecklad intricate
invecklad i involved in
stryka kläder iron clothes
oklanderlig, oförvitlig irreproachable
oklanderligt irreproachably
klåda itching
klämma, sylt, blockera jam
gyckla, skämt, skämta jest
vits, skämta, skämt, gyckla joke
klav, grundton keynote
klädd i kilt kilted
klämtning, klämta knell
klaga, klagan lament
klagovisorna lamentations
benkläder leggings
klar limpid
damunderkläder lingerie
redig, klar, överskådlig, lysande lucid
klarhet lucidity
klargöra make clear
få klara sig med make do with
klarar manages
äktenskapsmäklare matchmaker
mammaklänning materity dress
herrkläder menswear
medelklassen middleclasses - the
härmning, skyddande förklädnad mimicry
murkla morel
tabbe, klåpare, muff muff
civila kläder mufti
klantskalle mutt
äckla nauseate
oklar nebulous
förnickla nickel-plate
knopp, överklassare nob
förmörka, oklar, mörk, fördunkla, otydlig, otydlig obscure
påtaglig, tydlig, självklar obvious
oljekläder oil-skins
förtryckt, beklämd, betryckt oppressed
förtryck, beklämning oppression
utrusta, utrustning, kläder, utstyrsel outfit
bårtäcke, äcklas pall
darra, klappa palpitate
ordklass part of speech
klapp, klappa pat
klappade patted
socklar pedestals
kläm, fart pep
klarsynt perspcacious
underkjol, underklänning petticoat
klämma, ättikslag pickle
barnförkläde, förkläde pinafore
klagande plaintive
sadelknapp, puckla på pommel
förutsättning, självklar sak postulate
ansätta, klämma, pressa, press, trycka press
proklamera, utropa proclaim
proklamerade proclaimed
anskaffa, utveckla, skaffa, ackvirera procure
utvecklats progressed
åtala, åklaga prosecute
åklagare prosecutor
puckla på, sadelknapp pummel
förhöra, frågesport, gyckla, förhör quiz
rucklare, räfsa, kratta rake
redo, klar, beredd, beredvillig, färdig, påpasslig ready
deklamation recitation
deklamera, uppläsa recite
klassificera om reclassify
ånger, ångra, beklaga regret
klandervärd reprehensible
baklänges rewerse
rigga, rigg, tackla rig
påringning, klang, klinga, ring ring
takläggning roofing
kladd rough copy
rödblommig, jäkla ruddy
skrynkla till rumple
helgonförklarad sainted
reklambärare sandwich-man
klättra, rusning scramble
andraklassbiljett second-class ticket
klarhet, stillhet serenity
klappersten, takspån shingle
förenkla simplify
hyckla, simulera simulate
klåpare slob
puckla på varandra slug it out
andra klassens small-time
överdragsklänning smock
socklar sockets
klangfull sonorous
krama, klämma squeeze
vackla, stappla, ragla stagger
klass, normal, baner, norm, standar, fana standard
turistklass, mellandäck steerage
börsmäklare stock-broker
avklädning stripping
reklamtrick, konststycke, hämma stunt
kostym, passa, klänning suit
klär dig suits you
svänga, vackla, vingla sway
häftstift, stift, tråckla, nubb tack
tackla, talja tackle
ikläda sig take upon oneself
kladdande tampering
tapp, tappa ur, knacka, klapp, klappa, kran tap
klänge tendril
tröska, klå thrash
engångsartiklar throwaways
klappa till thwack
förstklassig tiptop
möda, klämtning, tull, klämta toll
klämtning tolling
ficklampa, fackla, bloss torch
vackla, stappla totter
klang, knäppa, dallra twang
missklädsam, opassande unbecoming
oklar unclear
underkläder under-clothing
underkläder undergarments
underkläder underwear
outvecklad undeveloped
ta av kläderna, klä av sig undress
avslöja, utveckla unfold
olycklig, beklaglig unfortunate
samklang, endräkt unison
stoppa, klä möbler upholster
överklassen upper classes
vackla vacillate
vacklan vacillation
klagande wailing
dispensklausul waiver
klå upp, dänga wallop
klädskåp wardrope
sväva, vackla waver
vacklan wavering
klädd i wearing
klå upp whop
klarvaken wide-awake
avveckla wind up
vacklande wobbly
veckla, flöda, svepa wrap
skrynkla wrinkle
klämmig zippy
other swedish words that include "på" : english :
kidnappare abductor
medhjälpare abettor
ingick i, fördjupad absorbed
medhjälpare, medbrottsling accessary
anpassa acclimatize
anpassa accommodate
anpassad accommodated
anpassar accommodates
medgörlig, anpassning, tillmötesgående accommodating
ackompanjemang accompaniment
ackompanjatör accompanist
medfölja, följa, ackompanjera, åtfölja, ledsaga accompany
anklaga för, skylla på accuse of
skärpa, syrlighet acerbity
bitterhet, skärpa acrimony
skärpa, skarpsinne acuity
lämpa, anpassa, adaptera, aptera adapt
anpassa till adapt to
anpassningsförmåga adaptability
anpassningsbar adaptable
anpassning, adaptation adaptation
anpassade adapted
begiven på addicted for
ordna, jämka, lämpa, justera, justera, reglera adjust
anpassa till adjust to
lättpåverkad masspublik admass
på drift adrift
krypande smicker adulation
kämpa för, förespråkare advocate
beveka, påverka affect
påverkad, gripen, tillgjord, konstlad affected
påverkar affects
chikanera, chikan, förolämpa, förnärma, trotsa affront
å nyo, på nytt afresh
hopa agglomerate
angripare aggressor
på grund aground
medhjälpare aide
krämpa ailment
på glänt ajar
påstådd alleged
kryddpeppar allspice
hänsyfta på allude
aloehampa aloe fibre
på avstånd aloof
alpacka alpaca
hopa amass
belöpa sig till, uppgå till amount to
löpa amok amuck
anemon, sippa anemone
ånyo, på nytt anew
anmärka på animadvert
miljövårdskampanj anti-pollution
förväntan, antecipation anticipation
antipartickel antiparticle
antiparti, motvilja antipathy
apache apache
apanage apanage
sparris aparagus
apartheidpolitik apartheid
apatisk apathetic
dvala, apati apathy
apatit apatite
människoapa ape
bikupa apiary
attiralj, apparat apparatus
apparition, utseende, framträdande appearance
äppelpaj apple-pie
påstrykare applicator
tillämpa apply
anhålla, begripa, uppfatta apprehend
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
ärkebiskopar archbishops
rustning, pansar armour
på land ashore
på sned askew
sparris asparagus
angripare assailant
påstå, bedyra assert
påstående, förfäktande assertion
assistera, bistå, hjälpa assist
medhjälpare, biträde assistant
kamrat, kompanjon associate
sällskapa med, umgås med associate with
kompanjoner associates
på, hos, i, till, vid, vid at
på måfå at random
på samma nivå som at the same level as
på sin höjd at the utmost
på tvären athwart
närvaro, upppassning, uppvaktning, sköta attendance
påpasslig, uppmärksam attentive
anses bero på attributable
auktionsförrättare, auktionsutropare auctioneer
spå augur
hjälpande auxiliary
på sned awry
hjälpare backer
baktrappa backstairs
kappsäck, påse, bag, väska, säck bag
påse bagful
säckpipa bagpipe
påsar bags
påstvätt bagwash
rakt på sak baldly
packe, bal bale
patronbälte bandoleer
limpa bap
döpare baptist
döpa baptize
döparen baptizer
bom, takt, spärr bar
pråmskeppare bargee
vara ute på turné barnstorm
spärreld barrage
tunna, gevärspipa barrel
hårspänne barrette
spärr, skrank barrier
avspärrning barring
uppassare bartender
stödja sig på base oneself on
badkappa bath-robe
badhytt på hjul bathing-machine
ugnspannkaka batter pudding
pågå be going on
pärla, glaspärla, kula bead
pärlhalsband beads
hippa bean-feast
bikupa beehive
i förväg, på förhand beforehand
rapa belch
rapar belches
tro på believe in
bedja, anropa beseech
slipad kant, avfasa, snedslipa bevel
partiskhet, påverka bias
haklapp, supa bib
kaxe, pamp bigwig
kex, kex, skorpa biscuit
bitmappade bitmapped
klandra, klander, tadel, skylla på blame
blinkvisare, skygglappar blinkers
avspärra, klots, kvarter, blockera, block block
spärra block up
läskpapper blotting-paper
lipa blub
påk bludgeon
blåsippa blue anemone
blåstrumpa bluestocking
klåpare blunderer
shilling, guppa bob
kroppar bodies
ångpanna boiler
pannrum boiler-house
pannrum boiler-room
regel på ett lås bolt on a lock
tölpaktig boorish
supa booze
böja, rosett, hälsning, bog (på fartyg), båge bow
spänna, dra till brace
paus breather
andhämtningspaus breathing space
brudpar bridal couple
föra på tal broach
bröt, pank broke
buljong, köttsoppa broth
panna, ögonbryn brow
spänne, spänna, buckla buckle
knoppas, knopp bud
knoppar buds
pajas buffoon
enspännare buggy
blomlök, glödlampa bulb
lök, glödlampa bulp
skumpande bumping
knippa, bukett, klase bunch
nyckelknippa bunch of keys
knyte, packe, bunta ihop, bunt, knippa bundle
klåpare bungler
knäppa, knapp button
handla, köpa buy
avnämare, köpare buyer
köpare buyers
köpa buying
apropå, i förbigående by the way
uppbåda, ropa call out
läger, slå läger, campa camp
fälttåg, kampanj campaign
campare camper
duglig, kapabel capable
kapaciteter capacities
kapacitet, förmåga capacity
spansk peppar capsicum
papp, kartong cardboard
ekipage, vagn, hållning, frakt, åkdon carriage
bärande på carrying
pappask, kartong carton
patron, filmrulle cartridge
patron cartridge to a gun
fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa catch
flingor, spannmål cereals
frottera, gnida, skrapa chafe
champagne champagne
komma på andra tankar change one's mind
skorstenspipa chimneypot
schimpans chimpanzee
spån, flisa chip
sparsmakad choosy
döpa christen
puppa chrysalis
åberopa, citera cite
påstår claiming
krampa clamping
smälla med, klappa, applådera clap
applådknipare claptrap
knäppe, lås, knäppa ihop clasp
gripa hårt om, nita clench
prästpåverkade clergy-inspired
klippa cliff
snabbseglare, klippare clipper
mantel, kappa, skyla cloak
clown, tölp, pajas clown
klunga, dunge, klampa clump
greppa, koppling clutch
bråte, oväsen, skräpa ner clutter
medlöpare co-runners
samarbetspartner co-worker
rock, kappa, kavaj coat
pansarskjorta coat of mail
majskolv, ridhäst, klippare cob
lappa cobble
medarbetare, medlöpare collaborator
bekämpa, strid combat
kommandoknappar command-buttons
kompabilitet compability
kajuttrappa companion-ladder
kajuttrappa companion-way
lag, firma, bolag, företag, sällskap, kompani company
jämföra, komparera compare
kompass compass
passare, cirkel compasses
kompatibilitet compatibility
kompatibel compatible
kompatibla compatibles
inbegripa, innehålla comprise
inrikta sig på concentrate upon
jämlöpande, jämlöpande concurrent
inspärra, internera, begränsa, gräns confine
anpassa conform
behaglig, sympatisk, besläktad congenial
på varandra följande consecutive
konservativa partiet Conservative Party
konservera, spara conserve
besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka consider
konsol, stöd, trösta, manöverpanel console
spärrad constrained
spärrar constraints
strida, tävla, påstå, kivas contend
truppavdelning contingent
manick, apparat, grej contraption
hitta på, lyckas contrive
sammanlöpa converge
kopparmynt, koppar copper
parning copulation
spanmål, liktorn, säd, korn corn
påräkna count upon
motpart, motsvarighet counterpart
koppla, par couple
par couples
verspar couplet
löpare, kurir courier
pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke cover
krypa ihop cower
klippspets, brant klippa crag
stoppa, packa cram
spjällåda, packkorg crate
kräla, krypa, kravla crawl
pastell, krita, färgkrita crayon
knäppaste craziest
skapa, frambringa, komponera create
skapar creates
skapande creating
skapare creator
skaparna creators
krypa, smyga creep
ropade, ropat cried
svansa, krypa cringe
backstugusittare, torpare crofter
yppa sig crop up
på tvären crosswise
krossa, knapra på crunch
skorpa crust
gråta, utrop, läte, ropa, rop, skrik cry
påk, knölpåk cudgel
pansar cuirass
kultivera, bruka, odla, upparbeta cultivate
pastorsadjunkt curate
nyfiken på curious about
stympa, avkorta curtail
packhus custom-house
köparens customer's
klippa, hugg, skärsår, skära, snitt cut
klapp, klappa dab
pappa dad
pappa daddy
påsklilja daffodil
släpa i väta daggle
spjäll, dämpare damper
stoppa strumpor, stoppa kläder darn
avtrappa de-escalate
dämpa deaden
passande decently
packar upp decompresses
uppackningen av decompressing
uppackare decompressor
påbud decree
nedsätta, racka ned på decry
djupaste deepest
rasera, slopa, förstöra demolish
avdelning, varuhus, departement department
ankomma på, bero på depend on
depå depot
spåra ur derail
överlöpare, desertör deserter
skapad designed
upparbeta, utveckla, odla, utbilda develop
tänka ut, hitta på devise
gängkloppa die-stock
brist på självtillit, blyghet diffidence
späda ut dilute
utspädd diluted
utspädning dilution
doppa dip
doppad, öskar, skopa dipper
avlasta, släppa, avfyra, avlossa discharge
ta isär, slopa, skrota, avmontera dismantle
slända på spinnrock distaff
spådom divination
gudomlig, spå divine
vara barn på nytt dote
nertrampad down-trodden
förtrampad downtrodden
dra, dragga, släpa drag
draga, tappa ur, rita, teckna, dra draw
mudderverk, bottenskrapa dredger
droppa, dribbla dribble
dricka, supa, dryck drink
droppe, drypa drip
droppade dripped
droppande dripping
droppar drips
tappa, droppa, trilla, drypa, släppa, spilla drop
droppar droplets
soptipp, dumpa dump
dumpar dumps
dammpåse dustbag
dammtrasa, dammvippa duster
lättar på eases
påsk Easter
eg-anpassning ec-harmonization
sparsam, ekonomisk, ekonomisk, sparsam economical
sparsamhet, hushållning, sparsamhet, ekonomi economy
påbud, förordning edict
påverkad effected
driva på eggon
utropa ejaculate
spänslig, elastisk, resår elastic
inskeppa, gå ombord embark
uppföra, stadga, påbjuda enact
inlägga, inpacka encase
träffa på, möter encounter
ingå, inlåta sig på enter into
inknappade entered
upphöja på tronen enthrone
episkopal episcopal
medlem av episkopalkyrkan episcopalian
utrustning, apparatur equipment
trappa upp, öka stegvis escalate
rulltrappa escalator
rymning, rymma, slippa, flykt, undkomma, undfly escape
europabolag euro-company
europavaluta euro-currency
europanormer euro-norms
europastandardisering euro-standardization
Europa Europe
spännande, retande exciting
utropa exclaim
utropar exclaims
expandera, utvidga, utbreda expand
expanderande expanding
förvänta, påräkna, vänta expect
slockna, utandas, upphöra, utlöpa, förfalla expire
syftar på expressing
anknyningsapparat extension telephone
packa upp, utdrag extract
uppackad extracted
härkomst, uppackning extraction
packar upp extracts
lögn, påhitt fabrication
split, parti, partigrupp faction
falla, ramla, trilla, stupa, höst fall
far, pappa, fader father
trötta, strapats fatigue
gulbrun, krypa, lisma fawn
dammvippa feather-duster
parera fend off
bekämpa, slåss, slåss, kamp, kämpa, strida, kämpa fight
påträffa, skaffa, få tag i, hitta, fynd, finna find
upptäcka, utforska, få visshet om, få reda på find out
finger, tumma på, spela på finger
sitta, passa, passande, lämplig fit
passar fits
passade fitted
reparation fixing
fräsa, champagne fizz
ficklampa flashlight
loppa flea
ull, päls, skinna fleece
knäpp, knäppa flick
knäpp, knäppa iväg flip
golvlampa floor-lamp
ekonomiskt opålitlig, nattmänniska fly-by-night
flugsnappare flycatcher
skrivpapper i folioformat foolscap
fotspår, fotavtryck footprint
fotspår, steg footstep
pall footstool
till, prenumerera på, åt, ty, för for
skans på fartyg forecastle
panna forehead
föregripa, förekomma forestall
förebåda, förutsäga, spå foretell
spåkvinna, spåman fortune-teller
klänning, kåpa, kolt frock
glasyr på tårtan frosting
rynka pannan frown
sparsam, tarvlig frugal
stekpanna frying-pan
klåpare fumbler
svampar fungi
päls fur
päls fur-coat
värmeledningspanna, smältugn furnace
sätta munkavle på, munkavle gag
utmaning, pant gage
klampa galumph
spel, villebråd, parti, lek game
paraply gamp
bliga, gapa gape
gapande gaping
förvanska, stympa garble
stympade garbled
park gardens
strypa garrotte
packning gasket
gaslampa, gaslykta gaslamp
kippa efter andan gasp for breath
beräkna, dimention, kapacitet, kaliber gauge
växel på en bil gear on a car
växelspak gearshift
snöpa, kastrera geld
ädelsten, pärla, juvel, klenod gem
ordna parvis geminate
gemytlig, sympatisk, gynnsam genial
bli ond på get angry with
passera get by
röra på sig get moving
klippa sig get one's hair cut
bli fri från, bli kvitt, slippa get rid of
tunn pepparkaka ginger nut
pepparkaka gingerbread
låta påskina give out
körtel, packbox gland
gnaga på, gnaga gnaw
hälsa på go and see
klänning, kåpa, dräkt gown
roffa åt sig, gripa tag i grab
ympa, ympkvist graft
gryn, korn, spannmål, frö, säd grain
spannmålsmagasin granary
grepp, tag i, uppfatta, gripa tag i, tag, fatta grasp
slipa, mala grind
greppade gripped
greppar grips
grinvarg, surpuppa, vara sur grouch
kräla, krypa grovel
akta, skydd, patrull, bevaka, vakt guard
konduktör på järnväg guard on the railway
gyrokompass gyrocompass
handikappade handicapped
spak handspike
på måfå haphazard
knappt, knappast hardly
strapats, umbärande, möda, vedermöda hardship
anpassning harmanization
sela på, rustning, sele, säkerhetsbälte harness
harpa harp
hasta, skynda, påskynda hasten
lita på have confidence in
handlöst, huvudstupa, vild headlong
anhopa heap up
bistå, hjälpa, hjälp help
medhjälpare, hjälpare helper
hjälpande, hjälper helping
hjälpavsnitt helpsection
hampa, hampa, cannabis hemp
utropa, härold herald
falskt patos heroics
kapad hijacked
hänsyfta på hint at
bikupa hive
ropa holler
ropar hollers
humle, hoppa, skutt, dans, hopp hop
hoppas, förhasta, förhoppning hope
hoppades hoped
hoppas hoping
hoppande hopping
hoppa hage hopscotch
pepparrot horse-radish
lägga in på sjukhus hospitalize
krypa huddle
skrov på fartyg hull on a ship
spak (vara ) humbled (be )
raska på hurry up
gåpåare, trängas, knuffas, knuffa hustle
istappar icicles
insupa, uppsuga imbibe
spetsa på en påle impale
opartisk impartial
opartiskhet impartiality
pank, fattig impecunious
inbegripa, innebära implicate
imponera, pålägga, ålägga, lura impose
påläggande imposition
lättpåverkad impressionable
opassande, otillbörlig, oegentlig improper
på, i, hos in
inom parantes in brackets
på morgonen in the morning
påbörjande inception
inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta include
brist på sammanhang incoherence
inkompabilitet incompatibility
inkompatibel incompatible
beteckna, utpeka, tyda på, indikera, anvisa indicate
indisponerad, obenägen, opasslig indisposed
spädbarn infant
inflytande, inverkan, påverka influence
påverkat influenced
påhittighet ingenuity
ympa, inympa, vaccinera inoculate
ympat inoculated
ingiva, indrypa instil
indrypa, ingiva instill
förolämpa, förnärmelse, förolämpning, skymfa insult
kränkande, förolämpande insulting
påverka varandra interact
hejda, uppsnappa intercept
ingripa, lägga sig i interfere
mellanakt, paus, intervall interval
ingripa, intervenera intervene
ingripande intervention
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
påflugen intrusive
uppfinning, påhitt, påfund invention
anropa, åkalla invoke
paragrafryttare jack-in-office
packad jammed
Japan Japan
japanska, japansk Japanese
japansk japonic
päron jargonelle
dupliceringsapparat jellygraph
klippare jennet
utpumpad, uttröttad jiggered
vicka, ruska på jiggle
nervositet, panik jitters
varuparti joblot
schimpans jocko
skaka (på) joggle
på skämt jokingly
styrspak, styrspak joystick
juliennesoppa julienne
hoppa, språng, hopp jump
hoppare, jumper jumper
hoppande jumping
kick, spark, sparka kick
avspark kick-off
cykelställ på cykel kickstand on a bike
dräpa, avliva, döda, slå ihjäl kill
packning, utrustning kit
skärslipare, slipsten knife-grinder
veta, ha reda på, känna know
skopa, slev, ösa ladle
lykta, lampa lamp
trappavsats, landstigning landing
uppslag på rock, slag lape
späck, ister, svinister lard
på sista tiden, nyligen lately
toalettpapper lavatorypaper
gräsklippare lawnmower
värpa lay eggs
parkeringsplats layby
hoppas, prång leap
hoppa bock leap-frog
snegla på leer at
ansvarspåföljd legal penalty
påvlig legat legate
på längden lengthwise
tappa let fall
släppa let go
släppa let loose
hävstång, spak lever
glödlampa light-bulb
sympatisk likable
läspning, läspa lisp
läspande lisping
avhöra, höra på, avlyssna listen to
apatisk, liknöjd, håglös listless
flanera, limpa loaf
gräshoppa locust
tillse, passa, efterse, sköta look after
mista, tappa, förlora lose
släpa (på), handtag, grepe lug
ligga på lur lurk
Member of Parliament M.P.
magnetapparat magneto
lemlästa, stympa maim
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
skapa en förmögenhet make a fortune
raska på make haste
fabrikant, tillverkare, skapare maker
mantel, kappa mantle
pålägg markup
marsipan marzipan
behärska, bemästra, mästare, patron, husbonde master
parti match - to merry
para, styrman, kompis mate
parning mating
parningsläte mating call
köttfärslimpa meatloaf
köttpaj meatpie
beskäftig, påträngande meddlesome
påträffa, anträffa meet with
laga, reparera mend
reparerade mended
lagning, reparerande mending
mime, pantomin mime
härma, apa efter mimic
trippa, tala fint, finhacka mince
ministär, statsråd, departement, prästämbete ministry
missanpassad misfit
mobba, pack, mobb, slödder, pöbel mob
moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat moderate
apekatt, apa monkey
lägga beslag på monopolize
enspårig järnväg monorail
spårvagnsförare, lokförare motorman
filmskapare moviemaker
gripande, flyttning, rörande moving
klippa, loge, slå, höskulla mow
slåttermasin, gräsklippare mower
böneutropare muezzin
tabbe, klåpare, muff muff
linda om, dämpa muffle
tjock halsduk, ljuddämpare muffler
magisk, fetisch, rappakalja mumbo jumbo
påsksjuka mumps
snaska på, mumsa munch
dämpa, statist, stum mute
stympa, lemlästa mutilate
pärlemor nacre
kall, nämna, banämning, döpa, namnge, namn, rykte name
napalm napalm
nappaskinn nappa
påsklilja, pingslilja narcissus
pärlbåtsnäcka nautilus
nästan, närapå, nära nearly
nervpåfrestande nerve-racking
sparslant nest-egg
krypa in nestle
tidningspapper newsprint
alpacka nickel-silver
knåpa niggle
nattlampa night-light
nypa, frostskada nip
brevpapper note-paper
brevpapper notepaper
nötknäppare nutcrackers
spärra, täppa till, hindra obstruct
påtruga obtrude
påtvingande obtrusion
påflugen, påfallande obtrusive
påtaglig, tydlig, självklar obvious
ockupanterna occupants
på rak arm off-hand
stöta, förtörna, förnärma, förolämpa offend
ögonflirta, snegla på ogle
överhoppad omitting
vid, ovanpå, på, anmaning on
till påseende on approval
vid närmare påseende on closer inspection
på våra vägnar on our behalf
en trappa upp on the first floor
på vippen on the point of
ovanpå on the top of
överhuvudtaget, på det hela taget on the whole
på tå on tiptoe
glänta på open slightly
påstridig opinionated
skapare originator
synbar, skenbar, påstådd ostensible
på annat sätt, annars, anorlunda otherwise
berg, klippa outcropp
utgången på förlaget outprint
spanare outrider
utanför, utanpå, yttre, utom, utsida, yttersida outside
överlappande overlapping
anbud, uvertyr, stjälpa omkull overture
överhopad, överväldigad overwhelmed
på grund av owing to
pappa pa
packe, packa pack
kolli, bal, paket package
packad packed
bunt, litet paket, paket packet
frakt, packning packing
packar packs
paddla, paddel paddle
par pair
parning pairing
par pairs
palats, slott palace
palestina palestine
palett, färgkarta palette
solfjäderspalm palmetto
kännbar, påtaglig palpable
darra, klappa palpitate
skål, kastrull, gryta, panna pan
pannkaka pancake
ruta, fält, panel panel
panisk, panik, få panik panic
panter panther
pappa papa
påvedömet papacy
påvlig papal
tidning, papper paper
pappersbaserade paper-based
papp paperboard
papper papers
pappersstorlek papersize
pappersarbete paperwork
papyrus papyri
papyrologiska papyrological
papyrologist papyrologists
papyrologi papyrology
papyrus papyrus
pari par
parad, promenadplats parade
paradis paradise
paragraf, notis paragraph
paragrafer paragraphs
parallell parallel
parametrar parameters
parantes paranthesis
paket parcel
paket parcels
klippa, skala pare
parentes parenthesis
socken, pastorat, kommun, församling parish
parisare Parisian
paritet parity
park, parkera park
pakerad parked
parlamentering, överläggning parley
parlament, riksdag parliament
parlamentarismen parliamentarism
parodi parody
parettgolv parquet floor
papegoja parrot
parera parry
palsternacka parsnip
pastor, präst, kyrkoherde parson
part, stycke, parti, skilja, del, skiljas, roll part
partiell, partisk partial
particip participle
partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon partner
backsippa pasqueflower
förflytta, tillbringa, övergå, passera, räcka pass
överfart, genomfart, överresa, korridor, pass passage
passerade passed
trafikant, passagerare passenger
förbipasserande, förbigående passer-by
förbipasserande passerby
passerar passes
vrede, passion, lidelse passion
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
passionerat passionately
passiv passive
passivt passively
pass passport
klister, smet, infoga, pasta paste
papp pasteboard
pastell pastel
pastor pastor
köttpastej pasty
klapp, klappa pat
laga, flik, täppa, lappa, lapp patch
uppenbar, patent patent
patenterad patented
patentinnehavare patentee
patent patents
tålig, patient, tålamod patient
patriarkerna patriarchs
patrullera, avpatrullera, patrull patrol
klappade patted
pastej, bulle patty
uppehåll, paus, rast pause
paviljong pavilion
pant, pantsätta pawn
pantlånare pawn-broker
pantlånare, pantbank pawnbroker
pantat pawned
köpare payer
påfågel peacock
toppar peaks
päron pear
pärla pearl
pedal, trampa pedal
pipa, kika, titta peep
pipa ett ljud peep a sound
vipa peewit
oavgjord, i avvaktan på pending
instängd, inspärrad pent
peppar pepper
parfym, vällukt, parfymera perfume
parfymerad perfumed
tårt, pastej, paj pie
trave, hög, påle, stapel, trava upp pile
bönpall, damsadel pillion
skampåle pillory
knipa, nypa pinch
pipa, avloppsrör, ledning, rör pipe
täppa, jordbit plat
löfte, pant, pantsätta, lova pledge
täppa, intrig, komplott, tomt, konspirera plot
knubbig, fyllig, dimpa ner, knubbig, fyllig plump
rusa, doppa plunge
koppa, märke pock
koppärrig pock-marked
rakt på sak point-blank
peka på point at
utpeka, framhålla, påoeka, konstatera, poängtera point out
påle pole
sadelknapp, puckla på pommel
funderat på pondered
rynka på näsan åt pooh-pooh
champagne, pappa, smäll pop
påve pope
påvar popes
poppar pops
pudervippa powder-puff
brådstörtad, påskynda precipitate
förespå, förutsäga predict
preparat, förberedelse preparation
förbereda, rusta, anrätta, bearbeta, preparera prepare
föreskriva, påbjuda, ordinera prescribe
låsas, påskina, föregiva pretend
proklamera, utropa proclaim
prestera, frambringa, skapa, alstra, producera produce
skapande producing
sufflera, påpasslig, snar prompt
framstupa, benägen prone
propagera, fortplanta propagate
profetia, spådom prophecy
förespå prophesty
bevisa, ådagalägga, påvisa prove
pudervippa, vippa, flåsa, pust, blåsa, vindstöt puff
massa, pappersmassa, mos pulp
puckla på, sadelknapp pummel
pump, pumpa pump
pumpade pumped
pumpa pumpkin
pumpar pumps
valpa, valp pup
puppa pupa
uppköpa, köpa, köp, inköp, uppköp purchase
köpare purchaser
gåpåare pusher
ta på sig put on
rida på ord, ordlek, slingra sig quibble
ge liv åt, egga, påskynda quicken
åberopade quoted
lödder, pack, anhang, pöbels rabble
taksparre rafter
paltor, lumpor rags
regnrock, regnkappa raincoat
spärrhake ratchet
skapa på nytt re-create
redo, klar, beredd, beredvillig, färdig, påpasslig ready
på nytt bekräfta reaffirm
ett ris papper ream
visa sig på nytt, återuppstå reappear
motspänstighet recalcitrance
motspänstig recalcitrant
påminna sig, minnas recollect
börja på nytt recommence
reparera upp recondition
spana, rekognoscera reconnoitre
på nytt överväga reconsider
på nytt överväga reconsideration
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
återskapa recreate
återskapande recreating
återkomma, upprepas recur
upprepande recurrence
på bar gärning red-handed
paragrafryttare red-tapist
upprepa-funktion redo-function
knappa in, reducera, inskränka reduce
referera till, åberopa refer to
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
pånyttfödelse regeneration
ånyo upprepa reiterate
slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta reject
avslappnad, avspänd relaxed
släppande releasing
pålitlighet reliability
tillförlitlig, pålitliga reliable
lita på rely on
anmärka på remark with
påfallande, anmärkningsvärd, märkvärdig remarkable
botemedel, råd, avhjälpa, läkemedel, bota remedy
påminna, erinra remind
påminna om remind of
påminnelse reminder
påminner reminds
påminnande om reminiscent
återpackar repackaging
laga, reparera repair
reparationsverkstad repair-shop
reparatör repairer
reparation, lagning repairing
reparationer repairs
reparation, gottgörelse reparation
upprepa, repetera, förnya repeat
upprepat repeatedly
upprepar repeats
fyll på replenishing
förkasta, förtappad reprobate
upparbeta reprocess
avbilda, reproducera, återskapa, återge reproduce
återköpa repurchase
likna, brås på resemble
spåra retrace
använda på nytt reuse
röja, förråda, uppenbara, yppa, avslöja reveal
pastor Nilsson Reverend Nilsson - the
besöka på nytt revisit
rispapper ricepaper
rik på rich in
gevärspipa rifle-barrel
påringning, klang, klinga, ring ring
stenparti rock-garden
klippa rock (of stone)
stenparti rockery
tegelpanna roofing-tile
vild flykt, slå på flykten rout
löpning, ränna, löpa, springa, gå, rinna run
utsätta sig för, löpa risk run the risk
löpare, rännil, reva runner
skorpa rusk
bo på landet rusticate
slentrian, hjulspår rut
portionspåse sachet
avskeda, säck, påse, plundra sack
sadelpåse saddlebag
sampan sampan
sandpapper sandpaper
flanera, spatsera saunter
frälsa, rädda, spara, bärga save
sparare saver
spara saving
besparingars, parmedel savings
sparkonto savings account
sparbank savings bank
sågspån sawdust
skorpa på sår scab on a wound
snåla på, knapp scant
knappt, knappast scarcely
knappast scarecely
panikspridare scaremonger
dräpande scathing
gatsopare scavenger
väderkorn, parfymera, parfym, doft scent
gräla på scold
ösa, skyffla, skopa scoop
skoter, sparkcykel scooter
scout, spana, speja scout
papperslapp scrap of paper
skrapning, skrapa scrape
skrapar scrapes
riva, rispa, skråma, startlinje, repa, klösa scratch
efterspana, leta efter search for
parti, sektion section
värdepapper securities
passande, anständig seemly
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
gripande, attack, anfall seizure
självuppacka self-extract
självuppackning self-extraction
separerat separated
separat separately
separerande separating
servil, krypande servile
antända, tända eld på set fire to
hårdhet, skärpa, stränghet, stränghet, kännbart severity
nyans, kupa, skugga, avblända, skärm shade
välväxt, välskapad shapely
dela, andel, lott, anpart, aktie, del share
hyvelspån shavings
klippa får shear
lägga på hyllan shelve
klappersten, takspån shingle
fartyg, skepp, inskeppa ship
avskeppa ship off
ropa, rop, skräna, ryta shout
xantippa, argbigga shrew
krympa, skrumpna shrink
rycka på axlarna shrug
inspärra shut up
på sned sideways
påskrift, signatur, underskrift signature
tyder på signifies
ljuddämpare silencer
på samma sätt, liknande similarly
klunk, läppja på, suga, läppja sip
backhoppare ski jumper
hoppa skip
kapten, skeppare skipper
slampa slattern
dräpa, döda slay
späd, smal, smärt, slank, tunn, smäcker, gänglig slender
spårhund sleuthhound
papperslapp slink of paper
påfart, avfart sliproad
klåpare slob
kämpa sig genom slog through
puckla på varandra slug it out
slampa slut
knäppa, nafsa, snäsa av snap
ryck, rycka till sig, nappa åt sig snatch
snappa bort snatch away
uppsnappa snatch up
spårhund sniffer dog
klippa av, remsa snip
tvål, såpa soap
strumpa, kort strumpa, socka sock
såpa soft soap
på något sätt somehow
mähä, doppad brödbit, tröst sop
ljudspår soundtrack
soppa soup
spade spade
spader spades
Spanien Spain
paljett, glitter spangle
spanjor spaniard
spanska spanish
spara, bespara, avvara, skona spare
pärlar sparkles
pärlande sparkling
sparv sparrow
sparvar sparrows
spasmiska spasmic
krampaktig spasmodic
spasmer spasms
på tal om speaking of
stickprov på spot-check
stänka på, stänk, strö ut sprinkle
snurrade, snurrat, spann, spunnit spun
snoka, spionera, speja, spana, spion spy
patrull, grupp squad
pipa, gnissla squeak
patron, godsägare, väpnare squire
trappan stair
trappa, trappuppgång staircase
trappor, trappa stairs
dödläge, patt stalemate
parkett på teater stalls at thr theatre
prägel, stampa, frankera, frimärke, stämpla stamp
panikartad flykt stampede
krampa, märla, stapelvara staple
gapa, glo, stirra stare
ståt, tillstånd, skick, påstå, stat, konstatera state
uppgift, påstående, uppgift statement
pappershandlare stationeer
skrivpapper stationery
pålitlig, ståndaktig staunch
ångpanna steam-boiler
stupade steeped
för på fartyg stem on a ship
steward, uppassare steward
skärpa, sting, bett, gadd, styng, sticka sting
spännande stirring
palissad stockade
strumpa stocking
pannrum stokehold
pall stool
bländare, hejda, sluta, paus, stanna, stoppa stop
täppa, täta stop up
stoppad stopped
stoppar stops
sparad stored
sparar stores
sparande storing
stuva, packa stow
fripassagerare stowaway
anspänna, spänna, sila, spänning, anstränga strain
spänd strained
spännare straining
strypa strangle
spänna fast, slejf, rem strap
spårvagn streetcar
accent, tryck, betona, påfrestning stress
spänna, töja, tänja, sträcka stretch
apart, påfallande, slående striking
kamp, kämpa, strida, streta struggle
bekämpa struggle with
dvala, apati stupor
undertrycka, dämpa, betvinga, kuva, underkuva subdue
abonnera på, prenumerera på subscribe to
påföljande subsequent
hjälp, hjälpa, undsätta succour
parasit, sugapparat sucker
suggerera, påstå, antyda, föreslå suggest
kostym, passa, klänning suit
passande, läglig, lämplig suitable
lämpat suited
part, part i mål, friare suitor
parasoll sunshade
till påseende, påskrift superscription
slö, liggande på rygg supine
dämpa supress
påtryck surcharge
ertappa, överraska, överraskning, förvåning surprise
insvepa swathe
sopa, sotare, drag, svepa sweep
sopare sweeper
sopade, svepte, svept, sopat swept
stjälpa i sig swig
slå ned på, angrepp swoop
krypande sycophantic
tilltalande, sympatisk sympathetic
sympatisera sympathize
sympatisör sympathizer
framställa på syntetisk väg synthesize
akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på take care of
ta på släp take in tow
buss på tally-ho
packa till tamp
påtaglighet tangibility
tapp, tappa ur, knacka, klapp, klappa, kran tap
spänd taut
tepåse tea bag
grupparbete teamwork
yppa, berätta, säga, förtälja, tala om tell
spå tell a person his fortune
öm, kärleksfull, mör, späd tender
reva på en växt tendrill on a flower
spänd, tempus tense
spänning, anspänning tension
därpå thereupon
sparsamhet thrift
spännande, rafflande thrilling
klappa till thwack
spänna tighten
luta, vippa tilt
spets, tipp, tippa, drickspengar tip
pimpla, supa, dricka tipple
led på tired of
silkespapper tissue-paper
padda toad
palmvin, toddy toddy
fyll på top-up
störta, stjälpa topple
toppar, överst tops
ficklampa, fackla, bloss torch
sköldpadda tortoise
parvel tot
spåra, spår, märke, aning, spana trace
uppspårad traced
uppspårande tracing
spår track
spårande tracking
spak (vara ) tractable (be)
passadvind trade-wind
spår trail
spårvagn tram
spårvagn tramcar
trampa, trampa ner trample
spårväg tramway
pälsjägare trapper
trampa, stiga, trampa, träda, steg tread
skattkammare, finansdepartementet treasury
spaljé, gallerverk, verk trellis
sippra, drypa trickle
avtryckare på vapen trigger
krokben, färd, tripp, utflykt, tur, snava, trippa trip
söndagsfirare på utflykt tripper
trampade, steg trod
stigit, trampat trodden
planteringsspade, murslev trowel
förlita sig på, lita på trust in
pålitlig trustworthy
stoppa in, sötsaker, veck tuck
tulpan tulip
avlöpa, köra ut turn out
stjälpa, kantra turn over
havssköldpadda, sköldpadda turtle
klang, knäppa, dallra twang
nypa tweak
pamp, magnat tycoon
typ, skriva på maskin, skriva, förebild type
skriva på maskin typewrite
kvartslampa ultra-violetray lamp
paraply umbrella
flärdfri, opåverkad unaffected
uppackare unarchivers
missklädsam, opassande unbecoming
opartisk, neutral unbiassed
knäppa upp unbutton
uppackning, avkomprimering uncompressing
uppackare uncompressor
ospärrad unconstrained
begripa, förstå understand
dämpat undertone
ickepåfallande unobtrusive
packa upp unpack
packa upp unpacking
packar upp unpacks
repa upp unravel
opålitlig unreliable
ful, opassande unseemly
packa upp unwrap
packa upp unzip
uppackningsprogram unzippers
stoppa, klä möbler upholster
på, ovanpå, uppå upon
kullkasta, oroa, välta, stjälpa upset
uppe, uppför trappan upstairs
uppåt upward
uppåt upwardly
uppåt upwards
användar-skapade user-created
platsanviserska på teater usherette
tillskansa sig, inkräkta på usurp
spår vestige
spänslig vigorous
besök, visit, hälsa på visit
ropa vociferate
spänning voltage
resa (på sjön) voyage
panelning wainscot
vänta, passa upp wait
kypare, servitör, vaktmästare, uppassare waiter
servitris, uppasserska waitress
panelhöna wallflower
uppmärksam på warned
partisk, vind, skev warped
papperskorg wastebasket
papperskorg wastepaper basket
vink, våg, vippa, vinka, bölja wave
våg på havet wave out on the sea
hjulspår wheel-track
när det passar when convenient
varpå whereson
varpå whereupon
vispa, piska whip
vispad, piskad whipped
vispande, piskning whipping
visp, vispa, dammvippa, viftning whisk
grosshandel, partihandel wholesale
partihandel wholesale trade
dalripa willow grouse
windowskompatibelt windows-compatible
sparrisärtor winged-peas
vitsippa wood-anemone
världsomspännande worldwide
veckla, flöda, svepa wrap
insvepa, linda, vira in wrap up
omslagspapper wrappingpaper
pärs wringer
drypande våt wringing
skepparhistoria, garn yarn
gapa, gäspa, gäspning yawn
gäspande yawning
buss på yoicks
knäppa zap
packad zipped
packar zips
skorpa zwieback
other swedish words that include "sig" : english :
abdikera, avsäga sig abdicate
tvätta sig ablution
avsäga sig abnegate
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
akut, spetsig acute
unna sig något allow oneself something
ändra sig, ändra alter
amatörmässig amateurish
belöpa sig till, uppgå till amount to
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
närma, anflygning, närma sig, nalkas approach
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
förvissa sig om ascertain
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
stödja sig på base oneself on
sola sig bask
sola sig, gassa sig bask in the sun
nöja sig be content with
missta sig be mistaken
förhasta sig, överila sig be rash
vinka till sig beckon
trolova sig become betrothed
förlova sig become engaged
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja bend
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
blanda sig blend
välsigna bless
välsignad, salig blessed
välsignelse blessing
pussig bloated
snyta sig blow one's nose
blåsig blowy
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
välsignelse, förmån boon
bocka sig för bow oneself to
föröka sig, ras breed
bringa, föra med sig, ta med sig bring
våghalsig politik brinkmanship
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
avsigkommen broken-down
röra sig ur fläcken budge
signalhorn bugle
affärsmässig businesslike
anropsignal call sign
lugna sig calm down
bry sig om care for
förkyla sig catch a cold
nosig, näbbig, uppnosig cheeky
harkla sig clear one`s throat
inrikta sig på concentrate upon
bafatta sig med concern oneself
nedlåta sig condescend
rätta sig efter conform to
förbinda, förena sig conjoin
konsignation consignation
sammansvärja sig, konspirera conspire
ådra sig contract illness
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
kontrasignera, lösen countersign
yppa sig crop up
korsa, vresig, kryss, övergå, kors cross
tränga ihop sig crowd together
krusig, lockig curly
töras, våga, drista sig, understå sig dare
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
trotsig defiant
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
ägna sig åt devote oneself to
skiljer sig differ
skilja sig differentiate
grådaskig, smutsig dingy
osnygg, oren, smutsig dirty
avsäger sig disclaims
utspy, lämna ifrån sig disgorge
rufsig dishevelled
förställa sig dissimulate
utom sig, galen distraught
sköta sig väl do well
ta av sig hatt doff
slö, dåsig, sömnig drowsy
vare sig...eller, antingen... eller either...or
ge ifrån sig, avge, utsända emit
strävan, sträva, bemöda sig endeavour
förfråga sig enquire
ingå, inlåta sig på enter into
fela, missta sig err
gifta sig med espouse
legitimera sig establish one`s identity
undvika, undanbe sig, undgå evade
utmärka sig excel
urskulda sig exculpate oneself
utsätta sig för expose oneself to
röja sig exposeoneself
yttra sig express an opinion
förälska sig fall in love
lust, tycka om, infall, tänka sig fancy
bulna, vara sig fester
oroligt flytta sig fidget
eldig, hetsig fiery
smutsig, otäck, snuskig filthy
hetsigt firey
förstklassig first-class
förstklassig, prima first-rate
hjord, flock, tapp, skocka sig flock
larva sig footle
ojust, orättvis, smutsig foul
gnaga, oroa sig fret
vara ute och roa sig mycket gadabout
klara sig get along
ge sig av, komma bort get away
skärra upp sig get excited
slå sig get hurt
geifta sig get married
röra på sig get moving
gå och lägga sig get off to bed
klippa sig get one's hair cut
klara sig i get through
resa sig, stiga upp get up
glansig glazed
glansig glossy
ägna sig åt go in for
lägga sig go to bed
roffa åt sig, gripa tag i grab
ge sig i kast med, dust grapple
gräma sig över grieve at
hårdna, härda sig harden
förbarma sig have pity
harkla sig, hök hawk
disig hazy
bekymra sig om heed
ta för sig help oneself
sig själv herself
sig själv himself
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
förbättra, förkovra sig, bättra improve
ådra sig incur
innebära, sluta sig till infer
ställa sig in ingratiate
upprorisk, uppstudsig insubordinate
lägga sig ut för intercede
ingripa, lägga sig i interfere
berusa sig intoxicate oneself
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
sig själv itself
glädja sig över joice at
hålla sig i styr keep quiet
buga sig kowtow
slafsa i sig lap up
tvåla in, löddra sig, lödder lather
mager, luta sig lean
lära sig, erfara learn
vräka sig loll
spegla sig look at oneself in the glass
missta sig make a mistake
få klara sig med make do with
förvissa sig om make sure of
föresätta sig make up ones mind
märka, märke, markera, signera, beteckna mark
gifta sig med, viga, gifta sig marry
under, förundra sig marvel
behärska sig master one's temper
skriva in sig vid universitet matriculate
slingra sig meander
rutinmässigt mechanically
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
befattar sig meddles
bry sig om mind about
blanda sig, blanda mingle
disig, dimmig misty
sur, vresig, dyster morose
ge sig av move off
skitig, lortig, smutsig mucky
föröka, avla av sig, multiplicera multiply
grötig, mosig, sörjig mushy
tjusig nifty
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
tvångsmässig obsessional
trotsig obsinate
sig oneself
sig, sig själv onself
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
trasig, i olag, i oordning out of order
försova sig oversleep
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
spetsig, mager peaked
förvänd, vresig perverse
snurrig, vimsig pixilated
störta sig in i plunge into
spetsig, pekade pointed
kasta sig över pounce
kråma sig prance about
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
snygga upp sig primp
snygga upp sig prink
yrkesmässig professional
yrkesmässiga professional-looking
visa sig vara prove to be
eka, staka sig fram punt
renrasig pure-bred
ta på sig put on
meritera sig qualify oneself
rida på ord, ordlek, slingra sig quibble
beslutsmässigt antal quorum
trasig ragged
förgrena sig ramify
erinra sig reall
visa sig på nytt, återuppstå reappear
uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig rear
dra sig tillbaka recarde
vila, luta sig bakåt recline
påminna sig, minnas recollect
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
hämta sig recuperate
rödbrusiga red-faced
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
fröjda sig åt rejoice at
åter sluta sig till, svara rejoin
förhålla sig remaine
minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig remember
avsäga sig renounce
avsägande sig renouncing
betala sig, vedergälla, återbetala repay
ångra, ångra sig repent
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
retirera, dra sig tillbaka retire
stiga, resa sig rise
rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra roll
rosig rosy
rutinmässigt routinely
rödbrusig rubicund
utsätta sig för, löpa risk run the risk
störta sig in i rush into
skingra sig scatter
knasig scatty
klia sig scratch oneself
sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka seal
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
föresätta sig set oneself to
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
hamna, bosätta sig settle down
raka sig shave oneself
skolka, smita ifrån, undanbe sig shirk
teckna, skylt, underteckna, vink, signera sign
signalera, signal, märklig signal
påskrift, signatur, underskrift signature
signaturmelodi signature tune
signerad signed
märkbar, signifikant significant
sätta sig sit down
smyga sig, maska skulk
vårdslös, hafsig slipshod
kämpa sig genom slog through
sluskig, hafsig, slarvig slovenly
ryck, rycka till sig, nappa åt sig snatch
smyga sig, smita sneak
tupplur, ta sig en lur snooze
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
smutsig, simpel sordid
vräka sig sprawl
smutsig squalid
huka sig ned squat
vrida sig, våndas squirm
stocka sig, stagnera stagnate
avteckna sig mot stand out against
begiva sig till start for
smyga sig, stjäla steal
spira, spetsigt torn steeple
böja sig stoop
stötta, kråma sig strut
underkasta sig, foga sig submit to
existera, livnära sig subsist
vresig, trumpen sulky
livnära sig support oneself
övervinna, höja sig över surmount
ge sig, uppge surrender
stjälpa i sig swig
vinnlägga sig om, vinnlägga sig om take pains to
bemäktiga sig take possession of
ikläda sig take upon oneself
trasig, söndertrasad tattered
sig themselves
förstklassig tiptop
trasig torn
bekymra sig trouble about
förlita sig på, lita på trust in
vända sig om turn round
anförtro sig åt unbosom
åta sig undertake
ta av kläderna, klä av sig undress
tillskansa sig, inkräkta på usurp
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
invärtes, känslomässigt visceral
yrkesmässig vocational
jämra sig wail
jämrar sig wails
vältra sig wallow
gifta sig med, viga wed
bege sig wend
vare sig...eller whether...or
blåsig windy
förundra sig, undra över wonder at
vimsig woozy
oroa sig för worry about
slingra sig wriggle
vrida sig writhe
vred sig writhed
jämra sig yammer
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.