The Swedish term "lägga sig ut för" matches the English term "intercede"

other swedish words that include "lägga" : english :
bifoga, summera, tillägga, tillfoga, lägga till add
fästa, tillägga allfix
lägga till append
anlägga, bygga, uppföra build
ålägga, order, kommandera, anföra, befäl command
konferera, tilldela, skänka, överlägga confer
vederlägga confute
konstruera, bygga, anlägga construct
överlägga, betänksam deliberate
förstöra, fördärva, ödelägga destroy
ödeläggande devastating
vederlägga disprove
inlägga, inpacka encase
ålägga enjoin
flagga flag
principiell, väsentlig, grundläggande fundamental
gå och lägga sig get off to bed
lägga sig go to bed
grundläggande undervisning grounding
lägga in på sjukhus hospitalize
imponera, pålägga, ålägga, lura impose
påläggande imposition
åläggande injunction
ingripa, lägga sig i interfere
låg, lägga lay
nedlägga lay down
avlägga bekännelse make a confession
uppenbar, ådagalägga manifest
kartläggande mapping
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
förlägga mislay
lägga beslag på monopolize
stenlägga pave
avlöna, betala, avlöna, erlägga pay
bordlägga, uppskjuta, skjuta upp postpone
bevisa, ådagalägga, påvisa prove
utgivare, bokförläggare, förläggare publisher
lägga, ställa, placera, sätta, uttrycka put
vederlägga, tillbakavisa refute
lägga nya ledningar rewire
schemaläggare scheduler
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
lägga på hyllan shelve
visa, ådagalägga, visa, uppvisning show
kälke, slägga sledge
fiskrom, lägga rom, yngel spawn
station, förlägga station
framlägga, inkomma, underställa submit
framläggandet submitting
vinnlägga sig om, vinnlägga sig om take pains to
slösa, ödsla, avfall, öda, ödelägga, öde waste
other swedish words that include "sig" : english :
abdikera, avsäga sig abdicate
tvätta sig ablution
avsäga sig abnegate
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
akut, spetsig acute
unna sig något allow oneself something
ändra sig, ändra alter
amatörmässig amateurish
belöpa sig till, uppgå till amount to
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
närma, anflygning, närma sig, nalkas approach
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
förvissa sig om ascertain
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
stödja sig på base oneself on
sola sig bask
sola sig, gassa sig bask in the sun
nöja sig be content with
missta sig be mistaken
förhasta sig, överila sig be rash
vinka till sig beckon
trolova sig become betrothed
förlova sig become engaged
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja bend
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
blanda sig blend
välsigna bless
välsignad, salig blessed
välsignelse blessing
pussig bloated
snyta sig blow one's nose
blåsig blowy
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
välsignelse, förmån boon
bocka sig för bow oneself to
föröka sig, ras breed
bringa, föra med sig, ta med sig bring
våghalsig politik brinkmanship
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
avsigkommen broken-down
röra sig ur fläcken budge
signalhorn bugle
affärsmässig businesslike
anropsignal call sign
lugna sig calm down
bry sig om care for
förkyla sig catch a cold
nosig, näbbig, uppnosig cheeky
harkla sig clear one`s throat
inrikta sig på concentrate upon
bafatta sig med concern oneself
nedlåta sig condescend
rätta sig efter conform to
förbinda, förena sig conjoin
konsignation consignation
sammansvärja sig, konspirera conspire
ådra sig contract illness
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
kontrasignera, lösen countersign
yppa sig crop up
korsa, vresig, kryss, övergå, kors cross
tränga ihop sig crowd together
krusig, lockig curly
töras, våga, drista sig, understå sig dare
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
trotsig defiant
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
ägna sig åt devote oneself to
skiljer sig differ
skilja sig differentiate
grådaskig, smutsig dingy
osnygg, oren, smutsig dirty
avsäger sig disclaims
utspy, lämna ifrån sig disgorge
rufsig dishevelled
förställa sig dissimulate
utom sig, galen distraught
sköta sig väl do well
ta av sig hatt doff
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
slö, dåsig, sömnig drowsy
vare sig...eller, antingen... eller either...or
ge ifrån sig, avge, utsända emit
strävan, sträva, bemöda sig endeavour
förfråga sig enquire
ingå, inlåta sig på enter into
fela, missta sig err
gifta sig med espouse
legitimera sig establish one`s identity
undvika, undanbe sig, undgå evade
utmärka sig excel
urskulda sig exculpate oneself
utsätta sig för expose oneself to
röja sig exposeoneself
yttra sig express an opinion
förälska sig fall in love
lust, tycka om, infall, tänka sig fancy
bulna, vara sig fester
oroligt flytta sig fidget
eldig, hetsig fiery
smutsig, otäck, snuskig filthy
hetsigt firey
förstklassig first-class
förstklassig, prima first-rate
hjord, flock, tapp, skocka sig flock
larva sig footle
ojust, orättvis, smutsig foul
gnaga, oroa sig fret
vara ute och roa sig mycket gadabout
klara sig get along
ge sig av, komma bort get away
skärra upp sig get excited
slå sig get hurt
geifta sig get married
röra på sig get moving
gå och lägga sig get off to bed
klippa sig get one's hair cut
klara sig i get through
resa sig, stiga upp get up
glansig glazed
glansig glossy
ägna sig åt go in for
lägga sig go to bed
roffa åt sig, gripa tag i grab
ge sig i kast med, dust grapple
gräma sig över grieve at
hårdna, härda sig harden
förbarma sig have pity
harkla sig, hök hawk
disig hazy
bekymra sig om heed
ta för sig help oneself
sig själv herself
sig själv himself
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
förbättra, förkovra sig, bättra improve
ådra sig incur
innebära, sluta sig till infer
ställa sig in ingratiate
upprorisk, uppstudsig insubordinate
ingripa, lägga sig i interfere
berusa sig intoxicate oneself
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
sig själv itself
glädja sig över joice at
hålla sig i styr keep quiet
buga sig kowtow
slafsa i sig lap up
tvåla in, löddra sig, lödder lather
mager, luta sig lean
lära sig, erfara learn
vräka sig loll
spegla sig look at oneself in the glass
missta sig make a mistake
få klara sig med make do with
förvissa sig om make sure of
föresätta sig make up ones mind
märka, märke, markera, signera, beteckna mark
gifta sig med, viga, gifta sig marry
under, förundra sig marvel
behärska sig master one's temper
skriva in sig vid universitet matriculate
slingra sig meander
rutinmässigt mechanically
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
befattar sig meddles
bry sig om mind about
blanda sig, blanda mingle
disig, dimmig misty
sur, vresig, dyster morose
ge sig av move off
skitig, lortig, smutsig mucky
föröka, avla av sig, multiplicera multiply
grötig, mosig, sörjig mushy
tjusig nifty
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
tvångsmässig obsessional
trotsig obsinate
sig oneself
sig, sig själv onself
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
trasig, i olag, i oordning out of order
försova sig oversleep
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
spetsig, mager peaked
förvänd, vresig perverse
snurrig, vimsig pixilated
störta sig in i plunge into
spetsig, pekade pointed
kasta sig över pounce
kråma sig prance about
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
snygga upp sig primp
snygga upp sig prink
yrkesmässig professional
yrkesmässiga professional-looking
visa sig vara prove to be
eka, staka sig fram punt
renrasig pure-bred
ta på sig put on
meritera sig qualify oneself
rida på ord, ordlek, slingra sig quibble
beslutsmässigt antal quorum
trasig ragged
förgrena sig ramify
erinra sig reall
visa sig på nytt, återuppstå reappear
uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig rear
dra sig tillbaka recarde
vila, luta sig bakåt recline
påminna sig, minnas recollect
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
hämta sig recuperate
rödbrusiga red-faced
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
fröjda sig åt rejoice at
åter sluta sig till, svara rejoin
förhålla sig remaine
minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig remember
avsäga sig renounce
avsägande sig renouncing
betala sig, vedergälla, återbetala repay
ångra, ångra sig repent
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
retirera, dra sig tillbaka retire
stiga, resa sig rise
rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra roll
rosig rosy
rutinmässigt routinely
rödbrusig rubicund
utsätta sig för, löpa risk run the risk
störta sig in i rush into
skingra sig scatter
knasig scatty
klia sig scratch oneself
sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka seal
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
föresätta sig set oneself to
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
hamna, bosätta sig settle down
raka sig shave oneself
skolka, smita ifrån, undanbe sig shirk
teckna, skylt, underteckna, vink, signera sign
signalera, signal, märklig signal
påskrift, signatur, underskrift signature
signaturmelodi signature tune
signerad signed
märkbar, signifikant significant
sätta sig sit down
smyga sig, maska skulk
vårdslös, hafsig slipshod
kämpa sig genom slog through
sluskig, hafsig, slarvig slovenly
ryck, rycka till sig, nappa åt sig snatch
smyga sig, smita sneak
tupplur, ta sig en lur snooze
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
smutsig, simpel sordid
vräka sig sprawl
smutsig squalid
huka sig ned squat
vrida sig, våndas squirm
stocka sig, stagnera stagnate
avteckna sig mot stand out against
begiva sig till start for
smyga sig, stjäla steal
spira, spetsigt torn steeple
böja sig stoop
stötta, kråma sig strut
underkasta sig, foga sig submit to
existera, livnära sig subsist
vresig, trumpen sulky
livnära sig support oneself
övervinna, höja sig över surmount
ge sig, uppge surrender
stjälpa i sig swig
vinnlägga sig om, vinnlägga sig om take pains to
bemäktiga sig take possession of
ikläda sig take upon oneself
trasig, söndertrasad tattered
sig themselves
förstklassig tiptop
trasig torn
bekymra sig trouble about
förlita sig på, lita på trust in
vända sig om turn round
anförtro sig åt unbosom
åta sig undertake
ta av kläderna, klä av sig undress
tillskansa sig, inkräkta på usurp
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
invärtes, känslomässigt visceral
yrkesmässig vocational
jämra sig wail
jämrar sig wails
vältra sig wallow
gifta sig med, viga wed
bege sig wend
vare sig...eller whether...or
blåsig windy
förundra sig, undra över wonder at
vimsig woozy
oroa sig för worry about
slingra sig wriggle
vrida sig writhe
vred sig writhed
jämra sig yammer
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
other swedish words that include "ut" : english :
ruttna, en kropp a body
akter ut abaft
avbrutits aborted
utan gälar abranchiate
utlandet, utomlands, utrikes abroad
absolut absolute
absolut absolutely
absolutist abstainer
utföra, fullborda accomplish
utrustning accoutrement
utstyrsel accoutrements
arbetsterapeut accupational therapist
utförbart achievable
skarp, akut, skarpsinnig acuate
akut, spetsig acute
dessutom additionally
rutten addled
tilltala, adress, utanskrift, rikta, adressera address
ansluten till adhered
adhesion, vidhäftningsförmåga, anslutning adhesion
utomäktenskaplig adulterous
ansluta affiliation
förutnämnd aforementioned
förutnämnd aforenamed
förutnämnd aforesaid
akter ut aft
förut, före ahead
skjuta ut air-launch
utefter all along
utmed, tillsammans, längs along
amputera amputate
amputerat amputated
amputation, amputering amputation
utreda, analysera analyse
analys, utredning analysis
tredje från slutet antepenultimate
förutse, förekomma anticipate
förutsåg anticipated
förutseende anticipatory
apparition, utseende, framträdande appearance
tillsätta, utnämna, bestämma appoint
diskutabelt arguably
azimut asimut
förutsätta assume
förutsätter assumes
akter ut astern
attribut attribute
attribut attributes
auktionsförrättare, auktionsutropare auctioneer
aura, utstrålning aura
autentisk, verklighetsnära authentic
utgivarens author's
utgivares authors'
autism autism
autoklav autoclave
autogen autogenous
autograf, namnteckning autograph
autokarta automap
automatisera automate
automatiserad automated
automatisk automatic
automat automatic machine
automatiskt automatically
automatiskt automaticaly
autonom autonomous
autopilot autopilot
autopsi autopsy
rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning ballot
bankrutt bankrupt
stor utomhusfest, utomhusgrill barbecue
skjutplattform barbette
utan sadel barebacked
avslut, köpslå, dagtinga, rampris, pruta bargain
pråm, skuta barge
prutgås barnacle
vara ute på turné barnstorm
grundutbildning basic education
förut, före, förrän, framför, förr, innan before
dessutom, utom, för övrigt, för resten, förutom besides
över, förutom, utom, bortom beyond
utpressning, utpressa blackmail
formulär, uttryckslös, nitlott blank
uttryckslöst blankly
blodutgjutelse bloodshed
sudda ut blot out
sudda ut, suddighet, fläck blur
utan kropp bodiless
tjut, känga, stövel boot
tråka ut, tråkmåns, borra bore
uttråkad bored
tråkar ut bores
flaska, butelj bottle
rutor boxes
utbrytning break-out
utbrott breaking out
muta bribe
mutor bribes
bred, utsträckt broad
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
ung flickscout, tomte brownie
brutal brutal
brutalitet brutality
oxe, stut bullock
utbrista burst out
utan, men but
slaktare, chakuteriaffär butcher
utantill by heart
hytt, koja, kajuta cabin
uträkning, beräkning, räkning, beräkning, kalkyl calculation
avbruten cancelled
gjuta, kasta, rollfördelning cast
förskjuta cast off
gjutning casting
gjutgods castings
kautschuk cautchoue
sluta, upphöra cease
utfordra, utmana, utmaning challenge
utmaning challenging
utbytare changer
utmärks characterizes
utstrålning charisma
tukta, luttra chasten
mota, kontramärke, hämma, hejda, kontrollera, ruta check
rutig checkered
brokig, rutig chequered
utmejsla chisel out
val, utsökt choice
utse, välja, utvälja choose
rensa, snygg, putsa, rengöra clean
utreda clear up
stänga, stänga, nära, noggrann, tät, slut, nära close
klöver och ruter clubs and diamonds
anslutning commemorating
skolavslutning commencement
utskott committe
nämnd, kommitté, utskott committee
kajuttrappa companion-ladder
kajuttrappa companion-way
avslutar completes
komplettering, avslutning completion
hy, utseende complexion
utarbeta, komponera compose
fatta, uttänka conceive
uttänkt conceived
avsluta conclude
avslutande concluding
slut, slutsats conclusion
avgörande, slutlig conclusive
kägla, kotte, strut cone
förlänande, utdelande conferment
koppla, ansluta connect
raseriutbrott, hysteriskt anfall conniption
följd, konsekvens, slutsats consequence
bilda, utgöra constitute
fullborda, fulländad, utsökt consummate
avslutning, fulländning consummation
nedsmutsning contamination
oupphörlig, oavbruten continual
oavbrutet, ideligen continually
oavbruten, oupphörlig, ihållande continuous
kuttra coo
snuten, polis cop
glasstrut cornet
gråta, utrop, läte, ropa, rop, skrik cry
aftonringning, utegångsförbud curfew
valutor currencies
valuta currency
d-utseende d-appearance
prydlig, utsökt, fin, läcker dainty
computer dator
bruten de-energised
debutant deb
utestänga debar
uteslutande debarment
diskutabel debatable
förföra, utsvävning debauch
utsvävningar debauchery
utfråga debrief
debut début
murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna decay
besluta, avdöma, avgöra decide
avgjord, beslutat decided
beslutar decides
beslut decision
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
sluttning declivity
utsmyckning, dekoration, orden decoration
dröja, uppskjuta defer
utmaning, trots defiance
slutgiltig definitive
bestrida en utgift defray an expense
utmana, trotsa defy
utradera, ta bort, utplåna delete
utlämna, avlämna, leverera, överlämna, rädda deliver
utmärka, beteckna denote
utblottad, naken denuded
utfart, avresa, uppbrott, avfärd departure
utvecklande deploying
utvisning deportation
utfällning deposition
deputation deputation
vice, deputerad, suppleant, fullmäktig, vikarie deputy
nedgång, sluttning, härstammning descent
uttorka desiccate
bestämma, utnämna designate
utsedda designated
utblottad, utfattig destitute
detaljerad, utförlig detailed
föresats, beslutsamhet, beslut determination
upparbeta, utveckla, odla, utbilda develop
utvecklat developed
utvecklare developer
utveckling av developing
utveckling development
utvecklingar developments
utslag i vikt deviation in weight
tänka ut, hitta på devise
dialogruta dialogbox
dialogrutor dialogs
ruter, diamanter diamonds
stil, språk, uttryckssätt diction
utvidga dilate
späda ut dilute
utspädd diluted
utspädning dilution
grådaskig, smutsig dingy
katalog-utrymme directory-space
smuts dirt
osnygg, oren, smutsig dirty
utbetalning disbursement
disk-utrymme disc-space
diskutera, avhandla, diskutera discuss
diskuterande discussing
lösgöra, reda ut disentangle
utredning disentanglement
utspy, lämna ifrån sig disgorge
utklädd disguised
diskutrymme diskspace
fördela, utdela dispense
förskjutna displaced
utställa, ståt, utställning, skylta display
lotta ut dispose of lottery
disputera dispyte
utbredd disseminated
utsvävande dissipated
utsvävande, liderlig dissolute
utvidga distend
åtskillnad, utmärkelse distinction
utpräglad, utmärkande distinctive
särskilja, urskilja, utmärka, känneteckna, skönja distinguish
utmäta distrain
utmätning distraint
utom sig, galen distraught
utge, utdela, fördela distribute
utgiven distributed
distributör distributer
distributörer distributers
distribution distributing
spridning, utdelning, utbredning distribution
distributör distributor
utdelning dividend
utsprida divulge
göra, duga, uträtta do
nere, fjun, utför, ned, omkull, dun, nadanför down
uttag, utkast, koncept draft
uttagningar drafts
drag, klunk, korsdrag, utkast draught
släpigt uttal drawl
utställda, oavgjord drawn
förare, drivrutin driver
drivrutiner, förare drivers
utgåva, upplaga edition
utgivare, redigerare, redaktör editor
utbildare educators
utplåna efface
utsliten, uttjänt effete
utflöde, spillvatten effluent
innerlighet, hjärtlighet, utgjutning effusion
utgång, utgående egress
utropa ejaculate
utrop ejaculation
tar ut eject
genomarbeta, utveckla elaborate
genomarbetar, utvecklar elaborates
förlängning, utsträckning elonngation
utmärgla emaciate
emanera, utgå emanate
utflöde emanation
akutsjukvård, nödfall, fara, nödläge emergency
akutsjukvård emergency treatment
utmärglad emiciated
emigrera, utvandra emigrate
utvandring emigration
ge ifrån sig, avge, utsända emit
beslutsam emphasized
bifoga, innesluta enclose
utgång, slut, ände, avsluta, stump, ända, sluta end
slutresultat end-result
slut-användare end-user
ändelse, slutande ending
slutpunkt endpoint
slutpunkter endpoints
avslutar ends
förse, utrusta endue
uthållighet endurance
uthärda, utstå, tåla endure
omsluta enfold
åtnjutande enjoement
avnjuta, åtnjuta, uppskatta, njuta av enjoy
njutbara enjoyable
njutning, förnöjelse enjoyment
uttrycka, uttala enunciate
inlinda, innesluta envelop
epitet, attribut epihtet
utjämning equalising
utjämna equalize
utrusta, ekipera, bemanna equip
utrustning, apparatur equipment
utrustad equipped
utrota eradicate
få ett utbrott erupt
utslag, utbrott eruption
se, utforska espy
upprättande, inrättning, institution establishment
europavaluta euro-currency
utrymma, evakuera evacuate
utrymning, uttömning evacuation
utvärdera evaluate
utvärderande evaluating
utprovning evaluation
utvärderare evaluator
utveckling evolution
utarbeta, utveckla evolve
utredningsman examiner
utforskande examining
schackta, utgräva, gräva upp excavate
utgrävd excavated
utgrävning excavation
utgrävare, grävmaskin, grävare excavator
utmärka sig excel
präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig excellent
utom except
utomordentligt exceptionally
utdrag excerpt
utdragen excerpted
utdras excerpts
utbyte, byta, byte, växla exchange
utbyten exchanges
utropa exclaim
utropar exclaims
utrop exclamation
utropstecken exclamation mark
utropstecken exclamationmark
utesluta, välja bort exclude
utflykt excursion
utflykter excursions
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
utför executes
utöva, manöver, övning, inöva, öva, motion exercise
utöva, anstränga exert
utandas exhale
andades ut exhaled
uttömma, utmatta, avgas exhaust
utmattad exhausted
utmattning exhaustion
utställa exhibit
uppvisning, förevisning, utställning, mässa exhibition
utställningar exhibitions
utställare exhibitor
utgång, utfart exit
uttåg, utvandring exodus
expandera, utvidga, utbreda expand
utbredning expansion
medel, utväg, ändamålsenlig expedient
fördriva, utvisa, relegera expel
utdrivet expelled
utlagd expended
åtgång, utgifter expenditure
förbrukning, utgifter expenditures
bekostnad, kostnad, utgift, omkostnad expense
erfaren, upplevde, rutinerad experienced
utgångs expiration
slockna, utandas, upphöra, utlöpa, förfalla expire
uttrycklig explicit
uttryckligen explicitly
bedrift, utnyttja, bragd exploit
utnyttjande exploitation
utnyttjande exploiting
utforskning exploration
utforskande exploratory
utforska explore
utforskare explorer
utforskar-typ explorer-style
utforskar explores
utforskande exploring
utföra, exportera, utförsel export
utställa expose
utsätta sig för expose oneself to
blottställd, utsatt exposed
uttrycka, snabb express
utrryckt expressed
term, min, uttryck, fras expression
uttryck expressions
uttrycksfull expressive
utdrivande, utvisning expulsion
utsökt, intensiv exquisite
utbreda, utsträcka, sträcka extend
utsträcka extending
utökar extends
utsträckning extension
utbrett extensively
vidd, utsträckt extent
yttre, utsida, yttre exterior
utrota exterminate
utrotning extermination
yttre, utvärtes external
utdöd extinct
framtvinga, avtvinga, utpressa extort
utpressning extortion
packa upp, utdrag extract
utdragare extractor
utlämna extradite
utlämning extradition
utomordentligt, ovanlig extraordinary
överdåd, utsvävning extravagance
utgjutning extravasation
utsvulten famished
utmärkt famously
butiksskylt fascia
sammanslutning federation
utfodrare feeder
smuts, snusk filth
smutsig, otäck, snuskig filthy
slutlig final
slutresultat final-result
till slut finality
slutligen finally
upptäcka, utforska, få visshet om, få reda på find out
sluta finish
avsluta finish off
avslutat, färdig finished
eld, skjuta, brand, brasa fire
beskjuta fire at
gevär, skjutvapen firearm
skjuter fires
skjutande firing
ekipera, utrusta fit out
inredning, anslutningar fittings
utsätta en tid fix a time
utsatt dag fixed day
utan fel och brister flawless
flytande valutor floating currencies
blomsterutställning flowershow
utvikningsblad fold-out
obetydlig, futtig footling
förutsäga forecast
förutfattad foregone
utrikes, utländsk foreign
utlänning foreigner
utlänningar foreigners
förutse foresee
förutsebar foreseeable
förutseende foresight
förebåda, förutsäga, spå foretell
utforma, formulera formulate
ojust, orättvis, smutsig foul
gjutare, grundare founder
gjuteri foundry
nöta ut fray
utifrån from outside
njutning, förverkligande fruition
putsa upp furbish
vara ute och roa sig mycket gadabout
utmaning, pant gage
skutt, krumsprång gambado
schackdrag, utspel gambit
skutta, upptåg, glädjesprång, skutt gambol
nervknut ganglion
akut magkatarr gastritis
utvikningsblad gatefold
utstyrsel, utstyrsel get-up
svag sluttning glasis
sväva, rutscha, glida glide
urholka, trycka ut gouge
rutnät grid
smuts, sot, smutsa ned grime
grov, rå, gross, för fet, brutto gross
putsa grout
putsning grouting
krut gunpowder
spruta fram, forsa ut gush
guttural guttural
utnött hackneyed
tärd, utmärglad haggard
hacka, pruta haggle
ansätta, utfråga heckle
utropa, härold herald
gråtrut herring gull
backslutning, sluttning hillside
hyra, uthyrning, leja hire
fuling, mutkolv hireling
väsning, vina, väsa, fräsa, utvissla, väsa hiss
tuta honk
skräna, tuta, skrän hoot
tuta hooter
humle, hoppa, skutt, dans, hopp hop
tjut, gallskrika, tjuta howl
utarmning iimpoverishment
utomäktenskaplig illegitimacy
utarma impoverish
lutning, böja, luta incline
innesluten inclosed
omutlig incorruptible
utökning, stegvis ökning increment
utökad incremented
utökande incrementing
outtröttlig indefatigable
outplånlig indelible
beteckna, utpeka, tyda på, indikera, anvisa indicate
utfattig indigent
outsäglig ineffable
utan resultat ineffective
outtömlig inexhaustible
obeskrivlig, outsäglig inexpressible
innebära, sluta sig till infer
slutsats inference
omsluta infold
utan formaliteter, anspråkslös informal
ingjuta infuse
spruta in inject
sprutar in injects
undersökning, utredning inquest
utreda inquire into
outgrundlig inscrutable
inuti, innanför, inne i, in inside
utmärkelsetecken insignia
institutet institut
instifta, institut institute
institut institutes
institut institutional
institutioner institutions
utbytbar interchangable
omväxla, utväxla interchange
inskjuta interpolate
inskjuta interpose
utläggning, tolkning av interpretation
utfråga interrogate
outhärdlig intolerable
forska, utreda, undersöka investigate
undersökning, utredning investigation
utredningsman, forskare investigator
bestråla, stråla ut irradiate
obeslutsam, tveksam, rådlös, rådvill irresolute
utfärdande issuance
upplaga, utgång, nummer issue
utgivna issued
rutt itinerary
blaserad, utsliten jaded
utfärd jaunt
spjut javelin
spjutkastare javelin-man
utpumpad, uttröttad jiggered
anslutningar joints
utslag, omdöme, dom judgment
knutpunkt junction
utflykt, fest junket
jutar jutes
utskjutande jutting
kaputt kaput
förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla keep
kagge, kutting keg
trut kisser
packning, utrustning kit
knop, knut knot
knutpiska knout
spjut, lans lance
slutligen lastly
tvättautomat laundrette
babyutstyrsel layette
mager, luta sig lean
lutade leaned
lutande leaning
lutar leans
hyra ut, hyreskontrakt, uthyrning lease
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
utelämna leave out
låna ut lend to
utlåning lending
hyra ut, låta, låt let
uttaxering, uppbåd levy
utsvävande, tygellös licentious
konkursförvaltare, utredningsman liquidator
ut gängorna liverish
existens, uppehälle, utkomst, levebröd, levande living
utestänga lock out
låsmutter locknut
utloggning logout
äldst utgivna longest-running
utkik, utsikt look-out
tittar, utseende looks
göra utfall, utfall lunge
luta lute
luteran, luthersk Lutheran
lut lye
kulspruta machine-gun
kulsprutor machine-guns
smutsa make dirty
debutera make ons's début
nödfallsutväg, provisorisk makeshift
mammut, jätte-, kolossal mammoth
utmärkelsetecken mark of distinction
salutorg, marknad, avsättningsområde market
torg, salutorg market-place
salutorg marketplace
matris, gjutform matrix
mena, lumpen, småaktig, futtig, gemen, låg, betyda mean
utväg, menas, medel, råd (utväg) means
uttryckssätt means of expressing
futtig, ynklig measly
rutinmässigt mechanically
menstrution menses
noggrann, minutiös meticolous
utseende, min, hållning mien
utvandra migrate
mjölkförsäljare, mjölkutkörare, mjölkbud milkman
menuett, minut minuet
protokoll, minuter minutes
utfattig miserably poor
utforma, mönster, modell, mannekäng, föredöme model
dessutom moreover
mull, mylla, gjutform, mögel, forma mould
gjutning moulding
sälja ut lagret move stock
utan tvekan den störste much the biggest
skitig, lortig, smutsig mucky
böneutropare muezzin
mumla, muttra mumble
muterade mutant
mummel, mumla, muttra mutter
utgångshastighet muzzle velocity
utskällning name-calling
anonym, outsäglig, namnlös nameless
uttala nasalt nasalize
muttra natter
nautisk, sjö nautical
neutral, neutrum, neutrum neuter
neutral neutral
neutralitet neutrality
neutralisering neutralization
neutralisera neutralize
uthållig never-say-die
nickar, knut nods
utnämna, utse nominate
utnämning nomination
utan uppehåll non-stop
utsocknes nonresidential
nöt, mutter nut
tokig, nötter, muttrar nuts
utplåna obliterate
utsikter odds
utelämnande, underlåtenhet omission
uraktlåta, underlåta, utelämna omit
utelämnar omits
utelämnad omitted
orgasm, utlösning orgasm
orgie, utsvävning orgy
utsirad ornamented
dekorerad, utsmyckad, utsirad ornate
landsförvisning, uteslutning ostracism
struts ostrich
utter otter
uns, uns=28.35gram, gnutta ounce
avlägsna, kasta ut, fördriva oust
ut, ute out
utgångna out-of-date
utomhus out-of-doors
utgångna out-of-print
utomhus, ute out of doors
slutsåld bok out of print
utbrott outbreak
uthus outbuilding
utbrott, anfall outburst
utböling, utstött outcast
utomhus outdoor
utegrill outdoor grill
utomhus, i fria luften outdoors
yttre, utvändig outer
utlopp, mynning outfall
utrusta, utrustning, kläder, utstyrsel outfit
utlopp, utflöde, avflöde outflow
följd, utväxt, resultat outgrowth
längst ut outhermost
uthus outhouse
främling, utlänning outlander
utgifter, utlägg, utgift outlay
utlopp, avlopp outlet
utsikt, utkik outlook
utmark, avlägsen outlying land
utmanövrera outmanoeuvre
spela ut outplay
utpost, förpost outpost
utgången på förlaget outprint
utmatning output
fullständigt, rent ut outright
utanför, utanpå, yttre, utom, utsida, yttersida outside
utomstående outsider
utkanter outskirts
lämna ut egen verksamhet outsourcing
utsträckt outstretched
utanför outward
utåt, utvärtes outwards
utstyra overdress
utfiska overfish
utomlands overseas
usel, lumpen, futtig paltry
fönsterruta pane
ruta, fält, panel panel
utelämna pass over
likvid, betalning, utbetalning payment
utfattig penniless
utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta perform
utförde performed
utför performing
utför, uppträder performs
uthållighet perseverance
fras, uttryck phrase
utflykt picknic
utflykt picnic
lutning pitch
planera, planera, utkast, plan plan
pluton platton
utpeka, framhålla, påoeka, konstatera, poängtera point out
polera, putsmedel, blanka, polska, glans, polityr polish
putsa skor polish shoes
med utstående ögon pope-eyed
bordlägga, uppskjuta, skjuta upp postpone
förutsättning, självklar sak postulate
utvecklingsmöjlighet potentiality
utgjuta pour out
krut, pulver, puder, pudra powder
hudutslag pox
utövning practices
träna, utöva, öva practise
förhands-utgivning pre-release
utestänga, hindra preclude
förespå, förutsäga predict
förutsägbara predictable
förutsa predicted
förutsägelse prediction
putsa preen
tänka ut premeditate
nutid present times
övermod, förutsättning presumption
förutsätta presuppose
trycka, tryck, skriva ut print
datautskrift, utskrift print-out
utskriftsbar, tryckbar printable
tryckning, utskrift printing
proklamera, utropa proclaim
anskaffa, utveckla, skaffa, ackvirera procure
produkt-utveckling product-development
utsvävande profligate
utveckling, framsteg progress
utvecklats progressed
utskjutande projecting
utlova, lova, löfte promise
kungöra, förkunna, utfärda promulgate
avkunna, uttala pronounce
uttal pronounciation
utsikt prospect
framtidsutsikter prospects
hjälplös, utsträckt prostrate
skjuta ut protrude
utstående, framskjutande protruding
förutsatt att providing
anslutning proximity
publisera, uygiva, utgiva publish
utgivare, bokförläggare, förläggare publisher
utgivare publishers
utrensning, rensa, rena purge
utlovat purposed
förfölja, utöva pursue
trycka, skjuta, puffa till, knuffa, tränga push
lägga, ställa, placera, sätta, uttrycka put
avspisa, uppskjuta put off
förruttnelse putrefraction
rutten putrid
uttrycka, knuffa putting
sluta quit
slutar quits
beslutsmässigt antal quorum
gangster, utpressare racketeer
utstråla, sprida, stråla radiate
utflykt, ströva, flanera ramble
lösensumma, utlösa ransom
dumdristig, hudutslag, obetänksam, förhasta rash
ute och festar razzle
sluta re-energise
räta ut realign
uträtning realignment
gjuta om recast
vila, luta sig bakåt recline
tillbakalutande reclining
tillbakalutad recumbent
återlösa, infria, utlösa redeem
utlösning redeeming
utlösning, återlösning redemption
utgivningsbara redistributable
hänskjuta, remittera, hänvisa (till) refer
byt ut refill
förkastande, utmönstring rejection
åter sluta sig till, svara rejoin
befrielse, utlösa, utgivning release
förflytta, hänskjuta relegate
smak, njuta av relish
uthyrning rental
utbytbar replaceable
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
sluten, reserverade reserved
resolut, viljestark, beslutsam resolute
sluten reticent
återutsändning retransmission
återutsända retransmit
varv, revolution, rotation, omvälvning revolution
revolutionär revolutionary
revolutionera revolutionize
utmärkt ripping
sudda ut rob out
utan tak roofless
utrymme, plats, rum room
utrota root out
ruttna, multna, röta rot
utantill rote
skämd, rutten, rutten rotten
utkast rough draft
slentrian, rutin routine
rutinmässigt routinely
rutiner routines
slutkörd run-down
utsätta sig för, löpa risk run the risk
puttefnask runt
rut ruth
butiksbiträde sales-woman
utskjutande, framträdande salient
utfall, kvickhet, utfärd sally
salut, salutera, hälsa, honnör salute
utan sans
skjutfönster sash-window
sautera sauté
utspridd scattered around
scout, spana, speja scout
bister uppsyn, se bister ut scowl
tjuta, skrik, tjut screech
mutter screw-nut
skulptut, skulptera, skulptur sculpture
tillslutna sealed
utträde, utbrytning secession
läcka, sippra ut seep
välj, utvälja select
egenutgivna self-published
skepnad, utseende semblance
utvisa send out
sequoia, mammutträd sequoia
sjutton seventeen
sjutionde seventieth
sjutio seventy
utformning shaping
skjul, utgjuta, sprida shed
huttra av shiver with
arkebusera, jakt, fotografera, filma, skjuta shoot
skjutbar shootable
affär, verkstad, butik, bod shop
butiksråtta shop-lifter
butikskontrollant shop-walker
kortslutning shortcircuit
sköt, skjutit, skytt, skott shot
skjuta, stöta shove
utställningslokal showrooms
tjuta, skrik, tjut shriek
huttra, rysa, rysning shudder
fönsterlucka, slutare, lucka shutter
jämsides med, utmed varandra side by side
skiss, skissera, utkast, teckning sketch
rutinerad, yrkesutbildad, skicklig skilled
slang, skälla ut slang
slutta, sluttning slant
slira, skjuta, rutscha, glida slide
löpknut slipknot
slask, utspillt vatten, overall, arbetsrock slop
backe, sluttning, slutta slope
spelautomat, enarmad bandit slot-machine
smutsgris, slarver sloven
utjämnar smoothing
smutsfläck, fläcka smudge
smutsa, jordmån, jord, mark soil
slutsåld sold out
uteslutande solely
smutsig, simpel sordid
söder ut southward
rymd, utrymme, tid space
spjut spear
skolavslutning speech-day
uttmattad, spenderade spent
stupränna, pip, spruta, spruta ut spout
besprutning spraying
utbreda, utbredning, sprida, breda ut spread
stänka på, stänk, strö ut sprinkle
spurt, spruta spurt
smutsig squalid
snusk, smuts squalor
kvadrat, tvär, fyrkant, ruta, torg square
spruta ut, stråle squirt
styrka, uthållighet stamina
stativ, ställ, bestå, tåla, uthärda, stå stand
utsvulten starved
utebli stay away
bländare, hejda, sluta, paus, stanna, stoppa stop
utfyllnad, ersättare stopgap
utrymme storage
utsträcka strech
sträng, absolut strict
knapp, stuteri, dubb stud
hyra ut i andra hand sublet
hänskjuter submits
substitut, surrogat, suppleant, vikarie substitute
lida, utstå suffer
övergjuta suffuse
trumpen, butter sullen
smutsa ned sully
avlysa, suspendera, uppskjuta, hänga upp suspend
injektionsspruta, spruta syringe
slutdel tail-end
slutstycke tailpiece
avgjuta take a cast of
utnyttja take advantage of
åhutning talking-to
rutigt skotskt tyg tartan
uttstyrd tawdry
lära, instruera, lär ut, undervisa teach
absolutist, nykterist teetotaller
terminal, slutgiltig terminal
avsluta terminate
avslutande, uppsägning, ämne, ändelse termination
luta, vippa tilt
rostat bröd, skål (utbringa en -) toast
dräglig, uthärdlig tolerable
tuta toot
suput toper
utbildad, van trained
exercis, utbildning, träning training
utdunstning transpiration
sippra ut, avdunsta transpire
utstyrsel, grannlåt trappings
dra, utvandring trek
hyllning, tribut tribute
skjutgalen trigger-happy
trimma, vårdad, putsa, avkvista trim
krokben, färd, tripp, utflykt, tur, snava, trippa trip
söndagsfirare på utflykt tripper
brudutstyrsel trousseau
trumpet, utbasunera trumpet
avlöpa, köra ut turn out
absolut ultimate
odräglig, outhärdlig unbearable
opartisk, neutral unbiassed
otämjd, oavbruten unbroken
utläsa av understand from
outvecklad undeveloped
ogynnsam, outgrundlig unfathomable
outtröttlig unflagging
avslöja, utveckla unfold
oavbruten uninterrupted
förening, förbund, förening, sammanslutning union
utan motstycke unprecedented
oförutsägbar unpredictable
outsäglig unspeakable
lösa upp en knut untie
utrotning uprooting
utnyttja utilising
utnyttjande utilization
utnyttja utilize
önskedröm, utopi utopia
utåt utwards
lämna, tömma, utrymma vacate
uteliggare, luffare vagrant
värdera, valuta, valör, värde value
utlopp vent
utslag, dom verdict
skuta, fartyg, kärl vessel
vy, syn, visa, se, sikte, utsikt view
perspektiv, utsikt vista
minutiös vivisection
vägguttag wallsocket
utväxt, vårta wart
hålla utkik watchout
uttröttad wearied
uthärda, vittra, väder weather
väluppfostrad, välutbildade well-educated
utväxt wen
skuta wherry
utan whithout
utvidga, vidga widen
utbredd widespread
utsskällning wigging
fönsterruta window-pane
vindruta windscreen
pilla ut winkle
dra tillbaka, annullera, undandra, utträda withdraw
inuti, innanför, inom within
utan without
utarbeta work out
utnött, utsliten worn out
utlösa wreak
other swedish words that include "för" : english :
förnedra abase
förnedring abasement
förhuggning abatis
förkorta abbreviate
förkortning abbreviation
förkortningar abbreviations
förkortnings abbreviatory
bortföra abduct
förmåga, möjlighet ability
föraktlig abject
arbetsför, stark able-bodied
förnekelse abnegation
förkämpe abolitionist
ovan, uppe, över, ovanför above
förkorta abridge
förkortning, sammandrag abridgement
förkortning abridgment
ingick i, fördjupad absorbed
formlära accidence
utföra, fullborda accomplish
tillräknelig, ansvarig, förklarlig accountable
bokföring accountancy
revisor, kamrer, bokförare accountant
bokföring accounting
förbannad accursed
anklaga för, skylla på accuse of
utförbart achievable
försurning acidification
försura acidify
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
förvärvande acquirement
förvärvande acquisitions
förvärvslysten acquisitive
tillförordnad, spelsätt, spel acting
anpassningsförmåga adaptability
anföra adduce
adhesion, vidhäftningsförmåga, anslutning adhesion
förvalta administer
förvaltning, styrelse, regi, handhavande administration
förvaltnings administrative
förmaning admonition
förmaningar admonitions
förmanande admonitory
förmaning adominition
införda adopted
avancera, förväg, anmarsch advance
förköp advance-booking
befordran advancement
företräde, övertag, försteg, nytta, förmån advantage
fördelaktig advantageous
gynnsam för advantageous to
fördelar advantages
kämpa för, förespråkare advocate
edlig skriftlig försäkran affidavit
försäkra, bejaka affirm
chikanera, chikan, förolämpa, förnärma, trotsa affront
förutnämnd aforementioned
förutnämnd aforenamed
förutnämnd aforesaid
rädd för afraid of
företag och organisationer agencies
förstora aggrandize
förstoring aggrandizement
försvåra aggravate
försvårande aggravation
ångestfull, förtvivlad agonized
förut, före ahead
förskräckt alarmed
förbund, förbindelse, allians alliance
fördela, tilldela allot
fördelning allotment
förena, bundförvant ally
ändring, förändring alteration
förändra altering
förbluffa, förvåna amaze
bestört, häpen, förvånad amazed
bestörtning, förvåning, häpenhet amazement
försåt, bakhåll, bakhåll ambush
förbättra ameliorate
förbättring amelioration
formlös, amorf amorphous
amfora amphora
förstärkning amplification
förstärkt amplified
förstärkare amplifier
förstärker amplifies
förstärka amplify
förlustelse, nöje amusement
stamfader, förfader, anfader ancestor
förfäder ancestors
ankarplats, förankring anchorage
forntida, ålderdomlig ancient
förinta, tillintetgöra annihilate
tillkännage, anmäla, förkunna announce
förkunnar announcing
irritera, förarga annoy
förargelse annoyance
förargar annoys
förrum ante-room
förrum antechamber
fördatera, antedatera antedate
från tiden före syndafloden antediluvian
förrum anteroom
förutse, förekomma anticipate
förutsåg anticipated
förekommer anticipates
förvänta anticipating
förväntan, antecipation anticipation
förutseende anticipatory
föråldrad antiquated
forntids antiquities
forntiden, antiken antiquity
förskräcklig apalling
avföringsmedel aperient
aforism aphorism
aforismer aphorisms
avbön, försvarstal, apologi, ursäkt apology
förhärligande apotheosis
förfära appal
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
fördela apportion
förkläde appron
förkläde, förkläde apron
förvärva aquire
föranstalta för arrange for
spotsk, stursk, oförskämd arrogant
förvissa sig om ascertain
församlade assembled
försäkrade asserted
påstående, förfäktande assertion
förfäktanden assertions
umgänge, samfund, association, förening association
förutsätta assume
förutsätter assumes
försäkran, försäkring, tillförsikt assurance
försäkra assure
försäkrade assured
försäkringsgivare assurer
försäkrar assures
försäkrande assuring
förvåna astonish
häpen, förvånad astonished
förvåning astonishment
förvånande astounding
först at first
för närvarande, för tillfället at present
attentat, försök attempt
frestad, försökte attempted
försöka attempting
försök attempts
försöka attemt
uppmärksam för attentive to
auktionsförrättare, auktionsutropare auctioneer
åhörare, publik, företräde, auditorium, audiens audience
föröka augment
förstärka, förstora augmented
upphovsman, författare author
författarinna authoress
författare authors
författarskap authorship
sky undan, undvika, väja för, undfly avoid
försäkra avouch
bärformig bacciform
förtal backbiting
förvirrad, snopen baffled
förvirrande baffling
bakform baking-tin
förbaskad ballup
förbud, förbjuda ban
förbinda, linda, bindel, förband, bandage bandage
fördärv bane
fördärvlig, ödesdiger baneful
förvisa, landsförvisa banish
fördriven banished
förvisning, landsförvisning banishment
förbjudna banned
förvilda barbarize
skjutplattform barbette
blyg, försagd bashful
badförbud bathing ban
före kristus bc
förmå, orka, vara i stånd att, kunna be able to
förefinnas be found
förestå be in charge of
aktas för väta be kept dry
försenad, dröja be late
förgås be lost
förhasta sig, överila sig be rash
förlisa, haverera be wrecked
därför att, emedan, därför because
förlova sig become engaged
förut, före, förrän, framför, förr, innan before
dessförinnan before then
i förväg, på förhand beforehand
försvinn begone
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
uppföranden behaviors
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
förringa belittle
förringad belittled
förringar belittles
krigförande, krigförande belligerent
under, nedanför below
förvirra bemuse
gagn, förmån benefit
förmån benefited
förmåner benefits
förlama benumb
smärtsam förlust bereavement
dessutom, utom, för övrigt, för resten, förutom besides
röja, förråda betray
förrådd betrayed
var försiktig beware
varna för beware of
förbryllad bewildering
förbryllar bewilders
förtrolla, förhäxa bewitch
förtrollad bewitched
förtrollar bewitches
över, förutom, utom, bortom beyond
källförteckning bibliography
cykelställ för cyklar bicycle stand for bicycles
förebrår blames
blid, förbindlig bland
formulär, uttryckslös, nitlott blank
fördömd blasted
förblöda bleed to death
rost, fördärv, mjöldagg blight
blind, rullgardin, förblinda, gardin, blända blind
förbunden blindfolded
blodig, förbannad bloody
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
förebåda bode
förebådande bodeful
förbindelse, obligation, band bond
bokförare book-keeper
bokföring bookkeeping
välsignelse, förmån boon
lovorda, puffa för boost
chef, förman boss
bocka sig för bow oneself to
familjeförsörjare bread-winner
familjeförsörjare breadwinner
föröka sig, ras breed
bringa, föra med sig, ta med sig bring
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
återföra bring back
ställa inför rätta bring to justice
sammanföra bring together
medföra bring with one
föra på tal broach
anlägga, bygga, uppföra build
förfuska bungle
brinna, förbränna, vidbränna, bränna, brinna burn
lokal förordning by-law
gå förbi, sidoväg by-pass
för tusan! by George!
apropå, i förbigående by the way
förgången, föråldrad bygone
förbikoppla bypass
förarhytt, droska cab
taxichaufför cab-driver
chaufför cabby
chaufför cabman
försiktig, slug cagey
förkalka calcify
Kalifornien California
förtal calumny
förkämpe, veteran campaigner
slug, försiktig canny
kapacitet, förmåga capacity
karburator, förgasare carburettor
försiktighet, vård, skötsel, omsorg, ans care
slarvig, ovarsam, vårdslös, oförsiktig careless
oförsiktigt carelessly
bära, föra carry
fortsätt carry-on
postförskott cash on delivery
gjuta, kasta, rollfördelning cast
förskjuta cast off
förkyla sig catch a cold
förorsakande causation
försiktighet, varsamhet, varning caution
varsam, försiktig cautious
försiktigt cautiously
viss, äker, sakt, förvissad certain
förtret chagrin
ordförande chairman
ordförande chairperson
utfordra, utmana, utmaning challenge
föränderlig, ombytlig changeable
förkläde chaperon
avgift, försvar, omkostnad, anbefalla, kostnad charge
älsklig, charmant, förtjusande, förtjusande charming
karg, försiktig chary
chaufför chauffeur
försagd chicken-hearted
förnamn, dopnamn Christian name
förverkligad pojke cissy
krav, anspråk, kräva, fordra, hävda claim
fordringar, fordrar claims
klassföreståndare class superintendent
mildhet, förbarmande clemency
tambur, effektförvaring cloak-room
förarplats i flygplan cockpit
efterkravsförsändelse cod-parcel
förfalskare coiner
köld, frusen, snuva, kall, förkylning, kyla cold
jämföra, kollationera collate
jämförelse, lätt måltid collation
förbränning combustion
ålägga, order, kommandera, anföra, befäl command
anförara, befälhavare, kommendörkapten commander
föröva, begå commit
förövar commits
pendla, förvandla commute
företag companies
lag, firma, bolag, företag, sällskap, kompani company
företags company's
jämförbar, jämförbar comparable
jämförande, relativ comparative
jämförelsevis comparatively
jämföra, komparera compare
jämföra comparing
jämförelse comparison
jämförelser comparisons
förenlighet compatibilty
förstå comprehend
förstå comprehending
förståelig comprehensible
fattningsförmåga, uppfattning comprehension
begrepp, avelse, föreställning conception
samförstånd, konsert concert
försona, blidka conciliate
försoning, förlikning conciliation
förlikningsman conciliator
döma, fördöma condemn
fördömelse condemnation
kondensera, förtäta condense
överse med, förlåta, gottgöra condone
uppförande, beteende, dirigera, vandel conduct
ledningsförmåga conductance
allians, förbund confederacy
förbunden confederate
statsförbund confederation
förlänande, utdelande conferment
förtrogen confidant
anförtro, lita, tro confide
förtroende, tillförsikt, tillit confidence
förtrolig confidental
konfidentiellt, förtrogen confidential
inskränkning, förlossning, fångenskap confinement
förväxla, förvirra confound
förbaskad confounded
förbrylla, förvirra, förvilla confuse
distraherad, förvirrad, förbryllad, virrig confused
förbryllande confusing
oreda, sammanblandning, förvirring, oordning confusion
församla, hopsamla congregate
församlings-1 congregatinal
församling congregation
kägelformad, konisk conical
förbinda, förena sig conjoin
kopplad, förbunden connected
kontakt, samband, förhållande, förbindelse connection
följdaktligen, därför, alltså consequently
konservativ, försiktig conservative
försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam considerate
konsekvent, förenlig consistent
förstoppning constipation
förfalska, statsförfattning, författning constitution
konsumera, tära, förtära, förbruka consume
förbrukade consumed
förbrukande consuming
konsumtion, lungsot, förbrukning, åtgång consumption
förvarad contained
förorena, besmitta contaminate
förorenat contaminated
begrunda, ha för avsikt contemplate
förakt, ringaktning contempt
hånfull, föraktfull contemptuous
förnöjd, tillfredsställd contented
förnöjsamhet contentedness
fortsättning continuation
fortsätta continue
fortsatt continued
fortsättning continuing
vrida, förvrida, sno contort
förvridning contortion
förtrolig, förtrogen conversant
transportera, meddela, framföra, överföra, leda convey
åkdon, fordon, befordran conveyance
sammankallande, församling convocation
andelsförening, stänga in, bur för höns coop
författare av reklamtext copywriter
fördärv, förgängelse, skada corruption
fruktförsäljare costermonger
motfordran counter-claim
förfalska, förfalskning counterfeit
förfalskad counterfeited
förlopp, kurs, riktning, bana, kosa, farled, lopp course
förbund, avtal covenant
förryckt, spräckt cracked
kredit, förtjänst, heder credit
fordringsägare, borgenär creditor
förbrytelse crime
brottsling, kriminell, förbrytare criminal
korsförhör cross-examination
korsförhöra cross-examine
aftonringning, utegångsförbud curfew
förnärvarande currently
svordom, förbanna curse
förbannad, jäkla cursed
förhänge, ridå, gardin curtain
niga för curtsy to
förmyndare, väktare custodian
arrest, försvar custody
plattform, estrad dais
förbaskat damn
värd fördömelse damnable
fördömelse damnation
förbaskade damned
fördömande damning
vågad, vågad, oförvägen daring
mörkna, förmörka darken
förbaskad darned
förfallodag date of payment
dataöverförings datel
oförfärad dauntless
omtöcknad, yrvaken, förvirrad dazed
förblinda, blända dazzle
förnedra debase
förnedring debasement
förföra, utsvävning debauch
försvaga debilitate
murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna decay
förfallen decayed
stadd i förfall decaying
förfaller decays
deklaration, förklara declaration
krigsförklaring declaration of war
förklara, deklarera, deklarera declare
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
förtala defame
värn, försvar defence
värna, förfäkta, försvara defend
försvarade defended
försvar defending
försvarar defends
försvarslös defenseless
försvars defensive
definition, förklaring definition
minska, förnedra, degradera degrade
förgudning deification
gudsförklarad deified
gudsförklarande deifying
förstämning dejection
uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena delay
försenad delayed
fördärvlig, skadlig deleterious
glad, förtjust delighted
förtjusande, välbehaglig delightful
förlossning, leverans, räddning delivery
förleda, narra delude
avkräva, avfordra demand from
uppförande demeanour
rasera, slopa, förstöra demolish
förstörd demolished
förnekande, avslag denial
förnekar denies
fördöma, angiva denounce
fördömer denouncing
fördömande, angivelse denunciation
bestrida, neka, dementera, förneka deny
försaka deny oneself
förnekande denying
försvunnen departed
uppförande, uppträdande deportment
fördärva deprave
förlust deprivation
förlöjliga deride
förlöjligade derided
öde, desertera, överge, förtjänst, öken, öken desert
förtjäna deserve
förtvivlan, misströsta, förtvivla despair
förtvivlad, hopplös desperate
försmå, förakta, ringaktning despise
förtvivlan, nedslagenhet despondency
förstöra, fördärva, ödelägga destroy
förstörd destroyed
förstör destroys
förstörelse, ofärd, förstörelse, undergång destruction
förstörande destructive
detaljerad, utförlig detailed
försämra, försämras deteriorate
försämrad deteriorated
förfars deteriorates
försämring deterioration
försämringar deteriorations
föresats, beslutsamhet, beslut determination
dra ifrån, förringa detract
skada, men, förlust detriment
from, andäktig, uppsluka, förtära, sluka devour
föreskriva, befallning, diktera dictate
försagd diffident
förnäm, värdig dignified
förfall, vanvård dilapidation
förminska, minska diminish
förminskar diminishes
riktning, föreskrift, håll direction
invaliditet, oförmåga disability
avstängd, vanför disabled
arbetsoförmåga disablement
ofördelaktig disadvantageous
försvinna disappear
försvinnande disappearing
försvinner disappears
hemförlova disband
förneka disclaim
förlägen disconcerted
oförenlig, disharmonisk discordant
föredrag, tal discourse
avvikelse, oförenlighet discrepancy
ringaktning, förakt, förakta, ringakta, försmå disdain
försmädlig disdainful
förkläda, förklädnad disguise
bestörtning, förfäran, förskräcka dismay
oordning, oreda, förvirring disorder
ej erkänna, förneka disown
skingra, förjaga dispel
fördela, utdela dispense
förskjutna displaced
fritt förfogande, förfogande, disponera disposal
förfogande, anordning, fallenhet, läggning disposition
förakt, förakta, strunta i disregard
föraktar disregards
förvalta disscharge
hyckla, fördölja dissemble
förställa sig dissimulate
celeber, framstående, förnäm, distingera distinguished
förvränga, vanställaförvrida distort
förvänd distorted
förvridning, förvrängning distortion
utge, utdela, fördela distribute
förstörelse, avkoppling, avledande diversion
förströ, avleda divert
förstrött diverted
gjort, förehavande doing
dominerande, förhärskande dominant
dos format dos-format
dubbel, fördubbla double
fördubblar doubles
nere, fjun, utför, ned, omkull, dun, nadanför down
förtrampad downtrodden
nedåt, nedanför downwards
enformig, tråkig drab
förbaskat drat
salong, förmak drawing-room
ryslig, förskräcklig dreadful
förskräckligt dreadfully
svärma för dream about
förjaga, fördriva drive away
förare, drivrutin driver
drivrutiner, förare drivers
tjurighet, förtrytelse dudgeon
förminska dwindle
fördämning dyke
tjäna, förtjäna earn
förtjänad earned
avkastningsförmåga earning capacity
förtjänst, arbetsförtjänst earnings
förtjänar earns
äta, äta, förtära eat
eg-förordning ec-regulation
förmörka, månförmörkelse eclipse
miljöforskare ecologist
miljöforskning ecology
påbud, förordning edict
effekt, förmedla, verkan effect
feminiserad, veklig, förverkligad effeminate
förvekligad effeminated
bemödande, ansträngning, försök effort
oförskämdhet effrontery
förflyta elapse
förmiddagskaffe elevenses
förlänga elongate
förlängning, utsträckning elonngation
förklara, belysa, klargöra elucidate
förvekliga, kastrera emasculate
förlägen, generad embarrassed
förlägenhet, bryderi embarrassment
försköna, pryda embellish
förskönande embellishment
försnilla, förskingra embezzle
förskingring embezzlement
förbittra embitter
rätta, förbättra emend
textförbättring emendation
arbetsgivarförening employers` association
arbetsförmedling employment office
uppföra, stadga, påbjuda enact
förälskad enamoured
tjusa, förtrolla enchant
trolleri, förtrollning enchantment
donera, förläna endow
förse, utrusta endue
försvaga enervate
försvaga enfeeble
förlovning, anställning engagement
lokomotivförare enginedriver
förbättra, stegra enhance
förbättring enhancement
förbättringar enhancements
förbättrar enhances
njutning, förnöjelse enjoyment
förstora, vidga enlarge
adla, förädla ennoble
förfråga sig enquire
förslava enslave
arvsföljd, medföra entail
företag, företagsamhet enterprise
vågstycke, företag enterprises
företagsam enterprising
fängsla, förtrolla enthrall
förskansa entrench
förskansning entrenchment
anförtro entrust
anförtro entrusted
innan, före ere
se, utforska espy
uppsats, försök essay
försvinnande evanescence
försvinnande evanescent
dag före helg, afton eve
för evigt evermore
vräka, avhysa, fördriva evict
förbittra, förvärra exacerbate
fordrande, krävande exacting
utforskande examining
föredöme example
reta, förvärra exasperate
uppgragt, förbittrad exasperated
förträfflighet, excellens excellence
präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig excellent
ensamförsäljningsrätt exclusivity
avsöndring, avföring excretion
undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall excuse
förbanna execrate
förbannelse, avsky execration
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
utför executes
uppvisning, förevisning, utställning, mässa exhibition
uppmana, förmana, mana exhort
förmanade exhorting
landsförvisa, landsflykt, förvisa exile
förefinnas, existera, leva, vara exist
landsförvisa expatriate
förvänta, påräkna, vänta expect
förhasta, förhoppning, förväntan expectation
fördriva, utvisa, relegera expel
förbrukningsbara expendable
förbrukning, utgifter expenditures
försoning expiation
slockna, utandas, upphöra, utlöpa, förfalla expire
förklara explain
förklaring explanation
förklarande explanatory
förklaring explicable
utforskning exploration
utforskande exploratory
utforska explore
utforskare explorer
utforskar-typ explorer-style
utforskar explores
utforskande exploring
utföra, exportera, utförsel export
utsätta sig för expose oneself to
förebråelse expostulation
förklara expound
förringa, förmildra extenuate
förmildrande extenuating
fakultet, förmåga faculty
fela, förfela, underkänna, misslyckas fail
förfalskning, förfalska fake
förälska sig fall in love
förfalskning falsification
förfalskad falsified
förfalskare falsifier
förfalska falsify
familjär, förtrogen familiar
förtrogenhet familiarity
snabb, fasta, fort fast
fördelaktig, gynnsam favourable
orädd, oförfärad fearless
förskräcklig fearsome
genomförbarhet feasibility
fest, festa, högtid, förpläga, kalas feast
formlös featureless
statsförbund federacy
förbunds federal
låtsas, föregiven, hyckla feign
grov förbrytelse felony
upptäcka, utforska, få visshet om, få reda på find out
brandförsäkring fire insurance
företag firms
första, främst, förnämst, först first
förstfödda first-born
förstklassig first-class
förstklassig, prima first-rate
förstfödda firstborn
först firstly
förbluffa flabbergast
startande, flytkraft, flytförmåga flotation
förbrylla flummox
nervös oro, förvirring, regnby flurry
förvirra, förvirring fluster
dumhet, dårskap, oförstånd folly
matförgiftning food poisoning
skrivpapper i folioformat foolscap
till, prenumerera på, åt, ty, för for
för alltid, evig, jämt for ever
för min skull for my sake
för övrigt, för resten for the rest
varför for what reason
förbjöd forbade
förfader, låta bli, upphöra med forbear
förbjuda forbid
förbjuden forbidden
förbjuder forbids
force majeure force majeure
förebåda forebode
aning, förebud foreboding
förutsäga forecast
förgrundsfärg forecolor
förfader forefather
förutfattad foregone
förgrund, förgrund foreground
förman, arbetsbas foreman
förmän foremen
förnämst, främst foremost
förmiddag forenoon
förspel foreplay
föregångare forerunner
förutse foresee
förutsebar foreseeable
förvarning foreshadow
förutseende foresight
förhuden foreskin
föregripa, förekomma forestall
förebygger forestalls
försmak foretaste
förebåda, förutsäga, spå foretell
för alltid forever
förord foreword
förverka, förverkad forfeit
förlät forgave
smida, smedja, ässja, förfalska forge
förfalskare forger
förfalskning forgery
förgäta, glömma forget
förlåta forgive
förlåtit forgiven
förlåtelse forgiveness
form, formulär, gestalt, blankett, dana, bilda form
formbar formable
formell formal
formaliteter formalities
formalitet formality
formellt formally
formatera, format format
format formats
formaterad formatted
formaterande formatting
förre former
förr i tiden, fordom, förr formerly
formande, forma forming
formlös formless
formlöst formlessly
formulär forms
recept, formel formula
formler formulae
utforma, formulera formulate
formarbete formwork
till försäljning forsale
fort, fästning fort
förestående forthcoming
förstärkt fortified
befästa, förstärka fortify
förmögenhet, förmögenhet, lycka fortune
framåt, anfallsspelare, befordra, fram forward
förtvivlade frantic
fylld, försedd fraught
fraktförare freighter
ofta förkommande frequent
förskräckelse, skrämsel, skräck fright
njutning, förverkligande fruition
inreda, förse, möblera furnish
förstulen furtive
ilska, ursinne, förbittring, raseri fury
bas, gamling, förman gaffer
vinna, vinning, vinst, vinning, förvärva gain
intäkter, vinster, förtjänst gainings
förvanska, stympa garble
förrådsbod, lagra garner
införsel i lån garnishment
gasformig gaseous
förgasa gasify
gasförgiftning gassed
församlade gathered
församling gatherings
fördubbling gemination
första moseboken genesis
fortplantnings-, genital genital
förnämitet, finhet, tillgjordhet gentillity
försiktigt gently
genuint, oförfalskad, gedigen, äkta genuine
bakteriologisk krigföring germ warefare
nära förbunden (med), relevant germane (to)
förkomma, vilse, försvinn! get lost
förgylla gild
förgylld, förgyllning gilt
redogöra för give an account of
förtrollning, charm glamour
förhärliga glorify
förhärligande glorifying
farföräldrar grandparents
grov, rå, gross, för fet, brutto gross
målsman, förmyndare, väktare guardian
marsvin, försökskanin guinea-pig
spruta fram, forsa ut gush
hall, sal, lokal, förstuga, tambur hall
förebud harbinger
föredetting has-been
förhasta, hastig hasty
hätsk, förhatlig hateful
förhatligt hatefully
förfölja, tillhåll haunt
förbarma sig have pity
plikta för have to pay
förstörelse havoc
förhör, hörsel, höra hearing
ta för sig help oneself
gömd, dold, förborgad hidden
förespegla hold out the prospect
förintelsen holocaust
hoppas, förhasta, förhoppning hope
förhoppningsvis hopefully
försedd med horn horned
förskräckligt horribly
förfära horrify
uppröra, förfära horrily
förmänskliga humanize
förnedra, ringa, underdånig, förödmjuka, ödmjuk humble
enformig, banal humdrum
förödmjuka humiliate
nedsättande, förnedrande humiliating
förödmjukelse, förnedring humiliation
förlåt I`m sorry
illustration, exempel, förklaring illustration
uppfinningsförmåga imaginativeness
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
ofördröjligen, genast, omedelbart immediately
försämra, skada impair
försämrad impaired
försämring impairment
försämrar impairs
förebråelse, anklagelse impeachment
nära förestående impending
oförgänglig imperishable
oförskämd, näsvis impertinent
oförsonlig implacable
infoga, införa implement
tyst, underförstådd implicit
underförstått implicitly
underförstådd, antydd implied
ogenomförbarhet impracticality
förbannelse imprecation
förbättra, förkovra sig, bättra improve
förbättrad improved
förbättrande improving
oklokhet, oförstånd imprudence
oklok, oförsiktig imprudent
oförskämdhet impudence
oren, förfalskad impure
förskott (i), förväg (i) in advance
framför in front of
förälska i in love with
upplagd för in the mood for
förgäves in vain
oförmåga inability
oförytterlig inalienable
oduglig, oförmögen incapable
göra oförmögen incapacitate
arbetsoförmögen incapacitated
oförmåga incapacity
förkroppsliga incarnate
oförsiktig incautious
tillfälligtvis, i förbigående incidentally
förbränningsanläggning incinerator
fallen för inclined to
oförliknelig, makalös, ojämförlig incomparable
orimlig, oförenlig incongruous
införliva, inkorporera incorporate
förenade incorporated
öka, tilltaga, stegring, föröka, ökning, stegra increase
för övrigt, för resten, verkligen, minsann indeed
likgiltig för indifferent to
medföra, förmå induce
oförlåtlig inexcusable
oförklarlig inexplicable
förblinda infatuate
förälskad infatuated
blind förälskelse infatuation
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
informera om inform of
utan formaliteter, anspråkslös informal
information, underrättelse, upplysning information
informativ informative
informerad informed
förhindra inhibit
förhindrad inhibited
förhindrar inhibits
först initially
såra, förorätta injure
fördärvlig, skadlig injurious
oförrätt, åverkan injury
oförrätt, orättvisa, orättvisa injustice
oförarglig inoffensive
oförskämd inpudent
förfrågan inquiry
anföringssats inserted clause
inuti, innanför, inne i, in inside
försåtlig, lömsk insidious
oförskämdhet insolence
oförskämdhetet insolencies
stursk, oförskämd insolent
oförskämt insolently
anvisning, instruktion, undervisning, föreskrift instruction
förolämpa, förnärmelse, förolämpning, skymfa insult
kränkande, förolämpande insulting
förolämpningar insults
försäkring, assurans insurance
försäkringar insurances
försäkra insure
försäkrad insured
försäkringsgivare insurer
oförändrade, orörd intact
förstånd intellect
interaktiv, dialogform interactive
förbön intercession
förbud interdict
förregling interlock
oförskräckt interpid
förklaringar interprets
intimitet, förtrolighet intimacy
ofördragsam intolerant
förbrylla, intrig, intrigera intrigue
införa, inleda, introducera introduce
presentera, föreställa för introduce to
oföränderlig, alltid invariable
uppfinningsförmåga inventiveness
forska, utreda, undersöka investigate
utredningsman, forskare investigator
förhatlig invidious
skuldförbindelse iou
oförsonlig irreconcilable
oklanderlig, oförvitlig irreproachable
förarga, irritera irritate
föremål items
judeförföljelse jew-baiting
arbetsförmedling jobcentre
förena, skarva ihop, gå med, anknyta, skarv, foga join
införa i dagbok journalize
förstånd judiciousness
försvarlig, befogad justifiable
försvar, berättigande justification
förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla keep
föra räkenskap keep accounts
fortsätta med keep on doing
fin, förnäm ladylike
halt, ofärdig, vanför, lam lame
lapsus, tidrymd, förlopp lapse
ytterst, hålla, sist, skoläst, vara, föregående last
förra natten last night
förreglingar latches
sakförare, advokat, jurist lawyer
avföringsmedel, lösande laxative
bly, ledning, leda, anföra, försprång, föra lead
förhand i kort lead in cards
liga, förbund league
föreläsa, föreläsning lecture
föredrag om lecture on
föreläst lectured
föreläsare lecturer
föra leed
lagstiftande församling legislature
förlänga, förlängas lengthen
förlängd lengthened
förlängning lengthening
ifall, för att inte lest
ordboksförfattare lexicographer
förbindelseofficer, officer liaison
livförsäkring life insurance
likaledes, sammaledes, jämför likewise
söla, leva, fortleva, dröja linger
konkursförvaltare, utredningsman liquidator
förteckning, lista, nota list
bokstavligen, formligen literally
låst, förvaringsskåp locker
förflyttning locomotion
förlorar looses
förnäm, myndig, ståtlig lordly
mista, tappa, förlora lose
förlora losing
förlust loss
förluster losses
försvunnen lost
förlorar losts
söt, förtjusande, härlig, vacker, älsklig lovely
för nöd vinnings skull lucre
lysförmåga luminosity
lyriker, textförfattare lyricist
förstoring magnification
förstorar magnifies
förstora magnify
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
skapa en förmögenhet make a fortune
förtöja make fast
förvissa sig om make sure of
föresätta sig make up ones mind
förvärra make worse
formbar, smidbar malleable
hantera, förestå, handha, manövrera, förvalta manage
hantering, förvaltning, ledning management
direktör, ledare, föreståndare, regissör manager
tillverkning, fabricera, förfärdiga, tillverka manufacture
fördärva mar
marknadsförande marketing
under, förundra sig marvel
bli till, förverkliga materialze
matris, gjutform matrix
första maj mayday
förödelse mayhem
förvirrande mazy
fortskaffningsmedel means of communication
medling, förmedling mediation
förlängda märgen medulla oblongata
förbättra meliorate
förtjäna, förtjänst, merit merit
välförtjänst merited
förtjänstfull meritorious
metamorfos, förvandling metamorphosis
förlossningshjälp midwifery
mjölkförsäljare, mjölkutkörare, mjölkbud milkman
härmning, skyddande förklädnad mimicry
dåligt uppförande misbehaviour
vanskötsel, dåligt uppförande misconduct
förseelse misdemeanour
förtvivlad, eländig, ömklig, usel miserable
förlägga mislay
vilseleda, förleda, missleda, förvilla mislead
förfuska, missköta, vansköta mismanage
förtala misrepresent
förvrängd misrepresented
förfela, missa, miss miss
missuppfatta, missförstå misunderstand
missuppfattning, missförstånd misunderstanding
utforma, mönster, modell, mannekäng, föredöme model
enahanda, monoton, enformig monotonous
enformighet monotony
hed, förtöja moor
kallbrand, harm, förödmjukelse mortification
förödmjuka mortify
besittning för evig tid mortmain
bondförstånd mother wit
spårvagnsförare, lokförare motorman
mull, mylla, gjutform, mögel, forma mould
formbar mouldable
förmultna, multna, vittra moulder
försvarsmur, skans, hög mound
förvirrad, virrig muddle-headed
föröka, avla av sig, multiplicera multiply
föränderlighet mutability
förstatliga nationalize
förneka negate
förnekande negation
uraktlåta, försumma, underlåta, vanvårda, vansköta neglect
ovårdad, försummad neglected
försumlig neglectful
försumligt neglectfully
försumlig negligencet
försumlig negligent
försumbar negligible
ackordera, underhandla, förhandla negotiate
förhandling negotiation
förhandlare negotiator
för nätverk networked
oförgätlig never-to-be-forgotten
lösnummerförsäljare news-vendor
tidningsförsäljare newsvendor
förnickla nickel-plate
tillträde förbjudet No Admittance
förnäm, adlig, ädel, ädling, adlig, ädel noble
förbrylla nonplus
romanförfattare novelist
nu för tiden nowadays
nu för tiden nowdays
förhädelse obducracy
förhärdad, förstockad obdurate
invända, ting, föremål, tingest, objekt object
förkastlig objectionable
förplikta obligate
skyldighet, plikt, förpliktelse obligation
göra en tjänst, förplikta oblige
förekommande obligin
tjänstvillig, förbindlig obliging
förmörka, oklar, mörk, fördunkla, otydlig, otydlig obscure
förtvining, gammalmodighet obsolescence
föråldrad obsolete
införskaffad obtained
införskaffande obtaining
undanröja, förebygga obviate
förekomma occour
förekommande occurring
oktav, oktavformat octavo
gemen, förhatlig odious
förhatligt odiously
förseelse, förnärmelse, anstöt, förolämpning offence
stöta, förtörna, förnärma, förolämpa offend
syndare, förbrytare offender
förebud, omen omen
fördomsfri open-minded
fördomsfrihet open-mindedness
förtrycka, nedtrycka oppress
förtryckt, beklämd, betryckt oppressed
förtryck, beklämning oppression
föräldrarlös orphan
hem för föräldralösa orphen-age
bennybildning, förbening ossification
föregiven, ostentativ ostentatious
landsförvisning, uteslutning ostracism
avlägsna, kasta ut, fördriva oust
äldre version, föråldrad outdated
omodern, föråldrad outmoded
utpost, förpost outpost
utgången på förlaget outprint
utanför, utanpå, yttre, utom, utsida, yttersida outside
utanför outward
försenad overdue
förbise, överse med, förbise overlook
förkasta, upphäva overrule
förbiseende, översikt oversight
försova sig oversleep
oxford oxonion
fördrag pact
förlamning paralysis
förlama paralyze
förnämst paramount
förvälla parboil
förtorka parch
förlåtelse, benåda pardon
föräldrars parent's
föräldraskap parenthood
föräldrar parents
socken, pastorat, kommun, församling parish
församlingar parishes
förflytta, tillbringa, övergå, passera, räcka pass
avliva, förgå pass away
förbipasserande, förbigående passer-by
förbipasserande passerby
förliden, förbi, över past
tidsfördriv pastime
mönster, modell, förebild pattern
märka, uppfatta, märka, förnimma, varsebli perceive
uppfattning, förnimmelse perception
fördärv perdition
perforera perforate
perforering perforation
utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta perform
uppträdande, föreställning performance
utförde performed
utför performing
utför, uppträder performs
förgås, omkomma perish
förgängliga perishable
fördärvlig pernicious
föröva perpetrate
förvirra, förbrylla perplex
förfölja persecute
förföljelse, förfölja persecution
förvänd, vresig perverse
fördärva pervert
förstena petrify
fenomen, företeelse phenomenon
fosforescerande phosphorescent
barnförkläde, förkläde pinafore
försmäkta pine away
såra, förtrytelse pique
gatuförsäljare pitch-man
försona, blidka placate
gipsförband plaster cast
läktare, kateder, plattform platform
försilvring, förgyllning plating
hage för barn play-peg
dramatisk författare playwright
försvara, yrka plead
förgifta, gift poison
förgiftning poisoning
försäkringstagare policy-holder
försäkringstagare policyholder
förorenande ämne pollutant
orena, förorena, förorena pollute
miljöförstöring pollution
förebåda portend
förebud portent
förutsättning, självklar sak postulate
grottforskning potholing
görlig, genomförbar practicable
för pre
förfilateli pre-philately
för-inspelade pre-recorded
förhands-utgivning pre-release
förvarna pre-warn
förord, inledning preamble
försiktighetsåtgärd, försiktighetsmått precaution
försiktighetsåtgärder precautions
gå före precede
föregånget av preceded
företräde precedence
prejudikat, föregående precedent
föreskrift precept
förebyggande precosion
föregångare precursor
fördatera predate
företrädare predecessor
fördefinierad predefined
förbestämd predetermined
förespå, förutsäga predict
förutsägbara predictable
förutsa predicted
förutsägelse prediction
förkärlek, förkärlek predilection
förhärskande, övervägande, dominerande predominant
förhandstillverka prefabricate
företal, förord preface
framföra, föredraga, föredra prefer
företrädesvis, helst preferably
företräde före, inställning, preferens preference
förhistorisk prehistoric
fördom prejudice
fördomsfull prejudiced
förberedelser preliminaries
förberedande preliminary
förspel prelude
föräktenskaplig premarital
förtida, för tidig premature
förvarning premonition
preparat, förberedelse preparation
förbereda, rusta, anrätta, bearbeta, preparera prepare
beredd, förberedd prepared
förberedande preparing
förberedande prepatory
betala i förskott prepay
förskottslikvid prepayment
privilegium, förmånsrätt prerogative
förebud, förebåda presage
föreskriva, påbjuda, ordinera prescribe
föreskrift, recept, bestämmelse prescription
gåva, present, framföra, nuvarande, presens present
förkänsla presentiment
förbestämd preset
ordförande, president, ordförande president
förmodligen presumably
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
övermod, förutsättning presumption
förutsätta presuppose
förevändning pretence
låsas, påskina, föregiva pretend
förevändning pretext
avstyra, förhindra, förbygga prevent
förhindrande prevention
förhandsvisning preview
förhandsvisningen previewing
förhandsvisningar previews
föregående, tidigare previous
förstfödslorätt primogeniture
tema, böjningsformer för verb principal parts
före, innan prior to
förtursrätt, företräde, prioritet priority
försakelse, umbärande privation
förmåner privileges
fortsätta proceed
fortsätta proceeding
förkunnare proclaimer
fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning profit
lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig profitable
förtjänster profits
förbjuda prohibit
förbud prohibition
förlänga prolong
förlängning prolongation
befordra, befrämja, främja promote
avancemang, befordran promotion
kungöra, förkunna, utfärda promulgate
propagera, fortplanta propagate
fortplantning, avling propagation
förespå prophesty
frieri, förslag proposal
förslag proposals
föreslå, fria propose
föreslagna proposed
föreslå propound
freda, skydda, förvara protect
förlänga protract
förse provide
försörja provide for
såvida, försedd provided
försyn providence
förser provides
förutsatt att providing
förråd, tillförsel, matvaror, proviant provision
förbehåll proviso
förarga, förtörna, reta, framkalla provoke
för, stäv prow
förtänksam, klok prudent
utgivare, bokförläggare, förläggare publisher
förlag, bokförlag publishing house
avsikt, mening, föresats, ändamål, uppsåt purpose
förfölja, utöva pursue
förföljare pursuer
jakt, förföljande pursuit
infoga, tillsätta, införa put in
förruttnelse putrefraction
förbryllande, gåtfull puzzling
vaktel, bäva, förlora modet quail
förbehåll, kvalifikation, merit qualification
kvartsformat quarto
förfrågningar queries
förfrågan query
förhöra, fråga, fråga question
avvägningsförmåga question of priorities
frågeformulär questionnaire
fort, snabbt quickly
förhöra, frågesport, gyckla, förhör quiz
anföringstecken, cituationstecken quotation mark
raseri, förbittring, ilska, ursinne rage
förgrening ramification
förgrena sig ramify
försjunken rapt
förtjusning, extas, hänryckning, hänförelse rapture
förtunna rarefy
dumdristig, hudutslag, obetänksam, förhasta rash
förhastade rashed
förhållande ratio
förnuftig rational
härja, förhärja ravage
hänrycka, hänföra ravish
förverkligande realization
förstå, inse, förverkliga realize
motiv, förnuft, skäl, reson, anledning, orsak reason
grund för reason to
rimlig, resonlig, lämplig, förnuftig reasonable
återuppföra rebuild
förvaringskärl receptacle
återfordra reclaim
försona, förlika reconcile
förlikning reconciliation
dunkel, fördold recondite
återuppföra reconstruct
förströelse, nöje, rekreation recreation
omfördela redistribute
omfördelnings redistributive
fördubblas, öka, fördubbla, ökas redouble
inskränkning, minskning, förminskning reduction
jätteträd i kalifornien redwood
förfina, raffinera, rena refine
förfining refinement
reform, reformera reform
reformerta kyrkan reformed Church - the
reformator reformer
förfriskning, vederkvickelse refreshment
förfriskningar refreshments
riksföreståndare, regent regent
armera, förstärka reinforce
förstärkt reinforced
förstärkning reinforcement
förstärker reinforces
slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta reject
förkastande, utmönstring rejection
föryngra rejuvenate
relatera, förtälja, anknyta relate
relationer, förhållande relations
relativ, anhörig, släkting, anförvant relative
i förhållande till relatives
förflytta, hänskjuta relegate
tillförlitlig, pålitliga reliable
vara kvar, restera, förbli, återstå, kvarstå remain
förhålla sig remaine
förblev remained
förblir remains
efterlåten, loj, försumlig remiss
efterskänka, förlåta, översända, remittera remit
dåligt samvete, ånger, samvetsförebråelse remorse
flyttning, avföring removal
flytta, avföra, undanröja, avlägsna, avsätta remove
lämnar, föredraga, återge render
förnya renew
förlängning, förnyelse renewal
förnyelse, renovering renovation
upprepa, repetera, förnya repeat
omformulera rephrase
förvaringsplats repository
representera, framställa, föreställa represent
förebrå, förebråelse reproach
förebrå för reproach for
förebråelser reproaches
förebrående reproachfully
förkasta, förtappad reprobate
förebråelse reproof
förebrå, tillrättavisa reprove
förkasta repudiate
förfrågningar requests
behöver, erfordra, tarva require
förnödenheter, erforderlig requisite
återförsäljning resale
forskning research
forskare researcher
återförsäljare reseller
förbittring resentment
förbehåll reservation
reserv, reservera, förbehålla reserve
vidarebefordra reship
avsäga, försaka, avgå, avstå resign
endast för tjänstebruk restricted
medföra, resultera i result in
återförsäljare retail dealer
återförsäljare retailer
försena retard
förtegenhet reticence
försöka igen retry
återförening, sammankomst reunion
återförena reunite
röja, förråda, uppenbara, yppa, avslöja reveal
förnya, återuppliva revive
omformulera reword
förlöjliga, åtlöje ridicule
löneförhöjning rise in salary
fördärv, ofärd, fördärva, ruin, ruinera ruin
förfallen ruined
utsätta sig för, löpa risk run the risk
förrymd runaway
rusa, forsa, säv rush
helgonförklarad sainted
rea, omsättning, försäljning, realisation sale
försäljare salesmen
enformighet sameness
klok, vid sunt förnuft sane
sunt förstånd sanity
forskare, vetenskapsman scientist
forskare scientists
sveda, förbränna scorch
hån, förakt, förakta scorn
sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka seal
förtorka sear
söka, snoka, forska search
för det andra secondly
förleda, förföra seduce
förförelse seduction
förförisk seductive
förefalla, tyckas, synas seem
självförtroende self-confidence
självförnekelse self-denial
självförhärligande self-sacrificing
självförsörjande self-supporting
försakelse selfdenial
förnimmelse, sensation, uppståndelse sensation
resonlig, förnuftig, vettig sensible
efterspel, fortsättning sequel
förtorka sere
föresätta sig set oneself to
dana, skepnad, bilda, fason, form, arta, gestalt shape
formad shaped
formlös, oformlig shapeless
formlöst shapelessly
former shapes
utformning shaping
haveri, förlisa, skeppsbrott shipwreck
fackföreningsombud shop-steward
förkortas, förkorta, avkorta shorten
förete, uppvisa show up
väja för sidestep
silver, försilvra silver
förenkling simplification
förenkla simplify
omfång, nummer, format, storlek size
förtala, baktala, skvaller, förtal slander
förtalad slandered
försåt, snara, snärja snare
föraktfull, nedlåtande sniffy
förening, socitet, sällskap, samhälle, samfund society
förr sooner
förkonstlad, raffinerad sophisticated
anföring, tal speech
tillbringa, slöhet, spendera, förbruka spend
rov, förstöra, byte, skämma bort, förstöra spoil
spjärna, avvisa, med förakt spurn
försmådde spurned
förbluffande staggering
fördröjer, hindrar stalls
start, försprång, starta, börja, sätta i rörelse start
förfärad, uppskrämd startled
station, förlägga station
stam, förstäv, stäv, stjälk, stadga stem
för på fartyg stem on a ship
ännu, stilla, fortfarande, dock, alltjämt, än still
föreskriva stipulate
lager, ätt, stam, förråd, aktier stock
förråd, lagra, förvara, varuhus store
fors, ström, forsa, rinna stream
förstärkt strengthened
förstärkande strengthening
förbluffa, bedöva stupefy
förbluffande stupendous
föremål, ämne, subjekt, undersåte subject
kalla inför rätta subpoena
ställföreträdare substitut
förort, förstad suburb
förorts suburban
räcka till, förslå, räcka suffice
suggerera, påstå, antyda, föreslå suggest
föreslaget suggested
förslag, inrådan suggestion
förman, överordnad, överman, överlägsen superior
förse supplie
förmedla, tillförsel, tillgång, förse, leverera supply
understöd, medhåll, försörja, understödja support
förmoda, tro, mena, anta suppose
antagande, förmodligen supposition
förmoda surmise
ertappa, överraska, överraskning, förvåning surprise
förvånande surprising
förvånande surprisingly
pilform sweep-back
svag för sötsaker sweet-toothed
förgås, tryckande värme swelter
piller, tablett, tidning i litet format tabloid
i tabellform tabular
ställa upp i tabellform tabulate
tyst, underförstådd tacit
företagsförvärv takeover
pratsam, språksam, talför talkative
taxichaufför taxi-driver
föreskriver, lär teachings
yppa, berätta, säga, förtälja, tala om tell
anbudsformulär tender form
ryskig, fasansfull, förfärlig, hemsk, fruktansvärd terrible
förskräckt terrified
förskräcka, förfära terrify
pröva, förhöra test
förrgår the day before yesterday
ju förr desto bättre the sooner the better
därför therefore
tankeförändring thought-change
således, så, sålunda, alltså, därför thus
rädd, försagd, ängslig timid
förstklassig tiptop
retsam (förarglig), ledsam, tröttsam tiresome
tåla, fördra, tolerera tolerate
tillika, också, även, alltför too
förbränd torrid
fackförening trade union
förrädare traiotor
förrädare, quisling traitor
handlingar, förhandlingar transactions
överföra, överlåta, överlåtelse, transportera transfer
omgestalta, förhärliga transfigure
förvandla, förändra transform
transformator transformer
förvandlar transforming
transfusioner, överföring, blodöverföring transfusion
överföring transmitting
transportera, forsla, transport transport
trolös, förrädisk treacherous
svek, förräderi treachery
högförräderi, förräderi treason
bemöta, behandla, handskas med, förpläga, undfägna treat
fördrag, traktat, avtal treaty
förskräcklig, fantastisk tremendous
försökte tried
forell trout
tillit, anförtro, förtroende trust
förlita sig på, lita på trust in
förmyndare, förtroendeman trustee
förvaltare trustees
prova, pröva, försöka, rannsaka try
uniformsrock, vapenrock tunic
för två dagar sedan two days ago
typ, skriva på maskin, skriva, förebild type
oförmögen, förhindrad unable
oförändrat unaltered
oförmodad, oförmärkt unawares
anförtro sig åt unbosom
oföränderlig unchangeable
oförändrad unchanged
inunder, nedanför underneath
begripa, förstå understand
förstånd, förstående understanding
förstår understands
ta till för lite understate
förstått understood
förbindelse undertaking
försäkringsgivare underwriter
oförtjänt undeserved
oförtjänt undesserved
fördärv, upplösande undoing
förvilda undomesticate
oförgänglig undying
ojämförbar unequaled
oväntad, oförmodad unexpected
enhetlig, likformig, uniform uniform
uniformerad uniformed
förena, ena unify
förening, förbund, förening, sammanslutning union
förena, anknyta unite
förkastlig unjustifiable
oförändrad unmodified
förlama, försvaga unnerve
oförlåtlig unpardonable
oförutsägbar unpredictable
oförberedd unprepared
oresonlig, oförnuftig unreasonable
ofördärvad unspoiled
förrän until (not)
förebrå, läxa upp upbraid
uppför, uppför backen uphill
uppe, uppför trappan upstairs
föra in, dörrvakt usher
förgäves vainly
förtrupp, lastvagn van
förgå, försvinna vanish
fördel i tennis vantage
fordon vehicle
försälja vend
försäljare vendor
försäljare vendors
förlåtlig venial
fornlig veritable
förarga vex
förargelse vexation
genomförbarhet viability
ställföreträdande vicarious
offer för victim to
förtala vilify
rättfärdiga, försvara, hävda vindicate
fördärva vitiate
smädelse, smädande, skymford vituperation
ordlista, ordförråd vocabulary
glosförhör vocabularytest
glosförhörsdel vocabularytest-function
vad för fisk wager for fish
krigföring waging war
föreståndare warden
krigföring warfare
förmana, råda, varsko, varna warn
försiktig, varsam wary
tillförlitlig, vattentät watertight
vågformig wavy
ligga i försåt för waylay
matta, avmatta, försvaga weaken
försvagat weakened
rik, förmögen, välbärgade wealthy
försedd med simhud webbed
fordonsvåg weightbridge
fördämning, damm weir
lisma, förleda wheedle
varför wherefore
varför why
varför why?
snusförnuftig, besserwisser wiseacre
förhäxande witching
vissna, förtorka wither
inuti, innanför, inom within
förundra sig, undra över wonder at
förundran wonderment
formulering, lydelse, ordalydelse wording
formbar workable
oroa sig för worry about
förvärra worsen
förment, inbillad would be
skriva, författa write
författare, skrivare writer
vanföreställning wrong idea
formad wrought
förr yore
Guds död!, för tusan zounds
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.