The Swedish term "in, till" matches the English term "into"

other swedish words that include "in" : english :
a-minor A minor
jordsvin aardvark
förnedring abasement
lindra abate
förhuggning abatis
förkortning abbreviation
förkortningar abbreviations
förkortnings abbreviatory
uralstring abiogenesis
avvänjning ablactation
tvagning ablutions
boning, hemvist, vistelse abode
urinvånare aborginal
urinvånare aborigine
omkring, ungefär, kring, vid, cirka about
helomvändning about-turn
helomvändning aboutface
avnötning abrading
avskavning, slitning abrasion
avreagering abreaction
förkortning, sammandrag abridgement
förkortning abridgment
malört, absint absinth
ingick i, fördjupad absorbed
absorbering absorption
röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet abstinence
gränsa intill abut
Abessinien Abyssinia
abessinier Abyssinian
brytning, accent, tonfall, betoning accent
betoning accentuation
accepting acceptera
medhjälpare, medbrottsling accessary
medgörlig, anpassning, tillmötesgående accommodating
inhysa accomodate
medbrottsling accomplice
mellanhavande, räkenskap, beräkning, räkning account
bokföring accountancy
bokföring accounting
handelsräkning accounts
utrustning accoutrement
anhopning, tillväxt accretion
periodisering accrual
instämmande accueded
anhopning accumulation
beskyllning accysation
prestantion, insats, gärning achievement
försurning acidification
finne, akne acne
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
följning, åtkomst, anskaffningskostnad acquisition
handling acta
gärning, rättegång, process, aktion, handling action
handling, åtalbar actionable
skarp, akut, skarpsinnig acuate
skärpa, skarpsinne acuity
skarpsinne acumen
anpassningsförmåga adaptability
anpassningsbar adaptable
anpassning, adaptation adaptation
bearbetning adaption
adhesion, vidhäftningsförmåga, anslutning adhesion
fastnar, bindemedel adhesive
angränsande, intilliggande adjacent
justering, inställning adjustment
justeringar adjustments
administration admin
administrera administrate
förvaltning, styrelse, regi, handhavande administration
förvaltnings administrative
administratör administrator
administratörer administrators
antagning, tillträde, medgivande admission
antagningsnämd admission board
erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma admit
inträde, tillträde admittance
blandning admixture
tillrättavisa, varning admonish
förmaning admonition
förmaningar admonitions
förmaning adominition
införda adopted
adoptering adoption
adb-maskiner adp-machines
binjure adrenal gland
konstflygning aerobatics
vinge, bärplan aerofoil
ycka, belastning, prövning affliction
skogsodling afforestation
efterverkning after-effect
efterdyningar, efterräkning aftermath
skivling agaric
agenda, dagordning agenda
förstoring aggrandizement
sammanhopning aggregation
alteration, sinnesrörelse agitation
pina agonize
dödsångest, vånda, kval, pina agony
skevningsroder aileron
inriktat aimed
är inte ain't
luftkonditionering air-conditioning
flygvärdinna air-hostess
vädring airing
vindstilla airless
flyglinje airline
landningsbana airstrip
albumin albumin
alexandrinsk alexandrian
avstigning alighting
uppradning aligning
uppställning, placering i linje alignment
samtliga, allting, allt, alla, all all
runt omkring, allsidig all-round
mångsidig begåvning all-rounder
lindra, mildra alleviate
förbund, förbindelse, allians alliance
tilldelning allocation
tilldelningen allocations
fördelning allotment
legering alloy
blandning allsorts
anspelning allusion
alpin alpine
ändring, förändring alteration
ändringar alterations
omväxling, växling alternation
tillsammans, alltsammans, inalles altogether
aluminium aluminium
aluminium aluminum
blandning amalgamation
bestörtning, förvåning, häpenhet amazement
kvinnlig ambassadör ambassadress
förbättring amelioration
amin amine
aminosyra amino acid
benådning, amnesti amnesty
amortering amortization
amfetamin amphetamine
förstärkning amplification
amputation, amputering amputation
bedövning, anestesi anaesthesia
anestetikum, bedövningsmedel anaesthetic
analys, utredning analysis
bedövning anasthesia
anatema, bannlysning anathema
ankarplats, förankring anchorage
angina angina
meta, vinkel angle
vinkeljärn angle-iron
vinklar angles
metning angling
argsint angrily
arg, argsint, vred angry
kantig, vinkel angular
anilin aniline
anilinfärg aniline dye
anmärkning animadversion
anilin anline
anektering annexation
förinta, tillintetgöra annihilate
tillintetgörelse annihilation
anteckning annotation
annulering annulment
antenn, antenn (insekt) antenna
anti-dumpning anti-dumping
antikbehandling antique finish
antitoxin antitoxin
anus, analöppning anus
ängslan, beklämning, bekymmer, oro anxiety
vad som helst, någonting anything
öppning aperature
avföringsmedel aperient
öppning aperture
avfälling apostate
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
lindra, lugna, blidka appease
blindtarmsinflammation, appendicit appendicitis
blindtarm, bilaga, bilaga appendix
tillämpning, applikation application
användningsområde application area of use
värdering appraisal
uppskattning appreciation
anhållande, uppfattning, farhåga apprehension
orolig, aningsfull apprehensive
lärling, lärling apprentice
lärlingskap apprenticeship
närma, anflygning, närma sig, nalkas approach
avsättning appropriation
ungefärligt, omkring approximately
anlagsprövning aptitude testing
vattenledningar aqueducts
odlingsbar arable
arkivering archiving
brinnande, het ardent
är inte aren't
beväpning, igsrustning armament
rustningar armaments
armbindel armband
armbindel armlet
rustning, pansar armour
upphetsning arousal
arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt arrangement
anvisningsprovision arranger`s fee
uppfart, bestigning ascent
askorbinsyra ascorbic acid
samlingar assemblies
samling assembly
taxeringsvärde assess value
taxering, beskattning assessment
tilldelningen assignments
lagtima ting assizes
umgänge, samfund, association, förening association
försäkran, försäkring, tillförsikt assurance
försäkringsgivare assurer
förvåning astonishment
sammandragning astringent
åtminstone at least
på sin höjd at the utmost
åtminstone atleast
atmosfär, stämning atmosphere
vinna, nå, uppnå, ernå, hinna attain
närvaro, upppassning, uppvaktning, sköta attendance
intyga attest
vindsvåning attic
inställning, hållning, attitud, ståndpunkt attitude
dragningskraft attraction
intagande, attraktiv, tilldragande attractive
aubergine aubergine
aura, utstrålning aura
författarinna authoress
autograf, namnteckning autograph
lavin avalanche
prisvinnande award-winning
romdränkt sockerkaksring baba
skämtsam replikväxling backchat
baktändning backfire
inneliggande order backlog
avfälling backslider
sidfläsk, fläsk, skinka bacon
anmärkning (i skolan) bad mark
grävling badger
badminton badminton
flintskallig, kal, skallig bald
baldakin baldachin
balinesisk balinese
hindra balk
balladdiktning balladry
rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning ballot
strömming Baltic herring
orkester, linning, band, kapell, musikkår, skara band
förbinda, linda, bindel, förband, bandage bandage
bandolin bandoline
armband, fotledsring bangle
förvisning, landsförvisning banishment
inlösingbar bankable
lysning banns
hulling, hulling barb
hullingar barbs
avslut, köpslå, dagtinga, rampris, pruta bargain
kringresande skådespelare barnstormer
plats kring en lada barnyard
missnöjesyttringar barracking
missnöjesyttringar barrackings
avspärrning barring
källarvåning basement
grundutbildning basic education
batong, taktpinne baton
uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli be
förefinnas be found
stråla, skina, stråle, balk, bjälke beam
innehavare bearer
avbasning, stryk beating
vinka till sig beckon
beduin bedouin
biodling bee-keeping
förut, före, förrän, framför, förr, innan before
dessförinnan before then
försvinn begone
född, frambringa, enfödd begotten
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
förringa belittle
förringad belittled
förringar belittles
klocka, ringklocka, kyrkklocka bell
vacker kvinna belle
älskling, älskad, avhållen beloved
bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja bend
välgörarinna benefactress
betalningsmottagare beneficiary
bensin benzine
trolovning betrothal
vadhållning betting
källförteckning bibliography
argsint, gallsjuk bilious
nota, näbb, räkning, löpsedel, växel bill
affischering bill-posting
inkvartering billet
räkningar billing
räkningar bills
lår, binge, binge bin
binära binaries
binär binary
binda bind
bindemedel binder
bindning binding
åldersintyg birth certificate
slinka, tik, hynda bitch
mörkläggning black-out
utpressning, utpressa blackmail
medvetslöshet, mörkläggning blackout
klinga, knivblad blade
blid, förbindlig bland
vindstöt, spränga blast
blödning bleeding
chauvinist blimp
blind, rullgardin, förblinda, gardin, blända blind
blindbock blind-mans-buff
ögonbindel blindfold
blinka, blink, blinka, glimta blink
blinkvisare, skygglappar blinkers
rökt sill, böckling bloater
blockeringar blockages
blond, blondin, ljus blond
blondiner blondes
blodgivning blood-donation
intellektuell bloomsbury
blomstring, blomstra, blomma blossom
bakåtblåsning blowback
galt, vildsvin boar
inackordering board and lodging
inackordering boarder
inackorderingsställe, pensionat boarding-house
internatskola boarding school
svinaktig boarish
shilling, guppa bob
tyll, maskinvävd spets bobbinet
fingerad, falsk bogus
kokning boiling
förbindelse, obligation, band bond
bok, tinga book
vadhållningsagent book-maker
tidningskiosk book-stall
bokföring bookkeeping
litteratursökning booksearch
uppsving, dån, dåna boom
självinmatande programladdare bootstrap
stad, köping, stadsvalkrets borough
inbunden, begränsad, skyldig bound
böja, rosett, hälsning, bog (på fartyg), båge bow
inälvor, mage, inälvor, tarmar bowels
spilta, skrin, låda, dosa, ask, lår, skrin box
vind box-room
pojke, yngling boy
svinga, svänga brandish
brännvin, konjak brandy
fräckhet, mässing brass
fräck, mässings brassy
av mässing brazen
utbrytning break-out
bränningar breakers
brytning, brott breaking
uppbrottsstämning breaking-up mood
amning breast-feeding
amning breastfeeding
andades, andningen, andas breathing
andhämtningspaus breathing space
orientering briefing
bringa, föra med sig, ta med sig bring
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
ställa inför rätta bring to justice
bringar brings
sändaradiosändning broadcasting
fint svart kläde broadcloth
kvast, ginst broom
bringade brought
bläddring browsing
hink bucket
sämsskinn, matt gul buff
inbyggt built-in
tjurfäktning bull-fighting
tvinga, skrämma bulldoze
schaktningsmaskin bulldozer
mobbing bullying
kanin bunny
inbrottstjuv burglar
inbrott burglary
begravning burial
brinna, förbränna, vidbränna, bränna, brinna burn
bristningsgräns bursting-point
kringvandrande musikant busker
skinka buttock
lokal förordning by-law
småningom by and by
ingalunda by no means
ömsom, i tur och ordning by turns
bysantinsk byzantine
instängd cabined
skåp, kabinett cabinet
linbana cableway
indianhövding cacique
mild övertalning cajolery
uträkning, beräkning, räkning, beräkning, kalkyl calculation
beräkningar calculations
miniräknare calculator
inkallelse call-up
inkalla call up
uppringare caller
uppringare callers
kallelse, yrke, ringer, kall calling
inkallelseorder calling-up
välvning, böja camber
maskering camouflage
campingstol camp-chair
camping camping
campingplats camping-ground
området kring skola campus
kan inte can't
tidningsanka canard
avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka cancel
överstrykning, avbeställning cancellation
stearinljus, vaxljus, ljus candle
stearin candle-grease
kan inte cannot
kapitalisering capitalization
fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra capture
kummin caraway
kardinal, främst cardinal
kardinaler cardinals
smekning, smeka caress
västindisk caribbean
sinnlig, köttslig carnal
ekipage, vagn, hållning, frakt, åkdon carriage
serieteckning cartooning
serieteckningar cartoonings
fall, fodral, skrin, låda, sak, hylsa, kasus case
insatt kassett casette-in
kontant, inkassera, kassa cash
inlösbar cashable
kasino casino
schatull, skrin casket
gjuta, kasta, rollfördelning cast
gjutning casting
recinolja castor-oil
katalogisering cataloguing
protestvissling catcall
fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa catch
hinna i kapp catch up
vinnande, smittande catching
slagord, lystringsord catchword
försiktighet, varsamhet, varning caution
innertak ceiling
takmålningar ceiling-paintings
begravningsplatser cemeteries
minnesgravvård cenotaph
folkräkning census
tusenfoting centipede
centralvärme, värmeledning central heating
flingor, spannmål cereals
intyg, intyg, certifikat, betyg, betyg certificate
konstatera, intyga certify
bofink chaffinch
kätting chain-cable
utfordra, utmana, utmaning challenge
vandringspris challenge prize
utmaning challenging
stenget, sämskskinn chamois
omväxling, ändra, omkastning, byt, växla change
bortbyting changeling
ändring changing
vaktavlösning changing of the guard
städerska, röding char
karaktär, sinnelag, tecken character
teckenberäkning charactercount
utstrålning charisma
tjusning, tjusa, charm charm
befraktningsavtal charterparty
avprickningslista check list
skinka, kind cheek
kinder, skinkor cheeks
damlinne, linne chemise
kyckling chicken
hövding, huvudsaklig chief
hövding chieftain
klämta, klockringning, klinga chime
klockringningar chimes
porslin, porslin china
Kina China
kines Chinaman
kinaman chinaman
kinesisk Chinese
spricka, springa chink
intyg, barnunge chit
klorering chlorination
krabb sjö, ombytlig vind choppy
cider, äppelvin cider
krets, ledning circuit
cirkulera, skicka omkring circulate
överlista, kringgå circumvent
spridning, omlopp cirkulation
apelsinträd, citronträd citrus
inbördeskrig civil war
fodringsägare claimant
fordringar, fordrar claims
skrammel, ringa, skalla, klang clang
rödvin claret
indela (i klasser) classify
avräkning, röjning clearing
urringning, klyvning cleavage
klickningar clicks
klinik clinic
tambur, effektförvaring cloak-room
inlämning cloak room
garderob, bagageinlämning cloakroom
klump, hindra, träsko clog
invid close by
väppling, klöver clover
greppa, koppling clutch
samundervisning co-education
invälja ny ledamot, adjungera co-opt
samordning co-ordination
beläggning coating
spindelnät cob-web
spindelväv cobweb
kokain cocaine
kodning coding
tvinga coerce
skrin, kista coffer
ringla, ring, rulle coil
mynt, penning, slant, mynt, slant, prägla mynt coin
myntprägling coinage
köld, frusen, snuva, kall, förkylning, kyla cold
indriva, inkassera, samla, samla, ansamla, insamla collect
samling, avhämtning, insamling, kollektion collection
sammanstötning, kollision collision
kombination combination
kombinationer combinations
kombinera, skördetröska combine
kombinerad combined
kombinerar combines
kombinerande combining
förbränning combustion
trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande comfort
serietidningar comics
instundande, kommande, tillkommande coming
anslutning commemorating
åminnelse commemoration
skolavslutning commencement
inledande av commencing
kommentar, anmärkning comment
tarvlig, gemensam, ordinär, allmän, vanlig common
oordning, oväsen, uppståndelse commotion
tvinga, betvinga compel
tvingande compelling
tävling, konkurrens, tävlan competition
komplettering, avslutning completion
invecklade complexity
invecklad, sammansatt, komplicerat complicated
hälsningar compliments
fattning composure
fattningsförmåga, uppfattning comprehension
inbegripa, innehålla comprise
innehåll comprised
databeräkningar computations
datatidningar computer-magazines
sammansättning concatenation
inbilskhet, högfärd conceit
egenkär, inbilsk conceited
inrikta sig på concentrate upon
begrepp, avelse, föreställning conception
livsåskådning conception of life
inblandad, anbelanga, vederbörande, intresserad concerned
koncessionsinnehavare concessionaire
försoning, förlikning conciliation
förlikningsman conciliator
älskarinna concubine
instämma, medverka, sammanträffa concur
hjärnskakning, stöt concussion
hjärnskakning concussion of the brain
ledningsförmåga conductance
modesak, konfekt, tillblandning, hopkok confection
inställning configuration
inställningsfil configurationfile
inspärra, internera, begränsa, gräns confine
instängd confined
inskränkning, förlossning, fångenskap confinement
konfrontering confrontation
oreda, sammanblandning, förvirring, oordning confusion
vederläggning confutation
stockning congestion
hopgyttring, gytter conglomeration
församlings-1 congregatinal
församling congregation
gissa, gissning conjecture
förbinda, förena sig conjoin
samband, bindeord conjunction
bindhinna conjunctiva
kontakt, samband, förhållande, förbindelse connection
bindväv connective tissue
se genom fingrarna connive
segra, besegra, erövra, övervinna conquer
erövring conquest
inkallelse, värnplikt conscription
viga, inviga, helga consecrate
invigd consecrated
musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri conservatory
inlagd frukt, fruktkonserv conserves
besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka consider
sändning consignment
sammanslagning consolidation
komplott, komplott, sammansvärjning conspiracy
bestörtning consternation
förstoppning constipation
förfalska, statsförfattning, författning constitution
hindra constrain
sammandragning constriction
avslutning, fulländning consummation
konsumtion, lungsot, förbrukning, åtgång consumption
beröring, kontakt contact
anliggningsyta contact surface
innehålla contain
container, behållare container
innehållande containing
innehåller contains
nedsmutsning contamination
förakt, ringaktning contempt
nöjd, innehåll content
innehåll contents
sammanhang, innehåll context
innehållskänslig context-sensitive
kontinent, fastland, världsdel, återhållsam continent
kontinental continental
truppavdelning contingent
fortsättning continuation
fortsättning continuing
förvridning contortion
sammandragning contraction
insats, bidrag, tillskott contribution
anordning contrivance
behärskning, kontroll, kontrollera control
omvandlingar conversions
konvertering convertion
sammankallande, församling convocation
krampryckning convulsion
matlagning, anrättning cooking
andelsförening, stänga in, bur för höns coop
samordna, koordinera coordinate
parning copulation
korintierna corinthians
majsflingor corn-flakes
blåklint cornflower
kröning coronation
adelskrona, undersökningsdomare coroner
inhängnad corral
rättning correction
överensstämmelse, korrespondens, brevväxling correspondence
anfrätning, sönderfrätande corrosion
cosinus cosine
kunde inte couldn't
advokat, rådplägning counsel
nedräkning countdown
uppsyn, ansikte, min countenance
förfalska, förfalskning counterfeit
grevinna countess
räkning counting
landsting country council
koppling coupling
förlopp, kurs, riktning, bana, kosa, farled, lopp course
banor, harjägare, springare, kurser courses
tingshus court-house
kusin cousin
täckning coverage
vinningslysten, vinningslysten, sniken covetous
lingon cowberry
vev, original crank
ålning crawling
skapa, frambringa, komponera create
fordringsägare, borgenär creditor
kremeringen, eldbegängelse cremation
besättning, manskap crew
brottsling, kriminell, förbrytare criminal
kriminalitet criminality
rodna, karmosinröd crimson
krympling, omintetgöra cripple
anmärkning, kritik criticism
virka, virkning crochet
lerkärl, porslin crockery
terränglöpning cross-country running
vägkorsning, korsväg cross-roads
skrev, vinkel crotch
folksamling, hop, skara, skock, trängas crowd
kronprins crown prince
kryss, kryssa, kryssning cruise
grinolle crybaby
kub, tärning cube
vink, biljardkö cue
kulminera culminate
missdådare, brottsling, syndare culprit
hindersam, klumpig cumbersome
amorin cupid
rökt skinka cured ham
aftonringning, utegångsförbud curfew
krusa, hårlock, ringla curl
korint, vinbär currant
förhänge, ridå, gardin curtain
nigning, niga curtsy
nigning curtsying
finjusteringsbar customizable
finjustera customize
sågning cutting
avfall, tidningsurklipp cuttings
konjunkturbetingad cyclical
cykling cycling
vals, cylinder cylinder
smådopping dabchick
labyrintisk daedalian
prydlig, utsökt, fin, läcker dainty
mejerihantering dairying
skadeersättning damages
dingla, slänga dangle
dinglar dangles
flink, prydlig dapper
svarting darky
älskling, raring darling
stoppning darning
pilkastningstavla dartboard
pilkastning darts
darwinistisk darwinian
instrumentbräda dash-board
instrumentbräda dashboard
databehandling data-processing
databehandling datamation
dataöverförings datel
gry, gryning, daggryning, dagas dawn
gryning day-break
avstämplingsdag day of issue
gryning, daggryning daybreak
förblinda, blända dazzle
av-installation de-installation
hantering dealing
dyrt, innerligt dearly
raring deary
barkning debarking
förnedring debasement
förföra, utsvävning debauch
vällusting debauchee
utsvävningar debauchery
indrivare debt-collector
felsökning debugging
gradning deburring
tiohörning decagon
tioplaning decahedron
avkalkning decalcification
halshuggning decapitation
tiofoting decapod
minska hastigheten decelerate
fartminskning deceleration
omlöpning decider
decimalräkning decimal-count
krigsförklaring declaration of war
deklination declension
sluttning declivity
nedbrytningsprocess decomposition
uppackningen av decompressing
dekomprimering decompression
sanering decontamination
utsmyckning, dekoration, orden decoration
avtagande, minska decrease
minskar decreases
stegvis minskning decrement
avkriminalisera decriminalize
dekryptering decryption
dedikering dedication
avdrag, avbränning deduction
handling, gärning deed
aktning deference
utmaning, trots defiance
definierbara definable
definiera define
definierade defined
definierar defines
definition, förklaring definition
definitioner definitions
böjning deflection
avskogning deforestation
defragmentering defragmentation
avfrosta, tina upp defrost
nedbrytning degradation
minska, förnedra, degradera degrade
minskar degrades
avfuktning dehumidification
förgudning deification
avinstallera deinstall
avinstallation deinstallation
avjonisering deionization
förstämning dejection
radering deletion
raderingar deletions
överläggning deliberation
känslig, delikat, ömtålig, fin, finkänslig delicate
avgränsning delimiter
förlossning, leverans, räddning delivery
syndaflod, översvämning deluge
begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka demand
avgränsning demarcation
vansinnig demented
göra invändningar demur
invånare denizen
sekt, benämning, sekt denomination
avdelning, varuhus, departement department
avbildningar depicts
gruppering deployment
avfolkningsbygd depopulated region
utvisning deportation
deponera, säkerhet, insättning, avlagring deposit
utfällning deposition
insättare depositor
minska i värde depreciate
avskrivning depreciation
plundring depredation
avreglering deregulation
minska, stiga ned descend
avkomling, ättling descendant
ättlingar, efterkommande descendants
minskande descending
nedgång, sluttning, härstammning descent
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
beskrivningar descriptions
beteckningar designations
försmå, förakta, ringaktning despise
bestämmelseort, destination destination
avkänning detection
kvarsittning detention
rengöringsmedel detergent
försämring deterioration
försämringar deteriorations
dra ifrån, förringa detract
devalvering devaluation
utveckling av developing
utveckling development
utvecklingar developments
slingrande, irrande devious
händig, flink dexterous
ringa, urtavla dial
uppringare dialer
sättpinne dibble
kosing, stålar dibs
tärning dice
tärningshastighet dicespeed
föreskriva, befallning, diktera dictate
dö, tätning die
besvärlig, svårt, kinkig difficult
matsmältning digestion
utspädning dilution
förminska, minska diminish
förminskar diminishes
minskning diminution
smoking dinner-jacket
riktning, föreskrift, håll direction
riktningar directions
anvisning directive
direktörsbefattning directorate
invaliditet, oförmåga disability
godkänner inte disallows
försvinna disappear
försvinnande disappearing
försvinner disappears
besvikelse, missräkning disappointment
avrustning disarmament
utbetalning disbursement
diskettinnehåll disc-contents
kunskapsgren, tukta, tukt, disciplin discipline
omintetgöra disconcert
grannlaga, finkänslig, diskret discreet
gottfinnande, urskiljning discretion
skarpsinnig, särskiljande discriminating
diskriminering, urskillning discrimination
diskriminerande discriminatory
debatt, överläggning, diskussion, diskussion discussion
ringaktning, förakt, förakta, ringakta, försmå disdain
utredning disentanglement
desinficera disinfect
desinfektionsmedel disinfectant
upplösning disintergration
bestörtning, förfäran, förskräcka dismay
avsked, uppsägning dismissal
inte lyda, vara olydig disobey
oordning, oreda, förvirring disorder
dokumentskrin, skrivetui dispatch-box
skrivetui, dokumentskrin dispatch-case
skingra, förjaga dispel
skingra disperse
skingras disperses
utställa, ståt, utställning, skylta display
förfogande, anordning, fallenhet, läggning disposition
missaktning, vanvördad disrespect
sprängning, sönderslitning disruption
avvika, ha olika mening dissent
skingras dissipates
upplösning dissolution
slända på spinnrock distaff
celeber, framstående, förnäm, distingera distinguished
förvridning, förvrängning distortion
utmätning distraint
spridning, utdelning, utbredning distribution
orolighet, störning disturbance
förstörelse, avkoppling, avledande diversion
skifta, indela, dela, uppdela, skilja, avdela divide
utdelning dividend
återbäring dividends
uppdelning dividing up
division, indelning, indelning, delat med division
medicine doktor doctor of medicine
doktrin, lära doctrine
handling, dokument, urkund, akt document
dokumenteringen documentations
hind, kaninhona doe
kaninhona doe-rabbit
inte doesn´t
delfin dolphin
inrikes, tam domestic
inrikes flyg domestic flight
dominerande, förhärskande dominant
behärska, dominera dominate
dominera, behärska domineer
dominikanska republiken dominican
välde, besittning, herravälde dominion
inte don't
inget att tala om don`t mention it
inte don´t
dörröppning doorway
pinn dot-matrix
biplan, tvåvåningsbuss double-decker
hopsinka dovetail
dussin dozen
uttagningar drafts
avrinna drain off
avloppsledning drainpipe
vindbrygga draw-bridge
vindbrygga drawbridge
ritning, teckning drawing
teckningslärare drawing-master
ritningar drawings
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
garnering, sås, majonässås dressing
avklädningshytt dressing cubide
drinkar drinks
enhet, åka, åktur, driva, köra, bringa drive
förare, drivrutin driver
drivrutiner, förare drivers
trunhinna drum-membrane
drinkare drunkard
kopiering dubbing
hertiginna duchess
hertiginna duchness
ledning, rör duct
odugling, blindgångare dud
odugling, skräp duffer
dumpning dumping
björn, gråbrun, indrivare dun
kopiering duplication
skymning dusk
bostad, boning dwelling
boningshus dwellinghouse
förminska dwindle
fördämning dyke
avkastningsförmåga earning capacity
jordbävning earth-quake
jordbävning earthquake
Ostindien East Indies - the
eg-anpassning ec-harmonization
eg-märkning ec-labelling
eg-förordning ec-regulation
originell, original eccentric
miljömärkning eco-labelling
miljöforskning ecology
hushållning, hushålla economize
sparsamhet, hushållning, sparsamhet, ekonomi economy
påbud, förordning edict
redigering editing
elektronisk databehandling edp
bildning, uppfostran, undervisning education
feminiserad, veklig, förverkligad effeminate
bemödande, ansträngning, försök effort
ansträngningar efforts
innerlighet, hjärtlighet, utgjutning effusion
vare sig...eller, antingen... eller either...or
ringledning electric bell
alf, troll, byting, älva elf
talarkonst, välläsning elocution
förlängning, utsträckning elonngation
rymning elopement
gäcka, kringgå elude
inskeppa, gå ombord embark
beskickning, ambassad embassy
inbädda embed
inbäddat embedded
försnilla, förskingra embezzle
förskingring embezzlement
inge mod embolden
omfatta, omfamning, krama, omfamna, famna embrace
omfattning embracing
inveckla i strid, trassla till embroil
textförbättring emendation
utvandring emigration
hög ställning, höjd eminence
strålning emission
inkomst emolument
sinnerörelse, rörelse, känsla, gripenhet emotion
arbetsgivarförening employers` association
anställning, syssla employment
arbetsförmedling employment office
kejsarinna empress
inlägga, inpacka encase
trolleri, förtrollning enchantment
omringa encircle
bifoga, innesluta enclose
inhängd enclosure
inkräkta encroach
kryptering encryption
tillämpning enforcement
koppla in engage
förlovning, anställning engagement
maskin, lokomotiv, motor engine
ingenjör, konstruktör engineer
gravera, inrista, inprägla engrave
texta, massuppköp, textning, pränta engross
textning engrossing
förbättring enhancement
förbättringar enhancements
njutning, förnöjelse enjoyment
upplysning enlightenment
ta värvning, värva enlist
inskriva, enrollera enroll
inskrivning enrolment
klänning, ensemble ensemble
trassla in entangle
intrasslad, trasslig entangled
inträda enter
ingå, inlåta sig på enter into
inknappade entered
tillställning, underhållning entertainment
installerad enthroned
inälvor entrails
ingång, entré, inträde entrance
inträdesavgift entrance fee
förskansning entrenchment
inträde entry
inlinda, innesluta envelop
miljö, omgivning environment
utjämning equalising
ridande, ryttartävling equestrian
dagjämning equinox
utrustning, apparatur equipment
innan, före ere
erektion, resning erection
hermelin ermine
erodering erosion
springpojke errand-boy
kringvandrande errant
oregelbunden, kringirrande erratic
upptrappning escalation
rymning, rymma, slippa, flykt, undkomma, undfly escape
essens, huvudinnehållet essence
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
upprättande, inrättning, institution establishment
värdera, högaktning, uppskatta, aktning, respekt esteem
noteringar, beräknar estimates
värdering estimation
uppskattning estmation
flodmynning estuary
etsning etching
evig, evinnerlig eternal
välbefinnande euphoris
europastandardisering euro-standardization
utrymning, uttömning evacuation
utprovning evaluation
försvinnande evanescence
försvinnande evanescent
någonsin ever
allting everything
vräkning eviction
missgärning evil deed
ogärning evildeed
utveckling evolution
undersökning, prövning, tentamen, granskning examination
utredningsman examiner
utgrävning excavation
utgrävare, grävmaskin, grävare excavator
upphetsning excitement
ensamförsäljningsrätt exclusivity
avsöndring, avföring excretion
undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall excuse
avrättning, verkställande execution
utöva, manöver, övning, inöva, öva, motion exercise
utmattning exhaustion
uppvisning, förevisning, utställning, mässa exhibition
utställningar exhibitions
maning, uppmaning exhortation
krävande, tvingande exigent
förefinnas, existera, leva, vara exist
befintlig, existerande, bestående existing
uttåg, utvandring exodus
utbredning expansion
förhasta, förhoppning, förväntan expectation
förbrukningsbara expendable
förbrukning, utgifter expenditures
erfaren, upplevde, rutinerad experienced
experimintell experimental
försoning expiation
förklaring explanation
förklaring explicable
utforskning exploration
framställning exposé
term, min, uttryck, fras expression
utdrivande, utvisning expulsion
utsökt, intensiv exquisite
utsträckning extension
anknyningsapparat extension telephone
vidlyftig, vidsträckt, innehållsrik extensive
förringa, förmildra extenuate
utrotning extermination
framtvinga, avtvinga, utpressa extort
utpressning extortion
härkomst, uppackning extraction
utlämning extradition
överdåd, utsvävning extravagance
utgjutning extravasation
uppfinna fabricate
ansikslyftning face-lift
svimning fainting
förfalskning, förfalska fake
insomna, somna fall asleep
insjukna i fall ill with
osanning falsehood
förfalskning falsification
inbillad fancied
lust, tycka om, infall, tänka sig fancy
tidning fanzine
fascinera fascinate
tjusning fascination
snabbspolning fast-forward
snabbinfo fast-info
fasthet, snabbhet, fästning fastness
handräckningstjänst fatigue-duty
gödsvin fattening pig
felfinnare faultfinder
älsklings, favorit favourite
kännetecken, anletsdrag, finess feature
finessrikt feature-rich
finesser, ansiktsdrag features
sammanslutning federation
svagsint feeble-minded
matning feeding
matningsvalsar feedrolls
känsel, känsla, känning feeling
krigslist, fint feint
brottsling felon
kvinnlig, hona, fruntimmerkvinna female
kvinnlig feminine
fäktning fencing
ferrolegeringar ferro-alloys
gödningsämne fertilizer
innerlig, brinnande fervent
innerlighet, värme fervour
lättsinnig, ostadig, flyktig person fickle
filsökning file-search
filsöknings-funktion filesearch-function
filsökning fileseek
filma, film, en hinna film
final finale
drätsel, finansiera finance
finanser finances
finans financial
finansering financing
fink finch
påträffa, skaffa, få tag i, hitta, fynd, finna find
finnande finding
finner finds
vite, vacker, fin, bötefälla fine
finesser finesses
finger, tumma på, spela på finger
fingertopp fingertip
ändlig, finit finite
Finland Finland
finnländare Finn
finsk Finnish
brandförsäkring fire insurance
grovsortering first sorting
fiskerinäring fishing-industry
klyvning fission
klyfta, klyvning fissure
ryck i tävling fit in a race
inreda fit up
inredning, anslutningar fittings
anläggningskapital fixed capitl
vinkanna flagon
väderkorn, fin näsa flair
flinga, flaga flake
vingklaffar flaps
klanglös, flat, flack, fadd, platt, våning, slät flat
lin flax
flå, skinna, skala flay
ull, päls, skinna fleece
flinta flint
flygmaskin, billig bil flivver
marginalväljare floating voter
flod, högvatten, översvämning, översvämma flood
fasadbelysning flood-lighting
översvämning flooding
fasadbelysning floodlight
våning, golv floor
avdelningschef floor-walker
slinka floosie
lösaktik kvinna floozie
blomningstid florescence
blomsterodling floriculture
gulden, tvåshillingsmynt florin
flyta, rinna, flöde, flöda flow
blomsterutställning flowershow
rinnande, svallande, flytande flowing
influensa flu
ludd, influensa flue
luddig, silkesfin fluffy
vattenränna, flodravin flume
nervös oro, förvirring, regnby flurry
förvirra, förvirring fluster
flygning flying
vägkorsning i olika plan, viadukt flyover
brännpunkt, centrum, ställa in focus
avståndsinställning, fokuserande focusing
utvikningsblad fold-out
efterbehandling follow-up
matförgiftning food poisoning
matransonering food rationing
plint, stigbygel footstall
för min skull for my sake
våld, tvinga, kraft, tränga force
tvingade forced
tvingande forcing
aning, förebud foreboding
pekfinger forefinger
frontlinjen forefront
utlänning foreigner
utlänningar foreigners
förvarning foreshadow
förfalskning forgery
gruppering, bildning formation
till försäljning forsale
i sanning forsooth
fort, fästning fort
befästning fortification
fästning, borg fortress
spåkvinna, spåman fortune-teller
stifta, funnen, upprätta, grunda, inrätta found
fundamentet, anläggning, grund, stiftelse foundation
karm, inrama, ram frame
frankerings franking
fritt, obehindrad freely
lättsinnig, obetydlig frivolous
klänning, kåpa, kolt frock
inifrån from within
njutning, förverkligande fruition
svika, gäcka, omintetgöra frustrate
fräsa inte koka fry not cook
flykting fugitive
flyktingar fugitives
desinficera, röka fumigate
desinfektion fumigation
principiell, väsentlig, grundläggande fundamental
jordfästning, begravning funeral
kabel-, linbana funicular
räv-, skinn fur of a fox
ilsken, rasande, ursinnig furious
värmeledningspanna, smältugn furnace
inreda, förse, möblera furnish
ilska, ursinne, förbittring, raseri fury
säkring fuse
säkringar fuses
sammansmältning fusion
kinkig fussy
meningslös, lönlös, fåfäng futile
meningslöshet, fåfänga futility
terminsaffärer futures
gabardin, kaftan gabberdine
driva omkring gad around
bas, gamling, förman gaffer
utmaning, pant gage
vinna, vinning, vinst, vinning, förvärva gain
få insteg i gain influence
vinstgivande, lukrativ gainful
intäkter, vinster, förtjänst gainings
vinner gains
lysande samling galaxy
driva omkring gallivant
spelinstruktion gameinstruction
knoppning gammation
humbug, rökt skinka, bedrägeri gammon
ställning, brygga gantry
korintkaka garibaldi
införsel i lån garnishment
vindsrum, vind garret
garnison, besättning garrison
gas, bensin, gasa, prat gas
gas-bildning gas-formation
gaskamin gas fire
bensinstation gas station
bensintank gas tank
packning gasket
bensin gasolene
flämta, flämtning, dra efter andan gasp
gasförgiftning gassed
gasning gassing
port, grind gate
planka in gate-crach
grindstuga gate-house
biljettintäkter gate money
utvikningsblad gatefold
grindstolpe gatepost
samla, inhämta, plocka, samlas gather
samling, sammankomst, möte gathering
församling gatherings
gasbinda gauze bandage
officiell tidning gazette
koppling, redskap, växel gear
gelatin gelatine
fördubbling gemination
upplysning gen
mansålder, släktled, alstring, tidsålder generation
fortplantnings-, genital genital
fin, respektabel gentee
förnämitet, finhet, tillgjordhet gentillity
genuint, oförfalskad, gedigen, äkta genuine
bakteriologisk krigföring germ warefare
fara omkring get about
stiga in i get into
förkomma, vilse, försvinn! get lost
kringgå get round
jättinna giantess
hån, gliring, spe, håna, pik gibe
yrsel, svindel giddiness
lättsinnig, vimmelkantig, yr i huvudet, yr giddy
flina, fnissa, fnittra giggle
förgylld, förgyllning gilt
genever, gin gin
ingefära ginger
ingefärsdricka, läskedryck ginger-ale
ingefärsdricka ginger-beer
gingivit, tandköttsinflammation gingivitis
omringa gird
låta påskina give out
förtrollning, charm glamour
svag sluttning glasis
segelflygning gliding
inblick, skymt, glimt glimpse
glittra, blänka, tindra glisten
gå sin kos go away
gudinna goddess
gudinnor goddesses
välmening good intention
ravin, klyfta, hålväg, slukastrupe, frossa gorge
gässling gosling
sommarträd, fin väv gossamer
regeringen government - the
landshövding governor
klänning, kåpa, dräkt gown
klänningar gowns
stigning gradient
småningom, gradvis gradually
spannmålsmagasin granary
vindruva, druva grape
girig, snål, sniken, vinningslysten greedy
gröngöling greenhorn
hälsning greeting
hälsningar greetings
vinthund greyhound
flin, grina, grin, flina grin
grinvarg, surpuppa, vara sur grouch
grinvargar grouchers
bottenvåning ground floor
grundläggande undervisning grounding
putsning grouting
stryk, välling gruel
grinvarg grumbler
gissa, gissning guess
gissningsarbete guess-work
ledning, instruktioner guidance
riktlinje guideline
styrningar guides
styrning guiding
marsvin, försökskanin guinea-pig
ravin, ränna gully
reling gunwale
vindil gust
boningsplats, boning habitation
hade inte hadn't
in order hålla ordning
skinka, rökt skinka ham
hindra, korg hamper
hända, hända, inträffa, ske, tilldraga happen
maskinvara, hårdvara, maskinvara hardware
anpassning harmanization
sela på, rustning, sele, säkerhetsbälte harness
skördemaskin harvester
föredetting has-been
har inte hasn't
kull, lucka, kläcka, kläckning hatch
har inte haven't
höbärgning haymaking
innerlig, hjärtlig hearty
hednisk, hedning heathen
häck, inhägna hedge
arvinge heir
saint helgon
sitt, hennes, henne, sina her
sin her....
bekämpningsmedel herbicide
hjältinna heroine
sexhörning hexagon
övervintra hibernate
övervintrar hibernates
städnings high-char
intelligenssnobb highbrow
backslutning, sluttning hillside
bakre, hind hind
hinder hindrance
tips, antydan, vink hint
hyra, uthyrning, leja hire
avbetalningsplan hire-purchase plan
fuling, mutkolv hireling
hans, sin, sitt his
väsning, vina, väsa, fräsa, utvissla, väsa hiss
linka, stappla hobble
svin hog
hissa, vinscha hoist
inneha, tag, hålla hold
innehavare, ägare holder
förintelsen holocaust
hyllning homage
inhemsaka varor home products
honung, älskling honey
hoppas, förhasta, förhoppning hope
förhoppningsvis hopefully
bålgeting hornet
skräckinjagande horrifying
ryttarinna horsewoman
trädgårdsodlings horticultural
trädgårdsodling horticulture
lägga in på sjukhus hospitalize
värdinna hostess
värdinnor hostesses
direktlinje hotline
inbrott house-breaking
inbrottstjuv housebreaker
inbrott housebreaking
lägenhetsinnehavare householder
hushållning housekeeping
förnedra, ringa, underdånig, förödmjuka, ödmjuk humble
förödmjukelse, förnedring humiliation
häcklöpning hurdle-race
hydda, kaninbur hutch
hyacint hyacinth
sjömätning hydrography
mödomshinna hymen
bindestreck hyphen
skriva med bindestreck hyphenate
in i
islänning Icelander
skönmålning idealization
lätting, dagdrivare idler
integrerad databehandling idp
tändning ignition
utarmning iimpoverishment
indier, indisk Iindian
illasinnad ill-disposed
argsint ill-tempered
dålig behandling, misshandel ill-treatment
ogärning illdeed
obildning illiteracy
upplysa, eklärera, illuminerad illuminate
upplysning illumination
inbillning, synvilla illusion
illustration, exempel, förklaring illustration
inbillad imaginary
inbillning, fantasi imagination
uppfinningsförmåga imaginativeness
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
insupa, uppsuga imbibe
efterbildning imitation
urminnes immemorial
väldig omfattning immensity
nedsänkning immersion
invandrare immigrants
invandra immigrate
invandrat immigrated
vaccinera immunize
stänga in immure
inverkan impact
inverkar impacts
försämring impairment
meddela, bibringa, tilldela impart
hinder impediment
driva, tvinga impel
nödvändig, tvingande imperative
inplantera implant
infoga, införa implement
infogad implemented
infogar implements
inbegripa, innebära implicate
innebörd implication
innebära, antyda imply
importering importation
ointaglig, ogenomtränglig impregnable
prägla, imponera, inprägla, inpränta impress
intryck, avtryck, prägel impression
intryck, prägel imprint
bättring improvement
impuls, ingivelse impulse
ingivelser impulses
släktingar genom giftermål in-laws
i en handvändning in a trice
inalles, tillsammans, sammanlagt in all
inom parantes in brackets
in natura, i natura in kind
i ordning in order
inaktiv inactive
inviga inagurate
invignings inaugural
inviga inaugurate
invigning inauguration
inombords inboard
inavel inbreeding
inkarnation incarnation
skyldig till incest incestuous
eldbegängelse, kremering incineration
förbränningsanläggning incinerator
inristad incised
lutning, böja, luta incline
benägen, hågad, sinnad inclined
innesluten inclosed
inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta include
inkluderad included
inkluderande, inklusive including
inkludering inclusion
inkomst, inkomster income
inkommande incoming
inkompabilitet incompatibility
inkompatibel incompatible
inkonsekvens inconsistency
inkonsekvent inconsistent
införliva, inkorporera incorporate
aktiebolagsbildning incorporation
inkorrekt incorrectly
öka, tilltaga, stegring, föröka, ökning, stegra increase
utökning, stegvis ökning increment
äggkläckning, ruvande incubation
äggkläckningsmaskin incubator
inpränta inculcate
fientligt infall incursion
för övrigt, för resten, verkligen, minsann indeed
skadeersättning indemnification
märkning indentation
indrag indention
indexreglerad indexed
index indexes
Indien India
indisk, indian Indian
indianer indians
beteckna, utpeka, tyda på, indikera, anvisa indicate
indikerande indicating
tecken, kännetecken, beteckning indication
körvisare, indikator indicator
indikatorer indicators
inhemsk indigenous
dålig matsmältning indigestion
harsen, uppbragt, indignerad indignant
kränkning indignity
indirekt indirect
indirekt indirectly
indiskret, obetänksam, taktlös indiscreet
indisponerad, obenägen, opasslig indisposed
individuell, enskild, individ, personlig individual
individuellt individually
indoeuropeisk indo-european
inomhus, inne indoors
industriell industrial
industri industry
ineffektivitet inefficiency
inexakt inexact
infanteri, fotfolk, infanteri infantry
förblinda infatuate
blind förälskelse infatuation
infektera, besmitta, smitta infect
infekterade infected
smitta, infektion infection
smittosam, infektioner infections
skarpsinnig infenious
innebära, sluta sig till infer
mindervärdig, underhaltig, underlägsen inferior
mindervärdighetskomplex inferiority complex
sjukhusavdelning, sjukhus infirmary
antända, inflammera inflame
inflammerad inflamed
inflammation inflammation
inflytande, inverkan, påverka influence
inflytelserik influential
influensa influenza
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
informera om inform of
information, underrättelse, upplysning information
informativ informative
informerad informed
bryta, göra intrång, kränka infringe
intrång infringement
intrång infringment
ingjuta infuse
sinnrik, sinnrik, fyndig ingenious
ingående ingoing
inrotad ingrained
ställa sig in ingratiate
ingrediens, beståndsdel ingredient
innehåll ingredients
invånare inhabiant
invånare, inbyggare inhabitant
inandas inhale
andades in inhaled
förhindra inhibit
förhindrad inhibited
hämning inhibition
förhindrar inhibits
ogärning iniquity
begynnelsebokstav, inledande initial
inviga initialize
inviger initializes
initialer initials
initiera, starta, inviga någon i initiate
insatt i initiated in
inledning initiation
spruta in inject
sprutar in injects
aning, vink inkling
inrikes inland
vik, inlopp inlet
invånare inmate
innerst inmost
inre inner
innerlår inner-thigh
insida inner side
innerst innermost
inne-period innings
insinuation innuendo
ympa, inympa, vaccinera inoculate
inexakt inprecise
inmatning input
undersökning, utredning inquest
inkvisitationenr, äfst inquisition
inkvisitorer inquisitors
intrång inroad
vansinnig, sinnessjuk, tokig insane
vansinnigt insanely
vansinne, sinnessjukdom insanity
inrista, inskriva inscribe
inskrivna inscribing
inskrift inscription
inskriptioner inscriptions
insekt insect
infoga insert
infogad inserted
anföringssats inserted clause
infogande inserting
infogar inserts
inuti, innanför, inne i, in inside
insidor insides
inblick, insikt insight
insikter insights
insinuera, antyda insinuate
antydning, inställsam insinuating
insinuation insinuation
inspektera, syna, inspektera inspect
visitation, inspekterande inspecting
inspektion inspection
inspektör inspector
inspektorat inspectorate
inspektör inspectors
inspekterar inspects
ingivelse inspiration
bestjäla, inspirera inspire
installera install
installerbar installable
installations-disketten installation-diskette
installationsfiler installationfiles
installerare installer
installation installing
installationer installs
avbetalning (med belopp) instalment
instanser instances
ingiva, indrypa instil
indrypa, ingiva instill
instinktivt instinctively
institutet institut
instifta, institut institute
institut institutes
inrättning, anstalt institution
inrättningens institution's
institut institutional
institutioner institutions
instruera, undervisa instruct
instruerad instructed
anvisning, instruktion, undervisning, föreskrift instruction
besked, instruktioner instructions
instruerar instructs
verktyg, instrument, redskap instrument
instrument instruments
ö-, insulär insular
isolering insulation
förolämpa, förnärmelse, förolämpning, skymfa insult
förolämpningar insults
oövervinnerlig insuperable
försäkring, assurans insurance
försäkringar insurances
försäkringsgivare insurer
insug intake
integrera integrate
integrerat integrated
integration integration
integritet integrity
intellektuell intellectual
intelligens, underrättelse intelligence
intelligensen intelligense
intensiv intense
intensitet intensity
intensiva intensive
intensivt intensively
interaktion interaction
interaktiv, dialogform interactive
interaktivt interactively
intresse, intresse, ränta interest
intresserad interested
intresserad i interested in
intressent interested party
intressant interesting
ingripa, lägga sig i interfere
störningar interference
insida, interiör, inre interior
interiörer interiors
sammanfläta, fläta samman, inflätning interlace
interfoliera, interfoliera interleave
förregling interlock
begravning, jordande interment
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
internera intern
inre, invärtes internal
internt internally
internationell international
internationellt internationally
inskjuta interpolate
inskjuta interpose
utläggning, tolkning av interpretation
förklaringar interprets
tågluffning interrail
korsning, skärning intersection
inströ intersperse
mellanakt, paus, intervall interval
ingripa, intervenera intervene
ingriper intervenes
ingripande intervention
sammanträffande, intervju interview
intervjuer interviews
intimitet, förtrolighet intimacy
innerlig, intim intimate
tonfall, intonering intonation
rus, berusning intoxication
invecklad intricate
förbrylla, intrig, intrigera intrigue
intrigant intriguing
inre intrinsic
införa, inleda, introducera introduce
inledning, introduktion, rekommendation introduction
introduktioner introductions
introduktions introductory
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
objuden gäst, inkräktare intruder
intrång intrusion
intuitiv intuitive
infalla i invade
inkräktare invader
uppfinna, dikta invent
uppfinnare inventer
uppfinna inventing
uppfinning, påhitt, påfund invention
uppfinningsförmåga inventiveness
uppfinnare inventor
bouppteckning, inventarie inventory
inverterat inverse
investera invest
investerat invested
undersökning, utredning investigation
utredningsman, forskare investigator
investering investing
investering investment
investerare investor
investerar invests
ingrodd, inrotad, inbiten inveterate
oövervinnerlig invincibility
oövervinnerlig invincible
inbjudan invitation
inbjudningskort invitations
inbjuda, invitera, bjuda invite
inbjuden invited
inbjuder invites
inbjudande inviting
involvera involve
invecklad i involved in
innebär involves
involverande involving
invärtes inward
inåt, inre inwards
skuldförbindelse iou
kamin ironstove
ironin, ironi irony
är inte isn't
isolering isolation
kursivering, kursiv italics
upprepning, upprepning iteration
hyacint jacinth
gröngöling jackaroo
åsnehingst jackass
jakobinism jacobinism
jakobin jacobus
rymning jail-break
rymningar jail-breaks
störning jamming
jasmin jasmine
dupliceringsapparat jellygraph
ryckning, stöt, rycka, ryck, rycka, knyck jerk
jasmin jessamine
linjejetplan jetliner
juvelskrin jewel-case
judinna Jewess
kvinna, svika, trolös jilt
upprepningar jingles
chauvinism jingoism
chauvinistisk jingoistic
olycksbringare jinx
arbetsväxling job rotation
arbetsförmedling jobcentre
anslutningar joints
skaka, skakning jolt
bondkanin joskin
kinesisk gudabild joss
rökelsepinne joss-stick
anteckningsbok jotter
anteckningar jottings
dagbok, dagbok, tidskrift, tidning journal
tidningsspråk journalese
införa i dagbok journalize
kindben, haka, käke jowl
rättskipning judicature
kanna, tillbringare, krus jug
uppkomlingar jumped-up
rättskipning jurisdiction
motivering jusification
straffbrottslig handling justiciable
minderåriga juveniles
sammanställning juxtaposition
skarpsinnig, skarp, vass, ivrig keen
hålla ordning keep in order
kagge, kutting keg
nyckelring key-ring
tangenttryckning keystroke
tangenttryckningar keystrokes
nedväxling kickdown
välgärning kind deed
hjärtliga hälsningar kindest regards
antändning kindling
kinetisk kinetic
släkting kinsman
kvinnlig släkting kinswoman
packning, utrustning kit
kökkenmödding kitchen-midden
drakflygning kite-flying
släktingar kith
klämtning, klämta knell
stickning knitting
stickning knitware
träning knock-up
insikt, vetande, kunskap, vetenskap, kännedom knowledge
labyrint labyrinth
labyrintisk labyrinthine
lackering lacquering
gosse, pojke, yngling lad
damfrisering ladies`hairdresser
lastning lading
kvinna, fru, dam, dam lady
lärarinna lady teacher
fin, förnäm ladylike
insjö, sjö lake
trappavsats, landstigning landing
värdinna landlady
språk-riktningar language-directions
språköversättning language-translation
späck, ister, svinister lard
dörrklinka, säkerhetslås latch
förreglingar latches
låsning latching
tvåla in, löddra sig, lödder lather
latin latin
latintalande latin-speaking
lansering launching
tvätt, tvättinrättning laundry
avföringsmedel, lösande laxative
angöringsplats lay-by
permittering lay-off
parkeringsplats layby
friställning layoff
planering layout
bly, ledning, leda, anföra, försprång, föra lead
blyinfattad leaded
hyra ut, hyreskontrakt, uthyrning lease
minst least
minst gynnad least-favoured
åtminstone leastwise
föreläsa, föreläsning lecture
blänga, snegla, grin leer
legalisering legalization
arvinge legatee
lagstiftning legislation
lagstiftande församling legislature
utlåning lending
förlängning lengthening
lins lens
linser lenses
lins lentil
pyssling leprechaun
mindre less
minska lessen
minskar lessens
mindre lesser
ifall, för att inte lest
mottagning levee
avvägning levelling
lättsinne levity
uttaxering, uppbåd levy
förbindelseofficer, officer liaison
ärekränkning i skrift libel
liberal, frisinnad, givmild liberal
liberalisering liberalization
vällusting libertine
licensinnehavare licensee
tillståndsgivning licensing
livräddning life-saving
livförsäkring life insurance
livlina lifeline
ligament, bindsena ligament
lätt, tända, sken, lindrig, ljus, tunn, lyse light
belysning, blixt lighting
kalk, lind, kalka lime
lind limetree
begränsa, gräns, inskränka limit
begränsning, inskränkning limitation
hjulsprint linchpin
lind linden
streck, elledning, lina, rad, fodra, linje line
linjeetsad line-etched
handlingssätt line of conduct
härstamning lineage
linjär linear
linjärt linearally
radmatning linefeed
radmatningar linefeeds
lärft, linnetyg, linne linen
radnumrering linenumbering
linjeflyg, linjefartyg, cylinderfoder liner
sammankopplingar linkages
hämpling linnet
linoleumsnitt linocut
linfrö linseed
linolja linseed-oil
lejoninna lioness
smältning liquefaction
betalning liquidation
konkursförvaltare, utredningsman liquidator
läspning, läspa lisp
förteckning, lista, nota list
uppräkning listing
ringa, litet, liten, lilla, föga little
låst, förvaringsskåp locker
låsningar lockups
förflyttning locomotion
inhysa, frimurarloge, logera, inhysa, härbärgera lodge
inneboende lodger
loft, vind, skulle loft
inloggning login
utloggning logout
slickepinne lolipop
slickepinne lollipop
slickepinne lolly
uppsyn, titta, blick, min, ögonkast, titt, se look
slinga, ögla, hyska loop
flanera, ströva omkring lounge around
dagdrivare, lätting lounger
spjälgaller, luftintag louver
älskling lovey
urringad low-necked
ödmjuk, ringa lowly
för nöd vinnings skull lucre
vansinne lunacy
sinnessjuk, hospital, dåre, vansinnig lunatic
lupin lupin
kränga, krängning, sladdra lurch
intrigera, smida ränker machinate
intrig machination
maskin machine
maskinläsbar machine-readable
maskiner machinery
tokig, vansinnig, vansinne, galen mad
min fru, fröken madam
vettvilling, dåre, galning madman
galenskap, vansinne, dårskap madness
tidskrift, magasin magazine
storsint magnanimous
förstoring magnification
magasin mags
brevinkast, brevlåda mail drop
sammansättning, smink, sminkning make-up
inbilla make a person believe
göra sin röst hörd make one's voice heard
tillverkning, framställning making
hantering, förvaltning, ledning management
galning maniac
yttring manifestation
modelldocka, pyssling manikin
pysslingar manikins
tillverkning, fabricera, förfärdiga, tillverka manufacture
markisinna marchioness
margarin margarine
margarin marge
marginal margin
marginal till marginal margin-to-margin
kant, marginal margine
ringblomma marigold
marin, flotta marine
prissänkning markdown
salutorg, marknad, avsättningsområde market
märkning, markering marking
marmelad, apelsinmarmelad marmalade
maskulin masculine
matris, original master copy
dominerande masterful
stubintråd match-cord
mammaklänning materity dress
matiné matinée
parning mating
parningsläte mating call
skriva in sig vid universitet matriculate
ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak matter
mattillverkning matting
släntra omkring maunder
fottvagning maundy
virrvarr, labyrint maze
champinjon (ängs- ) meadow mushroom
slingra sig meander
meningsfull meaningful
intetsägande, meningslös meaningless
fortskaffningsmedel means of communication
mässling measles
mätning measuring
mekaniker, maskinell mechanical
rutinmässigt mechanically
medling, förmedling mediation
läkar-, medicinsk medical
medicinare medical student
medicin medication
medicin, läkemedel medicine
medicinman medicine man
blandning medley
samling, sammanträde, möte meeting
storhetsvansinne megalomania
vemod, svårmod, melankoli, dysterhet, tungsint melancholy
tina, smälta melt
minne mem
membran, hinna membrane
minnessak, minne memento
minnesvärd memorable
minnesmärke memorial
minnen memories
minne memory
minnesberoende memory-depending
lögnaktighet, osanning mendacity
lagning, reparerande mending
hjärnhinneinflammation meningitis
mätning mensuration
sinnes-, sjäslig mental
legosoldat, vinningslysten, vinningslysten mercenary
obarmhärtig, skoningslös merciless
sammanslagning merger
meskalin mescalin
mina damer mesdames
springpojke messenger boy
metabolism, ämnesomsättnings metabolic
ämnesomsättning metabolism
metallbearbetning metalworking
metamorfos, förvandling metamorphosis
noggrann, minutiös meticolous
långfinger middle finger
miniatyr-, liten sportbil, dvärg midget
förlossningshjälp midwifery
midvintern midwinter
utseende, min, hållning mien
blid, lindrig, mild mild
vintergatan Milky Way
vintergatan milkyway
mime, pantomin mime
härmning, skyddande förklädnad mimicry
trippa, tala fint, finhacka mince
själ, ha något emot, tanke, sinne, minne, håg mind
sinnad minded
min, minera, mina, gruva mine
mineral mineral
miniatyr miniature
minidator minicomputer
minidatorer minicomputers
minimera minimise
minimerad minimized
minimerar minimizes
minimerande minimizing
bergsingenjör mining engineer
gunstling, någons kreatur minion
minipiller minipill
minister, frikyrkopräst, präst, statsråd minister
ministär, statsråd, departement, prästämbete ministry
moll, mindre minor
minoriteter minority
menuett, minut minuet
protokoll, minuter minutes
hägring mirage
återspeglingar mirrors
missuppfattning misapprehension
missuppfattning misconception
ogärning misdeed
felstavningar misspellings
husmor, älskarinna, matmor, lärarinna mistress
missuppfattning, missförstånd misunderstanding
inblandad mixed up
blandning mixture
användningssätt mode of application
upplösningar modes
ändring modification
ändringar modifications
pengar, penningar money
postanvisning money-order
övervakning monitoring
sinnesstämning, humör, stämning mood
mer eller mindre more or less
morfin morphia
inteckning, hypotek, belåna mortgage
inteckningar mortgages
besittning för evig tid mortmain
anledning, bevekelsegrund, skäl, grond, motiv motive
biltävling motor-race
gjutning moulding
ömsa skinn, rugga moult
flyttningar moves
gripande, flyttning, rörande moving
slåttermasin, gräsklippare mower
slemhinna mucous membrane
linda om, dämpa muffle
vinglögg mulled
multinationell multinational
mumifiering mummification
vägg-, väggmålning, mur mural
muskatellvin muscatel
svamp, champinjon mushroom
muselin muslim
får inte must not
inspektion, mönstra, uppbåd muster
får inte mustn't
inbördes, gemensam mutual
munkorg, mule, nos, tysta, mynning muzzle
mynningsladdare muzzle-loader
mynning muzzle on a rifle
min, mitt my
kult, mytbildning mystique
kaninpest myxomatosis
nagelbitning nail-biting
kall, nämna, banämning, döpa, namnge, namn, rykte name
utskällning name-calling
namngivning naming
nankin nankeen
nappaskinn nappa
påsklilja, pingslilja narcissus
inskränkt narrow-minded
nasalering nasalization
nationalisering nationalization
inhemsk, inföding, infödd native
infödd native-born
infödda natives
infödd natural-born
naturalisering naturalization
marin, flotta, örlogsflotta navy
marinblå navy-blue
intill near to
halslinning neckband
urringning neckline
nektarin nectarine
behöver inte needn't
underhandling negotiating
förhandling negotiation
varken, ingendera neither
nybildning neologism
nyhedningar neopagans
krypa in nestle
nätbindning netting
neutralisering neutralization
avbetalning never-never
likväl, ändå, dock, icke desto mindre nevertheless
nykommling new-comer
nykomling newcomer
tidningspojke news-boy
tidningskiosk news-stand
tidningskiosk newsagent
nyhetssändning newscast
tidning newspaper
tidningar newspapers
tidningspapper newsprint
liten tidning newssheet
tidningskiosk newsstand
tidningsförsäljare newsvendor
härnäst, nästa, instundande next
god, skön, rar, trevlig, fin, snygg nice
fint nicely
finaste nicest
finhet, nogrannhet nicety
nikotin nicotine
nattblindhet night-blindness
nattlinne nightdress
nattens inbrott nightfall
noll, intet nil
flink, vig nimble
långfingrad nimble-fingered
nineve nineveh
inte ett dugg nix
inga, nej, ingen no
ingenmansland no-man's-land
ingen no one
förnäm, adlig, ädel, ädling, adlig, ädel noble
adelskvinnor noblewomen
ingen nobody
inte alls nohow
terminologi nomenclature
utnämning nomination
icke-bindande non-binding
mindre viktiga non-essential
icke-existerande, obefintlig non-existent
inofficiell non-official
ingen none
inte heller, eller nor
inte, ej not
inte oäven not amiss
inte det ringaste not in the least
inte så .....som not so .....as
märkbara, sevärd, märklig, anmärkningsvärd notable
beteckningssätt notation
noteringar notations
anteckningsbok note-book
anteckningsblock notepad
anteckningar notes
anmärkningsvärd noteworthy
ingenting, ingenting, intet nothing
ingenting alls nothing at all
iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning notice
föda, näring nourishment
ingenstans nowhere
numrering numbering
amning nursing
näringsämne nutrient
näring nutrition
vördnad, vördnadsfull hälsning obeisence
invända, ting, föremål, tingest, objekt object
invändning objection
anmälningsplikt obligation to report
tjänstvillig, förbindlig obliging
begravningshögtidligheter obsequies
inställsam obsequious
förtvining, gammalmodighet obsolescence
hinder obstacle
egensinnig obstinate
spärra, täppa till, hindra obstruct
hindrande obstructive
skaffa, erhålla, vinna, anskaffa obtain
tilltvinga obtain by force
införskaffad obtained
införskaffande obtaining
påtvingande obtrusion
trubbig vinkel obtuse
innehavare occupant
sysselsättning, yrke occupation
sysselsättnings occupational
innehavare occupier
besätta, upptaga, besitta, intaga, besätta occupy
optisk teckenidentifiering ocr
åttahörning octagon
förseelse, förnärmelse, anstöt, förolämpning offence
avkomma, avföda, avkomling offspring
käring, gumma old woman
vid, ovanpå, på, anmaning on
dunkel, ogenomskinlig opaque
gap, glugg, öppning opening
öppningar openings
maskinist, operatör operator
åsikt, mening, tycke, omdöme, tanke opinion
motsättning, stridighet opposition
förtryck, beklämning oppression
optimering optimazation
optimering optimization
apelsin orange
beställning ordering
ordinär, ordinarie, vanlig ordinary
orgasm, utlösning orgasm
orgie, utsvävning orgy
orientering orientation
öppning orifice
härkomst, ursprung, upphov, upprinnelse, ursprung origin
ursprunglig, originell original
originallitet, äkthet originality
rättstavning, rättskrivning ortography
svängning oscillation
bennybildning, förbening ossification
landsförvisning, uteslutning ostracism
otit, öroninflammation otitis
trasig, i olag, i oordning out of order
utböling, utstött outcast
få ur fattning outface
utlopp, mynning outfall
utrusta, utrustning, kläder, utstyrsel outfit
främling, utlänning outlander
utmatning output
kränkning, kränka, nidingsdåd outrage
övergödning over-fertilization
överintellektuella over-intellectual
övervinna overcome
överbetning overgrazing
överhettning overheating
överbelastning overload
överansträngning overstrain
överstryknings overstrike
ägarinna, innehavare, ägare owner
frakt, packning packing
vadd, stoppning padding
hedning, hednisk pagan
hedningar pagans
sidbrytning pagination
ämbar, hink pail
kval, ont, plåga, pina, smärta, värk pain
måla, smink paint
målning, måleri painting
parning pairing
palestina palestine
lindringsmedel palliative
fullständig rustning panoply
flämta, stånka, flämtning, flåsa pant
välling, gröt pap
tidning, papper paper
förlamning paralysis
avstyckning parcelling out
socken, pastorat, kommun, församling parish
församlingar parishes
parlamentering, överläggning parley
delning, avsked, bena parting
avskedshälsning parting greeting
uppdelning, skiljevägg, fack partition
kalas, bjudning, samkväm, fest party
uppkomlingar parvenues
förflytta, tillbringa, övergå, passera, räcka pass
klister, smet, infoga, pasta paste
infogad pasted
infogande pasting
patentinnehavare patentee
trottoar, gatläggning, trottoar, stenläggning pavement
betalningsbar payable
avlöningsdag payday
betalningsmottagare payee
likvid, betalning, utbetalning payment
betalningar payments
avlöningslista payroll
klockringning, brak peal
penning pecuniary
pinne peg
skinn, bombardera pelt
pingvin penguin
instängd, inspärrad pent
femhörning pentagon
pingst pentecost
pingsrörelse Pentecostal revival
regntak, takvåning penthouse
uppfattning, förnimmelse perception
abborre, hönspinne, pinne perch
fulländning perfection
perforering perforation
uppträdande, föreställning performance
skede, termin, tid period
anställningstid period of employment
anmälningstid period of notification
permanenta, permanentning perm
ordinarie permanent (emplyment)
komminister perpetual curate
svettning, svett perspiration
övertalning persuasion
genomläsning perusal
insektsmedel pesticide
älsklingsdjur, kela pet
bensin petrol
bensin till bilen petrol to the car
bensin petroleum
underkjol, underklänning petticoat
liten, bagatellartad, småsint petty
grinig, kinkig, knarrig petulant
filippinerna Philippines
fotokopiering photocopying
tavla, målning, bild, porträtt, bild picture
penning piece of money
anhopning piling up
plundring pillage
finne, blemma, kvissla pimple
kuggdrev, bakbinda pinion
pipa, avloppsrör, ledning, rör pipe
rörledning pipeline
ledningar pipes
fiskodling pisciculture
lutning pitch
tillbringare, handkanna pitcher
gruvöppning pithead
skoningslös, obarmhärtig pitiless
ringbult pito
ställa, sätta, anbringa, placera, plats place
placering placement
plagiering plagiarism
slättinvånare plainsman
plantering, plantage, koloni plantation
minnestavla, platta plaque
rappning plastering
försilvring, förgyllning plating
platina platinum
minspel play of features
uppspelning playback
affischering playcarding
folkomröstning plebiscite
täppa, intrig, komplott, tomt, konspirera plot
intrigant plotting
plöjning ploughing
lodlina plumb-line
byte, plundring, plundra plunder
störta sig in i plunge into
lunginflammation pneumonia
skaldinna poetess
trafikdirigering point-duty
förgiftning poisoning
försäkringstagare policy-holder
försäkringstagare policyholder
röstning, topphugga, rösta poll
miljöförstöring pollution
folkmängd, befolkning population
porslin porcelain
piggsvin porcupine
svinkött, griskött, fläsk pork
angöringshamn port of call
ställning, plats, läge position
inneha posses
besitta, äga, inneha possess
innehavande possessing
tillhörighet, ägo, besittning possession
stolpe, posta, plats, befattning, post post
postanvisning postal-order
förutsättning, självklar sak postulate
posering, hållning posture
utvecklingsmöjlighet potentiality
grottforskning potholing
kraftledning powerline
vana, praktik, övning, idka, öva practice
utövning practices
för-inspelade pre-recorded
förhands-utgivning pre-release
förord, inledning preamble
utestänga, hindra preclude
plundring predation
fördefinierad predefined
förhärskande, övervägande, dominerande predominant
dominera predominate
monteringsfärdigt prefab
inledande prefatory
ordningsman prefect
företräde före, inställning, preferens preference
havande, grossess, gravid, innehållsrik pregnant
främst, premiärminister premier
förvarning premonition
föreskriva, påbjuda, ordinera prescribe
inkokning preserving
övermod, förutsättning presumption
förevändning pretence
låsas, påskina, föregiva pretend
förevändning pretext
avstyra, förhindra, förbygga prevent
förhindrande prevention
förhandsvisning preview
förhandsvisningen previewing
förhandsvisningar previews
prissättning pricing
sting, sticka prick
prästinna priestess
premiärminister, statsminister prime minister
bästa sändningstid prime time
prins, furste prince
prinsessa, furstinna princess
tema, böjningsformer för verb principal parts
princip principe
princip principle
principfast principled
tryckning, utskrift printing
före, innan prior to
priorinna prioress
bända, värdera högt, belöning, pris, vinst prize
tillverkning av processing
anskaffning procurement
prestera, frambringa, skapa, alstra, producera produce
produkt-utveckling product-development
produktion, alstring production
fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning profit
lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig profitable
djupsinnig, djup profound
programmering programming
programmeringsspråk programming-language
programmerings-tillbehör programming-utensils
programmeringstips programminghints
utveckling, framsteg progress
projektering projection
förlängning prolongation
fortplantning, avling propagation
ägare, ägarinna proprietor
bevisning, bevisar proves
landskap, län, provins province
småstadsbo, provinciella provincial
anledning provocation
stryka omkring prowl
anslutning proximity
pudervippa, vippa, flåsa, pust, blåsa, vindstöt puff
ryckning, draga, rycka, ryck, slita pull
rullgardin pull-down
interpunktion punctuation
punktering, stick puncture
lärd person, lärd hindu pundit
straff, straff, bestraffning punishment
uppköpa, köpa, köp, inköp, uppköp purchase
utrensning, rensa, rena purge
rening purification
mening purport
avsikt, mening, föresats, ändamål, uppsåt purpose
spinna purr
infoga, tillsätta, införa put in
ledningsstolpe, mast pylon
fyrhörning, collegegård quadrangle
fyrling quadruplet
gungfly, lervälling quagmire
bestämning qualifier
intendent, styrman quartermaster
drottning queen
drottninglik queenelike
drottninglik, majestätisk queenly
förfrågningar queries
avvägningsförmåga question of priorities
rida på ord, ordlek, slingra sig quibble
rapp i mun, rask, hastig, snar, flink, kvick quick
kinin quinine
quisling quisling
anföringstecken, cituationstecken quotation mark
kanin rabbit
kaninbur rabbit-hutch
kaniner rabbits
löpning, kapplöpning, lopp, ras, tävling race
kapplöpningsbana race-course
tävlingshäst racehorse
kapplöpning racing
ställning rack
strålning, strålglans radiance
strålning radiation
radiosändning radio transmission
raseri, förbittring, ilska, ursinne rage
reling, skena rail
russin raisin
resning raising
förgrening ramification
fästningsvall rampart
ringde rang
avståndsbestämning range-finding
stinkande, yppig, rang, ordna, rad rank
plundring rapine
förtjusning, extas, hänryckning, hänförelse rapture
taxering, gradering rating
rationalisering rationalization
rotting rattan
skramla, skallra, rassla, rossla, rossling rattle
hålväg, klyfta, ravin ravine
återredigering re-editing
återanställning re-employment
återinträda re-enter
räcka, nå, anlända, hinna reach
lektyr, läsning reading
finjustera, revidera readjust
avläsning readout
uträtning realignment
förstå, inse, förverkliga realize
erinra sig reall
skördemaskin, skördeman reaper
återinsätta reappoint
omprövning reappraisal
omvärdering reapprasial
upprustning rearmaments
motiv, förnuft, skäl, reson, anledning, orsak reason
resning, uppror rebellion
binda om rebind
förvaringskärl receptacle
mottagande, mottagning reception
uppläsning, konsert recital
räkning reckoning
påminna sig, minnas recollect
erinran recollection
ersättning, ersätta recompense
rekognoscering reconaissance
förlikning reconciliation
inspelad recorded
inspelning recording
återvinna recovered
tillfrisknande, återhämtning, bättring recovery
feg, trolös, avfälling recreant
motbeskyllning recrimination
rekrytering recruitment
rektangulär, rätvinklig rectangular
återvinna recycle
återvinning, återanvändning recycling
på bar gärning red-handed
rödvin red wine
återlösa, infria, utlösa redeem
inlösbar redeemable
utlösning redeeming
utlösning, återlösning redemption
omdirigering redirection
utgivningsbara redistributable
omfördelnings redistributive
knappa in, reducera, inskränka reduce
reduceringar reducers
minskar reduces
inskränkning, minskning, förminskning reduction
stinka, stank reek
återinträde reentrancy
folkomröstning referendum
förfina, raffinera, rena refine
förfining refinement
montering refitting
avspegling, reflex, eftertanke, återsken reflection
uppfostringsanstalt reformatory
förfriskning, vederkvickelse refreshment
förfriskningar refreshments
flykting refugee
återbetalning refund
återbetalningar refunds
återfå, återvinna regain
hälsningar regards
regeringsämbete regency
ordning, styrelse, regim regime
registrera, inregistrera, mantalsskriven register
registrering registration
anmälningsavgift, registreringsavgift registration fee
anmälningsblankett registration form
registreringar registrations
återupprättelse, rehabilitering rehabilitation
repetition, övning rehearsal
återanställning rehiring
regera, regering reign
ersättning reimbursement
reinkarnation reincarnation
förstärkning reinforcement
armeringsjärn reinforcing bar
reincarnation reinkaration
återinstallera reinstall
återinstallera reinstalling
förkastande, utmönstring rejection
sammanhang, släkting relation
relativ, anhörig, släkting, anförvant relative
avkoppling relaxation
befrielse, utlösa, utgivning release
lämning, relik relic
understöd, undsättning, avbrytare, lättnad relief
avlösa, undsätta, lindra, avslöja relieve
behållning, rest, återstoden remainder
anmärkning remark
påfallande, anmärkningsvärd, märkvärdig remarkable
minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig remember
påminna, erinra remind
påminna om remind of
påminnelse reminder
påminner reminds
minne reminiscence
påminnande om reminiscent
penningremiss, remiss remittance
lämningar remnants
borttagningsbar removable
flyttning, avföring removal
avlöning remuneration
förlängning, förnyelse renewal
förnyelse, renovering renovation
uthyrning rental
reparation, lagning repairing
återbetalning repayment
upprepningarna repetious
upprepning, repetition repetition
ersättning, återställelse replacement
återplantering replanting
omspelning replaying
förvaringsplats repository
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
kopiering reproduction
efterfrågan, anmaning, begäran, anhållan, bön request
förfrågningar requests
vedergällning requital
återförsäljning resale
räddning, rädda, undsättning rescue
forskning research
förbittring resentment
inbunden person reserved person
omflyttning resettlement
invånare residents
upplösning resolution
upplösningar resolutions
ta sin tillflykt, tillflykt resort
respektera, respekt, hänseende, aktning respect
vördsam, aktningsfull, vördnadsful respectful
andning respiration
andningsorgan respiratory organ
restaurering restoration
inskränka, avhålla, återhålla restrain
behärskning restraint
begränsa, inskränka restrict
begränsning, inskränkning restriction
begränsningar restrictions
inskränker restricts
omstrukturering restructuring
återintaga retake
indragbart retractable
omskolning retraining
återutsändning retransmission
vedergällning retribution
återvinnande retrieval
återförening, sammankomst reunion
omvärdering revaluation
ränta, inkomst, att få revenue
omkastning reversal
ändring, revision revision
väckelse, återupplivning av revival
resning, revolt, uppror, revoltera revolt
varv, revolution, rotation, omvälvning revolution
vedergällning, lön, belöning, belöna, löna reward
uppvisning rewiew
lägga nya ledningar rewire
noshörning rhinoceros
ridning riding
tackling rigging
påringning, klang, klinga, ring ring
ringa (att) ring (to)
sköljning, skölja, spola rinse
krusning, krusa ripple
löneförhöjning rise in salary
kult-handling rite
flacka omkring roam
rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra roll
takläggning roofing
hönshus, hönspinne roost
tågvirke, rep, lina rope
tjänstgöringslista roster
tjänstgöringsordning rota
svängning, rotation rotation
smink rouge
runt, om, rond, rund, varv, omkring, kring round
avrundning rounding
rundad, trind roundish
slentrian, rutin routine
rutinmässigt routinely
rutiner routines
ströva omkring rove
kringflackande roving
kraftig gnidning rub-down
rubin ruby
fördärv, ofärd, fördärva, ruin, ruinera ruin
härska, råda över, norm, linjera, regel, behärska rule
härskare, linjal ruler
löpning, ränna, löpa, springa, gå, rinna run
ringt, ringde rung
uppkomling runner-up
rinnande, löpning, går, lopp running
inkörning running-in
körning runtime
bristning, brock, brista, brott rupture
rusningstrafik rush-hour
störta sig in i rush into
sackarin saccharin
säcklöpning sack race
uppoffring, offer, uppoffra, offra sacrifice
skarpsinnig sagacious
klokhet, skarpsinne sagacity
djup bugning salaam
salladsdressing salad dressing
rea, omsättning, försäljning, realisation sale
omsättningsskatt sales tax
laxöring salmon trout
hälsningsfras, hälsning salutation
bärgning, bärga salvage
frälsning, räddning salvation
salva, bärga, lindra salve
stickprovsundersökning sampling
sandblästring sandblasting
sangvinisk sanguine
sav, underminera, tunnel, löpgrav, saft, dumbom sap
sappör, ingenjörssoldat, pionjär sapper
splintved sappy-wood
sardin sardine
satäng, satin satin
indränka, genomsyra saturate
tungsint, tystlåten, dyster saturnine
vanka omkring saunter about
besparingars, parmedel savings
klinga sawblade
klingstyrning sawguide
sågning sawing
såglinje sawline
byggnadsställning, schavott scaffold
skala inom musik scale in music
skvallerkärring scandalmonger
skandinavien Scandinavia
skandinavisk Scandinavian
avsökning scanning
dimention, aning scantling
otillräcklig, toftig, ringa, knapp, knapp scanty
spelevink scapegrace
skingra sig scatter
lärare, skolkamrat, lärarinna schoolfellow
ättling, telning scion
omfattning scope
resultat, tjog, poängställning score
klättra, rusning scramble
skrapning, skrapa scrape
riva, rispa, skråma, startlinje, repa, klösa scratch
bildskärms-upplösning screen-resolution
skruvmejsel, drink screwdriver
lätt regnskur, rusa, vindil scud
springa scurry
sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka seal
tätningar seals
rannsakning, sökande searching
marinmålning seascape
utträde, utbrytning secession
syssling second cousin
avsöndring secretion
uppdelning sectioning
inse, träffa, se, skåda see
jordbävnings seismic
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
självbehärskning, självkontroll self-control
självuppackning self-extraction
självfinansering self-financing
självaktning self-respect
självservering self-service
termin semester
seminarium seminary
sänder, sändning sending
känsla, mening, bemärkelse, vett, betydelse, sinne sense
sanslös, meningslös senseless
sinnlig, sensuell sensual
sinnlig sensuous
döma, mening, sats, dom sentence
menings-längder sentence-lengths
meningslängd sentencelength
meningar sentences
stämning, känsla sentiment
efterspel, fortsättning sequel
betjäning, servis, severing, tjänst service
tjänar, severing serving
ting session at court
tingssal sessions-hall
ställa, sätta, gäng, lag, plantera, uppsättning set
inställningsbara settable
ställa in setting
bosättning setting up
inställningar settings
såningsman, kloak, kloak sewer
schattering shading
skaka, skakning, skälva, bäva shake
utformning shaping
slipning sharpening
herdinna sheperdess
blänka, sken, pråla, lysa, glänsa, skina shine
fartyg, skepp, inskeppa ship
splittra, darra, rysning shiver
fackföreningsombud shop-steward
kortsluning short circuit
kortslutning shortcircuit
borde inte shouldn't
visa, ådagalägga, visa, uppvisning show
utställningslokal showrooms
skrin, helgongrav, helgonskrin shrine
vant, hölja, svepning, slöja shroud
minskat shrunk
huttra, rysa, rysning shudder
växla, växling shunt
inspärra shut up
badmintonboll, fjäderboll, lekboll shuttle cock
kväljningar, sjukdom, illamående sickness
uppvigling, upproriskhet sidition
belägring siege
teckna, skylt, underteckna, vink, signera sign
innebörd signification
singularis sigular
förenkling simplification
sinaitiska sinaitic
sinus sine
singularis, märklig singularis
slingrande sinuous
adelstitel, min herre sir
vekling sissy
plats, läge, tjänst, ställning, situation situation
fräsa vid matlagning sizzle
skiss, skissera, utkast, teckning sketch
rutinerad, yrkesutbildad, skicklig skilled
flå, skinn, hud skin
skinn skins
skärmytsling skirmish
himmelsgudinnan sky-goddess
slutta, sluttning slant
lätt, lindrig, spenslig slight
gyttjig, inställsam, dyig slimy
slunga, bindel sling
prövningar, hemsökelser slings and arrows
slinka, smyga slink
slinka iväg slink away
felsägning slink of the tongue
lapp, slinta, slira, remsa, lapsus, halka, smyga slip
skära, springa, skåra slit
backe, sluttning, slutta slope
springa, öppning slot
träsk, ormskinn slough
ha en anstrykning av smack of
köping, småstad small town
inställsam smarmy
aning, hum smattering
stinkande smelly
överdragsklänning smock
smoking, smuggla smuggle
hån, gliring, hånleende, håna sneer
nysa, nysning sneeze
nysning sneezing
liten drink snifter
beckasin snipe
snarka, snarkning snore
snöflinga snowflake
snyfta, snyftning sob
förening, socitet, sällskap, samhälle, samfund society
lösning solution
lösningar solutions
vederhäftig, lösningsmedel solvent
lösning solving
någonting something
lindra, lugna soothe
förkonstlad, raffinerad sophisticated
sortering sorting
läte, klinga, pejla, ljud, solid, låta, ljuda sound
ljudisolering sound-proofing
upprinnelse, källa, ursprung source
minne souvenir
såningsman sower
indelad spaced
tindra, spraka, gnistra sparkle
krampryckning, kramp spasm
definitivt specifically
anföring, tal speech
skolavslutning speech-day
hastighets-inställningar speed-settings
rättstavningskontroll spell-checking
stavningskontroll speller
bokstaverande, rättskrivning spelling
rättskrivningsfel spelling mistake
tillbringa, slöhet, spendera, förbruka spend
spindel spider
snurra, spinna spin
spinnrock spinning-wheel
ungmö, ogift kvinna spinster
själ, ande, andemening spirit
vricka, vrickning sprain
besprutning spraying
utbreda, utbredning, sprida, breda ut spread
vårterminen spring term
gran, göra fin, prydlig spruce
vindstöt, skrika, skråla squall
indiankvinna squaw
vindögdhet, skela squint
vindögd squinting
amorteringslån sraight loan
stake, insats, satsa stake
insats stake in a game
unken, inte färsk stale
avelshingst, hingst stallion
fördröjer, hindrar stalls
stamma, stammning stammer
standardisering standardization
stillastående, stockning standstill
stinkt, stinkte, stank stank
ung kvinnlig filmstjärna starlet
startlinje starting-line
kroppsstorlek, resning stature
ställning, status status
inbitne staunchest
ångmaskin steam-engine
hinderlöpning, terrängritt steeplechase
stuva, stuvas, stuvning stew
fastna, pinne, käpp, stav stick
retning stimulus
skärpa, sting, bett, gadd, styng, sticka sting
stingande stinging
stinka, stank stink
stinkande stinking
hermelin, vessla stoat
inhängnad stock-yard
inventering stocktaking
fyllning stopping
magasinera store up
magasin storehouse
våning storey
kamin, kakelugn stove
anspänna, spänna, sila, spänning, anstränga strain
bringa i trångmål straiten
främling, obekant stranger
skicktindelad stratigraphic
kringströvande, gå vilse stray
fors, ström, forsa, rinna stream
accent, tryck, betona, påfrestning stress
bindande stringent
yngling, pojkspoling stripling
avklädning stripping
inbilsk stuck-up
raffinerad studied
instängdhet stuffiness
kvav, inskränkt stuffy
stamning, stamma stutter
stia, vagel, vagel, svinstia sty
underavdelning subdivision
undertrycka, dämpa, betvinga, kuva, underkuva subdue
hemställningar submissions
framlägga, inkomma, underställa submit
kalla inför rätta subpoena
stycke, underavdelning subsections
subtil, hårfin subtle
hårfint subtly
omstörtning subversion
sugning suction
mockaskinn suède
kvävning suffocation
förslag, inrådan suggestion
kostym, passa, klänning suit
svit, våning suite
resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt summary
sammanfattning summing-up
instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda summon
kallelse, kallar, stämning (lag- ) summons
insjunken sunken
inspektör superintendent
uppsyningsman, övervakare supervisor
smidig, inställsam supple
varbildning suppuration
bränningar, bränning surf
övervinna, höja sig över surmount
ertappa, överraska, överraskning, förvåning surprise
omge, omgiva, omringa surround
kringliggande surrounding
omringar, omger surrounds
övervakning surveillance
undersökning, överblick, överblicka, översikt survey
lantmätare, besiktningsman surveyor
undersökningar surveys
avstängning suspension
linda småbarn swaddle
insvepa swathe
svänga, vackla, vingla sway
sötningsmedel sweetener
dyning, svälla, svullna swell
svällande, ansvällning swelling
vika av, avvikelse, vridning swerve
simning swimming
skoja, bedra, svindel swindle
svindlare, skojare swindler
svin swine
svinkoppor swine-pox
svinaherde swineherd
svängning, gunga, svänga, dingla, svinga swing
svingar swings
vina, sus swish
serpentinväg switchback
instrumenttavla switchboard
svimning, svimma swoon
fäktning swordplay
synkronisering synchronization
sammanfattning synops
syntes, sammanfattning, synopsis synopsis
schersmin, syren syringa
injektionsspruta, spruta syringe
bordslinne table-linen
bordknackning table-rapping
piller, tablett, tidning i litet format tabloid
tabelluppställning tabulation
akterreling taffrail
medvind tail-wind
spinn tailspin
vidtaga, intaga, taga, ta take
vinnlägga sig om, vinnlägga sig om take pains to
intagande taking
intäkter takings
anlag (medfött), talang, begåvning, fallenhet talent
åhutning talking-to
reta, pina tantalize
binnikemask tapeworm
tappning tapping
presenning tarpaulin
tatuering, tapto, tatuera tattoo
beskattning taxation
lära, instruera, lär ut, undervisa teach
undervisning teaching
tonåring teen
tonåring teenager
besinning, temperament, lynne, humör, sinnelag temper
tinning, tempel temple
söka vinna tid temporize
riktning, tendens, benägenhet tendency
lydelse, mening, riktning, tenor tenor
spänning, anspänning tension
preliminära tentatively
besittningsrätt, ämbetstid tenure
villkor, term, termin term
terminal, slutgiltig terminal
avslutande, uppsägning, ämne, ändelse termination
terminologi terminology
intyga testifies
vittna, intyga testify
vittenesbörd, intyg, vittnesbörd testimony
textredigering textediting
textrullning textscroll
tina, tö, töväder, töa thaw
den, tull, vintergatan, trokoloren, vänstern, det the
där är, det finns there's
däromkring thereabout
tes, avhandling thesis
fingerborg thimble
sak, tingest, persedel, ting thing
tankeförändring thought-change
trumma, klinka thrum
omintetgöra thwart
hindrande thwarting
prick, bock, fästing, ticka tick
kittling, kittla tickle
knyte, slips, binda tie
åtdragning tightness
odling tillage
tids-begränsning time-limit
skiftning, lätt färga tinge
pinglande, pingla tinkle
plingande tinkling
avstjälpning tipping
fint tyg, vävnad tissue
bli, att vara eller inte vara to be or not to be
smickrare, smilfink toady
rostat bröd, skål (utbringa en -) toast
palmvin, toddy toddy
möda, klämtning, tull, klämta toll
klämtning tolling
i kväll, inatt, i afton tonight
verktygs uppsättning toolkit
cylinderhatt top-hat
pina, kval torment
slingrande tortuous
tortera, pina, tortyr torture
slantsingling toss-up
snudda vid, röra vid, beröra, känning, vidröra touch
turnering tournament
bogsering, bogsera tow
spåra, spår, märke, aning, spana trace
dragningskraft, dragning traction
yrke, handla, handel, näring trade
inbyte trade-in
passadvind trade-wind
fackförening trade union
träng, exercera, släp, tåg, inöva, öva, träna train
exercis, utbildning, träning training
förrädare, quisling traitor
handlingar, förhandlingar transactions
översättning, avskrift transcript
transfusioner, överföring, blodöverföring transfusion
översättning translation
översättnings-process translation-process
översättningsfunktion translationfunction
översättningsresultat translationresult
översättnings-motor translator-engine
genomskinlig translucent
överföring transmitting
genomskinlig transparent
utdunstning transpiration
omlastning transshipment
reseskildring travelbook
skattkammare, finansdepartementet treasury
avhandling treatise
bemötande, behandling treatment
väppling trefoil
dra, utvandring trek
darrning, dallring, skälvning tremor
skälvning, oro trepidation
intränger trespasses
prövning, rannsakning, rättegång, prov trial
hyllning, tribut tribute
vintårta, bagatell, småsak, tårta trifle
lättsinnig trifling
garnering trimming
inälvor tripe
felsökning troubleshooting
planteringsspade, murslev trowel
avkortning truncation
binda, stötta truss
sanning truth
sanningsenlig truthful
sanningsenligt truthfully
sanningar truths
prova innan du köper try-before-you-buy
stoppa in, sötsaker, veck tuck
undervisning tuition
jetturbin turbo-jet
proppellerturbin turbo-prop
terrin tureen
övergå, vändning, vrida, svarva, tur, varv, vända turn
vändning, avtagsväg turning
omsättning turnover
terpentin turpentine
handledning tutorial
pincett tweezers
rullning twiddling
skymning twilight
tvilling twin
tvinna, bindgarn, fläta twine
tindra, blinka, glimt twinkle
tvillingar twins
tvinna, snurra twist
vridning twisting
typ, skriva på maskin, skriva, förebild type
maskinskrivet typescript
typsättning typesetting
skriva på maskin typewrite
skrivmaskin typewriter
maskinskrivning typewriting
maskinskrivning, skriver typing
maskinskriverska typist
hjulring, gummidäck tyre
U-sväng, helomvändning U-turn
nötning ues
Ukraina Ukraine
oförmögen, förhindrad unable
tina upp, slappna av, räta unbend
uppackning, avkomprimering uncompressing
odefinierad undefined
omyndig, minderårig under age
understrykning underlining
undergräva, underminera undermine
inunder, nedanför underneath
understrykning underscore
avdelningschef undersecretary
undervärdering understatement
undervärderingar understatements
begravningsentreprenör undertaker
förbindelse undertaking
försäkringsgivare underwriter
ofullbordad, inte färdigt unfinished
avinstallera uninstall
avinstallerande uninstalling
ointresserad unintrested
ointressant unintresting
förening, förbund, förening, sammanslutning union
sammanhållning, enighet unity
om inte, såvida inte, med mindre unless
avstängning, avlastning unloading
upplåsningskod unlocking-code
inofficiella unofficial
inte undertecknad unsigned
sinnessjuk, osund unsound
aningslös unsuspecting
osanning untruth
uppackningsprogram unzippers
nära, intima up-close
uppdatering, uppdatera update
uppgradering upgrade
uppgradering upgrading
omvälvning upheaval
utrotning uprooting
uppkomling upstart
urin urine
föra in, dörrvakt usher
tillskansa sig, inkräkta på usurp
inkräktare usurper
vaccinera vaccinate
vaccinationer vaccinations
vaccin vaccine
infall, nyck vagary
kringflackande vagrancy
valentinbrev valentine
värdering valuation
förgå, försvinna vanish
omväxling variation
luftväxling ventilation
sannerligen, i sanning verily
sanning verit
sanning verity
cinnober vermilion
svindelanfall vertigo
veterinär vet
veterinär veterinary
veterinär veterinary surgeon
diskriminering victimization
visningsbara viewable
visning viewing
vinstock, vinranka vine
vingård vineyard
vinskörd, årgång av vin vintage
överträdelse, kränkning violation
inälvor viscera
invärtes, känslomässigt visceral
vinodling viticulture
vinodlare viticulturist
minutiös vivisection
spänning voltage
uppkastning vomiting
omröstning, rösta, röstning, röst vote
röstning, omröstning, röstar voting
vadd, stoppning wadding
krigföring waging war
panelning wainscot
midjeline waisted
invänta, vänta wait for
uppvaknings wakeup
gång, vandra, promenad, gå, vandring, promenera walk
vandring wandering
lättsinnig, yster wanton
lättsinne wantonness
sal, avdelning, skyddsling, myndling ward
avdelningssköterska ward sister
magasin warehouse
magasinering warehousing
krigföring warfare
uppsägning, varning warning
partisk, vind, skev warped
garanti, fullmakt, häktningsorder warrent
var inte wasn't
geting wasp
vattenledning waterconduit
vattning watering
vattenlinje waterline
impregnering waterproofing
vink, våg, vippa, vinka, bölja wave
våglinjer wavy-lines
egensinnig wayward
bära, nötning, nöta wear
avklinga wear off
hindrad av vädrets makter weatherbound
vindflöjel weathercock
vindflöjel weathervane
vävning weaving
internet-beställning web-ordering
lysningspresent wedding-gift
veckovis, veckotidning weekly
inslag i väv weft
belastningar weights
fördämning, damm weir
svetsning welding
väl, välbefinnande, välmåga well-being
var inte weren't
hjul, ratt, ring wheel
hjuling wheeler
spoling, unge (hund), valp whelp
nyck, infall whim
ett slags vinthund whippet
vispande, piskning whipping
spinna, surra, surr whir
spinna, surra, surr whirr
virvelvind whirwind
visp, vispa, dammvippa, viftning whisk
vina, vissling, vissla whistle
vitfärgning whitening
vittling whiting
pingst whitsum
pingstafton Whitsun Eve
pingstdagen Whitsunday
pingst Whitsuntide
toppexpert, vina, susa whiz
kricketgrind wicket
änkling widower
utsskällning wigging
slingrande wiggly
indianhydda wigwam
vinna, vinna, segra win
vinsch, rycka till winch
vrida, linda, blåst, vind, slingra, nysta, vira wind
vindtygsjacka windcheater
slingrande, spiral winding
ankarspel, vindspel windlass
fönsterskyltning window-dressing
windowskompatibelt windows-compatible
windows-katalog windows-directory
vindruta windscreen
vindpinad windswept
lovart, mot vinden windward
vin wine
vinodlare wine-grower
vinflaska winebottle
vinglas wineglass
vinpress winepress
eskader, flygel, vinge wing
bevingad winged
blinka wink
blinkning winking
vinnare, segrare winner
tippning winner-spotting
vinnande winning
vinner wins
vinter winter
vintergröna wintergreen
vinterlik wintry
avlyssning wire-tapping
kabeldragning wiring
häxa, trollkvinna witch
med vinden, borta with the wind
hålla inne, undanhålla withhold
inuti, innanför, inom within
obehindrad without hindrance
sinnen wits
vingla, vagga wobble
indier wog
kvinna, fruntimmer woman
kvinnlighet womanhood
kvinnojägare womanizer
kvinnfolk womankind
kvinnlig womanlike
kvinnlighet womanliness
kvinnlig womanly
kvinnosläktet womanshood
kvinnor womenfolk
kommer inte att won't
träblåsinstrument woodswind
träbearbetning woodworking
ord-beräkning wordcount
formulering, lydelse, ordalydelse wording
ordbehandlings wordprocess
radbrytning wordwrap
arbetsbelastning workload
förment, inbillad would be
skulle inte wouldn't
insvepa, linda, vira in wrap up
bärgnings wrecking
brottning wrestling
usling, stackare, kräk wretch
slingra sig wriggle
handlinning wristband
stämning, skrivelse writ
vanföreställning wrong idea
ond gärning wrongdoing
främlingshatare xenophobe
främlingsskräck xenophobia
segling, segelsport yachting
gapa, gäspa, gäspning yawn
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
yngling young man
pojkspoling, unge youngster
din, eder, er your
högaktningsfullt, Er tillgivne Yours sincerely
yngling, ungdom youth
zink zinc
indelning zoning
djurbeskrivning zoography
other swedish words that include "till" : english :
litet till a little more
till sängs abed
gränsa intill abut
biträda, tillträda accede
tillmötesgå accede to
tillgång access
tillgänglig, åtkomlig accessible
tillskott, tillträde accession
tillfällig accidental
dubba till riddare accolade
medgörlig, anpassning, tillmötesgående accommodating
tillhörande accompanying
tilltala accost
tillräknelig, ansvarig, förklarlig accountable
anhopning, tillväxt accretion
växa till, tillfalla accrue
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
tillförordnad, spelsätt, spel acting
anpassa till adapt to
bifoga, summera, tillägga, tillfoga, lägga till add
tillsätta add on
tillägg addendum
tillägg additions
tillsats additive
tilläggsprogram addon
tilltala, adress, utanskrift, rikta, adressera address
lägger till adds
tillräcklighet adequacy
tillräckligt adequate
ansluten till adhered
angränsande, intilliggande adjacent
stöta till, bifoga adjoin
tilldöma, tillerkänna adjudge
tilldömande adjudication
tillsats, komplement adjunct
anpassa till adjust to
tillåtlig admissible
antagning, tillträde, medgivande admission
tillträde admissions
erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma admit
inträde, tillträde admittance
tillrättavisa, varning admonish
tillbedjan adoration
dyrka, tillbedja, avguda adore
tillgänglighet affability
tillgjordhet affectation
påverkad, gripen, tillgjord, konstlad affected
åkomma, tillgivenhet, kärlek affection
tillgiven, kärleksfull affectionate
tillgivet affectionately
tillfoga, fästa affix
vindstilla airless
fästa, tillägga allfix
tilldela allocate
tilldelat allocated
tilldelar allocates
tilldelning allocation
tilldelningen allocations
fördela, tilldela allot
låta, tillåta allow
tillåtna allowable
tillstånd, underhåll allowance
tillåten allowed
tillåter allowing
tillåter allows
utmed, tillsammans, längs along
likaså, tillika, med, också, även also
tillsammans, alltsammans, inalles altogether
amerikatillverkade american-made
belöpa sig till, uppgå till amount to
upphöjande till lag anactment
stillande, analgetikum analgesic
tillägg anexation
tillbyggnad annex
förinta, tillintetgöra annihilate
tillintetgörelse annihilation
tillkännage, anmäla, förkunna announce
anmälan, tillkännagivande announcement
tillkännager announces
smärtstillande medel anodyne
lägga till append
tillbehör, bihang appendage
tillhöra appertain
ställa till trassel apple-cart
tillämplighet appliance
tillämplighet appliances
tillämplig applicable
tillämpning, applikation application
tillämpa apply
tillsätta, utnämna, bestämma appoint
tillfartsvägarna approaches
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
vapenstillestånd armastice
vapenvila, stillestånd armistice
anlända till arrive in
artilleri artillery
till skänks as a present
såvitt, ända till as far as
tillika as well
tillskriva ascribe
tillgång asset
tillgångar assets
anslå, tilldela assign
tilldelade assigned
tilldelande assigning
tilldelningen assignments
försäkran, försäkring, tillförsikt assurance
på, hos, i, till, vid, vid at
till hands at hand
för närvarande, för tillfället at present
fäst, tillgiven attached
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
intagande, attraktiv, tilldragande attractive
tjäna till avail
tillgänglighet availability
anträffbar, tillgänglig available
karm, tillbaka, rygga, rygg, åter back
fram-och-tillbaka back-and-forth
baklänges, bakåt, tillbaka backwards
tillbakasvallande våg backwash
tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt balance
kasta fram och tillbaka bandy
tillbommad barred
hålla tillbaka bate
höra till god ton be good form
vinka till sig beckon
bakefter, bakom, baktill, efter behind
tillsvidare beings
tillhöra belong
tillhöra belong to
tillhörde belonged
tillhörighet belonging
tillhörigheter belongings
tillhör belongs
blad till kniv blade to a knife
rygga tillbaka blench
gränsa till border on
spänna, dra till brace
av, vid, bredvid, till, genom by
utantill by heart
till yrket by profession
sjöledes, till sjöss by sea
stilla calm
stillhet calmness
fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra capture
tillfällig casual
tillfoga skada cause harm
instundande, kommande, tillkommande coming
kondition, tillstånd, skic, villkor, beskaffenhet condition
befrämja, leda till conduce
modesak, konfekt, tillblandning, hopkok confection
konferera, tilldela, skänka, överlägga confer
bikta, erkänna, tillstå confess
förtroende, tillförsikt, tillit confidence
tilltro till confidence in
sammanflöde, tillopp confluence
bli stel, frysa till is congeal
tillåta consent to
förnöjd, tillfredsställd contented
tillfällighet, eventualitet contingency
insats, bidrag, tillskott contribution
rättar till corrects
tillverkade crafted
tilltro credence
halvmåne, tillväxande crescent
tillskärare, kniv cutter
tillfoga skada damnify
tillägna dedicate
tillägnad dedicated
tillägnande dedications
tillbehör, device device
tillgiven, hängiven devoted
brist på självtillit, blyghet diffidence
destillera distil
dubba film, dubba till dub
beroende, vederbörlig, tillbörlig due
inveckla i strid, trassla till embroil
fiende till enemy of
tillämpning enforcement
tillräckligt enough
tillställning, underhållning entertainment
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
bestånd, existens, tillvaro existence
till slut finality
montör, tillskärare fitter
fast tillbehör fixture
plattar till flatten
rycka till, svikta flinch
foder (till djur), fodra fodder
tillgivenhet fondness
till, prenumerera på, åt, ty, för for
till exempel for instance
till salu for sale
till försäljning forsale
tillfällig fortuitous
blivande, tillkommande, framtid future
hjälpmedel, tillbehör gadget
allmäntillstånd general condition
förnämitet, finhet, tillgjordhet gentillity
sakta, mild, vek, fredlig, stilla gentle
komma till tals med get to speak to
ställa till med get up to
bevilja, tillåta, medgiva grant
tillåten granted
tillåter granting
tillfredsställelse gratification
tillfredsställa gratify
tillfredsställande gratifying
artillerist gunner
fridfull, stilla halcyon
räcka över till hand (over to)
hända, hända, inträffa, ske, tilldraga happen
förfölja, tillhåll haunt
tillflyktsort haven
hugga, tillyxa hew
hittills hitherto
hus till hus house-to-house
olovlig, otillåten illicit
meddela, bibringa, tilldela impart
opassande, otillbörlig, oegentlig improper
inalles, tillsammans, sammanlagt in all
till sitt väsen in essence
framtill in front
otillgänglighet inaccessibility
otillräcklighet inadequacy
otillräcklig inadequate
otillåtlig inadmissible
skyldig till incest incestuous
tillfälligt incidental
tillfälligtvis, i förbigående incidentally
bränna till aska incinerate
öka, tilltaga, stegring, föröka, ökning, stegra increase
innebära, sluta sig till infer
tillfoga inflict
tillopp inflow
tillflöde influx
i den mån, till den grad insomuch
otillräcklig insufficient
till yttermera visso into the bargain
oansvarig, tillräknelig, ansvarslös irresponsible
göra till gel jellify
kanna, tillbringare, krus jug
till stor del largely
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
till vänster leftwards
tillståndsgivning licensing
tillse, passa, efterse, sköta look after
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
fabrikant, tillverkare, skapare maker
tillverkare makers
tillverkning, framställning making
tillgjord mannered
tillverkad manufacted
tillverkning, fabricera, förfärdiga, tillverka manufacture
tillverkade, arbetad manufactured
tillverkare, fabrikant manufacturer
tillverkare manufacturers
tillverkande manufacturing
marginal till marginal margin-to-margin
bli till, förverkliga materialze
mattillverkning matting
själstillstånd mental state
röra till, trassel mess up
måndag till fredag monday-friday
pengarna-tillbaka money-back
röra till muss
olyckstillbud near-accident
intill near to
ej tillträde no admittance
tillträde förbjudet No Admittance
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
tillkännagivande notifying
puffa till nudge
spärra, täppa till, hindra obstruct
tilltvinga obtain by force
tillfälle occasion
tillfällen occasions
händer, tilldraga occur
uppkomst, tilldragelse occurrence
till påseende on approval
till fots on foot
till onto
tillfälle opportunity
artilleri ordnance
stilla pacific
förflytta, tillbringa, övergå, passera, räcka pass
ta notis om, uppmärksamma, lystra till pay attention to
till äventyrs perchance
tillåtelse, lov, permission permission
tillåta, låta permit
angå, tillhöra pertain
tillämplig pertinent
bensin till bilen petrol to the car
tillbringare, handkanna pitcher
tilltalar pleases
belägenhet, tillstånd plight
tillhörighet, ägo, besittning possession
tilltag, upptåg, spratt prank
förhandstillverka prefabricate
tillverkade processed
tillverkning av processing
programmerings-tillbehör programming-utensils
vederbörande, ordentlig, tillbörlig proper
tillfälligt provinsional
förråd, tillförsel, matvaror, proviant provision
trycka, skjuta, puffa till, knuffa, tränga push
infoga, tillsätta, införa put in
stillsam, tyst quiet
stillhet quietness
helt, ganska, stilla, alldeles quite
väcka till liv reanimate
studsa tillbaka, reaktion rebound
tillrättavisande rebuke
gå tillbaka recad
dra sig tillbaka recarde
gå tillbaka recede
tillväxt recession
tillbakalutande reclining
rekyl, rygga tillbaka recoil
tillstyrka, rekommendera recommend
tillflykt recourse
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
tillfrisknande, återhämtning, bättring recovery
tillbakalutad recumbent
hänskjuta, remittera, hänvisa (till) refer
referera till, åberopa refer to
fristad, tillflykt refuge
vederlägga, tillbakavisa refute
slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta reject
tillbakavisad rejected
tillbakavisar rejects
åter sluta sig till, svara rejoin
i förhållande till relatives
tillförlitlig, pålitliga reliable
stöta tillbaka repel
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
förebrå, tillrättavisa reprove
ta sin tillflykt, tillflykt resort
beträffande, med hänsyn till respecting
vederhäftig, tillräknelig, ansvarig responsible
retirera, dra sig tillbaka retire
tillbakadragande retirement
dra tillbaka retract
återtåg, återtåga, retirera, tillflyktsort retreat
tillbakariktad, reaktionär retrograde
spola tillbaka rewind
längst till höger rightmost
till höger rightwards
utantill rote
skrynkla till rumple
tillåtelse, sanktion sanction
mätta, tillfredsställa sate
tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig satisfaction
tillfredsställa, mätta satisfy
tillfredsställande satisfying
otillräcklig, toftig, ringa, knapp, knapp scanty
tillslutna sealed
stillsam sedate
klarhet, stillhet serenity
lända till serve as
tystnad, stillhet, tysthet silence
le tillgjort simper
tillgivne sincerely
tillbakasatt slighted
tillbakagång, prisfall, kris slump
ryck, rycka till sig, nappa åt sig snatch
son till son of
daska till spank
tilltala speak to
tillbringa, slöhet, spendera, förbruka spend
stillastående, slö stagnant
stillastående, stockning standstill
begiva sig till start for
ståt, tillstånd, skick, påstå, stat, konstatera state
undantagstillstånd state of emergency
krigstillstånd state of war
stillastående stationary
ännu, stilla, fortfarande, dock, alltjämt, än still
stillhet stillness
räcka till, förslå, räcka suffice
tillräcklig sufficient
tillräckligt, nog sufficiently
instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda summon
kalla till möte summon to a memeeting
till påseende, påskrift superscription
tillsyn supervison
bilaga, tillägg supplement
tilläggs supplementary
förmedla, tillförsel, tillgång, förse, leverera supply
efternamn, tillnamn surname
slå till swipe
tilltalande, sympatisk sympathetic
tillvarata take charge of
tillfångatagen taken prisoner
packa till tamp
trassla till, härva, trassel tangle
tillfälligt temporarily
temporär, tillfälligt temporary
därtill thereto
klappa till thwack
till, ända tills, tills till
dittills till then
till, att, att, rämna, åt to
till vänster to the left
till höger to the right
tillsammans, ihop together
tillika, också, även, alltför too
rufsa till tousle
konst, lura, fuffens, tilltag, spratt trick
tillit, anförtro, förtroende trust
otillåten unavailable
sälja till lägre pris undercut
ta till för lite understate
obefogad, otillbörlig undue
olik, till skillnad från unlike
otillfredsställande unsatisfactory
till dess, till, tills, ända tills until
tills vidare until further notice
hittills until now
hittills up to now
tillskansa sig, inkräkta på usurp
tillbehör utilities
tillbehör, nytta utility
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
göra till offer victimize
tillförlitlig, vattentät watertight
rygga tillbaka wince
vinsch, rycka till winch
vilja, önska, tillönskaw, tillönskan wish
dra tillbaka, annullera, undandra, utträda withdraw
tillbakadragande withdrawing
tillbakadragen withdrawn
fria till woo
dyrka, tillbedja, avguda, tillbedjan worship
högaktningsfullt, Er tillgivne Yours sincerely